آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زاوه

غلامرضا محمدی زاده

کد متوفی: 12710 یازدید: 210
-

عباسعلی ترابی

کد متوفی: 12754 یازدید: 188
-

حاج علی ایزدی

کد متوفی: 46773 یازدید: 245
-

اصغر افضلی فر

کد متوفی: 71303 یازدید: 233
-

حاج عیسی (( علی اکبر)) صفائی

کد متوفی: 72082 یازدید: 232
-

نصرت اله نجفی

کد متوفی: 6000961 یازدید: 222
-

حاج محمد دلیری دهنوی

کد متوفی: 6014101 یازدید: 219
-

مریم جارطاق

کد متوفی: 6026554 یازدید: 228
-

طلعت مولوی

کد متوفی: 6041500 یازدید: 405
۱۳۲۸/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

حاج حسن بلوکی مقدم

کد متوفی: 6110692 یازدید: 362
12/10/1341 - 28/8/1397

کربلاییه جوانمرد

کد متوفی: 6180457 یازدید: 40
1336/07/01 - 1400/09/14

مینا دانه چین

کد متوفی: 6180528 یازدید: 1518
1363/01/01 - 1400/10/06

مینا دانه چین

کد متوفی: 6181123 یازدید: 48
-

مرحوم امین مولوی

کد متوفی: 6182532 یازدید: 81
-

زبیده رستم زاده

کد متوفی: 6184091 یازدید: 256
- 1400/12/05

حاج عطا محمد خسروی راضیه بزرگوار

کد متوفی: 6198895 یازدید: 35
-

محمدشریف منظمی

کد متوفی: 6205607 یازدید: 39
-

محمدامین مولوی

کد متوفی: 6224256 یازدید: 31
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید