آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مراغه

معصومه محسنی

کد متوفی: 13323 یازدید: 131
-

فرخ لقا غفارزاده

کد متوفی: 13324 یازدید: 154
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15588 یازدید: 131
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15693 یازدید: 163
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15829 یازدید: 131
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15857 یازدید: 127
-

مرجوم. بیوک صباغ

کد متوفی: 16641 یازدید: 162
-

حاج محمد تقی تمیمی

کد متوفی: 19920 یازدید: 147
-

ستاره عربی (زلفی)

کد متوفی: 20681 یازدید: 132
-

حسن صفری

کد متوفی: 20695 یازدید: 241
-

ربابه شفاهی

کد متوفی: 27877 یازدید: 126
-

حاج جواد پاشاپور

کد متوفی: 30060 یازدید: 161
-

حاج علی صدرکریمی

کد متوفی: 34956 یازدید: 332
-

ناصر اقبالی فام

کد متوفی: 35636 یازدید: 142
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 36136 یازدید: 197
-

پروین دخت(نادره) دیبا

کد متوفی: 37324 یازدید: 133
-

آرزوگل خدایی

کد متوفی: 41029 یازدید: 181
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43137 یازدید: 141
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43142 یازدید: 149
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43145 یازدید: 165
-

کهلیک ادهمی(احسانی)

کد متوفی: 44169 یازدید: 131
-

نازلار تقی زاده

کد متوفی: 50173 یازدید: 134
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 51579 یازدید: 141
-

قرص ماه میرزاوند رشنو

کد متوفی: 63271 یازدید: 129
-

حسین طلوعی نژاد

کد متوفی: 65635 یازدید: 140
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69265 یازدید: 137
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69483 یازدید: 146
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69531 یازدید: 150
-

حاج محمدعلی بی ضرر

کد متوفی: 6000685 یازدید: 132
-

مقصود حسینعلی بیگلو

کد متوفی: 6004043 یازدید: 115
-

حاج سید محمد حسین عطارموسوی

کد متوفی: 6004259 یازدید: 163
-

حاج عیوضعلی شریفی

کد متوفی: 6005638 یازدید: 138
-

محسن پرویزی

کد متوفی: 6011953 یازدید: 115
-

مهرانگیز آذرپور

کد متوفی: 6024376 یازدید: 105
-

محبوبه توفیق

کد متوفی: 6026640 یازدید: 113
-

جلیل جعفری

کد متوفی: 6026654 یازدید: 315
-

رستم رحمانی

کد متوفی: 6031653 یازدید: 117
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033414 یازدید: 143
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033426 یازدید: 113
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036380 یازدید: 114
-

اسمائیل نجفی

کد متوفی: 6037344 یازدید: 116
-

اسماعیل نجفی

کد متوفی: 6037351 یازدید: 116
-

پایگاه زهرای مرضیه سلام الله علیها

کد متوفی: 6037572 یازدید: 111
-

يدالله باقری

کد متوفی: 6039833 یازدید: 110
-

آقای حسن عطار حسینی

کد متوفی: 6040675 یازدید: 121
-

حمزه علی رحیم رشید

کد متوفی: 6041766 یازدید: 105
-

مرتضی دوست خواه

کد متوفی: 6043093 یازدید: 221
-

خانم اعظم انسانی ( رزی فام)

کد متوفی: 6047605 یازدید: 106
-

بانو اعظم رزم فام(انسانی)

کد متوفی: 6047796 یازدید: 105
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051875 یازدید: 108
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051885 یازدید: 138
-

راضیه (مستوره) طالبی (شهبازی)

کد متوفی: 6056042 یازدید: 120
- 29/10/1399

محمود دائمی

کد متوفی: 6056270 یازدید: 90
1313/06/04 - 1397/05/01

غلامرضا عطوفیان

کد متوفی: 6063204 یازدید: 113
1329/05/12 - 1398/04/09

اختر بزازی(عاشقی)

کد متوفی: 6067526 یازدید: 98
۱۳۲۲ - ۱۳۹۹/11/14

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070023 یازدید: 94
- ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070025 یازدید: 102
-

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070026 یازدید: 104
۱۹۶۲/۰۶/۱۴ - ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

علی بهاری

کد متوفی: 6072255 یازدید: 132
1347/5/23 - 1394/5/13

افروز عبداللهی

کد متوفی: 6072360 یازدید: 105
1328/2/1 - 1396/12/29

کربلایی سیده علویه حیدرزاده

کد متوفی: 6073247 یازدید: 99
28/ /6 /13 - 1399/9/15

سیده علویه حیدر زاده

کد متوفی: 6073251 یازدید: 123
۱۳۱۶/۶/۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۵

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6077891 یازدید: 136
1354/9/9 - 1398/11/8

ربابه صدر(تمهیدی)

کد متوفی: 6095983 یازدید: 524
-

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106496 یازدید: 123
1314/11/4 - 1400/1/2

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106506 یازدید: 905
1314/11/04 - 1400/01/02

سعادت شریفی(جنگی)

کد متوفی: 6110541 یازدید: 230
-

جیران داداشپور

کد متوفی: 6113810 یازدید: 84
۱۳۰۰ - ۱۴۰۰

الحاجیه پروانه(پری) نویدپور محمدی

کد متوفی: 6123080 یازدید: 278
1337/07/01 - 1400/02/28

حاج عیسی تقوی

کد متوفی: 6123932 یازدید: 157
- 1400/03/20

مشهدی علی خاشع عبدی

کد متوفی: 6128311 یازدید: 518
1327/07/05 - 1399/04/19

مهندس کوروش کامیار

کد متوفی: 6128845 یازدید: 99
- 1400/04/13

کبری همدانی ( اسدی دوست )

کد متوفی: 6129379 یازدید: 113
- 1400/04/17

قربان داداشی روزبه

کد متوفی: 6135128 یازدید: 153
-

قادر اسدی

کد متوفی: 6151856 یازدید: 123
- 1400/06/25

طاهره محمودپور

کد متوفی: 6153259 یازدید: 45
-

کربلائی سیده گلگز عباسی (ولی الهی سنوکش)

کد متوفی: 6154147 یازدید: 49
- 1400/06/29

حاج غلامرضا(عزیز) نوین سالاری

کد متوفی: 6157582 یازدید: 427
1319/10/18 - 1400/07/09

طیبه طاهری طیبه طاهری

کد متوفی: 6157686 یازدید: 180
1336/01/01 - 1400/07/23

حاج صیاداله آذری

کد متوفی: 6158463 یازدید: 162
-

ربابه حق شناس

کد متوفی: 6162693 یازدید: 317
- 1400/08/06

اصغر پناهی خرمازرد

کد متوفی: 6164558 یازدید: 30
1364/03/05 - 1390/09/09

هادی هاوی

کد متوفی: 6166011 یازدید: 25
-

مصطفی پوراسمعیل

کد متوفی: 6166579 یازدید: 60
1332/06/13 - 1389/07/05

يعقوبعلي نصيري

کد متوفی: 6167010 یازدید: 14
1321/03/19 - 1397/09/22

يعقوبعلي نصيري

کد متوفی: 6167011 یازدید: 91
1321/03/19 - 1397/09/22

محمدرضا حافظ علویان

کد متوفی: 6169760 یازدید: 17
- 1400/10/03

بانو رقیه مجیدی (حاجی صادقی)

کد متوفی: 6169765 یازدید: 18
- 1400/10/02

بانو سوقیه شیخی فامیان (اوحدیان)

کد متوفی: 6169777 یازدید: 36
-

رامین میرزازاده

کد متوفی: 6170839 یازدید: 11
1341/10/01 - 1373/10/09

رامین میرزازاده

کد متوفی: 6170847 یازدید: 152
1341/10/01 - 1373/10/09

حاج اکبر غفار زاده

کد متوفی: 6171111 یازدید: 17
-

کریم مجدی احمد آباد

کد متوفی: 6171118 یازدید: 16
-

یوسف سلطانی

کد متوفی: 6171123 یازدید: 26
-

حاج محمود سعیدی

کد متوفی: 6171577 یازدید: 13
-

یدالله غفاری

کد متوفی: 6171579 یازدید: 18
-

الحاج الهوردی فرزانه

کد متوفی: 6171581 یازدید: 17
-

مهناز راستگوی اصل (کرمی)

کد متوفی: 6172423 یازدید: 16
- 1400/10/11

حسین آذری

کد متوفی: 6172426 یازدید: 15
- 1400/10/10

کربلایی غلامعلی مصلحت دین

کد متوفی: 6175635 یازدید: 11
- 1400/10/27

ایوب رمضان زاده

کد متوفی: 6175636 یازدید: 9
- 1400/10/27

حاج حمید طیری

کد متوفی: 6176220 یازدید: 68
- 1397/10/30

کبری اشتری

کد متوفی: 6176448 یازدید: 89
1310 - 1400

حاج منصور ملک بقالی ...

کد متوفی: 6176584 یازدید: 14
- 1400/10/28

طیبه شکرالله پور

کد متوفی: 6180626 یازدید: 21
1314/10/10 - 1397/12/25

سیفعالی رحمانی خانواده رحمانی

کد متوفی: 6180882 یازدید: 4
-

حاج علی رشیدی

کد متوفی: 6181143 یازدید: 82
1321/05/02 - 1370/07/20

حاج علی رشیدی کهق

کد متوفی: 6181146 یازدید: 32
1321/10/06 - 1370/07/20

حمید اسدتاش

کد متوفی: 6184385 یازدید: 229
1312 - 1394/12/13

بیوک اصلانی

کد متوفی: 6186290 یازدید: 8
-

فیروزه عباسی

کد متوفی: 6186687 یازدید: 227
1322/01/10 - 1400/12/12

مرحومه عزیزه آذر مهر

کد متوفی: 6188294 یازدید: 74
- 1400/09/23

اصغر صادقی

کد متوفی: 6189267 یازدید: 4
1367 - 1401/01/06

اصغر صادقی

کد متوفی: 6189268 یازدید: 4
1367 - 1401/01/06

حاج الهویردی فرزانه

کد متوفی: 6189740 یازدید: 57
1322/02/02 - 1400/10/10

علی قهوه چیان

کد متوفی: 6191665 یازدید: 49
1298 - 1343/03/09

حاج الله وردی قربانی

کد متوفی: 6193661 یازدید: 241
1304/04/01 - 1392/04/24

حامد صفخانی

کد متوفی: 6197844 یازدید: 54
1362/02/20 - 1389/06/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید