عزیزانی که در روز 27 ام مرداد ماه آسمانی شده اند.

تعداد: (212)

حمید زاهدی اردستانی

کد متوفی: 5001545 یازدید: 23
1344/04/24 - 1362/05/27

مجید کریمی

کد متوفی: 5002501 یازدید: 13
1343/02/12 - 1362/05/27

محمدعلی باقری

کد متوفی: 5003021 یازدید: 26
1337/01/02 - 1381/05/27

سیدحسن اسلامبولی زاده

کد متوفی: 5003060 یازدید: 40
1345/02/.. - 1366/05/27

محمد ابراهیم باقری

کد متوفی: 5003118 یازدید: 38
1347/04/01 - 1367/05/27

محمد باقری

کد متوفی: 5010145 یازدید: 2
- 1367/05/27

مهدی حسین آبادی

کد متوفی: 5011823 یازدید: 3
- 1367/05/27

وحید همایونیه

کد متوفی: 5012476 یازدید: 2
- 1360/05/27

محمد ولایتی

کد متوفی: 5013298 یازدید: 1
- 1365/05/27

علی اشرف دستگیری

کد متوفی: 5013680 یازدید: 3
- 1358/05/27

محمدرضا جمشیدی نیا

کد متوفی: 5340037 یازدید: 38
1344/01/01 - 1362/05/27

رضا ملاشاهی زارع

کد متوفی: 6071431 یازدید: 94
1349/04/07 - 1397/05/27

حاج محمد مرادی پور

کد متوفی: 6102879 یازدید: 554
1311/04/07 - 1399/05/27

حاج محمد مبینی

کد متوفی: 6108842 یازدید: 267
1320/07/01 - 1399/05/27

کربلایی مهندس مژگان سرلک

کد متوفی: 6116394 یازدید: 318
1370/11/01 - 1394/05/27

هاشم چلمقانی قهه

کد متوفی: 6125476 یازدید: 431
1354/01/01 - 1397/05/27

خدیجه نوری

کد متوفی: 6126265 یازدید: 33
1341/04/03 - 1397/05/27

عبدالله اسدالهی

کد متوفی: 6129290 یازدید: 33
- 1399/05/27

محمدحسین عزیزی پناه

کد متوفی: 6131697 یازدید: 267
- 1399/05/27

تقی نجف زاده

کد متوفی: 6131928 یازدید: 27
1336/09/15 - 1399/05/27

احمدآقا حسين هاشمي دهقي

کد متوفی: 6134099 یازدید: 72
1310/03/04 - 1393/05/27

سید احمد_لیلا کشفی

کد متوفی: 6134209 یازدید: 272
- 1388/05/27

سید مجید حسینی محمودآبادی

کد متوفی: 6134793 یازدید: 1
1347/02/21 - 1392/05/27

همتعلي احمدي

کد متوفی: 6136681 یازدید: 543
1338/02/02 - 1395/05/27

احمد نادری نوری

کد متوفی: 6136754 یازدید: 3
1323/01/01 - 1399/05/27

طاهره کباری

کد متوفی: 6138003 یازدید: 358
1362/11/27 - 1398/05/27

ماشاالله بهزادی

کد متوفی: 6138479 یازدید: 751
1325/09/01 - 1399/05/27

محمدتقی قهرمانی

کد متوفی: 6139884 یازدید: 42
1329/11/10 - 1399/05/27

علی شنبدی

کد متوفی: 6139978 یازدید: 280
1353/09/15 - 1397/05/27

سید مجید حسینی

کد متوفی: 6140499 یازدید: 183
1347/02/21 - 1392/05/27

مرضیه پورحیدری

کد متوفی: 6140594 یازدید: 160
1334/01/24 - 1399/05/27

حاج احمد نادری نوری

کد متوفی: 6140606 یازدید: 932
1323/01/01 - 1399/05/27

محمد صادق زارع

کد متوفی: 6140811 یازدید: 227
1360/10/20 - 1399/05/27

محمدتقی قهرمانی

کد متوفی: 6140928 یازدید: 420
1329/11/10 - 1399/05/27

کریم مدنی

کد متوفی: 6141141 یازدید: 41
1299 - 1379/05/27

. .

کد متوفی: 6141254 یازدید: 461
1326/03/02 - 1400/05/27

حیدرمراد جلالوند

کد متوفی: 6141331 یازدید: 1621
- 1400/05/27

حاجیه خانم محبوبه علیپور

کد متوفی: 6141340 یازدید: 425
- 1400/05/27

حاج غریبعلی علیخانی

کد متوفی: 6141351 یازدید: 1379
1342/03/08 - 1399/05/27

ستار بختیاری

کد متوفی: 6141402 یازدید: 325
1368/01/31 - 1392/05/27

مصطفی اکرمی

کد متوفی: 6141407 یازدید: 515
1337 - 1400/05/27

فاطمه شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6141411 یازدید: 113
- 1400/05/27

سید حسن سادات

کد متوفی: 6141412 یازدید: 22
1340/03/05 - 1400/05/27

مهدی رمضانی

کد متوفی: 6141422 یازدید: 121
1355/12/20 - 1400/05/27

مجید جدی

کد متوفی: 6141426 یازدید: 98
- 1400/05/27

حاج صفر علی فریدی

کد متوفی: 6141430 یازدید: 77
1334/07/17 - 1399/05/27

حاجیه خانم عزت جالوسیان

کد متوفی: 6141431 یازدید: 167
- 1400/05/27

سید حسن سادات

کد متوفی: 6141442 یازدید: 454
1331/04/15 - 1400/05/27

گوهرچین بابازاده

کد متوفی: 6141484 یازدید: 0
- 1400/05/27

شهربانو (هما ) حقدل

کد متوفی: 6141494 یازدید: 373
1328/05/26 - 1400/05/27

شیخ داوود اصبعی

کد متوفی: 6141502 یازدید: 452
- 1400/05/27

حاج علی دهقان تنها

کد متوفی: 6141505 یازدید: 49
1332/03/27 - 1400/05/27

حمدالله هیزجی

کد متوفی: 6141507 یازدید: 26
1329/02/02 - 1397/05/27

حاج اصغر افضلی

کد متوفی: 6141514 یازدید: 29
1330/01/01 - 1400/05/27

حاج محمد رعیت

کد متوفی: 6141531 یازدید: 682
1338/10/15 - 1400/05/27

حاجیه خانم احترام اکبری

کد متوفی: 6141537 یازدید: 236
- 1400/05/27

فاطمه (دیانا) خزائی

کد متوفی: 6141546 یازدید: 61
1358 - 1400/05/27

محمد فلاح

کد متوفی: 6141549 یازدید: 25
- 1400/05/27

الهام کاشف بحر

کد متوفی: 6141555 یازدید: 341
1348/09/09 - 1400/05/27

مرضیه کوهی معدنی فرزند غلام حسین

کد متوفی: 6141573 یازدید: 32
1345/01/01 - 1400/05/27

محمدرضا بنی اسد

کد متوفی: 6141575 یازدید: 0
- 1400/05/27

ابراهیم رکنی دلان

کد متوفی: 6141590 یازدید: 97
- 1400/05/27

شهلا مافي

کد متوفی: 6141629 یازدید: 340
- 1400/05/27

نوش آفرین علیپور

کد متوفی: 6141654 یازدید: 128
- 1400/05/27

سعید کیانی

کد متوفی: 6141664 یازدید: 71
- 1400/05/27

عصمت رحمانی

کد متوفی: 6141686 یازدید: 157
- 1400/05/27

سکینه حاج محمدی

کد متوفی: 6141689 یازدید: 139
1303 - 1400/05/27

سعید درویش

کد متوفی: 6141699 یازدید: 62
- 1400/05/27

محمدرضا تمری

کد متوفی: 6141714 یازدید: 613
1376/05/27 - 1400/05/27

علی اکبر صائبی قوزانی

کد متوفی: 6141732 یازدید: 270
- 1400/05/27

فاطمه همدی

کد متوفی: 6141738 یازدید: 238
1323/06/18 - 1399/05/27

عباس غلامی مفرد زهان

کد متوفی: 6141749 یازدید: 196
1308/06/06 - 1400/05/27

رضا سلیمی

کد متوفی: 6141756 یازدید: 21
1340/03/15 - 1400/05/27

کربلایی علی‌اصغر جلولی

کد متوفی: 6141782 یازدید: 1493
1331/03/14 - 1400/05/27

محمد تیمور اردبیلی

کد متوفی: 6141807 یازدید: 347
- 1400/05/27

مطهره مستعلی زاده

کد متوفی: 6141809 یازدید: 115
- 1400/05/27

سیدحبیب اله حسینی نژاد

کد متوفی: 6141812 یازدید: 1003
- 1400/05/27

کبری کیایی

کد متوفی: 6141816 یازدید: 861
1351/03/27 - 1400/05/27

حاجیه خانم طاهره ابراعیمی

کد متوفی: 6141864 یازدید: 68
- 1400/05/27

معصومه ماستری فراهانی

کد متوفی: 6141878 یازدید: 205
- 1400/05/27

حسین بــزی(فرزند عباس)

کد متوفی: 6141891 یازدید: 281
1310/09/02 - 1400/05/27

حاجیه خانوم صدیقه اسدالله زاده

کد متوفی: 6141911 یازدید: 274
1328/01/07 - 1400/05/27

بی بی طاهره مهدوی فرزند سید ستوده

کد متوفی: 6141914 یازدید: 72
- 1400/05/27

سید احمد (محمد) حسینی

کد متوفی: 6141916 یازدید: 1349
1346 - 1400/05/27

محمد مددیان

کد متوفی: 6141924 یازدید: 275
1330/02/02 - 1400/05/27

حبیب سلطانی

کد متوفی: 6141939 یازدید: 191
1360/09/08 - 1400/05/27

هاجر کریمی

کد متوفی: 6141945 یازدید: 504
1321/05/04 - 1400/05/27

حاج بتول بحرانی

کد متوفی: 6141998 یازدید: 484
1336/06/22 - 1400/05/27

محمد دلقندی

کد متوفی: 6142001 یازدید: 16
- 1400/05/27

سید حسن حسینی

کد متوفی: 6142072 یازدید: 45
1311 - 1400/05/27

قاسم سیداسمعیل

کد متوفی: 6142100 یازدید: 207
1315/01/10 - 1400/05/27

دکتر حاج ایوب زنگانه

کد متوفی: 6142139 یازدید: 2530
- 1400/05/27

حاجیه سکینه غیاثی

کد متوفی: 6142141 یازدید: 386
- 1400/05/27

دیدار دادفر

کد متوفی: 6142145 یازدید: 44
- 1400/05/27

حاجیه خانم عصمت سلیمی پور

کد متوفی: 6142164 یازدید: 30
1320/01/01 - 1400/05/27

حاج سید محسن هاشمی

کد متوفی: 6142172 یازدید: 488
- 1400/05/27

حاج علی اکبر علیپور

کد متوفی: 6142184 یازدید: 156
1331/01/01 - 1400/05/27

رحیم صادقی گنزق

کد متوفی: 6142222 یازدید: 1
1327/07/12 - 1400/05/27

رحیم صادقی گنزق

کد متوفی: 6142223 یازدید: 23
1327/07/12 - 1400/05/27

پرویز ملامحمدی

کد متوفی: 6142233 یازدید: 476
1318/10/01 - 1400/05/27

عصمت محمودی

کد متوفی: 6142282 یازدید: 536
1338/03/02 - 1400/05/27

حاجیه خانم ناهید کریمی

کد متوفی: 6142299 یازدید: 31
- 1400/05/27

عذرا فرضعلی

کد متوفی: 6142348 یازدید: 175
- 1400/05/27

محمد مددیان

کد متوفی: 6142349 یازدید: 19
1331/02/18 - 1400/05/27

شهربانو تقی پور

کد متوفی: 6142386 یازدید: 396
- 1400/05/27

سید مهدی روحانی

کد متوفی: 6142417 یازدید: 475
1360 - 1400/05/27

حاجیه خانم توران زارعی

کد متوفی: 6142456 یازدید: 111
- 1400/05/27

مشهدی ایرج مختارکیا

کد متوفی: 6142492 یازدید: 7
- 1400/05/27

سعید صیادی

کد متوفی: 6142502 یازدید: 213
- 1400/05/27

مریم بانو بهمنی

کد متوفی: 6142546 یازدید: 447
- 1400/05/27

لقمان شمامی

کد متوفی: 6142568 یازدید: 144
1358/06/30 - 1400/05/27

سید حسین طباطبایی

کد متوفی: 6142647 یازدید: 28
- 1400/05/27

لیلا غلامعلی مجدآبادی

کد متوفی: 6142694 یازدید: 102
1320/10/03 - 1400/05/27

علی کریمی

کد متوفی: 6142778 یازدید: 1
- 1400/05/27

مینا طالبی شوشتریان

کد متوفی: 6142874 یازدید: 49
- 1400/05/27

حاج قاسم رضائی منفرد

کد متوفی: 6142896 یازدید: 269
1311/03/10 - 1400/05/27

کربلایی اکبر تیموری

کد متوفی: 6142985 یازدید: 122
- 1400/05/27

یحیی رجبی

کد متوفی: 6143025 یازدید: 119
1340 - 1400/05/27

لطیفه معبودیان

کد متوفی: 6143036 یازدید: 339
- 1400/05/27

سیاره پور سعیدی

کد متوفی: 6143197 یازدید: 27
1313/03/06 - 1400/05/27

غلامرضا سوهانی

کد متوفی: 6143254 یازدید: 293
1302/08/03 - 1400/05/27

شيروان بهور

کد متوفی: 6143420 یازدید: 2077
1334/05/17 - 1400/05/27

صدیقه خسرو پروی

کد متوفی: 6143545 یازدید: 13
- 1400/05/27

سهیلا اعرابی

کد متوفی: 6143580 یازدید: 406
1341/02/16 - 1400/05/27

احمد محمد علیخانی

کد متوفی: 6143621 یازدید: 569
1335/03/04 - 1400/05/27

سید عادل گلمکانی

کد متوفی: 6143874 یازدید: 270
- 1400/05/27

عصمت بادامکی نصرآبادی

کد متوفی: 6143895 یازدید: 593
1333/01/01 - 1400/05/27

علی غنی پور

کد متوفی: 6143919 یازدید: 686
1362/06/28 - 1400/05/27

محمد پیشوایی

کد متوفی: 6143968 یازدید: 72
- 1400/05/27

علیرضا نیک کار

کد متوفی: 6144117 یازدید: 221
1341/07/25 - 1400/05/27

کربلایی علی محمد یزدانی

کد متوفی: 6144222 یازدید: 335
1339/02/04 - 1400/05/27

عباس پوراتات

کد متوفی: 6145013 یازدید: 82
1333/01/14 - 1400/05/27

محمد محمدی

کد متوفی: 6145100 یازدید: 92
1321/05/27 - 1400/05/27

اسدالله نظری

کد متوفی: 6145296 یازدید: 333
1344/01/01 - 1400/05/27

حاج علی جعفرزاده

کد متوفی: 6145581 یازدید: 2
1317/09/07 - 1400/05/27

حاج تقی نصراللهی

کد متوفی: 6145636 یازدید: 45
1326/01/01 - 1400/05/27

حاج رشید جعفرزاده

کد متوفی: 6145796 یازدید: 38
1317/09/07 - 1400/05/27

حاج مهدی روحانی

کد متوفی: 6146313 یازدید: 287
1334/06/26 - 1400/05/27

رویا قرائتی

کد متوفی: 6147261 یازدید: 41
1352/03/11 - 1400/05/27

مهرافروز بهداروندی (اکبری)

کد متوفی: 6147559 یازدید: 1
- 1400/05/27

تقی نصراللهی

کد متوفی: 6148037 یازدید: 231
1326/01/01 - 1400/05/27

حبیب اله حسن نژاد

کد متوفی: 6148183 یازدید: 850
1330/08/09 - 1400/05/27

مریم ایرانخواه

کد متوفی: 6148455 یازدید: 36
- 1400/05/27

سعید جنگ آرا

کد متوفی: 6148777 یازدید: 151
1340/10/12 - 1400/05/27

عزیزه نوری پور

کد متوفی: 6149019 یازدید: 19
1348/01/20 - 1400/05/27

فضه خندان آغمیونی فرزند عوض

کد متوفی: 6150854 یازدید: 234
1314 - 1400/05/27

دلبر شالوئی

کد متوفی: 6151150 یازدید: 20
1326/08/08 - 1400/05/27

عباس بختیاری

کد متوفی: 6151284 یازدید: 19
1363/12/29 - 1400/05/27

همین بس پورصادقی

کد متوفی: 6152285 یازدید: 836
1330/03/22 - 1400/05/27

عطاءالله مرادی حاج عطاءالله مرادی

کد متوفی: 6152626 یازدید: 162
1331/07/14 - 1400/05/27

ناصر نیکو

کد متوفی: 6152831 یازدید: 40
1342 - 1400/05/27

ملیحه براتزاده چپه

کد متوفی: 6153090 یازدید: 43
1339/05/07 - 1400/05/27

ملیحه براتزاده چپه

کد متوفی: 6153098 یازدید: 759
1339/05/07 - 1400/05/27

عفت فنایی

کد متوفی: 6153125 یازدید: 27
1319 - 1400/05/27

حاج بمان شجاعی نژاد

کد متوفی: 6153919 یازدید: 75
1331/04/03 - 1400/05/27

حاج جمشید صابری

کد متوفی: 6154019 یازدید: 410
1326/06/18 - 1400/05/27

خیرالنسا صادقی

کد متوفی: 6156057 یازدید: 2
1331/02/09 - 1400/05/27

حاجیه خانم رقیه دژدان

کد متوفی: 6160189 یازدید: 17
1347/04/03 - 1400/05/27

محمدعلی درکی

کد متوفی: 6163029 یازدید: 4
1335/01/06 - 1400/05/27

سیده سکینه عطشانی کوچصفهانی

کد متوفی: 6164528 یازدید: 251
- 1400/05/27

صدیقه رحیمی

کد متوفی: 6165419 یازدید: 82
1314/12/10 - 1399/05/27

میرزا یوسف ولیپور

کد متوفی: 6170872 یازدید: 278
1312/09/12 - 1399/05/27

مهدی یاری

کد متوفی: 6172944 یازدید: 57
1368/10/15 - 1392/05/27

جانباز شهیدلطیف سکرانی

کد متوفی: 6174452 یازدید: 10
1347/07/20 - 1400/05/27

محمد حاتمیان فر

کد متوفی: 6175817 یازدید: 1
1365/11/25 - 1391/05/27

حاجیه خانم حمیده قربانی

کد متوفی: 6176231 یازدید: 92
1320/10/02 - 1400/05/27

حاج رضا زارعی

کد متوفی: 6177396 یازدید: 81
1318/09/03 - 1389/05/27

ماشاالله حسنی ده سعید

کد متوفی: 6177611 یازدید: 39
1340/07/01 - 1399/05/27

سید محمد-شکوه سادات تقوی-موسوی

کد متوفی: 6177721 یازدید: 2
1316/01/01 - 1400/05/27

احمد نوروزی

کد متوفی: 6179446 یازدید: 4
1323/11/17 - 1370/05/27

سلیمان کلیمی شرکت کلیمیان

کد متوفی: 6181141 یازدید: 18
1291/07/01 - 1376/05/27

اصغر دادويي

کد متوفی: 6182101 یازدید: 6
1326/05/28 - 1364/05/27

خلیل احسانی

کد متوفی: 6183005 یازدید: 8
1327/07/22 - 1400/05/27

خلیل احسانی

کد متوفی: 6183008 یازدید: 228
1327/07/22 - 1400/05/27

طیبه قلخانی

کد متوفی: 6183686 یازدید: 54
1361/11/12 - 1386/05/27

محمد طاهر کریمی

کد متوفی: 6183894 یازدید: 627
1337 - 1400/05/27

کرمخدا پیرداده بیرانوند

کد متوفی: 6185147 یازدید: 11
1342/06/20 - 1400/05/27

دلبر شالویی

کد متوفی: 6186535 یازدید: 87
1326/08/01 - 1400/05/27

حسن صادقی

کد متوفی: 6188814 یازدید: 223
1340/10/01 - 1392/05/27

الهه کاویانی

کد متوفی: 6189308 یازدید: 298
1346/01/24 - 1400/05/27

خورشیدسادات میرمیران

کد متوفی: 6189614 یازدید: 2
1333/12/10 - 1400/05/27

رحمت الله فرهادی

کد متوفی: 6190112 یازدید: 40
1333/01/02 - 1396/05/27

کبری قربان منگهی

کد متوفی: 6190188 یازدید: 129
1338/05/23 - 1400/05/27

مهندس شیرین کشانی

کد متوفی: 6195606 یازدید: 13
1365/01/01 - 1393/05/27

سیده طوبی کاشی زاده

کد متوفی: 6196574 یازدید: 80
1313/07/09 - 1397/05/27

همتعلی احمدی

کد متوفی: 6197225 یازدید: 36
1338/02/02 - 1395/05/27

علی اصغر عجمی

کد متوفی: 6199000 یازدید: 150
1340/04/10 - 1400/05/27

علی اصغر عجمی

کد متوفی: 6199008 یازدید: 18
1340/04/10 - 1400/05/27

توران کلاهدوزان

کد متوفی: 6199458 یازدید: 97
1317/07/06 - 1400/05/27

مهری پهلوان یزدی

کد متوفی: 6200058 یازدید: 56
- 1400/05/27

محمدحسین سبحانی

کد متوفی: 6201264 یازدید: 10
- 1384/05/27

برات عظیم پور آقبلاغ

کد متوفی: 6201739 یازدید: 150
1340/01/01 - 1383/05/27

معصومه غزایی

کد متوفی: 6203377 یازدید: 46
- 1395/05/27

گلزار صادقی

کد متوفی: 6204153 یازدید: 85
- 1399/05/27

فرهاد سلیمانی

کد متوفی: 6208202 یازدید: 31
1366/04/05 - 1401/05/27

لیلا جعفری

کد متوفی: 6208351 یازدید: 124
- 1399/05/27

بانو حاجیه خانم سکینه صابری

کد متوفی: 6209046 یازدید: 39
1311/01/01 - 1392/05/27

کورش همتی فر

کد متوفی: 6210155 یازدید: 52
1359/06/13 - 1386/05/27

حبیب اله بدلی

کد متوفی: 6210619 یازدید: 31
1342 - 1391/05/27

مریم بلوچی

کد متوفی: 6210685 یازدید: 146
1321/03/03 - 1400/05/27

عصمت محمودی

کد متوفی: 6210975 یازدید: 0
1338/03/02 - 1400/05/27

عصمت محمودی

کد متوفی: 6210983 یازدید: 25
1338/03/02 - 1400/05/27

عصمت محمودی

کد متوفی: 6210984 یازدید: 2
1338/03/02 - 1400/05/27

صغری معتمدی

کد متوفی: 6211014 یازدید: 17
1333/02/03 - 1400/05/27

سروش عباسیان

کد متوفی: 6211953 یازدید: 375
1364/05/03 - 1400/05/27

عاطفه سامعی

کد متوفی: 6212163 یازدید: 179
- 1400/05/27

نصرالله مسائلی

کد متوفی: 6212192 یازدید: 9
1364/02/25 - 1401/05/27

احد فاضلی

کد متوفی: 6212201 یازدید: 14
1327/07/07 - 1399/05/27

حاج حمزه علی علیزاده

کد متوفی: 6212212 یازدید: 187
- 1399/05/27

يدالله عقیقی

کد متوفی: 6212347 یازدید: 0
1339/01/02 - 1389/05/27
Loading...

لطفا شکیبا باشید