آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فردوس

حسین هادوی

کد متوفی: 10153 یازدید: 141
-

محمدرضا شجریان

کد متوفی: 24701 یازدید: 92
-

بتول نورایی

کد متوفی: 32261 یازدید: 97
-

حسین ذوالفقاری

کد متوفی: 34044 یازدید: 82
-

مرحومه ناظم

کد متوفی: 35699 یازدید: 80
-

محمد رسول راشدیان

کد متوفی: 45264 یازدید: 77
-

محمد رسول راشدیان

کد متوفی: 45266 یازدید: 87
-

محمد رسول راشدیان

کد متوفی: 45269 یازدید: 83
-

برات الله يزدان پناه

کد متوفی: 54077 یازدید: 92
-

شیخ رمضان براتی

کد متوفی: 54864 یازدید: 88
-

فاطمه سواری

کد متوفی: 55064 یازدید: 71
۱۳۰۸ - ۱۳۸۵

حاج کربلایی علی آملی

کد متوفی: 56546 یازدید: 88
-

حمزه صدوقی

کد متوفی: 64283 یازدید: 76
-

کربلایی محمد حسین اسحاقیان

کد متوفی: 67382 یازدید: 92
-

محمد برزو

کد متوفی: 69180 یازدید: 64
-

بهجت مقدس زاده

کد متوفی: 69729 یازدید: 82
-

ابوالقاسم سیفی

کد متوفی: 69759 یازدید: 85
-

میرزاعباس ابراهیم زاده

کد متوفی: 70112 یازدید: 82
-

حسين كلوخي

کد متوفی: 71306 یازدید: 75
-

کربلایی سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 72427 یازدید: 83
-

کربلایی فاطمه جیحون

کد متوفی: 75042 یازدید: 77
-

amirhossein ekrami mahboob

کد متوفی: 76132 یازدید: 89
-

حاج حسین برهانی

کد متوفی: 76970 یازدید: 83
-

غلامرضا صالحی

کد متوفی: 800857 یازدید: 63
-

محمدرضا صالحی

کد متوفی: 800883 یازدید: 139
-

بی بی عصمت پناهی

کد متوفی: 6001974 یازدید: 105
-

محمد حسین کشتبان

کد متوفی: 6004714 یازدید: 79
-

حاج محمد ابراهیم شعیبی

کد متوفی: 6005969 یازدید: 102
-

درگذشتگان روستای خانکوک

کد متوفی: 6007244 یازدید: 82
-

حاج حسین طاهری

کد متوفی: 6007972 یازدید: 134
-

محمد ابراهیم شعیبی

کد متوفی: 6008033 یازدید: 80
-

حاج اسدالله بخشیان

کد متوفی: 6008258 یازدید: 128
-

لیلا حسینی

کد متوفی: 6008384 یازدید: 75
-

لیلا حسینی

کد متوفی: 6008547 یازدید: 84
-

ولی الله ادهمی

کد متوفی: 6013182 یازدید: 67
-

. خدیجه غلامی

کد متوفی: 6013969 یازدید: 101
-

محمد رضا شعفی

کد متوفی: 6014162 یازدید: 83
-

حاج محمدابراهیم شعیبی

کد متوفی: 6014300 یازدید: 81
-

ارزو ره

کد متوفی: 6014726 یازدید: 82
-

حاج غلامرضا نجیبی

کد متوفی: 6015670 یازدید: 98
-

غلام حسین ایمانی

کد متوفی: 6015700 یازدید: 86
-

عصمت حقیقی

کد متوفی: 6016220 یازدید: 72
-

کبری طایفی

کد متوفی: 6016342 یازدید: 70
-

محسن ادبی

کد متوفی: 6016921 یازدید: 113
-

فاطمه عبدی

کد متوفی: 6016927 یازدید: 76
-

عباسعلی مردافکن

کد متوفی: 6017063 یازدید: 80
-

حبیب اله عربی

کد متوفی: 6017081 یازدید: 137
-

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6017263 یازدید: 71
-

فاطمه صبحی

کد متوفی: 6018204 یازدید: 76
-

حسین داورپناه

کد متوفی: 6020083 یازدید: 64
-

سید محمد خسروی معزیان

کد متوفی: 6021121 یازدید: 80
-

حاج محمد جمشیدی

کد متوفی: 6022020 یازدید: 87
-

فاطمه رجبی

کد متوفی: 6022801 یازدید: 76
-

علی اکبر عمادی

کد متوفی: 6023715 یازدید: 79
-

محمد عبدی

کد متوفی: 6025354 یازدید: 89
-

محمد رجبی

کد متوفی: 6026650 یازدید: 68
-

رمضان زرعی

کد متوفی: 6028989 یازدید: 68
-

محمد حسن رجبی

کد متوفی: 6029005 یازدید: 82
-

لیلی رزمی

کد متوفی: 6029009 یازدید: 83
-

جواد کاووسی

کد متوفی: 6029448 یازدید: 88
-

جواد کاووسی

کد متوفی: 6029455 یازدید: 90
-

علی فرهادی

کد متوفی: 6037202 یازدید: 62
-

کربلایی محمد رضا اضغری

کد متوفی: 6037448 یازدید: 69
-

حجی کلوخ صابر

کد متوفی: 6037809 یازدید: 83
-

حاج کربلایی یوسف نیازی

کد متوفی: 6039885 یازدید: 98
-

کربلایی زین العابدین فدایی

کد متوفی: 6040415 یازدید: 98
-

محمدتقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6040482 یازدید: 75
-

بی بی مانده بهارعشقی

کد متوفی: 6041875 یازدید: 127
-

حاج علی اکبر جمالی

کد متوفی: 6048393 یازدید: 83
-

حاج محمد حسن ناصری

کد متوفی: 6049693 یازدید: 259
-

محمد رحیمی و خانم ارجمند مزدی

کد متوفی: 6050408 یازدید: 97
-

عبدالحسین صیفی

کد متوفی: 6050628 یازدید: 69
-

حاج عبدالحسین صیفی

کد متوفی: 6050637 یازدید: 82
-

حاج علی اکبر حراث

کد متوفی: 6050676 یازدید: 86
-

گوهر سکندری مقدم

کد متوفی: 6050690 یازدید: 72
-

حاج علی اکبر جمالی

کد متوفی: 6051629 یازدید: 85
-

حاج کربلایی غلامرضا دهقان

کد متوفی: 6051648 یازدید: 83
-

محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6053480 یازدید: 148
-

مادر سادات حضرت فاطمه زهرا س

کد متوفی: 6053489 یازدید: 73
-

حسین داورپناه

کد متوفی: 6054336 یازدید: 64
-

حاجیه ربابه زارعی

کد متوفی: 6055647 یازدید: 93
1334 - 1394/10/30

کبری خزائیان

کد متوفی: 6059107 یازدید: 94
- ۹۹

حسین میرشب

کد متوفی: 6059121 یازدید: 75
- 1398/05/19

کربلایی عباس شرفی

کد متوفی: 6059122 یازدید: 72
1359 - 1398

کربلایی عباس شرفی

کد متوفی: 6059672 یازدید: 68
1359 - 1398

کربلایی عباس شرفی

کد متوفی: 6059677 یازدید: 69
1359 - 1398

کربلایی عباس شرفی

کد متوفی: 6059680 یازدید: 67
1359 - 1398

حاج سید محمود سید محمدی

کد متوفی: 6059835 یازدید: 84
۲۱'۱۱'۱۳۵۰ - ۹'۷'۱۳۹۸

حاج سید محمود سیدمحمدی

کد متوفی: 6059838 یازدید: 75
۲۱'۱۱'۱۳۵۰ - ۴'۷'۱۳۹۸

محمدرضا پری افسای

کد متوفی: 6062062 یازدید: 85
- 1399/10/20

حسین بنی اسد

کد متوفی: 6062892 یازدید: 67
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6064830 یازدید: 91
-

حسین هوشمند

کد متوفی: 6064839 یازدید: 71
-

تمام فوت شدگان تمام درگذشتگان

کد متوفی: 6065666 یازدید: 88
-

مریم امیری محبوب

کد متوفی: 6069004 یازدید: 79
۱۳۵۵/۰۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

حاج عزیزالله اسماعیلی

کد متوفی: 6069852 یازدید: 73
- 1399/11/23

محمد جمعه زاده

کد متوفی: 6070892 یازدید: 128
1300/05/20 - 1390/03/17

علی اکبر طایری

کد متوفی: 6071324 یازدید: 71
-

حسین بنی اسد

کد متوفی: 6075316 یازدید: 69
1312/12/18 - 1399/8/4

حجی رضا تجلی

کد متوفی: 6075875 یازدید: 86
-

محمد ابراهیم فیاضیان

کد متوفی: 6077077 یازدید: 67
-

سید عباس حسینی

کد متوفی: 6080623 یازدید: 104
1345/01/01 - 1399/12/17

محمدرضا شرافتی

کد متوفی: 6091675 یازدید: 318
-

سید جمال هاشمی

کد متوفی: 6094969 یازدید: 97
- 1400/01/14

حسین بنی اسد

کد متوفی: 6098829 یازدید: 75
۱۳۱۳/۱۲/۱۸ -

حسین بنی اسد

کد متوفی: 6098832 یازدید: 143
۱۳۱۳/۱۲/۱۸ - ۹۹/۸/۴

فاطمه ثریامقدم

کد متوفی: 6098841 یازدید: 210
۱۳۱۹/۶/۶ - ۱۳۹۴/۲/۱۹

دانش آموزان شهید شهدای دانش آموز

کد متوفی: 6108962 یازدید: 71
-

حاج محمدعلی ناظری

کد متوفی: 6109051 یازدید: 119
-

حاج عباسعلی ناظری

کد متوفی: 6109052 یازدید: 87
-

ماندگار نویدی

کد متوفی: 6109054 یازدید: 87
-

محمود ناظری

کد متوفی: 6109055 یازدید: 99
-

حاج علی اکبر ناظری

کد متوفی: 6109056 یازدید: 96
-

حجیه خدیجه ناظری

کد متوفی: 6109071 یازدید: 98
-

حاج محمد حسین زارعی

کد متوفی: 6109073 یازدید: 83
-

حجیه عذرا ناظری

کد متوفی: 6109074 یازدید: 75
-

حاجی محمدرضا افقویی

کد متوفی: 6109075 یازدید: 86
-

کربلایی شهربانو مفیدی

کد متوفی: 6109077 یازدید: 473
-

صغری مقربی

کد متوفی: 6110022 یازدید: 70
-

عباسعلی ناظری

کد متوفی: 6110023 یازدید: 87
-

حاج محمدحسین ناظری

کد متوفی: 6110025 یازدید: 97
-

کد متوفی: 6111272 یازدید: 67
-

کد متوفی: 6111280 یازدید: 68
-

کد متوفی: 6111334 یازدید: 86
-

کد متوفی: 6111339 یازدید: 77
-

شهدای هنرستان شهید باهنر فردوس

کد متوفی: 6111342 یازدید: 94
-

هنرجوی هنرستان شهید باهنر

کد متوفی: 6111384 یازدید: 187
-

کد متوفی: 6112536 یازدید: 77
-

اموات و درگذشتگان روستای گستج

کد متوفی: 6132723 یازدید: 240
1300/01/14 - 1400/04/30

فاطمه غلامی

کد متوفی: 6136232 یازدید: 590
- 1400/05/12

حاج کربلایی نعمت الله اخگری

کد متوفی: 6141826 یازدید: 88
1322/03/08 - 1400/01/29

میرزا احمد احمدیان

کد متوفی: 6142705 یازدید: 154
- 1400/09/02

محمدرضا روشن

کد متوفی: 6143272 یازدید: 43
-

جواد هوشمند

کد متوفی: 6143932 یازدید: 540
- 1400/06/01

محمّداسماعیل آزادنژاد

کد متوفی: 6144009 یازدید: 41
-

هاشم دباغ

کد متوفی: 6146423 یازدید: 193
1354/05/08 - 1400/06/02

حاج محمد کلوخ آگاهی

کد متوفی: 6148278 یازدید: 80
-

حاج غلامحسین منصورزاده

کد متوفی: 6155623 یازدید: 13
1327/10/18 - 1400/05/17

حسین وعلی علمدار و نادری

کد متوفی: 6163105 یازدید: 0
-

حاج کرمعلی رفتاری

کد متوفی: 6164626 یازدید: 29
-

کاظم مرادی رمضانی

کد متوفی: 6165176 یازدید: 5
1367/03/26 - 1400/09/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید