آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رشتخوار

کربلایی رحمان اسماعیل زاده

کد متوفی: 4557 یازدید: 291
-

کربلایی حاج ماشاالله لشگری

کد متوفی: 25130 یازدید: 296
-

کربلائیه زهرا مهرنیا

کد متوفی: 47119 یازدید: 266
-

ابوذر جعفری

کد متوفی: 5060012 یازدید: 8
1369/01/01 - 1394/11/04

علی شبانی

کد متوفی: 5060079 یازدید: 20
1380/06/22 - 1401/03/08

ناصرعلی بازآزده

کد متوفی: 5060414 یازدید: 8
1344/06/01 - 1366/04/27

برات علی جوان بخت

کد متوفی: 5060720 یازدید: 16
1339/08/02 - 1360/08/13

حسن رضا باربدو

کد متوفی: 5060850 یازدید: 21
1345/06/10 - 1366/04/01

حسین قدری

کد متوفی: 5060918 یازدید: 11
1342/01/01 - 1361/05/16

حسن علی جانی اول

کد متوفی: 5061510 یازدید: 11
1337/04/01 - 1361/01/02

حسین اسماعیلی

کد متوفی: 5061543 یازدید: 10
1342/03/09 - 1362/02/17

علی حیدری

کد متوفی: 5062372 یازدید: 20
1340/01/04 - 1360/07/05

علی شریعتی

کد متوفی: 5062391 یازدید: 29
1344/01/02 - 1362/01/23

حسن چوپان

کد متوفی: 5062523 یازدید: 7
1346/04/01 - 1365/10/23

حسین پنجه بند

کد متوفی: 5062603 یازدید: 18
1344/07/03 - 1363/12/26

حسین رضازاده ملکی

کد متوفی: 5062624 یازدید: 16
1343/01/02 - 1366/01/20

علیرضا رمضانی

کد متوفی: 5063373 یازدید: 15
1355/07/12 - 1381/12/13

علیرضا سوارنوقاب

کد متوفی: 5063374 یازدید: 12
1340/09/02 - 1361/08/25

سیدمحسن هاشمی رشخواری

کد متوفی: 5063733 یازدید: 26
1342/08/01 - 1361/02/10

حسن شیرزاد

کد متوفی: 5063818 یازدید: 10
1337/01/05 - 1361/02/15

شیرمحمد عبدالهی حقدادی

کد متوفی: 5064030 یازدید: 13
1342/03/02 - 1362/01/22

علی گلپایگانی

کد متوفی: 5064962 یازدید: 22
1340/03/02 - 1362/05/17

محمد نوجوان

کد متوفی: 5065386 یازدید: 24
1342/07/01 - 1364/12/07

محمد اسحاقی

کد متوفی: 5065688 یازدید: 18
1346/04/04 - 1366/04/29

موسی احمدی

کد متوفی: 5065705 یازدید: 29
1344/09/01 - 1366/02/03

رحمان اسماعیلی

کد متوفی: 5065937 یازدید: 17
1342/01/04 - 1361/12/29

رضا قنوی

کد متوفی: 5065966 یازدید: 8
1346/03/12 - 1365/10/23

ناصر شبانی

کد متوفی: 5066216 یازدید: 23
1346/07/12 - 1366/12/02

علی رضا فیضی

کد متوفی: 5066855 یازدید: 16
1348/01/03 - 1367/07/05

غلام عباس بهروز

کد متوفی: 5066939 یازدید: 15
1338/04/02 - 1366/04/18

غلامحسین چوپان خویردی

کد متوفی: 5066958 یازدید: 15
1335/12/10 - 1378/06/06

محمد افشار

کد متوفی: 5067097 یازدید: 16
1339/07/15 - 1362/08/29

علیرضا آبافت رشخواری

کد متوفی: 5067254 یازدید: 21
1342/01/02 - 1361/02/12

غلام حسین وهاب زاده

کد متوفی: 5067461 یازدید: 7
1345/11/11 - 1365/11/25

علی محمد پاسبان قلعه نی

کد متوفی: 5067584 یازدید: 14
1342/06/02 - 1362/01/22

غلامحسین مقنی پوررشخوار

کد متوفی: 5067725 یازدید: 36
1335/07/01 - 1361/02/10

محمدرضا غفاری زرقری

کد متوفی: 5067752 یازدید: 17
1343/10/02 - 1364/01/02

نوراله جوانبخت

کد متوفی: 5068362 یازدید: 12
1345/01/02 - 1367/12/18

حبیب اله میرعلیجانی

کد متوفی: 5068408 یازدید: 27
1342/08/07 - 1362/01/21

احمدرضا حسین زاده

کد متوفی: 5068524 یازدید: 8
1348/01/02 - 1362/05/25

حسن رمضان پوررشتخوار

کد متوفی: 5068617 یازدید: 12
1349/12/20 - 1369/06/18

حسین اشرفی

کد متوفی: 5068655 یازدید: 17
1344/01/02 - 1362/12/08

حسین ارژندی سجاوندی

کد متوفی: 5068866 یازدید: 18
1356/04/25 - 1378/04/15

رضا ترابی

کد متوفی: 5069361 یازدید: 20
1342/04/02 - 1364/12/07

محمد نوری

کد متوفی: 5069373 یازدید: 15
1345/02/08 - 1366/06/31

اسمعیل آشفته

کد متوفی: 5069836 یازدید: 11
1343/04/15 - 1362/08/23

خلیل فتوحیان

کد متوفی: 5069885 یازدید: 12
1354/05/20 - 1377/01/02

سیدعلی ساداتی

کد متوفی: 5070585 یازدید: 13
1336/01/02 - 1380/03/07

حسین زردی

کد متوفی: 5071421 یازدید: 12
1344/03/09 - 1367/03/24

علی احمدی

کد متوفی: 5071482 یازدید: 5
1342/10/02 - 1366/11/04

علی پالان دوزرشتخوار

کد متوفی: 5071542 یازدید: 6
1345/06/01 - 1365/10/23

غلام رضا سالاری اول عبس آبادی

کد متوفی: 5071801 یازدید: 10
1339/06/02 - 1361/03/03

عزیزاله مرادیان نوق

کد متوفی: 5072070 یازدید: 16
1346/06/30 - 1367/01/13

غلامحسین سلمانی فاردقی

کد متوفی: 5072424 یازدید: 13
1345/01/08 - 1364/07/11

علی اکبر قائینی زاده

کد متوفی: 5072528 یازدید: 7
1355/01/19 - 1367/07/27

اسماعیل شمس

کد متوفی: 5072542 یازدید: 8
1347/06/30 - 1367/05/08

حیدر جلالی

کد متوفی: 5072603 یازدید: 9
1343/01/01 - 1367/03/02

محمد خوشدل برغن آبادی

کد متوفی: 5073742 یازدید: 14
1345/05/22 - 1371/07/26

احمدرضا رسولی مقدم

کد متوفی: 5074378 یازدید: 6
1333/01/03 - 1359/10/18

محمد ذهل

کد متوفی: 5074594 یازدید: 19
1338/01/01 - 1363/01/26

احمدعلی ندافی

کد متوفی: 5075680 یازدید: 9
1343/01/10 - 1367/05/10

سیدرضا عبدالهی

کد متوفی: 5075790 یازدید: 11
1340/04/16 - 1361/02/01

علیرضا میرسعیدی حسین آبادی

کد متوفی: 5075866 یازدید: 31
1341/01/02 - 1362/03/15

علی رضا رجبی

کد متوفی: 5076570 یازدید: 6
1350/01/02 - 1365/11/24

علیرضا مرشد

کد متوفی: 5076577 یازدید: 9
1347/09/09 - 1367/03/25

مسعود معصومی اکبر آبادی

کد متوفی: 5076697 یازدید: 7
1371/02/04 - 1392/08/03

حسن قاسمپور

کد متوفی: 5076698 یازدید: 9
1367/10/01 - 1391/04/28

علی اکبر اکبری

کد متوفی: 5076744 یازدید: 15
1368/02/24 - 1392/06/31

صابره مرادزاده

کد متوفی: 6006812 یازدید: 269
-

فاطمه گنابادی

کد متوفی: 6016023 یازدید: 268
-

فاطمه گنابادی

کد متوفی: 6016246 یازدید: 272
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037041 یازدید: 252
-

علی پاکدل

کد متوفی: 6092607 یازدید: 540
1335/01/01 - 1399/01/25

علی اکبر کمالی

کد متوفی: 6107430 یازدید: 417
۱۳۲۷ - ۱۴۰۰

کربلایی حسین عباس زاده

کد متوفی: 6143422 یازدید: 1372
1359 - 1400

صابر ایزدی

کد متوفی: 6146062 یازدید: 372
- 1400/06/06

بی بی مریم مفتاح

کد متوفی: 6153326 یازدید: 221
-

رمضان سنجری

کد متوفی: 6158555 یازدید: 391
-

کربلایی حسن شیری

کد متوفی: 6173868 یازدید: 104
1328/03/09 - 1399/08/29

کربلایی حسن شیری

کد متوفی: 6174073 یازدید: 116
1328/03/09 - 1399/08/29

کربلایی حسین محمدنیا

کد متوفی: 6180801 یازدید: 130
1309/04/01 - 1400/11/18

کربلایی حسین محمدنیا

کد متوفی: 6180803 یازدید: 89
1309/04/01 - 1400/11/18

حاج غلام آشفته

کد متوفی: 6185801 یازدید: 235
- 1400/12/14

محمدناصر پارسا

کد متوفی: 6187053 یازدید: 363
- 1400/12/20

محمدباقر اقبالی

کد متوفی: 6190690 یازدید: 64
- 1401/01/09

مرحوم حاج محمد اسماعیل احمدی

کد متوفی: 6195674 یازدید: 189
-

حاجی رمضان محمدزاده

کد متوفی: 6203348 یازدید: 77
1323/03/09 - 1399/08/13

عباس دانشگر

کد متوفی: 6207222 یازدید: 170
1372/02/18 - 1395/03/20

مرحومه زهرا صیادی

کد متوفی: 6211504 یازدید: 159
-

مرحومه زهرا صیادی

کد متوفی: 6211505 یازدید: 57
-

کربلایی عباس سالاری مقدم

کد متوفی: 6220164 یازدید: 52
1319/02/27 - 1401/09/15

علی اکبر صدیق

کد متوفی: 6236381 یازدید: 102
1312/06/05 - 1401/06/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید