آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بردسکن

مجید غلامی زارع

کد متوفی: 3716 یازدید: 247
-

حاج عطاقلی نخعی

کد متوفی: 8576 یازدید: 222
-

عبدالجواد معمارزاده

کد متوفی: 38812 یازدید: 178
- 1397/03/03

کربلایی مرادعلی علی محمدی

کد متوفی: 45374 یازدید: 178
-

کربلایی مرادعلی علیمحمدی

کد متوفی: 48471 یازدید: 185
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 52179 یازدید: 178
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 52197 یازدید: 230
-

علی محمد ابراهیمی

کد متوفی: 52625 یازدید: 179
-

محمد محمدی

کد متوفی: 52845 یازدید: 153
-

حاجیه خانم زهرا رونقی

کد متوفی: 53484 یازدید: 226
-

حاجیه خانم بتول محمدی

کد متوفی: 53822 یازدید: 196
-

کربلایی محمدحسن نوروزی

کد متوفی: 54039 یازدید: 176
-

خادم الحسین (ع) حاج علی سیفی

کد متوفی: 54194 یازدید: 251
-

حاج علی اکبر مبارکی

کد متوفی: 54305 یازدید: 258
-

کربلایی عباس ابراهیمی

کد متوفی: 54385 یازدید: 196
-

میرزا محمد مغنی

کد متوفی: 55052 یازدید: 165
-

جنت مکان حاج مصطفی عباسی

کد متوفی: 55170 یازدید: 276
-

کربلایی مختار باقری

کد متوفی: 55593 یازدید: 177
-

مرحومه عشرت طاهری

کد متوفی: 55597 یازدید: 200
-

حاجیه خانم عذرا اختصاری

کد متوفی: 55622 یازدید: 210
-

حاج سید محمد حسینی

کد متوفی: 55624 یازدید: 182
-

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 56093 یازدید: 202
-

عبدالوهاب علیپور

کد متوفی: 56381 یازدید: 181
-

کربلایی حاج عبدالوهاب علیپور

کد متوفی: 56405 یازدید: 151
-

حبیب الله عباس زاده

کد متوفی: 56707 یازدید: 192
-

محمد حسن نژاد

کد متوفی: 56782 یازدید: 164
-

کربلایی حسن اکرمی و زهرا داوودی

کد متوفی: 56892 یازدید: 167
-

حاج اقای قلی پور

کد متوفی: 57716 یازدید: 186
-

حاج احمد رضایی

کد متوفی: 57752 یازدید: 208
-

کربلایی علی رحمتی

کد متوفی: 57769 یازدید: 166
-

حاج محمد رضا سلیمانی

کد متوفی: 57782 یازدید: 181
-

لیلا یارمحمدی

کد متوفی: 58249 یازدید: 168
-

کربلایی عباس دشتی

کد متوفی: 58989 یازدید: 157
-

کربلایی عباسعلی دشتی رحمت ابادی

کد متوفی: 59105 یازدید: 169
-

حاج قربانعلی چاه ستاره

کد متوفی: 59199 یازدید: 197
-

جواد رحمانی

کد متوفی: 59209 یازدید: 202
-

اتشنشان حاج حسن پوراکبر

کد متوفی: 59959 یازدید: 339
-

بزرگ خاندان حاج حسن انصاری

کد متوفی: 60350 یازدید: 220
-

علی مختاری ( اردکانی )

کد متوفی: 64912 یازدید: 166
-

حشمت الله آموزگار

کد متوفی: 65003 یازدید: 197
-

عبد الرضا زراعتی

کد متوفی: 67405 یازدید: 189
-

محمد حسین کیانی فر

کد متوفی: 67438 یازدید: 187
-

یحیی براتی مقدم

کد متوفی: 68162 یازدید: 168
-

کربلایی محمد فکور

کد متوفی: 68181 یازدید: 207
-

عباس كارگر

کد متوفی: 74164 یازدید: 118
-

مرحومه مغفوره فاطمه رجبی

کد متوفی: 74335 یازدید: 172
-

حاج محمود عباسی

کد متوفی: 75381 یازدید: 246
-

معصومه قانعی

کد متوفی: 76895 یازدید: 183
-

غلامرضا حسن زاده

کد متوفی: 77054 یازدید: 169
-

معصومه قانعی

کد متوفی: 79789 یازدید: 185
-

حاجیه لیلی فلاحی

کد متوفی: 800436 یازدید: 208
-

زهرا انصاری

کد متوفی: 6000515 یازدید: 179
-

حاج غلامرضا حسن زاده

کد متوفی: 6001491 یازدید: 196
-

سمانه مرادیان

کد متوفی: 6001756 یازدید: 151
-

زهرا انصاری

کد متوفی: 6001778 یازدید: 149
-

زنده یاد ابوالضل نوروزی

کد متوفی: 6002142 یازدید: 340
-

مریم رمضان نیا

کد متوفی: 6002445 یازدید: 155
-

صغری دلاوری

کد متوفی: 6007738 یازدید: 257
-

مسعود حاتمی

کد متوفی: 6007741 یازدید: 165
-

غلامحسن حاتمی

کد متوفی: 6007745 یازدید: 156
-

فاطمه محمد نژاد و خان بابا سمیعی

کد متوفی: 6011077 یازدید: 173
-

لیلی محمد نژاد

کد متوفی: 6011141 یازدید: 158
-

صغری صیادی

کد متوفی: 6011227 یازدید: 148
-

مهدی رحمانی

کد متوفی: 6014022 یازدید: 217
-

خیر گرانقدر حاج خلیل مختاری

کد متوفی: 6018415 یازدید: 190
-

حاجیه خانم عصمت جوادی

کد متوفی: 6018743 یازدید: 156
-

حاجیه خانم عصمت جوادی

کد متوفی: 6018751 یازدید: 181
-

کوکب قربانپور

کد متوفی: 6022438 یازدید: 151
-

حاج غلامرضا پورعباس

کد متوفی: 6027572 یازدید: 153
-

سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028062 یازدید: 114
-

علی شاکری

کد متوفی: 6028131 یازدید: 117
-

محمدرضا عاشوری

کد متوفی: 6034717 یازدید: 136
-

زهرا ملانیا

کد متوفی: 6034722 یازدید: 166
-

امیرحسین فخر

کد متوفی: 6037754 یازدید: 227
-

ستایش برنا

کد متوفی: 6038701 یازدید: 139
-

مهدی پهلوان

کد متوفی: 6042383 یازدید: 139
-

اصغر کارگر

کد متوفی: 6042396 یازدید: 161
-

حسن دارابی

کد متوفی: 6042447 یازدید: 170
-

بمانه سالم

کد متوفی: 6045248 یازدید: 153
-

رضوان ضمیری

کد متوفی: 6046768 یازدید: 185
-

عبد الرفیع انبیائی

کد متوفی: 6049026 یازدید: 142
-

میرزا عباس رجائی مقدم

کد متوفی: 6049029 یازدید: 145
-

اموات و رفتگان

کد متوفی: 6056161 یازدید: 163
-

علی رجبی

کد متوفی: 6076072 یازدید: 131
25/6/1367 - 17/12/1395

کربلایی ذبیح ا... کاوسی

کد متوفی: 6076197 یازدید: 118
-

زهرا انبیائی

کد متوفی: 6090889 یازدید: 122
1313/7/7 - 1399/9/3

بی بی فاطمه بدخشان یزدی

کد متوفی: 6102149 یازدید: 132
1311.1.30 - 1397.1.30

بی بی فاطمه بدخشان یزدی

کد متوفی: 6102159 یازدید: 302
1311.1.30 - 1397.1.30

حاجیه خانم عفت نجفی کوهستانی

کد متوفی: 6107590 یازدید: 201
1309/12/12 - 1395/4/7

لیلا اسماعیل نیا

کد متوفی: 6114952 یازدید: 132
1324/6/1 - 1397/2/23

لیلا اسماعیل نیا

کد متوفی: 6114958 یازدید: 177
1324/6/1 - 1397/2/23

کد متوفی: 6116890 یازدید: 116
-

مرحومه بانو بتول محقق اصفيايي

کد متوفی: 6119732 یازدید: 135
1337/04/18 - 1392/04/27

مرحومه بانو بتول محقق اصفيايي

کد متوفی: 6119734 یازدید: 113
1337/04/18 - 1392/04/27

خدیجه نیازمند

کد متوفی: 6137042 یازدید: 105
-

یدالله اشکبوسی

کد متوفی: 6139678 یازدید: 85
-

سیدعباس حسینی

کد متوفی: 6144706 یازدید: 78
1307 - 1393

کبری کاظمی

کد متوفی: 6160575 یازدید: 69
- 1400/08/14

کبری کاظمی

کد متوفی: 6160582 یازدید: 69
- 1400/08/14

کبری کاظمی

کد متوفی: 6160602 یازدید: 73
- 1400/08/14

کبری کاظمی

کد متوفی: 6160604 یازدید: 115
1327 - 1400/08/14

کبری کاظمی

کد متوفی: 6160624 یازدید: 170
1327/10/03 - 1400/08/14

برات الله کرامتی

کد متوفی: 6165006 یازدید: 88
1316/02/02 - 1388/12/25

اکرم کریمی

کد متوفی: 6165631 یازدید: 109
1361/01/01 - 1400/06/15

بی بی فاطمه موسوی نژاد موسوی نژاد

کد متوفی: 6171415 یازدید: 41
-

حمیده گوهری خانم حمیده گوهری

کد متوفی: 6176667 یازدید: 53
-

حمیده گوهری حمیده گوهری

کد متوفی: 6176668 یازدید: 65
-

شاهرضا فتحی

کد متوفی: 6177945 یازدید: 43
-

مجید غلامی زارع

کد متوفی: 6178086 یازدید: 575
1362 - 1393

زبیده خاکشور

کد متوفی: 6189992 یازدید: 41
-

زبیده خاکشور

کد متوفی: 6189993 یازدید: 31
-

زبیده خاکشور

کد متوفی: 6189994 یازدید: 35
-

زبیده خاکشور

کد متوفی: 6189995 یازدید: 34
-

صغرا مرادی

کد متوفی: 6190170 یازدید: 115
-

حاج حسن علی پناه

کد متوفی: 6192905 یازدید: 366
1323/05/01 - 1397/03/03

حسین قربانی

کد متوفی: 6193857 یازدید: 138
-

حسین قربانی

کد متوفی: 6193862 یازدید: 41
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6195647 یازدید: 490
1322/02/01 - 1400/12/11

شهید هادی صفائی

کد متوفی: 6201103 یازدید: 142
1362/11/20 - 1398/01/01

معصومه حسن زاده

کد متوفی: 6206462 یازدید: 139
1337/01/01 - 1399/06/06

محمد مومنی مقدم

کد متوفی: 6210939 یازدید: 78
- 1398/12/22

علیرضا سمیعی درونه

کد متوفی: 6220875 یازدید: 21
1344/02/12 - 1401/09/22

علیرضا سمیعی

کد متوفی: 6222801 یازدید: 18
-

علیرضا و حسن سمیعی

کد متوفی: 6222805 یازدید: 138
-

کربلائی حسین بخشي نیا

کد متوفی: 6222825 یازدید: 67
-

محمد آرامش

کد متوفی: 6222838 یازدید: 11
-

علیرضا و حسن سمیعی

کد متوفی: 6224405 یازدید: 58
-

علیرضا سمیعی درونه

کد متوفی: 6224414 یازدید: 127
1344/02/12 - 1401/09/22

علی مصلحی

کد متوفی: 6230329 یازدید: 14
1368/06/10 - 1386/06/01

اقدس رفعتي

کد متوفی: 6236510 یازدید: 8
1318/05/21 - 1402/05/23

اقدس رفعتي

کد متوفی: 6236511 یازدید: 70
1318/05/21 - 1402/05/23

شهید ابراهیم شهید ابراهیم هادی

کد متوفی: 6237517 یازدید: 16
-

طاهره عباس پور

کد متوفی: 6237747 یازدید: 53
- 1402/02/24

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6237750 یازدید: 46
- 1401

مسعود آدینه

کد متوفی: 6237752 یازدید: 150
- 1381/09/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید