آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جغتای

حاجیه فاطمه ابویسانی

کد متوفی: 48820 یازدید: 90
-

همه ی رفتگان

کد متوفی: 48838 یازدید: 93
-

سید محمد فریمانه

کد متوفی: 48858 یازدید: 148
-

فاطمه نساء محمدآبادی

کد متوفی: 50028 یازدید: 88
-

مریم جغتایی

کد متوفی: 51959 یازدید: 127
-

سیدحسن فریمانه

کد متوفی: 56816 یازدید: 78
-

فاطمه بیگم فریمانه

کد متوفی: 64015 یازدید: 82
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 67932 یازدید: 104
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 68571 یازدید: 108
-

حاج غلامرضا فریور

کد متوفی: 70769 یازدید: 101
-

حاج استا برات خداشاهی

کد متوفی: 71544 یازدید: 134
-

حاج غلامرضا معینی

کد متوفی: 74578 یازدید: 89
-

حاجیه بتول شیرآوند

کد متوفی: 75427 یازدید: 82
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76429 یازدید: 88
-

حاج رضا خداشاهی

کد متوفی: 76460 یازدید: 105
-

حاج ذبیح اله ابویسانی

کد متوفی: 6002174 یازدید: 96
-

عصمت فراشیانی

کد متوفی: 6017481 یازدید: 143
-

سکینه راه چمنی

کد متوفی: 6027004 یازدید: 86
-

بشیر محدثی فر

کد متوفی: 6030259 یازدید: 90
-

رحمت الله رحمت اللهی

کد متوفی: 6042132 یازدید: 87
-

محمد رحمت اللهی

کد متوفی: 6042139 یازدید: 84
-

امیرحسین نوروزی

کد متوفی: 6044871 یازدید: 80
-

محمد حسین راه چمنی

کد متوفی: 6047084 یازدید: 77
-

حاجی نوروز خداشاهی

کد متوفی: 6064628 یازدید: 72
- 8.1.2021

حاجی نوروز خدشاهی

کد متوفی: 6064632 یازدید: 69
- 8.1.2021

محمد ایزدی

کد متوفی: 6077313 یازدید: 74
-

سید نور الله امینی مقدم

کد متوفی: 6116274 یازدید: 216
1341/10/12 - 1400/2/23

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124667 یازدید: 41
- 1400/03/24

حاجیه صدیقه دستورانی

کد متوفی: 6124668 یازدید: 236
- 1400/03/24

حاج محمد مطهری

کد متوفی: 6160485 یازدید: 234
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید