آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان داورزن

حاج محمد بهمن آبادی

کد متوفی: 7674 یازدید: 266
-

حاجیه عذرا داورزنی

کد متوفی: 11203 یازدید: 218
-

مرحوم حاج سیداحمد مزینانی

کد متوفی: 23508 یازدید: 214
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46941 یازدید: 231
-

حسین بهمن ابادی(ذاکری)

کد متوفی: 46944 یازدید: 285
-

خدیجه فراشیانی

کد متوفی: 46946 یازدید: 231
-

سید حسین حسنی فر

کد متوفی: 49073 یازدید: 249
-

کربلایی زینب مزینانی

کد متوفی: 50233 یازدید: 391
-

حاج اسماعيل داورزني

کد متوفی: 54626 یازدید: 244
-

حاج علی جمشیدی نسب

کد متوفی: 56377 یازدید: 409
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57354 یازدید: 236
-

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 57368 یازدید: 210
-

اکبر بیزه

کد متوفی: 68895 یازدید: 212
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70080 یازدید: 209
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70092 یازدید: 192
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70097 یازدید: 231
-

حسن فيض ابادي

کد متوفی: 6000663 یازدید: 196
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6013177 یازدید: 188
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6013565 یازدید: 236
-

محمد مقیسه(خان)

کد متوفی: 6046605 یازدید: 189
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053799 یازدید: 168
-

محمد حسین برزویی

کد متوفی: 6053803 یازدید: 224
-

علیمحمد/شمسیه موری/رمضانی داورزن

کد متوفی: 6055540 یازدید: 178
-

حاجیه خانم عالیه سادات حسینی

کد متوفی: 6056692 یازدید: 195
۱۳۲۴ - ۱۳۹۶

حاج عباسعلی موذنی پور

کد متوفی: 6071770 یازدید: 155
24.3.1224 - 1393

سیده ربابه بیگم دهنوی (عبادی فر)

کد متوفی: 6073571 یازدید: 344
1305 - 1396/12/25

سید روح الله عبادی فر

کد متوفی: 6076052 یازدید: 414
1297 - 1384/11/16

علی شهر آبادی

کد متوفی: 6092741 یازدید: 203
-

قمر موری

کد متوفی: 6101237 یازدید: 167
1-1-1300 - 1390-1-1

ابراهیم رمضانی داورزنی

کد متوفی: 6111851 یازدید: 1490
۱۳۳۳ - ۱۴۰۰

محمد (تاج آبادی)ریوندی

کد متوفی: 6119016 یازدید: 168
- 1398/09/16

حاج علی اکبر ملامحمد حسین (کلاته)

کد متوفی: 6132637 یازدید: 418
- 1399/08/06

طاهره پارسا نسب

کد متوفی: 6138466 یازدید: 212
1339/09/03 - 1397/05/20

حاجیه ماه تابان نامنی

کد متوفی: 6156013 یازدید: 107
-

حسن داورزنی

کد متوفی: 6159610 یازدید: 103
1339/01/01 - 1400/08/28

محمدحسین برزویی

کد متوفی: 6176802 یازدید: 74
-

حاجیه صغری امینی فاخر (بیزه ای)

کد متوفی: 6177432 یازدید: 65
- 1400/11/04

اکبر فرهادی پور

کد متوفی: 6180514 یازدید: 362
1316 - 1399/09/03

حاج رمضانعلی فیض آبادی

کد متوفی: 6181655 یازدید: 44
- 1399/06/31

سید محمد(احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181690 یازدید: 51
-

سید محمد (احمد) فیض آبادی

کد متوفی: 6181692 یازدید: 58
-

علی اکبر مومن زاده

کد متوفی: 6183837 یازدید: 130
1316/01/01 - 1400/11/17

صغرا طزری

کد متوفی: 6188654 یازدید: 47
1310/06/06 - 1401/01/03

عباس موسوی مجد

کد متوفی: 6200204 یازدید: 84
- 1398/12/18

حیات ابرودی

کد متوفی: 6204501 یازدید: 49
1308 - 1384/04/10

حاج میرزا محمد آزادی بیزه ای

کد متوفی: 6221920 یازدید: 28
1313 - 1393

امرالله مقیسه امرالله مقیسه

کد متوفی: 6236764 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید