آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لردگان

علی صالح بیژنی

کد متوفی: 15260 یازدید: 81
-

سجاد ترابی

کد متوفی: 15603 یازدید: 75
-

افرشید احمدی

کد متوفی: 17498 یازدید: 91
-

خانقلی سعیدی

کد متوفی: 22706 یازدید: 74
-

مشهدی ولیخان سعیدی

کد متوفی: 22802 یازدید: 82
-

ايمور سعيدي

کد متوفی: 22905 یازدید: 213
-

فیض الله سعیدی

کد متوفی: 22929 یازدید: 76
-

محمدعلی صادقی

کد متوفی: 24252 یازدید: 93
-

کربلایی گوهر سعیدی

کد متوفی: 25180 یازدید: 76
-

مجید سعیدی

کد متوفی: 25239 یازدید: 96
-

حاج سهراب سعیدی

کد متوفی: 25242 یازدید: 110
-

صنمبر هاشمزاده

کد متوفی: 25253 یازدید: 77
-

کربلایی منور سعیدی

کد متوفی: 25255 یازدید: 79
-

مرحوم حاج حبیب اله سعیدی

کد متوفی: 25463 یازدید: 90
-

حاج مصطفی اسحاقی

کد متوفی: 25532 یازدید: 108
-

عوض اله سعیدی

کد متوفی: 26069 یازدید: 107
-

اصغر نادری

کد متوفی: 27132 یازدید: 106
-

زهرا (فرزانه) وطن دوست

کد متوفی: 27994 یازدید: 74
-

احمد نادری

کد متوفی: 29301 یازدید: 93
-

سیدمحمدشریف موسوی بیدله

کد متوفی: 29545 یازدید: 90
-

آمحمد رحیمی

کد متوفی: 31365 یازدید: 93
-

ملا صفر قنبری کهیانی

کد متوفی: 34207 یازدید: 130
-

سید عطب الله دانابخش

کد متوفی: 37506 یازدید: 82
-

مصیب دیرین

کد متوفی: 37512 یازدید: 87
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 39008 یازدید: 95
-

هاشم محموی

کد متوفی: 39011 یازدید: 131
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 39017 یازدید: 86
-

آ اصغر نادری

کد متوفی: 41845 یازدید: 80
-

آ اصغر نادری

کد متوفی: 41868 یازدید: 95
-

روح الله بیژنی

کد متوفی: 41923 یازدید: 100
-

مشهدی داراب سعیدی

کد متوفی: 45910 یازدید: 89
-

مشهدی رحمت الله بیژنی

کد متوفی: 46698 یازدید: 128
-

کلثوم محمودیان

کد متوفی: 48061 یازدید: 91
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 48822 یازدید: 100
-

سیاوش محمودی

کد متوفی: 51389 یازدید: 113
-

حمید و فرهاد فرهادپور

کد متوفی: 55748 یازدید: 88
-

کربلایی عباسعلی شهبازی

کد متوفی: 56963 یازدید: 75
-

کربلایی عباسعلی شهبازی

کد متوفی: 56970 یازدید: 110
-

حاج حمزه علی ویسی

کد متوفی: 57476 یازدید: 102
-

هاشم محمودی

کد متوفی: 58166 یازدید: 208
-

شهید حافظ ویسی

کد متوفی: 58460 یازدید: 118
-

آ حافظ عزیزم ویسی

کد متوفی: 58584 یازدید: 85
-

حافظ ویسی

کد متوفی: 58908 یازدید: 78
-

آاکبر جلیل دوم

کد متوفی: 59953 یازدید: 79
-

مشهدی سیف الله کامکار

کد متوفی: 60124 یازدید: 80
-

مشهدی سیف الله کامکار

کد متوفی: 60130 یازدید: 72
-

سروگل همتی

کد متوفی: 60143 یازدید: 84
-

حسین حسنی

کد متوفی: 60472 یازدید: 88
-

مهدی رادمرد

کد متوفی: 60474 یازدید: 89
-

سحر حسین پور

کد متوفی: 63879 یازدید: 58
-

مهرافروز صیدالی

کد متوفی: 64201 یازدید: 81
-

عزت الله سعیدی

کد متوفی: 64327 یازدید: 69
-

عبدالرحمن سعیدی

کد متوفی: 65135 یازدید: 72
- 1394

حاجیه نازنین مالکی

کد متوفی: 65702 یازدید: 93
-

سید کرم الله محمدی

کد متوفی: 65833 یازدید: 76
-

اقارضا (و پدر مادرش) کریمی

کد متوفی: 66700 یازدید: 85
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68303 یازدید: 66
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68327 یازدید: 133
-

حاج خلیل سعیدی

کد متوفی: 68635 یازدید: 77
-

فرزانه (زهرا) وطن دوست

کد متوفی: 69720 یازدید: 70
-

روشن مالکی سونکی

کد متوفی: 72795 یازدید: 74
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 73413 یازدید: 57
-

کربلائیه بی بی همه ناز زنگنه

کد متوفی: 73830 یازدید: 101
-

مشهدی پرویز جباری

کد متوفی: 74078 یازدید: 123
-

بی بی محترم شریفی

کد متوفی: 74700 یازدید: 448
-

کربلاییه خانزاده جلیل پیران

کد متوفی: 75128 یازدید: 66
-

بی بی اقدس جلیل پور

کد متوفی: 75226 یازدید: 71
-

رضا زنگنه

کد متوفی: 75614 یازدید: 60
-

عبدالرحمن سعیدی

کد متوفی: 75636 یازدید: 65
-

حاج سلطانعلی امیری

کد متوفی: 76329 یازدید: 80
-

حاج سلطانعلی امیری

کد متوفی: 76357 یازدید: 75
-

محمد ابراهیم محمودی

کد متوفی: 76396 یازدید: 75
-

خدیجه خسروی

کد متوفی: 76880 یازدید: 58
-

بی بی گل مرادی

کد متوفی: 76996 یازدید: 77
-

کربلایی علی محمد علی اکبری

کد متوفی: 77460 یازدید: 85
-

همه جان(خانقزی) خالدی

کد متوفی: 77740 یازدید: 65
-

همه جان(خانقزی) خالدی

کد متوفی: 77751 یازدید: 61
-

همه جان خالدی(خانقزی)

کد متوفی: 77772 یازدید: 67
-

کربلائیه همه ناز زنگنه

کد متوفی: 77871 یازدید: 62
-

علی کریمی

کد متوفی: 78065 یازدید: 98
-

زهرا رستمی

کد متوفی: 78268 یازدید: 81
-

حاج مظفر قنبری

کد متوفی: 79622 یازدید: 61
-

رئیس حاج مظفر قنبری

کد متوفی: 80086 یازدید: 52
-

آخداکرم کمالی

کد متوفی: 6000432 یازدید: 69
-

مسلمین مسلمات

کد متوفی: 6000492 یازدید: 61
-

ماه سلطان برزوئی سیله

کد متوفی: 6002772 یازدید: 74
-

ماه سلطان برزوئی

کد متوفی: 6002940 یازدید: 60
-

بي بي محترم شريفي ريگي

کد متوفی: 6003908 یازدید: 76
-

غلامحسین محمدی

کد متوفی: 6006307 یازدید: 61
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 6010266 یازدید: 73
-

سید مهدی موسوی

کد متوفی: 6010286 یازدید: 58
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6010313 یازدید: 68
-

حاج نورمحمد محمدی

کد متوفی: 6010357 یازدید: 63
-

سعادت الله موسوی

کد متوفی: 6010397 یازدید: 75
-

صممبر دانیالی

کد متوفی: 6014592 یازدید: 68
-

آ اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6015653 یازدید: 96
-

اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6015658 یازدید: 75
-

منور رحیمی

کد متوفی: 6016265 یازدید: 60
-

مشهدی قربانعلی شریفی ریگی

کد متوفی: 6016555 یازدید: 65
-

مشهدی خداکرم شریفی ریگی

کد متوفی: 6016564 یازدید: 83
-

حاج قهرمان شریفی

کد متوفی: 6016633 یازدید: 66
-

عبدالله رحیمی

کد متوفی: 6016755 یازدید: 65
-

بانو بهناز جليل طاهري

کد متوفی: 6018586 یازدید: 79
-

اسماعیل طهماسبی

کد متوفی: 6018630 یازدید: 86
-

بانو بی بی بهناز(سحر) جلیل طاهری

کد متوفی: 6018654 یازدید: 83
-

بانو بی بی بهناز(سحر) جلیل طاهری

کد متوفی: 6018666 یازدید: 71
-

کربلایی عین علی محمودیان

کد متوفی: 6020874 یازدید: 72
-

کربلایی سردار نیکبخت

کد متوفی: 6021240 یازدید: 79
-

کبری مردانی

کد متوفی: 6021258 یازدید: 78
-

کربلایی علی محمد رحیمی

کد متوفی: 6021586 یازدید: 75
-

مشهدی شیروان الماسی

کد متوفی: 6023795 یازدید: 73
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024285 یازدید: 57
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024291 یازدید: 58
-

کربلایی ملا،میرزا علی آخوندی

کد متوفی: 6024294 یازدید: 70
-

کربلایی یدالله بیژنی

کد متوفی: 6024304 یازدید: 76
-

عارف کریمی منجرمویی

کد متوفی: 6025684 یازدید: 105
-

مشهدی عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6026373 یازدید: 84
-

مشهدی عبداله سعیدی

کد متوفی: 6026856 یازدید: 54
-

حاج سید شریف موسوی

کد متوفی: 6032132 یازدید: 86
-

شهناز موسوی

کد متوفی: 6032151 یازدید: 79
-

رضا قلی خان شاهرخی مقدم

کد متوفی: 6032432 یازدید: 94
-

سحر موسوی

کد متوفی: 6033081 یازدید: 70
-

زنده یاد فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6033123 یازدید: 70
-

سید حبیب موسوی

کد متوفی: 6033246 یازدید: 77
-

سیدحبیب موسوی

کد متوفی: 6033259 یازدید: 58
-

کربلایی شاه محمد اکبری

کد متوفی: 6033861 یازدید: 75
-

شاه محمد اکبری

کد متوفی: 6033948 یازدید: 60
-

یاسر سعیدی

کد متوفی: 6034949 یازدید: 67
-

مجاهد سعیدی

کد متوفی: 6034960 یازدید: 59
-

کربلایی ملا تیمور نیکبخت

کد متوفی: 6035719 یازدید: 77
-

حاج قاسم سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6039071 یازدید: 75
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039088 یازدید: 66
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039354 یازدید: 75
-

بتول قنبری

کد متوفی: 6041504 یازدید: 62
-

علی رحیمی

کد متوفی: 6041729 یازدید: 71
-

حسین حسنی

کد متوفی: 6042223 یازدید: 68
-

بی بی عظیمه شاهرخی

کد متوفی: 6042423 یازدید: 63
-

سید امرالله شیرمردی

کد متوفی: 6045141 یازدید: 56
-

ساتیار رییسی

کد متوفی: 6045906 یازدید: 144
-

سید جان بابا موسوی

کد متوفی: 6048399 یازدید: 63
-

سید جان بابا موسوی

کد متوفی: 6048405 یازدید: 92
-

حسین رستمی

کد متوفی: 6052257 یازدید: 65
-

سرکارخانم قربانی

کد متوفی: 6052294 یازدید: 68
-

... علی قره قانی

کد متوفی: 6052789 یازدید: 83
-

عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6053518 یازدید: 74
-

سعیدی سعیدی

کد متوفی: 6057011 یازدید: 56
-

عبدالله سعیدی

کد متوفی: 6057207 یازدید: 62
29/9/1399 - 29/9/1399

هاشم محمودی

کد متوفی: 6057750 یازدید: 66
-

مرتضی خلیل طهماسبی

کد متوفی: 6060071 یازدید: 68
-

احسان محمودی

کد متوفی: 6064766 یازدید: 71
-

علی فتح مسعودی

کد متوفی: 6065707 یازدید: 98
-

حافظ ویسی

کد متوفی: 6065740 یازدید: 235
۱۳۷۲/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۱

آ حافظ ویسی

کد متوفی: 6065744 یازدید: 124
۱۳۷۲/۱۰/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۱

مشهدی نصرت الله ویسی

کد متوفی: 6065778 یازدید: 81
۱۳۱۶ - ۱۳۹۹

مرحوم امیرحسین ویسی ششبهره

کد متوفی: 6066129 یازدید: 61
-

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068441 یازدید: 75
-

سید حبیب الله شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068644 یازدید: 59
-

سید عبدالحمید شیرمردی

کد متوفی: 6068647 یازدید: 58
-

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6068660 یازدید: 63
۱۹۵۱ - ۲۰۲۱

سید علیباز شیرمردی

کد متوفی: 6068700 یازدید: 59
-

حبیب الله جلیل طهماسبی

کد متوفی: 6071695 یازدید: 74
-

حاج مظفر قنبری مال خلیفه

کد متوفی: 6072636 یازدید: 70
-

حاج بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075042 یازدید: 84
۱۳۱۸/۱۲/۱ - 1391/8/4

بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075472 یازدید: 77
1318/12/1 - 1391/8/4

بهزاد سعیدی

کد متوفی: 6075475 یازدید: 72
1318/12/1 - 1391/8/4

فاطمه رضایی

کد متوفی: 6076153 یازدید: 79
-

آ احسان قنبری

کد متوفی: 6076203 یازدید: 79
1353/09/21 - 1399/09/23

نجفعلی شریفی

کد متوفی: 6079097 یازدید: 55
-

شادروانان بویری منجے

کد متوفی: 6081633 یازدید: 57
-

آقا بابڪ و صادق بویری منجی

کد متوفی: 6081642 یازدید: 89
-

آقا بابڪ و صادق بویرۍمنجے

کد متوفی: 6081643 یازدید: 180
-

محمد زکی شریفی ریگی

کد متوفی: 6094928 یازدید: 108
-

علی لایقی

کد متوفی: 6095527 یازدید: 601
-

هادی رحیمی ریگی

کد متوفی: 6095981 یازدید: 58
1370 - 1389

علی لایقی

کد متوفی: 6096674 یازدید: 72
۱۲،۳،۶۹ - ۶،۱ ،۱۴۰۰

آعلی لایقی

کد متوفی: 6097067 یازدید: 68
-

شمسعلی فتاحی مطلق

کد متوفی: 6097479 یازدید: 723
1341 - 1400

کد متوفی: 6101107 یازدید: 85
-

غلام حسین رئیسی

کد متوفی: 6101177 یازدید: 287
-

سید قباد موسوی

کد متوفی: 6103432 یازدید: 68
-

کد متوفی: 6103433 یازدید: 60
-

سید قباد موسوی

کد متوفی: 6103434 یازدید: 122
-

بهناز عبدی

کد متوفی: 6104954 یازدید: 406
-

بهروز پرژک

کد متوفی: 6107505 یازدید: 159
1990/05/01 - 1389/01/05

رضا مجیدی

کد متوفی: 6107544 یازدید: 53
-

سیف اله علایی

کد متوفی: 6108668 یازدید: 140
-

مهدی امیری

کد متوفی: 6114571 یازدید: 6075
1381/08/17 - 1400/02/17

بی بی فاطمه رستمی

کد متوفی: 6114612 یازدید: 92
-

شهریار خالدی سردشتی

کد متوفی: 6114752 یازدید: 47
8/21/1366 - 18/3/1398

علی فرخی

کد متوفی: 6114915 یازدید: 55
1365/01/15 - 1398/02/22

علی فرخی

کد متوفی: 6114925 یازدید: 332
1365/01/15 - 1398/02/22

حاج ولی داد امیری

کد متوفی: 6114934 یازدید: 39
1334/4/3 - 1398/1/27

غلامحسین ریسی

کد متوفی: 6115177 یازدید: 36
-

ثمن گل حسنی

کد متوفی: 6115493 یازدید: 73
-

آسید طهماسب شاملو

کد متوفی: 6118195 یازدید: 45
1336/07/04 - 1383/07/30

سید نجفعلی شریفی شیرمردی

کد متوفی: 6123533 یازدید: 113
1329/12/09 - 1399/11/17

سمتگل انصاری

کد متوفی: 6123709 یازدید: 30
1352/06/01 - 1399/03/21

رضا اندرشکر

کد متوفی: 6124541 یازدید: 997
-

آ میرزا انگارده

کد متوفی: 6124657 یازدید: 197
-

مهدب امیری ابراهیم محمدی

کد متوفی: 6125016 یازدید: 28
1381/08/17 - 1400/02/17

بی بی مریم اکبری

کد متوفی: 6127554 یازدید: 112
- 1400/04/09

میلاد شریفی

کد متوفی: 6128578 یازدید: 27
-

میلاد شریفی

کد متوفی: 6128680 یازدید: 39
- 1400/04/13

کربلایی ابراهیم محمدیان

کد متوفی: 6132118 یازدید: 67
1309/04/01 - 1400/04/17

سید سعید موسوی

کد متوفی: 6132156 یازدید: 58
- 1400/04/25

آمیلاد نجفی

کد متوفی: 6132657 یازدید: 91
-

حاج بهمن (شاه محمد) كريمى

کد متوفی: 6133129 یازدید: 605
1317 - 1400/04/26

حاج بهمن(شاه محمد) کریمی

کد متوفی: 6133170 یازدید: 48
1317/07/01 - 1400/04/26

سیده گلستان موسوی

کد متوفی: 6134776 یازدید: 40
1323/01/01 - 1400/04/18

ملک محمد خورشیدی

کد متوفی: 6145770 یازدید: 24
1343/03/09 - 1399/06/08

مشهدی نصیر اکبری

کد متوفی: 6150074 یازدید: 131
- 1400/06/14

آ محمد مهدی فتحی

کد متوفی: 6150596 یازدید: 172
- 1400/02/05

کربلایی سید محمد حسین شیرمردی

کد متوفی: 6153555 یازدید: 15
1366/02/01 - 1399/02/06

مهدی فتاحی میلاسی

کد متوفی: 6154542 یازدید: 126
1380/04/03 - 1400/07/06

مهدی فتاحی میلاسی

کد متوفی: 6154554 یازدید: 227
1381/07/03 - 1400/07/06

غلامعلی جلیل طاهری

کد متوفی: 6155743 یازدید: 292
-

.... ....

کد متوفی: 6157099 یازدید: 14
-

... .....

کد متوفی: 6157155 یازدید: 12
-

هاشم بنی زاده

کد متوفی: 6157738 یازدید: 7
- 1400/07/16

کربلایی سردار نیکبخت

کد متوفی: 6159217 یازدید: 6
- 1399/08/15

ملاآقا خون رئیسی شیخ ویسی

کد متوفی: 6160146 یازدید: 153
1310/03/01 - 1400/08/12

عرفان بویرحسنی

کد متوفی: 6163847 یازدید: 1
-

علی صالحی

کد متوفی: 6164262 یازدید: 2
1339/09/09 - 1399/11/15

علی صالحی

کد متوفی: 6164264 یازدید: 358
1339/09/09 - 1399/11/14

فاطمه علیپور

کد متوفی: 6165170 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید