آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پردیس

حاج حسین قادری

کد متوفی: 1976 یازدید: 70
-

فاطمه فتح الهی

کد متوفی: 4672 یازدید: 85
-

فاطمه فتح الهی

کد متوفی: 4681 یازدید: 88
-

فاطمه فتح الهی

کد متوفی: 4686 یازدید: 54
-

ابراهیم حسین آبادی

کد متوفی: 6984 یازدید: 55
-

ابراهیم حسین آبادی

کد متوفی: 6994 یازدید: 77
-

مریم بابایی

کد متوفی: 7027 یازدید: 98
-

استدقلال بی جام

کد متوفی: 8606 یازدید: 59
-

حمید جبلی

کد متوفی: 9442 یازدید: 61
-

غلام حسن شیخ علیالواسانی

کد متوفی: 10110 یازدید: 50
-

بهنام محمدظاهری

کد متوفی: 10151 یازدید: 72
-

سیدرضا مرتضوی

کد متوفی: 10246 یازدید: 53
-

علی صلواتیان

کد متوفی: 11353 یازدید: 51
-

زهرا خُتَنی

کد متوفی: 11371 یازدید: 46
-

محمد ولی میرزایی

کد متوفی: 11381 یازدید: 122
-

پير ولي و دختربس نقدی و میرزایی

کد متوفی: 11441 یازدید: 50
-

حسن قنادها

کد متوفی: 12192 یازدید: 52
-

زربانو جوراستی

کد متوفی: 12430 یازدید: 48
-

علی زرشکی

کد متوفی: 12729 یازدید: 68
-

یدالله اسدی

کد متوفی: 14174 یازدید: 46
-

محمدحسين رستمي

کد متوفی: 14233 یازدید: 56
-

محمدحسین رستمی

کد متوفی: 14238 یازدید: 61
-

عباس رحمانی

کد متوفی: 15422 یازدید: 47
-

محمدرضا کرمی

کد متوفی: 17278 یازدید: 47
-

علیرضا احمدی قومی

کد متوفی: 20552 یازدید: 51
-

حاج میرزا محمد والی

کد متوفی: 25192 یازدید: 57
-

غلامرضا خاکبازان

کد متوفی: 28534 یازدید: 44
-

سعید محمدی

کد متوفی: 28561 یازدید: 50
-

صغری کیسخروی

کد متوفی: 31340 یازدید: 49
-

سیدعلی سیدیان

کد متوفی: 31834 یازدید: 49
-

یونس قنبری

کد متوفی: 32464 یازدید: 47
-

آمنه میرزایی

کد متوفی: 33639 یازدید: 95
-

آمنه میرزایی

کد متوفی: 33640 یازدید: 48
-

طوبی سعیدی

کد متوفی: 33643 یازدید: 50
-

حسن/کیهان میرزایی

کد متوفی: 33694 یازدید: 47
-

عزیزالله شعبانپور

کد متوفی: 34505 یازدید: 41
-

عزیزاالله شعبانپور

کد متوفی: 34509 یازدید: 45
-

محمدعلی عزیزیان

کد متوفی: 34612 یازدید: 48
-

زینب متولیان

کد متوفی: 35858 یازدید: 47
-

شهرزاد دزفولی

کد متوفی: 37591 یازدید: 65
-

صفرعلی فعله گری

کد متوفی: 38486 یازدید: 50
-

احمد فعله گری

کد متوفی: 38489 یازدید: 43
-

زهرا فعله گری

کد متوفی: 38491 یازدید: 51
-

کاوه میراحمدی

کد متوفی: 38496 یازدید: 45
-

ثنا میراحمدی

کد متوفی: 38498 یازدید: 67
-

حمید رضا کیایی

کد متوفی: 42235 یازدید: 51
-

ولی اله رحیمی آستانه

کد متوفی: 42564 یازدید: 71
-

عباس اشرف زاده

کد متوفی: 43105 یازدید: 43
-

مهدی آژغ

کد متوفی: 43109 یازدید: 56
-

رضاعلی منصورسمائی

کد متوفی: 43958 یازدید: 42
-

حاج قادر ولایتی

کد متوفی: 45712 یازدید: 48
-

اروجعلی محرمی

کد متوفی: 47185 یازدید: 61
-

خیرالنسا آباریان

کد متوفی: 49877 یازدید: 36
-

علی اصغر گلابی

کد متوفی: 49942 یازدید: 32
-

باقر تاتاری یگانه

کد متوفی: 52090 یازدید: 42
-

توران اکبرپور

کد متوفی: 52962 یازدید: 43
-

مشهدی اسماعیل فتح الله نژاد

کد متوفی: 52999 یازدید: 36
-

عطا بابایی

کد متوفی: 55410 یازدید: 28
-

عطا بابایی

کد متوفی: 55517 یازدید: 24
-

عطا بابایی

کد متوفی: 55526 یازدید: 46
-

کربلایی عطا بابایی

کد متوفی: 55629 یازدید: 33
-

محمد حسن عامری

کد متوفی: 56253 یازدید: 31
-

کربلایی عطا بابایی

کد متوفی: 56581 یازدید: 45
-

مجید کیایی

کد متوفی: 56605 یازدید: 34
-

فتح السادات میرخراسانی

کد متوفی: 58664 یازدید: 26
-

فتح السادات میرخراسانی

کد متوفی: 58710 یازدید: 53
-

محمدرضا فدايي

کد متوفی: 59767 یازدید: 98
-

بانو منصوره ابراهیمی رضوان الله تعالي عليها

کد متوفی: 62419 یازدید: 262
1337 - 1399/08/24

شاپور طهماسبی

کد متوفی: 63932 یازدید: 27
-

کربلایی حسین صادقی

کد متوفی: 64156 یازدید: 33
-

رمضانعلی مقدسی

کد متوفی: 65388 یازدید: 40
-

اهو بافتی

کد متوفی: 67443 یازدید: 48
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68170 یازدید: 26
-

حسین اطمینان

کد متوفی: 68791 یازدید: 26
-

حاج حسن پورعلی آس

کد متوفی: 69870 یازدید: 62
-

جمشید عبادی

کد متوفی: 70702 یازدید: 47
-

دكتر محسن فخري زاده

کد متوفی: 71476 یازدید: 36
-

مهدی سعادتی

کد متوفی: 73255 یازدید: 35
-

مهری آبیاری

کد متوفی: 75162 یازدید: 93
-

نورالسادات ثابت قلم

کد متوفی: 75529 یازدید: 138
-

پروانه جاوید قراملکی

کد متوفی: 76914 یازدید: 27
-

سید حاجیعلی نورسلیمی نورسلیمی

کد متوفی: 77168 یازدید: 40
-

سید حاجیعلی نورسلیمی نورسلیمی

کد متوفی: 77185 یازدید: 48
-

احمد افشاری

کد متوفی: 77323 یازدید: 46
-

صغری حسینی

کد متوفی: 6002900 یازدید: 38
-

مجید محمودی جوکندان

کد متوفی: 6003147 یازدید: 32
-

استاد اقا رضا علی آبادی فراهانی

کد متوفی: 6004260 یازدید: 43
-

خاور سلطان علی آبادی فراهانی

کد متوفی: 6004294 یازدید: 48
-

خاور سلطان علی آبادی فراهانی

کد متوفی: 6004305 یازدید: 50
1307/07/10 - 1395/12/12

علی فرج الهی گلی

کد متوفی: 6005683 یازدید: 33
-

صفر علی ذبیحیان کلخوران

کد متوفی: 6006239 یازدید: 30
-

طوبی راضی جعفر آباد

کد متوفی: 6007782 یازدید: 39
-

یدالله رئیسه

کد متوفی: 6010696 یازدید: 28
-

حاج عباسعلی سلطانپور لنکرانی (حاج اکبر سلطانی)

کد متوفی: 6011413 یازدید: 210
1322/05/24 - 1399/09/19

حاج علی مراد لشینی

کد متوفی: 6012421 یازدید: 43
-

حسین آخوندی

کد متوفی: 6013434 یازدید: 23
-

حسین آخوندی

کد متوفی: 6013446 یازدید: 30
-

حسین نانکلی

کد متوفی: 6013719 یازدید: 31
-

محمدرضا ملایی

کد متوفی: 6014084 یازدید: 39
-

محمدرضا ملایی

کد متوفی: 6014286 یازدید: 32
-

حسین شجاع

کد متوفی: 6014842 یازدید: 30
-

سواد عبدلی

کد متوفی: 6016461 یازدید: 38
-

مهدی حاجی آبادی حاجی آبادی

کد متوفی: 6017612 یازدید: 30
-

عصمت هاشمی

کد متوفی: 6019314 یازدید: 21
-

محمداکبر جهانی

کد متوفی: 6019329 یازدید: 30
-

تاپدق فرصتی شاه نشین

کد متوفی: 6021217 یازدید: 34
-

سمیرا مقامی

کد متوفی: 6022203 یازدید: 49
-

پروین حاج کبیری پروین حاج کبیری

کد متوفی: 6022287 یازدید: 25
-

علی اکبر سلطانی

کد متوفی: 6023977 یازدید: 29
-

عصمت امیدی حسین آبادی

کد متوفی: 6024395 یازدید: 22
-

عباس تاشمال

کد متوفی: 6025602 یازدید: 15
-

حاج اسمعیل خلعتبری

کد متوفی: 6025823 یازدید: 31
-

حاج اسمعیل خلعتبری

کد متوفی: 6025826 یازدید: 36
-

عذرا نام آور

کد متوفی: 6025955 یازدید: 19
-

فرامرز محبی

کد متوفی: 6027274 یازدید: 29
-

علی اصغر اشیان

کد متوفی: 6031093 یازدید: 18
-

علی اصغر اشیان

کد متوفی: 6031107 یازدید: 13
-

کبری فیض میرزا

کد متوفی: 6031167 یازدید: 26
-

نسرین درمنکی فرهانی

کد متوفی: 6031361 یازدید: 25
-

فریبا عابدی

کد متوفی: 6031386 یازدید: 21
-

محمود حاجی محمد اسماعیل نوری

کد متوفی: 6032239 یازدید: 23
-

عامرعلی محمدزاده نوذری

کد متوفی: 6032785 یازدید: 24
-

امیر رضا رمضانیان

کد متوفی: 6032907 یازدید: 37
-

رضا خوش سفر

کد متوفی: 6033200 یازدید: 29
-

رضا خوش سفر

کد متوفی: 6033314 یازدید: 16
-

خلیل همت

کد متوفی: 6033664 یازدید: 14
-

کبری صابری

کد متوفی: 6034391 یازدید: 24
-

خلیل ،خدیجه رضوی پوری ،کیانفر

کد متوفی: 6036330 یازدید: 29
-

ملیحه طاهری اسدی

کد متوفی: 6037618 یازدید: 26
-

بتول اکبر فرخانی

کد متوفی: 6041866 یازدید: 19
-

محمد تقی فواکهی

کد متوفی: 6042525 یازدید: 17
-

محمد تقی فواکهی

کد متوفی: 6042537 یازدید: 34
-

حاج محمدنبی دانشمندی

کد متوفی: 6043279 یازدید: 30
-

حاج محمد نبی دانشمندی

کد متوفی: 6043292 یازدید: 26
-

عزت اله اصغری

کد متوفی: 6048630 یازدید: 25
-

عزت اله اصغری

کد متوفی: 6048634 یازدید: 31
-

اباالفضل برزگری نائینی

کد متوفی: 6049014 یازدید: 56
-

حبیب الله قاسم زاده حسینی

کد متوفی: 6049114 یازدید: 24
-

علیرضا روشنگر

کد متوفی: 6051389 یازدید: 42
-

یارعلی عزیزی

کد متوفی: 6051684 یازدید: 22
-

رضا عزیزی

کد متوفی: 6051688 یازدید: 27
-

امیررضا کاوه

کد متوفی: 6051721 یازدید: 62
-

نعمت الله حسینی ارمکی

کد متوفی: 6051935 یازدید: 18
-

حیدر محراب بیگی

کد متوفی: 6053711 یازدید: 22
-

حاجیه جواهر اصغری

کد متوفی: 6053928 یازدید: 38
-

حاجیه جواهر اصغری

کد متوفی: 6053939 یازدید: 24
-

عربعلی یوسف مارزی

کد متوفی: 6057568 یازدید: 26
28/01/02 - 94/06/21

تورج اسکوئی

کد متوفی: 6061598 یازدید: 29
-

تورج اسکوئی

کد متوفی: 6061605 یازدید: 40
-

حاج محمدقربان خزلی

کد متوفی: 6064862 یازدید: 49
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

سیف الله علی اکبری

کد متوفی: 6068649 یازدید: 26
-

گمنام فاز 11 پردیس

کد متوفی: 6072026 یازدید: 41
-

ایران خانم امامی

کد متوفی: 6072950 یازدید: 37
-

سید احمد جوادیان جوادیان

کد متوفی: 6072973 یازدید: 20
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

سید محمد حسین حسینی زابلی

کد متوفی: 6073625 یازدید: 20
- 1399/12/02

علیرضا شهاب لواسانی

کد متوفی: 6075024 یازدید: 29
- 1399/11/26

اسدالله نصیری صنعتی

کد متوفی: 6075319 یازدید: 148
1334/03/03 - 1394/01/24

علیرضا شهاب لواسانی

کد متوفی: 6075446 یازدید: 53
- ۱۳۹۹/11/26

خاشن خاشن

کد متوفی: 6077041 یازدید: 18
-

کیوان اسلامی

کد متوفی: 6078460 یازدید: 39
-

محمد پورمرادخان

کد متوفی: 6090670 یازدید: 45
1360/08/20 - 1399/09/01

کد متوفی: 6091307 یازدید: 44
-

حاجیه خانم ربابه شیری پور

کد متوفی: 6092007 یازدید: 104
1321/04/23 - 1395/01/02

ناهید امینی جوشقانی

کد متوفی: 6099701 یازدید: 39
-

رمضان عابدی

کد متوفی: 6102623 یازدید: 45
-

محمد رضا خواجه مبارکه

کد متوفی: 6103457 یازدید: 40
-

حاج غلامحسین معماریان

کد متوفی: 6106701 یازدید: 97
۱۳۲۹/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

حاج غلامحسین معماریان

کد متوفی: 6106787 یازدید: 658
1329/01/01 - 1397/03/10

زهر کلانتری

کد متوفی: 6107265 یازدید: 28
1326/10/26 - 1397/02/15

زهره درگاهی

کد متوفی: 6107405 یازدید: 36
- ۶/۲/۱۴۰۰۰

جعفر قاسمی

کد متوفی: 6108390 یازدید: 30
-

حاج جعفر قاسمی

کد متوفی: 6108499 یازدید: 257
1327/8/22 - 1396/3/22

شایسته ذبیهی

کد متوفی: 6109157 یازدید: 21
9/7/1322 - 1390/7/9

حاج نظامعلی حبیبی

کد متوفی: 6109374 یازدید: 138
13100612 - 13960212

حاج ولی الله زرشکی

کد متوفی: 6109525 یازدید: 31
1329 - 1400/2/11

حاج ولی الله زرشکی

کد متوفی: 6109532 یازدید: 282
1329 - 1400/2/11

شایسته ذبیهی

کد متوفی: 6109722 یازدید: 36
15/12/1322 - 9/7/1390

کربلایی عزیزالله نوروزی

کد متوفی: 6110748 یازدید: 27
-

حسین شفیعی

کد متوفی: 6110756 یازدید: 29
1325/01/02 - 1399/09/21

حسین شفیعی

کد متوفی: 6110763 یازدید: 293
1325/01/02 - 1399/09/21

حسین شفیعی

کد متوفی: 6110775 یازدید: 345
1325/01/02 - 1399/09/21

ابراهیم حسین آبادی

کد متوفی: 6114521 یازدید: 59
-

عباس سبزجو

کد متوفی: 6114534 یازدید: 16
- ۱۴۰۰۲۲۰

عباس سبزجو

کد متوفی: 6114535 یازدید: 12
- ۱۴۰۰۲۲۰

زهرا نظری

کد متوفی: 6115136 یازدید: 29
- 1400/02/18

حاج ابراهيم فيض ابادى

کد متوفی: 6118794 یازدید: 12
- 1400/02/25

کربلایی قهرمان ارژنگ

کد متوفی: 6119308 یازدید: 1
1330/08/03 - 1394/03/03

حاج ولی اله زرشگی

کد متوفی: 6120200 یازدید: 28
-

مراحم محمدی

کد متوفی: 6122359 یازدید: 4
1324/12/04 - 1397/09/08

پرویز ملاجعفر

کد متوفی: 6125397 یازدید: 4
1326/06/12 - 1355/06/14

رضا وکیلی قامت

کد متوفی: 6126724 یازدید: 228
1346/01/02 - 1399/04/08

حاجیه خانم همدم حاج حسینی

کد متوفی: 6128710 یازدید: 91
1336 - 1400/01/05

عباس خدابخش

کد متوفی: 6129560 یازدید: 211
1333/03/03 - 1400/04/14

عباس خدابخش

کد متوفی: 6129682 یازدید: 66
1333/03/03 - 1400/04/14

فاطمه سلطان مقیمی

کد متوفی: 6129683 یازدید: 57
1337/04/01 - 1400/04/12

وحید قاضی خوانساری

کد متوفی: 6132243 یازدید: 2
1355/11/02 - 1400/04/19

رامین اسماعیلی

کد متوفی: 6133101 یازدید: 121
1344/03/27 - 1400/04/31

سیده خانم مشگانی

کد متوفی: 6134580 یازدید: 76
1330/12/12 - 1400/04/21

سیده خانم مشگانی

کد متوفی: 6134605 یازدید: 4
1330 -

مصطفی شاهواریان

کد متوفی: 6136149 یازدید: 50
-

شوکت گرکانی

کد متوفی: 6140196 یازدید: 1
-

مرتضی مسکنی

کد متوفی: 6140672 یازدید: 423
-

عبدالرضا رایت

کد متوفی: 6142859 یازدید: 1
1319/10/16 - 1381/01/14

شیما امینی

کد متوفی: 6144433 یازدید: 296
1362/01/01 - 1400/05/31

زهرا ذاکری

کد متوفی: 6144485 یازدید: 1
1340/01/01 - 1400/05/25

صلاح الدین علامه زاده

کد متوفی: 6146481 یازدید: 3
1324/01/08 - 1400/05/30

صغری شهبازی

کد متوفی: 6146547 یازدید: 3
1332/08/17 - 1400/05/19

رقیه رفعتی

کد متوفی: 6147023 یازدید: 108
- 1400/06/11

طلعت نعیمی

کد متوفی: 6147247 یازدید: 131
1328/06/03 - 1397/04/09

موسی قاسمی

کد متوفی: 6147270 یازدید: 137
1320/08/01 - 1386/06/08

کوروش زارع کار

کد متوفی: 6148138 یازدید: 113
1352/02/01 - 1400/03/26

محمد پرتواعلم

کد متوفی: 6151238 یازدید: 261
- 1400/06/22

رزیتا نصیری

کد متوفی: 6151763 یازدید: 0
-

محمد زیرکی

کد متوفی: 6153280 یازدید: 355
1362/04/31 - 1400/05/21

پرویز کبیری مقدم

کد متوفی: 6154882 یازدید: 127
1346/04/17 - 1400/07/06

محمود سلیمانی مورچه خورتی

کد متوفی: 6155897 یازدید: 10
1334/12/10 - 1396/06/14

کربلایی تاپدوق فرصتی شاه نشین

کد متوفی: 6155899 یازدید: 141
1316/11/07 - 1399/07/16

زهره مرتضوی

کد متوفی: 6157790 یازدید: 98
1346/06/01 - 1400/07/25

سید علی اکبر ضیایی

کد متوفی: 6159716 یازدید: 537
1311/05/13 - 1400/08/06

مراحم محمدی

کد متوفی: 6163664 یازدید: 4
- 1398/09/08

اشرف حاج‌محمدی

کد متوفی: 6163872 یازدید: 0
1328/01/07 - 1399/09/19

ملوک قانع

کد متوفی: 6165465 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید