آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان درمیان

کربلاییه بی بی زهره زینلی

کد متوفی: 1676 یازدید: 226
-

کربلایی مهدی باغبان

کد متوفی: 1925 یازدید: 212
-

حاج علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 1928 یازدید: 330
-

محمد رضا رفیعی

کد متوفی: 59456 یازدید: 225
-

محمد صحرائی

کد متوفی: 59970 یازدید: 202
-

سکینه مصطفایی

کد متوفی: 60142 یازدید: 211
-

علی رحیمی

کد متوفی: 60169 یازدید: 202
-

محمدمهدی رفیعی

کد متوفی: 60215 یازدید: 197
-

قمر نساء رضایی

کد متوفی: 60224 یازدید: 227
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72339 یازدید: 212
-

محمد اکبری

کد متوفی: 5050114 یازدید: 11
1347/01/01 - 1367/05/04

پرویز محمدی

کد متوفی: 5050209 یازدید: 15
1344/01/02 - 1363/12/22

عزیز عزیزی

کد متوفی: 5050403 یازدید: 11
1340/01/10 - 1359/09/07

حبیب اله محمدی درمیان

کد متوفی: 5050455 یازدید: 13
1344/01/10 - 1366/07/16

محمد خسروی سرو

کد متوفی: 5050595 یازدید: 14
1353/01/02 - 1373/10/22

یارمحمد غیبی گزیک

کد متوفی: 5050659 یازدید: 16
1329/11/20 - 1365/08/11

محمد عبداللهی

کد متوفی: 5050671 یازدید: 14
1341/09/10 - 1363/07/26

غلام احمد جزیکی

کد متوفی: 5050714 یازدید: 20
1334/08/29 - 1359/07/22

غلام نبی قربانی

کد متوفی: 5050748 یازدید: 10
1343/10/01 - 1365/12/04

سیدیونس حسینی

کد متوفی: 5050833 یازدید: 19
1343/01/01 - 1362/08/28

محمودرضا سلحشوران

کد متوفی: 5050932 یازدید: 9
1346/06/01 - 1366/02/21

غلام خسروی

کد متوفی: 5051015 یازدید: 11
1338/01/03 - 1379/10/07

غلام نبی عبداللهی

کد متوفی: 5051048 یازدید: 14
1339/03/01 - 1370/07/10

حسین فرخی

کد متوفی: 5051117 یازدید: 14
1335/04/02 - 1361/01/22

جان محمد خدادادی

کد متوفی: 5051120 یازدید: 15
1358/07/01 - 1377/12/18

غلام احمد یعقوبی

کد متوفی: 5051121 یازدید: 13
1338/06/17 - 1359/02/16

حیدر خسروی

کد متوفی: 5051143 یازدید: 15
1337/06/10 - 1365/10/24

غلام حسین جلالی

کد متوفی: 5051201 یازدید: 11
1350/06/01 - 1365/11/05

محمد مولائی

کد متوفی: 5051254 یازدید: 13
1343/01/10 - 1362/09/03

جلال الدین رمیار

کد متوفی: 5051424 یازدید: 7
1340/09/17 - 1378/02/02

محمدرفیع تخمکار

کد متوفی: 5051513 یازدید: 13
1346/01/10 - 1366/07/13

ذوالفقار پیش یار

کد متوفی: 5051526 یازدید: 7
1338/03/14 - 1360/11/21

محمدرضا مصطفائی

کد متوفی: 5051613 یازدید: 11
1353/07/01 - 1375/02/06

کربلایی حاجی حسین وسکینه مالکی

کد متوفی: 6001198 یازدید: 185
-

حوران قاسمی

کد متوفی: 6005159 یازدید: 178
-

رضیه تقوی

کد متوفی: 6028050 یازدید: 172
-

محمدحسین توکلی

کد متوفی: 6032728 یازدید: 174
-

فاطمه توکلی

کد متوفی: 6032747 یازدید: 178
-

جلال فطرتی

کد متوفی: 6033735 یازدید: 165
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033746 یازدید: 177
-

حاجی سکندر ناصری و ماه بیگم آذری

کد متوفی: 6057360 یازدید: 158
-

حاجی کنیزاسداللهی

کد متوفی: 6057372 یازدید: 160
-

پرویزرضا رضایی

کد متوفی: 6082782 یازدید: 194
10/06/1334 - 06/10/1399

طوبی هوشیار مقدم

کد متوفی: 6082930 یازدید: 160
-

علیرضا بهاری

کد متوفی: 6090350 یازدید: 180
-

مرحومه بی بی طاهره حسینی

کد متوفی: 6121380 یازدید: 184
- 1400/03/08

مرحومه بی بی طاهره حسینی

کد متوفی: 6121396 یازدید: 135
- 1400/03/09

محسن خزاعی و جمیع مومنین و مومنات

کد متوفی: 6129500 یازدید: 963
1363/12/01 - 1400/04/12

طوبی هوشیارمقدم

کد متوفی: 6190035 یازدید: 78
-

سیده عایشه موسوی

کد متوفی: 6201670 یازدید: 339
- 1401/03/07

مرتضی ایزدی

کد متوفی: 6207454 یازدید: 1296
1379/01/01 - 1401/04/26

فاطمه نساء عبدالهی

کد متوفی: 6209341 یازدید: 22
- 1401/05/08

حاج اسماعیل بیک زارعی

کد متوفی: 6218150 یازدید: 9
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید