آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خانمیرزا

زهرا جوادیان

کد متوفی: 56880 یازدید: 313
-

مشهدی عین الله شیخی

کد متوفی: 77991 یازدید: 224
-

آ ابراهیم رحیمی ریگی

کد متوفی: 79399 یازدید: 777
-

اااا ااااا

کد متوفی: 6014373 یازدید: 214
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6016125 یازدید: 191
-

مرحوم حاج جهان شاه جهانی

کد متوفی: 6018473 یازدید: 215
-

حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021804 یازدید: 219
-

مرحومه حاجیه خانم گلبناز سلحچین

کد متوفی: 6021809 یازدید: 208
-

حاج جهانشاه جهانی جوانمردی

کد متوفی: 6025344 یازدید: 227
-

عین الله شیخی

کد متوفی: 6026696 یازدید: 214
-

عین اللّه شیخی

کد متوفی: 6026698 یازدید: 252
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031417 یازدید: 200
-

مشهدی مهدی محمودی

کد متوفی: 6037137 یازدید: 201
-

محمدعلی (مهدی) محمودی

کد متوفی: 6037333 یازدید: 211
-

کربلایی محمدباقر باقری

کد متوفی: 6037715 یازدید: 215
-

محمدعلی(مهدی ) محمودی

کد متوفی: 6038609 یازدید: 203
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038657 یازدید: 218
-

کربلایی علی صالح صادقی

کد متوفی: 6038675 یازدید: 194
-

کربلایی برزو شاهمرادی

کد متوفی: 6040957 یازدید: 235
-

مهدی جهانی

کد متوفی: 6050106 یازدید: 201
-

کربلایی مهدیقلی اکبری

کد متوفی: 6069123 یازدید: 215
1329/08/21 - 1399/10/19

گل عنبر نجفی

کد متوفی: 6076095 یازدید: 199
۱۳۱۷/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

پری قادری

کد متوفی: 6080532 یازدید: 197
-

فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099396 یازدید: 188
-

ملا فیض اله محبی جوانمردی

کد متوفی: 6099407 یازدید: 174
-

ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115358 یازدید: 162
1313 - 1398/6/10

سید ماه منظر موسوی

کد متوفی: 6115360 یازدید: 252
1313 - 1398/6/10

مهندس علیرضا صیدالی

کد متوفی: 6128547 یازدید: 4993
1375 - 1400/04/09

اسد الله زینلی

کد متوفی: 6128667 یازدید: 462
-

مشهدی فریدون خورشیدی

کد متوفی: 6134400 یازدید: 405
-

مرحوم مشهدی فریدون خورشیدی سیله

کد متوفی: 6134568 یازدید: 360
- 1400/05/04

لیلا جهانی

کد متوفی: 6139793 یازدید: 216
1375/03/08 - 1400/05/22

شاه پسند اسماعیلی

کد متوفی: 6141759 یازدید: 695
-

کربلایی شکرخدا صیدالی

کد متوفی: 6149638 یازدید: 518
1318/04/10 - 1397/06/19

عطا محمدی

کد متوفی: 6149878 یازدید: 237
-

ایران لایقی

کد متوفی: 6155911 یازدید: 292
1341/04/05 - 1400/06/13

مجید فرزانی

کد متوفی: 6157203 یازدید: 110
1376/06/12 - 1400/06/02

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174653 یازدید: 45
-

خیرالله قنبری

کد متوفی: 6174656 یازدید: 783
1345/07/25 - 1400/09/14

عین الله شیخی

کد متوفی: 6175052 یازدید: 26
-

سیامک قاسمی

کد متوفی: 6188776 یازدید: 29
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188854 یازدید: 32
-

محمد (ارش) شیخی

کد متوفی: 6188855 یازدید: 41
-

پریجان سهرابی

کد متوفی: 6190281 یازدید: 48
1336/03/01 - 1400/08/23

ولی الله (آقا ولی) اسماعیلی

کد متوفی: 6193939 یازدید: 972
-

بی بی شاهیجان سهرابی

کد متوفی: 6197979 یازدید: 96
1330/09/11 - 1400/08/30

موسی اسماعیلی ریگی

کد متوفی: 6201021 یازدید: 428
-

نادعلی اسماعیلی

کد متوفی: 6201050 یازدید: 207
-

حاج علی کرم باقری

کد متوفی: 6201789 یازدید: 401
- 1401/03/06

محدثه صادقی

کد متوفی: 6201812 یازدید: 1138
1386/06/01 - 1401/03/12

حاجیه خانم گلیجان سهرابی

کد متوفی: 6201884 یازدید: 337
-

راضیه نجفی بهزادی

کد متوفی: 6204033 یازدید: 666
-

بی بیناز طهماسبی

کد متوفی: 6225912 یازدید: 73
-

سپهدار سلح چین جوانمردی

کد متوفی: 6230975 یازدید: 42
1345/03/01 - 1377/03/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید