آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سراب

خانعلی محبوبی

کد متوفی: 11822 یازدید: 198
-

زین العابدین فرجی

کد متوفی: 15955 یازدید: 176
-

علي محمد زبردست

کد متوفی: 24363 یازدید: 174
-

مرتضی جلیل زاده مهربانی

کد متوفی: 24703 یازدید: 289
-

شبنم مردمی ابرس

کد متوفی: 28138 یازدید: 188
-

شهباز معروفی

کد متوفی: 28536 یازدید: 170
-

شهباز معروفی

کد متوفی: 28543 یازدید: 249
-

اختر گیتی نورد

کد متوفی: 35026 یازدید: 200
-

کربلایی فضه مظلومی

کد متوفی: 35032 یازدید: 154
-

حاج اکبر ناطقی

کد متوفی: 35349 یازدید: 194
-

اصغر فاخری محمود فاخری

کد متوفی: 37409 یازدید: 270
-

کربلایی محمد توانا مهربانی

کد متوفی: 38596 یازدید: 686
-

صغری توانامهربانی

کد متوفی: 38797 یازدید: 368
-

حاج برات سلطانی

کد متوفی: 40100 یازدید: 190
-

حاج برات سلطانی

کد متوفی: 40110 یازدید: 206
-

صغرا شاهرخ بیجندی

کد متوفی: 42049 یازدید: 158
-

صغرا شاهرخ بیجندی

کد متوفی: 42055 یازدید: 184
-

حسن زاده نجف

کد متوفی: 42191 یازدید: 187
-

ایوب رضائیان

کد متوفی: 42922 یازدید: 201
-

سید بیوک آقا روضه خوانی

کد متوفی: 51664 یازدید: 163
-

قربان نوری

کد متوفی: 53140 یازدید: 196
-

خانم بیگ محمدی

کد متوفی: 53710 یازدید: 192
-

کربلایی محبوب فضلی

کد متوفی: 58001 یازدید: 146
-

عفت داودی

کد متوفی: 59250 یازدید: 180
-

همه فوت شدگان روستای سهزاب

کد متوفی: 63378 یازدید: 178
-

حسین کریمی آناقیزی

کد متوفی: 63845 یازدید: 250
-

مشهدفخرالدین مصلح

کد متوفی: 65185 یازدید: 148
-

التفات داستانی

کد متوفی: 66208 یازدید: 210
-

علی مصطفایی

کد متوفی: 70411 یازدید: 272
-

رعنا نجف زاده عسگر آباد

کد متوفی: 70467 یازدید: 164
-

جمیله نعمتی

کد متوفی: 70607 یازدید: 176
-

علی جنانی

کد متوفی: 70784 یازدید: 479
-

احمد اقبال

کد متوفی: 75996 یازدید: 162
-

حاج علی اصغر فرهنگ نیا (پلنگی)

کد متوفی: 78546 یازدید: 224
-

پروین هدایتی

کد متوفی: 79913 یازدید: 144
-

عبادالله مظفریان

کد متوفی: 79941 یازدید: 150
-

فاطمه کامکاری اصل

کد متوفی: 6000804 یازدید: 159
-

اعظم داوودی

کد متوفی: 6003995 یازدید: 171
-

حاجيه خانوم عفت اقبالي

کد متوفی: 6006538 یازدید: 193
-

محبوب فضلی

کد متوفی: 6007432 یازدید: 141
-

حاج یونس فرجی

کد متوفی: 6008204 یازدید: 192
-

حاج سید مهدی صادقیان

کد متوفی: 6009322 یازدید: 190
-

کربلایی صابر احمدی نژاد

کد متوفی: 6011548 یازدید: 171
-

سیده طاهره سیدصادقی

کد متوفی: 6024676 یازدید: 142
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027259 یازدید: 121
-

ارشد داوودی

کد متوفی: 6030018 یازدید: 177
-

مریم منتظم

کد متوفی: 6030608 یازدید: 154
-

عباس انصاری

کد متوفی: 6032265 یازدید: 136
-

رجب نیکنام ابرغانی

کد متوفی: 6032909 یازدید: 151
-

سلمان جنانی

کد متوفی: 6032960 یازدید: 132
-

داود عباسی ابر

کد متوفی: 6033719 یازدید: 150
-

کربلایی شمسعلی عبدالهی ابری

کد متوفی: 6034005 یازدید: 138
-

حبیبه میرزایی

کد متوفی: 6034292 یازدید: 161
-

حاج جواد فرقانی

کد متوفی: 6034689 یازدید: 184
-

رحیم وعطره ورقیه بیگ پور ،علوی نیا

کد متوفی: 6034838 یازدید: 137
-

کربلایی میکائیل احدی

کد متوفی: 6037412 یازدید: 171
-

خانم سارا بورانی ابرغانی

کد متوفی: 6037938 یازدید: 141
-

کربلایی خانم فرض الله زاده

کد متوفی: 6039004 یازدید: 144
-

حاجيه خانم آمنه راهبی

کد متوفی: 6040483 یازدید: 157
-

عبدالله محسنی

کد متوفی: 6043438 یازدید: 121
-

حاج محمود راهبی مشهدی ضیاء علیاری

کد متوفی: 6045071 یازدید: 161
-

بهلول اقلامی

کد متوفی: 6047523 یازدید: 166
-

حاجیه خانم لطیفه بیگ محمدی آذر

کد متوفی: 6050042 یازدید: 138
-

آقای پرویز نظری شیره جینی

کد متوفی: 6050262 یازدید: 195
-

حاج ایمان وثوقی

کد متوفی: 6051637 یازدید: 158
-

مشهدی قهرمان وثوقی

کد متوفی: 6051649 یازدید: 115
-

مشهدی حق ویردی وثوقی

کد متوفی: 6051679 یازدید: 135
-

احمد وثوقی

کد متوفی: 6053659 یازدید: 268
1345/01/01 - 1381/09/21

نجیبه نورعلیزاده

کد متوفی: 6054542 یازدید: 124
-

حاج حمید رجبی

کد متوفی: 6055697 یازدید: 430
-

حاج تقی عمو و رحیم عمو بهمنی

کد متوفی: 6058179 یازدید: 164
-

مشهدی حسین شاوکی شاوکی

کد متوفی: 6060317 یازدید: 121
-

رباب الیاسی

کد متوفی: 6061489 یازدید: 141
- 1398/11/09

بهجت محمدی حامد

کد متوفی: 6063446 یازدید: 155
۱۳۲۵ - ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۵

مکرم بقائی

کد متوفی: 6065205 یازدید: 114
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 6071212 یازدید: 140
-

ذبیح الله آذرمی

کد متوفی: 6071552 یازدید: 125
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072723 یازدید: 132
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072735 یازدید: 126
-

شعبان شادی

کد متوفی: 6072742 یازدید: 144
-

حاج قلی رضائی

کد متوفی: 6076370 یازدید: 161
-

حاج براتعلی خانی

کد متوفی: 6076727 یازدید: 178
-

رباب اسدزاده

کد متوفی: 6076734 یازدید: 145
-

فاطمه صغری تلقینی

کد متوفی: 6079091 یازدید: 131
- 1384/12/15

محبوب خوش خلق

کد متوفی: 6079178 یازدید: 125
1330/11/1 - 1399/11/13

کربلایی میرزا فریدون فضلی سهزابی

کد متوفی: 6080596 یازدید: 158
- 1388/12/18

حاج یوسفعلی یوسف زاده

کد متوفی: 6081739 یازدید: 144
1319 - 1383

سیدکاظم صالحیان بجندی را

کد متوفی: 6082809 یازدید: 170
-

Hgg Hh

کد متوفی: 6083652 یازدید: 165
-

محمد باقر شیدایی

کد متوفی: 6090173 یازدید: 451
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

رحیم داداش زاده

کد متوفی: 6090540 یازدید: 126
1332/1/1 - 1399/12/13

حاج اسماعیل عالیجاه آغمیونی

کد متوفی: 6090652 یازدید: 409
-

ام البنین ( یسرا) وثوقی

کد متوفی: 6090718 یازدید: 318
1363/09/22 - 1397/10/28

کربلایی محمدعلی بابائی

کد متوفی: 6093299 یازدید: 385
1315/04/01 - 1400/01/05

محبوب خوش خلق

کد متوفی: 6096798 یازدید: 935
1330/11/01 - 1399/11/13

میربرات ذاکری

کد متوفی: 6096944 یازدید: 154
-

رحیم منافی شیره جینی

کد متوفی: 6096954 یازدید: 178
-

رحیم منافی شیره جینی

کد متوفی: 6096956 یازدید: 409
-

داوود ندیری اعظم

کد متوفی: 6097612 یازدید: 930
- 1400/01/20

غیبعلی عهدی

کد متوفی: 6099117 یازدید: 122
1312/1/15 - 1399/12/29

غیبهلی عهدی اشتجرانی

کد متوفی: 6099172 یازدید: 148
1312/1/15 - 1399/12/29

حاج غیبعلی عهدی

کد متوفی: 6099317 یازدید: 166
1312/1/15 - 1399/12/29

عفت رحیم نواز

کد متوفی: 6103273 یازدید: 1123
1319/12/21 - 1399/2/8

الحاجیه خانم مریم لامعی

کد متوفی: 6107549 یازدید: 772
- 1400/02/04

حاج جواد عطاری

کد متوفی: 6111682 یازدید: 293
-

میترا مجتهدی

کد متوفی: 6112903 یازدید: 117
1335/02/07 - 1399/10/18

ابراهیم پیردانا و پری تاو

کد متوفی: 6119887 یازدید: 244
-

سیروس آگاهی

کد متوفی: 6119985 یازدید: 316
-

اکرم جبرئیلی

کد متوفی: 6127941 یازدید: 135
- 1396/07/19

عین الله آذرمی

کد متوفی: 6128041 یازدید: 80
1330/09/07 - 1399/11/09

ابراهیم مهدی پور سهزابی

کد متوفی: 6128899 یازدید: 922
1352/01/10 - 1400/04/01

حاج محمد صبحی

کد متوفی: 6129744 یازدید: 138
1323/10/07 - 1400/01/27

اصغر شاهرخ

کد متوفی: 6131537 یازدید: 190
1360/12/29 - 1400/04/24

بهجت سپه پور

کد متوفی: 6133600 یازدید: 113
1319/01/01 - 1400/05/04

علی مصطفایی

کد متوفی: 6139559 یازدید: 87
1371/07/01 - 1399/07/06

علی مصطفایی

کد متوفی: 6139891 یازدید: 74
1371/07/01 - 1399/07/06

کربلایی زهرا ماهری

کد متوفی: 6142519 یازدید: 79
-

مجید جمالی

کد متوفی: 6152357 یازدید: 67
-

مرادعلی فریاد

کد متوفی: 6152417 یازدید: 266
- 1400/06/29

کربلایی محمود صدقی

کد متوفی: 6163961 یازدید: 141
1331/03/10 - 1400/08/25

احمد حاجی محمدی

کد متوفی: 6163971 یازدید: 38
1339/05/10 - 1400/07/18

فرمان احمدی

کد متوفی: 6165709 یازدید: 36
-

محمد نظامی جعفری

کد متوفی: 6166721 یازدید: 27
1380/05/08 - 1400/04/17

رفیقه حسین زاده

کد متوفی: 6169940 یازدید: 157
1337/02/06 - 1399/08/17

حجت هدایتی سرلبی

کد متوفی: 6169974 یازدید: 681
- 1400/10/04

حجت هدايتی

کد متوفی: 6169989 یازدید: 26
-

حجت هدایتی

کد متوفی: 6170212 یازدید: 40
- 1400/10/05

مریم پهلوانی

کد متوفی: 6170220 یازدید: 34
- 1400/09/26

حامد شکوری

کد متوفی: 6171405 یازدید: 302
1383/06/30 - 1400/09/10

کربلایی بیت الله ندری

کد متوفی: 6171670 یازدید: 31
-

ایرج نگاهی

کد متوفی: 6171685 یازدید: 31
-

کربلایی خانم فریده ستاری(زکی)

کد متوفی: 6171689 یازدید: 36
-

بانو نادره ملکی شیره جینی

کد متوفی: 6171694 یازدید: 28
-

حاج سریه قاسمخانی

کد متوفی: 6172959 یازدید: 33
- 1397/12/05

حاج رحیم ناصر

کد متوفی: 6174095 یازدید: 345
- 1400/10/13

رامین عدالت

کد متوفی: 6174499 یازدید: 282
1367/10/29 - 1398/10/28

سیده اقدس حسینی

کد متوفی: 6176443 یازدید: 23
-

راهب قابلی ثانی

کد متوفی: 6178303 یازدید: 283
1343/10/01 - 1400/06/19

اشرف نادری جاوید

کد متوفی: 6178353 یازدید: 37
- 1399/02/21

اکرم ملا حسین زاده

کد متوفی: 6178525 یازدید: 32
-

حاج رمضان فولادی نسب

کد متوفی: 6180751 یازدید: 22
1318/09/16 - 1388/10/22

موسی حمزه پور

کد متوفی: 6185255 یازدید: 51
1306/04/10 - 1399/12/10

حبیبه خانی

کد متوفی: 6185565 یازدید: 20
-

قمر سلطانی

کد متوفی: 6186403 یازدید: 20
-

مرحومه مقدوره شفاعتی

کد متوفی: 6190734 یازدید: 19
1334/02/19 - 1401/01/01

شیرین مسکینی

کد متوفی: 6191490 یازدید: 54
-

فرامرز مسکینی

کد متوفی: 6191491 یازدید: 44
-

یوسفعلی مسکینی

کد متوفی: 6191492 یازدید: 62
-

علی فکوری

کد متوفی: 6192073 یازدید: 17
1314/01/01 - 1391/01/21

حاج احد اصولی

کد متوفی: 6196273 یازدید: 131
- 1400/02/26

رحیم و بانو سکینه کریمیان ، مددی

کد متوفی: 6199048 یازدید: 15
-

حاج ابراهیم مهدی زاده

کد متوفی: 6202804 یازدید: 239
-

اسدالله فرد

کد متوفی: 6206451 یازدید: 91
- 1366/04/20

عزیز گل محمدی

کد متوفی: 6206600 یازدید: 69
-

فاطمه علیشاهی

کد متوفی: 6209292 یازدید: 10
1309/01/01 - 1384/05/09

خرده ناز غفوری

کد متوفی: 6212743 یازدید: 154
1338/02/07 - 1401/05/21

مادر عبدالاه زاده

کد متوفی: 6212972 یازدید: 9
-

خیرالله وجودی

کد متوفی: 6213713 یازدید: 246
1310/01/01 - 1401/05/26

سکینه علیقلی پور

کد متوفی: 6219484 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید