آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لردگان

علی صالح بیژنی

کد متوفی: 15260 یازدید: 218
-

سجاد ترابی

کد متوفی: 15603 یازدید: 236
-

افرشید احمدی

کد متوفی: 17498 یازدید: 245
-

خانقلی سعیدی

کد متوفی: 22706 یازدید: 215
-

مشهدی ولیخان سعیدی

کد متوفی: 22802 یازدید: 218
-

ايمور سعيدي

کد متوفی: 22905 یازدید: 476
-

فیض الله سعیدی

کد متوفی: 22929 یازدید: 227
-

محمدعلی صادقی

کد متوفی: 24252 یازدید: 271
-

کربلایی گوهر سعیدی

کد متوفی: 25180 یازدید: 236
-

مجید سعیدی

کد متوفی: 25239 یازدید: 271
-

حاج سهراب سعیدی

کد متوفی: 25242 یازدید: 276
-

صنمبر هاشمزاده

کد متوفی: 25253 یازدید: 255
-

کربلایی منور سعیدی

کد متوفی: 25255 یازدید: 254
-

مرحوم حاج حبیب اله سعیدی

کد متوفی: 25463 یازدید: 259
-

حاج مصطفی اسحاقی

کد متوفی: 25532 یازدید: 294
-

عوض اله سعیدی

کد متوفی: 26069 یازدید: 288
-

اصغر نادری

کد متوفی: 27132 یازدید: 254
-

زهرا (فرزانه) وطن دوست

کد متوفی: 27994 یازدید: 228
-

احمد نادری

کد متوفی: 29301 یازدید: 298
-

سیدمحمدشریف موسوی بیدله

کد متوفی: 29545 یازدید: 390
-

آمحمد رحیمی

کد متوفی: 31365 یازدید: 292
-

ملا صفر قنبری کهیانی

کد متوفی: 34207 یازدید: 702
-

سید عطب الله دانابخش

کد متوفی: 37506 یازدید: 240
-

مصیب دیرین

کد متوفی: 37512 یازدید: 265
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 39008 یازدید: 254
-

هاشم محموی

کد متوفی: 39011 یازدید: 288
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 39017 یازدید: 257
-

آ اصغر نادری

کد متوفی: 41845 یازدید: 281
-

آ اصغر نادری

کد متوفی: 41868 یازدید: 262
-

روح الله بیژنی

کد متوفی: 41923 یازدید: 283
-

مشهدی داراب سعیدی

کد متوفی: 45910 یازدید: 232
-

مشهدی رحمت الله بیژنی

کد متوفی: 46698 یازدید: 317
-

کلثوم محمودیان

کد متوفی: 48061 یازدید: 239
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 48822 یازدید: 256
-

سیاوش محمودی

کد متوفی: 51389 یازدید: 275
-

حمید و فرهاد فرهادپور

کد متوفی: 55748 یازدید: 218
-

کربلایی عباسعلی شهبازی

کد متوفی: 56963 یازدید: 202
-

کربلایی عباسعلی شهبازی

کد متوفی: 56970 یازدید: 397
-

حاج حمزه علی ویسی

کد متوفی: 57476 یازدید: 268
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 58166 یازدید: 369
-

شهید حافظ ویسی

کد متوفی: 58460 یازدید: 277
-

آ حافظ عزیزم ویسی

کد متوفی: 58584 یازدید: 231
-

حافظ ویسی

کد متوفی: 58908 یازدید: 216
-

آاکبر جلیل دوم

کد متوفی: 59953 یازدید: 240
-

مشهدی سیف الله کامکار

کد متوفی: 60124 یازدید: 218
-

مشهدی سیف الله کامکار

کد متوفی: 60130 یازدید: 200
-

سروگل همتی

کد متوفی: 60143 یازدید: 202
-

حسین حسنی

کد متوفی: 60472 یازدید: 221
-

مهدی رادمرد

کد متوفی: 60474 یازدید: 210
-

سحر حسین پور

کد متوفی: 63879 یازدید: 200
-

مهرافروز صیدالی

کد متوفی: 64201 یازدید: 207
-

عزت الله سعیدی

کد متوفی: 64327 یازدید: 230
-

عبدالرحمن سعیدی

کد متوفی: 65135 یازدید: 197
- 1394

حاجیه نازنین مالکی

کد متوفی: 65702 یازدید: 271
-

سید کرم الله محمدی

کد متوفی: 65833 یازدید: 213
-

اقارضا (و پدر مادرش) کریمی

کد متوفی: 66700 یازدید: 239
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68303 یازدید: 197
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68327 یازدید: 289
-

حاج خلیل سعیدی

کد متوفی: 68635 یازدید: 236
-

فرزانه (زهرا) وطن دوست

کد متوفی: 69720 یازدید: 196
-

روشن مالکی سونکی

کد متوفی: 72795 یازدید: 221
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 73413 یازدید: 163
-

کربلائیه بی بی همه ناز زنگنه

کد متوفی: 73830 یازدید: 208
-

مشهدی پرویز جباری

کد متوفی: 74078 یازدید: 267
-

بی بی محترم شریفی

کد متوفی: 74700 یازدید: 583
-

کربلاییه خانزاده جلیل پیران

کد متوفی: 75128 یازدید: 190
-

بی بی اقدس جلیل پور

کد متوفی: 75226 یازدید: 237
-

رضا زنگنه

کد متوفی: 75614 یازدید: 200
-

عبدالرحمن سعیدی

کد متوفی: 75636 یازدید: 186
-

حاج سلطانعلی امیری

کد متوفی: 76329 یازدید: 195
-

حاج سلطانعلی امیری

کد متوفی: 76357 یازدید: 195
-

محمد ابراهیم محمودی

کد متوفی: 76396 یازدید: 209
-

خدیجه خسروی

کد متوفی: 76880 یازدید: 194
-

بی بی گل مرادی

کد متوفی: 76996 یازدید: 244
-

کربلایی علی محمد علی اکبری

کد متوفی: 77460 یازدید: 222
-

همه جان(خانقزی) خالدی

کد متوفی: 77740 یازدید: 188
-

همه جان(خانقزی) خالدی

کد متوفی: 77751 یازدید: 183
-

همه جان خالدی(خانقزی)

کد متوفی: 77772 یازدید: 185
-

کربلائیه همه ناز زنگنه

کد متوفی: 77871 یازدید: 302
-

علی کریمی

کد متوفی: 78065 یازدید: 230
-

زهرا رستمی

کد متوفی: 78268 یازدید: 193
-

حاج مظفر قنبری

کد متوفی: 79622 یازدید: 184
-

مرحوم مغفور حاج مظفر قنبری

کد متوفی: 80086 یازدید: 189
-

آخداکرم کمالی

کد متوفی: 6000432 یازدید: 216
-

مسلمین مسلمات

کد متوفی: 6000492 یازدید: 284
-

ماه سلطان برزوئی سیله

کد متوفی: 6002772 یازدید: 201
-

ماه سلطان برزوئی

کد متوفی: 6002940 یازدید: 185
-

بي بي محترم شريفي ريگي

کد متوفی: 6003908 یازدید: 282
-

غلامحسین محمدی

کد متوفی: 6006307 یازدید: 190
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 6010266 یازدید: 206
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 6010286 یازدید: 219
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6010313 یازدید: 205
-

حاج نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6010357 یازدید: 178
-

سعادت الله موسوی

کد متوفی: 6010397 یازدید: 204
-

صممبر دانیالی

کد متوفی: 6014592 یازدید: 191
-

آ اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6015653 یازدید: 242
-

اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6015658 یازدید: 239
-

منور رحیمی

کد متوفی: 6016265 یازدید: 154
-

مشهدی قربانعلی شریفی ریگی

کد متوفی: 6016555 یازدید: 175
-

مشهدی خداکرم شریفی ریگی

کد متوفی: 6016564 یازدید: 196
-

حاج قهرمان شریفی

کد متوفی: 6016633 یازدید: 187
-

عبدالله رحیمی

کد متوفی: 6016755 یازدید: 185
-

بانو بهناز جليل طاهري

کد متوفی: 6018586 یازدید: 232
-

اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6018630 یازدید: 242
-

بانو بی بی بهناز(سحر) جلیل طاهری

کد متوفی: 6018654 یازدید: 217
-

بانو بی بی بهناز(سحر) جلیل طاهری

کد متوفی: 6018666 یازدید: 216
-

کربلایی عین علی محمودیان

کد متوفی: 6020874 یازدید: 198
-

کربلایی سردار نیکبخت

کد متوفی: 6021240 یازدید: 212
-

کبری مردانی

کد متوفی: 6021258 یازدید: 215
-

کربلایی علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6021586 یازدید: 174
-

مشهدی شیروان الماسی

کد متوفی: 6023795 یازدید: 194
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024285 یازدید: 158
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024291 یازدید: 152
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024294 یازدید: 195
-

کربلایی یدالله بیژنی

کد متوفی: 6024304 یازدید: 176
-

عارف کریمی منجرمویی

کد متوفی: 6025684 یازدید: 237
-

مشهدی عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6026373 یازدید: 195
-

مشهدی عبداله سعیدی

کد متوفی: 6026856 یازدید: 146
-

حاج سید شریف موسوی

کد متوفی: 6032132 یازدید: 241
-

شهناز موسوی

کد متوفی: 6032151 یازدید: 195
-

رضا قلی خان شاهرخی مقدم

کد متوفی: 6032432 یازدید: 213
-

سحر موسوی

کد متوفی: 6033081 یازدید: 182
-

زنده یاد فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6033123 یازدید: 209
-

سید حبیب موسوی

کد متوفی: 6033246 یازدید: 204
-

سیدحبیب موسوی

کد متوفی: 6033259 یازدید: 179
-

کربلایی شاه محمد اکبری

کد متوفی: 6033861 یازدید: 165
-

شاه محمد اکبری

کد متوفی: 6033948 یازدید: 163
-

یاسر سعیدی

کد متوفی: 6034949 یازدید: 200
-

مجاهد سعیدی

کد متوفی: 6034960 یازدید: 186
-

کربلایی ملا تیمور نیکبخت

کد متوفی: 6035719 یازدید: 196
-

حاج قاسم سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6039071 یازدید: 173
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039088 یازدید: 175
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039354 یازدید: 193
-

بتول قنبری

کد متوفی: 6041504 یازدید: 207
-

علی رحیمی

کد متوفی: 6041729 یازدید: 206
-

حسین حسنی

کد متوفی: 6042223 یازدید: 171
-

بی بی عظیمه شاهرخی

کد متوفی: 6042423 یازدید: 209
-

سید امرالله شیرمردی

کد متوفی: 6045141 یازدید: 172
-

ساتیار رییسی

کد متوفی: 6045906 یازدید: 246
-

سید جان بابا موسوی

کد متوفی: 6048399 یازدید: 178
-

سید جان بابا موسوی

کد متوفی: 6048405 یازدید: 241
-

حسین رستمی

کد متوفی: 6052257 یازدید: 186
-

سرکارخانم قربانی

کد متوفی: 6052294 یازدید: 186
-

... علی قره قانی

کد متوفی: 6052789 یازدید: 241
-

عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6053518 یازدید: 185
-

سعیدی سعیدی

کد متوفی: 6057011 یازدید: 163
-

عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6057207 یازدید: 165
29/9/1399 - 29/9/1399

هاشم محمودی

کد متوفی: 6057750 یازدید: 171
-

مرتضی خلیل طهماسبی

کد متوفی: 6060071 یازدید: 176
-

احسان محمودی

کد متوفی: 6064766 یازدید: 198
-

علی فتح مسعودی

کد متوفی: 6065707 یازدید: 180
-

حافظ ویسی

کد متوفی: 6065740 یازدید: 524
۱۳۷۲/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۱

آ حافظ ویسی

کد متوفی: 6065744 یازدید: 391
۱۳۷۲/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۱

مشهدی نصرت الله ویسی

کد متوفی: 6065778 یازدید: 193
۱۳۱۶ - ۱۳۹۹

مرحوم امیرحسین ویسی ششبهره

کد متوفی: 6066129 یازدید: 191
-

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068441 یازدید: 197
-

سید حبیب الله شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068644 یازدید: 161
-

سید عبدالحمید شیرمردی

کد متوفی: 6068647 یازدید: 153
-

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068660 یازدید: 157
۱۹۵۱ - ۲۰۲۱

سید علیباز شیرمردی

کد متوفی: 6068700 یازدید: 180
-

حبیب الله جلیل طهماسبی

کد متوفی: 6071695 یازدید: 181
-

حاج مظفر قنبری مال خلیفه

کد متوفی: 6072636 یازدید: 198
-

حاج بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075042 یازدید: 209
۱۳۱۸/۱۲/۱ - 1391/8/4

بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075472 یازدید: 203
1318/12/1 - 1391/8/4

بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075475 یازدید: 191
1318/12/1 - 1391/8/4

فاطمه رضایی

کد متوفی: 6076153 یازدید: 186
-

آ احسان قنبری

کد متوفی: 6076203 یازدید: 238
1353/09/21 - 1399/09/23

نجفعلی شریفی

کد متوفی: 6079097 یازدید: 147
-

شادروانان بویری منجے

کد متوفی: 6081633 یازدید: 152
-

آقا بابڪ و صادق بویری منجی

کد متوفی: 6081642 یازدید: 223
-

آقا بابڪ و صادق بویرۍمنجے

کد متوفی: 6081643 یازدید: 281
-

محمد زکی شریفی ریگی

کد متوفی: 6094928 یازدید: 286
-

علی لایقی

کد متوفی: 6095527 یازدید: 759
-

هادی رحیمی ریگی

کد متوفی: 6095981 یازدید: 148
1370 - 1389

علی لایقی

کد متوفی: 6096674 یازدید: 148
۱۲،۳،۶۹ - ۶،۱ ،۱۴۰۰

آعلی لایقی

کد متوفی: 6097067 یازدید: 195
-

شمسعلی فتاحی مطلق

کد متوفی: 6097479 یازدید: 904
1341 - 1400

کد متوفی: 6101107 یازدید: 207
-

غلام حسین رئیسی

کد متوفی: 6101177 یازدید: 530
-

سید قباد موسوی

کد متوفی: 6103432 یازدید: 208
-

کد متوفی: 6103433 یازدید: 172
-

سید قباد موسوی

کد متوفی: 6103434 یازدید: 238
-

بهناز عبدی

کد متوفی: 6104954 یازدید: 550
-

بهروز پرژک

کد متوفی: 6107505 یازدید: 522
1369/02/11 - 1389/01/04

رضا مجیدی

کد متوفی: 6107544 یازدید: 160
-

سیف اله علایی

کد متوفی: 6108668 یازدید: 267
-

مهدی امیری

کد متوفی: 6114571 یازدید: 6752
1381/08/17 - 1400/02/17

بی بی فاطمه رستمی

کد متوفی: 6114612 یازدید: 192
-

شهریار خالدی سردشتی

کد متوفی: 6114752 یازدید: 141
8/21/1366 - 18/3/1398

علی فرخی

کد متوفی: 6114915 یازدید: 167
1365/01/15 - 1398/02/22

علی فرخی

کد متوفی: 6114925 یازدید: 420
1365/01/15 - 1398/02/22

حاج ولی داد امیری

کد متوفی: 6114934 یازدید: 140
1334/4/3 - 1398/1/27

غلامحسین ریسی

کد متوفی: 6115177 یازدید: 118
-

ثمن گل حسنی

کد متوفی: 6115493 یازدید: 290
-

آسید طهماسب شاملو

کد متوفی: 6118195 یازدید: 144
1336/07/04 - 1383/07/30

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6123533 یازدید: 264
1329/12/09 - 1399/11/17

سمتگل انصاری

کد متوفی: 6123709 یازدید: 122
1352/06/01 - 1399/03/21

رضا اندرشکر

کد متوفی: 6124541 یازدید: 1108
-

آ میرزا انگارده

کد متوفی: 6124657 یازدید: 357
-

مهدب امیری ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6125016 یازدید: 165
1381/08/17 - 1400/02/17

بی بی مریم اکبری

کد متوفی: 6127554 یازدید: 224
- 1400/04/09

میلاد شریفی

کد متوفی: 6128578 یازدید: 110
-

میلاد شریفی

کد متوفی: 6128680 یازدید: 151
- 1400/04/13

کربلایی ابراهیم محمدیان

کد متوفی: 6132118 یازدید: 214
1309/04/01 - 1400/04/17

سید سعید موسوی

کد متوفی: 6132156 یازدید: 188
- 1400/04/25

آمیلاد نجفی

کد متوفی: 6132657 یازدید: 214
-

حاج بهمن (شاه محمد) كريمى

کد متوفی: 6133129 یازدید: 737
1317 - 1400/04/26

حاج بهمن(شاه محمد) کریمی

کد متوفی: 6133170 یازدید: 196
1317/07/01 - 1400/04/26

سیده گلستان موسوی

کد متوفی: 6134776 یازدید: 180
1323/01/01 - 1400/04/18

ملک محمد خورشیدی

کد متوفی: 6145770 یازدید: 119
1343/03/09 - 1399/06/08

مشهدی نصیر اکبری

کد متوفی: 6150074 یازدید: 265
- 1400/06/14

آ محمد مهدی فتحی

کد متوفی: 6150596 یازدید: 370
- 1400/02/05

کربلایی سید محمد حسین شیرمردی

کد متوفی: 6153555 یازدید: 175
1366/02/01 - 1399/02/06

مهدی فتاحی میلاسی

کد متوفی: 6154542 یازدید: 508
1380/04/03 - 1400/07/06

مهدی فتاحی میلاسی

کد متوفی: 6154554 یازدید: 386
1381/07/03 - 1400/07/06

غلامعلی جلیل طاهری

کد متوفی: 6155743 یازدید: 486
-

.... ....

کد متوفی: 6157099 یازدید: 127
-

... .....

کد متوفی: 6157155 یازدید: 110
-

هاشم بنی زاده

کد متوفی: 6157738 یازدید: 97
- 1400/07/16

کربلایی سردار نیکبخت

کد متوفی: 6159217 یازدید: 101
- 1399/08/15

ملاآقا خون رئیسی شیخ ویسی

کد متوفی: 6160146 یازدید: 271
1310/03/01 - 1400/08/12

عرفان بویرحسنی

کد متوفی: 6163847 یازدید: 98
-

علی صالحی

کد متوفی: 6164262 یازدید: 107
1339/09/09 - 1399/11/15

علی صالحی

کد متوفی: 6164264 یازدید: 456
1339/09/09 - 1399/11/14

فاطمه علیپور

کد متوفی: 6165170 یازدید: 79
-

مرحوم مهندس نعمت الله محمدی

کد متوفی: 6166359 یازدید: 71
-

محمد اميرى

کد متوفی: 6168390 یازدید: 109
-

مرضیه جلیل طهماسبی

کد متوفی: 6170843 یازدید: 87
-

امید و سعید قربانی

کد متوفی: 6171181 یازدید: 72
-

امید و سعید قربانی

کد متوفی: 6171182 یازدید: 95
-

سیده گل طلا حسینی

کد متوفی: 6172764 یازدید: 102
1350/10/13 - 1397/11/16

سوخته رئیسی رحمت الله علیه

کد متوفی: 6176846 یازدید: 283
-

ریس اله یار رئیسی دهکهنه فلارد

کد متوفی: 6177437 یازدید: 208
1345/09/20 - 1400/09/20

وحید و مهین عسگری

کد متوفی: 6182470 یازدید: 222
-

سید رسول موسوی

کد متوفی: 6182802 یازدید: 47
1337/03/01 - 1399/12/05

مشهدی محمد جان جانبازی

کد متوفی: 6185207 یازدید: 129
1310/08/05 - 1399/08/05

مشهدی فریدون منصوریان

کد متوفی: 6185382 یازدید: 211
1335/08/01 - 1398/08/01

سعید خالدی

کد متوفی: 6189296 یازدید: 163
1380/09/25 - 1400/07/02

کشور و زینب قاسمی و ویسی

کد متوفی: 6192793 یازدید: 58
1348/10/01 -

کشور قاسمی زینب ویسی قاسمی ویسی

کد متوفی: 6192794 یازدید: 41
-

کشور قاسمی زینب ویسی قاسمی ویسی

کد متوفی: 6192795 یازدید: 52
-

کشور قاسمی وزینب ویسی ششبهره

کد متوفی: 6192797 یازدید: 42
-

کشور قاسمی زینب ویسی ششبهره

کد متوفی: 6192798 یازدید: 791
-

کبری دریالعل

کد متوفی: 6192809 یازدید: 194
1342/01/25 - 1400/10/03

سید حمدالله حسینی

کد متوفی: 6195105 یازدید: 1876
1353/06/01 - 1401/01/29

سیدحمدالله حسینی

کد متوفی: 6195354 یازدید: 45
-

سیدحمدالله حسینی

کد متوفی: 6195355 یازدید: 62
-

سیدحمدالله حسینی

کد متوفی: 6195359 یازدید: 36
-

سعید عبدالوند

کد متوفی: 6197640 یازدید: 42
-

حسین آقا نوعی قلعه افقانی

کد متوفی: 6202669 یازدید: 71
-

آسلمان رئیسی

کد متوفی: 6202987 یازدید: 35
-

رقیه نادری لردجانی

کد متوفی: 6203108 یازدید: 102
1363/01/15 - 1401/03/25

رامین حسنی

کد متوفی: 6203135 یازدید: 41
1371/12/19 - 1401/03/17

رقیه نادری لردجانی

کد متوفی: 6203161 یازدید: 78
1363/01/15 - 1400/10/06

الیاس اسحاقی

کد متوفی: 6203991 یازدید: 42
-

سيده مهریجان موسوی آبچناری

کد متوفی: 6207597 یازدید: 45
-

شهیده رقیه شریفی

کد متوفی: 6208015 یازدید: 114
1359/09/12 - 1375/04/30

ولی الله رشیدی

کد متوفی: 6208782 یازدید: 59
- 1401/05/01

گلبس و مهدی صادقی

کد متوفی: 6210607 یازدید: 85
1361/03/15 - 1400/07/20

نرگس موسوی

کد متوفی: 6212592 یازدید: 76
1383/03/05 - 1400/11/07

بیگم جان بابامیر

کد متوفی: 6213556 یازدید: 63
-

احمد خسرو جلیل پیران

کد متوفی: 6214912 یازدید: 104
- 1401/06/02

آ احمد خسرو جلیل پیران

کد متوفی: 6214923 یازدید: 34
1371/08/01 - 1401/06/02

مرحوم مشهدی فتح‌الله جلیل طهماسبی

کد متوفی: 6215271 یازدید: 408
- 1401/06/14

سکینه نادری

کد متوفی: 6215327 یازدید: 112
1317/02/01 - 1400/12/23

قلندر قنبری

کد متوفی: 6216182 یازدید: 54
1328/09/28 - 1397/01/02

کد متوفی: 6216221 یازدید: 130
1375/05/07 - 1401/06/17

حسنی حسنی

کد متوفی: 6217939 یازدید: 27
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221664 یازدید: 97
1335/12/20 - 1398/10/13

سهراب عبدالهی

کد متوفی: 6222071 یازدید: 105
- 1400/06/17

سهراب عبدالهی

کد متوفی: 6222072 یازدید: 49
-

رئیسی غلام رضا رئیسی

کد متوفی: 6222116 یازدید: 37
-

بی بی محترم نادری لردجانی

کد متوفی: 6222764 یازدید: 18273
1335/08/20 - 1401/09/25

محمد شفیع شفیعی لردجانی

کد متوفی: 6223003 یازدید: 249
1306/03/03 - 1396/12/01

حاج سید هادی موسوی بیدلی

کد متوفی: 6223300 یازدید: 691
1316/10/03 - 1401/10/19

یعقوب شریفی

کد متوفی: 6224365 یازدید: 51
- 1401/11/22

زهرا دانیالی

کد متوفی: 6225023 یازدید: 50
-

تیام خالدی

کد متوفی: 6228039 یازدید: 44
-

شادروان حاج جمال (آقاخان) عالی

کد متوفی: 6228528 یازدید: 29
-

سید عباسعلی موسوی

کد متوفی: 6228533 یازدید: 119
-

محمد علی حسنی

کد متوفی: 6230341 یازدید: 31
1396/01/01 - 1334/09/04

محمد علی حسنی

کد متوفی: 6230342 یازدید: 57
1334/01/01 - 1396/09/04

محمد علی رئیسی

کد متوفی: 6231039 یازدید: 58
-

مشهدی نورعلی فرهادی

کد متوفی: 6231097 یازدید: 223
-

عباس محمدی مصیری

کد متوفی: 6231288 یازدید: 374
1380/08/06 - 1402/01/23

نجف خالدی

کد متوفی: 6231575 یازدید: 29
-

غلامعباس عبدالله زادگان

کد متوفی: 6232003 یازدید: 32
1324/10/11 - 1402/03/12

پروین اردشیری

کد متوفی: 6232478 یازدید: 252
- 1401/10/09

حاج ملک حسین صالحی

کد متوفی: 6232732 یازدید: 33
-

آ عبدالحسین سعیدی

کد متوفی: 6234294 یازدید: 29
-

یدالله زنگنه

کد متوفی: 6234597 یازدید: 77
-

یدالله زنگنه

کد متوفی: 6234608 یازدید: 36
-

آمهدی حسنی

کد متوفی: 6238838 یازدید: 136
- 1402/06/23

مهدی قربانی

کد متوفی: 6238960 یازدید: 26
1373/04/20 - 1402/06/10

زنده یاد رسول قربانی

کد متوفی: 6239699 یازدید: 130
1370/05/23 -

کربلایی یوسفعلی قاسمپور

کد متوفی: 6240058 یازدید: 98
-

مهندس یاسین ویسی

کد متوفی: 6240072 یازدید: 170
-

بی بی شهلا محمودی

کد متوفی: 6240637 یازدید: 47
- 1401/09/05

سید حمدالله حسینی

کد متوفی: 6240872 یازدید: 20
1353/06/01 - 1401/01/29

سید مجید موسوی بیدله

کد متوفی: 6242998 یازدید: 678
- 1402/09/26

شهلا(شهناز) قربانی

کد متوفی: 6243038 یازدید: 59
1349/01/03 - 1402/04/28

آیت محمودی

کد متوفی: 6243049 یازدید: 59
1359/03/01 - 1402/07/16

محمد موسوی

کد متوفی: 6246010 یازدید: 19
1344/09/10 - 1395/03/04

بزرگ مرد غریب جلیل طهماسبی

کد متوفی: 6246094 یازدید: 25
-

کربلائیه همه گل مصیری(بویری)

کد متوفی: 6248566 یازدید: 40
- 1403/01/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید