آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریمان

شادروان حاج قربان علی بادامی

کد متوفی: 3287 یازدید: 161
-

رمضانعلی ایزدی فریمانی

کد متوفی: 16008 یازدید: 120
-

حاج ایرج اختیاری

کد متوفی: 16913 یازدید: 119
-

ایرج اختیاری

کد متوفی: 17032 یازدید: 119
-

سیدمرتضی آقائی مقدم

کد متوفی: 17103 یازدید: 102
-

حاج علی اکبر توکلی

کد متوفی: 20823 یازدید: 127
-

حاج ابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 21810 یازدید: 137
-

فاطمه کهترپور

کد متوفی: 21815 یازدید: 116
-

نساء سحرخیز

کد متوفی: 25089 یازدید: 104
-

مریم نورمحمدی

کد متوفی: 31298 یازدید: 113
-

علی اکبر نورمحمدی

کد متوفی: 31304 یازدید: 110
-

محمد وصالی خواه

کد متوفی: 31389 یازدید: 109
-

رضا ایزدی فریمانی

کد متوفی: 33808 یازدید: 121
-

فاطمه سپهداد

کد متوفی: 34973 یازدید: 120
-

زهرا رجایی

کد متوفی: 35175 یازدید: 135
-

حاج صفر عباس زاده مقدم

کد متوفی: 52700 یازدید: 124
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56110 یازدید: 89
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56126 یازدید: 116
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56136 یازدید: 123
-

مهدی فهیمی فریمانی

کد متوفی: 58833 یازدید: 94
-

مهدی فهیمی فریمانی

کد متوفی: 59409 یازدید: 95
-

غلامعلی ملول

کد متوفی: 59584 یازدید: 160
-

حاج عباس راستگو

کد متوفی: 62257 یازدید: 116
-

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 65489 یازدید: 109
-

حاجیه خانم مرضیه رحیمی

کد متوفی: 66448 یازدید: 152
-

حسین، رمضان ،حسن ،علی حمیدی

کد متوفی: 68449 یازدید: 104
-

حاج علی رجبی

کد متوفی: 75392 یازدید: 345
-

حاج حسن خدادادی

کد متوفی: 75399 یازدید: 113
-

حاج علی اصغر خوش شنو

کد متوفی: 75449 یازدید: 137
-

حاج حسین وجیه

کد متوفی: 76309 یازدید: 112
-

طوبی خدابخشی

کد متوفی: 76721 یازدید: 936
-

محمد ملی فریمانی

کد متوفی: 79603 یازدید: 145
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 800870 یازدید: 86
-

حاج نبی دهقان

کد متوفی: 6001568 یازدید: 420
-

عذرا صبوری

کد متوفی: 6002474 یازدید: 91
-

عصمت همتی جامی

کد متوفی: 6003090 یازدید: 95
-

علی جعفری

کد متوفی: 6003691 یازدید: 99
-

غلامرضا ظاهر فریمانی

کد متوفی: 6004632 یازدید: 90
-

ابراهیم خواجوی

کد متوفی: 6007200 یازدید: 351
-

امام زمان(عج) که صد البته نزدیک است

کد متوفی: 6010964 یازدید: 125
-

سمانه علیپور

کد متوفی: 6011082 یازدید: 108
-

ابراهیم فراگردی

کد متوفی: 6012293 یازدید: 109
-

سیدحسن بیدار فریمان

کد متوفی: 6014313 یازدید: 98
-

علی طهان

کد متوفی: 6014582 یازدید: 91
-

احمد طهان

کد متوفی: 6014583 یازدید: 125
-

حاج قاسم سلیمانی ،محسن فخری زاده

کد متوفی: 6015678 یازدید: 105
-

مدافع سلامت⚘⚘

کد متوفی: 6017446 یازدید: 102
-

درفرج حضرت حجت(عج)

کد متوفی: 6017505 یازدید: 89
-

حاج یوسفعلی مجرد

کد متوفی: 6021698 یازدید: 105
-

محمد مسبوقی مرحومه مرضیه متفق

کد متوفی: 6023023 یازدید: 116
-

. .

کد متوفی: 6023911 یازدید: 108
-

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) .

کد متوفی: 6023914 یازدید: 88
-

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) "

کد متوفی: 6023924 یازدید: 120
-

. .

کد متوفی: 6023945 یازدید: 98
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027764 یازدید: 87
-

حسین جوان

کد متوفی: 6031597 یازدید: 93
-

غلام محمد سعیدی

کد متوفی: 6035139 یازدید: 93
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035293 یازدید: 87
-

زهرا رجائی فریمانی

کد متوفی: 6037157 یازدید: 84
-

خلیل اصلاحی

کد متوفی: 6038662 یازدید: 86
-

خیلیل اصلاحی

کد متوفی: 6038682 یازدید: 93
-

سردار سلیمای

کد متوفی: 6039133 یازدید: 87
-

عباسعلی دلپاک

کد متوفی: 6039785 یازدید: 94
-

حاج مهدی دلپاک

کد متوفی: 6039801 یازدید: 96
-

نسا سحرخیز

کد متوفی: 6040028 یازدید: 99
-

جواد درختی

کد متوفی: 6041558 یازدید: 102
-

اسماعیل احمدی

کد متوفی: 6042216 یازدید: 90
-

سید غلامحسن و سید عباس حسینی

کد متوفی: 6042511 یازدید: 85
-

سید غلامحسن و سید عباس حسینی

کد متوفی: 6042540 یازدید: 92
-

غلامعلی پاسبان

کد متوفی: 6044382 یازدید: 65
-

علیرضا صیادی

کد متوفی: 6046179 یازدید: 93
-

حاج رحیم صالح بیدار

کد متوفی: 6046435 یازدید: 97
-

محمد تقی پاکدل اول

کد متوفی: 6046575 یازدید: 132
-

حاج قاسم حسن آبادی

کد متوفی: 6046707 یازدید: 104
-

حاج قاسم حسن ابادی

کد متوفی: 6046734 یازدید: 95
-

محمد غائب

کد متوفی: 6048591 یازدید: 79
-

محمد خان صالحی

کد متوفی: 6050616 یازدید: 78
-

کنیز سورچی

کد متوفی: 6054207 یازدید: 138
-

عذرا صبوری

کد متوفی: 6055095 یازدید: 277
-

لیلا غلامی

کد متوفی: 6064760 یازدید: 84
-

فاطمه شعری

کد متوفی: 6064788 یازدید: 86
1324 - 1398

فاطمه شعری

کد متوفی: 6064794 یازدید: 87
-

محمد شهسوارپور

کد متوفی: 6066431 یازدید: 86
۱۳۲۰/۰۲/۰۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۰۲

نرگس سالارعباسی

کد متوفی: 6067447 یازدید: 74
1314/02/01 - 1399/11/17

حاج غلامحسن نظافت فریمانی

کد متوفی: 6071242 یازدید: 89
1302 - 1399

حاج غلامرضا اندیشمند

کد متوفی: 6071329 یازدید: 92
-

حسین زهانی

کد متوفی: 6071832 یازدید: 101
- 1399/10/20

کربلائیه ریحانه ضمیری

کد متوفی: 6076475 یازدید: 257
-

فاطمه غفوری

کد متوفی: 6076477 یازدید: 258
-

حسین نیازی

کد متوفی: 6076480 یازدید: 403
-

علی فردوسی و معصومه شبانی

کد متوفی: 6076872 یازدید: 172
-

اشرف حلمی نباتی

کد متوفی: 6080990 یازدید: 226
-

سید مسعود صفایی

کد متوفی: 6081014 یازدید: 68
-

محمد باقر یک کلام

کد متوفی: 6081029 یازدید: 294
-

کربلائیه ریحانه ضمیری

کد متوفی: 6081050 یازدید: 932
-

محمدصادق کاگر

کد متوفی: 6081278 یازدید: 86
1361/8/23 - 1399/11/16

حاجیه خانم کبری قربانی

کد متوفی: 6083154 یازدید: 112
-

حاج غلامحسن و حاج براتعلی دهقان

کد متوفی: 6090407 یازدید: 355
-

زیبا شعبان پور

کد متوفی: 6090483 یازدید: 87
-

حاج نبی دهقان

کد متوفی: 6090633 یازدید: 2401
1325/11/25 - 1399/09/09

معصومه حلمی مقدم

کد متوفی: 6092014 یازدید: 712
1322/10/09 - 1399/04/30

محمد و حسین و عباس یوسف نیا

کد متوفی: 6092305 یازدید: 252
-

عذرا مصوری

کد متوفی: 6092393 یازدید: 237
1/1/1311 - 6/1/1400

محبوبه بیکس

کد متوفی: 6092594 یازدید: 111
۱۳۶۰/۶/۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۷

حاج غلامرضا مددی

کد متوفی: 6092701 یازدید: 348
- 03×01×1400

علی بیدل

کد متوفی: 6092738 یازدید: 388
2×2×1344 - 5×1×1400

کد متوفی: 6093295 یازدید: 100
-

عباسعلی دهقان

کد متوفی: 6094588 یازدید: 124
-

علی اصغر زارعی

کد متوفی: 6098434 یازدید: 273
1338/03/03 - 1400/01/23

سید عیسی سیدی

کد متوفی: 6105094 یازدید: 147
-

کد متوفی: 6113586 یازدید: 87
-

نسا بافضل

کد متوفی: 6125174 یازدید: 66
1320/08/22 - 1400/03/21

زهرا هنرتبار

کد متوفی: 6131609 یازدید: 123
1333/04/10 - 1400/04/01

فاطمه ناصری نیا

کد متوفی: 6132555 یازدید: 63
-

محمد جواد یک کلام

کد متوفی: 6134119 یازدید: 158
-

کاظم تلگردی

کد متوفی: 6137743 یازدید: 233
- 1400/05/17

حاج محمدرضا نیازی

کد متوفی: 6139741 یازدید: 558
1319/07/07 - 1400/02/16

فهیمه اسدی

کد متوفی: 6140050 یازدید: 172
1373/11/01 - 1398/07/13

مرحوم کربلائی سیدمحمود عبدالهی

کد متوفی: 6140100 یازدید: 118
-

مرحومه مغفوره بی بی نصرت سیدی

کد متوفی: 6140112 یازدید: 94
-

نصرت یک کلام

کد متوفی: 6143114 یازدید: 186
-

کربلایی محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6147175 یازدید: 216
1335/01/01 - 1400/06/11

علیرضا اصلانی

کد متوفی: 6148773 یازدید: 349
- 1400/06/16

مراد علی شارعی

کد متوفی: 6148939 یازدید: 486
-

کربلایی محمد رضا شیر محمدی

کد متوفی: 6149133 یازدید: 52
- 1400/06/16

یاسر آوازی

کد متوفی: 6150118 یازدید: 321
-

سیدمحمد اصغری

کد متوفی: 6150787 یازدید: 34
- 1400/06/22

سید حسین حسینی

کد متوفی: 6153345 یازدید: 32
-

علی اکبر لوشابی لوشابی

کد متوفی: 6153347 یازدید: 31
-

طیبه نعیمی

کد متوفی: 6161816 یازدید: 118
- 1400/07/18

خداداد حسین زاده

کد متوفی: 6161817 یازدید: 181
-

حاج عباسعلی فراگردی و ابراهیم فراگردی

کد متوفی: 6164695 یازدید: 275
1364/09/24 - 1396/02/24

کربلایی غلام نبی کلینی

کد متوفی: 6164702 یازدید: 9
-

لیلا عزیزی

کد متوفی: 6164754 یازدید: 54
1372/10/01 - 1400/03/22

محسن عزیزی

کد متوفی: 6164758 یازدید: 58
1353/06/27 - 1373/11/29

محسن عزیزی

کد متوفی: 6164888 یازدید: 22
1353/06/27 - 1373/11/29

زهرا شمسی

کد متوفی: 6166984 یازدید: 443
-

حاج علي محمد عبدالهی کامل

کد متوفی: 6167155 یازدید: 110
- 1397/02/17

حاج غلامرضا صفائی

کد متوفی: 6168924 یازدید: 11
1307/04/07 - 1389/05/22

کبری آتش بار

کد متوفی: 6170372 یازدید: 7
-

محمد فکاهی فریمانی

کد متوفی: 6171514 یازدید: 11
- 1380/10/19

مریم مریم عقیلی

کد متوفی: 6173120 یازدید: 7
1324/10/05 - 1399/04/13

مریم عقیلی

کد متوفی: 6173128 یازدید: 39
1324/10/05 - 1399/04/13

علی و احمد طهان

کد متوفی: 6176106 یازدید: 79
1339/01/01 - 1395/11/20

براتعلی پاکدل

کد متوفی: 6176397 یازدید: 5
-

صغری براتی

کد متوفی: 6176915 یازدید: 111
-

فاطمه دوبهره

کد متوفی: 6177040 یازدید: 89
1331/01/02 - 1396/08/27

ابوالقاسم فرقانی

کد متوفی: 6179647 یازدید: 99
-

علیرضا زنگنه اسدی

کد متوفی: 6179739 یازدید: 14
1349/09/11 - 1400/05/03

علیرضا زنگنه اسدی

کد متوفی: 6179743 یازدید: 5
1349/09/11 - 1400/05/03

علیرضا زنگنه اسدی

کد متوفی: 6179829 یازدید: 1448
1349/09/11 - 1400/05/03

حجت شبانه عرب

کد متوفی: 6179842 یازدید: 8
-

محمد رضا جانی

کد متوفی: 6182667 یازدید: 11
1358/04/18 - 1390/02/28

فاطمه زارعی

کد متوفی: 6184106 یازدید: 9
1333/03/05 - 1394/09/13

کبری قربانی

کد متوفی: 6187421 یازدید: 8
- 1392/12/24

محمد عیسی جاقوری

کد متوفی: 6187866 یازدید: 40
- 1399/05/18

حاج علی رضایی

کد متوفی: 6193506 یازدید: 229
1321/01/09 - 1399/04/21

حاج عباس خضری

کد متوفی: 6194426 یازدید: 29
-

علی اصغر کاظمی

کد متوفی: 6196390 یازدید: 28
1346/02/10 - 1400/12/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید