آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آذرشهر

حاج محمد باقری قهوه چی

کد متوفی: 7595 یازدید: 156
-

منصوره باباجان زاده

کد متوفی: 12088 یازدید: 121
-

صغری محمدزاده

کد متوفی: 20874 یازدید: 129
-

فاطمه میرزاخانی سیلاب

کد متوفی: 26179 یازدید: 131
-

نن ککک

کد متوفی: 26418 یازدید: 292
-

سيد كاظم طباطبائي

کد متوفی: 28542 یازدید: 149
-

ام النساء بابايي

کد متوفی: 28548 یازدید: 130
-

حسین غلامحسین زاده

کد متوفی: 30323 یازدید: 128
-

حسین غلامحسین زاده دیزجی

کد متوفی: 30416 یازدید: 127
-

حسین غلامحسین زاده دیزجی

کد متوفی: 30438 یازدید: 286
-

حاج علی قهرمان زاده

کد متوفی: 31735 یازدید: 144
-

حسین مهدیقلی زاده

کد متوفی: 31864 یازدید: 158
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 34566 یازدید: 124
-

سید حسن علوی

کد متوفی: 34570 یازدید: 114
-

الحاجیه منصوره علیپور

کد متوفی: 39704 یازدید: 131
-

نتذذر مرد

کد متوفی: 54310 یازدید: 113
-

زهرا یعقوب زاده

کد متوفی: 65264 یازدید: 132
-

من سلام

کد متوفی: 65379 یازدید: 128
-

رحیم حسین زاده

کد متوفی: 73406 یازدید: 99
-

ولی محمدزاده

کد متوفی: 74262 یازدید: 113
-

عباس صفری

کد متوفی: 6005164 یازدید: 125
-

گوهرتاج نایب زاده

کد متوفی: 6008738 یازدید: 116
-

احمد مهرافزا

کد متوفی: 6019226 یازدید: 107
-

احمد مهرافزا

کد متوفی: 6019546 یازدید: 109
-

گلشن حسین نژاد

کد متوفی: 6047385 یازدید: 102
-

محمد صبح خیز

کد متوفی: 6048406 یازدید: 107
-

مهندس حسین کاظمی گوگانی

کد متوفی: 6048499 یازدید: 109
-

شهدا و اهل قبور اخی جهان : ghadirpiri@

کد متوفی: 6048788 یازدید: 387
-

رقیه الهامی آزاد

کد متوفی: 6064420 یازدید: 132
-

محسن ابراهیم زاده اصل

کد متوفی: 6066757 یازدید: 105
-

متوفیان قاضی جهان در طول یکسال گذشته

کد متوفی: 6072010 یازدید: 100
۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مرحومین 1399 .

کد متوفی: 6072103 یازدید: 106
1398/12/01 - 1399 /11/3

رحیمی رحیمی

کد متوفی: 6075251 یازدید: 106
1392 -

نبی قلی چاپاری

کد متوفی: 6110666 یازدید: 187
1327/11/20 - 1399/04/25

فریده میاحی

کد متوفی: 6117863 یازدید: 77
1320/01/12 - 1395/02/29

زهره زراعتی

کد متوفی: 6153315 یازدید: 43
-

سعید مصطفوی مرشت

کد متوفی: 6154731 یازدید: 109
- 1399/07/11

زهرا دلداده ممقانی

کد متوفی: 6158510 یازدید: 97
1321/10/10 - 1400/07/14

کد متوفی: 6161262 یازدید: 16
-

خان اوغلان زیادپور کدخدالو

کد متوفی: 6166135 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید