عزیزانی که در روز 13 ام آذر ماه آسمانی شده اند.

تعداد: (56)

علیرضا براتی

کد متوفی: 5000103 یازدید: 39
1357/02/31 - 1377/09/13

حسن هدایت نما منفرد

کد متوفی: 5002971 یازدید: 26
1342/10/01 - 1362/09/13

نصرت اله مرادی

کد متوفی: 5010368 یازدید: 24
- 1374/09/13

غلامرضا صمصامی مزرعه آخوند

کد متوفی: 5010508 یازدید: 13
- 1360/09/13

محمدحسن آسارایی

کد متوفی: 5011832 یازدید: 12
- 1360/09/13

علی قاسمی مررودی

کد متوفی: 5013002 یازدید: 12
- 1367/09/13

داود مهری داوان

کد متوفی: 5014264 یازدید: 18
- 1361/09/13

سید امید عبدیپور

کد متوفی: 6060928 یازدید: 68
1370/02/22 - 1398/09/13

شادروان محمد بابالو

کد متوفی: 6075250 یازدید: 43
1311/01/01 - 1398/09/13

شادروان محمد بابالو

کد متوفی: 6075293 یازدید: 67
1311/01/01 - 1398/09/13

رحمان ارجمندی

کد متوفی: 6077100 یازدید: 46
1321/04/03 - 1396/09/13

غلامرضا قاسمی

کد متوفی: 6094272 یازدید: 91
1328/02/06 - 1392/09/13

سید حسن رشیدی

کد متوفی: 6095693 یازدید: 97
- 1398/09/13

سید حسن رشیدی

کد متوفی: 6095696 یازدید: 78
- 1398/09/13

الهام سادات سیدابراهیمی

کد متوفی: 6096168 یازدید: 61
1370/05/09 - 1396/09/13

الهام سادات سیدابراهیمی

کد متوفی: 6096175 یازدید: 527
1370/05/09 - 1396/09/13

رنگینه ملکی

کد متوفی: 6101264 یازدید: 415
1340 - 1399/09/13

پوران رحیمی

کد متوفی: 6104407 یازدید: 227
1335/01/05 - 1397/09/13

منصور مجیدی

کد متوفی: 6120079 یازدید: 2
1310/04/09 - 1393/09/13

سید عباس قریشی

کد متوفی: 6123249 یازدید: 4
1335/01/12 - 1397/09/13

علی صفاییان امیدگاهی

کد متوفی: 6135876 یازدید: 10
1341/07/30 - 1376/09/13

حسین باقریان

کد متوفی: 6138564 یازدید: 12
1320/01/01 - 1399/09/13

ابوالقاسم زارعان دولت آبادی

کد متوفی: 6139535 یازدید: 9
1326/01/03 - 1395/09/13

پدرعزیزم حاج علی ارشد راد

کد متوفی: 6139854 یازدید: 8
1298/09/15 - 1395/09/13

محمد صحت

کد متوفی: 6141104 یازدید: 99
1334/02/28 - 1390/09/13

حاج حسین دهقانپور فراشاه

کد متوفی: 6143034 یازدید: 40
1323/01/01 - 1392/09/13

یعقوب سیاحی

کد متوفی: 6147551 یازدید: 82
1316/03/01 - 1393/09/13

مهری میربلوک جلالی

کد متوفی: 6153701 یازدید: 47
1319/04/01 - 1399/09/13

مهري ميربلوك جلالي

کد متوفی: 6153726 یازدید: 3
1319/04/01 - 1399/09/13

مهري ميربلوك جلالي

کد متوفی: 6153727 یازدید: 136
1319/04/01 - 1399/09/13

عالیه گلابی جگرکندی

کد متوفی: 6154881 یازدید: 136
1301/01/10 - 1384/09/13

حاج احمد طاهریان

کد متوفی: 6159951 یازدید: 4
1310/07/01 - 1397/09/13

رسول جعفرپور

کد متوفی: 6161941 یازدید: 5
1345/07/01 - 1395/09/13

علی جنگجوی ثابت

کد متوفی: 6161942 یازدید: 257
1330/01/05 - 1377/09/13

پروین رفیعی

کد متوفی: 6162984 یازدید: 117
1344/01/15 - 1396/09/13

سیدعلی درخشان زاده

کد متوفی: 6163898 یازدید: 6
1313/01/01 - 1371/09/13

سیدعلی درخشان زاده

کد متوفی: 6163901 یازدید: 32
1313/01/01 - 1371/09/13

حاج محمد ابراهیم تبریزیان

کد متوفی: 6164716 یازدید: 152
- 1397/09/13

حاج مصطفی عسکری

کد متوفی: 6164893 یازدید: 190
- 1399/09/13

علی اکبر مظاهری طهرانی

کد متوفی: 6165019 یازدید: 5
1320/03/09 - 1398/09/13

هیبت الله شهبازی

کد متوفی: 6165285 یازدید: 21
1331/07/08 - 1399/09/13

محمود محمودکرمی

کد متوفی: 6165331 یازدید: 15
1362/08/10 - 1393/09/13

محمود کرمی

کد متوفی: 6165334 یازدید: 10
1362/08/10 - 1393/09/13

صدیقه مرادی

کد متوفی: 6165462 یازدید: 104
1320/08/20 - 1398/09/13

سیدمجید مجیدیان

کد متوفی: 6165487 یازدید: 60
1305/01/01 - 1382/09/13

غلامعلی رامه

کد متوفی: 6165498 یازدید: 7
1332/08/09 - 1390/09/13

غلامعلی رامه

کد متوفی: 6165510 یازدید: 148
1332/08/09 - 1390/09/13

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165561 یازدید: 1
1310/02/03 - 1400/09/13

حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165563 یازدید: 0
1310/02/03 - 1400/09/13

حاج حسن بهروزی خواه

کد متوفی: 6165566 یازدید: 119
1310/02/03 - 1400/09/13

مهدی کاوسی

کد متوفی: 6165609 یازدید: 7
1377/01/25 - 1400/09/13

مهدی کاوسی

کد متوفی: 6165612 یازدید: 51
1377/01/25 - 1400/09/13

مهدی افسر

کد متوفی: 6165621 یازدید: 34
1357 - 1400/09/13

فرج الله مرحمتی

کد متوفی: 6165625 یازدید: 0
1317/09/17 - 1400/09/13

حسن رضایی نوری

کد متوفی: 6165627 یازدید: 1
- 1400/09/13

حسن رضایی نوری

کد متوفی: 6165629 یازدید: 7
- 1400/09/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید