آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باخرز

غلامعلی براتی

کد متوفی: 47 یازدید: 371
-

سعید شامیاتی

کد متوفی: 49 یازدید: 390
-

زیبا طالب

کد متوفی: 91 یازدید: 313
-

غلامرضا غفرانی

کد متوفی: 8651 یازدید: 318
-

سید علی صدری

کد متوفی: 14707 یازدید: 272
-

غلامعباس ملکی

کد متوفی: 21778 یازدید: 333
-

احمد سالارزاده

کد متوفی: 27279 یازدید: 434
-

عشقعلی بختیاری

کد متوفی: 38520 یازدید: 253
-

علی بختیاری

کد متوفی: 38525 یازدید: 328
-

دیه گو ماردونا

کد متوفی: 59811 یازدید: 240
-

کربلایی اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69096 یازدید: 267
-

گوهر غلامی

کد متوفی: 74817 یازدید: 204
-

سمانه علیپور

کد متوفی: 6010793 یازدید: 260
-

مرحوم حاج غلامرضا آدینه

کد متوفی: 6014238 یازدید: 297
-

مریم طالب

کد متوفی: 6037845 یازدید: 228
-

کربلایی غلامرضا عامری

کد متوفی: 6043668 یازدید: 197
-

کربلایی اسماعیل لایی

کد متوفی: 6043689 یازدید: 190
-

حاج حسینعلی اسدی

کد متوفی: 6043797 یازدید: 332
-

غلامعلی کبیری

کد متوفی: 6043842 یازدید: 191
-

کربلایی غلامحسن پرویزی

کد متوفی: 6044207 یازدید: 192
-

مریم طالب

کد متوفی: 6049303 یازدید: 223
-

حاج محمد صادق سرنثار

کد متوفی: 6064224 یازدید: 946
1321/01/02 - 1399/10/30

مریم زوار قلعه نویی

کد متوفی: 6066556 یازدید: 352
-

مهناز اسدی

کد متوفی: 6078891 یازدید: 211
-

کد متوفی: 6106914 یازدید: 173
-

حاجيه خانم عزيزه اسدالهي

کد متوفی: 6107427 یازدید: 404
- 1400/02/07

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6109851 یازدید: 270
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6118028 یازدید: 184
-

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120326 یازدید: 389
1347/07/19 - 1400/02/28

حاج حبيب الله آژير

کد متوفی: 6121920 یازدید: 257
- 1400/03/11

کبری مظفر

کد متوفی: 6124563 یازدید: 117
- 1400/03/20

حسین حسن زاده شهری

کد متوفی: 6125448 یازدید: 285
1323 - 1400/03/23

خانقلی محمدپور

کد متوفی: 6126642 یازدید: 212
- 1397/05/31

علیرضا زنده دل

کد متوفی: 6131643 یازدید: 529
1342/03/06 - 1396/06/10

هاشم جلیلی فر

کد متوفی: 6135348 یازدید: 231
1212/12/04 - 1398/02/30

منیره مصدقیان

کد متوفی: 6139391 یازدید: 151
-

علی اسغر مهجوری قله شیری

کد متوفی: 6141690 یازدید: 138
-

صدیقه پر هنر

کد متوفی: 6142134 یازدید: 159
- 1400/05/26

محمود نیکوعقیده

کد متوفی: 6142155 یازدید: 520
1374/06/30 - 1400/05/23

صالحه وحیدی

کد متوفی: 6146303 یازدید: 168
1312/01/01 - 1400/05/15

حاج حسین اسپان منش

کد متوفی: 6147535 یازدید: 476
1323/10/08 - 1399/08/29

صدیقه بهادران

کد متوفی: 6150100 یازدید: 685
1349/01/01 - 1400/06/19

ذکیه نوری

کد متوفی: 6150528 یازدید: 138
-

حاج اسماعیل حمیدی

کد متوفی: 6154712 یازدید: 224
1334/01/07 - 1400/07/06

زکیه نورى

کد متوفی: 6154932 یازدید: 153
1322/04/09 - 1400/06/07

عرشیا زرکوب

کد متوفی: 6156579 یازدید: 322
1391/03/18 - 1399/08/01

علی اصغر رصازاده مقدم

کد متوفی: 6159633 یازدید: 102
-

قاسم کاظمیان

کد متوفی: 6159739 یازدید: 132
-

حاج غلامعلی دلیلی

کد متوفی: 6160185 یازدید: 381
- 1400/08/09

یبس بیسب

کد متوفی: 6161937 یازدید: 82
1398/04/06 -

علی اکبر آرام

کد متوفی: 6162741 یازدید: 279
-

محمدرضا عبدالصالحی

کد متوفی: 6164258 یازدید: 72
1311/11/17 - 1397/08/19

قاسم حمیدی

کد متوفی: 6164967 یازدید: 106
-

علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166634 یازدید: 92
1358/07/01 - 1399/09/19

شادروان علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166640 یازدید: 283
1358/07/01 - 1399/09/19

حاجی محمد خانی فرزند غلام حسین

کد متوفی: 6169398 یازدید: 96
- 1400/10/01

قاسم شهید سلیمانی

کد متوفی: 6169534 یازدید: 56
-

خادم اهل بیت غلامحسین غفرانی قلعه نویی

کد متوفی: 6169543 یازدید: 84
1300/11/07 - 1375/10/06

محمد مهدی خسروی

کد متوفی: 6171408 یازدید: 119
1372/11/08 - 1396/12/02

غلامعلی شریفی

کد متوفی: 6171432 یازدید: 56
-

کربلایی غلامحسین ایمانی

کد متوفی: 6171903 یازدید: 266
1343/01/01 - 1400/10/05

علی فاطمی

کد متوفی: 6171988 یازدید: 62
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172576 یازدید: 52
- 1400/04/04

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172586 یازدید: 349
- 1400/04/04

حاج رضا درخشانفر

کد متوفی: 6178136 یازدید: 67
- 1400/08/28

کربلایی عباسعلی معین پور

کد متوفی: 6178373 یازدید: 55
- 1400/11/10

فضه صادقی

کد متوفی: 6180423 یازدید: 57
1338/01/01 - 1398/11/10

اسماعیل محتشم ارجمند

کد متوفی: 6180507 یازدید: 94
1364/04/26 - 1399/04/16

مهدی آذرگر

کد متوفی: 6183261 یازدید: 2072
-

کربلایی قربانعلی کهنمویی

کد متوفی: 6184886 یازدید: 72
1319/08/08 - 1398/08/05

محمد ابستان

کد متوفی: 6185569 یازدید: 33
-

محمد ابستان ابستان

کد متوفی: 6185573 یازدید: 40
-

قربان علی فرخانی

کد متوفی: 6185630 یازدید: 106
1319/01/01 - 1400/12/12

حسن شایسته

کد متوفی: 6190084 یازدید: 181
- 1399/05/14

فاطمه خانم قربان پور فاز

کد متوفی: 6190109 یازدید: 71
-

محمدباقر کلاته میمری

کد متوفی: 6192826 یازدید: 172
-

کربلایی سیدهاشم حسینی ارزنه ئی

کد متوفی: 6193093 یازدید: 264
1333/12/06 - 1400/12/02

حاج محمد منفرد

کد متوفی: 6193102 یازدید: 66
1326/01/03 - 1395/09/21

ملیحه قاسم زاده

کد متوفی: 6193503 یازدید: 126
1352/01/24 - 1398/01/28

واموات جمع ممنون🌷

کد متوفی: 6193671 یازدید: 181
-

ماهور اسدی

کد متوفی: 6198877 یازدید: 52
- 1400/02/28

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6202457 یازدید: 430
1333/06/06 - 1391/03/21

حاج علی معافیان

کد متوفی: 6209745 یازدید: 34
-

محمد لایق

کد متوفی: 6211470 یازدید: 136
-

اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 6211478 یازدید: 68
-

محمد رعنایی

کد متوفی: 6213551 یازدید: 33
1300/02/12 - 1401/05/03

فاطمه تاتاری

کد متوفی: 6215228 یازدید: 99
1330/01/19 - 1391/12/03

ابراهیم حسینی

کد متوفی: 6220565 یازدید: 24
1331/05/09 - 1396/09/25

سید محمد پورحسینی گلستانی

کد متوفی: 6220966 یازدید: 44
- 1376/11/29

احمد گنج بخش

کد متوفی: 6221387 یازدید: 49
- 1401/10/01

فاطمه عبدالله. زاده

کد متوفی: 6225827 یازدید: 38
-

ارسلان خانیکی

کد متوفی: 6225828 یازدید: 90
1371/02/19 - 1401/11/29

حسن غلام احمدی

کد متوفی: 6228357 یازدید: 68
1335/10/01 - 1401/08/28

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231971 یازدید: 24
-

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231972 یازدید: 23
-

شادروان نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6231973 یازدید: 23
-

خدیجه دربان استانه

کد متوفی: 6232729 یازدید: 21
-

حاج قربانعلی نیک انجام

کد متوفی: 6240623 یازدید: 10
1325/01/01 - 1400/06/14

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6241664 یازدید: 5
1316/06/13 - 1400/02/12

حاج عباس کرد صفرعلی

کد متوفی: 6241725 یازدید: 26
-

حاج علی سعادت تبار

کد متوفی: 6242934 یازدید: 8
-

غلامرضا رزازان

کد متوفی: 6245708 یازدید: 1
1320/01/01 - 1401/04/13

حاج مهدی مهدوی

کد متوفی: 6245777 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید