آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خانمیرزا

زهرا جوادیان

کد متوفی: 56880 یازدید: 222
-

مشهدی عین الله شیخی

کد متوفی: 77991 یازدید: 151
-

آ ابراهیم رحیمی ریگی

کد متوفی: 79399 یازدید: 702
-

اااا ااااا

کد متوفی: 6014373 یازدید: 157
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6016125 یازدید: 130
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6018473 یازدید: 146
-

حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021804 یازدید: 149
-

مرحومه حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021809 یازدید: 133
-

حاج جهانشاه جهانی جوانمردی

کد متوفی: 6025344 یازدید: 148
-

عین الله شیخی

کد متوفی: 6026696 یازدید: 136
-

عین اللّه شیخی

کد متوفی: 6026698 یازدید: 175
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031417 یازدید: 124
-

مشهدی مهدی محمودی

کد متوفی: 6037137 یازدید: 133
-

محمدعلی (مهدی) محمودی

کد متوفی: 6037333 یازدید: 138
-

کربلایی محمدباقر باقری

کد متوفی: 6037715 یازدید: 144
-

محمدعلی(مهدی ) محمودی

کد متوفی: 6038609 یازدید: 128
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038657 یازدید: 137
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038675 یازدید: 133
-

کربلایی برزو شاهمرادی

کد متوفی: 6040957 یازدید: 138
-

مهدی جهانی

کد متوفی: 6050106 یازدید: 142
-

کربلایی مهدیقلی اکبری

کد متوفی: 6069123 یازدید: 142
1329/08/21 - 1399/10/19

گل عنبر نجفی

کد متوفی: 6076095 یازدید: 130
۱۳۱۷/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

پری قادری

کد متوفی: 6080532 یازدید: 144
-

فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099396 یازدید: 134
-

ملا فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099407 یازدید: 129
-

ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115358 یازدید: 94
1313 - 1398/6/10

سید ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115360 یازدید: 197
1313 - 1398/6/10

مهندس علیرضا صیدالی

کد متوفی: 6128547 یازدید: 4742
1375 - 1400/04/09

اسد الله زینلی

کد متوفی: 6128667 یازدید: 360
-

مشهدی فریدون خورشیدی

کد متوفی: 6134400 یازدید: 354
-

مرحوم مشهدی فریدون خورشیدی سیله

کد متوفی: 6134568 یازدید: 277
- 1400/05/04

لیلا جهانی

کد متوفی: 6139793 یازدید: 120
1375/03/08 - 1400/05/22

شاه پسند اسماعیلی

کد متوفی: 6141759 یازدید: 618
-

کربلایی شکرخدا صیدالی

کد متوفی: 6149638 یازدید: 452
1318/04/10 - 1397/06/19

عطا محمدی

کد متوفی: 6149878 یازدید: 154
-

ایران لایقی

کد متوفی: 6155911 یازدید: 217
1341/04/05 - 1400/06/13

مجید فرزانی

کد متوفی: 6157203 یازدید: 51
1376/06/12 - 1400/06/02

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174653 یازدید: 19
-

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174656 یازدید: 524
1345/07/25 - 1400/09/14

عین الله شیخی

کد متوفی: 6175052 یازدید: 15
-

سیامک قاسمی

کد متوفی: 6188776 یازدید: 13
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188854 یازدید: 14
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188855 یازدید: 12
-

پریجان سهرابی

کد متوفی: 6190281 یازدید: 23
1336/03/01 - 1400/08/23

ولی الله (آقا ولی) اسماعیلی

کد متوفی: 6193939 یازدید: 761
-

بی بی شاهیجان سهرابی

کد متوفی: 6197979 یازدید: 10
1330/09/11 - 1400/08/30

موسی اسماعیلی ریگی

کد متوفی: 6201021 یازدید: 404
-

نادعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6201050 یازدید: 181
-

حاج علی کرم باقری

کد متوفی: 6201789 یازدید: 362
- 1401/03/06

محدثه صادقی

کد متوفی: 6201812 یازدید: 933
1386/06/01 - 1401/03/12

حاجیه خانم گلیجان سهرابی

کد متوفی: 6201884 یازدید: 306
-

راضیه نجفی بهزادی

کد متوفی: 6204033 یازدید: 527
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید