مرحومه شادروان مهین مختاری

مرحومه شادروان مهین مختاری
باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

آدرس آرامگاه : امام زاده ابراهیم
صلوات شمار
3,722
فاتحه
302

تعداد بازدید : 96

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید