آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بینالود

کربلایی حاج غلامحسین صادقی

کد متوفی: 5262 یازدید: 121
-

محمدعلی قنبری

کد متوفی: 20492 یازدید: 115
-

مصطفی اعلمی نژاد

کد متوفی: 43117 یازدید: 110
-

موسی نیک سیما

کد متوفی: 6011982 یازدید: 101
-

حاج محمد خادم ازغدی

کد متوفی: 6015315 یازدید: 135
-

حاجیه خانم راشدی

کد متوفی: 6043332 یازدید: 86
-

حاج عای اکبر نداف

کد متوفی: 6056808 یازدید: 91
-

خداداد اسلامی شاندیز

کد متوفی: 6059503 یازدید: 84
1332/6/20 - 1399/5/9

حاج محمد ارشدی

کد متوفی: 6061171 یازدید: 104
-

معصومه شعبانزاده

کد متوفی: 6080841 یازدید: 80
- 1399/12/18

کربلایی مصطفی ندافی شاندیز

کد متوفی: 6092217 یازدید: 109
۱۳۳۹.۰۳.۰۷ - ۱۳۸۱.۰۸.۱۲

محمد‌رضا قربانزاده

کد متوفی: 6131296 یازدید: 380
-

ربابه وبتول پورعباس خادر

کد متوفی: 6170483 یازدید: 3
-

هادی ولی نقندر

کد متوفی: 6192367 یازدید: 21
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید