آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شمیرانات

سيدمصطفي موسوي

کد متوفی: 1044 یازدید: 216
-

حاج نجاتعلی شمشکی

کد متوفی: 1482 یازدید: 197
-

عزت ابراهیم قزوینی (شفیع پور )

کد متوفی: 1847 یازدید: 204
-

عزت ابراهیم قزوینی ( شفیع پور )

کد متوفی: 1849 یازدید: 211
-

رباب ذاكري

کد متوفی: 1863 یازدید: 423
-

سیده رضاعی سلامت

کد متوفی: 2831 یازدید: 202
-

عباس پیرصمدی(رجائی)

کد متوفی: 3019 یازدید: 288
-

حاج قربان( محمدعلی) نقدی کلیشمی

کد متوفی: 4113 یازدید: 235
-

گوهر( زیور) میرزایی

کد متوفی: 4117 یازدید: 227
-

محترم شفيعي

کد متوفی: 4588 یازدید: 188
-

زهري يزدانيان

کد متوفی: 4752 یازدید: 304
-

ملک نساء عبادی

کد متوفی: 5135 یازدید: 224
-

بیگم سلیمانی میگونی

کد متوفی: 5175 یازدید: 274
-

علیرضا اله وردی

کد متوفی: 5467 یازدید: 338
-

جعفر کلهر

کد متوفی: 5565 یازدید: 1094
-

فاطمہ حنانی

کد متوفی: 6011 یازدید: 207
-

حاج احمد جبلی

کد متوفی: 6124 یازدید: 316
-

نازنین زهرا شیردل آزاد

کد متوفی: 6268 یازدید: 570
-

نعمت اله شیخ علیالواسانی

کد متوفی: 6431 یازدید: 265
-

فروغ صادق رای نیکو

کد متوفی: 6955 یازدید: 1731
-

ماشاءالله محمدخانی

کد متوفی: 6963 یازدید: 300
-

حسین احمدپور

کد متوفی: 7145 یازدید: 242
-

حاج حسین ساوه دورودی

کد متوفی: 7377 یازدید: 274
-

سید داوود میرزین العابدینی

کد متوفی: 7405 یازدید: 207
-

سید داوود میرزین العابدینی

کد متوفی: 7409 یازدید: 207
-

زینب ساوه درودی

کد متوفی: 7430 یازدید: 248
-

خادم الحسین حاج رضا ملا حسینی

کد متوفی: 7577 یازدید: 223
-

حسین عرفاتی

کد متوفی: 7700 یازدید: 689
-

شهید محسن چراغی

کد متوفی: 7773 یازدید: 564
-

محسن چراغی

کد متوفی: 7776 یازدید: 242
-

مقبوله ونکی

کد متوفی: 8455 یازدید: 209
-

معصومه صفایی

کد متوفی: 8456 یازدید: 188
-

محمد رضا عرفاتی

کد متوفی: 8460 یازدید: 388
-

علیرضا بشیری

کد متوفی: 8621 یازدید: 195
-

محبوبه ( مهین ) قره گزلو

کد متوفی: 9276 یازدید: 250
-

امیر نوایی لواسانی

کد متوفی: 9291 یازدید: 268
-

حاج داود كريمي

کد متوفی: 9326 یازدید: 502
-

مصطفی تاجر

کد متوفی: 9334 یازدید: 190
-

حاج حسن رحیمیان

کد متوفی: 10197 یازدید: 251
-

یوسف یزدانبخش

کد متوفی: 10380 یازدید: 226
-

خادم الحسین جواد گودرزی

کد متوفی: 10499 یازدید: 362
-

حاج مقصود صبری پیله رود

کد متوفی: 11014 یازدید: 336
-

مسعود ایجادی

کد متوفی: 11114 یازدید: 184
-

عماد صفاری

کد متوفی: 11233 یازدید: 281
-

علیرضا رستمی

کد متوفی: 12015 یازدید: 319
-

علی اکبر طاعت

کد متوفی: 12019 یازدید: 194
-

دکتر فرشید قنبری

کد متوفی: 12026 یازدید: 171
-

سیدحسین موسوی

کد متوفی: 12028 یازدید: 154
-

ابوالفظل امیری

کد متوفی: 12030 یازدید: 174
-

نرگس شیرازی

کد متوفی: 12033 یازدید: 181
-

حاج مسعود اُزگُلى

کد متوفی: 12065 یازدید: 135
-

مسعود ازگلی

کد متوفی: 12079 یازدید: 170
-

احمد قاسمی

کد متوفی: 12413 یازدید: 149
-

حاج داوود میرجانی

کد متوفی: 13034 یازدید: 340
-

حسینقلی پیامی گلهین

کد متوفی: 13403 یازدید: 234
-

حاج محمدباقر حمیدین

کد متوفی: 13803 یازدید: 179
-

سیدمحمدتقی موسوی

کد متوفی: 14351 یازدید: 380
-

سیدمحمدتقی موسوی

کد متوفی: 14353 یازدید: 172
-

حاج‌احمد بیطرفان

کد متوفی: 14819 یازدید: 192
-

محمدتقی پیروزرام

کد متوفی: 14843 یازدید: 164
-

ملک سادات سید مهدی

کد متوفی: 15150 یازدید: 142
-

عذرا بیگم سید مهدی

کد متوفی: 15191 یازدید: 137
-

حاج قدرت الله و عباس شیمی بوجانی

کد متوفی: 15345 یازدید: 169
-

حاج محمود جورابچي

کد متوفی: 15400 یازدید: 287
-

زهرا (میترا) صباح نیا

کد متوفی: 16063 یازدید: 163
-

افسانه عباسی فشمی

کد متوفی: 16450 یازدید: 184
-

محمدجواد رفيقدوست

کد متوفی: 16995 یازدید: 202
-

مرحومه مادر شهيد شهرياري

کد متوفی: 17305 یازدید: 259
-

فاطمه زکی پور

کد متوفی: 17784 یازدید: 1508
-

علی حیدر سلیمی گماسایی

کد متوفی: 17799 یازدید: 165
-

گل آفرین سلیمی گماسایی

کد متوفی: 17801 یازدید: 146
-

اصغر خدادوست

کد متوفی: 18373 یازدید: 166
-

مرحوم محمد مهرعلی

کد متوفی: 18394 یازدید: 193
-

اسدالله عابدینی

کد متوفی: 18512 یازدید: 154
-

اسدالله عابدینی

کد متوفی: 18519 یازدید: 201
-

مرحوم حاج داود (مصطفی) رحیمیان

کد متوفی: 19117 یازدید: 178
-

سرور محسنیان

کد متوفی: 19156 یازدید: 149
-

هادي نوحي

کد متوفی: 20123 یازدید: 144
-

محمد امیر امیرمحسنیان

کد متوفی: 20367 یازدید: 234
-

حاج حسن ناطقیان

کد متوفی: 20774 یازدید: 192
-

علی اکبر احسانی صدر

کد متوفی: 20962 یازدید: 179
-

محمد کیائی

کد متوفی: 21173 یازدید: 158
-

حاج علی قاسمی

کد متوفی: 22139 یازدید: 143
-

حاج عباس فکری

کد متوفی: 22150 یازدید: 214
-

احسان علی اکبر

کد متوفی: 22153 یازدید: 124
-

قربانعلی عاصی ابراهیمی

کد متوفی: 22189 یازدید: 168
-

فرخنده سادات بقایی اسکویی

کد متوفی: 22190 یازدید: 179
-

مرحوم حاج سید عباس تاج زاد هرندی

کد متوفی: 22348 یازدید: 287
-

زینب صالحی فشمی

کد متوفی: 22821 یازدید: 375
-

محمد صالحی فشمی

کد متوفی: 22842 یازدید: 371
-

محمد ابراهیم نجف اوشانی

کد متوفی: 23614 یازدید: 353
-

مجید گلکار

کد متوفی: 24309 یازدید: 418
-

عذرابیگم افضلی

کد متوفی: 24466 یازدید: 151
-

فیص اله میرزای فشمی

کد متوفی: 24795 یازدید: 160
-

عذرا بیگم افضلی

کد متوفی: 24849 یازدید: 141
-

سعيد مجيدي

کد متوفی: 24949 یازدید: 147
-

سیدابولفضل میراسماعیلی

کد متوفی: 24993 یازدید: 141
-

خدیجه بهرامی

کد متوفی: 24996 یازدید: 130
-

ذوالفقار آقامحسنی فشمی

کد متوفی: 25505 یازدید: 317
-

حسین شرافت

کد متوفی: 25897 یازدید: 236
1322/05/10 - 1370/05/05

سید حسین میر کریمی

کد متوفی: 26067 یازدید: 184
-

مجید عظیمی

کد متوفی: 26194 یازدید: 151
-

جهانگیر کربلایی عظیمی

کد متوفی: 26203 یازدید: 148
-

حاج محمد رضا جواهریان

کد متوفی: 26408 یازدید: 194
-

مجید محمدنبی

کد متوفی: 26697 یازدید: 171
-

حاج احمد عبدالحسینی

کد متوفی: 27371 یازدید: 310
-

مهندس سید محمود تاج زاد

کد متوفی: 27575 یازدید: 528
1325/02/04 - 1399/07/21

کل نه نفر حاجی حسین

کد متوفی: 28482 یازدید: 187
-

حسن سلیمیان

کد متوفی: 28898 یازدید: 238
-

حشمت اله صانعی گنجه

کد متوفی: 28980 یازدید: 161
-

حسین ابوذرزاده

کد متوفی: 29212 یازدید: 135
-

قادر قربانی

کد متوفی: 29370 یازدید: 136
-

محمد حسن حاجی خانی

کد متوفی: 29565 یازدید: 223
-

غلامعلی توابع قوامی

کد متوفی: 31090 یازدید: 164
-

غلامعلی قوامی

کد متوفی: 31192 یازدید: 195
-

بتول آقا مهدی قمصری

کد متوفی: 32028 یازدید: 189
-

سيد حسن برنده پور مهرام

کد متوفی: 32589 یازدید: 242
-

زهرا محققی

کد متوفی: 33138 یازدید: 249
-

شایان مطلبی

کد متوفی: 34095 یازدید: 161
-

شایان مطلبی

کد متوفی: 34114 یازدید: 269
-

حاج محمد هاشمی

کد متوفی: 34559 یازدید: 238
-

فرامرز صفار

کد متوفی: 35283 یازدید: 218
-

صغری ابرقویی کهکی(بزرگ زاده)

کد متوفی: 35414 یازدید: 182
-

پروین ملائی

کد متوفی: 35958 یازدید: 146
-

راضیه پویانفر

کد متوفی: 36117 یازدید: 160
-

مریم مقدوری

کد متوفی: 36569 یازدید: 251
-

حاج غلامحسين جبلى .

کد متوفی: 37378 یازدید: 172
-

حاج محمد صالحی

کد متوفی: 38223 یازدید: 385
-

مصطفی الیکائی

کد متوفی: 38394 یازدید: 166
-

فاطمه مریم علیمردانی

کد متوفی: 38437 یازدید: 156
-

رضا کریمی

کد متوفی: 38940 یازدید: 159
-

هدی بانو و محمد حسین .

کد متوفی: 39176 یازدید: 154
-

حاج محمد جان نثاری

کد متوفی: 39263 یازدید: 159
-

علیرضا صالحی

کد متوفی: 39281 یازدید: 331
1339 - 1361

فیض الله طاعتی

کد متوفی: 39531 یازدید: 255
-

سید محسن امامی هاشمی

کد متوفی: 40107 یازدید: 143
-

امیر کمالی

کد متوفی: 40473 یازدید: 312
-

یداله رضایی

کد متوفی: 41225 یازدید: 139
-

حاج ابراهیم شکری

کد متوفی: 41741 یازدید: 126
-

سيد رسول سيد مومن

کد متوفی: 41898 یازدید: 158
-

پروانه شکوری فر

کد متوفی: 42663 یازدید: 171
-

نیره سادات جوزی

کد متوفی: 42790 یازدید: 219
-

سارا حاجی مومجی

کد متوفی: 42796 یازدید: 174
-

حاجیه خانم سارا (مهین) حاجی مومجی

کد متوفی: 42815 یازدید: 142
-

محمد علی پورابتهاج

کد متوفی: 42838 یازدید: 251
-

حسین طایی

کد متوفی: 43234 یازدید: 201
-

پرویز قیدی

کد متوفی: 43350 یازدید: 165
-

ابراهیم مظفری

کد متوفی: 43438 یازدید: 151
-

حاج حسین علی زمان فشمی

کد متوفی: 44335 یازدید: 1912
-

حاج حسین زمان فشمی

کد متوفی: 44367 یازدید: 365
-

حاج ابوطالب عباسی فشمی

کد متوفی: 44379 یازدید: 1548
-

برات علی حسنی راد

کد متوفی: 45072 یازدید: 176
-

حاج جواد کیائی

کد متوفی: 45368 یازدید: 166
-

حاج حسین فروزان مهر

کد متوفی: 45552 یازدید: 155
-

حاج حسین فروزان مهر

کد متوفی: 45563 یازدید: 149
-

حسن رمضانی

کد متوفی: 45807 یازدید: 181
-

خلیل اسلامی

کد متوفی: 45812 یازدید: 148
-

خلیل اسلامی

کد متوفی: 45831 یازدید: 188
-

طوبی سلیمی

کد متوفی: 47731 یازدید: 163
-

طوبی سلیمی

کد متوفی: 47737 یازدید: 167
-

حاج محمدعلی بابایی

کد متوفی: 48146 یازدید: 204
-

علی عباسی گماسایی

کد متوفی: 49202 یازدید: 157
-

فضل‌الله لعلی

کد متوفی: 49344 یازدید: 176
-

حاج امیرمحمد انیسی

کد متوفی: 50211 یازدید: 316
-

نرگس آقابیگ

کد متوفی: 50227 یازدید: 146
-

حسین زمانیان

کد متوفی: 50630 یازدید: 152
-

علی رضا رازانی

کد متوفی: 51504 یازدید: 139
-

حاج احمد ورجينى

کد متوفی: 51649 یازدید: 166
-

فاطمه لکه گیریان

کد متوفی: 51747 یازدید: 156
-

امیر هوشنگ کمالخانی

کد متوفی: 51859 یازدید: 127
-

حاج ولی اله اوشانی

کد متوفی: 51908 یازدید: 916
1316/05/09 - 1399/01/18

حاج ولی اله اوشانی

کد متوفی: 51943 یازدید: 252
-

فاطمه عرفانی

کد متوفی: 52014 یازدید: 147
-

حاجیه خانم شمسی نوروزخان

کد متوفی: 52425 یازدید: 144
-

نجمه السادات سقایی

کد متوفی: 52431 یازدید: 154
-

سید محمود تاجزاد

کد متوفی: 52453 یازدید: 164
-

حاج عباس اویارحسین

کد متوفی: 52531 یازدید: 128
-

حاج عباس اویارحسین

کد متوفی: 52557 یازدید: 123
-

حاج عباس اویارحسین

کد متوفی: 52594 یازدید: 125
-

محمد حری

کد متوفی: 52600 یازدید: 189
-

غلامحسین عهدی

کد متوفی: 52631 یازدید: 406
-

مجید اسماعیلی

کد متوفی: 52653 یازدید: 154
-

مهدی فلاح

کد متوفی: 52707 یازدید: 130
-

بمانی معافی

کد متوفی: 52795 یازدید: 180
-

اکبر غدیری

کد متوفی: 53727 یازدید: 154
-

مرحوم سید حسین مسعودیان

کد متوفی: 53774 یازدید: 185
-

سید حسن و سید محمدرضا مسعودیان

کد متوفی: 53978 یازدید: 173
-

حبیب جلالیان

کد متوفی: 55110 یازدید: 145
-

فاطمه بادی

کد متوفی: 55578 یازدید: 153
-

حاج مسلم (علی) کمالی ایگلی

کد متوفی: 56859 یازدید: 152
-

فاطمه رفیعی عقداء

کد متوفی: 56863 یازدید: 183
-

حاج مسلم(علی) کمالی ایگلی

کد متوفی: 56864 یازدید: 152
-

فاطمه(زینب) رفیعی عقداء

کد متوفی: 56868 یازدید: 154
-

حاج علی کمالی ایگلی

کد متوفی: 56870 یازدید: 325
- 1397/09/27

منوچهر خسروی

کد متوفی: 57184 یازدید: 137
-

علیرضا شهبازخان

کد متوفی: 58594 یازدید: 137
-

به یاد پدرم به یاد مادرم

کد متوفی: 59230 یازدید: 144
-

حاج محمود احیایی

کد متوفی: 59437 یازدید: 183
-

محمود احیایی

کد متوفی: 59464 یازدید: 154
-

حاج محمد مهدی امامی

کد متوفی: 59832 یازدید: 317
1329/4/20 - 1394/9/29

سید نقی بلوهری

کد متوفی: 59995 یازدید: 153
-

سید نقی بلوهری

کد متوفی: 60048 یازدید: 160
-

سید مهدی جواهری

کد متوفی: 62285 یازدید: 170
-

حسین زاهدی

کد متوفی: 63371 یازدید: 105
-

حاج سید احمد رضوی

کد متوفی: 63525 یازدید: 440
-

مصطفی فروز

کد متوفی: 64123 یازدید: 139
-

حاج سید علی مسعودیان

کد متوفی: 64712 یازدید: 212
-

بادصبا مطلب نژاد

کد متوفی: 66033 یازدید: 141
-

حاج قاسم خدایی

کد متوفی: 66068 یازدید: 169
-

کربلایی حمیدرضا کسرایی

کد متوفی: 66119 یازدید: 268
-

اکرم کافی

کد متوفی: 66752 یازدید: 134
-

اکرم کافی

کد متوفی: 66773 یازدید: 129
-

محسن فخري زاده

کد متوفی: 67435 یازدید: 146
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 68012 یازدید: 132
-

سعدی زرین مهر

کد متوفی: 68110 یازدید: 4584
1331/05/11 - 1399/08/25

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 68441 یازدید: 139
-

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 68504 یازدید: 146
-

طوبی رضاقلی لالانی

کد متوفی: 68760 یازدید: 277
-

حاج حسن راکی

کد متوفی: 69006 یازدید: 176
-

توران کفاش

کد متوفی: 69032 یازدید: 185
- 1374/05/08

حاج علی اکبر راکی

کد متوفی: 69066 یازدید: 126
-

جعفر حاجی محمد علی

کد متوفی: 69182 یازدید: 125
-

جعفر حاجی محمد علی

کد متوفی: 69184 یازدید: 141
-

مرضیه فرشادی

کد متوفی: 69469 یازدید: 151
-

حاج مهدی مردانیان

کد متوفی: 69814 یازدید: 174
-

حاج عباس خدامی

کد متوفی: 70035 یازدید: 124
-

حسین برهانی

کد متوفی: 70571 یازدید: 132
-

داوود رضاقلی لالانی

کد متوفی: 71185 یازدید: 385
-

محمدرضا حسینی فر

کد متوفی: 71205 یازدید: 115
-

احمد رضاقلی لالانی

کد متوفی: 71387 یازدید: 129
-

محمد رهبری

کد متوفی: 71471 یازدید: 130
-

حاج محمد عباسی

کد متوفی: 71609 یازدید: 138
-

حاج سعید رضا بابائی

کد متوفی: 71770 یازدید: 196
-

مرضیه فرشادی

کد متوفی: 71811 یازدید: 153
-

سید خلیل موسوی

کد متوفی: 71842 یازدید: 130
-

حاج علی بهرام میگونی

کد متوفی: 71958 یازدید: 123
-

حاج علی عامری تورزنی

کد متوفی: 72933 یازدید: 168
-

علی ابراهیم شعبانی

کد متوفی: 73192 یازدید: 118
-

معصومه نیاورانی

کد متوفی: 73888 یازدید: 91
-

حاج یعقوب سعدالله پور

کد متوفی: 74682 یازدید: 95
-

حاج علی اصغر نوری

کد متوفی: 75567 یازدید: 140
-

حسین شهروی

کد متوفی: 75950 یازدید: 162
-

عبدالحسبن شاه حسینی

کد متوفی: 76536 یازدید: 147
-

احمد و مجید سلیمانی

کد متوفی: 76544 یازدید: 142
-

حاج علی کیادربندسری

کد متوفی: 76546 یازدید: 148
-

قاسم رضاقلی لالانی

کد متوفی: 76800 یازدید: 150
-

محمد رضا حسینی فشمی

کد متوفی: 76868 یازدید: 175
-

عبدالمحمد زمان فشمی

کد متوفی: 77029 یازدید: 153
-

عبدالمحمد زمان فشمی

کد متوفی: 77042 یازدید: 152
-

فخرالسادات هاشمی

کد متوفی: 77783 یازدید: 269
-

زهرا نظر آهاری

کد متوفی: 78252 یازدید: 163
-

کاظم زواره

کد متوفی: 79064 یازدید: 163
-

سید حبیب امیرآبادی

کد متوفی: 79384 یازدید: 146
-

سید حبیب امیرآبادی

کد متوفی: 79486 یازدید: 142
-

ابوطالب رضاقلی لالانی

کد متوفی: 80092 یازدید: 154
-

بهزاد اولیا ثانی

کد متوفی: 800795 یازدید: 115
-

احمد باغانی

کد متوفی: 800963 یازدید: 168
-

محمدمهدی شیرافکن

کد متوفی: 6001279 یازدید: 234
-

حاج علی احمد قیدی

کد متوفی: 6001428 یازدید: 232
-

انسیه الفت

کد متوفی: 6002077 یازدید: 120
-

انسیه الفت

کد متوفی: 6002122 یازدید: 120
-

حاج علی فتحی

کد متوفی: 6002199 یازدید: 119
-

اموات گروه اموات گروه انرژی مثبت

کد متوفی: 6002329 یازدید: 129
-

سیدعلی آقا سلیمی

کد متوفی: 6002432 یازدید: 124
-

نبی الله رضاقلی لالانی

کد متوفی: 6003038 یازدید: 172
-

مجید جمشیدی

کد متوفی: 6003410 یازدید: 115
-

حاج مهدی ارکان

کد متوفی: 6003680 یازدید: 115
-

مرحوم اکبر اصغری نژاد

کد متوفی: 6003802 یازدید: 175
-

وجیه الله محمدزاده

کد متوفی: 6004586 یازدید: 151
-

وجیه الله محمدزاده

کد متوفی: 6004599 یازدید: 139
-

محسن مخبری

کد متوفی: 6004600 یازدید: 174
-

زبیده خاتون طوطی

کد متوفی: 6005491 یازدید: 130
-

حاج منصور اجلالی

کد متوفی: 6006135 یازدید: 288
-

حاج منصور اجلالی

کد متوفی: 6006175 یازدید: 229
-

زبیده ایلخانی

کد متوفی: 6006636 یازدید: 128
-

حاج حسین حسابی

کد متوفی: 6007148 یازدید: 138
-

حاج سيد روح الله ميرمحمدميگوني

کد متوفی: 6008707 یازدید: 139
-

فرنگيس رجبي

کد متوفی: 6008723 یازدید: 154
-

معصومه سادات سيد مهدى

کد متوفی: 6009045 یازدید: 175
-

حاج فيض الله پناهي پور

کد متوفی: 6009105 یازدید: 142
-

فاطمه محرمی

کد متوفی: 6009929 یازدید: 257
-

علی حسین فشمی

کد متوفی: 6010437 یازدید: 161
-

علی حسین فشمی

کد متوفی: 6010492 یازدید: 165
-

مهدی ساکی

کد متوفی: 6010715 یازدید: 146
-

سیده نساء میراسماعیلی

کد متوفی: 6010920 یازدید: 130
-

كوكب خاتون بابايي

کد متوفی: 6010999 یازدید: 143
-

حاج اصغر جهانگيري

کد متوفی: 6011016 یازدید: 143
-

صديقه بگم مير ابوطالبي

کد متوفی: 6011039 یازدید: 138
-

حاج علي اكبر بابايي

کد متوفی: 6011055 یازدید: 264
-

ابراهيم بابايي

کد متوفی: 6011072 یازدید: 159
-

حاج علي عباسي

کد متوفی: 6011093 یازدید: 142
-

حاج حسن حسینی فشمی

کد متوفی: 6011234 یازدید: 144
-

Lyla Daneshmandi

کد متوفی: 6011829 یازدید: 126
-

ملك تاج بابايي

کد متوفی: 6012093 یازدید: 130
-

فاطمه کبیری

کد متوفی: 6012136 یازدید: 132
-

حاج حسین حسینی فشمی

کد متوفی: 6012437 یازدید: 114
-

حمیدرضا کریمی

کد متوفی: 6012917 یازدید: 144
-

بیوک خانم سرپرست سادات

کد متوفی: 6012931 یازدید: 169
-

میرامیرخان باوفاسادات

کد متوفی: 6012935 یازدید: 161
-

مدینه رضایی سادات

کد متوفی: 6013016 یازدید: 155
-

حوریه خانم بابازاده

کد متوفی: 6013036 یازدید: 132
-

پدرام جدیدی

کد متوفی: 6013106 یازدید: 183
-

زینب و محمد حسین اسدی لاری

کد متوفی: 6013301 یازدید: 180
-

معصومه باغستانی

کد متوفی: 6013999 یازدید: 152
-

حمیدرضا کریمی

کد متوفی: 6014026 یازدید: 144
-

رسول برکاتی

کد متوفی: 6014305 یازدید: 134
-

حسین گرمابدری

کد متوفی: 6014368 یازدید: 134
-

حمید رضا و حسین خادمی

کد متوفی: 6014501 یازدید: 134
-

حمید رضا و حسین خادمی

کد متوفی: 6014504 یازدید: 128
-

سیّاره مالداری

کد متوفی: 6014587 یازدید: 159
-

سید مهدی مدنی

کد متوفی: 6014715 یازدید: 346
-

نامعلوم ضرغامی

کد متوفی: 6016866 یازدید: 250
-

بهزاد داودي

کد متوفی: 6017318 یازدید: 107
-

بهزاد داودي

کد متوفی: 6017329 یازدید: 108
-

حاجیه خانم زینب خیری.معماری

کد متوفی: 6017394 یازدید: 134
-

حاج علی آقا اناری تفت

کد متوفی: 6017407 یازدید: 88
-

مرحوم مغفورحاج علی آقا اناری تفت

کد متوفی: 6017452 یازدید: 116
-

حاجیه خانم سکینه چیذری.شفیعی

کد متوفی: 6017552 یازدید: 126
-

آقای محمد صادق شفیعی.چیذری

کد متوفی: 6017564 یازدید: 113
-

آقای عبدالله مرشدپورمفرد

کد متوفی: 6017579 یازدید: 165
-

حاج ولی خسروی

کد متوفی: 6018488 یازدید: 108
-

حاج کربلایی حسین رهایی

کد متوفی: 6018973 یازدید: 130
-

حسين رهائي

کد متوفی: 6019007 یازدید: 117
-

زینت میان محله

کد متوفی: 6019166 یازدید: 152
-

احمدعلی الله وردی

کد متوفی: 6019224 یازدید: 128
-

حاج احمد زینال

کد متوفی: 6020527 یازدید: 138
-

حاج سید جواد هاشمی

کد متوفی: 6020530 یازدید: 328
-

حاج ایوب مقدس

کد متوفی: 6020561 یازدید: 142
-

حشمت اله کریم آبادی

کد متوفی: 6020611 یازدید: 143
-

خانم صغری صادقی آزاد

کد متوفی: 6020646 یازدید: 117
-

سولماز (خدیجه) غفاری

کد متوفی: 6020807 یازدید: 132
-

احمد-فرزندمرحوم محمد صادق شفیعی

کد متوفی: 6021545 یازدید: 132
-

مرحومه خانم فریده نمازی

کد متوفی: 6021551 یازدید: 136
-

آقای حاج علی اصغر ناظمی

کد متوفی: 6021843 یازدید: 139
-

علی رضا حاجی مراد

کد متوفی: 6022277 یازدید: 124
-

آقای عبدالله طائی

کد متوفی: 6022894 یازدید: 169
-

خادم الحسین(ع)آقای عبدالله طائی

کد متوفی: 6022898 یازدید: 185
-

محمد حسين سليميان

کد متوفی: 6023166 یازدید: 153
-

محمد حسين سليميان

کد متوفی: 6023172 یازدید: 157
-

حاج محمود کربلایی حیدری

کد متوفی: 6023345 یازدید: 159
-

آقای محمد علمداران خمسه

کد متوفی: 6023499 یازدید: 247
-

حاجیه خانم عزت السادات طاهر

کد متوفی: 6023530 یازدید: 167
-

شعبان-فرزند مرحوم فرج الله محمدی

کد متوفی: 6023578 یازدید: 218
-

آقای محمد-فرزندمرحوم شعبان محمدی

کد متوفی: 6023693 یازدید: 139
-

عبدالله علیپور

کد متوفی: 6024094 یازدید: 136
-

سهراب پارسا

کد متوفی: 6024131 یازدید: 124
-

اميراسماعيل حيدري منفرد

کد متوفی: 6026458 یازدید: 136
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026747 یازدید: 107
-

مهری کیارستمی

کد متوفی: 6027627 یازدید: 99
-

حاج محمد رضا باقراسلامی

کد متوفی: 6028194 یازدید: 98
-

.. ‌...

کد متوفی: 6028377 یازدید: 88
-

حاج سیدمیرزا و حاج سیدعلی میرعمادی

کد متوفی: 6028934 یازدید: 140
-

زهرا اسماعیل ولی

کد متوفی: 6028980 یازدید: 111
-

حاجیه خانم قمر عرب

کد متوفی: 6030441 یازدید: 249
-

سید علیرضا شریعت رضوی

کد متوفی: 6031411 یازدید: 112
-

زهرا عسگری

کد متوفی: 6031457 یازدید: 96
-

حاج حسن مختاری

کد متوفی: 6031583 یازدید: 205
-

سیده طاهره موسوی الدینی

کد متوفی: 6031662 یازدید: 99
-

سوسن عمادی

کد متوفی: 6031680 یازدید: 206
- 1391/03/16

معصومه نیاورانی

کد متوفی: 6031776 یازدید: 96
-

صدف رودخانه اي

کد متوفی: 6031789 یازدید: 94
-

خدیجه صفری

کد متوفی: 6033497 یازدید: 137
-

اسدالله خمارلو

کد متوفی: 6033543 یازدید: 98
-

محمدجعفر ذوالفقاری تهرانی

کد متوفی: 6033546 یازدید: 162
-

محمداسماعیل بختیاری

کد متوفی: 6033603 یازدید: 112
-

فاطمه ترابی

کد متوفی: 6033634 یازدید: 88
-

حاج حسن هاشم ابادی

کد متوفی: 6033649 یازدید: 125
-

سیمین سادات هندی

کد متوفی: 6033737 یازدید: 122
-

سید محمد مکیان

کد متوفی: 6033936 یازدید: 151
-

سعید پورداراب

کد متوفی: 6034020 یازدید: 107
-

نسرین بنفشه

کد متوفی: 6035041 یازدید: 122
-

حاج حسن عباسی

کد متوفی: 6035234 یازدید: 111
-

حاج حسن عباسی

کد متوفی: 6035282 یازدید: 88
-

حاج معصومه محسن

کد متوفی: 6035297 یازدید: 88
-

حاج حسن عباسی

کد متوفی: 6035304 یازدید: 84
-

حاج معصومه محسنى

کد متوفی: 6035310 یازدید: 97
-

صغرا وحید

کد متوفی: 6035368 یازدید: 95
-

اسمعیل حبیب اللهی

کد متوفی: 6035971 یازدید: 117
-

عباس مهربان پور

کد متوفی: 6036192 یازدید: 110
-

اسماعیل سجودیان

کد متوفی: 6036199 یازدید: 179
-

گلوریا ژاوه

کد متوفی: 6036826 یازدید: 134
-

محمد افشار

کد متوفی: 6037348 یازدید: 165
-

محمد صالحی

کد متوفی: 6037396 یازدید: 131
-

عشرت حقگو

کد متوفی: 6037684 یازدید: 128
-

بی بی خانم رحمانی

کد متوفی: 6038104 یازدید: 125
-

عظیمه صالحی

کد متوفی: 6038215 یازدید: 124
-

حاج سيد مصطفي موسوي ايرائي

کد متوفی: 6038246 یازدید: 503
-

حاج شیخ علی النقی ذوالجلالی

کد متوفی: 6038845 یازدید: 117
-

حبیب اله و زهرا دیانی و برهانی

کد متوفی: 6038892 یازدید: 130
-

یحیی رحیمی

کد متوفی: 6039627 یازدید: 111
-

علی عبادی

کد متوفی: 6040775 یازدید: 138
-

حاج علی اکبر صالحی شاد

کد متوفی: 6040968 یازدید: 176
-

جعفر بازیان

کد متوفی: 6041016 یازدید: 120
-

قاسم خدائی

کد متوفی: 6041569 یازدید: 108
-

محمديوسف اسفندياري

کد متوفی: 6041572 یازدید: 110
-

علي اميري ثورى

کد متوفی: 6041583 یازدید: 120
-

صفیه حسینی

کد متوفی: 6041863 یازدید: 189
-

علی اکبر آقامحسنی فشمی

کد متوفی: 6041870 یازدید: 92
-

علی ناصری

کد متوفی: 6041874 یازدید: 111
-

علی ناصری

کد متوفی: 6041882 یازدید: 162
-

حاجیه خانم کوکب- حدادی

کد متوفی: 6042144 یازدید: 109
-

حاج عباس صالحی و بانو

کد متوفی: 6042388 یازدید: 680
-

طوبی ترکمان

کد متوفی: 6042703 یازدید: 101
-

حسن پنجک

کد متوفی: 6043274 یازدید: 184
-

رقیه بشارتی(مادر مرحوم حسن پنجک)

کد متوفی: 6043296 یازدید: 120
-

صدیقه زالی کلهری

کد متوفی: 6043420 یازدید: 113
-

مسافران آسمانی

کد متوفی: 6043737 یازدید: 129
-

حبيب الله صدیق زاده

کد متوفی: 6044980 یازدید: 106
-

فرشید کریمی

کد متوفی: 6045190 یازدید: 112
-

حاج اسماعیل نادری

کد متوفی: 6045235 یازدید: 115
-

سید موسی قوامی

کد متوفی: 6045454 یازدید: 134
-

باب الله آبنیکی

کد متوفی: 6046095 یازدید: 208
-

مرحوم سعید- فتاحی

کد متوفی: 6046327 یازدید: 97
-

خاور انتظاری

کد متوفی: 6046472 یازدید: 104
-

شکور غلوری

کد متوفی: 6046640 یازدید: 100
-

جوان ناکام سعید- فتاحی

کد متوفی: 6046744 یازدید: 115
-

اسماعیل نوائی بروجنی

کد متوفی: 6047181 یازدید: 117
-

حاج غلامعباس نمازی

کد متوفی: 6047520 یازدید: 93
-

مرضیه نظیفی

کد متوفی: 6048090 یازدید: 130
-

مسعود هاشمی

کد متوفی: 6048642 یازدید: 106
-

علی قاسمی نژاد

کد متوفی: 6049364 یازدید: 127
-

فاطمه خدایی

کد متوفی: 6049521 یازدید: 117
-

خانم زهراء(زری) مرشدپورمنفرد

کد متوفی: 6049846 یازدید: 174
-

حاج علی(محتشم) دُرّی

کد متوفی: 6049970 یازدید: 298
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

عشرت حقگو

کد متوفی: 6049972 یازدید: 108
-

عشرت حقگو

کد متوفی: 6049974 یازدید: 82
-

عباسعلی نمازی

کد متوفی: 6050100 یازدید: 143
-

جمشید عماری اله یاری

کد متوفی: 6050161 یازدید: 89
-

جمشید عماری اله یاری

کد متوفی: 6050172 یازدید: 114
-

شهید حاج روح اله شیرخانی

کد متوفی: 6050266 یازدید: 102
-

حاج حیدر دارنهال

کد متوفی: 6051602 یازدید: 99
-

تقی غلامی

کد متوفی: 6051961 یازدید: 128
-

همه شهدا و اموات همه شهدا و اموات

کد متوفی: 6051994 یازدید: 102
-

حاج فرج الله علی محمدی

کد متوفی: 6052612 یازدید: 390
-

نوروزعلی ایجادی

کد متوفی: 6052649 یازدید: 93
-

فاطمه منصوریان

کد متوفی: 6052964 یازدید: 107
-

حاج ولی اله عباسی

کد متوفی: 6053416 یازدید: 205
-

حاج محمد حسین سبزی

کد متوفی: 6054501 یازدید: 126
-

محمدد حسین سبزی

کد متوفی: 6054503 یازدید: 142
-

حاج محمد حسین سبزی

کد متوفی: 6054504 یازدید: 159
-

حاج ابوالقاسم فکری

کد متوفی: 6054723 یازدید: 121
-

نیره اعظم عباسی فشمی

کد متوفی: 6054785 یازدید: 102
-

نیره اعظم عباسی فشمی

کد متوفی: 6054789 یازدید: 130
-

طوبی شیرزاد

کد متوفی: 6056001 یازدید: 84
- 29/10/99

حاجیه خانم طوبی شیرزاد

کد متوفی: 6056003 یازدید: 101
- 29/10/99

رجبعلی بخشی

کد متوفی: 6056950 یازدید: 124
۱۳۳۶/۱/۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

حاج حسن گودرزی

کد متوفی: 6056976 یازدید: 281
1309/07/03 - 1399/01/28

رجبعلی بخشی

کد متوفی: 6057076 یازدید: 122
1336/1/1 - 1398/11/12

رجبعلی بخشی

کد متوفی: 6057090 یازدید: 106
1336/1/1 - 1398/11/12

فاطمه زکی پور

کد متوفی: 6057144 یازدید: 98
-

سید حسین قادری

کد متوفی: 6057369 یازدید: 97
-

فاطمه ساعدی

کد متوفی: 6058015 یازدید: 109
۱۳۰۴ - ۱۳۸۵

فاطمه ساعدی

کد متوفی: 6058026 یازدید: 132
۱۳۰۴ - ۱۳۸۵

محمد صادق محرابیان

کد متوفی: 6058033 یازدید: 112
۱۳۰۰ - ۱۳۵۹

سیدعلی اطیابی

کد متوفی: 6058060 یازدید: 97
1325/9/16 - 1399/8/21

نصرت سلطانی نژاد

کد متوفی: 6058176 یازدید: 99
- ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

حاجيه خانوم فاطمه سادات شفيعى طباطبايى

کد متوفی: 6059071 یازدید: 100
- 2021/2/21

حاجيه خانوم فاطمه سادات شفيعى طباطبايى

کد متوفی: 6059077 یازدید: 253
- ١٣٩٩/١١/٢