آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بینالود

کربلایی حاج غلامحسین صادقی

کد متوفی: 5262 یازدید: 297
-

محمدعلی قنبری

کد متوفی: 20492 یازدید: 277
-

مصطفی اعلمی نژاد

کد متوفی: 43117 یازدید: 265
-

موسی نیک سیما

کد متوفی: 6011982 یازدید: 230
-

حاج محمد خادم ازغدی

کد متوفی: 6015315 یازدید: 375
-

حاجیه خانم راشدی

کد متوفی: 6043332 یازدید: 193
-

حاج عای اکبر نداف

کد متوفی: 6056808 یازدید: 203
-

خداداد اسلامی شاندیز

کد متوفی: 6059503 یازدید: 176
1332/6/20 - 1399/5/9

حاج محمد ارشدی

کد متوفی: 6061171 یازدید: 253
-

معصومه شعبانزاده

کد متوفی: 6080841 یازدید: 200
- 1399/12/18

کربلایی مصطفی ندافی شاندیز

کد متوفی: 6092217 یازدید: 291
۱۳۳۹.۰۳.۰۷ - ۱۳۸۱.۰۸.۱۲

محمد‌رضا قربانزاده

کد متوفی: 6131296 یازدید: 565
-

ربابه وبتول پورعباس خادر

کد متوفی: 6170483 یازدید: 65
-

هادی ولی نقندر

کد متوفی: 6192367 یازدید: 78
-

سید روح الله موسوی خمینی

کد متوفی: 6200792 یازدید: 89
- 1368/03/14

بتول تجعفری

کد متوفی: 6203713 یازدید: 72
1333/01/10 - 1400/10/05

فاطمه بختیاری

کد متوفی: 6215236 یازدید: 208
- 1401/06/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید