آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سراب

خانعلی محبوبی

کد متوفی: 11822 یازدید: 274
-

زین العابدین فرجی

کد متوفی: 15955 یازدید: 230
-

علي محمد زبردست

کد متوفی: 24363 یازدید: 237
-

مرتضی جلیل زاده مهربانی

کد متوفی: 24703 یازدید: 371
-

شبنم مردمی ابرس

کد متوفی: 28138 یازدید: 254
-

شهباز معروفی

کد متوفی: 28536 یازدید: 232
-

شهباز معروفی

کد متوفی: 28543 یازدید: 385
-

اختر گیتی نورد

کد متوفی: 35026 یازدید: 267
-

کربلایی فضه مظلومی

کد متوفی: 35032 یازدید: 205
-

حاج اکبر ناطقی

کد متوفی: 35349 یازدید: 264
-

اصغر فاخری محمود فاخری

کد متوفی: 37409 یازدید: 344
-

کربلایی محمد توانا مهربانی

کد متوفی: 38596 یازدید: 812
-

صغری توانامهربانی

کد متوفی: 38797 یازدید: 445
-

حاج برات سلطانی

کد متوفی: 40100 یازدید: 271
-

حاج برات سلطانی

کد متوفی: 40110 یازدید: 279
-

صغرا شاهرخ بیجندی

کد متوفی: 42049 یازدید: 218
-

صغرا شاهرخ بیجندی

کد متوفی: 42055 یازدید: 287
-

حسن زاده نجف

کد متوفی: 42191 یازدید: 250
-

ایوب رضائیان

کد متوفی: 42922 یازدید: 255
-

سید بیوک آقا روضه خوانی

کد متوفی: 51664 یازدید: 226
-

قربان نوری

کد متوفی: 53140 یازدید: 243
-

خانم بیگ محمدی

کد متوفی: 53710 یازدید: 261
-

کربلایی محبوب فضلی

کد متوفی: 58001 یازدید: 208
-

عفت داودی

کد متوفی: 59250 یازدید: 247
-

همه فوت شدگان روستای سهزاب

کد متوفی: 63378 یازدید: 253
-

حسین کریمی آناقیزی

کد متوفی: 63845 یازدید: 307
-

مشهدفخرالدین مصلح

کد متوفی: 65185 یازدید: 207
-

التفات داستانی

کد متوفی: 66208 یازدید: 253
-

علی مصطفایی

کد متوفی: 70411 یازدید: 344
-

رعنا نجف زاده عسگر آباد

کد متوفی: 70467 یازدید: 202
-

جمیله نعمتی

کد متوفی: 70607 یازدید: 222
-

علی جنانی

کد متوفی: 70784 یازدید: 830
-

احمد اقبال

کد متوفی: 75996 یازدید: 210
-

حاج علی اصغر فرهنگ نیا (پلنگی)

کد متوفی: 78546 یازدید: 297
-

پروین هدایتی

کد متوفی: 79913 یازدید: 206
-

عبادالله مظفریان

کد متوفی: 79941 یازدید: 194
-

فاطمه کامکاری اصل

کد متوفی: 6000804 یازدید: 227
-

اعظم داوودی

کد متوفی: 6003995 یازدید: 225
-

حاجيه خانوم عفت اقبالي

کد متوفی: 6006538 یازدید: 247
-

محبوب فضلی

کد متوفی: 6007432 یازدید: 199
-

حاج یونس فرجی

کد متوفی: 6008204 یازدید: 255
-

حاج سید مهدی صادقیان

کد متوفی: 6009322 یازدید: 250
-

کربلایی صابر احمدی نژاد

کد متوفی: 6011548 یازدید: 241
-

سیده طاهره سیدصادقی

کد متوفی: 6024676 یازدید: 187
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027259 یازدید: 167
-

ارشد داوودی

کد متوفی: 6030018 یازدید: 235
-

مریم منتظم

کد متوفی: 6030608 یازدید: 200
-

عباس انصاری

کد متوفی: 6032265 یازدید: 184
-

رجب نیکنام ابرغانی

کد متوفی: 6032909 یازدید: 200
-

سلمان جنانی

کد متوفی: 6032960 یازدید: 190
-

داود عباسی ابر

کد متوفی: 6033719 یازدید: 213
-

کربلایی شمسعلی عبدالهی ابری

کد متوفی: 6034005 یازدید: 195
-

حبیبه میرزایی

کد متوفی: 6034292 یازدید: 215
-

حاج جواد فرقانی

کد متوفی: 6034689 یازدید: 247
-

رحیم وعطره ورقیه بیگ پور ،علوی نیا

کد متوفی: 6034838 یازدید: 197
-

کربلایی میکائیل احدی

کد متوفی: 6037412 یازدید: 234
-

خانم سارا بورانی ابرغانی

کد متوفی: 6037938 یازدید: 185
-

کربلایی خانم فرض الله زاده

کد متوفی: 6039004 یازدید: 187
-

حاجيه خانم آمنه راهبی

کد متوفی: 6040483 یازدید: 213
-

عبدالله محسنی

کد متوفی: 6043438 یازدید: 159
-

حاج محمود راهبی مشهدی ضیاء علیاری

کد متوفی: 6045071 یازدید: 211
-

بهلول اقلامی

کد متوفی: 6047523 یازدید: 229
-

حاجیه خانم لطیفه بیگ محمدی آذر

کد متوفی: 6050042 یازدید: 168
-

آقای پرویز نظری شیره جینی

کد متوفی: 6050262 یازدید: 258
-

حاج ایمان وثوقی

کد متوفی: 6051637 یازدید: 224
-

مشهدی قهرمان وثوقی

کد متوفی: 6051649 یازدید: 162
-

مشهدی حق ویردی وثوقی

کد متوفی: 6051679 یازدید: 196
-

احمد وثوقی

کد متوفی: 6053659 یازدید: 329
1345/01/01 - 1381/09/21

نجیبه نورعلیزاده

کد متوفی: 6054542 یازدید: 171
-

حاج حمید رجبی

کد متوفی: 6055697 یازدید: 501
-

حاج تقی عمو و رحیم عمو بهمنی

کد متوفی: 6058179 یازدید: 208
-

مشهدی حسین شاوکی شاوکی

کد متوفی: 6060317 یازدید: 152
-

رباب الیاسی

کد متوفی: 6061489 یازدید: 190
- 1398/11/09

بهجت محمدی حامد

کد متوفی: 6063446 یازدید: 201
۱۳۲۵ - ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۵

مکرم بقائی

کد متوفی: 6065205 یازدید: 172
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 6071212 یازدید: 196
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 6071552 یازدید: 189
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072723 یازدید: 199
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072735 یازدید: 172
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072742 یازدید: 198
-

حاج قلی رضائی

کد متوفی: 6076370 یازدید: 213
-

حاج براتعلی خانی

کد متوفی: 6076727 یازدید: 244
-

رباب اسدزاده

کد متوفی: 6076734 یازدید: 202
-

فاطمه صغری تلقینی

کد متوفی: 6079091 یازدید: 190
- 1384/12/15

محبوب خوش خلق

کد متوفی: 6079178 یازدید: 178
1330/11/1 - 1399/11/13

کربلایی میرزا فریدون فضلی سهزابی

کد متوفی: 6080596 یازدید: 215
- 1388/12/18

حاج یوسفعلی یوسف زاده

کد متوفی: 6081739 یازدید: 194
1319 - 1383

سیدکاظم صالحیان بجندی را

کد متوفی: 6082809 یازدید: 223
-

Hgg Hh

کد متوفی: 6083652 یازدید: 218
-

محمد باقر شیدایی

کد متوفی: 6090173 یازدید: 503
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

رحیم داداش زاده

کد متوفی: 6090540 یازدید: 182
1332/1/1 - 1399/12/13

حاج اسماعیل عالیجاه آغمیونی

کد متوفی: 6090652 یازدید: 557
-

ام البنین ( یسرا) وثوقی

کد متوفی: 6090718 یازدید: 389
1363/09/22 - 1397/10/28

کربلایی محمدعلی بابائی

کد متوفی: 6093299 یازدید: 420
1315/04/01 - 1400/01/05

محبوب خوش خلق

کد متوفی: 6096798 یازدید: 1008
1330/11/01 - 1399/11/13

میربرات ذاکری

کد متوفی: 6096944 یازدید: 207
-

رحیم منافی شیره جینی

کد متوفی: 6096954 یازدید: 209
-

رحیم منافی شیره جینی

کد متوفی: 6096956 یازدید: 449
-

داوود ندیری اعظم

کد متوفی: 6097612 یازدید: 979
- 1400/01/20

غیبعلی عهدی

کد متوفی: 6099117 یازدید: 195
1312/1/15 - 1399/12/29

غیبهلی عهدی اشتجرانی

کد متوفی: 6099172 یازدید: 208
1312/1/15 - 1399/12/29

حاج غیبعلی عهدی

کد متوفی: 6099317 یازدید: 230
1312/1/15 - 1399/12/29

عفت رحیم نواز

کد متوفی: 6103273 یازدید: 1190
1319/12/21 - 1399/2/8

الحاجیه خانم مریم لامعی

کد متوفی: 6107549 یازدید: 826
- 1400/02/04

حاج جواد عطاری

کد متوفی: 6111682 یازدید: 380
-

میترا مجتهدی

کد متوفی: 6112903 یازدید: 169
1335/02/07 - 1399/10/18

ابراهیم پیردانا و پری تاو

کد متوفی: 6119887 یازدید: 290
-

سیروس آگاهی

کد متوفی: 6119985 یازدید: 451
-

اکرم جبرئیلی

کد متوفی: 6127941 یازدید: 186
- 1396/07/19

عین الله آذرمی

کد متوفی: 6128041 یازدید: 137
1330/09/07 - 1399/11/09

ابراهیم مهدی پور سهزابی

کد متوفی: 6128899 یازدید: 999
1352/01/10 - 1400/04/01

حاج محمد صبحی

کد متوفی: 6129744 یازدید: 237
1323/10/07 - 1400/01/27

اصغر شاهرخ

کد متوفی: 6131537 یازدید: 243
1360/12/29 - 1400/04/24

بهجت سپه پور

کد متوفی: 6133600 یازدید: 172
1319/01/01 - 1400/05/04

علی مصطفایی

کد متوفی: 6139559 یازدید: 171
1371/07/01 - 1399/07/06

علی مصطفایی

کد متوفی: 6139891 یازدید: 141
1371/07/01 - 1399/07/06

کربلایی زهرا ماهری

کد متوفی: 6142519 یازدید: 137
-

مجید جمالی

کد متوفی: 6152357 یازدید: 122
-

مرادعلی فریاد

کد متوفی: 6152417 یازدید: 302
- 1400/06/29

کربلایی محمود صدقی

کد متوفی: 6163961 یازدید: 217
1331/03/10 - 1400/08/25

احمد حاجی محمدی

کد متوفی: 6163971 یازدید: 92
1339/05/10 - 1400/07/18

فرمان احمدی

کد متوفی: 6165709 یازدید: 77
-

محمد نظامی جعفری

کد متوفی: 6166721 یازدید: 64
1380/05/08 - 1400/04/17

رفیقه حسین زاده

کد متوفی: 6169940 یازدید: 201
1337/02/06 - 1399/08/17

حجت هدایتی سرلبی

کد متوفی: 6169974 یازدید: 740
- 1400/10/04

حجت هدايتی

کد متوفی: 6169989 یازدید: 76
-

حجت هدایتی

کد متوفی: 6170212 یازدید: 119
- 1400/10/05

مریم پهلوانی

کد متوفی: 6170220 یازدید: 124
- 1400/09/26

حامد شکوری

کد متوفی: 6171405 یازدید: 455
1383/06/30 - 1400/09/10

کربلایی بیت الله ندری

کد متوفی: 6171670 یازدید: 75
-

ایرج نگاهی

کد متوفی: 6171685 یازدید: 112
-

کربلایی خانم فریده ستاری(زکی)

کد متوفی: 6171689 یازدید: 90
-

بانو نادره ملکی شیره جینی

کد متوفی: 6171694 یازدید: 83
-

حاج سریه قاسمخانی

کد متوفی: 6172959 یازدید: 67
- 1397/12/05

حاج رحیم ناصر

کد متوفی: 6174095 یازدید: 407
- 1400/10/13

رامین عدالت

کد متوفی: 6174499 یازدید: 329
1367/10/29 - 1398/10/28

سیده اقدس حسینی

کد متوفی: 6176443 یازدید: 59
-

راهب قابلی ثانی

کد متوفی: 6178303 یازدید: 351
1343/10/01 - 1400/06/19

اشرف نادری جاوید

کد متوفی: 6178353 یازدید: 147
- 1399/02/21

اکرم ملا حسین زاده

کد متوفی: 6178525 یازدید: 135
-

حاج رمضان فولادی نسب

کد متوفی: 6180751 یازدید: 71
1318/09/16 - 1388/10/22

موسی حمزه پور

کد متوفی: 6185255 یازدید: 79
1306/04/10 - 1399/12/10

حبیبه خانی

کد متوفی: 6185565 یازدید: 71
-

قمر سلطانی

کد متوفی: 6186403 یازدید: 76
-

مرحومه مقدوره شفاعتی

کد متوفی: 6190734 یازدید: 39
1334/02/19 - 1401/01/01

شیرین مسکینی

کد متوفی: 6191490 یازدید: 81
-

فرامرز مسکینی

کد متوفی: 6191491 یازدید: 75
-

یوسفعلی مسکینی

کد متوفی: 6191492 یازدید: 92
-

علی فکوری

کد متوفی: 6192073 یازدید: 85
1314/01/01 - 1391/01/21

حاج احد اصولی

کد متوفی: 6196273 یازدید: 179
- 1400/02/26

رحیم و بانو سکینه کریمیان ، مددی

کد متوفی: 6199048 یازدید: 43
-

حاج ابراهیم مهدی زاده

کد متوفی: 6202804 یازدید: 287
-

اسدالله فرد

کد متوفی: 6206451 یازدید: 133
- 1366/04/20

عزیز گل محمدی

کد متوفی: 6206600 یازدید: 108
-

فاطمه علیشاهی

کد متوفی: 6209292 یازدید: 81
1309/01/01 - 1384/05/09

خرده ناز غفوری

کد متوفی: 6212743 یازدید: 202
1338/02/07 - 1401/05/21

مادر عبدالاه زاده

کد متوفی: 6212972 یازدید: 50
-

خیرالله وجودی

کد متوفی: 6213713 یازدید: 285
1310/01/01 - 1401/05/26

سکینه علیقلی پور

کد متوفی: 6219484 یازدید: 101
1322/06/10 - 1401/08/23

فیض اله شکوری

کد متوفی: 6226879 یازدید: 132
-

اکبر جوانبخت

کد متوفی: 6233290 یازدید: 2702
1365/02/24 - 1402/04/06

اکبر جوانبخت

کد متوفی: 6233297 یازدید: 29
-

حبیب الله علیپور

کد متوفی: 6236386 یازدید: 9
-

حاج رمضان فولادی

کد متوفی: 6236389 یازدید: 5
1319 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید