آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باخرز

غلامعلی براتی

کد متوفی: 47 یازدید: 216
-

سعید شامیاتی

کد متوفی: 49 یازدید: 204
-

زیبا طالب

کد متوفی: 91 یازدید: 171
-

غلامرضا غفرانی

کد متوفی: 8651 یازدید: 162
-

سید علی صدری

کد متوفی: 14707 یازدید: 131
-

غلامعباس ملکی

کد متوفی: 21778 یازدید: 137
-

احمد سالارزاده

کد متوفی: 27279 یازدید: 227
-

عشقعلی بختیاری

کد متوفی: 38520 یازدید: 123
-

علی بختیاری

کد متوفی: 38525 یازدید: 133
-

دیه گو ماردونا

کد متوفی: 59811 یازدید: 124
-

کربلایی اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69096 یازدید: 130
-

گوهر غلامی

کد متوفی: 74817 یازدید: 114
-

سمانه علیپور

کد متوفی: 6010793 یازدید: 126
-

مرحوم حاج غلامرضا آدینه

کد متوفی: 6014238 یازدید: 166
-

مریم طالب

کد متوفی: 6037845 یازدید: 116
-

کربلایی غلامرضا عامری

کد متوفی: 6043668 یازدید: 99
-

کربلایی اسماعیل لایی

کد متوفی: 6043689 یازدید: 95
-

حاج حسینعلی اسدی

کد متوفی: 6043797 یازدید: 138
-

غلامعلی کبیری

کد متوفی: 6043842 یازدید: 84
-

کربلایی غلامحسن پرویزی

کد متوفی: 6044207 یازدید: 108
-

مریم طالب

کد متوفی: 6049303 یازدید: 108
-

حاج محمد صادق سرنثار

کد متوفی: 6064224 یازدید: 830
1321/01/02 - 1399/10/30

مریم زوار قلعه نویی

کد متوفی: 6066556 یازدید: 154
-

مهناز اسدی

کد متوفی: 6078891 یازدید: 91
-

کد متوفی: 6106914 یازدید: 92
-

حاجيه خانم عزيزه اسدالهي

کد متوفی: 6107427 یازدید: 306
- 1400/02/07

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6109851 یازدید: 128
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6118028 یازدید: 95
-

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120326 یازدید: 330
1347/07/19 - 1400/02/28

حاج حبيب الله آژير

کد متوفی: 6121920 یازدید: 118
- 1400/03/11

کبری مظفر

کد متوفی: 6124563 یازدید: 60
- 1400/03/20

حسین حسن زاده شهری

کد متوفی: 6125448 یازدید: 198
1323 - 1400/03/23

خانقلی محمدپور

کد متوفی: 6126642 یازدید: 129
- 1397/05/31

علیرضا زنده دل

کد متوفی: 6131643 یازدید: 401
1342/03/06 - 1396/06/10

هاشم جلیلی فر

کد متوفی: 6135348 یازدید: 147
1212/12/04 - 1398/02/30

منیره مصدقیان

کد متوفی: 6139391 یازدید: 57
-

علی اسغر مهجوری قله شیری

کد متوفی: 6141690 یازدید: 59
-

صدیقه پر هنر

کد متوفی: 6142134 یازدید: 58
- 1400/05/26

محمود نیکوعقیده

کد متوفی: 6142155 یازدید: 390
1374/06/30 - 1400/05/23

صالحه وحیدی

کد متوفی: 6146303 یازدید: 59
1312/01/01 - 1400/05/15

حاج حسین اسپان منش

کد متوفی: 6147535 یازدید: 376
1323/10/08 - 1399/08/29

صدیقه بهادران

کد متوفی: 6150100 یازدید: 451
1349/01/01 - 1400/06/19

ذکیه نوری

کد متوفی: 6150528 یازدید: 51
-

حاج اسماعیل حمیدی

کد متوفی: 6154712 یازدید: 115
1334/01/07 - 1400/07/06

زکیه نورى

کد متوفی: 6154932 یازدید: 44
1322/04/09 - 1400/06/07

عرشیا زرکوب

کد متوفی: 6156579 یازدید: 144
1391/03/18 - 1399/08/01

علی اصغر رصازاده مقدم

کد متوفی: 6159633 یازدید: 32
-

قاسم کاظمیان

کد متوفی: 6159739 یازدید: 39
-

حاج غلامعلی دلیلی

کد متوفی: 6160185 یازدید: 283
- 1400/08/09

یبس بیسب

کد متوفی: 6161937 یازدید: 24
1398/04/06 -

علی اکبر آرام

کد متوفی: 6162741 یازدید: 215
-

محمدرضا عبدالصالحی

کد متوفی: 6164258 یازدید: 21
1311/11/17 - 1397/08/19

قاسم حمیدی

کد متوفی: 6164967 یازدید: 18
-

علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166634 یازدید: 32
1358/07/01 - 1399/09/19

شادروان علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166640 یازدید: 221
1358/07/01 - 1399/09/19

حاجی محمد خانی فرزند غلام حسین

کد متوفی: 6169398 یازدید: 34
- 1400/10/01

قاسم شهید سلیمانی

کد متوفی: 6169534 یازدید: 7
-

خادم اهل بیت غلامحسین غفرانی قلعه نویی

کد متوفی: 6169543 یازدید: 12
1300/11/07 - 1375/10/06

محمد مهدی خسروی

کد متوفی: 6171408 یازدید: 11
1372/11/08 - 1396/12/02

غلامعلی شریفی

کد متوفی: 6171432 یازدید: 11
-

کربلایی غلامحسین ایمانی

کد متوفی: 6171903 یازدید: 223
1343/01/01 - 1400/10/05

علی فاطمی

کد متوفی: 6171988 یازدید: 9
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172576 یازدید: 12
- 1400/04/04

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172586 یازدید: 260
- 1400/04/04

حاج رضا درخشانفر

کد متوفی: 6178136 یازدید: 7
- 1400/08/28

کربلایی عباسعلی معین پور

کد متوفی: 6178373 یازدید: 6
- 1400/11/10

فضه صادقی

کد متوفی: 6180423 یازدید: 5
1338/01/01 - 1398/11/10

اسماعیل محتشم ارجمند

کد متوفی: 6180507 یازدید: 11
1364/04/26 - 1399/04/16

مهدی آذرگر

کد متوفی: 6183261 یازدید: 1918
-

کربلایی قربانعلی کهنمویی

کد متوفی: 6184886 یازدید: 4
1319/08/08 - 1398/08/05

محمد ابستان

کد متوفی: 6185569 یازدید: 4
-

محمد ابستان ابستان

کد متوفی: 6185573 یازدید: 4
-

قربان علی فرخانی

کد متوفی: 6185630 یازدید: 50
1319/01/01 - 1400/12/12

حسن شایسته

کد متوفی: 6190084 یازدید: 129
- 1399/05/14

فاطمه خانم قربان پور فاز

کد متوفی: 6190109 یازدید: 15
-

محمدباقر کلاته میمری

کد متوفی: 6192826 یازدید: 54
-

کربلایی سیدهاشم حسینی ارزنه ئی

کد متوفی: 6193093 یازدید: 224
1333/12/06 - 1400/12/02

حاج محمد منفرد

کد متوفی: 6193102 یازدید: 6
1326/01/03 - 1395/09/21

ملیحه قاسم زاده

کد متوفی: 6193503 یازدید: 84
1352/01/24 - 1398/01/28

واموات جمع ممنون🌷

کد متوفی: 6193671 یازدید: 117
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید