آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مراغه

معصومه محسنی

کد متوفی: 13323 یازدید: 107
-

فرخ لقا غفارزاده

کد متوفی: 13324 یازدید: 129
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15588 یازدید: 111
-

ابراهیم حیدری

کد متوفی: 15693 یازدید: 141
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15829 یازدید: 106
-

کربلایی عدیله محاسن

کد متوفی: 15857 یازدید: 100
-

مرجوم. بیوک صباغ

کد متوفی: 16641 یازدید: 133
-

حاج محمد تقی تمیمی

کد متوفی: 19920 یازدید: 119
-

ستاره عربی (زلفی)

کد متوفی: 20681 یازدید: 107
-

حسن صفری

کد متوفی: 20695 یازدید: 123
-

ربابه شفاهی

کد متوفی: 27877 یازدید: 99
-

حاج جواد پاشاپور

کد متوفی: 30060 یازدید: 125
-

حاج علی صدرکریمی

کد متوفی: 34956 یازدید: 270
-

ناصر اقبالی فام

کد متوفی: 35636 یازدید: 113
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 36136 یازدید: 162
-

پروین دخت(نادره) دیبا

کد متوفی: 37324 یازدید: 99
-

آرزوگل خدایی

کد متوفی: 41029 یازدید: 132
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43137 یازدید: 108
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43142 یازدید: 115
-

مجید عزتی

کد متوفی: 43145 یازدید: 133
-

کهلیک ادهمی(احسانی)

کد متوفی: 44169 یازدید: 103
-

نازلار تقی زاده

کد متوفی: 50173 یازدید: 107
-

پروین دخت دیبا

کد متوفی: 51579 یازدید: 115
-

قرص ماه میرزاوند رشنو

کد متوفی: 63271 یازدید: 107
-

حسین طلوعی نژاد

کد متوفی: 65635 یازدید: 106
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69265 یازدید: 111
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69483 یازدید: 118
-

عفت پاکدل (آدمیزاد )

کد متوفی: 69531 یازدید: 127
-

حاج محمدعلی بی ضرر

کد متوفی: 6000685 یازدید: 109
-

مقصود حسینعلی بیگلو

کد متوفی: 6004043 یازدید: 90
-

حاج سید محمد حسین عطارموسوی

کد متوفی: 6004259 یازدید: 136
-

حاج عیوضعلی شریفی

کد متوفی: 6005638 یازدید: 116
-

محسن پرویزی

کد متوفی: 6011953 یازدید: 85
-

مهرانگیز آذرپور

کد متوفی: 6024376 یازدید: 79
-

محبوبه توفیق

کد متوفی: 6026640 یازدید: 87
-

جلیل جعفری

کد متوفی: 6026654 یازدید: 293
-

رستم رحمانی

کد متوفی: 6031653 یازدید: 99
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033414 یازدید: 108
-

ربابه هوشنگ پور آزاد

کد متوفی: 6033426 یازدید: 97
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036380 یازدید: 94
-

اسمائیل نجفی

کد متوفی: 6037344 یازدید: 95
-

اسماعیل نجفی

کد متوفی: 6037351 یازدید: 94
-

يدالله باقری

کد متوفی: 6039833 یازدید: 85
-

آقای حسن عطار حسینی

کد متوفی: 6040675 یازدید: 99
-

حمزه علی رحیم رشید

کد متوفی: 6041766 یازدید: 83
-

مرتضی دوست خواه

کد متوفی: 6043093 یازدید: 192
-

خانم اعظم انسانی ( رزی فام)

کد متوفی: 6047605 یازدید: 86
-

بانو اعظم رزم فام(انسانی)

کد متوفی: 6047796 یازدید: 85
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051875 یازدید: 88
-

مشهدی عباس رضایی

کد متوفی: 6051885 یازدید: 109
-

راضیه (مستوره) طالبی (شهبازی)

کد متوفی: 6056042 یازدید: 98
- 29/10/1399

محمود دائمی

کد متوفی: 6056270 یازدید: 69
1313/06/04 - 1397/05/01

غلامرضا عطوفیان

کد متوفی: 6063204 یازدید: 91
1329/05/12 - 1398/04/09

اختر بزازی(عاشقی)

کد متوفی: 6067526 یازدید: 77
۱۳۲۲ - ۱۳۹۹/11/14

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070023 یازدید: 75
- ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070025 یازدید: 87
-

مجید یوسفی

کد متوفی: 6070026 یازدید: 89
۱۹۶۲/۰۶/۱۴ - ۱۹۸۶/۰۲/۱۳

علی بهاری

کد متوفی: 6072255 یازدید: 111
1347/5/23 - 1394/5/13

افروز عبداللهی

کد متوفی: 6072360 یازدید: 82
1328/2/1 - 1396/12/29

کربلایی سیده علویه حیدرزاده

کد متوفی: 6073247 یازدید: 76
28/ /6 /13 - 1399/9/15

سیده علویه حیدر زاده

کد متوفی: 6073251 یازدید: 100
۱۳۱۶/۶/۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۵

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6077891 یازدید: 117
1354/9/9 - 1398/11/8

ربابه صدر(تمهیدی)

کد متوفی: 6095983 یازدید: 501
-

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106496 یازدید: 104
1314/11/4 - 1400/1/2

رقیه جعفری وش

کد متوفی: 6106506 یازدید: 872
1314/11/04 - 1400/01/02

سعادت شریفی(جنگی)

کد متوفی: 6110541 یازدید: 211
-

جیران داداشپور

کد متوفی: 6113810 یازدید: 67
۱۳۰۰ - ۱۴۰۰

الحاجیه پروانه(پری) نویدپور محمدی

کد متوفی: 6123080 یازدید: 208
1337/07/01 - 1400/02/28

حاج عیسی تقوی

کد متوفی: 6123932 یازدید: 129
- 1400/03/20

مشهدی علی خاشع عبدی

کد متوفی: 6128311 یازدید: 274
1327/07/05 - 1399/04/19

مهندس کوروش کامیار

کد متوفی: 6128845 یازدید: 66
- 1400/04/13

کبری همدانی ( اسدی دوست )

کد متوفی: 6129379 یازدید: 97
- 1400/04/17

قربان داداشی روزبه

کد متوفی: 6135128 یازدید: 122
-

قادر اسدی

کد متوفی: 6151856 یازدید: 95
- 1400/06/25

طاهره محمودپور

کد متوفی: 6153259 یازدید: 29
-

کربلائی سیده گلگز عباسی (ولی الهی سنوکش)

کد متوفی: 6154147 یازدید: 35
- 1400/06/29

حاج غلامرضا(عزیز) نوین سالاری

کد متوفی: 6157582 یازدید: 365
1319/10/18 - 1400/07/09

طیبه طاهری طیبه طاهری

کد متوفی: 6157686 یازدید: 141
1336/01/01 - 1400/07/23

حاج صیاداله آذری

کد متوفی: 6158463 یازدید: 139
-

ربابه حق شناس

کد متوفی: 6162693 یازدید: 292
- 1400/08/06

اصغر پناهی خرمازرد

کد متوفی: 6164558 یازدید: 7
1364/03/05 - 1390/09/09

هادی هاوی

کد متوفی: 6166011 یازدید: 5
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید