آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سرخس

معین بارانی

کد متوفی: 3404 یازدید: 176
-

علیرضا چوپان نژادی(مهران فر)

کد متوفی: 3583 یازدید: 225
-

امیر چوپان نژادی

کد متوفی: 3584 یازدید: 210
-

صفر یوسف ابادی

کد متوفی: 3674 یازدید: 213
-

امیرحسین بذری

کد متوفی: 3886 یازدید: 222
-

مرحومه مریم مالداری

کد متوفی: 3901 یازدید: 167
-

حاج‌محمد ریش علیمیرزائی

کد متوفی: 4267 یازدید: 182
-

حاج محمد ریش علیمیرزائی

کد متوفی: 4270 یازدید: 178
-

غلامحسین ایوبی

کد متوفی: 5441 یازدید: 186
-

مرحوم غلامرضا لشکری

کد متوفی: 7543 یازدید: 171
-

مرحومه معصومه هویدا

کد متوفی: 7554 یازدید: 199
-

مرحوم غلامحسین جهانبخش

کد متوفی: 7556 یازدید: 190
-

کبری لشکری

کد متوفی: 8109 یازدید: 164
-

اسماعیل لشکری

کد متوفی: 8121 یازدید: 190
-

زهرا لشکری

کد متوفی: 8149 یازدید: 163
-

کربلایی شیرعلی لشکری

کد متوفی: 8163 یازدید: 157
-

منصوره فنودی

کد متوفی: 9061 یازدید: 165
-

صغرا نوری

کد متوفی: 10972 یازدید: 184
-

قربان خدری

کد متوفی: 13418 یازدید: 158
-

مهیار چوپانژاد

کد متوفی: 13526 یازدید: 163
-

علی چوپانزاده

کد متوفی: 13563 یازدید: 176
-

عصمت نوری

کد متوفی: 14875 یازدید: 182
-

غلارضا لشکری

کد متوفی: 27717 یازدید: 214
-

معصومه لشکری

کد متوفی: 27723 یازدید: 285
-

میرزا علیمیرزایی

کد متوفی: 28960 یازدید: 164
-

حسین علی میرزائی

کد متوفی: 32816 یازدید: 194
-

رمضان سهرابزاده

کد متوفی: 33439 یازدید: 175
-

زهرا فرگی

کد متوفی: 36887 یازدید: 208
-

زهرا فرگی

کد متوفی: 38630 یازدید: 176
-

زهرا فرگی

کد متوفی: 38634 یازدید: 164
-

حاج حسین سلیمان کیا

کد متوفی: 56005 یازدید: 167
-

حاج اکبر سلیمان کیا

کد متوفی: 56012 یازدید: 183
-

حاجیه زهرا نهبندانی طرقی

کد متوفی: 56020 یازدید: 169
-

محمدعلی خوران

کد متوفی: 57313 یازدید: 496
-

میلاد دلارامی

کد متوفی: 65065 یازدید: 246
-

میلاد دل ارامی

کد متوفی: 67087 یازدید: 144
-

یارمحمد نیکخو

کد متوفی: 68884 یازدید: 141
-

علی جان عرب

کد متوفی: 74173 یازدید: 141
-

حوا سیری

کد متوفی: 6022260 یازدید: 172
-

سید محمد وسید ابوالفضل زین الدین

کد متوفی: 6031221 یازدید: 156
-

حاجیه خانم زیبا اصل حسینی

کد متوفی: 6041244 یازدید: 128
-

شیرین هراتی

کد متوفی: 6041613 یازدید: 139
-

حسن نیک زاد

کد متوفی: 6051758 یازدید: 158
-

اسلام قلجائی

کد متوفی: 6051802 یازدید: 178
-

زهرا نیکزاد

کد متوفی: 6051905 یازدید: 157
-

نفیسه اصغری

کد متوفی: 6051971 یازدید: 141
-

مهردل سیستانی نژاد

کد متوفی: 6052577 یازدید: 108
-

مهردل سیستانی نژاد

کد متوفی: 6052594 یازدید: 97
-

نرگس عرب همتی

کد متوفی: 6052812 یازدید: 113
-

پرویز ریگی

کد متوفی: 6055044 یازدید: 95
-

صغری نوری

کد متوفی: 6069429 یازدید: 165
-

حاج عباس خوشحال

کد متوفی: 6069899 یازدید: 129
-

سیدمحمد زین الدین

کد متوفی: 6072330 یازدید: 135
-

رضا فیروزی

کد متوفی: 6072797 یازدید: 159
1337/11/01 - 1337/05/07

رضا فیروزی

کد متوفی: 6072808 یازدید: 140
1337 - 1361

رضا فیروزی

کد متوفی: 6072820 یازدید: 137
1337 - 1361

رضا فیروزی

کد متوفی: 6072856 یازدید: 153
1337 - 1361

نفیسه اصغری

کد متوفی: 6073135 یازدید: 157
12.12.1378 - 25.10.1399

نفیسه اصغری

کد متوفی: 6073140 یازدید: 2316
1378/12/12 - 1399/10/25

محمد اذرپور

کد متوفی: 6075889 یازدید: 167
1378/07/01 - 1399/11/28

زیبا سالاری نیا

کد متوفی: 6080659 یازدید: 143
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹

محسن نوربخش

کد متوفی: 6098818 یازدید: 903
۱۳۶۱/۸/۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

حاج محمدحسن مقدری

کد متوفی: 6110908 یازدید: 140
1323/05/15 - 1400/01/31

حاج حسین اصغر سلطانی

کد متوفی: 6115844 یازدید: 175
-

حاج رسول ده مرده

کد متوفی: 6121049 یازدید: 313
1325/05/08 - 1388/12/01

مطهره میرداد

کد متوفی: 6135005 یازدید: 164
1378/11/05 - 1399/07/14

حاج علی سرکوهی

کد متوفی: 6135055 یازدید: 124
-

غلامعلی سرکوهی

کد متوفی: 6135059 یازدید: 124
-

رضا سرکوهی

کد متوفی: 6135063 یازدید: 130
1350 - 1367

مرتضی میرداد

کد متوفی: 6135064 یازدید: 65
-

قربانعلی رنجکش

کد متوفی: 6139603 یازدید: 202
-

فرحناز نیکبخت

کد متوفی: 6140001 یازدید: 139
-

ابراهیم عزیزی نژاد

کد متوفی: 6142507 یازدید: 423
- 1400/05/29

نرگس مزین

کد متوفی: 6142545 یازدید: 92
1351/06/01 - 1399/07/13

مهدی ریحانی

کد متوفی: 6145155 یازدید: 284
- 1400/06/05

فیروز علی میرزائی

کد متوفی: 6146476 یازدید: 111
1340/01/15 - 1400/06/06

برات فراهی

کد متوفی: 6167087 یازدید: 105
1348/06/08 - 1400/06/19

حسن رحمانی

کد متوفی: 6181109 یازدید: 20
- 1400/03/02

حجی اسمعیل صباغ

کد متوفی: 6190858 یازدید: 110
1310 - 1373/11/25

حاج لطیف خوران

کد متوفی: 6210205 یازدید: 101
1343/07/01 - 1400/09/24

محمد صاحبکاری

کد متوفی: 6213166 یازدید: 115
- 1401/05/23

رحیم خوران

کد متوفی: 6213592 یازدید: 16
-

زربانو تاجزاده

کد متوفی: 6213595 یازدید: 6
-

سیده خدیجه غلامیان مادر آقای ایوبی

کد متوفی: 6218619 یازدید: 280
- 1401/08/12

حاج علی نوروزی

کد متوفی: 6223644 یازدید: 183
1328/03/20 - 1401/09/26

نوروز علیمیرزایی

کد متوفی: 6223672 یازدید: 85
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید