شهیدانی که در روز 18 ام آذر ماه دعوت حق را لبیک گفته اند.

صفحات یادبود مجازی شهدا به سفارش و ابتکار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران (معاونت فرهنگی و آموزشی-اداره هنری،اسناد و انتشارات) در سامانه آی پُرسِه ایجاد شده است و در حال حاضر کلیه شهدای این اداره کل در سامانه آی پرسه بارگزاری شده است ، این سامانه با افتخار آماده همکاری با ادارات کل بنیاد شهید سایر استان ها برای تکمیل این بخش و درج اطلاعات شهدای سراسر کشور، میباشد.

ابراهیم آبابایی نیاسری

کد شهید: 5000744 بازدید: 101
1327/.. - 1364/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

قاسم حاجی مختاری ملک آبادی

کد شهید: 5001481 بازدید: 71
1340/09/01 - 1361/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدرضا فخرایی همدانی

کد شهید: 5003782 بازدید: 77
1340/09/16 - 1360/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مهراب جوادی دینه رودی

کد شهید: 5012613 بازدید: 36
- 1364/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدمراد گردکانه

کد شهید: 5012843 بازدید: 51
- 1359/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدعلی احمدی

کد شهید: 5050312 بازدید: 47
1350/01/01 - 1366/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

یوسفعلی مددی

کد شهید: 5050774 بازدید: 54
1340/01/05 - 1360/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدحسین بخشی

کد شهید: 5050786 بازدید: 28
1352/01/04 - 1372/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین کاوسی

کد شهید: 5050798 بازدید: 70
1343/02/05 - 1362/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدعلی کلاته ملائی

کد شهید: 5051327 بازدید: 77
1347/01/02 - 1366/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

امیر محمدآبادی

کد شهید: 5060312 بازدید: 1
1359/06/26 - 1399/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

بیداله جمعه تیمنکی

کد شهید: 5060690 بازدید: 1
1341/07/14 - 1364/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیدرضا کیش بافان

کد شهید: 5061832 بازدید: 0
1346/12/12 - 1366/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی اصغر یزدی

کد شهید: 5063250 بازدید: 0
1344/12/06 - 1361/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمود نجفی

کد شهید: 5064768 بازدید: 0
1343/07/03 - 1361/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی محمد شجاع یوسفی رضاآبادی

کد شهید: 5064859 بازدید: 0
1349/06/01 - 1380/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مرادعلی کارگر

کد شهید: 5065617 بازدید: 0
1344/07/16 - 1361/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

رمضان کلاته دولتی

کد شهید: 5065983 بازدید: 0
1303/01/01 - 1357/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

غلامرضا زراعتکارمکی

کد شهید: 5068010 بازدید: 0
1340/09/10 - 1360/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

احمد ایزی

کد شهید: 5068255 بازدید: 0
1344/01/01 - 1360/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محسن مباشرکاشانی

کد شهید: 5068810 بازدید: 0
1335/01/01 - 1357/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

ابراهیم ابهری

کد شهید: 5071836 بازدید: 1
1340/04/27 - 1359/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمود دررودی

کد شهید: 5073511 بازدید: 1
1346/03/01 - 1366/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد امینی

کد شهید: 5073673 بازدید: 0
1347/04/10 - 1363/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدرضا اشراقی

کد شهید: 5074009 بازدید: 0
1341/10/13 - 1362/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمود کهنه کار

کد شهید: 5074406 بازدید: 0
1344/03/15 - 1361/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد کرمانی

کد شهید: 5075220 بازدید: 0
1349/03/11 - 1366/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

غلام رضا کرم پور

کد شهید: 5076050 بازدید: 0
1342/12/16 - 1362/09/18
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود
Loading...

لطفا شکیبا باشید