آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مرند

حاج محمد حمزه

کد متوفی: 4353 یازدید: 263
-

بتول صحرادی

کد متوفی: 10159 یازدید: 318
-

میرزاعلی اکبر نوربخش

کد متوفی: 10178 یازدید: 267
-

حاج میرزا حسن رضاپور

کد متوفی: 10519 یازدید: 298
-

حاجیه خانم عجب جمال زاده

کد متوفی: 12860 یازدید: 201
-

حسن رشیدی فر

کد متوفی: 18236 یازدید: 273
-

عبداله حاجی رستملو

کد متوفی: 20351 یازدید: 278
-

حبیبه خدایاری

کد متوفی: 30318 یازدید: 245
-

محمد نوجوان

کد متوفی: 35643 یازدید: 284
-

محمد نوجوان

کد متوفی: 35648 یازدید: 241
-

فرخ فرخی

کد متوفی: 35779 یازدید: 352
-

حسین شیخلویی

کد متوفی: 37375 یازدید: 271
-

غلامحسین شیخلوئی

کد متوفی: 37380 یازدید: 281
-

محمد عطائی

کد متوفی: 37381 یازدید: 264
-

ملاحت همسایه خواه

کد متوفی: 37435 یازدید: 249
-

شادروان رضا باباخانی

کد متوفی: 39165 یازدید: 557
1364/09/13 - 1399/07/26

طاووس مصطفوی

کد متوفی: 39503 یازدید: 250
-

محمد حسن عادلی عتیق

کد متوفی: 40268 یازدید: 347
-

محمد حسن عدلی عتیق

کد متوفی: 40269 یازدید: 271
-

محمد حسن عدلی عتیق

کد متوفی: 40276 یازدید: 335
-

غلامحسین شیخلوئی هرزند

کد متوفی: 40282 یازدید: 285
-

فاطمه صباغ

کد متوفی: 40732 یازدید: 249
-

فاطمه صباخ

کد متوفی: 40735 یازدید: 242
-

فاطمه صباغ

کد متوفی: 40738 یازدید: 239
-

محمد جعفری

کد متوفی: 40874 یازدید: 320
-

الیاس علیزاده

کد متوفی: 42532 یازدید: 239
-

الیاس علیزاده

کد متوفی: 42536 یازدید: 509
-

علی زایر کعبه

کد متوفی: 42903 یازدید: 223
-

حبیب نجفی

کد متوفی: 43382 یازدید: 682
-

محمدرضا محمدپور

کد متوفی: 43508 یازدید: 278
-

محمدعلی محمدپور

کد متوفی: 43521 یازدید: 230
-

حاج اصغر دباغی

کد متوفی: 43536 یازدید: 239
-

حاج اصغر دباغی

کد متوفی: 43539 یازدید: 321
-

امین عیسی زاده

کد متوفی: 46370 یازدید: 459
-

حدیثه میرزایی

کد متوفی: 47155 یازدید: 334
-

رحمت سیدحسینی

کد متوفی: 47935 یازدید: 251
-

رحمت و زهرا سیدحسینی و عالی

کد متوفی: 47946 یازدید: 303
-

بهجت محمدی

کد متوفی: 48366 یازدید: 324
-

زینب علیزاده

کد متوفی: 50805 یازدید: 185
-

یونس اقدامی

کد متوفی: 51810 یازدید: 212
-

زهره النساء آقائی

کد متوفی: 52751 یازدید: 590
-

مرضیه ناصری

کد متوفی: 53328 یازدید: 201
-

محمدعلی طالب زاده هوجقان

کد متوفی: 54505 یازدید: 459
-

حسین حسنی انامق

کد متوفی: 54718 یازدید: 405
-

حاج غلامحسین دائمی

کد متوفی: 55049 یازدید: 206
-

فاطمه سروری

کد متوفی: 56355 یازدید: 272
-

حلیمه گل بوستانی

کد متوفی: 56566 یازدید: 200
-

سید مصطفی حسینی

کد متوفی: 56705 یازدید: 203
-

گل محمد اقلیمی

کد متوفی: 57604 یازدید: 179
-

صیادو طیبه صیادی و حاجی صیادی

کد متوفی: 58744 یازدید: 201
-

سکینه خاتمی

کد متوفی: 59599 یازدید: 298
-

مهین‌ قره آقاجی

کد متوفی: 59641 یازدید: 276
-

یوسف بدرخانی

کد متوفی: 59660 یازدید: 293
-

حاج یعقوب مقبولی

کد متوفی: 59983 یازدید: 220
-

احمد اثنی عشری

کد متوفی: 60635 یازدید: 207
-

سهراب صیادی

کد متوفی: 63443 یازدید: 208
-

سهراب صیادی

کد متوفی: 63681 یازدید: 199
-

قربان باقری

کد متوفی: 66747 یازدید: 188
-

کربلایی پرویز سیاحی

کد متوفی: 70182 یازدید: 179
-

کربلایی پرویز سیاحی

کد متوفی: 70414 یازدید: 225
-

ادیگوزل ادیگوزلی لیواری

کد متوفی: 71126 یازدید: 249
-

تکذبان مهدیزاده

کد متوفی: 71214 یازدید: 218
-

روح الله طالبی اقدم

کد متوفی: 72600 یازدید: 444
-

علی اسدی

کد متوفی: 72822 یازدید: 183
-

رحیم هاشم زاده

کد متوفی: 73355 یازدید: 170
-

مختار آزاد

کد متوفی: 73548 یازدید: 170
-

قمر نادری

کد متوفی: 73873 یازدید: 185
-

رحیم هاشم زاده

کد متوفی: 74017 یازدید: 158
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74033 یازدید: 157
-

آقای حاج ابوالفضل عسکری اردکلو

کد متوفی: 76168 یازدید: 262
-

حاج ابوالفضل عسکری اوردکلو

کد متوفی: 76188 یازدید: 228
-

حاج ابوالفضل عسکری اوردکلو

کد متوفی: 76338 یازدید: 228
-

مشهدی رمضان قضائی

کد متوفی: 76411 یازدید: 232
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 77235 یازدید: 182
-

شهید فخری زاده هادی نجفی

کد متوفی: 79134 یازدید: 179
-

همکاران همکاران

کد متوفی: 79578 یازدید: 231
-

نادر پهلوانی

کد متوفی: 79887 یازدید: 243
-

علی اکبر اقبلی

کد متوفی: 800171 یازدید: 241
-

فيروزه خوشایند

کد متوفی: 800381 یازدید: 191
-

بانو فيروزه خوش آیند

کد متوفی: 800407 یازدید: 197
-

نازنین رشتبری

کد متوفی: 800947 یازدید: 325
-

نازنین رشتبری

کد متوفی: 800995 یازدید: 165
-

رضا فرجائی بناب

کد متوفی: 6000438 یازدید: 218
-

رضا فرجائی بناب

کد متوفی: 6000442 یازدید: 192
-

سیده فاطمه کاظم پور

کد متوفی: 6001092 یازدید: 220
-

سمیه پورداداش

کد متوفی: 6001322 یازدید: 216
-

گلشن مهدیلویی

کد متوفی: 6001376 یازدید: 213
-

محسن اسماعیل پور

کد متوفی: 6002001 یازدید: 223
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 6002887 یازدید: 158
-

داود داود‌اسماعیلی

کد متوفی: 6003518 یازدید: 151
-

سارا ریاحی

کد متوفی: 6004867 یازدید: 264
-

مشهدی علی فعال

کد متوفی: 6005349 یازدید: 179
-

حاج حسین مقدم زاده

کد متوفی: 6005825 یازدید: 769
-

فاطمه سادات حدودی عتیق

کد متوفی: 6005844 یازدید: 436
-

ناردانه سادات آقایی

کد متوفی: 6005928 یازدید: 398
-

غلام غلام پور

کد متوفی: 6006029 یازدید: 214
-

الیاس علیزاده عتیق

کد متوفی: 6007950 یازدید: 263
-

الیاس علیزاده عتیق

کد متوفی: 6008608 یازدید: 241
-

محمد یزدی

کد متوفی: 6008663 یازدید: 223
-

محرم شیخ بگلو

کد متوفی: 6009953 یازدید: 244
- ۱۳۹۹.۰۹.۱۵

کربلایی محمود نیک مهر

کد متوفی: 6010684 یازدید: 321
-

سکینه عزیزی

کد متوفی: 6013404 یازدید: 170
-

حاج حسن شکوری

کد متوفی: 6013420 یازدید: 398
-

شهید محمد رضا شکوری

کد متوفی: 6013437 یازدید: 208
-

مجید زرین فر

کد متوفی: 6015220 یازدید: 215
-

مجید زرین فر

کد متوفی: 6015242 یازدید: 188
-

قزخانم احسانی

کد متوفی: 6015275 یازدید: 207
-

راضیه نصیری

کد متوفی: 6015389 یازدید: 392
-

تقي زورمند

کد متوفی: 6017068 یازدید: 178
-

امان الله حنیفه پور

کد متوفی: 6019158 یازدید: 251
-

امان الله حنیفه پور

کد متوفی: 6020031 یازدید: 230
-

جعفرصادق حبیبی

کد متوفی: 6020837 یازدید: 194
-

صدیقه عابدی

کد متوفی: 6020961 یازدید: 176
-

سریه سروری

کد متوفی: 6021228 یازدید: 205
-

منصوره دهقانزاده

کد متوفی: 6021533 یازدید: 199
-

کربلایی علی اصغر پورحسن

کد متوفی: 6021536 یازدید: 182
-

حسن پرویزی

کد متوفی: 6024242 یازدید: 175
-

حسن پرویزی

کد متوفی: 6024245 یازدید: 225
-

کریم شیخ بگلو

کد متوفی: 6025468 یازدید: 203
-

اسماعیل اکبری

کد متوفی: 6025984 یازدید: 272
-

حاج على فرهنگى فرد

کد متوفی: 6026031 یازدید: 224
-

میر رضا میراسدی

کد متوفی: 6027399 یازدید: 168
-

مجتبی وقاری منش

کد متوفی: 6027406 یازدید: 323
-

فیروزه آبداری

کد متوفی: 6030529 یازدید: 167
-

بهمن قربانی

کد متوفی: 6031276 یازدید: 301
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6031511 یازدید: 195
-

کریم شیخ بگلو

کد متوفی: 6031835 یازدید: 211
-

حضرت فاطمه (س) فاطمه زهرا

کد متوفی: 6032924 یازدید: 169
-

سارا احمدی

کد متوفی: 6035323 یازدید: 181
-

زهرا حسینقلی پور

کد متوفی: 6040872 یازدید: 185
-

زهرا حسینقلی پور

کد متوفی: 6040878 یازدید: 221
-

اعظم بلالی

کد متوفی: 6041430 یازدید: 220
-

اعظم بلالی

کد متوفی: 6041434 یازدید: 215
-

مهدی اعظمی

کد متوفی: 6041803 یازدید: 339
-

علی اکبر اجتماعی

کد متوفی: 6042107 یازدید: 177
-

عباس وحدانی

کد متوفی: 6043343 یازدید: 281
-

تیمور حیدری از طایفه خدری زراسوند

کد متوفی: 6044777 یازدید: 255
-

اباصلت شجاعی عتیق

کد متوفی: 6045509 یازدید: 222
-

اباصلت شجاعی عتیق

کد متوفی: 6045514 یازدید: 222
-

زینب فتاحی اصل

کد متوفی: 6045526 یازدید: 179
-

حجت الاسلام الحاج اسماعیل فاضل شرق

کد متوفی: 6047207 یازدید: 180
-

حاج محمدباقر دیاری

کد متوفی: 6048742 یازدید: 204
-

خانم رقیه حسین زاده

کد متوفی: 6048751 یازدید: 225
-

سیده آسیه حسینی

کد متوفی: 6050136 یازدید: 198
-

لطیفه رنجدوست

کد متوفی: 6051064 یازدید: 179
-

لطیفه رنجدوست

کد متوفی: 6051073 یازدید: 213
-

ملکه عبدالغفاری

کد متوفی: 6051511 یازدید: 186
-

هماي حافظي

کد متوفی: 6052592 یازدید: 210
-

ملكه عبدالغفاري مرند

کد متوفی: 6053017 یازدید: 156
-

ربابه عباسی اول

کد متوفی: 6053095 یازدید: 168
-

علی علیزاده

کد متوفی: 6053539 یازدید: 146
-

دکتر مطلب مطلب زاده

کد متوفی: 6056437 یازدید: 187
-

مش حسین بابا

کد متوفی: 6057015 یازدید: 162
-

فاطمه قلی پور هاویستین

کد متوفی: 6057688 یازدید: 157
- ۱۳۹۸٫۱۰٫۳۰

بانو رقیه حسیزاده

کد متوفی: 6058906 یازدید: 216
1325 - 13723

بانو رقیه حسینزاده

کد متوفی: 6058930 یازدید: 226
1325 - 1372

بانو رقیه حسین زاده

کد متوفی: 6058934 یازدید: 204
1325 - 1372

فیروز هرزند جدیدی

کد متوفی: 6058957 یازدید: 202
1314 - 1373

ام البنین ذوالقرنی

کد متوفی: 6058985 یازدید: 191
1302 - 1385

الحاج علی فرهنگی فرد

کد متوفی: 6059597 یازدید: 181
۱۳۳۳/۳/۳ - ۱۳۹۹/۹/۲۹

حسین کارکن

کد متوفی: 6059633 یازدید: 199
1315/01/01 - 1391/3/20

جعفر کاظمی ثانی

کد متوفی: 6061305 یازدید: 336
- 4/11/1399

نرگس هاشم زاده

کد متوفی: 6061640 یازدید: 181
-

عروس سادات احمدی

کد متوفی: 6062610 یازدید: 163
-

اسماعیل رحیم پور

کد متوفی: 6064593 یازدید: 234
1351/3/2 - 1399/11/10

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065697 یازدید: 171
-

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065734 یازدید: 172
-

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6065751 یازدید: 151
-

مصطفی حجتی

کد متوفی: 6066645 یازدید: 190
1321/10/9 - 1360/12/8

حاجیه محبوبه (مهین) صمدی

کد متوفی: 6071406 یازدید: 231
1314/7/1 - 1399/10/22

علی سرداری زنوز

کد متوفی: 6071433 یازدید: 168
1343/01/01 - 1398/12/2

علی سرداری زنوز

کد متوفی: 6071845 یازدید: 244
1343/01/01 - 1398/12/02

سکینه حقیقی

کد متوفی: 6072578 یازدید: 214
-

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073416 یازدید: 178
1317 - 1372

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073420 یازدید: 169
1317 - 1372

حاج علی قنبرپور

کد متوفی: 6073424 یازدید: 168
1317 - 1372

کربلایی زهره سلیمانی

کد متوفی: 6073428 یازدید: 283
1317 - 1372/12/02

کربلائی حسین سلطانپور

کد متوفی: 6073455 یازدید: 183
۱۳۰۰۰۴۰۱ - ۱۳۷۸۰۹۱۸

مشهدی ربابه آبگیر

کد متوفی: 6073480 یازدید: 175
۱۳۰۶/۰۵/۲۰ - ۱۳۸۰/۱۲/۲۹

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075478 یازدید: 181
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075487 یازدید: 197
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075500 یازدید: 184
۱۳۳۵ - ۱۳۹۹

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075504 یازدید: 180
1335 - 1399

رقیه ابیلی

کد متوفی: 6075515 یازدید: 506
1335 - 1399

توران قزل ایاغ

کد متوفی: 6079765 یازدید: 250
1336/8/4 - 1399/12/11

حاج مقصود خوش امید

کد متوفی: 6081041 یازدید: 342
۱۳۲۲ - ۱۳۹۸

میرعلی اصغر حسینی کلثوم غلامی

کد متوفی: 6081669 یازدید: 271
1302 - 1399

میر حسین هاشمی

کد متوفی: 6082141 یازدید: 724
-

کربلایی بهلول سلیم

کد متوفی: 6082147 یازدید: 297
-

مهدی جباری

کد متوفی: 6082960 یازدید: 251
-

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083251 یازدید: 208
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083255 یازدید: 204
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083257 یازدید: 200
1380/04/12 - 1399/11/22

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6083262 یازدید: 1090
1380/04/12 - 1399/11/22

حسن رشیدیفر

کد متوفی: 6083499 یازدید: 205
-

امیرارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6090201 یازدید: 336
1380/04/12 - 1399/11/22

فریبا مجیدی

کد متوفی: 6095083 یازدید: 157
-

ملکه وکیلی زنوز

کد متوفی: 6097432 یازدید: 140
1343/2/4 - 1400/1/18

ملکه وکیلی زنوز

کد متوفی: 6097435 یازدید: 400
1343/2/4 - 1400/1/18

حسین کریمی

کد متوفی: 6101440 یازدید: 156
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6101442 یازدید: 154
- ۱۴۰۰/۱/۲۸

سبفعلی یامی

کد متوفی: 6102371 یازدید: 182
-

سبفعلی یامی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6102385 یازدید: 209
-

سبفعلی یامی بزرگ خاندان

کد متوفی: 6102396 یازدید: 185
-

حاج محمد قلی مقدم زاده

کد متوفی: 6105843 یازدید: 2884
1340/3/4 - 1400/2/2

حاج عمران عباسی قدیم

کد متوفی: 6106343 یازدید: 362
1329/06/02 - 1400/02/04

صدیقه قاسمی زمهریر

کد متوفی: 6109175 یازدید: 156
1340/01/05 - 1393/02/11

محمد مقامی

کد متوفی: 6112872 یازدید: 631
- 1400/02/15

داود رحیمی اوردکلو

کد متوفی: 6112892 یازدید: 323
1338 - 1361

حاج جعفر جعفرپور

کد متوفی: 6113078 یازدید: 213
-

حاج جعفر جعفرپور

کد متوفی: 6113079 یازدید: 696
-

زین العابدین رحمانزاده

کد متوفی: 6113205 یازدید: 184
-

گلابه علیاری

کد متوفی: 6114279 یازدید: 473
-

خدیجه اسدی

کد متوفی: 6115286 یازدید: 309
57.8.22 - 99.12.7

مردعلی مهوشی

کد متوفی: 6115599 یازدید: 370
-

ولی ،رحمت ،قربان سیدحسینی

کد متوفی: 6118079 یازدید: 125
-

عصمت ابوطالبی

کد متوفی: 6120056 یازدید: 931
1305/08/01 -

مهندس حاج ناصرالدین مولانی زنوز

کد متوفی: 6120954 یازدید: 528
1337/10/15 - 1399/06/23

محمد قلی حاجی محمد قلی مقدم زاده

کد متوفی: 6121843 یازدید: 181
-

فرزانه حسنی

کد متوفی: 6121922 یازدید: 125
1387/02/01 - 1400/01/23

حاجیه راضیه هنربخش

کد متوفی: 6122065 یازدید: 244
1311/03/05 - 1399/03/28

صادق داناپور

کد متوفی: 6122517 یازدید: 167
1342/01/01 - 1400/03/04

رقیه مسلمی

کد متوفی: 6123292 یازدید: 126
1334/06/02 - 1400/03/09

احمد نجاری

کد متوفی: 6123548 یازدید: 143
- 1400/03/16

محمد نوائی

کد متوفی: 6125005 یازدید: 138
- 1375/03/27

ثمین شهریاری

کد متوفی: 6126453 یازدید: 6551
1383/07/30 - 1400/03/30

طاهره معموری

کد متوفی: 6126544 یازدید: 423
- 1400/04/04

حاج حمید نصیرپور

کد متوفی: 6127414 یازدید: 430
1332/01/01 - 1400/04/06

بتول یامی

کد متوفی: 6131281 یازدید: 199
1314/02/20 - 1400/03/22

کریم اصولی قره آغاجی

کد متوفی: 6138455 یازدید: 175
1318 - 1400

حاج محمد علی رضایی

کد متوفی: 6141284 یازدید: 198
-

حاج محمدعلی اسلامی

کد متوفی: 6142325 یازدید: 307
1316/02/15 - 1400/05/25

حاج عبدالعلی داوری

کد متوفی: 6147533 یازدید: 260
- 1400/06/12

مهندس افشین ابراهیمی

کد متوفی: 6148062 یازدید: 453
1359/11/24 - 1400/06/13

کاظم انصاری

کد متوفی: 6149099 یازدید: 111
-

کاظم انصاری

کد متوفی: 6149101 یازدید: 170
-

صدیقه حسین پور

کد متوفی: 6151086 یازدید: 245
- 1400/06/24

امان بخون

کد متوفی: 6154438 یازدید: 149
-

محمد علی پروینی

کد متوفی: 6158832 یازدید: 178
- 1388/08/03

ابوالفضل آرامش

کد متوفی: 6159355 یازدید: 160
- 1400/08/04

ابوالفضل آرامش

کد متوفی: 6159366 یازدید: 3696
- 1400/08/04

اسماعیل مشگی اصل

کد متوفی: 6162545 یازدید: 193
- 1400/08/26

تقی فدایی حقی

کد متوفی: 6162892 یازدید: 988
1350/08/10 - 1400/08/28

حمید فرازی

کد متوفی: 6163143 یازدید: 380
- 1395/09/06

مجتبی وقاری منش

کد متوفی: 6164041 یازدید: 391
1321/01/04 - 1399/09/16

. .

کد متوفی: 6164194 یازدید: 135
-

حجه الاسلام محمد حسین علیزاده علیزاده

کد متوفی: 6164343 یازدید: 88
1326 - 1398

میرزا محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164787 یازدید: 124
- 1398/09/08

محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164793 یازدید: 105
- 1398/09/08

محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6164798 یازدید: 138
- 1398/09/08

حاجیه معصومه کنعانی

کد متوفی: 6165690 یازدید: 615
1335/04/30 - 1400/09/13

محرم رحمانی

کد متوفی: 6165805 یازدید: 92
1381/06/21 - 1307/07/06

محمد جبه دار

کد متوفی: 6168100 یازدید: 2919
1332 - 1400/09/18

حسن مرندی

کد متوفی: 6168805 یازدید: 83
-

حاجیه لعیا مقبولی

کد متوفی: 6169914 یازدید: 81
- 1381/10/05

اسماعیل اکبری

کد متوفی: 6170507 یازدید: 269
-

حسن و علی هدایتی

کد متوفی: 6170846 یازدید: 62
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172264 یازدید: 177
1335/01/01 - 1398/10/13

حسین علی عبدی

کد متوفی: 6172589 یازدید: 274
1337/02/03 - 1397/01/03

راضیه هادیخواه

کد متوفی: 6173066 یازدید: 438
- 1400/09/05

نادر نوربخش

کد متوفی: 6175036 یازدید: 101
1327 - 1400/10/12

امیر ارسلان حسن زهتاب

کد متوفی: 6175324 یازدید: 347
1380/04/12 - 1399/11/22

شهرام چاپاری

کد متوفی: 6175350 یازدید: 161
1339/11/26 - 1400/10/22

ابوالفضل حبیبی

کد متوفی: 6175396 یازدید: 355
1381/04/22 - 1400/08/19

عیسی علیلو

کد متوفی: 6175400 یازدید: 90
1344/06/23 - 1400/09/27

محمد علی تابنده

کد متوفی: 6175592 یازدید: 88
1331/06/05 - 1399/10/11

راحله ولی زاده

کد متوفی: 6176110 یازدید: 58
-

فاطمه موسالو

کد متوفی: 6176675 یازدید: 207
1357/12/20 - 1400/10/23

سجاد جعفری

کد متوفی: 6176736 یازدید: 1200
1366/10/05 - 1400/11/01

عباس مردانی

کد متوفی: 6177118 یازدید: 368
- 1399/11/10

صونا و سعید پورمند و رحمانی

کد متوفی: 6179535 یازدید: 101
-

رقیه شریفی پور

کد متوفی: 6179567 یازدید: 144
1350/10/01 - 1400/05/29

حاج یحیی کهندل

کد متوفی: 6179939 یازدید: 101
- 1400/10/21

محمدرضا اختری

کد متوفی: 6180249 یازدید: 380
1381/11/13 - 1400/09/19

محمد صادق نقوی

کد متوفی: 6181373 یازدید: 58
- 1396/12/24

محمد صادق نقوی

کد متوفی: 6181377 یازدید: 194
- 1396/11/24

عادله منصوری

کد متوفی: 6181391 یازدید: 779
- 1400/11/23

حاج حسن همتی بانی

کد متوفی: 6182018 یازدید: 60
1312/10/28 - 1400/07/28

مشهدی هلال بامدادی

کد متوفی: 6185108 یازدید: 217
-

جبار ترابی زنوز

کد متوفی: 6186974 یازدید: 94
1307/10/05 - 1400/09/19

معصومه مشرفی زنوزی

کد متوفی: 6186975 یازدید: 119
1309/05/09 - 1400/08/08

صمد ترابی زنوز

کد متوفی: 6186978 یازدید: 130
1340/04/02 - 1400/10/06

زینب حسینی

کد متوفی: 6187048 یازدید: 161
1323/07/01 - 1400/12/07

ناصر جعفر آبادی

کد متوفی: 6187191 یازدید: 61
- 1400/12/21

گل اور حیدری

کد متوفی: 6190388 یازدید: 75
- 1383/12/08

هاله پورعباس

کد متوفی: 6191109 یازدید: 156
1361/03/19 - 1398/07/11

میرعلی قارونی فتاح

کد متوفی: 6191191 یازدید: 62
1374/10/08 - 1397/04/19

حاج قاسم کاظمی

کد متوفی: 6191226 یازدید: 62
1345 - 1400

کربلایی ابوالفضل سبحانی

کد متوفی: 6191430 یازدید: 302
1322/06/09 - 1398/01/23

علی سیرنگ

کد متوفی: 6192206 یازدید: 210
1333/12/06 - 1392/01/23

فیروز هرزندی

کد متوفی: 6193877 یازدید: 82
1314/10/04 - 1373/06/03

فیروز هرزندی

کد متوفی: 6193896 یازدید: 55
1314/05/03 - 1373/06/03

حبیب الله منوچهری

کد متوفی: 6194865 یازدید: 152
- 1401/02/02

کلثوم نیرومند

کد متوفی: 6197491 یازدید: 165
- 1401/02/16

فاطمه قدرتی

کد متوفی: 6198902 یازدید: 98
- 1401/02/27

سعید شیرمحمدی

کد متوفی: 6200930 یازدید: 700
1353/06/10 - 1401/01/26

بانو فاطمه قاسمی اصل میاب

کد متوفی: 6201287 یازدید: 186
1345/01/01 - 1401/02/05

حاج سید حسین پورکاوس

کد متوفی: 6203701 یازدید: 188
1319/11/08 - 1401/02/31

افروز خبازى

کد متوفی: 6204827 یازدید: 62
-

اقدس ليلاسى

کد متوفی: 6204863 یازدید: 47
-

حاجیه عالیه سید حسین زاده

کد متوفی: 6205398 یازدید: 85
-

محمدرضا سلطانی پور

کد متوفی: 6205868 یازدید: 48
-

محمد باقری

کد متوفی: 6206935 یازدید: 56
-

منظره علیزاده اقدم

کد متوفی: 6207753 یازدید: 70
-

منظره علیزاده اقدم

کد متوفی: 6207754 یازدید: 272
1321/01/02 - 1401/04/22

حاج صمد فریدی اقدم

کد متوفی: 6208491 یازدید: 102
1317/11/25 - 1401/04/25

حاج صمد فریدی اقدم

کد متوفی: 6208492 یازدید: 612
1317/11/25 - 1401/04/25

گلی (گل خانم) علی فتاحی ـ خانه سر

کد متوفی: 6210347 یازدید: 176
1329/04/04 - 1401/05/03

حاج کریم صبری

کد متوفی: 6212740 یازدید: 54
-

نفیسه جعفری

کد متوفی: 6212857 یازدید: 136
1346/05/01 - 1401/05/01

سلیمان رحیمی اقدم

کد متوفی: 6214180 یازدید: 47
-

حاج علی قراری

کد متوفی: 6215602 یازدید: 107
1321/01/02 - 1401/05/19

اسدالله (عقیل) ابراهیمی

کد متوفی: 6216168 یازدید: 116
-

حاج ابوالفضل عسکری اوردکلو

کد متوفی: 6218027 یازدید: 38
1305/09/01 - 1399/09/12

عباسعلی خندانی

کد متوفی: 6218495 یازدید: 104
1355/01/09 - 1401/06/19

محمدرضا وقاری هوجقان

کد متوفی: 6220963 یازدید: 59
1326/01/04 - 1401/08/14

ستاره سادات حدودی عتیق

کد متوفی: 6222300 یازدید: 53
-

حاجیه خانم کلثوم بهروش مرند

کد متوفی: 6223024 یازدید: 635
1324/11/21 - 1401/07/26

خانم بتول کاظمی دیزج یکان

کد متوفی: 6223042 یازدید: 64
1334/01/10 - 1401/09/27

بانو مکرّم پاکنژاد

کد متوفی: 6224427 یازدید: 100
1326/02/15 - 1401/11/24

بانو پاکنژاد

کد متوفی: 6224430 یازدید: 60
1326/02/15 - 1401/11/24

میرزا یوسف نوری ثانی (میاب)

کد متوفی: 6225654 یازدید: 58
1291/04/09 - 1350

ملا محمدعلی ذاکری (میاب)

کد متوفی: 6225659 یازدید: 179
1291 - 1353/10/28

ملا زینال روحانی (میاب)

کد متوفی: 6225662 یازدید: 81
1291 - 1331/02/15

علی اصغر دانشور (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6226287 یازدید: 574
1315/01/01 - 1401/12/22

هاجر یوسف مقدم

کد متوفی: 6229287 یازدید: 75
-

مهدی پور صادق

کد متوفی: 6229343 یازدید: 58
1384/03/12 - 1402/02/02

رقیه حیدری

کد متوفی: 6229858 یازدید: 45
-

محمدرضا عیوض پورمیابی

کد متوفی: 6230378 یازدید: 62
1346/01/01 - 1366/02/27

عسگر یوسفی میاب

کد متوفی: 6230394 یازدید: 85
1338/02/02 - 1361/02/27

قریب فراستی - میاب

کد متوفی: 6230399 یازدید: 67
1340/05/19 - 1361/02/20

محمد رفتاری

کد متوفی: 6230400 یازدید: 43
-

عبدالرحمن رفتاری

کد متوفی: 6230402 یازدید: 32
1310/01/10 - 1366/12/15

ناصر سجیعی

کد متوفی: 6230407 یازدید: 46
1341/02/30 - 1363/01/12

نادر سجیعی

کد متوفی: 6230411 یازدید: 70
1343 - 1363/06/10

شمس اله فتاحی میاب

کد متوفی: 6230412 یازدید: 56
1328/01/01 - 1363/12/19

حسین فتاحی میاب

کد متوفی: 6230413 یازدید: 95
1343/03/04 - 1365/08/09

اسرافیل مختاری

کد متوفی: 6230415 یازدید: 45
1338/06/02 - 1359/11/04

زین العابدین مسعودی

کد متوفی: 6230417 یازدید: 67
1318/07/15 - 1377/06/01

عباس علیوند مرندی اصل

کد متوفی: 6230418 یازدید: 66
1346/01/01 - 1366/06/02

علی ضیایی میاب

کد متوفی: 6230419 یازدید: 50
1342/09/10 - 1363/08/06

حسین استادی میاب

کد متوفی: 6230422 یازدید: 77
1346 - 1373/01/28

حسن علی پور اقدم

کد متوفی: 6230424 یازدید: 60
1341/07/20 - 1362/09/02

هاشم گودرزی

کد متوفی: 6230426 یازدید: 65
1343/02/27 - 1361/02/10

داریوش فتوحی

کد متوفی: 6230428 یازدید: 85
1345/06/15 - 1361/11/18

فرشید (حسین) علی زاده میاب

کد متوفی: 6230429 یازدید: 59
1349/05/01 - 1365/12/14

جبرائیل ملتی

کد متوفی: 6230430 یازدید: 80
1347/10/18 - 1367/04/21

علی اصغر فلاح خانه سر

کد متوفی: 6230431 یازدید: 45
1345/02/17 - 1361/01/22

محمدعلی ربیعی میاب

کد متوفی: 6230434 یازدید: 119
1347/06/27 - 1381/03/01

حمید امدادی - میاب

کد متوفی: 6230435 یازدید: 101
1365/06/31 - 1396/03/17

خسرو حدادی ـ میاب

کد متوفی: 6230437 یازدید: 63
1341/07/02 - 1371/11/18

ناصر صدقی - میاب

کد متوفی: 6230438 یازدید: 110
1343/06/21 - 1361/05/07

رضا بهینه

کد متوفی: 6230440 یازدید: 81
1345/10/25 - 1362/01/22

حسین افشین راد میاب

کد متوفی: 6230443 یازدید: 50
1313/09/20 - 1388/08/08

علی فرجی میزاب

کد متوفی: 6230445 یازدید: 56
1344/11/01 - 1362/11/11

ابراهیم فرزند اصل میابی

کد متوفی: 6230447 یازدید: 63
1346/11/28 - 1363/02/11

روستای زمهریر شهرستان مرند

کد متوفی: 6230639 یازدید: 259
-

روستای میاب شهرستان مرند

کد متوفی: 6230642 یازدید: 47
-

اسرافیل بدرزاده

کد متوفی: 6231036 یازدید: 79
1328/02/10 - 1400/08/20

سید رقیه سیدی

کد متوفی: 6231249 یازدید: 34
-

مدد مصطفائی خانه سر

کد متوفی: 6231778 یازدید: 99
1340/10/04 -

انور گوزلی دارانداش

کد متوفی: 6231780 یازدید: 50
-

روستای هاویستین شهرستان مرند

کد متوفی: 6231782 یازدید: 36
-

ابراهیم نوریان هاویستین

کد متوفی: 6231786 یازدید: 84
-

حبیب قنبر زاده هاویستین

کد متوفی: 6231789 یازدید: 68
-

نورالدین حاجی زاده هاویستین

کد متوفی: 6231794 یازدید: 60
-

صدوق واعظ هاویستین

کد متوفی: 6231796 یازدید: 32
-

روستای خانه سر شهرستان مرند

کد متوفی: 6231886 یازدید: 88
-

شهرستان مرند روستای میزاب

کد متوفی: 6231915 یازدید: 51
-

روستای میزاب از توابع مرند

کد متوفی: 6231916 یازدید: 52
-

روح اله کاویانی زمهریر

کد متوفی: 6232334 یازدید: 135
-

یوسف یادگاری - زمهریر

کد متوفی: 6232479 یازدید: 61
-

حمزه قاسمپور

کد متوفی: 6232480 یازدید: 53
-

مرتضی دشتی زمهریر

کد متوفی: 6232481 یازدید: 30
-

یحیی عبدی زمهریر

کد متوفی: 6232482 یازدید: 77
-

محسن یادگاری - زمهریر

کد متوفی: 6232483 یازدید: 133
-

التفات رنجی زمهریر

کد متوفی: 6232484 یازدید: 76
-

یعقوب غائب زمهریر

کد متوفی: 6232485 یازدید: 43
-

مهدی علیقلی پورزمهریر

کد متوفی: 6232488 یازدید: 64
-

محمدیوسف دانشور (حضور)

کد متوفی: 6232489 یازدید: 60
-

علی صفری (سفری)

کد متوفی: 6232490 یازدید: 36
-

فریدون صفری زمهریر

کد متوفی: 6232491 یازدید: 51
-

علی زلفی زمهریر

کد متوفی: 6232492 یازدید: 107
-

بهلول بدری اویندین

کد متوفی: 6232495 یازدید: 76
-

علی اکبر تقی پور - زمهریر

کد متوفی: 6232524 یازدید: 124
-

جعفر زلفی زمهریر

کد متوفی: 6232530 یازدید: 76
-

مرتضی قره بیگلو - چرچر

کد متوفی: 6232543 یازدید: 88
-

مرتضی قره بیگلو

کد متوفی: 6232554 یازدید: 96
-

مرتضی قره بگلو

کد متوفی: 6233455 یازدید: 43
-

مهسا حسنی مرند

کد متوفی: 6235679 یازدید: 543
1372/06/09 - 1402/05/11

رسول کوزه دوست

کد متوفی: 6236059 یازدید: 30
1315/03/20 - 1396/09/30

رسول کوزه دوست

کد متوفی: 6236061 یازدید: 28
-

زهرا محمودی اصل

کد متوفی: 6237334 یازدید: 29
- 1402/02/29

حاج محمود پورطهماسب

کد متوفی: 6239954 یازدید: 107
1315/11/03 - 1402/05/20

سکینه کبیری یام

کد متوفی: 6239966 یازدید: 23
1331 - 1331/01/11

حاج جعفر عابدینی لیواری

کد متوفی: 6240413 یازدید: 87
1304/09/08 - 1364/11/15

حاج عباس رجبی زمهریر

کد متوفی: 6240842 یازدید: 113
1334 - 1402/08/22

علیرضا عادلی

کد متوفی: 6242207 یازدید: 18
1357/06/28 - 1402/09/17

یونس یوسفی

کد متوفی: 6243216 یازدید: 126
- 1353/04/08

نیار علیخواه

کد متوفی: 6244125 یازدید: 31
-

حاجیه فاطمه مقبولی

کد متوفی: 6244477 یازدید: 44
1316/07/06 - 1400/01/15

روستای زمهریر شهرستان مرند

کد متوفی: 6244938 یازدید: 27
-

هلنا درگاهی

کد متوفی: 6245514 یازدید: 175
- 1402/11/15

آذر جباری

کد متوفی: 6245591 یازدید: 24
- 1396/11/26

دکتر سیدجواد فیض حسینی

کد متوفی: 6246206 یازدید: 37
- 1402/12/08

حاج رحیم حاجی اقراری

کد متوفی: 6248568 یازدید: 19
1314 - 1374/07/07

اباسد بخششی

کد متوفی: 6248569 یازدید: 11
1325/03/02 - 1395/07/11

شهربانو بخششی

کد متوفی: 6248570 یازدید: 18
1300 - 1385/11/20

معصوم حاجی اقراری

کد متوفی: 6248571 یازدید: 16
1308 - 1368/09/13

عزیز حاجی اقراری

کد متوفی: 6248572 یازدید: 12
1302 - 1376/11/29

حسن حسن زاده

کد متوفی: 6249582 یازدید: 4
-

شهدای خدمت ایران من تسلیت

کد متوفی: 6250848 یازدید: 15
-

آیت‌الله دکتر ابراهیم رییسی

کد متوفی: 6250865 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید