عزیزانی که در روز 28 ام اردیبهشت ماه آسمانی شده اند.

تعداد: (176)

عباس اُردی

کد متوفی: 25885 یازدید: 104
1334/01/29 - 1399/02/28

گل بهار شریفی

کد متوفی: 39178 یازدید: 164
1333/09/07 - 1399/02/28

نوروز رضایی حسنجانی

کد متوفی: 5000313 یازدید: 28
1342/01/02 - 1363/02/28

جواد درویشی

کد متوفی: 5000522 یازدید: 33
1342/11/13 - 1362/02/28

حسینعلی حاجی علی لالایی

کد متوفی: 5001469 یازدید: 11
1342/09/07 - 1363/02/28

بهرام حاجی الماسی

کد متوفی: 5003020 یازدید: 9
1335/01/04 - 1375/02/28

مرتضی شیرازی

کد متوفی: 5003660 یازدید: 16
1345/01/.. - 1366/02/28

مرتضی لرنی

کد متوفی: 5003913 یازدید: 18
1346/02/01 - 1365/02/28

محمود نادربیگی

کد متوفی: 5010415 یازدید: 2
- 1367/02/28

یداله قزلباش

کد متوفی: 5010463 یازدید: 0
- 1361/02/28

بهزاد تک فلاح

کد متوفی: 5010791 یازدید: 0
- 1364/02/28

یحی روزبهانی

کد متوفی: 5011592 یازدید: 0
- 1365/02/28

علی اصغر عسگری

کد متوفی: 5011600 یازدید: 0
- 1362/02/28

مولاکرم گودینی

کد متوفی: 5011642 یازدید: 0
- 1361/02/28

محمدحسن شمس سریزدی

کد متوفی: 5012601 یازدید: 0
- 1362/02/28

امرعلی مرادی

کد متوفی: 5012825 یازدید: 1
- 1361/02/28

عسگر معدن دار

کد متوفی: 5012900 یازدید: 1
- 1369/02/28

محمدحسن رضاخانی

کد متوفی: 5013486 یازدید: 1
- 1365/02/28

یعقوب وثوقی فرد

کد متوفی: 5013632 یازدید: 1
- 1361/02/28

اسماعیل احمدی نژادمحبوب

کد متوفی: 5014072 یازدید: 0
- 1361/02/28

حسن ترابیان

کد متوفی: 5014242 یازدید: 1
- 1366/02/28

*بزرگ خاندان حاج جلیل خجسته

کد متوفی: 6019177 یازدید: 51
- 1399/02/28

ارکناز مصطفی زاده

کد متوفی: 6061840 یازدید: 4
1321/08/03 - 1396/02/28

عبدالله ذوالقدر

کد متوفی: 6063053 یازدید: 217
1341/01/01 - 1365/02/28

علیرضا کشانی

کد متوفی: 6066445 یازدید: 73
1967/12/08 - 2018/02/28

نرجس رازفر

کد متوفی: 6069445 یازدید: 207
1343/06/06 - 1400/02/28

سید مهدی علوی

کد متوفی: 6098631 یازدید: 52
1360/07/01 - 1386/02/28

حاجیه خانم نشاطپور اصفهانی

کد متوفی: 6106417 یازدید: 305
1325/01/16 - 1389/02/28

ملوک عزتی

کد متوفی: 6109084 یازدید: 95
1326/11/01 - 1398/02/28

مصطفی صفاری برزی

کد متوفی: 6109962 یازدید: 228
1364/04/20 - 1391/02/28

شرف دهقانی

کد متوفی: 6110133 یازدید: 4
1319/03/05 - 1389/02/28

بانو شرف دهقانی

کد متوفی: 6110134 یازدید: 4
1319/02/13 - 1389/02/28

رقیه صحرانورد

کد متوفی: 6111699 یازدید: 75
1308/07/12 - 1394/02/28

محمدجواد اسماعیلی

کد متوفی: 6113308 یازدید: 349
1373/03/25 - 1393/02/28

وجیهه سادات ارجمندی

کد متوفی: 6115848 یازدید: 7
1322/08/26 - 1398/02/28

وجیهه سادات ارجمندی

کد متوفی: 6115853 یازدید: 30
1322/08/26 - 1398/02/28

معصومه کمری زاده

کد متوفی: 6115858 یازدید: 261
1358/06/15 - 1399/02/28

وجیهه سادات ارجمندی

کد متوفی: 6115860 یازدید: 327
1322/08/26 - 1398/02/28

وجیهه سادات ارجمندی

کد متوفی: 6115865 یازدید: 10
1322/08/26 - 1398/02/28

حاج حسین دادخواه

کد متوفی: 6117068 یازدید: 221
- 1382/02/28

محبوبه لطفی تهذیبی

کد متوفی: 6117117 یازدید: 109
- 1398/02/28

ربابه(محبوبه) لطفی تهذیبی

کد متوفی: 6117118 یازدید: 36
- 1398/02/28

ربابه(محبوبه) لطفی تهذیبی

کد متوفی: 6117122 یازدید: 2
0 - 1398/02/28

رضا اولیائی اصفهانی بزرگ خاندان محترم اولیائی

کد متوفی: 6117128 یازدید: 610
1318/06/02 - 1400/02/28

حاج سید صادق موسوی پور

کد متوفی: 6117468 یازدید: 127
- 1400/02/28

فاطمه سلوکی

کد متوفی: 6117559 یازدید: 134
1320/08/21 - 1400/02/28

عادل جهانی

کد متوفی: 6117567 یازدید: 171
1366/12/03 - 1396/02/28

داوود هداوند میرزایی

کد متوفی: 6117579 یازدید: 144
- 1400/02/28

حاج محمد جعفر رنجبر

کد متوفی: 6117611 یازدید: 43
1329/01/07 - 1400/02/28

مریم شمس

کد متوفی: 6117613 یازدید: 264
- 1400/02/28

مهدی استادحسین بنا

کد متوفی: 6117620 یازدید: 79
1332/11/28 - 1389/02/28

مرحوم مجید مهدوی

کد متوفی: 6117652 یازدید: 3156
- 1400/02/28

رحمت علی کریم آبادی

کد متوفی: 6117688 یازدید: 111
- 1400/02/28

شهربانو امیری

کد متوفی: 6117706 یازدید: 24
- 1400/02/28

طاهره احمدی

کد متوفی: 6117709 یازدید: 111
- 1400/02/28

حاج اسدالله طائی

کد متوفی: 6117742 یازدید: 8
- 1400/02/28

مجید هنرمند حقیقیان

کد متوفی: 6117772 یازدید: 1518
1360/10/15 - 1400/02/28

سلطنت توکلی

کد متوفی: 6117775 یازدید: 484
- 1400/02/28

سید عبدالحمید مجرد

کد متوفی: 6117797 یازدید: 354
1329/05/12 - 1400/02/28

رامین عبدی

کد متوفی: 6117819 یازدید: 1463
1368/08/01 - 1400/02/28

حاجیه خانم ام البنین شاهوردی

کد متوفی: 6117829 یازدید: 29
1329/05/06 - 1400/02/28

حاجیه خانم ام البنین شاهوردی

کد متوفی: 6117833 یازدید: 213
1329/05/06 - 1400/02/28

سيده ام النساء زماني

کد متوفی: 6117911 یازدید: 135
1318/11/20 - 1400/02/28

فاطمه قمه ساز

کد متوفی: 6117916 یازدید: 602
1327/01/01 - 1400/02/28

معصومه کمری زاده

کد متوفی: 6117935 یازدید: 115
1358/06/15 - 1399/02/28

سرکارخانم بربری

کد متوفی: 6117937 یازدید: 6
- 1400/02/28

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117939 یازدید: 62
- 1400/02/28

میرزا محمود کارگر

کد متوفی: 6117943 یازدید: 47
- 1400/02/28

حاجیه خانم رقیه زارعی

کد متوفی: 6117950 یازدید: 371
- 1400/02/28

کرامت شاه کرمی

کد متوفی: 6117953 یازدید: 57
- 1400/02/28

کرامت شاه کرمی

کد متوفی: 6117968 یازدید: 7
- 1400/02/28

اکرم خدمتی

کد متوفی: 6118001 یازدید: 253
1348/03/02 - 1400/02/28

حاج قربان اسدی

کد متوفی: 6118005 یازدید: 114
1329/01/03 - 1400/02/28

حسین رستمی

کد متوفی: 6118011 یازدید: 197
- 1400/02/28

صدیمه صخراوی

کد متوفی: 6118021 یازدید: 35
- 1399/02/28

قاسم حیدری، حسین مظفری

کد متوفی: 6118025 یازدید: 337
- 1400/02/28

صدیمه صخروای

کد متوفی: 6118026 یازدید: 60
- 1399/02/28

رفیع روینده

کد متوفی: 6118049 یازدید: 8
1316/03/01 - 1400/02/28

صفیه کلبعلی

کد متوفی: 6118115 یازدید: 1
1330/07/01 - 1400/02/28

حاج حسین نقیب زاده

کد متوفی: 6118137 یازدید: 261
- 1400/02/28

عنایت الله فارجی

کد متوفی: 6118274 یازدید: 868
1349/03/14 - 1400/02/28

حاجیه خانم معصومه بوژمهرانی

کد متوفی: 6118311 یازدید: 386
1335/01/20 - 1400/02/28

عنایت الله فاروجی

کد متوفی: 6118439 یازدید: 53
- 1400/02/28

طارف قاسم پور

کد متوفی: 6118533 یازدید: 87
1317/03/09 - 1400/02/28

فاطمه محمدیان

کد متوفی: 6118580 یازدید: 399
- 1400/02/28

میرزا عباس عزیزی

کد متوفی: 6118653 یازدید: 118
- 1400/02/28

خیرالله دوستی

کد متوفی: 6118771 یازدید: 37
1308/01/04 - 1400/02/28

خیرالله دوستی

کد متوفی: 6118784 یازدید: 251
1308/01/04 - 1400/02/28

بانوعلویه جدا

کد متوفی: 6118802 یازدید: 31
- 1400/02/28

سمیرا سادات طهرانی

کد متوفی: 6118831 یازدید: 108
- 1400/02/28

ام البنین شاهرودی

کد متوفی: 6118936 یازدید: 14
- 1400/02/28

گلستان شیخی

کد متوفی: 6119003 یازدید: 508
1355/07/01 - 1400/02/28

محمد شریفپور چوشلی

کد متوفی: 6119004 یازدید: 0
1339/08/15 - 1400/02/28

مجید(امیرخان) شیروانی

کد متوفی: 6119037 یازدید: 161
1331/03/09 - 1400/02/28

عزیز اکسون

کد متوفی: 6119044 یازدید: 30
1316/10/01 - 1400/02/28

عباس محمدی

کد متوفی: 6119064 یازدید: 0
- 1400/02/28

مهدی ولایتی خواجه

کد متوفی: 6119117 یازدید: 100
- 1400/02/28

حمدالله نجف پور

کد متوفی: 6119130 یازدید: 113
1323/05/07 - 1400/02/28

علی کاشانی

کد متوفی: 6119147 یازدید: 762
- 1400/02/28

سعید نادی

کد متوفی: 6119166 یازدید: 30
- 1400/02/28

صادق کیاروستا

کد متوفی: 6119167 یازدید: 1452
1325/04/22 - 1400/02/28

سعید نادی

کد متوفی: 6119172 یازدید: 9
- 1400/02/28

حاج سید اصغر مدنی نژاد

کد متوفی: 6119183 یازدید: 133
1313/09/20 - 1400/02/28

مریم رشیدپورائی

کد متوفی: 6119203 یازدید: 0
1329/05/16 - 1400/02/28

علی باقری

کد متوفی: 6119382 یازدید: 393
- 1400/02/28

احمد کاکویی

کد متوفی: 6119411 یازدید: 204
- 1400/02/28

کربلایی رضا و فاطمه زهرا استیری

کد متوفی: 6119481 یازدید: 6
- 1400/02/28

عوض قنبری

کد متوفی: 6119666 یازدید: 160
- 1400/02/28

زینب عرب

کد متوفی: 6119755 یازدید: 136
1317/05/04 - 1400/02/28

سید علی مرتضوی

کد متوفی: 6119899 یازدید: 45
- 1400/02/28

معصومه یاوری

کد متوفی: 6120194 یازدید: 17
1333/02/10 - 1394/02/28

جمیله رضاییان

کد متوفی: 6120210 یازدید: 102
1331/08/10 - 1400/02/28

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120324 یازدید: 0
1347/07/19 - 1400/02/28

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120326 یازدید: 330
1347/07/19 - 1400/02/28

فرهاد انصاری

کد متوفی: 6120659 یازدید: 287
1373/06/09 - 1400/02/28

مرتضی قنبرطلب

کد متوفی: 6120839 یازدید: 801
1367/09/19 - 1400/02/28

حاجیه خانم طیبه توکلی کورایم

کد متوفی: 6121471 یازدید: 14
1304/11/02 - 1396/02/28

محمدعلی قدردانی

کد متوفی: 6122068 یازدید: 0
1336/01/22 - 1400/02/28

محمدعلی قدردانی

کد متوفی: 6122081 یازدید: 0
1336/01/22 - 1400/02/28

سعید نادی

کد متوفی: 6122307 یازدید: 38
1365/09/25 - 1400/02/28

شاهرخ مهماندوست

کد متوفی: 6122965 یازدید: 291
1345/10/19 - 1400/02/28

الحاجیه پروانه(پری) نویدپور محمدی

کد متوفی: 6123080 یازدید: 278
1337/07/01 - 1400/02/28

آقا مجتبی حقی

کد متوفی: 6123186 یازدید: 64
1363/10/28 - 1390/02/28

صفیه کلبعلی

کد متوفی: 6124184 یازدید: 18
1330/07/01 - 1400/02/28

حاج میرزا اقاجان میرزانژاد

کد متوفی: 6124292 یازدید: 87
1310/07/03 - 1398/02/28

زینب (مبینا) خدائی

کد متوفی: 6125758 یازدید: 227
1382/01/14 - 1400/02/28

حاج کربلائی اسدالله بیکی

کد متوفی: 6125881 یازدید: 175
- 1400/02/28

عباسعلی نوروزی

کد متوفی: 6125882 یازدید: 49
1326/09/03 - 1400/02/28

حاج حسن ارج

کد متوفی: 6125903 یازدید: 0
- 1400/02/28

جمیله لایقی بلخکانلو

کد متوفی: 6127904 یازدید: 60
- 1400/02/28

مرحومه حمیده حیدری

کد متوفی: 6130721 یازدید: 8
1338/01/01 - 1400/02/28

مرحومه حمیده حیدری

کد متوفی: 6130763 یازدید: 150
1338/01/01 - 1400/02/28

کریم خیال پرستان

کد متوفی: 6135542 یازدید: 234
1354/11/30 - 1400/02/28

محمد سلیمیان ریزی

کد متوفی: 6137036 یازدید: 5
1333/12/28 - 1398/02/28

محمد وکیلی

کد متوفی: 6137475 یازدید: 14
1315/06/03 - 1397/02/28

علی باستانی

کد متوفی: 6138243 یازدید: 72
1347/03/20 - 1394/02/28

سعیده طرفی

کد متوفی: 6142276 یازدید: 28
1325/06/30 - 1398/02/28

امیر کریمی

کد متوفی: 6147895 یازدید: 2
1362/07/27 - 1400/02/28

شهید اسماعیل واحدیان

کد متوفی: 6148665 یازدید: 95
1343/12/07 - 1365/02/28

محمدابراهیم گودرزی

کد متوفی: 6152222 یازدید: 20
1341/06/02 - 1399/02/28

رضـا نوری

کد متوفی: 6156486 یازدید: 38
1361/06/09 - 1399/02/28

علي محبوبي

کد متوفی: 6157264 یازدید: 28
1346/05/28 - 1400/02/28

مریم مجددی

کد متوفی: 6162294 یازدید: 151
1334/02/30 - 1400/02/28

مهدی حیدرپور

کد متوفی: 6163969 یازدید: 131
1374/10/26 - 1395/02/28

بشیر حمیدی

کد متوفی: 6164899 یازدید: 179
1344/03/02 - 1396/02/28

غدیر مداحی

کد متوفی: 6167420 یازدید: 34
1319/10/21 - 1400/02/28

سید علی جزایری

کد متوفی: 6167949 یازدید: 10
1349/03/01 - 1400/02/28

گل اندام حضرتیان

کد متوفی: 6170318 یازدید: 46
1339/08/09 - 1389/02/28

عباس پورمقدم

کد متوفی: 6171916 یازدید: 33
1311/07/07 - 1400/02/28

حسن الله مرادی

کد متوفی: 6173575 یازدید: 19
1330/01/01 - 1396/02/28

کربلایی حکیم عبدی قوناقران

کد متوفی: 6174709 یازدید: 3
1345/06/01 - 1400/02/28

کربلایی حکیم عبدی

کد متوفی: 6174716 یازدید: 21
1345/06/01 - 1400/02/28

ميرحبيب الله زيتوني

کد متوفی: 6175600 یازدید: 10
- 1377/02/28

سید ابوذر خراسانی

کد متوفی: 6175932 یازدید: 27
1362/07/01 - 1392/02/28

حسین یوسف زاده

کد متوفی: 6177275 یازدید: 80
1307 - 1370/02/28

محبعلی صادقی راد

کد متوفی: 6182281 یازدید: 11
1314/01/01 - 1390/02/28

محبعلی صادقی راد

کد متوفی: 6182501 یازدید: 35
1314/01/01 - 1390/02/28

محبعلی صادقی راد

کد متوفی: 6182544 یازدید: 15
1314/01/01 - 1390/02/28

محمد رضا جانی

کد متوفی: 6182667 یازدید: 11
1358/04/18 - 1390/02/28

سید هوشنگ حسامی

کد متوفی: 6182787 یازدید: 157
1338/07/28 - 1400/02/28

محبعلی صادقی راد

کد متوفی: 6183606 یازدید: 5
1314/01/01 - 1390/02/28

محبعلی صادقی راد

کد متوفی: 6183647 یازدید: 2
1314/01/01 - 1390/02/28

حاج رجب دیواندری

کد متوفی: 6187058 یازدید: 41
1317/01/05 - 1396/02/28

احمدجان رادنژاد

کد متوفی: 6190589 یازدید: 3
1312/03/02 - 1395/02/28

اقدس تیموری

کد متوفی: 6190998 یازدید: 1
1339/01/12 - 1382/02/28

کربلایی سید حسین حسینی قوچان عتیق

کد متوفی: 6194076 یازدید: 2
- 1394/02/28

مجتبی قناعت پیشه

کد متوفی: 6194301 یازدید: 82
1368/06/13 - 1394/02/28

شمسی نمازی

کد متوفی: 6194605 یازدید: 0
- 1397/02/28

علی داد کوهگرد

کد متوفی: 6196049 یازدید: 108
1349/01/01 - 1390/02/28

اعظم ولی پور

کد متوفی: 6196555 یازدید: 24
1349/01/01 - 1389/02/28

حاج ذبیح الله شیخ سلیمانی

کد متوفی: 6196694 یازدید: 22
1325/01/01 - 1399/02/28

منت علی محمد خانی غیاثوند

کد متوفی: 6197771 یازدید: 199
1313/01/01 - 1398/02/28

محمدرضا شیرافکن

کد متوفی: 6198650 یازدید: 4
- 1372/02/28

مرحومه حمیده حیدری

کد متوفی: 6198686 یازدید: 201
1338/01/01 - 1400/02/28

مصطفی آزادخانی

کد متوفی: 6198736 یازدید: 33
1338/01/01 - 1400/02/28

محمدرضا شیر افکن

کد متوفی: 6198786 یازدید: 35
1334/06/01 - 1372/02/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید