آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کیار

سید ملیحه الماسی

کد متوفی: 9620 یازدید: 106
-

بهرام نصرالهی

کد متوفی: 16706 یازدید: 117
-

طهمورث بهرامی

کد متوفی: 24271 یازدید: 117
-

علی ریسی

کد متوفی: 25019 یازدید: 121
-

درویشعلی شهبازی

کد متوفی: 25077 یازدید: 341
-

منصور اسکندری

کد متوفی: 28044 یازدید: 86
-

منصور اسکندری

کد متوفی: 28048 یازدید: 109
-

مجید داوری

کد متوفی: 28068 یازدید: 371
-

عبدالحسین میرزایی

کد متوفی: 28921 یازدید: 113
-

عوضعلی شریفی

کد متوفی: 29337 یازدید: 106
-

عوضعلی شریفی

کد متوفی: 29344 یازدید: 111
-

شادروانان سیاوش و عباس عباسی

کد متوفی: 30809 یازدید: 104
-

زنده یاد سیاوش وعباس عباسی

کد متوفی: 30898 یازدید: 108
-

مجید حکمی شلمزاری

کد متوفی: 34115 یازدید: 109
-

داریوش خلیلیان

کد متوفی: 34269 یازدید: 110
-

کربلایی سعید خدابخشی

کد متوفی: 34391 یازدید: 97
-

کربلایی اسماعیل حمزه

کد متوفی: 34396 یازدید: 112
-

فاطمه عطائی

کد متوفی: 37233 یازدید: 112
-

مهندس سیده سعیده موسوی

کد متوفی: 40116 یازدید: 108
-

جوادحکمی ومادرش منیژه داوری

کد متوفی: 45793 یازدید: 117
-

ددن پپن

کد متوفی: 46849 یازدید: 115
-

فرج اله بهرامی

کد متوفی: 57342 یازدید: 91
-

محمدعلی محمودی

کد متوفی: 66756 یازدید: 110
-

جمشید رییسی

کد متوفی: 74575 یازدید: 90
-

مصطفی هاشمی

کد متوفی: 75580 یازدید: 97
-

گل طلا لله گانی

کد متوفی: 75935 یازدید: 130
-

هوشنگ و امین محمدی

کد متوفی: 76002 یازدید: 83
-

سروگل کیانی

کد متوفی: 76317 یازدید: 95
-

داوود لله گانی

کد متوفی: 76506 یازدید: 106
-

رضا وغلامعباس رمضانی

کد متوفی: 6002023 یازدید: 86
-

علیقلی عبداللهي

کد متوفی: 6014009 یازدید: 107
-

سعادت الله (تخوار) شهبازی گهروئی

کد متوفی: 6017368 یازدید: 105
-

حسن قلی رییسی

کد متوفی: 6018922 یازدید: 96
-

حاجت مراد محمودی

کد متوفی: 6020202 یازدید: 108
-

حسین رئیسی گهرویی

کد متوفی: 6020246 یازدید: 99
-

رسول همتیان سورکی

کد متوفی: 6020400 یازدید: 94
-

غریبعلی سلطانی

کد متوفی: 6023790 یازدید: 91
-

مرحوم عیدی محمد پیرانی

کد متوفی: 6029174 یازدید: 97
-

حاج بندر صابری گهرویی

کد متوفی: 6031799 یازدید: 118
-

عشرت السادات موسوی

کد متوفی: 6032698 یازدید: 81
-

نادر فتحی

کد متوفی: 6033042 یازدید: 117
-

حاج علی حسین ولی پور

کد متوفی: 6033567 یازدید: 103
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034975 یازدید: 79
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038930 یازدید: 93
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038950 یازدید: 102
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039013 یازدید: 81
-

همه گل شریفی خیرابادی

کد متوفی: 6040823 یازدید: 75
-

نمکی جمالی

کد متوفی: 6042042 یازدید: 76
-

اسماعیل مهربان

کد متوفی: 6049373 یازدید: 584
1323/01/10 - 1373/02/07

حاجیه خانم سلطان مهربان

کد متوفی: 6049389 یازدید: 80
- آذر ۱۳۹۹

خانم قمر مهربان

کد متوفی: 6051317 یازدید: 76
-

سوگل سلطانی

کد متوفی: 6051477 یازدید: 81
-

مرحوم سید قاسم حسینی خراجی

کد متوفی: 6051862 یازدید: 77
-

مرحوم سید قاسم حسینی خراجی

کد متوفی: 6051867 یازدید: 92
-

علی اکبر سیفی

کد متوفی: 6051929 یازدید: 85
-

ماهی جان شهبازی

کد متوفی: 6054910 یازدید: 85
1318 - 1397/11/04

حاج جمشید رمضانی گهروئی

کد متوفی: 6064942 یازدید: 250
1312/03/02 - 1399/11/10

محمد علی عبداللهی

کد متوفی: 6064975 یازدید: 78
- 99/11/9

کربلایی امیر علی کریمی

کد متوفی: 6068553 یازدید: 76
-

مشهدی عزت الله صیفی

کد متوفی: 6076355 یازدید: 79
-

مشهدی عزت الله صیفی

کد متوفی: 6077270 یازدید: 82
-

سید محمد جواد جمشیدی

کد متوفی: 6080210 یازدید: 103
- ۹۹/۳/۲۳

سیدمحمدجواد جمشیدی

کد متوفی: 6080972 یازدید: 117
- 99/3/23

کریم کاویانی گهروئی

کد متوفی: 6100131 یازدید: 641
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110946 یازدید: 69
-

کد متوفی: 6110950 یازدید: 78
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110952 یازدید: 73
-

بانو ناز عنبر هاشمی

کد متوفی: 6110953 یازدید: 95
-

علی اکبر سیفی

کد متوفی: 6111863 یازدید: 111
۱۳۶۸/۵/۱۵ - ۱۳۹۶/۸/۲۰

فرح صفری دستنایی

کد متوفی: 6114023 یازدید: 52
07/01/1349 - 19/02/1380

حاج آقا رحیم کاویانی گهرویی

کد متوفی: 6120812 یازدید: 224
-

حاج پنجعلی مهربان (مرحومه کربلایی سروناز رئیسی)

کد متوفی: 6130320 یازدید: 633
1318/12/05 - 1400/04/21

خدامراد طاهری و برادرش مرحوم علیمراد طاهری

کد متوفی: 6136142 یازدید: 298
- 1400/05/11

منوچهر قنبریان شلمزاری

کد متوفی: 6144666 یازدید: 7
1348/06/27 - 1400/06/04

منوچهر قنبریان

کد متوفی: 6144669 یازدید: 230
1348/06/27 - 1400/06/02

علی شهبازی گهرویی و همسرش مابیگم منتظری

کد متوفی: 6155099 یازدید: 24
1307 - 1385

منوچهر قنبریان

کد متوفی: 6157323 یازدید: 11
1348/06/27 - 1400/05/05

ولی الله شهباز گهرویی

کد متوفی: 6160964 یازدید: 188
1331/09/24 - 1400/08/14

محمد ستاری

کد متوفی: 6163260 یازدید: 1
-

ولی الله شهباز

کد متوفی: 6165011 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید