آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تایباد

خليل طیبین

کد متوفی: 15 یازدید: 219
-

صدیقه حسینی

کد متوفی: 41 یازدید: 195
-

عبدالقادر مودودی

کد متوفی: 42 یازدید: 195
-

حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 45 یازدید: 288
-

رمضانعلی غلامرضاپور

کد متوفی: 53 یازدید: 286
-

قاسم رحمانی ایله ئی

کد متوفی: 56 یازدید: 267
-

مرتضی رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 57 یازدید: 169
-

شیرمحمد رحمانی ایله‌ئی

کد متوفی: 58 یازدید: 194
-

محمد نوری

کد متوفی: 60 یازدید: 705
-

صغری یزدان پرست

کد متوفی: 61 یازدید: 2846
-

امیرعلی کریمی

کد متوفی: 62 یازدید: 282
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 63 یازدید: 245
-

غلامرضا مسکینی

کد متوفی: 64 یازدید: 187
-

ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان

کد متوفی: 66 یازدید: 1059
-

حاج اسداله اسدالهی

کد متوفی: 69 یازدید: 216
-

حاج رحمت الله درویشی

کد متوفی: 70 یازدید: 200
-

مرحوم کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 71 یازدید: 149
-

صبری مجیدی ایله ای

کد متوفی: 72 یازدید: 174
-

کربلایی کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 79 یازدید: 146
-

حاج عباس درخشی

کد متوفی: 82 یازدید: 197
-

محمود زوار قلعه نوئی

کد متوفی: 93 یازدید: 148
-

حاج محب علی عزتی

کد متوفی: 95 یازدید: 226
-

حاج اخوند و درویش سلطان درویشی

کد متوفی: 154 یازدید: 193
-

حسین عزتی

کد متوفی: 225 یازدید: 197
-

غلام حسن بندیدن

کد متوفی: 847 یازدید: 131
-

حشمت مجیدیان

کد متوفی: 11902 یازدید: 225
-

شادروان سید غلامرضا موسوی

کد متوفی: 16845 یازدید: 123
-

حاج سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 22052 یازدید: 1437
-

رحیمه سلجوقی

کد متوفی: 22220 یازدید: 561
-

حاج اقا درخشانی

کد متوفی: 31417 یازدید: 206
-

مجید ثابت کوشکی نیان

کد متوفی: 58227 یازدید: 142
-

مجید ثابت

کد متوفی: 58230 یازدید: 133
-

زیبا قربانی

کد متوفی: 58233 یازدید: 118
-

اسماعیل قربانی

کد متوفی: 69019 یازدید: 124
-

شهید گرانقدر محسن فخری زاده

کد متوفی: 73953 یازدید: 131
-

حاجیه خانم نصرت سلیمانی

کد متوفی: 77028 یازدید: 118
-

براتعلی خدادادی

کد متوفی: 6000952 یازدید: 170
-

اکبر صبوری

کد متوفی: 6005369 یازدید: 132
-

حاج حسینعلی رشیدی فر

کد متوفی: 6005824 یازدید: 115
-

تاج محمد حیدری

کد متوفی: 6005974 یازدید: 122
-

محمود ایازده پور

کد متوفی: 6012460 یازدید: 244
- 1378/02/25

ابوذر محله قاسمی

کد متوفی: 6012918 یازدید: 125
-

عبدالستار علیخانی

کد متوفی: 6013535 یازدید: 114
-

حاج غلامعلی خدادادی

کد متوفی: 6013597 یازدید: 122
-

حاجیه خانم خیر نساء طغانی

کد متوفی: 6023820 یازدید: 124
-

نصراله نصری

کد متوفی: 6035245 یازدید: 110
-

طوبی میرزایی

کد متوفی: 6041751 یازدید: 98
-

حاج کربلایی ابن علی التفاتی

کد متوفی: 6043658 یازدید: 116
-

کاظم عبدالقادری

کد متوفی: 6046784 یازدید: 137
-

حاجی نورمحمد عباسی

کد متوفی: 6046828 یازدید: 104
-

نصرت میراسماعیلی

کد متوفی: 6075326 یازدید: 97
1331/04/19 - 1399/10/25

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6077979 یازدید: 133
1363/06/30 - 1399/12/12

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078802 یازدید: 103
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078807 یازدید: 103
- 1399/11/22

حاج حسن افتاده

کد متوفی: 6078808 یازدید: 337
- 1399/11/22

دین محمدخان شاملوی محمودآبادی

کد متوفی: 6081406 یازدید: 528
1293/02/05 - 1377/07/07

سلطنت رحمانی

کد متوفی: 6081696 یازدید: 258
1334/01/01 - 1389/05/11

غلامحسن وجدانی

کد متوفی: 6130191 یازدید: 104
- 1377/05/20

نعیم حنیفی

کد متوفی: 6131531 یازدید: 67
-

ربابه آشوری

کد متوفی: 6136519 یازدید: 1073
1345/02/01 - 1400/05/13

علیرضا سعیدی

کد متوفی: 6144350 یازدید: 68
-

حاج غلامحسین بندیدن

کد متوفی: 6146039 یازدید: 60
-

محمود حسینی

کد متوفی: 6147790 یازدید: 51
-

محمد محمد طلوع

کد متوفی: 6147921 یازدید: 58
1330/01/01 - 1381/05/09

اویس علیزائی

کد متوفی: 6147995 یازدید: 73
1364/10/03 -

علی دانشور

کد متوفی: 6156514 یازدید: 79
1359/03/01 - 1400/07/17

مرحوم حاج احمد قاسمی

کد متوفی: 6165551 یازدید: 169
1344/03/05 - 1398/10/25

آیت الله محمد محدثی دامت برکاته

کد متوفی: 6172675 یازدید: 344
1311/04/03 - 1400/10/14

آیت الله محمد محدثی(ره)

کد متوفی: 6172889 یازدید: 62
1313/03/31 - 1400/10/14

حاجیه کربلایی نورجان خدابخشی

کد متوفی: 6175498 یازدید: 9
-

حاجیه خانم مریم رسولی

کد متوفی: 6175500 یازدید: 28
1340/06/10 - 1398/11/23

اسماعیل فیض الهی

کد متوفی: 6175503 یازدید: 12
-

غلامحسین قهرجی

کد متوفی: 6175527 یازدید: 15
-

محمود شیخی

کد متوفی: 6175629 یازدید: 9
-

علی توکلی

کد متوفی: 6176411 یازدید: 9
1363/06/06 - 1399/09/23

آیت الله محدثی

کد متوفی: 6182970 یازدید: 7
1311 - 1400/10/14

حاج رسول صاحبی

کد متوفی: 6183033 یازدید: 63
- 1396/07/01

کاظم شیرخویی

کد متوفی: 6183292 یازدید: 30
1366/11/07 - 1400/08/08

حاج آقا کربلایی علی محمد قربانی

کد متوفی: 6183521 یازدید: 120
- 1400/11/29

محمد علی حسن نژاد

کد متوفی: 6186912 یازدید: 83
1355/01/19 - 1383/03/15

نرگس زنگنه

کد متوفی: 6187158 یازدید: 608
1343/01/01 - 1400/11/29
Loading...

لطفا شکیبا باشید