آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باخرز

غلامعلی براتی

کد متوفی: 47 یازدید: 264
-

سعید شامیاتی

کد متوفی: 49 یازدید: 256
-

زیبا طالب

کد متوفی: 91 یازدید: 217
-

غلامرضا غفرانی

کد متوفی: 8651 یازدید: 208
-

سید علی صدری

کد متوفی: 14707 یازدید: 173
-

غلامعباس ملکی

کد متوفی: 21778 یازدید: 182
-

احمد سالارزاده

کد متوفی: 27279 یازدید: 274
-

عشقعلی بختیاری

کد متوفی: 38520 یازدید: 156
-

علی بختیاری

کد متوفی: 38525 یازدید: 177
-

دیه گو ماردونا

کد متوفی: 59811 یازدید: 161
-

کربلایی اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69096 یازدید: 168
-

گوهر غلامی

کد متوفی: 74817 یازدید: 140
-

سمانه علیپور

کد متوفی: 6010793 یازدید: 160
-

مرحوم حاج غلامرضا آدینه

کد متوفی: 6014238 یازدید: 198
-

مریم طالب

کد متوفی: 6037845 یازدید: 143
-

کربلایی غلامرضا عامری

کد متوفی: 6043668 یازدید: 123
-

کربلایی اسماعیل لایی

کد متوفی: 6043689 یازدید: 126
-

حاج حسینعلی اسدی

کد متوفی: 6043797 یازدید: 184
-

غلامعلی کبیری

کد متوفی: 6043842 یازدید: 123
-

کربلایی غلامحسن پرویزی

کد متوفی: 6044207 یازدید: 132
-

مریم طالب

کد متوفی: 6049303 یازدید: 145
-

حاج محمد صادق سرنثار

کد متوفی: 6064224 یازدید: 861
1321/01/02 - 1399/10/30

مریم زوار قلعه نویی

کد متوفی: 6066556 یازدید: 185
-

مهناز اسدی

کد متوفی: 6078891 یازدید: 125
-

کد متوفی: 6106914 یازدید: 112
-

حاجيه خانم عزيزه اسدالهي

کد متوفی: 6107427 یازدید: 332
- 1400/02/07

حاج علی اکبر شامیاتی

کد متوفی: 6109851 یازدید: 161
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6118028 یازدید: 110
-

اکرم رضائیان

کد متوفی: 6120326 یازدید: 347
1347/07/19 - 1400/02/28

حاج حبيب الله آژير

کد متوفی: 6121920 یازدید: 152
- 1400/03/11

کبری مظفر

کد متوفی: 6124563 یازدید: 77
- 1400/03/20

حسین حسن زاده شهری

کد متوفی: 6125448 یازدید: 225
1323 - 1400/03/23

خانقلی محمدپور

کد متوفی: 6126642 یازدید: 151
- 1397/05/31

علیرضا زنده دل

کد متوفی: 6131643 یازدید: 435
1342/03/06 - 1396/06/10

هاشم جلیلی فر

کد متوفی: 6135348 یازدید: 167
1212/12/04 - 1398/02/30

منیره مصدقیان

کد متوفی: 6139391 یازدید: 75
-

علی اسغر مهجوری قله شیری

کد متوفی: 6141690 یازدید: 81
-

صدیقه پر هنر

کد متوفی: 6142134 یازدید: 90
- 1400/05/26

محمود نیکوعقیده

کد متوفی: 6142155 یازدید: 419
1374/06/30 - 1400/05/23

صالحه وحیدی

کد متوفی: 6146303 یازدید: 88
1312/01/01 - 1400/05/15

حاج حسین اسپان منش

کد متوفی: 6147535 یازدید: 392
1323/10/08 - 1399/08/29

صدیقه بهادران

کد متوفی: 6150100 یازدید: 476
1349/01/01 - 1400/06/19

ذکیه نوری

کد متوفی: 6150528 یازدید: 69
-

حاج اسماعیل حمیدی

کد متوفی: 6154712 یازدید: 141
1334/01/07 - 1400/07/06

زکیه نورى

کد متوفی: 6154932 یازدید: 72
1322/04/09 - 1400/06/07

عرشیا زرکوب

کد متوفی: 6156579 یازدید: 174
1391/03/18 - 1399/08/01

علی اصغر رصازاده مقدم

کد متوفی: 6159633 یازدید: 48
-

قاسم کاظمیان

کد متوفی: 6159739 یازدید: 67
-

حاج غلامعلی دلیلی

کد متوفی: 6160185 یازدید: 308
- 1400/08/09

یبس بیسب

کد متوفی: 6161937 یازدید: 36
1398/04/06 -

علی اکبر آرام

کد متوفی: 6162741 یازدید: 236
-

محمدرضا عبدالصالحی

کد متوفی: 6164258 یازدید: 30
1311/11/17 - 1397/08/19

قاسم حمیدی

کد متوفی: 6164967 یازدید: 33
-

علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166634 یازدید: 42
1358/07/01 - 1399/09/19

شادروان علیرضا چوگان

کد متوفی: 6166640 یازدید: 231
1358/07/01 - 1399/09/19

حاجی محمد خانی فرزند غلام حسین

کد متوفی: 6169398 یازدید: 42
- 1400/10/01

قاسم شهید سلیمانی

کد متوفی: 6169534 یازدید: 19
-

خادم اهل بیت غلامحسین غفرانی قلعه نویی

کد متوفی: 6169543 یازدید: 24
1300/11/07 - 1375/10/06

محمد مهدی خسروی

کد متوفی: 6171408 یازدید: 23
1372/11/08 - 1396/12/02

غلامعلی شریفی

کد متوفی: 6171432 یازدید: 22
-

کربلایی غلامحسین ایمانی

کد متوفی: 6171903 یازدید: 237
1343/01/01 - 1400/10/05

علی فاطمی

کد متوفی: 6171988 یازدید: 24
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172576 یازدید: 26
- 1400/04/04

جواد سعیدی

کد متوفی: 6172586 یازدید: 282
- 1400/04/04

حاج رضا درخشانفر

کد متوفی: 6178136 یازدید: 19
- 1400/08/28

کربلایی عباسعلی معین پور

کد متوفی: 6178373 یازدید: 19
- 1400/11/10

فضه صادقی

کد متوفی: 6180423 یازدید: 22
1338/01/01 - 1398/11/10

اسماعیل محتشم ارجمند

کد متوفی: 6180507 یازدید: 23
1364/04/26 - 1399/04/16

مهدی آذرگر

کد متوفی: 6183261 یازدید: 1989
-

کربلایی قربانعلی کهنمویی

کد متوفی: 6184886 یازدید: 13
1319/08/08 - 1398/08/05

محمد ابستان

کد متوفی: 6185569 یازدید: 11
-

محمد ابستان ابستان

کد متوفی: 6185573 یازدید: 13
-

قربان علی فرخانی

کد متوفی: 6185630 یازدید: 61
1319/01/01 - 1400/12/12

حسن شایسته

کد متوفی: 6190084 یازدید: 147
- 1399/05/14

فاطمه خانم قربان پور فاز

کد متوفی: 6190109 یازدید: 25
-

محمدباقر کلاته میمری

کد متوفی: 6192826 یازدید: 68
-

کربلایی سیدهاشم حسینی ارزنه ئی

کد متوفی: 6193093 یازدید: 239
1333/12/06 - 1400/12/02

حاج محمد منفرد

کد متوفی: 6193102 یازدید: 18
1326/01/03 - 1395/09/21

ملیحه قاسم زاده

کد متوفی: 6193503 یازدید: 99
1352/01/24 - 1398/01/28

واموات جمع ممنون🌷

کد متوفی: 6193671 یازدید: 132
-

ماهور اسدی

کد متوفی: 6198877 یازدید: 21
- 1400/02/28

نوروز علی اصغری

کد متوفی: 6202457 یازدید: 131
1333/06/06 - 1391/03/21

حاج علی معافیان

کد متوفی: 6209745 یازدید: 11
-

محمد لایق

کد متوفی: 6211470 یازدید: 90
-

اسماعیل اسماعیلی

کد متوفی: 6211478 یازدید: 30
-

محمد رعنایی

کد متوفی: 6213551 یازدید: 3
1300/02/12 - 1401/05/03

فاطمه تاتاری

کد متوفی: 6215228 یازدید: 59
1330/01/19 - 1391/12/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید