آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شهرکرد

ناهید یوسفی

کد متوفی: 113 یازدید: 685
-

نیاز علی گنجی ارجنکی

کد متوفی: 115 یازدید: 672
-

حسن بیاتی

کد متوفی: 1711 یازدید: 281
-

نیازعلی گنجی

کد متوفی: 1716 یازدید: 340
-

کوروش ملک پور

کد متوفی: 2152 یازدید: 711
-

دکتر کوروش ملک پور دهکردی

کد متوفی: 2237 یازدید: 371
-

اصغر ملک‌ پور دهکردی

کد متوفی: 2239 یازدید: 482
-

عبدالمحمد و اسماعیل جهان احمدی

کد متوفی: 3366 یازدید: 219
-

سیامک اکبری

کد متوفی: 3369 یازدید: 258
-

حاج علیمردان حیدری سورشجانی

کد متوفی: 3471 یازدید: 386
-

حاج قدیرعلی عزیزی سورشجانی

کد متوفی: 3657 یازدید: 487
-

حاج نجف محمدی

کد متوفی: 3658 یازدید: 263
-

پژمان عباسی

کد متوفی: 3673 یازدید: 334
-

احسان محمدی گوجانی

کد متوفی: 3677 یازدید: 329
-

حجت الله خدابخشی

کد متوفی: 3705 یازدید: 328
-

یاسر نادری فرزند رمضان نادری

کد متوفی: 3736 یازدید: 326
-

خدیجه نظری زاده

کد متوفی: 3739 یازدید: 274
-

مشهدی علی آقا عباسی

کد متوفی: 3775 یازدید: 278
-

مجتبی حسین زاده

کد متوفی: 3792 یازدید: 249
-

علی آقا عباسی

کد متوفی: 3794 یازدید: 265
-

فروغ عزیزی

کد متوفی: 3796 یازدید: 299
-

مجتبی حسین زاده

کد متوفی: 3850 یازدید: 259
-

عبدالحسین حسین زاده

کد متوفی: 3856 یازدید: 237
-

مرحوم عباس عالی انوری

کد متوفی: 3910 یازدید: 324
-

سید مهدی رضوی دهکردی

کد متوفی: 3915 یازدید: 298
-

سیدناصر و سید عزت الله رضوی

کد متوفی: 3960 یازدید: 257
-

فرهنگ آقا یگانه فارسانی

کد متوفی: 4501 یازدید: 235
-

سیمین یگانه فارسانی

کد متوفی: 4507 یازدید: 262
-

حاجیه خانم طیبه طاهباز تهرانی

کد متوفی: 4525 یازدید: 237
-

اسداله کریمی چالشتری

کد متوفی: 5371 یازدید: 270
-

سهیلا دادفر

کد متوفی: 5372 یازدید: 281
-

ابراهیم ایزدی

کد متوفی: 6671 یازدید: 282
-

احمد قنبری دهکردی

کد متوفی: 7445 یازدید: 277
-

حاج حبیب الله تاجی اشکفتکی

کد متوفی: 8709 یازدید: 250
-

حاج سید فضل الله علوی اشکفتکی

کد متوفی: 8736 یازدید: 406
-

فاطمه مددی چالشتری

کد متوفی: 9227 یازدید: 240
-

مرتضی مولوی مولوی

کد متوفی: 9360 یازدید: 212
-

کربلایی بهرام احمدزاده

کد متوفی: 9421 یازدید: 244
-

فریدون(اکبر) بادفر چالشتری

کد متوفی: 9424 یازدید: 306
-

فاطمه طاهریان

کد متوفی: 9432 یازدید: 222
-

محسن مطلبی

کد متوفی: 9470 یازدید: 330
-

اکبرعلی رضاعلی چالشتری

کد متوفی: 9493 یازدید: 228
-

غلام منصوری

کد متوفی: 9782 یازدید: 293
-

ناصر تاجی

کد متوفی: 9798 یازدید: 246
-

حاج پرویز قاسمی

کد متوفی: 12115 یازدید: 293
-

اسماعیل بیاتی

کد متوفی: 14039 یازدید: 273
-

فریدون خدری غریب وند

کد متوفی: 16108 یازدید: 237
-

فریدون خدری غریب وند

کد متوفی: 16167 یازدید: 553
-

حاج سیدحسینعلی کاظمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17273 یازدید: 220
-

سیده طلعت کاظمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17282 یازدید: 200
-

سیده زلیخا کاظمی کاظمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17294 یازدید: 191
-

سیده حدیثه کاظمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17296 یازدید: 209
-

سیده رقیه مددی

کد متوفی: 17309 یازدید: 233
-

سیده نیره محمدی شیخ شبانی

کد متوفی: 17315 یازدید: 251
-

سید علی محمد احمدی شیخ شبانی

کد متوفی: 17316 یازدید: 392
-

سیده زینب محمدی شیخ شبانی

کد متوفی: 17318 یازدید: 201
-

حاج سید لطف الله آل رسول

کد متوفی: 17331 یازدید: 205
-

کربلایی سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17349 یازدید: 570
-

سید عباس هاشمی شیخ شبانی

کد متوفی: 17363 یازدید: 211
-

حاج سیدمحمد احمدی

کد متوفی: 17379 یازدید: 219
-

سید رحیم احمدی شیخ شبانی

کد متوفی: 17445 یازدید: 325
-

کربلایی مسعود قنبری

کد متوفی: 17554 یازدید: 328
-

حسن تمدن

کد متوفی: 17894 یازدید: 217
-

حسن تمدن

کد متوفی: 17907 یازدید: 222
-

حاج نجفقلى تمدن

کد متوفی: 17981 یازدید: 344
-

پریناز حداد

کد متوفی: 18089 یازدید: 209
-

حاجیه خانوم زهرا یادگاری

کد متوفی: 18280 یازدید: 268
-

حاج سهراب کبیری

کد متوفی: 18537 یازدید: 394
-

عصمت عبدالهیان علی رحم کاظمی

کد متوفی: 19173 یازدید: 203
-

رضا سقایی

کد متوفی: 19339 یازدید: 195
-

آیناز علیخانی

کد متوفی: 19931 یازدید: 291
-

آینـــــــــــاز علیخانی

کد متوفی: 19945 یازدید: 300
-

درویشعلی ،نریمان صالح

کد متوفی: 20079 یازدید: 249
-

آعبدالمحمد علیخانی

کد متوفی: 20285 یازدید: 248
-

آ ابدالمحمد علیخانی

کد متوفی: 20308 یازدید: 261
-

آ عبدالمحمد علیخانی

کد متوفی: 20312 یازدید: 271
-

آیناز علیخانی

کد متوفی: 20335 یازدید: 253
-

آ دلاور و آ حیدر اسکندری

کد متوفی: 20359 یازدید: 303
-

آحسن ارشد ریاحی

کد متوفی: 20363 یازدید: 346
-

مهندس آیت الله علیخانی

کد متوفی: 20472 یازدید: 258
-

لطف الله فرج زاده

کد متوفی: 21184 یازدید: 582
-

رسول قانع

کد متوفی: 21386 یازدید: 206
-

حاج خدامراد جعفری

کد متوفی: 21502 یازدید: 223
-

اموات و گذشتگان اموات و گذشتگان

کد متوفی: 22102 یازدید: 214
-

حاج حبیب الله تاجی

کد متوفی: 22521 یازدید: 201
-

حاج سید فضل الله علوی

کد متوفی: 22523 یازدید: 277
-

حاج نجفقلی تمدن

کد متوفی: 22623 یازدید: 212
-

دکتر حاج غلامعلی کرمی اشکفتکی

کد متوفی: 22638 یازدید: 231
-

حاج سید لطف الله مرتضوی

کد متوفی: 22919 یازدید: 268
-

سید یدالله مرتضوی و همسرش

کد متوفی: 22921 یازدید: 281
-

فاطمه مولوی وردنجانی

کد متوفی: 23206 یازدید: 299
-

فاطمه مولوی وردنجانی

کد متوفی: 23214 یازدید: 245
-

منصور ثرائی

کد متوفی: 23233 یازدید: 208
-

عمه جواهر عزیزم

کد متوفی: 23278 یازدید: 247
-

خداکرم (علی) نظر پور

کد متوفی: 23793 یازدید: 211
-

حاجی بابا قاسم پور

کد متوفی: 24190 یازدید: 266
-

علیار رنجبر

کد متوفی: 24320 یازدید: 242
-

پدر ی عزیز و مهربان

کد متوفی: 24544 یازدید: 233
-

کرامت الله ثرائی

کد متوفی: 25624 یازدید: 220
-

نصرالله قانی

کد متوفی: 25673 یازدید: 226
-

نصرالله قانی

کد متوفی: 25705 یازدید: 216
-

رضا دلسوز

کد متوفی: 26425 یازدید: 257
-

جعفر کوهی‌ فایق

کد متوفی: 26701 یازدید: 445
-

محسن حسن زاده

کد متوفی: 26739 یازدید: 212
-

خدامراد کریمیان

کد متوفی: 26904 یازدید: 192
-

محمد مولوی

کد متوفی: 27180 یازدید: 264
-

حسین قاسمیان

کد متوفی: 27257 یازدید: 330
-

نعمت الله مبینی دهکردی

کد متوفی: 27574 یازدید: 189
-

مرحوم نعمت مبینی

کد متوفی: 27579 یازدید: 254
-

مصیب میرسالاری

کد متوفی: 27713 یازدید: 237
-

پوران خواجه علی چالشتری

کد متوفی: 27861 یازدید: 233
-

حاجیه خانم مروارید محمودی

کد متوفی: 27878 یازدید: 221
-

حاج محمود حیدری

کد متوفی: 28034 یازدید: 277
-

حاج محمود حیدری

کد متوفی: 28045 یازدید: 211
-

حاج محمود حیدری

کد متوفی: 28046 یازدید: 220
-

حاج محمود حیدری سورشجانی

کد متوفی: 28099 یازدید: 797
-

ماه بس و شمسعلی ریسی

کد متوفی: 28302 یازدید: 213
-

حسین حیدری

کد متوفی: 28454 یازدید: 216
-

حالت خوبه غمبر علی

کد متوفی: 28506 یازدید: 240
-

کریم غظیمیان

کد متوفی: 28683 یازدید: 215
-

حسین محجوب

کد متوفی: 28771 یازدید: 264
-

حسین محجوب

کد متوفی: 28783 یازدید: 266
-

کریم عزیمیان دهکردی

کد متوفی: 28792 یازدید: 219
-

اسفندیار کیوانی

کد متوفی: 28877 یازدید: 244
-

سرهنگ حاج حسین محجوب

کد متوفی: 28957 یازدید: 523
-

مشهدی رمضان دبییریان

کد متوفی: 28972 یازدید: 168
-

حاج ابوالقاسم حق شناس

کد متوفی: 29037 یازدید: 428
-

فرامرز صدیقی

کد متوفی: 29115 یازدید: 975
-

سیده شهربانو احمدی

کد متوفی: 29165 یازدید: 318
-

حاج محمدحسین قیومی

کد متوفی: 30591 یازدید: 261
-

حاجیه ناهید رضایی چالشتری

کد متوفی: 30609 یازدید: 260
-

جواد فرج زاده

کد متوفی: 30654 یازدید: 220
-

جواد فرج زاده

کد متوفی: 30661 یازدید: 327
-

سید محمّد حسینی نیا

کد متوفی: 31272 یازدید: 190
-

عباس خدری

کد متوفی: 31506 یازدید: 619
-

باقرپور علی باقرپور

کد متوفی: 32090 یازدید: 209
-

بی بی خان بیگم زیلابی

کد متوفی: 32175 یازدید: 272
-

پریناز حدادی

کد متوفی: 32219 یازدید: 220
-

فرزاد خدابخشی

کد متوفی: 32257 یازدید: 225
-

اسکندر شاهوردی

کد متوفی: 33180 یازدید: 206
-

قنبرعلی طاهری

کد متوفی: 33269 یازدید: 181
-

فرزاد خدابخشی

کد متوفی: 34829 یازدید: 272
-

جمیله باقری

کد متوفی: 34856 یازدید: 790
-

رحمت الله توکلی

کد متوفی: 35024 یازدید: 279
-

حبیب الله جعفریان

کد متوفی: 35040 یازدید: 244
-

سید وحیدالدین میرهاشمی

کد متوفی: 35045 یازدید: 185
-

علی گنجی ارجنکی

کد متوفی: 36489 یازدید: 403
-

قربانعلی امیدی ارجنکی

کد متوفی: 36530 یازدید: 280
-

حاج سیف الله مولایی مولایی

کد متوفی: 36663 یازدید: 247
-

خداداد(شکرالله) شاهرخی فر

کد متوفی: 36664 یازدید: 312
-

حاج سیف الله مولایی

کد متوفی: 36675 یازدید: 1672
-

منور براتی

کد متوفی: 36769 یازدید: 205
-

فرخنده آذریان

کد متوفی: 37379 یازدید: 211
-

خداداد قادری

کد متوفی: 38364 یازدید: 228
-

حاج اسفندیار رشیدی

کد متوفی: 38920 یازدید: 498
-

حاجیه خانم کشور کیوانی

کد متوفی: 38978 یازدید: 417
-

حاج ابراهیم کیوانی

کد متوفی: 39050 یازدید: 235
-

عباس رئیسی

کد متوفی: 39133 یازدید: 219
-

حاج شیخ حسینعلی عربی

کد متوفی: 39283 یازدید: 252
-

شاه بیگم حسینی

کد متوفی: 39293 یازدید: 190
-

علی راستینه

کد متوفی: 39298 یازدید: 336
- 1395/08/14

کربلایی خدابخش بیاتی

کد متوفی: 39509 یازدید: 231
-

کربلایی خدابخش بیاتی

کد متوفی: 39514 یازدید: 195
-

حاج حبیب الله تاجی اشکفتکی

کد متوفی: 39720 یازدید: 229
-

حاج رحیم براتی

کد متوفی: 39809 یازدید: 290
-

حاج عبدالعلی تاجی

کد متوفی: 40043 یازدید: 238
-

حاج عبدالعلی تاجی

کد متوفی: 40046 یازدید: 319
-

حاج بهروز پناهنده شهرکی

کد متوفی: 40145 یازدید: 945
-

خدیجه باقرزاده

کد متوفی: 40200 یازدید: 183
-

داود نکویی شهرکی

کد متوفی: 40264 یازدید: 4959
1367/12/11 - 1398/11/08

کربلایی خدابخش بیاتی

کد متوفی: 40319 یازدید: 253
-

حاجیه خانم مریم محمودی

کد متوفی: 40320 یازدید: 217
-

حاج غلامعباس اسکندری

کد متوفی: 40323 یازدید: 273
-

حاج بهروز رضائی چالشتری

کد متوفی: 40351 یازدید: 201
-

حاجیه خانم سمنبر صالحی

کد متوفی: 40358 یازدید: 209
-

منصور نیازی

کد متوفی: 40367 یازدید: 182
-

بهروز رضائی چالشتری

کد متوفی: 40368 یازدید: 208
-

ناهید رضائی چالشتری

کد متوفی: 40379 یازدید: 196
-

خیرالله جعفری

کد متوفی: 40382 یازدید: 207
-

خیرالله جعفری

کد متوفی: 40383 یازدید: 410
-

حاجیه خانم مریم بیگی

کد متوفی: 40394 یازدید: 197
-

حاج نورالله امیدی شهرکی

کد متوفی: 40397 یازدید: 252
-

کربـلایی عبدالمـطلب امینی

کد متوفی: 40398 یازدید: 207
-

علی اللَّه بخشی

کد متوفی: 40414 یازدید: 233
-

محمدحسین صیادی

کد متوفی: 40419 یازدید: 196
-

محمدحسین صیادی

کد متوفی: 40421 یازدید: 202
-

جعفر قلی روستایی

کد متوفی: 40429 یازدید: 244
-

حاج عباسعلی تاجی

کد متوفی: 40430 یازدید: 259
-

حاج اسماعیل ملک پور

کد متوفی: 40464 یازدید: 214
-

حسین الله بخشی

کد متوفی: 40518 یازدید: 207
-

زهره الله بخشی

کد متوفی: 40520 یازدید: 198
-

حاج سهراب آزاد

کد متوفی: 40593 یازدید: 276
-

عادل رضایی

کد متوفی: 40711 یازدید: 797
-

مشهدی ذبیح الله آرمات

کد متوفی: 40864 یازدید: 303
-

حاج قنبرعلی بابایی شهرکی

کد متوفی: 40866 یازدید: 281
-

غنچه نادری

کد متوفی: 41108 یازدید: 206
-

حاج تیمور شاهرخ شهرکی

کد متوفی: 41160 یازدید: 499
-

هوشنگ پوشیاس

کد متوفی: 41184 یازدید: 170
-

حاج شیر علی خدابنده شهرکی

کد متوفی: 41267 یازدید: 381
-

حاج شیرعلی وحاج مهدیقلی خدابنده

کد متوفی: 41373 یازدید: 215
-

علیداد حیدری دهکردی

کد متوفی: 41510 یازدید: 321
-

حاج صولت علیدوستی شهرکی

کد متوفی: 41734 یازدید: 224
-

روح انگیز علیدوستی شهرکی

کد متوفی: 41764 یازدید: 215
-

اصغر نیازی شهرکی

کد متوفی: 41766 یازدید: 297
-

بمانعلی بابائی طاقانکی

کد متوفی: 41800 یازدید: 231
-

حاج روح الله نیازی شهرکی

کد متوفی: 41820 یازدید: 385
-

حاج آقا محمد نیکوزادشهرکی

کد متوفی: 41831 یازدید: 275
-

علی محمد کریمی

کد متوفی: 41984 یازدید: 195
-

علی محمد کریمی

کد متوفی: 41986 یازدید: 207
-

کوروش کریمی

کد متوفی: 41995 یازدید: 202
-

حاج گودرز حیدری‌دهکردی

کد متوفی: 42182 یازدید: 1286
-

حاج گودرز حیدری‌دهکردی

کد متوفی: 42188 یازدید: 673
-

نیاری نیاری

کد متوفی: 42350 یازدید: 191
-

جناب آقای محمد نیاری

کد متوفی: 42355 یازدید: 218
-

داریوش محمودی

کد متوفی: 42433 یازدید: 614
-

داوودعلی خدابنده شهرکی

کد متوفی: 42933 یازدید: 218
-

درگذشتگان کانال یاران

کد متوفی: 42969 یازدید: 288
-

داریوش محمودی اشکفتکی

کد متوفی: 43021 یازدید: 467
-

مهوش دانش

کد متوفی: 43043 یازدید: 228
-

عبدالکریم ساری

کد متوفی: 43203 یازدید: 313
-

ننه جان

کد متوفی: 43664 یازدید: 214
-

حاج بهروز رضائی چالشتری

کد متوفی: 44285 یازدید: 314
-

کربلایی بهرام عسگری

کد متوفی: 44419 یازدید: 267
-

سیده بیگم سلام

کد متوفی: 44422 یازدید: 241
-

حاج منوچهر حیدری

کد متوفی: 44442 یازدید: 259
-

حاجیه مروارید محمودی

کد متوفی: 44476 یازدید: 237
-

حاج علی نظرپور چالشتری

کد متوفی: 44984 یازدید: 379
-

علی حسین جعفری

کد متوفی: 45186 یازدید: 251
-

اسحاق باقرزاده

کد متوفی: 45382 یازدید: 254
-

اسحاق باقرزاده

کد متوفی: 45392 یازدید: 770
-

مشهدی حسن محمدی

کد متوفی: 45757 یازدید: 275
-

آبيژن دلجو حاتمي

کد متوفی: 46875 یازدید: 511
-

آبيژن آ بيژن دلجو(حاتمي)

کد متوفی: 46898 یازدید: 366
-

آ بيژن دلجو (حاتمي)

کد متوفی: 46906 یازدید: 1022
-

صفر علی (منصور) شمس

کد متوفی: 47127 یازدید: 270
-

حاج اکبر علیدوستی

کد متوفی: 48094 یازدید: 526
-

محمدجواد کیانی

کد متوفی: 48530 یازدید: 203
-

عزت الله خدادوستان

کد متوفی: 50580 یازدید: 235
-

ناهید عزیزی

کد متوفی: 50669 یازدید: 258
-

حبیب الله رحمتی

کد متوفی: 50965 یازدید: 1434
1332/03/01 - 1398/09/14

زهرا نوروزی فر

کد متوفی: 51009 یازدید: 200
-

حاج سهراب آزادشهرکی

کد متوفی: 51017 یازدید: 206
-

کشور آزاد

کد متوفی: 51025 یازدید: 195
-

کشور آزاد

کد متوفی: 51037 یازدید: 165
-

ساسان علیدوستی

کد متوفی: 51502 یازدید: 228
-

درویشعلی علیدوستی

کد متوفی: 51510 یازدید: 245
-

مرتضی علیدوستی

کد متوفی: 51519 یازدید: 191
-

کشور نیکخواه

کد متوفی: 51541 یازدید: 214
-

علی بنده علیدوستی

کد متوفی: 51681 یازدید: 236
-

پژمان قلی پور

کد متوفی: 51687 یازدید: 229
-

پروین (پروانه ) علی بابایی

کد متوفی: 51755 یازدید: 167
-

حاج اسفندیار نیکوزادشهرکی

کد متوفی: 51846 یازدید: 191
-

آقای حسن نیکوزاد شهرکی

کد متوفی: 51882 یازدید: 238
-

حاج حسین نیکوزاد شهرکی

کد متوفی: 51900 یازدید: 179
-

احترام شکوهی

کد متوفی: 51904 یازدید: 241
-

حاج حیدر آقا نیکوزاد شهرکی

کد متوفی: 51920 یازدید: 208
-

یدالله نیکخواه

کد متوفی: 51961 یازدید: 212
-

گلـی جــان کریمـــے

کد متوفی: 52165 یازدید: 190
-

بانو پروین علی بابایی

کد متوفی: 52476 یازدید: 183
-

بهیه روحانی

کد متوفی: 52788 یازدید: 195
-

سید مرتضی قریشی

کد متوفی: 52914 یازدید: 186
-

رضا حیدری

کد متوفی: 52922 یازدید: 180
-

رقیه مولوی

کد متوفی: 53049 یازدید: 185
-

حاج فرج الله نیازی شهرکی

کد متوفی: 53192 یازدید: 227
-

حاج فرج الله نیازی شهرکی

کد متوفی: 53200 یازدید: 186
-

حاجی آقا محمودی

کد متوفی: 53398 یازدید: 217
-

شهلا طهماسبیان

کد متوفی: 53788 یازدید: 273
-

تاجی سقایی

کد متوفی: 54123 یازدید: 216
-

تاجی سقایی

کد متوفی: 54133 یازدید: 232
-

مهین بخت

کد متوفی: 54150 یازدید: 371
-

حاج حسین رحیمی

کد متوفی: 54155 یازدید: 192
-

حاج حسین رحیمی

کد متوفی: 54163 یازدید: 197
-

اقدس صادقیان دهکردی

کد متوفی: 54192 یازدید: 217
-

عبدالوهاب بیگی هرچگانی

کد متوفی: 54311 یازدید: 250
-

حاجتعلی رحیمی کاکلکی

کد متوفی: 54353 یازدید: 237
-

قاسم جعفریان

کد متوفی: 54794 یازدید: 459
-

علیخان صادقیان

کد متوفی: 54832 یازدید: 193
-

میرزا آقا جعفریان

کد متوفی: 54839 یازدید: 230
-

حاج علی حسین زاده

کد متوفی: 55024 یازدید: 198
-

محمدرضا اسماعیلی راد

کد متوفی: 55200 یازدید: 177
-

ذبیح الله کیانی

کد متوفی: 55276 یازدید: 189
-

علی رئیسی

کد متوفی: 55587 یازدید: 191
-

حاج سید علیمردان امیدیان

کد متوفی: 55694 یازدید: 302
-

داریوش محمودی اشکفتکی

کد متوفی: 56236 یازدید: 195
-

صفیه قادری

کد متوفی: 56426 یازدید: 183
-

کربلایی مجید قربانی

کد متوفی: 56500 یازدید: 173
-

مجید قربانی

کد متوفی: 56521 یازدید: 303
-

علی نوروزعلی پور

کد متوفی: 56627 یازدید: 178
-

علی نوروزپور

کد متوفی: 57690 یازدید: 171
-

فریدون کیانی

کد متوفی: 57900 یازدید: 160
-

آیت اللّه نادری

کد متوفی: 58514 یازدید: 239
-

آیت الّله نادری

کد متوفی: 58547 یازدید: 363
-

حاج فرامرز نیازی

کد متوفی: 58931 یازدید: 236
-

حاج علی رستمی

کد متوفی: 59233 یازدید: 172
-

کربلایی سید نورالله علوی

کد متوفی: 59285 یازدید: 339
-

بانو گلپر نکوئی

کد متوفی: 59421 یازدید: 218
-

آیت اله نادری فارسانی

کد متوفی: 59880 یازدید: 399
-

فرامرز صدیقی هفشجانی

کد متوفی: 59920 یازدید: 212
-

محمدظاهر حدادی طاقانکی

کد متوفی: 60393 یازدید: 253
-

رضا قلی پور

کد متوفی: 60459 یازدید: 238
-

رضوان نورمند چالشتری

کد متوفی: 60480 یازدید: 215
-

اقدس صادقیان

کد متوفی: 60583 یازدید: 201
-

مهراب رحیمی

کد متوفی: 60625 یازدید: 172
-

حاج حسین رحیمی

کد متوفی: 62041 یازدید: 162
-

مهراب رحیمی

کد متوفی: 62049 یازدید: 330
-

محمد یوسفی

کد متوفی: 62217 یازدید: 167
-

حاج خدامراد فروزنده هفشجانی

کد متوفی: 62222 یازدید: 253
-

علی داوطلب شهرکی

کد متوفی: 62287 یازدید: 186
-

حاج کریم اقا علیمحمدی

کد متوفی: 62544 یازدید: 188
-

حامد کاوه هفشجانی

کد متوفی: 62547 یازدید: 218
-

حسین محجوب

کد متوفی: 62817 یازدید: 154
-

حاجیه خانم سیده صغری حیدری

کد متوفی: 63073 یازدید: 182
-

زرین مهر فرهنگ

کد متوفی: 63760 یازدید: 315
-

یدالله کمالی دهکردی

کد متوفی: 64098 یازدید: 168
-

حاج رمضان نظری

کد متوفی: 64128 یازدید: 708
-

رمضانعلی(كريم اقا) علی محمدی

کد متوفی: 65523 یازدید: 195
-

حاج امیدعلی شاه‌قلیان

کد متوفی: 65526 یازدید: 484
-

خانم فرهنگ

کد متوفی: 66575 یازدید: 205
-

غلامحسین کریمی

کد متوفی: 66882 یازدید: 186
-

عبدالله کریمیان کاکلکی

کد متوفی: 68225 یازدید: 190
-

دکتر رضوان نورمند

کد متوفی: 68319 یازدید: 193
-

سیدمحمد حسینی نیا

کد متوفی: 68333 یازدید: 205
-

حاج صفرعلی میرزاخانی

کد متوفی: 68735 یازدید: 208
-

محسن حیدری سورشجانی

کد متوفی: 69625 یازدید: 236
-

فردوس حیدری وانانی

کد متوفی: 70228 یازدید: 165
-

جانبازحاج سیدرحمان موسوی

کد متوفی: 70320 یازدید: 173
-

نصرت اسکندری

کد متوفی: 70578 یازدید: 170
-

قدرت الله زندیان

کد متوفی: 70587 یازدید: 171
-

قدرت الله زندیان

کد متوفی: 70613 یازدید: 153
-

صمد جهانبازی

کد متوفی: 70916 یازدید: 178
-

زیبا رئیسی

کد متوفی: 71197 یازدید: 233
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71314 یازدید: 165
-

حاج مرتضی فرجزاده

کد متوفی: 71402 یازدید: 194
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72532 یازدید: 148
-

بی بی گل کریمی

کد متوفی: 73038 یازدید: 168
-

مریم لهراب فرزند غفور

کد متوفی: 73432 یازدید: 165
-

مهدی درویشی

کد متوفی: 73440 یازدید: 217
-

سلیمان کریمی ( بختیار)

کد متوفی: 73465 یازدید: 192
-

منیژه بهداروند

کد متوفی: 73469 یازدید: 174
-

حسین بیتانه

کد متوفی: 73557 یازدید: 212
-

کربلایی خداداد نادعلی

کد متوفی: 75100 یازدید: 191
-

سکینه بهرام پور

کد متوفی: 75380 یازدید: 154
-

زیبا قاسمی

کد متوفی: 75820 یازدید: 217
-

زیبا قاسمی

کد متوفی: 75858 یازدید: 279
-

کربلایی زیبا قاسمی

کد متوفی: 75865 یازدید: 153
-

محترم حسن ملک

کد متوفی: 75884 یازدید: 147
-

فاطمه نسا امینی

کد متوفی: 76213 یازدید: 230
-

بهروز جهانبازی

کد متوفی: 76215 یازدید: 201
-

فاطمه نسا امینی

کد متوفی: 76226 یازدید: 180
-

بی بی گل کریمی

کد متوفی: 76466 یازدید: 193
-

غلامرضا مرادی زانیانی

کد متوفی: 76475 یازدید: 190
-

مرتضی حیدری گوجانی

کد متوفی: 76817 یازدید: 201
-

لیلا حسین پور

کد متوفی: 76866 یازدید: 167
-

رضوان شمسی پور

کد متوفی: 77141 یازدید: 235
-

قدرت الله زندیان

کد متوفی: 77945 یازدید: 176
-

صغرا-قدم علی ومهدی کیانی

کد متوفی: 78130 یازدید: 202
-

سیف الله شاه محمدی

کد متوفی: 78177 یازدید: 175
-

سیف الله شاه محمدی

کد متوفی: 78277 یازدید: 156
-

زهرا شاه محمدی

کد متوفی: 78291 یازدید: 172
-

اسماعیل حیدری سورشجانی

کد متوفی: 78563 یازدید: 219
-

عشرت السادات موسوی

کد متوفی: 79045 یازدید: 250
-

فرج الله کریمیان

کد متوفی: 79162 یازدید: 188
-

برزو دوستی ایرانی

کد متوفی: 79372 یازدید: 168
-

سیف الله شاه محمدی

کد متوفی: 79425 یازدید: 172
-

برزو دوستی ایرانی

کد متوفی: 79453 یازدید: 168
-

برزو دوستی ایرانی

کد متوفی: 79487 یازدید: 184
-

مرحوم شهرو ز کبیری سامانی

کد متوفی: 79646 یازدید: 147
-

گوهر پورکاوه

کد متوفی: 79648 یازدید: 180
-

بهمن ،یزدان و کیان دوستی ایرانی

کد متوفی: 79668 یازدید: 181
-

گوهر پورکاوه

کد متوفی: 79669 یازدید: 168
-

حاج فریدون قاسمی

کد متوفی: 79954 یازدید: 254
-

حاج اسدالله حیدری

کد متوفی: 800585 یازدید: 254
-

حاج اسدالله حیدری

کد متوفی: 800602 یازدید: 204
-

سلطنت سقایی

کد متوفی: 800652 یازدید: 172
-

لطفعلی نعمتی خوئی

کد متوفی: 6000291 یازدید: 246
-

حاج قدمعلی شاقلیان قهفرخی

کد متوفی: 6000852 یازدید: 175
-

ایاز باقری وانانی

کد متوفی: 6000995 یازدید: 187
-

روح همه رفتگان

کد متوفی: 6001082 یازدید: 232
-

اشرف نظری

کد متوفی: 6001596 یازدید: 193
-

رمضان پورکاوه

کد متوفی: 6001888 یازدید: 177
-

جهانگیر رییسی

کد متوفی: 6002245 یازدید: 207
-

علی یار حیدری

کد متوفی: 6002568 یازدید: 312
۱۳۳۶/۰۹/۰۹ - ۱۳۶۵/۱۲/۱۲

پوران دهقانی

کد متوفی: 6003357 یازدید: 205
-

سید حسام الدین امیری

کد متوفی: 6003778 یازدید: 154
-

کربلایی نیازعلی گنجی ارجنکی

کد متوفی: 6003999 یازدید: 213
-

تهمینه عزیزی

کد متوفی: 6004244 یازدید: 249
-

مهین صالحی

کد متوفی: 6004292 یازدید: 566
-

حلیمه تاج الدین

کد متوفی: 6004390 یازدید: 159
-

کربلایی منصور قانع

کد متوفی: 6006217 یازدید: 186
-

بهروز راستی

کد متوفی: 6006590 یازدید: 234
-

کشور آزاد

کد متوفی: 6006689 یازدید: 170
-

حاج حسین قلی ترکی

کد متوفی: 6006721 یازدید: 202
-

حاج سید موسی حسینی کاکلکی

کد متوفی: 6006730 یازدید: 176
-

سیاوش مهدیپور

کد متوفی: 6007776 یازدید: 182
-

روح الله کریمیان

کد متوفی: 6009396 یازدید: 248
-

ماه طلا فروتن

کد متوفی: 6009443 یازدید: 180
-

مژگان احمدی دستگردی

کد متوفی: 6009653 یازدید: 201
-

داریوش محمودی اشکفتکی

کد متوفی: 6009809 یازدید: 186
-

بانو مریم محمودی

کد متوفی: 6009823 یازدید: 174
-

حاجیه خانم فاطمه سلطان کریم زاده

کد متوفی: 6010478 یازدید: 181
-

علی اشرف خسروی

کد متوفی: 6011301 یازدید: 167
-

فرنگیس آقابابایی

کد متوفی: 6012089 یازدید: 165
-

فرنگیس آقابابایی دهکردی

کد متوفی: 6012099 یازدید: 198
-

مشهدی بختیار آقابابایی

کد متوفی: 6012325 یازدید: 145
-

بلقیس زلفقاری

کد متوفی: 6012530 یازدید: 170
-

ناهید صادقیان

کد متوفی: 6013187 یازدید: 192
-

محترم خاکسارحقانی

کد متوفی: 6013226 یازدید: 168
-

ناهید صادقیان

کد متوفی: 6013235 یازدید: 165
-

شمسی نافیان

کد متوفی: 6013279 یازدید: 186
-

بلقیس صابری

کد متوفی: 6013323 یازدید: 198
-

تاج بیگم مهدیان

کد متوفی: 6013339 یازدید: 184
-

حمید رفیعی

کد متوفی: 6014123 یازدید: 167
-

بشیر سلطانیان

کد متوفی: 6014825 یازدید: 155
-

بانو گلابتون پلنگ كش

کد متوفی: 6015510 یازدید: 149
-

خداداد واحد دهکردی

کد متوفی: 6016605 یازدید: 185
-

امیر(امرالله) بیک زاده

کد متوفی: 6016834 یازدید: 168
-

سجاد صفاريان دهكردى

کد متوفی: 6017881 یازدید: 169
-

فریبرز هاشمی شهرکی

کد متوفی: 6018029 یازدید: 404
-

خسرو علی سلطانی

کد متوفی: 6018232 یازدید: 163
-

عزیزالله شاهوردی شهرکی

کد متوفی: 6018281 یازدید: 162
-

عزیزالله شاهوردی شهرکی

کد متوفی: 6018309 یازدید: 185
-

امين غلاميان دهكردى

کد متوفی: 6018946 یازدید: 161
-

مرحومه اذریان .

کد متوفی: 6018977 یازدید: 144
-

حاجیه سیده بیگم علوی

کد متوفی: 6019599 یازدید: 174
-

بیگم نظری

کد متوفی: 6019639 یازدید: 378
-

عبدالصمد هاشمی

کد متوفی: 6019839 یازدید: 150
-

ایران علیدوستی

کد متوفی: 6019869 یازدید: 155
-

محمدرضا شکوهیان

کد متوفی: 6020223 یازدید: 172
-

حاج دریاقلی صابری

کد متوفی: 6021971 یازدید: 156
-

سارینا علیرضایی

کد متوفی: 6022054 یازدید: 173
-

حبیب الله میرزاخانی نافچی

کد متوفی: 6022660 یازدید: 260
-

حاج میرزا علی علی سلطانی

کد متوفی: 6022736 یازدید: 202
-

حاجیه خانم رقیه حسن ملک

کد متوفی: 6022804 یازدید: 158
-

حاج رحمن صالحی

کد متوفی: 6022812 یازدید: 137
-

حاج سهراب علیخانی گله

کد متوفی: 6022819 یازدید: 814
-

باقر رمضان زاده

کد متوفی: 6023003 یازدید: 186
-

مشهدی خداداد اسدی

کد متوفی: 6023195 یازدید: 142
-

بانو صنوبر هاشمی

کد متوفی: 6023216 یازدید: 174
-

حاج سیاوش همتییان

کد متوفی: 6023225 یازدید: 222
-

سیده عهدیه عسگری

کد متوفی: 6023670 یازدید: 182
-

گل اندام عبدالله خانی

کد متوفی: 6023966 یازدید: 164
-

گل اندام عبدالله خانی

کد متوفی: 6023969 یازدید: 142
-

صفی الله اذر

کد متوفی: 6024211 یازدید: 160
-

شادروان گل اندام عبداله خانی

کد متوفی: 6024301 یازدید: 170
-

حاجت علی کریمیان کاکلکی

کد متوفی: 6024330 یازدید: 203
-

آقا رحیم عرب دشتی

کد متوفی: 6024520 یازدید: 590
-

گل صنم حسن پور

کد متوفی: 6024720 یازدید: 139
-

محمد مهدی شگفت امیدیان

کد متوفی: 6025854 یازدید: 142
-

رامین نامداری

کد متوفی: 6026396 یازدید: 223
-

حاج خانم رقیه زمانی

کد متوفی: 6026838 یازدید: 149
-

حاج خانم رقیه زمانی

کد متوفی: 6026853 یازدید: 164
-

حاج خانم رقیه زمانی آسمانی شد.

کد متوفی: 6026963 یازدید: 152
-

رقیه زمانی همسر و مادر شهدا

کد متوفی: 6026978 یازدید: 173
-

عوضعلی ملک پور

کد متوفی: 6027425 یازدید: 120
-

عوضعلی ملک پور

کد متوفی: 6027459 یازدید: 247
-

زهرا تاجی

کد متوفی: 6027512 یازدید: 143
-

سید عیسی موسوی

کد متوفی: 6029533 یازدید: 192
-

خداداد واحد دهکردی

کد متوفی: 6030872 یازدید: 207
-

ناصر قلی قاسمی

کد متوفی: 6031397 یازدید: 271
-

تیمور محرابی

کد متوفی: 6032202 یازدید: 147
-

عصمت رضوی

کد متوفی: 6032486 یازدید: 133
-

مهدی رضوی دهکردی

کد متوفی: 6032487 یازدید: 130
-

بانو پیکر طهماسبی

کد متوفی: 6032754 یازدید: 153
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032869 یازدید: 191
-

بانو پیکر طهماسبی

کد متوفی: 6032876 یازدید: 168
-

بانو پیکر طهماسبی

کد متوفی: 6032879 یازدید: 193
-

حاج حبیب الله رضایی دهکردی

کد متوفی: 6032989 یازدید: 309
۱۳۴۰/۱۱/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

بانو پیکر طهماسبی

کد متوفی: 6033014 یازدید: 191
-

یوسف خوانساریان

کد متوفی: 6033671 یازدید: 179
-

محمود رحیمی طاقانکی

کد متوفی: 6033973 یازدید: 156
-