شهیدانی که در روز 09 ام خرداد ماه دعوت حق را لبیک گفته اند.

صفحات یادبود مجازی شهدا به سفارش و ابتکار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران (معاونت فرهنگی و آموزشی-اداره هنری،اسناد و انتشارات) در سامانه آی پُرسِه ایجاد شده است و در حال حاضر کلیه شهدای این اداره کل در سامانه آی پرسه بارگزاری شده است ، این سامانه با افتخار آماده همکاری با ادارات کل بنیاد شهید سایر استان ها برای تکمیل این بخش و درج اطلاعات شهدای سراسر کشور، میباشد.

حسین چوزکلو

کد شهید: 5000493 بازدید: 62
1334/04/15 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیف الله سلطانی نجف آبادی

کد شهید: 5001910 بازدید: 36
1333/10/01 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

نوروز نویدی انزلی

کد شهید: 5002935 بازدید: 21
1343/01/10 - 1365/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

قاسم بختیاری

کد شهید: 5003263 بازدید: 47
1346/02/07 - 1361/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدحسین ابوالمنصوری پور

کد شهید: 5010225 بازدید: 5
- 1365/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیدمهدی چراغی

کد شهید: 5010971 بازدید: 8
- 1360/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

انوشیروان کیاحیرتی

کد شهید: 5011089 بازدید: 10
- 1362/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

اسمعیل نیاززاده

کد شهید: 5011301 بازدید: 7
- 1361/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

داود امیری

کد شهید: 5011614 بازدید: 9
- 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حمید امین خاکی

کد شهید: 5012188 بازدید: 2
- 1365/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

جواد امینی

کد شهید: 5012333 بازدید: 10
- 1383/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مهدی آتش جام

کد شهید: 5013582 بازدید: 12
- 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

بهروز فرورگان

کد شهید: 5014113 بازدید: 2
- 1364/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین چوپانی

کد شهید: 5050373 بازدید: 3
1347/06/25 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

عباسعلی خاوری

کد شهید: 5050576 بازدید: 19
1346/11/01 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین طاوسی

کد شهید: 5050775 بازدید: 17
1338/11/20 - 1361/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد ابراهیمی

کد شهید: 5050982 بازدید: 8
1333/03/03 - 1361/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی قربان سبزه کار

کد شهید: 5051022 بازدید: 26
1349/01/01 - 1363/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی رضائی

کد شهید: 5051051 بازدید: 10
1349/11/13 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مالک شوری

کد شهید: 5051516 بازدید: 17
1349/10/01 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی شیرین عباس آبادی

کد شهید: 5051713 بازدید: 26
1347/01/01 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین کراتی

کد شهید: 5051782 بازدید: 15
1350/02/01 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدرضا علوی

کد شهید: 5060029 بازدید: 0
1375/01/01 - 1396/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

جواد غلامی کوچ

کد شهید: 5060354 بازدید: 0
1338/05/29 - 1361/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی چاره ساز

کد شهید: 5060388 بازدید: 1
1348/08/13 - 1400/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسن سلطانی سنگانی

کد شهید: 5061495 بازدید: 1
1346/01/01 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

سیدعلی قدمگاهی

کد شهید: 5061848 بازدید: 1
1344/06/20 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین اخلاقی خانیکی

کد شهید: 5063902 بازدید: 0
1343/02/15 - 1363/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمدحسن صفائی

کد شهید: 5064594 بازدید: 0
1318/10/03 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی اکبر عرب

کد شهید: 5064802 بازدید: 0
1340/01/01 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد جهانشیری

کد شهید: 5065703 بازدید: 0
1343/12/25 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین صالحی

کد شهید: 5068799 بازدید: 0
1345/01/10 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

حسین یزدی

کد شهید: 5069332 بازدید: 0
1316/04/10 - 1367/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

علی رضا اخلاقی

کد شهید: 5070833 بازدید: 0
1343/05/01 - 1363/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

گل محمد پوشمین

کد شهید: 5070892 بازدید: 0
1346/01/02 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

مهدی میرانیان

کد شهید: 5072076 بازدید: 0
1345/02/23 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

غلامحسین برومندعلی پور

کد شهید: 5072420 بازدید: 0
1323/09/15 - 1360/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد احراری درح

کد شهید: 5073189 بازدید: 1
1340/07/22 - 1360/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد خلیلی عباس آبادی

کد شهید: 5073233 بازدید: 1
1346/06/31 - 1366/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

احمد خزاعی

کد شهید: 5074259 بازدید: 0
1345/03/25 - 1365/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود

محمد حسین پورگل خطمی

کد شهید: 5076070 بازدید: 0
1348/09/06 - 1384/03/09
زندگی نامه شهید در سایت نوید شاهد - ناموجود
Loading...

لطفا شکیبا باشید