آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تایباد

خليل طیبین

کد متوفی: 15 یازدید: 165
-

صدیقه حسینی

کد متوفی: 41 یازدید: 138
-

عبدالقادر مودودی

کد متوفی: 42 یازدید: 134
-

حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 45 یازدید: 204
-

رمضانعلی غلامرضاپور

کد متوفی: 53 یازدید: 141
-

قاسم رحمانی ایله ئی

کد متوفی: 56 یازدید: 203
-

مرتضی رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 57 یازدید: 126
-

شیرمحمد رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 58 یازدید: 148
-

محمد نوری

کد متوفی: 60 یازدید: 584
-

صغری یزدان پرست

کد متوفی: 61 یازدید: 2026
-

امیرعلی کریمی

کد متوفی: 62 یازدید: 224
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 63 یازدید: 158
-

غلامرضا مسکینی

کد متوفی: 64 یازدید: 137
-

حاج اسداله اسدالهی

کد متوفی: 69 یازدید: 167
-

حاج رحمت الله درویشی

کد متوفی: 70 یازدید: 144
-

مرحوم کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 71 یازدید: 108
-

صبری مجیدی ایله ای

کد متوفی: 72 یازدید: 131
-

کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 79 یازدید: 106
-

حاج عباس درخشی

کد متوفی: 82 یازدید: 138
-

محمود زوار قلعه نوئی

کد متوفی: 93 یازدید: 110
-

حاج محب علی عزتی

کد متوفی: 95 یازدید: 178
-

حاج اخوند و درویش سلطان درویشی

کد متوفی: 154 یازدید: 142
-

حسین عزتی

کد متوفی: 225 یازدید: 141
-

غلام حسن بندیدن

کد متوفی: 847 یازدید: 92
-

حشمت مجیدیان

کد متوفی: 11902 یازدید: 189
-

شادروان سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 16845 یازدید: 95
-

حاج سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 22052 یازدید: 1141
-

رحیمه سلجوقی

کد متوفی: 22220 یازدید: 392
-

حاج اقا درخشانی

کد متوفی: 31417 یازدید: 156
-

مجید ثابت کوشکی نیان

کد متوفی: 58227 یازدید: 100
-

مجید ثابت

کد متوفی: 58230 یازدید: 101
-

زیبا قربانی

کد متوفی: 58233 یازدید: 87
-

اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69019 یازدید: 88
-

شهید گرانقدر محسن فخری زاده

کد متوفی: 73953 یازدید: 97
-

حاجیه خانم نصرت سلیمانی

کد متوفی: 77028 یازدید: 82
-

براتعلی خدادادی

کد متوفی: 6000952 یازدید: 108
-

اکبر صبوری

کد متوفی: 6005369 یازدید: 76
-

حاج حسینعلی رشیدی فر

کد متوفی: 6005824 یازدید: 76
-

تاج محمد حیدری

کد متوفی: 6005974 یازدید: 86
-

محمود ایازده پور

کد متوفی: 6012460 یازدید: 187
- 1378/02/25

ابوذر محله قاسمی

کد متوفی: 6012918 یازدید: 91
-

عبدالستار علیخانی

کد متوفی: 6013535 یازدید: 77
-

حاج غلامعلی خدادادی

کد متوفی: 6013597 یازدید: 88
-

حاجیه خانم خیر نساء طغانی

کد متوفی: 6023820 یازدید: 94
-

نصراله نصری

کد متوفی: 6035245 یازدید: 73
-

طوبی میرزایی

کد متوفی: 6041751 یازدید: 67
-

حاج کربلایی ابن علی التفاتی

کد متوفی: 6043658 یازدید: 83
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 6046784 یازدید: 105
-

حاجی نورمحمد عباسی

کد متوفی: 6046828 یازدید: 72
-

نصرت میراسماعیلی

کد متوفی: 6075326 یازدید: 68
1331/04/19 - 1399/10/25

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6077979 یازدید: 96
1363/06/30 - 1399/12/12

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078802 یازدید: 73
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078807 یازدید: 74
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078808 یازدید: 307
- 1399/11/22

دین محمدخان شاملوی محمودآبادی

کد متوفی: 6081406 یازدید: 497
1293/02/05 - 1377/07/07

سلطنت رحمانی

کد متوفی: 6081696 یازدید: 228
1334/01/01 - 1389/05/11

غلامحسن وجدانی

کد متوفی: 6130191 یازدید: 76
- 1377/05/20

نعیم حنیفی

کد متوفی: 6131531 یازدید: 43
-

ربابه آشوری

کد متوفی: 6136519 یازدید: 1035
1345/02/01 - 1400/05/13

علیرضا سعیدی

کد متوفی: 6144350 یازدید: 36
-

حاج غلامحسین بندیدن

کد متوفی: 6146039 یازدید: 39
-

محمود حسینی

کد متوفی: 6147790 یازدید: 26
-

محمد محمد طلوع

کد متوفی: 6147921 یازدید: 31
1330/01/01 - 1381/05/09

اویس علیزائی

کد متوفی: 6147995 یازدید: 39
1364/10/03 -

علی دانشور

کد متوفی: 6156514 یازدید: 53
1359/03/01 - 1400/07/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید