عزیزانی که در روز 18 ام خرداد ماه آسمانی شده اند.

تعداد: (221)

سیدرکن الدین موسوی

کد متوفی: 42836 یازدید: 918
1325/03/23 - 1399/03/18

حاجیه خانم رقیه پورعسکری

کد متوفی: 76894 یازدید: 231
1313/01/14 - 1399/03/18

طاهر روحی اورنج

کد متوفی: 5000321 یازدید: 91
1343/12/02 - 1364/03/18

غلامرضا کرمانی

کد متوفی: 5000624 یازدید: 56
1329/08/12 - 1360/03/18

سیداسماعیل سجادی

کد متوفی: 5001880 یازدید: 31
1335/03/29 - 1360/03/18

علی محمد طوق کش

کد متوفی: 5002128 یازدید: 66
1333/05/25 - 1361/03/18

عباس غلامی

کد متوفی: 5002300 یازدید: 25
1342/09/28 - 1359/03/18

حسینعلی یوسفی

کد متوفی: 5003001 یازدید: 36
1343/10/15 - 1365/03/18

محمدرضا لاروتی آرونی

کد متوفی: 5003924 یازدید: 39
1350/../.. - 1371/03/18

عبداله معدنی پور

کد متوفی: 5010387 یازدید: 10
- 1362/03/18

علی محمدی

کد متوفی: 5010779 یازدید: 10
- 1373/03/18

بخشعلی مهرانی

کد متوفی: 5011043 یازدید: 21
- 1367/03/18

ناصر پورعلی

کد متوفی: 5011272 یازدید: 10
- 1364/03/18

محمدرضا نظری

کد متوفی: 5011499 یازدید: 8
- 1364/03/18

ستار فرید

کد متوفی: 5012220 یازدید: 10
- 1386/03/18

محمدرضا فروتنی

کد متوفی: 5012742 یازدید: 10
- 1365/03/18

اباذر قره حسنلو

کد متوفی: 5012938 یازدید: 9
- 1367/03/18

یوسف شعبانی

کد متوفی: 5013693 یازدید: 10
- 1360/03/18

جمشید گودرزی

کد متوفی: 5014181 یازدید: 17
- 1365/03/18

اسماعیل حسن علی خلیلی فر

کد متوفی: 5051024 یازدید: 18
1344/01/07 - 1361/03/18

محمدحسین ایوبی

کد متوفی: 5051055 یازدید: 8
1343/01/01 - 1365/03/18

ابوالفضل نجمی کلوخی

کد متوفی: 5060329 یازدید: 3
1352/07/05 - 1372/03/18

حسینقلی خردمند

کد متوفی: 5061644 یازدید: 1
1349/08/01 - 1365/03/18

رضا براتی

کد متوفی: 5061730 یازدید: 1
1344/02/01 - 1365/03/18

عبداله حسینی سراب

کد متوفی: 5064207 یازدید: 1
1342/04/05 - 1362/03/18

علی اکبر غفرانی ایوری

کد متوفی: 5064803 یازدید: 0
1347/01/02 - 1367/03/18

محمد حاجی محمدی کاخکی

کد متوفی: 5065283 یازدید: 1
1342/03/15 - 1369/03/18

برات علی اکبریان

کد متوفی: 5067544 یازدید: 3
1343/01/01 - 1365/03/18

حسین صادقی

کد متوفی: 5069115 یازدید: 1
1345/01/20 - 1365/03/18

سیداحمد سیداحمدی سلطانقلی

کد متوفی: 5069472 یازدید: 2
1340/02/05 - 1360/03/18

غلامعلی عباس زاده دریانی

کد متوفی: 5070861 یازدید: 0
1340/11/01 - 1363/03/18

اسماعیل باقری بقمچه

کد متوفی: 5071361 یازدید: 0
1345/11/01 - 1366/03/18

محمود قادری

کد متوفی: 5073525 یازدید: 0
1341/04/18 - 1365/03/18

محمدابراهیم دارابی

کد متوفی: 5075230 یازدید: 0
1332/09/09 - 1361/03/18

هادی لوکیان

کد متوفی: 5075552 یازدید: 0
1329/07/01 - 1361/03/18

محمد ذاکری نسب

کد متوفی: 5076828 یازدید: 0
1344/01/01 - 1394/03/18

زهرا عرب

کد متوفی: 6019012 یازدید: 57
- 1397/03/18

اسماعیل عسگری فرد

کد متوفی: 6037302 یازدید: 342
1330/06/06 - 1397/03/18

علی نژادفلاحی

کد متوفی: 6056343 یازدید: 138
- 1399/03/18

محمدحسین عرفانی جزی

کد متوفی: 6059212 یازدید: 143
1372/03/03 - 1396/03/18

حاج حسین رئیسی

کد متوفی: 6068882 یازدید: 35
1311/05/05 - 1394/03/18

غلامرضا ملک زاده

کد متوفی: 6072488 یازدید: 142
1328/04/28 - 1374/03/18

کاووس فتحی

کد متوفی: 6076212 یازدید: 127
1363 - 1397/03/18

نازنین حبیبی

کد متوفی: 6082191 یازدید: 90
1380/10/06 - 1399/03/18

نازنین حبیبی

کد متوفی: 6082203 یازدید: 172
1380/10/03 - 1399/03/18

داود امیری

کد متوفی: 6082526 یازدید: 23
1938/06/12 - 2022/03/18

حاج محمد هادی عزیزالدین

کد متوفی: 6092724 یازدید: 209
1306/05/28 - 1396/03/18

مهندس مجید عاصمی زواره

کد متوفی: 6100583 یازدید: 1125
1358/10/11 - 1387/03/18

محمدقاسم قدرتی شرق

کد متوفی: 6100840 یازدید: 427
1952/09/23 - 2021/03/18

علی خداجویان

کد متوفی: 6101298 یازدید: 525
1301/03/25 - 1399/03/18

اختر افسری

کد متوفی: 6105533 یازدید: 789
1319/12/04 - 1397/03/18

بانو مهناز محبوبیان

کد متوفی: 6108061 یازدید: 585
1336/08/01 - 1399/03/18

محمدباقر حاتمی

کد متوفی: 6108297 یازدید: 131
1337/12/25 - 1398/03/18

الله کرم پایه دار

کد متوفی: 6118854 یازدید: 7
1303/09/03 - 1394/03/18

بهنام( علی) صابری

کد متوفی: 6118870 یازدید: 210
1365/02/17 - 1397/03/18

هاجر رستگار

کد متوفی: 6119169 یازدید: 62
- 1399/03/18

عباس کفایتی

کد متوفی: 6119594 یازدید: 416
1360/08/12 - 1399/03/18

آزیتا انوشه‌یی

کد متوفی: 6120227 یازدید: 9
1349/08/18 - 1399/03/18

دوشیزه مژگان شیرزادی

کد متوفی: 6121706 یازدید: 16
- 1399/03/18

محدثه یزدانپناه

کد متوفی: 6122088 یازدید: 114
1380/08/08 - 1399/03/18

محمدرضا طاهری نژاذ

کد متوفی: 6122132 یازدید: 79
- 1399/03/18

کبری قنبری

کد متوفی: 6122301 یازدید: 262
1315/03/17 - 1399/03/18

محمد ابراهیم چابکی مسعودی

کد متوفی: 6122764 یازدید: 171
1323/03/25 - 1399/03/18

پوریا تولایی

کد متوفی: 6122944 یازدید: 1506
1380/07/17 - 1399/03/18

محرمعلی خدابنده لو

کد متوفی: 6123145 یازدید: 239
1341/11/20 - 1399/03/18

محمدرضا قادری دولابی

کد متوفی: 6123191 یازدید: 15
1356/08/26 - 1392/03/18

محمدرضا قادری دولابی

کد متوفی: 6123197 یازدید: 91
1356/08/26 - 1392/03/18

محمدرضا قادری

کد متوفی: 6123199 یازدید: 8
1356/06/22 - 1392/03/18

علیرضا مسیحی

کد متوفی: 6123201 یازدید: 73
- 1368/03/18

سید عبدالمجید حسینی

کد متوفی: 6123268 یازدید: 55
- 1391/03/18

سهیلا سادات ساداتی

کد متوفی: 6123400 یازدید: 221
1367/11/01 - 1395/03/18

پدر و مادر عزیزم و النازجون رئیسی

کد متوفی: 6123428 یازدید: 132
- 1395/03/18

غلامرضا نورمحمدی

کد متوفی: 6123455 یازدید: 30
- 1392/03/18

رضا عصاری بمی

کد متوفی: 6123499 یازدید: 95
- 1400/03/18

حاج سید حسین دهنادفر

کد متوفی: 6123545 یازدید: 107
1318/04/02 - 1399/03/18

سکینه سلیمیان

کد متوفی: 6123561 یازدید: 22
- 1400/03/18

حاج صفرعلی احمدخانی

کد متوفی: 6123633 یازدید: 189
- 1400/03/18

زهره غفرانی

کد متوفی: 6123635 یازدید: 448
1367/11/06 - 1400/03/18

حاج سید حسین حسینی

کد متوفی: 6123638 یازدید: 75
- 1400/03/18

پناهعلی چناری

کد متوفی: 6123639 یازدید: 5
- 1400/03/18

راضیه کبیری

کد متوفی: 6123651 یازدید: 260
- 1400/03/18

شهناز طاهری

کد متوفی: 6123702 یازدید: 814
- 1400/03/18

مریم عزیزی

کد متوفی: 6123727 یازدید: 185
1347/01/08 - 1400/03/18

مرتضی شاهواروقی فراهانی

کد متوفی: 6123766 یازدید: 230
1324/07/18 - 1400/03/18

مریم مصلحت پور

کد متوفی: 6123772 یازدید: 16
- 1400/03/18

احمد تاجیک

کد متوفی: 6123792 یازدید: 23
- 1400/03/18

احمد تاجیک

کد متوفی: 6123812 یازدید: 8
- 1400/03/18

احمد تاجیک

کد متوفی: 6123814 یازدید: 67
- 1400/03/18

حسین هادی اکمل

کد متوفی: 6123815 یازدید: 214
1354/11/01 - 1400/03/18

عباسعلی جعفرپور میزان

کد متوفی: 6123831 یازدید: 1412
1329/01/06 - 1400/03/18

ابراهیم کاظمی

کد متوفی: 6123863 یازدید: 114
1332/11/17 - 1371/03/18

سیده صدیقه مسعودی

کد متوفی: 6123909 یازدید: 74
- 1400/03/18

حاجیه خانم زهرا حیدری

کد متوفی: 6124007 یازدید: 485
- 1400/03/18

خدیجه هاشمی

کد متوفی: 6124022 یازدید: 189
1319/04/06 - 1400/03/18

جمیله برازنده

کد متوفی: 6124036 یازدید: 391
1322 - 1400/03/18

حاج اکبر گودرزوند چگینی

کد متوفی: 6124115 یازدید: 467
- 1400/03/18

امیرحسین حسن پور

کد متوفی: 6124255 یازدید: 928
1371/08/08 - 1400/03/18

حمید زمانی

کد متوفی: 6124312 یازدید: 113
1371/02/18 - 1400/03/18

برجعلی داوودی

کد متوفی: 6124646 یازدید: 8
1323/11/09 - 1400/03/18

برجعلی داوودی

کد متوفی: 6124650 یازدید: 7
1323/11/09 - 1400/03/18

برجعلی داوودی

کد متوفی: 6124660 یازدید: 142
1323/11/09 - 1400/03/18

نسرین دانا

کد متوفی: 6124707 یازدید: 1309
1369/08/16 - 1400/03/18

محمد رحیم افضلی

کد متوفی: 6124771 یازدید: 27
1330/03/15 - 1400/03/18

سید محمد اصولی

کد متوفی: 6124841 یازدید: 167
1312/01/12 - 1400/03/18

ایران مومنی نهچیری

کد متوفی: 6124919 یازدید: 45
1326/11/02 - 1400/03/18

مرحومه گلستان خانم پورحاجی قلی بیگلو

کد متوفی: 6125140 یازدید: 19
1307/08/04 - 1396/03/18

محبوبه زاغیان

کد متوفی: 6125571 یازدید: 11
1367/11/25 - 1391/03/18

نرگس عمرانی

کد متوفی: 6125650 یازدید: 461
1314/11/06 - 1400/03/18

عباس سنگری

کد متوفی: 6126147 یازدید: 204
1351/12/25 - 1400/03/18

سیده زینب موسوی

کد متوفی: 6126244 یازدید: 297
- 1400/03/18

یاری آرامش

کد متوفی: 6127159 یازدید: 61
1345/02/01 - 1400/03/18

محمدعلی باغیانی

کد متوفی: 6127685 یازدید: 108
1317/10/01 - 1400/03/18

نجیبه بزمی

کد متوفی: 6128394 یازدید: 47
1325/05/13 - 1400/03/18

عزت الله حسین وند

کد متوفی: 6130642 یازدید: 75
1341/06/01 - 1400/03/18

سید جواد رضاعی

کد متوفی: 6131116 یازدید: 103
1224/01/21 - 1400/03/18

شهناز عربیخوان (رحیمی)

کد متوفی: 6131221 یازدید: 19
1331 - 1400/03/18

اکبر قربانی

کد متوفی: 6132096 یازدید: 2249
- 1400/03/18

حاج محرمعلی غلامحسینی

کد متوفی: 6133496 یازدید: 58
1313/08/07 - 1400/03/18

زهره غفرانی

کد متوفی: 6135917 یازدید: 8
1367/11/06 - 1400/03/18

سیدکمال هاشمی

کد متوفی: 6136537 یازدید: 102
1349/06/20 - 1400/03/18

الهام مرتضوی

کد متوفی: 6136852 یازدید: 934
- 1400/03/18

حاج ولی کاظم زاده

کد متوفی: 6138211 یازدید: 14
- 1400/03/18

علی اصغر طرآبادی

کد متوفی: 6146811 یازدید: 74
1317 - 1378/03/18

حاج کریم ساری

کد متوفی: 6149365 یازدید: 267
1317/06/12 - 1400/03/18

پژمان افتخاری

کد متوفی: 6157729 یازدید: 70
1364/03/25 - 1400/03/18

سمیه نادریان

کد متوفی: 6163204 یازدید: 191
1363/09/05 - 1387/03/18

حاج سید حسین حمیدیان

کد متوفی: 6165000 یازدید: 226
1324/10/20 - 1399/03/18

محمد احمدوند محمد احمدوند

کد متوفی: 6166441 یازدید: 17
1375/10/30 - 1399/03/18

عیسی زندانی

کد متوفی: 6167044 یازدید: 31
1358/10/01 - 1396/03/18

حاج آقا رضا شریفی

کد متوفی: 6169271 یازدید: 77
- 1386/03/18

حاج صفرعلی کشاورز

کد متوفی: 6170457 یازدید: 67
1329/10/05 - 1378/03/18

شهیداحمد مکیان

کد متوفی: 6173941 یازدید: 143
1373/09/15 - 1395/03/18

گل نسا قاسمی

کد متوفی: 6177848 یازدید: 91
1326 - 1400/03/18

علی اصغر قاسمعلی

کد متوفی: 6180287 یازدید: 14
1327/06/03 - 1399/03/18

حاج علی قاسم پور

کد متوفی: 6182099 یازدید: 45
1326/01/01 - 1398/03/18

مجید ابدانی

کد متوفی: 6182102 یازدید: 119
1348/06/25 - 1392/03/18

ربابه بمانی

کد متوفی: 6182189 یازدید: 61
- 1390/03/18

غلامحیدر صفری

کد متوفی: 6183490 یازدید: 48
1319/03/01 - 1400/03/18

حاجی قربان گرگانی

کد متوفی: 6184490 یازدید: 39
1334/01/01 - 1384/03/18

علی اکبر قلی زاده

کد متوفی: 6185225 یازدید: 27
1358/01/02 - 1378/03/18

علی اکبر قلی زاده

کد متوفی: 6185228 یازدید: 104
1358/01/02 - 1378/03/18

فاطمه زین الزاده

کد متوفی: 6188026 یازدید: 25
1312/09/05 - 1399/03/18

حسین(ملک) پناهی

کد متوفی: 6194226 یازدید: 72
1339/06/02 - 1381/03/18

بهرام کریمی

کد متوفی: 6194578 یازدید: 42
1334/08/25 - 1400/03/18

زهرا جوان شب

کد متوفی: 6195738 یازدید: 36
1328/03/15 - 1394/03/18

کفایت چلداوی

کد متوفی: 6196244 یازدید: 52
1365/02/01 - 1400/03/18

حسین دژاپون

کد متوفی: 6196458 یازدید: 23
1320/03/05 - 1400/03/18

حسین دژاپون

کد متوفی: 6196459 یازدید: 8
1320/03/05 - 1400/03/18

اسماعیل تفقدی زارع

کد متوفی: 6198329 یازدید: 53
1311/01/01 - 1400/03/18

حاج یحیی بلالی

کد متوفی: 6199592 یازدید: 107
1333/01/03 - 1398/03/18

علی نژادکملی

کد متوفی: 6201436 یازدید: 20
1324/09/13 - 1394/03/18

علی نژادکمالی

کد متوفی: 6201445 یازدید: 106
1324/09/13 - 1394/03/18

سیدسعید طالبی

کد متوفی: 6201859 یازدید: 25
1351/06/31 - 1381/03/18

سیدسعید طالبی

کد متوفی: 6201860 یازدید: 14
1359/06/31 - 1381/03/18

فاطمه شهسواری

کد متوفی: 6201862 یازدید: 37
1359 - 1381/03/18

، حسین امیدی

کد متوفی: 6202014 یازدید: 317
1313/10/06 - 1400/03/18

محمد ناصر مجیدی

کد متوفی: 6202023 یازدید: 423
1327/11/10 - 1400/03/18

جلال اسمعیل زاده

کد متوفی: 6202078 یازدید: 261
1351/05/25 - 1401/03/18

علی نعمتی

کد متوفی: 6202098 یازدید: 89
1340/03/19 - 1387/03/18

محمدحسن ذبيح الله قزويني

کد متوفی: 6202101 یازدید: 81
1324/10/15 - 1400/03/18

محمد حسن ذبیح اله قزوینی

کد متوفی: 6202105 یازدید: 7
1324/10/15 - 1400/03/18

مصطفی نوروزی

کد متوفی: 6202129 یازدید: 160
- 1401/03/18

حادثه قطار مشهد-یزد

کد متوفی: 6202140 یازدید: 30
- 1401/03/18

امیر صباغ زاده

کد متوفی: 6202229 یازدید: 39
- 1401/03/18

سید محسن محمدی

کد متوفی: 6202247 یازدید: 607
- 1401/03/18

رقیه حیدری

کد متوفی: 6202290 یازدید: 247
- 1401/03/18

زهرا زعیم باشی

کد متوفی: 6202409 یازدید: 49
- 1401/03/18

صدر الله اسدی

کد متوفی: 6202427 یازدید: 27
1322/03/26 - 1401/03/18

عبدالله معراجیان

کد متوفی: 6202515 یازدید: 21
- 1401/03/18

جعفر پاپی

کد متوفی: 6202523 یازدید: 1280
1347/10/01 - 1401/03/18

سید نصرت الله هاشمی پور

کد متوفی: 6202564 یازدید: 587
- 1401/03/18

ابراهیم مشهدی

کد متوفی: 6202589 یازدید: 9
1315/04/06 - 1401/03/18

داوود کرمی

کد متوفی: 6202593 یازدید: 203
1344/05/05 - 1401/03/18

مرحوم شیخ حاج غضبان بنی سعید «العوفیه»

کد متوفی: 6202596 یازدید: 536
- 1401/03/18

سید حسین محسنیان

کد متوفی: 6202602 یازدید: 156
1346/03/11 - 1401/03/18

کربلایی غلامحسین محمدپور

کد متوفی: 6202661 یازدید: 34
1328/01/22 - 1401/03/18

فتحعلی امیری

کد متوفی: 6202741 یازدید: 13
1350/02/06 - 1401/03/18

محمد کاویانی

کد متوفی: 6202763 یازدید: 998
1384/03/13 - 1401/03/18

سید محمد رضا حسینی

کد متوفی: 6202764 یازدید: 1114
1368/04/08 - 1401/03/18

مریم سرلک

کد متوفی: 6202771 یازدید: 654
1349/01/20 - 1401/03/18

عبّاس مرادے

کد متوفی: 6202785 یازدید: 18
- 1401/03/18

حاج رمضان دهقانی محمد آبادی

کد متوفی: 6203057 یازدید: 3
1325/05/28 - 1401/03/18

علی اکبر سیفی

کد متوفی: 6203120 یازدید: 19
- 1401/03/18

فریبا نوروزی

کد متوفی: 6203379 یازدید: 30
1355/06/07 - 1399/03/18

فاطمه انصاریان

کد متوفی: 6203575 یازدید: 116
1328/03/08 - 1401/03/18

داود نجفی

کد متوفی: 6203609 یازدید: 15
1354/01/07 - 1401/03/18

سید زهرا یارمحمدی

کد متوفی: 6203829 یازدید: 96
1329/01/04 - 1401/03/18

حسن، نیره شمس الدینی مقدم،شمسی الدینی لری

کد متوفی: 6203937 یازدید: 59
- 1395/03/18

محمدمهدی حاجی زاده

کد متوفی: 6204095 یازدید: 26
1372 - 1390/03/18

روبخیر رستمی (سگوند)

کد متوفی: 6204173 یازدید: 294
1327/08/18 - 1401/03/18

ثریا چگینی

کد متوفی: 6205187 یازدید: 1
1372/02/31 - 1401/03/18

مخمل قاسمی شکفتی

کد متوفی: 6205407 یازدید: 374
1306/07/01 - 1401/03/18

رضا شکوهی

کد متوفی: 6205448 یازدید: 270
- 1401/03/18

حاج اکبر آقا شیروانی

کد متوفی: 6206329 یازدید: 28
1311/01/01 - 1398/03/18

سیدمحمدرضا حسینی

کد متوفی: 6206519 یازدید: 2
1368/04/04 - 1401/03/18

شادروان مشهدی جعفر کیانوری

کد متوفی: 6207433 یازدید: 488
1322/05/10 - 1401/03/18

ساحل حسن کاویار

کد متوفی: 6207480 یازدید: 13
1372/02/25 - 1401/03/18

علی دیلمی

کد متوفی: 6207868 یازدید: 17
1372/01/12 - 1398/03/18

فضل اله شریعت منش

کد متوفی: 6208079 یازدید: 14
1330/10/01 - 1401/03/18

فضل اله شریعت منش

کد متوفی: 6208120 یازدید: 539
1330/10/01 - 1401/03/18

طاهره ساروجیان

کد متوفی: 6212415 یازدید: 1
1316/04/11 - 1385/03/18

ناهید میرجلیلی

کد متوفی: 6214400 یازدید: 25
1352/03/07 - 1401/03/18

حسن رسولی

کد متوفی: 6215347 یازدید: 225
1355/06/01 - 1401/03/18

حسین دژاپون

کد متوفی: 6215510 یازدید: 23
1320/03/05 - 1400/03/18

حسین دژاپون

کد متوفی: 6215511 یازدید: 71
- 1400/03/18

عصمت ذاکرزاده

کد متوفی: 6216996 یازدید: 3
1316/03/16 - 1401/03/18

علی شقاقیان

کد متوفی: 6222323 یازدید: 1
1351/01/24 - 1377/03/18

دایی علی شقاقیان

کد متوفی: 6222324 یازدید: 19
1351/01/24 - 1377/03/18

حاج محمد سلیمی یسار

کد متوفی: 6222363 یازدید: 64
1335/03/09 - 1400/03/18

تیمور مالمیر

کد متوفی: 6224087 یازدید: 15
1330/04/03 - 1391/03/18

جعفر خوش نویس انصاری

کد متوفی: 6224158 یازدید: 294
1337/05/02 - 1400/03/18

حسین اسماعیل زاده

کد متوفی: 6226304 یازدید: 12
1337/01/01 - 1386/03/18

مرتضی احمدی

کد متوفی: 6226391 یازدید: 7
1336/08/17 - 1387/03/18

حاج احمد(علی) احمدی پور

کد متوفی: 6227596 یازدید: 28
- 1398/03/18

علی شریعتی و اعضاء گروه اموات گروه شیخ علی اکبریها

کد متوفی: 6229526 یازدید: 43
1317/05/10 - 1388/03/18

محمود نعمتیان

کد متوفی: 6230503 یازدید: 279
1340/03/01 - 1367/03/18

امیر شهید محمود نعمتیان

کد متوفی: 6230576 یازدید: 180
1340/03/01 - 1367/03/18

امیر شهید محمود نعمتیان

کد متوفی: 6231204 یازدید: 95
1340/03/01 - 1367/03/18

مینا احسانبخش

کد متوفی: 6231997 یازدید: 57
- 1402/03/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید