آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مراغه

معصومه محسنی

کد متوفی: 13323 یازدید: 204
-

فرخ لقا غفارزاده

کد متوفی: 13324 یازدید: 260
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15588 یازدید: 231
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15693 یازدید: 247
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15829 یازدید: 201
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15857 یازدید: 224
-

مرجوم. بیوک صباغ

کد متوفی: 16641 یازدید: 306
-

حاج محمد تقی تمیمی

کد متوفی: 19920 یازدید: 257
-

ستاره عربی (زلفی)

کد متوفی: 20681 یازدید: 232
-

حسن صفری

کد متوفی: 20695 یازدید: 376
-

ربابه شفاهی

کد متوفی: 27877 یازدید: 251
-

حاج جواد پاشاپور

کد متوفی: 30060 یازدید: 313
-

حاج علی صدرکریمی

کد متوفی: 34956 یازدید: 502
-

ناصر اقبالی فام

کد متوفی: 35636 یازدید: 249
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 36136 یازدید: 287
-

پروین دخت(نادره) دیبا

کد متوفی: 37324 یازدید: 220
-

آرزوگل خدایی

کد متوفی: 41029 یازدید: 299
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43137 یازدید: 266
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43142 یازدید: 271
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43145 یازدید: 253
-

کهلیک ادهمی(احسانی)

کد متوفی: 44169 یازدید: 237
-

نازلار تقی زاده

کد متوفی: 50173 یازدید: 213
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 51579 یازدید: 221
-

قرص ماه میرزاوند رشنو

کد متوفی: 63271 یازدید: 209
-

حسین طلوعی نژاد

کد متوفی: 65635 یازدید: 228
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69265 یازدید: 207
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69483 یازدید: 229
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69531 یازدید: 232
-

حاج محمدعلی بی ضرر

کد متوفی: 6000685 یازدید: 210
-

مقصود حسینعلی بیگلو

کد متوفی: 6004043 یازدید: 177
-

حاج سید محمد حسین عطارموسوی

کد متوفی: 6004259 یازدید: 263
-

حاج عیوضعلی شریفی

کد متوفی: 6005638 یازدید: 196
-

محسن پرویزی

کد متوفی: 6011953 یازدید: 196
-

مهرانگیز آذرپور

کد متوفی: 6024376 یازدید: 154
-

محبوبه توفیق

کد متوفی: 6026640 یازدید: 184
-

جلیل جعفری

کد متوفی: 6026654 یازدید: 385
-

رستم رحمانی

کد متوفی: 6031653 یازدید: 208
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033414 یازدید: 253
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033426 یازدید: 204
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036380 یازدید: 184
-

اسمائیل نجفی

کد متوفی: 6037344 یازدید: 183
-

اسماعیل نجفی

کد متوفی: 6037351 یازدید: 218
-

پایگاه زهرای مرضیه سلام الله علیها

کد متوفی: 6037572 یازدید: 169
-

يدالله باقری

کد متوفی: 6039833 یازدید: 164
-

آقای حسن عطار حسینی

کد متوفی: 6040675 یازدید: 206
-

حمزه علی رحیم رشید

کد متوفی: 6041766 یازدید: 195
-

مرتضی دوست خواه

کد متوفی: 6043093 یازدید: 303
-

خانم اعظم انسانی ( رزی فام)

کد متوفی: 6047605 یازدید: 172
-

بانو اعظم رزم فام(انسانی)

کد متوفی: 6047796 یازدید: 171
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051875 یازدید: 158
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051885 یازدید: 188
-

راضیه (مستوره) طالبی (شهبازی)

کد متوفی: 6056042 یازدید: 184
- 29/10/1399

محمود دائمی

کد متوفی: 6056270 یازدید: 165
1313/06/04 - 1397/05/01

غلامرضا عطوفیان

کد متوفی: 6063204 یازدید: 199
1329/05/12 - 1398/04/09

اختر بزازی(عاشقی)

کد متوفی: 6067526 یازدید: 206
۱۳۲۲ - ۱۳۹۹/11/14

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070023 یازدید: 183
- ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070025 یازدید: 162
-

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070026 یازدید: 151
۱۹۶۲/۰۶/۱۴ - ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

علی بهاری

کد متوفی: 6072255 یازدید: 200
1347/5/23 - 1394/5/13

افروز عبداللهی

کد متوفی: 6072360 یازدید: 214
1328/2/1 - 1396/12/29

کربلایی سیده علویه حیدرزاده

کد متوفی: 6073247 یازدید: 160
28/ /6 /13 - 1399/9/15

سیده علویه حیدر زاده

کد متوفی: 6073251 یازدید: 205
۱۳۱۶/۶/۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۵

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6077891 یازدید: 213
1354/9/9 - 1398/11/8

ربابه صدر(تمهیدی)

کد متوفی: 6095983 یازدید: 588
-

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106496 یازدید: 203
1314/11/4 - 1400/1/2

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106506 یازدید: 1002
1314/11/04 - 1400/01/02

سعادت شریفی(جنگی)

کد متوفی: 6110541 یازدید: 305
-

جیران داداشپور

کد متوفی: 6113810 یازدید: 174
۱۳۰۰ - ۱۴۰۰

الحاجیه پروانه(پری) نویدپور محمدی

کد متوفی: 6123080 یازدید: 360
1337/07/01 - 1400/02/28

حاج عیسی تقوی

کد متوفی: 6123932 یازدید: 246
- 1400/03/20

مشهدی علی خاشع عبدی

کد متوفی: 6128311 یازدید: 798
1327/07/05 - 1399/04/19

مهندس کوروش کامیار

کد متوفی: 6128845 یازدید: 228
- 1400/04/13

کبری همدانی ( اسدی دوست )

کد متوفی: 6129379 یازدید: 207
- 1400/04/17

قربان داداشی روزبه

کد متوفی: 6135128 یازدید: 240
-

قادر اسدی

کد متوفی: 6151856 یازدید: 230
- 1400/06/25

طاهره محمودپور

کد متوفی: 6153259 یازدید: 105
-

کربلائی سیده گلگز عباسی (ولی الهی سنوکش)

کد متوفی: 6154147 یازدید: 92
- 1400/06/29

حاج غلامرضا(عزیز) نوین سالاری

کد متوفی: 6157582 یازدید: 544
1319/10/18 - 1400/07/09

طیبه طاهری طیبه طاهری

کد متوفی: 6157686 یازدید: 273
1336/01/01 - 1400/07/23

حاج صیاداله آذری

کد متوفی: 6158463 یازدید: 266
-

ربابه حق شناس

کد متوفی: 6162693 یازدید: 415
- 1400/08/06

اصغر پناهی خرمازرد

کد متوفی: 6164558 یازدید: 145
1364/03/05 - 1390/09/09

هادی هاوی

کد متوفی: 6166011 یازدید: 80
-

مصطفی پوراسمعیل

کد متوفی: 6166579 یازدید: 111
1332/06/13 - 1389/07/05

يعقوبعلي نصيري

کد متوفی: 6167010 یازدید: 50
1321/03/19 - 1397/09/22

يعقوبعلي نصيري

کد متوفی: 6167011 یازدید: 139
1321/03/19 - 1397/09/22

محمدرضا حافظ علویان

کد متوفی: 6169760 یازدید: 53
- 1400/10/03

بانو رقیه مجیدی (حاجی صادقی)

کد متوفی: 6169765 یازدید: 100
- 1400/10/02

بانو سوقیه شیخی فامیان (اوحدیان)

کد متوفی: 6169777 یازدید: 77
-

رامین میرزازاده

کد متوفی: 6170839 یازدید: 50
1341/10/01 - 1373/10/09

رامین میرزازاده

کد متوفی: 6170847 یازدید: 198
1341/10/01 - 1373/10/09

حاج اکبر غفار زاده

کد متوفی: 6171111 یازدید: 56
-

کریم مجدی احمد آباد

کد متوفی: 6171118 یازدید: 68
-

یوسف سلطانی

کد متوفی: 6171123 یازدید: 123
-

حاج محمود سعیدی

کد متوفی: 6171577 یازدید: 59
-

یدالله غفاری

کد متوفی: 6171579 یازدید: 52
-

الحاج الهوردی فرزانه

کد متوفی: 6171581 یازدید: 56
-

مهناز راستگوی اصل (کرمی)

کد متوفی: 6172423 یازدید: 75
- 1400/10/11

حسین آذری

کد متوفی: 6172426 یازدید: 88
- 1400/10/10

کربلایی غلامعلی مصلحت دین

کد متوفی: 6175635 یازدید: 54
- 1400/10/27

ایوب رمضان زاده

کد متوفی: 6175636 یازدید: 67
- 1400/10/27

حاج حمید طیری

کد متوفی: 6176220 یازدید: 106
- 1397/10/30

کبری اشتری

کد متوفی: 6176448 یازدید: 138
1310 - 1400

حاج منصور ملک بقالی ...

کد متوفی: 6176584 یازدید: 52
- 1400/10/28

طیبه شکرالله پور

کد متوفی: 6180626 یازدید: 43
1314/10/10 - 1397/12/25

سیفعالی رحمانی خانواده رحمانی

کد متوفی: 6180882 یازدید: 33
-

حاج علی رشیدی

کد متوفی: 6181143 یازدید: 187
1321/05/02 - 1370/07/20

حاج علی رشیدی کهق

کد متوفی: 6181146 یازدید: 81
1321/10/06 - 1370/07/20

حمید اسدتاش

کد متوفی: 6184385 یازدید: 335
1312 - 1394/12/13

بیوک اصلانی

کد متوفی: 6186290 یازدید: 30
-

فیروزه عباسی

کد متوفی: 6186687 یازدید: 266
1322/01/10 - 1400/12/12

مرحومه عزیزه آذر مهر

کد متوفی: 6188294 یازدید: 194
- 1400/09/23

اصغر صادقی

کد متوفی: 6189267 یازدید: 50
1367 - 1401/01/06

اصغر صادقی

کد متوفی: 6189268 یازدید: 21
1367 - 1401/01/06

حاج الهویردی فرزانه

کد متوفی: 6189740 یازدید: 96
1322/02/02 - 1400/10/10

علی قهوه چیان

کد متوفی: 6191665 یازدید: 73
1298 - 1343/03/09

حاج الله وردی قربانی

کد متوفی: 6193661 یازدید: 283
1304/04/01 - 1392/04/24

حامد صفخانی

کد متوفی: 6197844 یازدید: 89
1362/02/20 - 1389/06/21

حسین توفیق فام

کد متوفی: 6199769 یازدید: 22
-

حسین توفیق فام

کد متوفی: 6199772 یازدید: 29
1360/10/23 - 1395/03/06

حسین توفیق فام

کد متوفی: 6199774 یازدید: 158
1360/10/23 - 1395/03/06

محمد بدرنژاد

کد متوفی: 6200442 یازدید: 119
1318/01/01 - 1401/02/29

ایران معلولی

کد متوفی: 6200448 یازدید: 51
-

کبری اشتری

کد متوفی: 6205030 یازدید: 26
1310 - 1400

علی فرجی

کد متوفی: 6216727 یازدید: 17
-

کبری شکری

کد متوفی: 6222449 یازدید: 22
1317/03/01 - 1400/12/07

محمد صالح نیا

کد متوفی: 6222939 یازدید: 142
1368/03/19 - 1401/11/01

حسین ملائی

کد متوفی: 6223188 یازدید: 41
1314/02/08 - 1401/10/08

بانوالحاجیه فضه خانم موسوی

کد متوفی: 6225639 یازدید: 163
1310/04/01 - 1401/12/04

غلامعلی میرزائی

کد متوفی: 6226323 یازدید: 70
-

حاج صیاداله آذری

کد متوفی: 6226449 یازدید: 80
-

کربلایی فریبا سلطانی

کد متوفی: 6227512 یازدید: 499
1352/11/05 - 1402/01/17

احسان محمودی

کد متوفی: 6229552 یازدید: 89
-

حاج علی سعیدی هرق

کد متوفی: 6229585 یازدید: 141
1325/07/15 - 1401/04/06

کربلایی رستم دانشپور

کد متوفی: 6229604 یازدید: 51
-

حسین صادق زاده خانه سر

کد متوفی: 6230441 یازدید: 18
-

اسماعیل اسمند

کد متوفی: 6230863 یازدید: 31
-

یوسف غلامزاده

کد متوفی: 6230865 یازدید: 31
- 1366/04/01

روباب غلامزاده هانی

کد متوفی: 6230866 یازدید: 23
- 1399/09/21

حبیب دبیر

کد متوفی: 6233033 یازدید: 89
-

کربلایی علی ابوالحجر (کیانی‌فر)

کد متوفی: 6235539 یازدید: 56
- 1402/05/12

زعفر شهباز

کد متوفی: 6237553 یازدید: 286
- 1402/06/19

مهندس شکوه محسن زاده

کد متوفی: 6237598 یازدید: 2
-

مهندس شکوه محسن زاده

کد متوفی: 6237600 یازدید: 4
1379/04/28 - 1401/03/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید