آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کیار

سید ملیحه الماسی

کد متوفی: 9620 یازدید: 342
-

بهرام نصرالهی

کد متوفی: 16706 یازدید: 274
-

طهمورث بهرامی

کد متوفی: 24271 یازدید: 345
-

علی ریسی

کد متوفی: 25019 یازدید: 323
-

درویشعلی شهبازی

کد متوفی: 25077 یازدید: 607
-

منصور اسکندری

کد متوفی: 28044 یازدید: 286
-

منصور اسکندری

کد متوفی: 28048 یازدید: 376
-

مجید داوری

کد متوفی: 28068 یازدید: 542
-

عبدالحسین میرزایی

کد متوفی: 28921 یازدید: 315
-

عوضعلی شریفی

کد متوفی: 29337 یازدید: 272
-

عوضعلی شریفی

کد متوفی: 29344 یازدید: 264
-

شادروانان سیاوش و عباس عباسی

کد متوفی: 30809 یازدید: 295
-

زنده یاد سیاوش وعباس عباسی

کد متوفی: 30898 یازدید: 286
-

مجید حکمی شلمزاری

کد متوفی: 34115 یازدید: 303
-

داریوش خلیلیان

کد متوفی: 34269 یازدید: 370
-

کربلایی سعید خدابخشی

کد متوفی: 34391 یازدید: 293
-

کربلایی اسماعیل حمزه

کد متوفی: 34396 یازدید: 322
-

فاطمه عطائی

کد متوفی: 37233 یازدید: 365
-

جوادحکمی ومادرش منیژه داوری

کد متوفی: 45793 یازدید: 310
-

ددن پپن

کد متوفی: 46849 یازدید: 320
-

فرج اله بهرامی

کد متوفی: 57342 یازدید: 231
-

محمدعلی محمودی

کد متوفی: 66756 یازدید: 307
-

جمشید رییسی

کد متوفی: 74575 یازدید: 368
-

مصطفی هاشمی

کد متوفی: 75580 یازدید: 274
-

گل طلا لله گانی

کد متوفی: 75935 یازدید: 266
-

هوشنگ و امین محمدی

کد متوفی: 76002 یازدید: 234
-

سروگل کیانی

کد متوفی: 76317 یازدید: 245
-

داوود لله گانی

کد متوفی: 76506 یازدید: 265
-

رضا وغلامعباس رمضانی

کد متوفی: 6002023 یازدید: 235
-

علیقلی عبداللهي

کد متوفی: 6014009 یازدید: 242
-

سعادت الله (تخوار) شهبازی گهروئی

کد متوفی: 6017368 یازدید: 257
-

حسن قلی رییسی

کد متوفی: 6018922 یازدید: 224
-

حاجت مراد محمودی

کد متوفی: 6020202 یازدید: 265
-

حسین رئیسی گهرویی

کد متوفی: 6020246 یازدید: 236
-

رسول همتیان سورکی

کد متوفی: 6020400 یازدید: 224
-

غریبعلی سلطانی

کد متوفی: 6023790 یازدید: 237
-

مرحوم عیدی محمد پیرانی

کد متوفی: 6029174 یازدید: 243
-

حاج بندر صابری گهرویی

کد متوفی: 6031799 یازدید: 277
-

عشرت السادات موسوی

کد متوفی: 6032698 یازدید: 256
-

نادر فتحی

کد متوفی: 6033042 یازدید: 255
-

حاج علی حسین ولی پور

کد متوفی: 6033567 یازدید: 310
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034975 یازدید: 198
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038930 یازدید: 213
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038950 یازدید: 230
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039013 یازدید: 214
-

همه گل شریفی خیرابادی

کد متوفی: 6040823 یازدید: 199
-

نمکی جمالی

کد متوفی: 6042042 یازدید: 155
-

اسماعیل مهربان

کد متوفی: 6049373 یازدید: 1066
1323/01/10 - 1373/02/07

حاجیه خانم سلطان مهربان

کد متوفی: 6049389 یازدید: 244
- آذر ۱۳۹۹

خانم قمر مهربان

کد متوفی: 6051317 یازدید: 194
-

سوگل سلطانی

کد متوفی: 6051477 یازدید: 246
-

مرحوم سید قاسم حسینی خراجی

کد متوفی: 6051862 یازدید: 199
-

مرحوم سید قاسم حسینی خراجی

کد متوفی: 6051867 یازدید: 213
-

علی اکبر سیفی

کد متوفی: 6051929 یازدید: 187
-

ماهی جان شهبازی

کد متوفی: 6054910 یازدید: 209
1318 - 1397/11/04

حاج جمشید رمضانی گهروئی

کد متوفی: 6064942 یازدید: 445
1312/03/02 - 1399/11/10

محمد علی عبداللهی

کد متوفی: 6064975 یازدید: 225
- 99/11/9

کربلایی امیر علی کریمی

کد متوفی: 6068553 یازدید: 189
-

مشهدی عزت الله صیفی

کد متوفی: 6076355 یازدید: 197
-

مشهدی عزت الله صیفی

کد متوفی: 6077270 یازدید: 191
-

سید محمد جواد جمشیدی

کد متوفی: 6080210 یازدید: 238
- ۹۹/۳/۲۳

سیدمحمدجواد جمشیدی

کد متوفی: 6080972 یازدید: 335
- 99/3/23

کریم کاویانی گهروئی

کد متوفی: 6100131 یازدید: 835
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110946 یازدید: 204
-

کد متوفی: 6110950 یازدید: 190
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110952 یازدید: 205
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110953 یازدید: 219
-

علی اکبر سیفی

کد متوفی: 6111863 یازدید: 273
۱۳۶۸/۵/۱۵ - ۱۳۹۶/۸/۲۰

فرح صفری دستنایی

کد متوفی: 6114023 یازدید: 131
07/01/1349 - 19/02/1380

حاج آقا رحیم کاویانی گهرویی

کد متوفی: 6120812 یازدید: 420
-

حاج پنجعلی مهربان (مرحومه کربلایی سروناز رئیسی)

کد متوفی: 6130320 یازدید: 777
1318/12/05 - 1400/04/21

خدامراد طاهری و برادرش مرحوم علیمراد طاهری

کد متوفی: 6136142 یازدید: 527
- 1400/05/11

منوچهر قنبریان

کد متوفی: 6144669 یازدید: 527
1348/06/27 - 1400/06/02

علی شهبازی گهرویی و همسرش مابیگم منتظری

کد متوفی: 6155099 یازدید: 129
1307 - 1385

منوچهر قنبریان

کد متوفی: 6157323 یازدید: 97
1348/06/27 - 1400/05/05

ولی الله شهباز گهرویی

کد متوفی: 6160964 یازدید: 341
1331/09/24 - 1400/08/14

محمد ستاری

کد متوفی: 6163260 یازدید: 100
-

ولی الله شهباز

کد متوفی: 6165011 یازدید: 93
-

حاج جمشید رمضانی گهروئی

کد متوفی: 6166402 یازدید: 84
-

پرویز نظریان

کد متوفی: 6168997 یازدید: 55
-

محترم شهباز

کد متوفی: 6169726 یازدید: 606
1322/01/03 - 1400/02/06

جواد صابرنیا

کد متوفی: 6169753 یازدید: 68
1322/02/06 - 1398/12/24

محمد رضا مهربان

کد متوفی: 6169754 یازدید: 151
1379/07/25 - 1399/04/23

بندر گه

کد متوفی: 6174202 یازدید: 59
-

کربلایی نبی الله نیکزاد

کد متوفی: 6177355 یازدید: 129
-

شهربانو غضنفری

کد متوفی: 6179614 یازدید: 41
-

حیدر علی نجفی شلمزاری

کد متوفی: 6182675 یازدید: 93
1344/01/26 - 1400/10/14

مختار کیانی

کد متوفی: 6182748 یازدید: 76
1317/05/25 - 1386/05/25

حاج علی کرم شمس

کد متوفی: 6183923 یازدید: 139
1317 - 1400

کربلایی حسینعلی زحمتکش

کد متوفی: 6185689 یازدید: 289
-

فریبا پورزال

کد متوفی: 6187986 یازدید: 54
-

محمد بابایی

کد متوفی: 6191217 یازدید: 43
-

مشهدی حسن قیاسی

کد متوفی: 6192703 یازدید: 139
-

سید مجید موسوی دستنائی

کد متوفی: 6194606 یازدید: 33
-

استاد ناصر شیدایی

کد متوفی: 6194935 یازدید: 82
- 1395/04/18

علی محمد (خانلر) طاهری

کد متوفی: 6195564 یازدید: 790
1322/01/03 - 1401/02/05

حاج قربانعلی قنبریان

کد متوفی: 6197252 یازدید: 36
1321/11/02 - 1396/05/25

حاج قربانعلی قنبریان

کد متوفی: 6197253 یازدید: 101
1321/11/02 - 1396/05/25

حاج قربانعلی قنبریان

کد متوفی: 6197254 یازدید: 47
1321/11/02 - 1396/05/25

بشیر نصیری

کد متوفی: 6200035 یازدید: 84
-

عباس ملک پور

کد متوفی: 6203841 یازدید: 718
1366/03/13 - 1401/03/25

هاشم صمیمی

کد متوفی: 6203862 یازدید: 404
- 1401/03/25

قوام فانی دستگردی

کد متوفی: 6204633 یازدید: 107
1337/12/25 - 1389/12/08

محمد علی کیانی

کد متوفی: 6212609 یازدید: 125
1385/06/07 - 1396/03/26

کربلایی امیرقلی احمدی فرد

کد متوفی: 6213139 یازدید: 202
-

کربلایی امیرقلی احمدی فرد

کد متوفی: 6213217 یازدید: 46
1312 - 1401/05/28

اسماعیل آبیار شلمزاری

کد متوفی: 6213789 یازدید: 143
1367/03/05 - 1400/07/01

عباس جعفری

کد متوفی: 6215225 یازدید: 91
-

محمدحسن فتاحی

کد متوفی: 6217775 یازدید: 109
1319 - 1378

گلبناز مهربان گهرویی

کد متوفی: 6217778 یازدید: 38
- 1388

محمدحسن فتاحی

کد متوفی: 6217780 یازدید: 59
1319 - 1378

زهرا رستمی

کد متوفی: 6217783 یازدید: 47
-

محمدمهدی صمیمی

کد متوفی: 6222012 یازدید: 29
-

خانمجان احمدی

کد متوفی: 6222014 یازدید: 27
-

سیده زهرا مولایی

کد متوفی: 6222015 یازدید: 34
-

حاج خانم جمشیدی

کد متوفی: 6222016 یازدید: 30
-

عباس لله گانی

کد متوفی: 6223078 یازدید: 1017
- 1401/11/03

اسماعیل آبیار

کد متوفی: 6229396 یازدید: 36
-

آ جهانگیر حافظی بختیاری

کد متوفی: 6230889 یازدید: 33
-

مرتضی طاهری

کد متوفی: 6243073 یازدید: 118
1362 - 1402/09/30

یونس قربانی خراجی

کد متوفی: 6243621 یازدید: 27
-

عبدالمحمد ستاری

کد متوفی: 6245719 یازدید: 8
1319/10/12 - 1394/07/02

زهرا یگانه و صادق یگانه یگانه

کد متوفی: 6246088 یازدید: 6
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید