iPorse.ir

آی پُرسِه

جهت حمایت از استارت آپ آی پُرسِه:

شماره کارت:

6037997543108055

6037-9975-4310-8055

بانک ملی به نام سید علیرضا حسینی

توجه: پرداخت از طریق دروازه زرین پال انجام می شود.

100 هزار تومان

50 هزار تومان

30 هزار تومان

20 هزار تومان

10 هزار تومان

مبالغ دلخواه