آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خانمیرزا

زهرا جوادیان

کد متوفی: 56880 یازدید: 346
-

مشهدی عین الله شیخی

کد متوفی: 77991 یازدید: 255
-

آ ابراهیم رحیمی ریگی

کد متوفی: 79399 یازدید: 834
-

اااا ااااا

کد متوفی: 6014373 یازدید: 247
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6016125 یازدید: 233
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6018473 یازدید: 250
-

حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021804 یازدید: 250
-

مرحومه حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021809 یازدید: 239
-

حاج جهانشاه جهانی جوانمردی

کد متوفی: 6025344 یازدید: 266
-

عین الله شیخی

کد متوفی: 6026696 یازدید: 249
-

عین اللّه شیخی

کد متوفی: 6026698 یازدید: 291
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031417 یازدید: 224
-

مشهدی مهدی محمودی

کد متوفی: 6037137 یازدید: 234
-

محمدعلی (مهدی) محمودی

کد متوفی: 6037333 یازدید: 239
-

کربلایی محمدباقر باقری

کد متوفی: 6037715 یازدید: 257
-

محمدعلی(مهدی ) محمودی

کد متوفی: 6038609 یازدید: 237
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038657 یازدید: 248
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038675 یازدید: 231
-

کربلایی برزو شاهمرادی

کد متوفی: 6040957 یازدید: 268
-

مهدی جهانی

کد متوفی: 6050106 یازدید: 241
-

کربلایی مهدیقلی اکبری

کد متوفی: 6069123 یازدید: 278
1329/08/21 - 1399/10/19

گل عنبر نجفی

کد متوفی: 6076095 یازدید: 241
۱۳۱۷/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

پری قادری

کد متوفی: 6080532 یازدید: 226
-

فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099396 یازدید: 226
-

ملا فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099407 یازدید: 194
-

ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115358 یازدید: 183
1313 - 1398/6/10

سید ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115360 یازدید: 274
1313 - 1398/6/10

مهندس علیرضا صیدالی

کد متوفی: 6128547 یازدید: 5236
1375 - 1400/04/09

اسد الله زینلی

کد متوفی: 6128667 یازدید: 576
-

مشهدی فریدون خورشیدی

کد متوفی: 6134400 یازدید: 427
-

مرحوم مشهدی فریدون خورشیدی سیله

کد متوفی: 6134568 یازدید: 398
- 1400/05/04

لیلا جهانی

کد متوفی: 6139793 یازدید: 278
1375/03/08 - 1400/05/22

شاه پسند اسماعیلی

کد متوفی: 6141759 یازدید: 724
-

کربلایی شکرخدا صیدالی

کد متوفی: 6149638 یازدید: 542
1318/04/10 - 1397/06/19

عطا محمدی

کد متوفی: 6149878 یازدید: 264
-

ایران لایقی

کد متوفی: 6155911 یازدید: 325
1341/04/05 - 1400/06/13

مجید فرزانی

کد متوفی: 6157203 یازدید: 136
1376/06/12 - 1400/06/02

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174653 یازدید: 61
-

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174656 یازدید: 806
1345/07/25 - 1400/09/14

عین الله شیخی

کد متوفی: 6175052 یازدید: 60
-

سیامک قاسمی

کد متوفی: 6188776 یازدید: 46
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188854 یازدید: 53
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188855 یازدید: 71
-

پریجان سهرابی

کد متوفی: 6190281 یازدید: 74
1336/03/01 - 1400/08/23

ولی الله (آقا ولی) اسماعیلی

کد متوفی: 6193939 یازدید: 990
-

بی بی شاهیجان سهرابی

کد متوفی: 6197979 یازدید: 142
1330/09/11 - 1400/08/30

موسی اسماعیلی ریگی

کد متوفی: 6201021 یازدید: 445
-

نادعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6201050 یازدید: 223
-

حاج علی کرم باقری

کد متوفی: 6201789 یازدید: 465
- 1401/03/06

محدثه صادقی

کد متوفی: 6201812 یازدید: 1233
1386/06/01 - 1401/03/12

حاجیه خانم گلیجان سهرابی

کد متوفی: 6201884 یازدید: 355
-

راضیه نجفی بهزادی

کد متوفی: 6204033 یازدید: 816
-

بی بیناز طهماسبی

کد متوفی: 6225912 یازدید: 103
-

سپهدار سلح چین جوانمردی

کد متوفی: 6230975 یازدید: 85
1345/03/01 - 1377/03/07

ناصر قیاسی مقدم

کد متوفی: 6233163 یازدید: 103
- 1402/03/29

مهندس آ علی شمولی

کد متوفی: 6237749 یازدید: 348
1367/09/08 - 1395/05/05

مریم سلحچین

کد متوفی: 6241302 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید