آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان داورزن

حاج محمد بهمن آبادی

کد متوفی: 7674 یازدید: 94
-

حاجیه عذرا داورزنی

کد متوفی: 11203 یازدید: 90
-

مرحوم حاج سیداحمد مزینانی

کد متوفی: 23508 یازدید: 87
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46941 یازدید: 111
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46944 یازدید: 158
-

خدیجه فراشیانی

کد متوفی: 46946 یازدید: 101
-

سید حسین حسنی فر

کد متوفی: 49073 یازدید: 107
-

کربلایی زینب مزینانی

کد متوفی: 50233 یازدید: 234
-

حاج اسماعيل داورزني

کد متوفی: 54626 یازدید: 87
-

حاج علی جمشیدی نسب

کد متوفی: 56377 یازدید: 92
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57354 یازدید: 86
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57368 یازدید: 94
-

اکبر بیزه

کد متوفی: 68895 یازدید: 89
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70080 یازدید: 99
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70092 یازدید: 90
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70097 یازدید: 99
-

حسن فيض ابادي

کد متوفی: 6000663 یازدید: 83
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6013177 یازدید: 85
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6013565 یازدید: 110
-

محمد مقیسه(خان)

کد متوفی: 6046605 یازدید: 74
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053799 یازدید: 77
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053803 یازدید: 105
-

علیمحمد/شمسیه موری/رمضانی داورزن

کد متوفی: 6055540 یازدید: 76
-

حاجیه خانم عالیه سادات حسینی

کد متوفی: 6056692 یازدید: 86
۱۳۲۴ - ۱۳۹۶

حاج عباسعلی موذنی پور

کد متوفی: 6071770 یازدید: 83
24.3.1224 - 1393

سیده ربابه بیگم دهنوی (عبادی فر)

کد متوفی: 6073571 یازدید: 145
-

سید روح الله عبادی فر

کد متوفی: 6076052 یازدید: 143
-

علی شهر آبادی

کد متوفی: 6092741 یازدید: 68
-

قمر موری

کد متوفی: 6101237 یازدید: 75
1-1-1300 - 1390-1-1

ابراهیم رمضانی داورزنی

کد متوفی: 6111851 یازدید: 1147
۱۳۳۳ - ۱۴۰۰

محمد (تاج آبادی)ریوندی

کد متوفی: 6119016 یازدید: 70
- 1398/09/16

حاج علی اکبر ملامحمد حسین (کلاته)

کد متوفی: 6132637 یازدید: 240
- 1399/08/06

طاهره پارسا نسب

کد متوفی: 6138466 یازدید: 94
1339/09/03 - 1397/05/20

حاجیه ماه تابان نامنی

کد متوفی: 6156013 یازدید: 21
-

حسن داورزنی

کد متوفی: 6159610 یازدید: 13
1339/01/01 - 1400/08/28
Loading...

لطفا شکیبا باشید