آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آذرشهر

حاج محمد باقری قهوه چی

کد متوفی: 7595 یازدید: 422
-

منصوره باباجان زاده

کد متوفی: 12088 یازدید: 289
-

صغری محمدزاده

کد متوفی: 20874 یازدید: 423
-

فاطمه میرزاخانی سیلاب

کد متوفی: 26179 یازدید: 318
-

نن ککک

کد متوفی: 26418 یازدید: 634
-

سيد كاظم طباطبائي

کد متوفی: 28542 یازدید: 320
-

ام النساء بابايي

کد متوفی: 28548 یازدید: 303
-

حسین غلامحسین زاده

کد متوفی: 30323 یازدید: 271
-

حسین غلامحسین زاده دیزجی

کد متوفی: 30416 یازدید: 291
-

حسین غلامحسین زاده دیزجی

کد متوفی: 30438 یازدید: 551
-

حاج علی قهرمان زاده

کد متوفی: 31735 یازدید: 335
-

حسین مهدیقلی زاده

کد متوفی: 31864 یازدید: 475
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 34566 یازدید: 336
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 34570 یازدید: 315
-

الحاجیه منصوره علیپور

کد متوفی: 39704 یازدید: 306
-

نتذذر مرد

کد متوفی: 54310 یازدید: 354
-

زهرا یعقوب زاده

کد متوفی: 65264 یازدید: 275
-

من سلام

کد متوفی: 65379 یازدید: 276
-

رحیم حسین زاده

کد متوفی: 73406 یازدید: 222
-

ولی محمدزاده

کد متوفی: 74262 یازدید: 263
-

عباس صفری

کد متوفی: 6005164 یازدید: 279
-

گوهرتاج نایب زاده

کد متوفی: 6008738 یازدید: 264
-

احمد مهرافزا

کد متوفی: 6019226 یازدید: 247
-

احمد مهرافزا

کد متوفی: 6019546 یازدید: 229
-

گلشن حسین نژاد

کد متوفی: 6047385 یازدید: 222
-

محمد صبح خیز

کد متوفی: 6048406 یازدید: 245
-

مهندس حسین کاظمی گوگانی

کد متوفی: 6048499 یازدید: 246
-

شهدا و اهل قبور اخی جهان : ghadirpiri@

کد متوفی: 6048788 یازدید: 671
-

رقیه الهامی آزاد

کد متوفی: 6064420 یازدید: 263
-

محسن ابراهیم زاده اصل

کد متوفی: 6066757 یازدید: 265
-

متوفیان قاضی جهان در طول یکسال گذشته

کد متوفی: 6072010 یازدید: 242
۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مرحومین 1399 .

کد متوفی: 6072103 یازدید: 251
1398/12/01 - 1399 /11/3

رحیمی رحیمی

کد متوفی: 6075251 یازدید: 210
1392 -

الحاجیه فاطمه عدلی

کد متوفی: 6096279 یازدید: 327
1330/04/09 - 1401/08/16

نبی قلی چاپاری

کد متوفی: 6110666 یازدید: 367
1327/11/20 - 1399/04/25

فریده میاحی

کد متوفی: 6117863 یازدید: 187
1320/01/12 - 1395/02/29

سعید مصطفوی مرشت

کد متوفی: 6154731 یازدید: 374
- 1399/07/11

زهرا دلداده ممقانی

کد متوفی: 6158510 یازدید: 226
1321/10/10 - 1400/07/14

کد متوفی: 6161262 یازدید: 99
-

خان اوغلان زیادپور کدخدالو

کد متوفی: 6166135 یازدید: 80
-

حاج حسن معصومی

کد متوفی: 6167957 یازدید: 85
1330 - 1386

2222 3333

کد متوفی: 6167970 یازدید: 67
-

مجید محمد پور

کد متوفی: 6168352 یازدید: 65
-

شیرزاد ملکی شیرزاد ملکی

کد متوفی: 6169450 یازدید: 607
-

مریم نرگس

کد متوفی: 6169779 یازدید: 70
1322/01/01 - 1400/02/02

لتذیقبطسبت اتایزتغیژذعل

کد متوفی: 6171954 یازدید: 74
-

سید کیوان حسینی مشهدی

کد متوفی: 6172131 یازدید: 65
-

aaaaa bbbb

کد متوفی: 6172134 یازدید: 65
-

معصومه سلطانی راد

کد متوفی: 6172584 یازدید: 71
1341/01/01 - 1400/10/10

محمد علی و فیروزه کفیلی و تقویی

کد متوفی: 6175593 یازدید: 77
-

عصمت خدائی

کد متوفی: 6176144 یازدید: 106
1321/11/01 - 1390/10/21

فاطمه موسالو

کد متوفی: 6176678 یازدید: 69
1357/12/20 - 1400/10/23

فاطمه موسالو

کد متوفی: 6176680 یازدید: 272
1357/12/20 - 1400/10/23

فرج الازارعی زارعی

کد متوفی: 6177561 یازدید: 67
-

m mm

کد متوفی: 6177934 یازدید: 67
-

زین العابدین(بیوک) پورخیابان حقی

کد متوفی: 6178874 یازدید: 147
1314/01/01 - 1391/07/18

حاج رسول قورچی

کد متوفی: 6180126 یازدید: 77
-

محمدجعفر محمد جعفرزاده کوچه

کد متوفی: 6180238 یازدید: 63
1317/08/05 - 1357/11/22

محمود یخیان

کد متوفی: 6180305 یازدید: 90
1333/02/02 - 1399/04/19

فرهاد عباسی

کد متوفی: 6180555 یازدید: 188
- 1398/08/04

اصغر کند

کد متوفی: 6180707 یازدید: 62
1388/01/01 -

گل اثر دوستی

کد متوفی: 6187956 یازدید: 324
1327/06/16 - 1400/06/21

حاج حسین قهرمانزاده

کد متوفی: 6188175 یازدید: 146
1342/03/01 - 1400/11/25

حاج رحیم ابراهیمی دهخوارقانی(بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6188736 یازدید: 124
- 1401/01/01

نگار رحیمی

کد متوفی: 6189270 یازدید: 1940
1321/08/10 - 1400/12/28

لطفعلی منیری

کد متوفی: 6189665 یازدید: 246
1338/03/02 - 1400/11/14

الحاجیه منیژه مهدوی

کد متوفی: 6192609 یازدید: 313
-

دد اا

کد متوفی: 6193907 یازدید: 36
-

رضا باربری

کد متوفی: 6198140 یازدید: 48
-

عصمت فرشیباف نادی

کد متوفی: 6201062 یازدید: 57
-

سید رضا بعاج

کد متوفی: 6201331 یازدید: 54
-

رویا قراری

کد متوفی: 6201467 یازدید: 45
-

Hggc Yfff

کد متوفی: 6203565 یازدید: 48
-

علی شرهانی

کد متوفی: 6203608 یازدید: 58
-

مجید رحمتی

کد متوفی: 6207717 یازدید: 93
1356/01/01 - 1400/02/15

منصور علی حسینی دستجردی

کد متوفی: 6209636 یازدید: 205
-

عیسی رحمتی

کد متوفی: 6211758 یازدید: 56
-

مشهدی حسین سلمانزاده ممقانی

کد متوفی: 6218124 یازدید: 32
-

حسین سلمانزاده ممقانی

کد متوفی: 6218125 یازدید: 23
1312 - 1392

قنبر خادمی

کد متوفی: 6219966 یازدید: 32
1401/09/15 - 1401/09/01

قدرت اله نصیری صغایش

کد متوفی: 6221961 یازدید: 45
-

حسنيه حبيب زاده

کد متوفی: 6221972 یازدید: 46
-

حاج حسین عابدینی

کد متوفی: 6222055 یازدید: 17
1308/02/02 - 1401/01/12

حاج مهدی رزاقی

کد متوفی: 6222215 یازدید: 19
-

جبرييل حبيب زاده

کد متوفی: 6222922 یازدید: 17
-

لیلا بیرجندی

کد متوفی: 6223927 یازدید: 14
-

محمد علی محمدی

کد متوفی: 6231644 یازدید: 19
-

و يارانش

کد متوفی: 6231672 یازدید: 659
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید