آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان داورزن

حاج محمد بهمن آبادی

کد متوفی: 7674 یازدید: 125
-

حاجیه عذرا داورزنی

کد متوفی: 11203 یازدید: 123
-

مرحوم حاج سیداحمد مزینانی

کد متوفی: 23508 یازدید: 117
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46941 یازدید: 141
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46944 یازدید: 192
-

خدیجه فراشیانی

کد متوفی: 46946 یازدید: 135
-

سید حسین حسنی فر

کد متوفی: 49073 یازدید: 141
-

کربلایی زینب مزینانی

کد متوفی: 50233 یازدید: 299
-

حاج اسماعيل داورزني

کد متوفی: 54626 یازدید: 119
-

حاج علی جمشیدی نسب

کد متوفی: 56377 یازدید: 120
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57354 یازدید: 119
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57368 یازدید: 123
-

اکبر بیزه

کد متوفی: 68895 یازدید: 114
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70080 یازدید: 125
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70092 یازدید: 110
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70097 یازدید: 126
-

حسن فيض ابادي

کد متوفی: 6000663 یازدید: 109
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6013177 یازدید: 108
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6013565 یازدید: 148
-

محمد مقیسه(خان)

کد متوفی: 6046605 یازدید: 99
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053799 یازدید: 99
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053803 یازدید: 126
-

علیمحمد/شمسیه موری/رمضانی داورزن

کد متوفی: 6055540 یازدید: 103
-

حاجیه خانم عالیه سادات حسینی

کد متوفی: 6056692 یازدید: 111
۱۳۲۴ - ۱۳۹۶

حاج عباسعلی موذنی پور

کد متوفی: 6071770 یازدید: 106
24.3.1224 - 1393

سیده ربابه بیگم دهنوی (عبادی فر)

کد متوفی: 6073571 یازدید: 201
-

سید روح الله عبادی فر

کد متوفی: 6076052 یازدید: 195
-

علی شهر آبادی

کد متوفی: 6092741 یازدید: 95
-

قمر موری

کد متوفی: 6101237 یازدید: 98
1-1-1300 - 1390-1-1

ابراهیم رمضانی داورزنی

کد متوفی: 6111851 یازدید: 1268
۱۳۳۳ - ۱۴۰۰

محمد (تاج آبادی)ریوندی

کد متوفی: 6119016 یازدید: 89
- 1398/09/16

حاج علی اکبر ملامحمد حسین (کلاته)

کد متوفی: 6132637 یازدید: 293
- 1399/08/06

طاهره پارسا نسب

کد متوفی: 6138466 یازدید: 129
1339/09/03 - 1397/05/20

حاجیه ماه تابان نامنی

کد متوفی: 6156013 یازدید: 43
-

حسن داورزنی

کد متوفی: 6159610 یازدید: 34
1339/01/01 - 1400/08/28

محمدحسین برزویی

کد متوفی: 6176802 یازدید: 43
-

حاجیه صغری امینی فاخر (بیزه ای)

کد متوفی: 6177432 یازدید: 9
- 1400/11/04

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 6180514 یازدید: 320
1316 - 1399/09/03

حاج رمضانعلی فیض آبادی

کد متوفی: 6181655 یازدید: 8
- 1399/06/31

سید محمد(احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181690 یازدید: 2
-

سید محمد (احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181692 یازدید: 21
-

علی اکبر مومن زاده

کد متوفی: 6183837 یازدید: 95
1316/01/01 - 1400/11/17

صغرا طزری

کد متوفی: 6188654 یازدید: 20
1310/06/06 - 1401/01/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید