آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بروجن

حاج شيخ اسماعيل اخوان

کد متوفی: 313 یازدید: 126
-

توران شيرواني

کد متوفی: 323 یازدید: 91
-

خانم توران شيرواني

کد متوفی: 327 یازدید: 92
-

حاج شيخ اسماعيل اخوان

کد متوفی: 345 یازدید: 114
-

محمد کریمیان بروجنی

کد متوفی: 368 یازدید: 79
-

حاج پرویز اسدی

کد متوفی: 10103 یازدید: 89
۱۳۵۵.۱۲.۲۹ - ۱۳۹۸.۵.۱۲

سیامک خلیلی

کد متوفی: 10223 یازدید: 72
-

حاج احمد یزدانی

کد متوفی: 15375 یازدید: 78
-

محمدحسین نوبخت

کد متوفی: 17427 یازدید: 1318
-

عبدالله فرجی

کد متوفی: 17545 یازدید: 73
-

شهریار رفیعی

کد متوفی: 17551 یازدید: 79
-

عبدالله فرجی

کد متوفی: 17646 یازدید: 72
-

عبد الله فرجی

کد متوفی: 17648 یازدید: 86
-

محمدحسین نوبخت

کد متوفی: 17669 یازدید: 78
-

سید علی سیدین

کد متوفی: 18851 یازدید: 109
-

حاج سید عبدالله حسینی

کد متوفی: 18858 یازدید: 84
-

معصومه (نرگس) احمدیان

کد متوفی: 20050 یازدید: 125
-

مراد البرزی

کد متوفی: 20217 یازدید: 120
-

مشهدی نظر خسروی

کد متوفی: 20512 یازدید: 76
-

مصطفی یگانگی

کد متوفی: 22116 یازدید: 97
-

مصطفی یگانگی

کد متوفی: 22251 یازدید: 76
-

محمدعلی خاکسار

کد متوفی: 22383 یازدید: 95
-

محمد علی خاکسار

کد متوفی: 22386 یازدید: 75
-

عباس ستار بروجنی

کد متوفی: 23814 یازدید: 81
-

عزیز الله محمدخانی

کد متوفی: 28721 یازدید: 77
-

سجاد سلطانی

کد متوفی: 32663 یازدید: 70
-

علی(حاج آقا) سلطانی

کد متوفی: 32665 یازدید: 77
-

باغداگل انوشه انوشه

کد متوفی: 39963 یازدید: 73
-

باغداگل انوشه

کد متوفی: 39964 یازدید: 91
-

علی ضامن طاهری

کد متوفی: 39970 یازدید: 55
-

علی ضامن طاهری

کد متوفی: 39974 یازدید: 65
-

کربلایی محمود شیرانی

کد متوفی: 43566 یازدید: 67
-

صدیقه تادانه

کد متوفی: 48715 یازدید: 76
-

صدیقه تادانه

کد متوفی: 48720 یازدید: 72
-

عماد انتظامی

کد متوفی: 48833 یازدید: 88
-

جهانگیر بهزادی بروجنی

کد متوفی: 48926 یازدید: 83
-

فاطمه شمس

کد متوفی: 49070 یازدید: 86
-

فاطمه شمسی

کد متوفی: 49075 یازدید: 80
-

فاطمه شمسی

کد متوفی: 49101 یازدید: 76
-

حاج رحمت الله جعفری گندمانی

کد متوفی: 49176 یازدید: 87
-

حاج غلامعلی جعفری

کد متوفی: 49360 یازدید: 102
-

حمیدرضا زمانی

کد متوفی: 53034 یازدید: 63
-

حمیدرضا زمانی

کد متوفی: 53172 یازدید: 63
-

حميدرضا زمانی

کد متوفی: 53197 یازدید: 64
-

علی فتحی

کد متوفی: 53241 یازدید: 78
-

احمد رضا حجتی

کد متوفی: 53361 یازدید: 79
-

نصرت عباسیان

کد متوفی: 53464 یازدید: 78
-

مصطفی ملک محمدی

کد متوفی: 59067 یازدید: 95
-

غلامحسین ثالثی

کد متوفی: 59069 یازدید: 73
-

مصطفی ملک محمدی

کد متوفی: 59081 یازدید: 80
-

ناصرقلی مرادی

کد متوفی: 59316 یازدید: 66
-

کربلاییه ماه سلطان علیخانی

کد متوفی: 59335 یازدید: 76
-

خدیجه (شاه پسند) ایاز بروجنی

کد متوفی: 59348 یازدید: 88
-

حیدرعلی قاسمی نژاد

کد متوفی: 59475 یازدید: 82
-

کیومرث کارگر

کد متوفی: 60511 یازدید: 70
-

کیومرث کارگر

کد متوفی: 60553 یازدید: 74
-

حاج رحمت اللّه جعفری

کد متوفی: 62136 یازدید: 80
-

تارا خدیوی

کد متوفی: 63577 یازدید: 129
-

نازعنبر رسولی

کد متوفی: 63977 یازدید: 61
-

نازعنبر رسولی

کد متوفی: 64261 یازدید: 71
-

نازعنبر رسولی

کد متوفی: 64285 یازدید: 78
-

نازعنبر رسولی

کد متوفی: 64547 یازدید: 66
-

کربلایی معصومعلی ملک محمدی

کد متوفی: 65240 یازدید: 95
-

نادر قلی اذر سیبکی .،( نجفپور )

کد متوفی: 65288 یازدید: 70
-

کربلایی غلام عباس ا احمدی

کد متوفی: 65708 یازدید: 66
-

کربلایی غلامعباس احمدی

کد متوفی: 65799 یازدید: 70
-

منصور ملک محمدی

کد متوفی: 67224 یازدید: 64
-

استاد جعفر جهانبخش

کد متوفی: 68499 یازدید: 82
-

کبری رببعی فرادنبه

کد متوفی: 68838 یازدید: 70
-

حاج هوشنگ ستار

کد متوفی: 69875 یازدید: 76
-

کیومرث کارگر

کد متوفی: 70306 یازدید: 133
-

محمد نریمانی

کد متوفی: 70745 یازدید: 76
-

حاجیه خانوم عصمت صمدی

کد متوفی: 73671 یازدید: 61
-

حاجیه خانوم عصمت صمدی

کد متوفی: 73691 یازدید: 65
-

محمدقلی کریم نژاد

کد متوفی: 74016 یازدید: 70
-

کربلاییه سلطنت صباغی

کد متوفی: 75491 یازدید: 119
-

محمدعلی فتاحی

کد متوفی: 76113 یازدید: 145
1333/01/16 - 1397/06/04

آ غریب عالی پور (عالی خواه)

کد متوفی: 76292 یازدید: 73
-

کربلای مرتضی علیخانی

کد متوفی: 76303 یازدید: 66
-

کربلایی مرتضی علیخانی

کد متوفی: 77533 یازدید: 66
-

قاسمعلی علایی

کد متوفی: 77586 یازدید: 67
-

حاجیه خاور مرادی

کد متوفی: 77598 یازدید: 76
-

کربلاییه بلقیس علیخانی

کد متوفی: 77606 یازدید: 80
-

دانیال رحیمی

کد متوفی: 77658 یازدید: 84
-

اسماعیل ملک محمدی

کد متوفی: 78908 یازدید: 79
-

اسماعیل ملک محمدی فرادنبه

کد متوفی: 78936 یازدید: 68
-

منور علایی

کد متوفی: 800629 یازدید: 71
-

محمدرضا بخشی زاده

کد متوفی: 6000167 یازدید: 95
-

محمد رضا بخشی زاده

کد متوفی: 6003341 یازدید: 122
-

روح اله بخشی زاده

کد متوفی: 6003346 یازدید: 219
-

علی اکبر فرهادی

کد متوفی: 6003358 یازدید: 71
-

حاج رحمت الله جعفری

کد متوفی: 6004939 یازدید: 69
-

ملک مختاری

کد متوفی: 6005058 یازدید: 89
-

آ بهرام حسنی

کد متوفی: 6009017 یازدید: 84
-

آغلام آقابیگی

کد متوفی: 6009023 یازدید: 104
-

طهماسب زمانی

کد متوفی: 6009028 یازدید: 64
-

استاد سیف الله توکلی (جوشکار)

کد متوفی: 6009038 یازدید: 69
-

شهین ملک محمدی

کد متوفی: 6009065 یازدید: 66
-

امه لیلا باقری

کد متوفی: 6009089 یازدید: 74
-

ماه بس لاری

کد متوفی: 6009353 یازدید: 64
-

کاویانی کاویانی

کد متوفی: 6009972 یازدید: 61
-

مشهدی ولی الله چراغی

کد متوفی: 6010137 یازدید: 70
-

احسان الله صادقیان

کد متوفی: 6010306 یازدید: 73
-

خیبر ربیعی

کد متوفی: 6014274 یازدید: 155
-

اصغر شهبازی

کد متوفی: 6021201 یازدید: 100
-

غضنفر احمدی باصیری

کد متوفی: 6022066 یازدید: 85
-

نصراللّه همت‌یار

کد متوفی: 6022267 یازدید: 136
-

سیدعباس افضلی

کد متوفی: 6022724 یازدید: 63
-

خانم زمانی

کد متوفی: 6024164 یازدید: 58
-

سیف علی صمیمی

کد متوفی: 6024254 یازدید: 59
-

سیده ربابه سیدین

کد متوفی: 6024867 یازدید: 70
-

سیده ربابه سیدین بروجنی

کد متوفی: 6025270 یازدید: 61
-

مهدیه زمانی

کد متوفی: 6025648 یازدید: 166
-

محمد باقر ورپشتی

کد متوفی: 6026929 یازدید: 51
-

مهرعلی معینی امامقیسی

کد متوفی: 6026951 یازدید: 54
-

جعفر (حفیظ الله) دادخواه

کد متوفی: 6027669 یازدید: 70
-

مهرعلی معینی امامقیسی

کد متوفی: 6027886 یازدید: 50
-

محمد کیانی خراجی

کد متوفی: 6028695 یازدید: 53
-

سعید بزمایون

کد متوفی: 6029412 یازدید: 106
1353/04/27 - 1398/06/05

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034286 یازدید: 72
-

علی فتحی و باباخان فتحی

کد متوفی: 6034558 یازدید: 174
-

کربلایی رضا بخشی زاده

کد متوفی: 6034835 یازدید: 894
-

حکیمه جابرانصاری

کد متوفی: 6035929 یازدید: 56
-

فاطمه قهرمانی

کد متوفی: 6036074 یازدید: 61
-

سپیده بابکان

کد متوفی: 6036107 یازدید: 151
-

مدینه(پروانه) رفیع

کد متوفی: 6036153 یازدید: 68
-

هاجر علایی

کد متوفی: 6037118 یازدید: 75
-

عصمت رفیعیان

کد متوفی: 6037347 یازدید: 74
-

جعفر قلی حیدری

کد متوفی: 6037355 یازدید: 70
-

بگم اغا قاسمی نژاد

کد متوفی: 6037378 یازدید: 75
-

عباس حیدری

کد متوفی: 6037385 یازدید: 57
-

حاج سبزعلی آردی

کد متوفی: 6037924 یازدید: 69
-

حاج کربلای سبزعلی آردی آردی

کد متوفی: 6037926 یازدید: 61
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039505 یازدید: 68
-

حبیبه علیخانی

کد متوفی: 6041352 یازدید: 143
-

. .

کد متوفی: 6041738 یازدید: 65
-

حسین غلامی

کد متوفی: 6044304 یازدید: 51
-

حاج علی معینی امام قیسی

کد متوفی: 6044605 یازدید: 69
-

صمد حاتمی

کد متوفی: 6046047 یازدید: 64
-

گشتاسب صادقی

کد متوفی: 6046792 یازدید: 64
-

محمد جهانبخشی

کد متوفی: 6047206 یازدید: 71
-

شوکت بهزادی

کد متوفی: 6050419 یازدید: 63
-

ماهرخ سلطان بهزادی

کد متوفی: 6050469 یازدید: 63
-

محمد مردانی

کد متوفی: 6050720 یازدید: 64
-

قلندر انتظامی

کد متوفی: 6050906 یازدید: 53
-

قلندر انتظامی

کد متوفی: 6050913 یازدید: 71
-

نادر سلحشوری

کد متوفی: 6057401 یازدید: 64
1980/5/21 - 2000/3/11

درویشعلی سلحشوری

کد متوفی: 6057413 یازدید: 63
-

مصطفی یگانگی

کد متوفی: 6058764 یازدید: 77
1/1/1365 - 4/6/1399

رجبعلی راستاد بروجنی

کد متوفی: 6059146 یازدید: 139
1327/01/01 - 1397/11/18

محمد رفیعی

کد متوفی: 6060161 یازدید: 60
-

محمد محمد

کد متوفی: 6062452 یازدید: 64
۱۳۷۹/۴/۱ - ۱۳۹۸/۴/۱

اورگانی محمد علایی

کد متوفی: 6062456 یازدید: 78
۱۳۷۹/۴/۱ - ۱۳۹۸/۴/۱

هرمز مرادی

کد متوفی: 6062658 یازدید: 59
1329/12/20 - 1380/5/3

حسن ( احمد ) رجبی دستگردی

کد متوفی: 6062740 یازدید: 64
-

حسن ( احمد ) رجبی دستگردی

کد متوفی: 6062746 یازدید: 55
-

حسن ( احمد ) رجبی دستگردی

کد متوفی: 6062753 یازدید: 61
-

خیبر ربیعی

کد متوفی: 6062893 یازدید: 65
-

ماه جان خدری

کد متوفی: 6064112 یازدید: 85
- 09/11/1399

امین قربانیان

کد متوفی: 6065951 یازدید: 68
-

امین قربانیان

کد متوفی: 6065954 یازدید: 64
- 99/11/10

امین قربانیان

کد متوفی: 6065982 یازدید: 66
- 1399/11/10

سعید و 'فرید پیرزاده

کد متوفی: 6066085 یازدید: 61
۱۳۶۷ - ۱۳۹۲

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6067174 یازدید: 69
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6067178 یازدید: 72
-

علی حسین شیرانی

کد متوفی: 6068377 یازدید: 68
-

علی حسین شیرانی

کد متوفی: 6068382 یازدید: 62
-

حسین کاویانی

کد متوفی: 6069761 یازدید: 71
1338 - 1396

نوذر باقری قوام آبادی

کد متوفی: 6072550 یازدید: 76
1340/01/01 - 1397/03/28

خداخواست اسدی

کد متوفی: 6076369 یازدید: 66
-

خانم جان احمدی باصری

کد متوفی: 6077810 یازدید: 57
۱۳۱۰/۰۴/۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

خانم جان احمدی باصری

کد متوفی: 6077816 یازدید: 91
۱۳۱۰/۰۴/۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

امین قربانیان

کد متوفی: 6078867 یازدید: 95
۱۳۷۶/۷/۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

ایران ربیعی

کد متوفی: 6079180 یازدید: 68
-

کشور رمضانی بلداجی

کد متوفی: 6083708 یازدید: 70
- 26/12/1399

کشور رمضانی بلداجی

کد متوفی: 6090164 یازدید: 70
1/1/1329 - 26/12/1399

کشور رمضانی بلداجی

کد متوفی: 6090188 یازدید: 162
- 1399/12/26

زیبا علی پناهی

کد متوفی: 6091784 یازدید: 351
-

سیدرسول داتلی بیگی

کد متوفی: 6091854 یازدید: 59
-

بحجت افراز

کد متوفی: 6091915 یازدید: 142
-

سید شکرالله صالحی ماه جان خدری

کد متوفی: 6096467 یازدید: 55
21/07/1307 - 09/10/1399

محمد بهشتی

کد متوفی: 6096537 یازدید: 40
2/1/1336 - 9/12/1385

لیلا رئیسی

کد متوفی: 6100202 یازدید: 157
-

سید کرم عدنانی ساداتی

کد متوفی: 6100908 یازدید: 60
- 1400/1/28

سید کرم الله عدنانی ساداتی

کد متوفی: 6100914 یازدید: 795
- 1400/01/28

عباس احمدی

کد متوفی: 6101247 یازدید: 196
- 1400/01/27

حاج علی پناه مولوی

کد متوفی: 6101740 یازدید: 364
1320/01/27 - 1400/01/27

حاجیه خانم انیس کردیزدی

کد متوفی: 6102154 یازدید: 84
1314/12/16 - 1399/7/26

اردشیر پناهی

کد متوفی: 6110528 یازدید: 255
1330/0101 - 1394/11/03

غلامرضا پناهی

کد متوفی: 6110547 یازدید: 140
1328/07/20 - 1399/06/10

سیده مریم افضلی

کد متوفی: 6113233 یازدید: 199
1317/6/17 - 1399/08/07

عسگر وکیلی

کد متوفی: 6113271 یازدید: 50
1314 - 24/1/1400

زنده یاد کربلایی نعمت الله علایی

کد متوفی: 6113711 یازدید: 70
۱۳۴۲/۸/۳ - ۱۳۹۹/۶/۱۰

مرضیه سعیدی

کد متوفی: 6113754 یازدید: 720
1361/3/20 - 1400/2/17

حاجیه خانم محترم حقانی

کد متوفی: 6114549 یازدید: 102
- ۱۴۰۰/۲/۱۸

علی علیمرادی

کد متوفی: 6114682 یازدید: 42
08,01,1350 - 1,1,14000

سید کرم الله عدنانی ساداتی

کد متوفی: 6116064 یازدید: 91
1345/5/4 - 1400/1/28

حاج عبدالله ترکیان

کد متوفی: 6118769 یازدید: 95
-

حاج محمد پیکار

کد متوفی: 6120289 یازدید: 45
- 1400/03/04

خانم لیلا پاسبانی

کد متوفی: 6120446 یازدید: 31
-

امیرحسین نفر

کد متوفی: 6120618 یازدید: 238
-

حاج محمد پیکار

کد متوفی: 6121170 یازدید: 570
1330/03/06 - 1400/03/04

سیده معصومه عدنانی ساداتی

کد متوفی: 6121211 یازدید: 30
- 1400/03/07

روح‌الله موسوی خمینی

کد متوفی: 6122653 یازدید: 34
-

حامد قاسمی

کد متوفی: 6127134 یازدید: 24
1380/05/03 - 1399/07/05

علی اصغر باقری

کد متوفی: 6127351 یازدید: 261
1353/05/20 - 1399/04/13

نصیر کارگر

کد متوفی: 6130860 یازدید: 29
-

کربلایی اصغر زمانی

کد متوفی: 6133864 یازدید: 142
- 1400/04/31

سید حبیب الله افضلی

کد متوفی: 6137630 یازدید: 21
1357/02/23 - 1400/05/16

نوش آفرین سیفی پور

کد متوفی: 6139159 یازدید: 170
-

موسی احمدی نسب

کد متوفی: 6148772 یازدید: 136
1337/05/09 - 1385/06/17

محمدرضا فریدونی

کد متوفی: 6150827 یازدید: 17
- 1400/06/21

کربلایی محمدرضا فریدونی

کد متوفی: 6150828 یازدید: 699
1353/07/05 - 1400/06/21

کمال مقبره

کد متوفی: 6151433 یازدید: 16
-

ملک خاتون جمالی

کد متوفی: 6153174 یازدید: 16
1329/02/06 - 1400/06/15

حاجیه خانم ملک خاتون جمالی

کد متوفی: 6156836 یازدید: 102
1329/02/06 - 1400/06/15

سید محمد امامی

کد متوفی: 6157231 یازدید: 189
1355/10/10 - 1396/07/25

داریوش علیاری

کد متوفی: 6159457 یازدید: 5
1348/04/14 - 1400/02/10

حسین بنائی

کد متوفی: 6159838 یازدید: 207
- 1400/08/01

سیاوش فریدونی

کد متوفی: 6160335 یازدید: 5
1344/01/01 - 1394/08/14

حیدر علی محمدی

کد متوفی: 6162751 یازدید: 1
1353/01/04 - 1399/07/21

حاج علی زمانی

کد متوفی: 6163064 یازدید: 1733
1331/01/12 - 1400/08/27

نرگس زمانی گندمانی

کد متوفی: 6163094 یازدید: 1
1362/05/03 - 1397/07/06

زهرابگم رفیعی

کد متوفی: 6163130 یازدید: 4
1316/12/01 - 1399/09/03

حاج ولی الله عظیمی

کد متوفی: 6163141 یازدید: 1
1318/01/23 - 1400/08/01

زهرا بگم رفیعی

کد متوفی: 6163183 یازدید: 2
1316/12/01 - 1399/09/03

زهرابیگم رفیعی

کد متوفی: 6163184 یازدید: 1
1316/12/01 - 1399/09/03

عباس زمانی

کد متوفی: 6163403 یازدید: 49
1366/07/21 - 1400/06/06

گرشاسب اسدی

کد متوفی: 6163454 یازدید: 7
1336/06/01 - 1400/01/28

گرشاسب اسدی

کد متوفی: 6163458 یازدید: 27
1336/06/01 - 1400/01/28

کربلائی یوسفعلی رنجبر

کد متوفی: 6165193 یازدید: 0
-

یوسفعلی رنجبر

کد متوفی: 6165198 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید