شهیدانی که در روز 07 ام خرداد ماه دعوت حق را لبیک گفته اند.

صفحات یادبود مجازی شهدا به سفارش و ابتکار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران (معاونت فرهنگی و آموزشی-اداره هنری،اسناد و انتشارات) در سامانه آی پُرسِه ایجاد شده است و در حال حاضر کلیه شهدای این اداره کل در سامانه آی پرسه بارگزاری شده است ، این سامانه با افتخار آماده همکاری با ادارات کل بنیاد شهید سایر استان ها برای تکمیل این بخش و درج اطلاعات شهدای سراسر کشور، میباشد.

محسن ایوبی

کد شهید: 5000137 بازدید: 139
1341/08/10 - 1363/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

میرفاضل جلیل القدر

کد شهید: 5001419 بازدید: 54
1341/05/17 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مهرداد بیرقی

کد شهید: 5003048 بازدید: 200
1345/04/25 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

زادین بامری

کد شهید: 5010241 بازدید: 22
- 1380/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

قربان فشخوارانی

کد شهید: 5010797 بازدید: 17
- 1365/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

اصغر توکلیان پور

کد شهید: 5010987 بازدید: 14
- 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

احمد نساجان

کد شهید: 5011393 بازدید: 22
- 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

صادق زاده دشت

کد شهید: 5012012 بازدید: 23
- 1367/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

اسپارتاکوس سلحشور

کد شهید: 5013402 بازدید: 27
- 1360/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مرحمت مقصودی طهارم

کد شهید: 5013795 بازدید: 18
- 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین قدهی

کد شهید: 5013832 بازدید: 13
- 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

عباس حسین پور

کد شهید: 5050251 بازدید: 56
1344/04/07 - 1364/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد تنومندزاده

کد شهید: 5050686 بازدید: 76
1346/02/02 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدحسین موهبتی

کد شهید: 5050921 بازدید: 42
1332/03/11 - 1363/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد هادی

کد شهید: 5051658 بازدید: 44
1334/03/10 - 1364/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مهدی صادقی

کد شهید: 5051687 بازدید: 39
1351/06/01 - 1388/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

جواد کلاه درازی

کد شهید: 5060138 بازدید: 15
1372/09/25 - 1400/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسنعلی علیمرادی بجدنی

کد شهید: 5063868 بازدید: 11
1343/06/01 - 1364/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدعلی رمضان زاده مشهدی

کد شهید: 5064702 بازدید: 9
1343/06/07 - 1364/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدرضا قدیری نقندر

کد شهید: 5065502 بازدید: 5
1344/05/10 - 1370/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدعلی رفیعی

کد شهید: 5065534 بازدید: 5
1323/11/05 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین اصغرنژاد

کد شهید: 5065784 بازدید: 12
1345/01/03 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

عباس علی غفوریان سیستانی مهاجر

کد شهید: 5066496 بازدید: 31
1348/09/07 - 1367/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد کشاورز

کد شهید: 5067197 بازدید: 2
1344/01/01 - 1365/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدعلی تقوی سبزواری

کد شهید: 5067950 بازدید: 4
1339/10/19 - 1360/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

ابوالقاسم توزنده جانی

کد شهید: 5068185 بازدید: 6
1337/09/06 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسن فتح آبادی

کد شهید: 5068497 بازدید: 15
1338/06/05 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد الداغی

کد شهید: 5068857 بازدید: 14
1340/10/01 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی ریگستانی

کد شهید: 5069799 بازدید: 8
1346/12/26 - 1370/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

هادی رازقندی

کد شهید: 5069876 بازدید: 7
1345/01/02 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیدعلی ساداتی

کد شهید: 5070585 بازدید: 9
1336/01/02 - 1380/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

اسماعیل رمضانی

کد شهید: 5072290 بازدید: 7
1349/06/30 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مجید اردی بهشتی

کد شهید: 5073143 بازدید: 6
1349/06/31 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد سلیمان نژاد

کد شهید: 5073780 بازدید: 14
1341/05/01 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدصدیق چوبدارسالاری

کد شهید: 5074126 بازدید: 10
1347/12/03 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

ابراهیم افچنگی

کد شهید: 5074157 بازدید: 10
1351/06/01 - 1366/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

احمد رنجبر

کد شهید: 5075657 بازدید: 26
1339/01/01 - 1361/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

اسداله ترابی

کد شهید: 5075687 بازدید: 3
1345/03/07 - 1365/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی اصغر اکبرفیلابی

کد شهید: 5076446 بازدید: 9
1328/01/05 - 1360/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

قربانعلی حمید

کد شهید: 5076529 بازدید: 12
1362/12/01 - 1388/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

عبدالجواد نوری

کد شهید: 5076635 بازدید: 8
1361/10/07 - 1391/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیدمحمدهادی هاشمی

کد شهید: 5076881 بازدید: 6
1362/01/01 - 1394/03/07
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود
Loading...

لطفا شکیبا باشید