آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریمان

شادروان حاج قربان علی بادامی

کد متوفی: 3287 یازدید: 116
-

رمضانعلی ایزدی فریمانی

کد متوفی: 16008 یازدید: 94
-

حاج ایرج اختیاری

کد متوفی: 16913 یازدید: 76
-

ایرج اختیاری

کد متوفی: 17032 یازدید: 86
-

سیدمرتضی آقائی مقدم

کد متوفی: 17103 یازدید: 71
-

حاج علی اکبر توکلی

کد متوفی: 20823 یازدید: 91
-

حاج ابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 21810 یازدید: 95
-

فاطمه کهترپور

کد متوفی: 21815 یازدید: 82
-

نساء سحرخیز

کد متوفی: 25089 یازدید: 73
-

مریم نورمحمدی

کد متوفی: 31298 یازدید: 71
-

علی اکبر نورمحمدی

کد متوفی: 31304 یازدید: 68
-

محمد وصالی خواه

کد متوفی: 31389 یازدید: 72
-

رضا ایزدی فریمانی

کد متوفی: 33808 یازدید: 88
-

فاطمه سپهداد

کد متوفی: 34973 یازدید: 90
-

زهرا رجایی

کد متوفی: 35175 یازدید: 96
-

حاج صفر عباس زاده مقدم

کد متوفی: 52700 یازدید: 94
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56110 یازدید: 60
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56126 یازدید: 85
-

پروین رحمانی

کد متوفی: 56136 یازدید: 83
-

مهدی فهیمی فریمانی

کد متوفی: 58833 یازدید: 62
-

مهدی فهیمی فریمانی

کد متوفی: 59409 یازدید: 65
-

غلامعلی ملول

کد متوفی: 59584 یازدید: 113
-

حاج عباس راستگو

کد متوفی: 62257 یازدید: 87
-

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 65489 یازدید: 58
-

حاجیه خانم مرضیه رحیمی

کد متوفی: 66448 یازدید: 111
-

حسین، رمضان ،حسن ،علی حمیدی

کد متوفی: 68449 یازدید: 72
-

حاج علی رجبی

کد متوفی: 75392 یازدید: 265
-

حاج حسن خدادادی

کد متوفی: 75399 یازدید: 82
-

حاج علی اصغر خوش شنو

کد متوفی: 75449 یازدید: 102
-

حاج حسین وجیه

کد متوفی: 76309 یازدید: 76
-

طوبی خدابخشی

کد متوفی: 76721 یازدید: 885
-

محمد ملی فریمانی

کد متوفی: 79603 یازدید: 113
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 800870 یازدید: 66
-

حاج نبی دهقان

کد متوفی: 6001568 یازدید: 386
-

عذرا صبوری

کد متوفی: 6002474 یازدید: 65
-

عصمت همتی جامی

کد متوفی: 6003090 یازدید: 67
-

علی جعفری

کد متوفی: 6003691 یازدید: 68
-

غلامرضا ظاهر فریمانی

کد متوفی: 6004632 یازدید: 64
-

ابراهیم خواجوی

کد متوفی: 6007200 یازدید: 271
-

سمانه علیپور

کد متوفی: 6011082 یازدید: 76
-

ابراهیم فراگردی

کد متوفی: 6012293 یازدید: 75
-

سیدحسن بیدار فریمان

کد متوفی: 6014313 یازدید: 70
-

علی طهان

کد متوفی: 6014582 یازدید: 64
-

احمد طهان

کد متوفی: 6014583 یازدید: 92
-

حاج قاسم سلیمانی ،محسن فخری زاده

کد متوفی: 6015678 یازدید: 77
-

مدافع سلامت⚘⚘

کد متوفی: 6017446 یازدید: 75
-

درفرج حضرت حجت(عج)

کد متوفی: 6017505 یازدید: 65
-

حاج یوسفعلی مجرد

کد متوفی: 6021698 یازدید: 79
-

محمد مسبوقی مرحومه مرضیه متفق

کد متوفی: 6023023 یازدید: 87
-

. .

کد متوفی: 6023911 یازدید: 82
-

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) .

کد متوفی: 6023914 یازدید: 62
-

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) "

کد متوفی: 6023924 یازدید: 77
-

. .

کد متوفی: 6023945 یازدید: 74
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027764 یازدید: 65
-

حسین جوان

کد متوفی: 6031597 یازدید: 68
-

غلام محمد سعیدی

کد متوفی: 6035139 یازدید: 68
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035293 یازدید: 59
-

زهرا رجائی فریمانی

کد متوفی: 6037157 یازدید: 54
-

خلیل اصلاحی

کد متوفی: 6038662 یازدید: 61
-

خیلیل اصلاحی

کد متوفی: 6038682 یازدید: 70
-

سردار سلیمای

کد متوفی: 6039133 یازدید: 62
-

عباسعلی دلپاک

کد متوفی: 6039785 یازدید: 71
-

حاج مهدی دلپاک

کد متوفی: 6039801 یازدید: 71
-

نسا سحرخیز

کد متوفی: 6040028 یازدید: 69
-

جواد درختی

کد متوفی: 6041558 یازدید: 76
-

اسماعیل احمدی

کد متوفی: 6042216 یازدید: 70
-

سید غلامحسن و سید عباس حسینی

کد متوفی: 6042511 یازدید: 61
-

سید غلامحسن و سید عباس حسینی

کد متوفی: 6042540 یازدید: 64
-

غلامعلی پاسبان

کد متوفی: 6044382 یازدید: 46
-

علیرضا صیادی

کد متوفی: 6046179 یازدید: 68
-

حاج رحیم صالح بیدار

کد متوفی: 6046435 یازدید: 68
-

محمد تقی پاکدل اول

کد متوفی: 6046575 یازدید: 92
-

حاج قاسم حسن آبادی

کد متوفی: 6046707 یازدید: 82
-

حاج قاسم حسن ابادی

کد متوفی: 6046734 یازدید: 67
-

محمد غائب

کد متوفی: 6048591 یازدید: 54
-

محمد خان صالحی

کد متوفی: 6050616 یازدید: 54
-

کنیز سورچی

کد متوفی: 6054207 یازدید: 115
-

عذرا صبوری

کد متوفی: 6055095 یازدید: 188
-

لیلا غلامی

کد متوفی: 6064760 یازدید: 63
-

فاطمه شعری

کد متوفی: 6064788 یازدید: 58
1324 - 1398

فاطمه شعری

کد متوفی: 6064794 یازدید: 66
-

محمد شهسوارپور

کد متوفی: 6066431 یازدید: 58
۱۳۲۰/۰۲/۰۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۰۲

نرگس سالارعباسی

کد متوفی: 6067447 یازدید: 52
1314/02/01 - 1399/11/17

حاج غلامحسن نظافت فریمانی

کد متوفی: 6071242 یازدید: 70
1302 - 1399

حاج غلامرضا اندیشمند

کد متوفی: 6071329 یازدید: 64
-

حسین زهانی

کد متوفی: 6071832 یازدید: 77
- 1399/10/20

کربلائیه ریحانه ضمیری

کد متوفی: 6076475 یازدید: 218
-

فاطمه غفوری

کد متوفی: 6076477 یازدید: 192
-

حسین نیازی

کد متوفی: 6076480 یازدید: 253
-

اشرف حلمی نباتی

کد متوفی: 6080990 یازدید: 165
-

محمد باقر یک کلام

کد متوفی: 6081029 یازدید: 223
-

کربلائیه ریحانه ضمیری

کد متوفی: 6081050 یازدید: 558
-

محمدصادق کاگر

کد متوفی: 6081278 یازدید: 60
1361/8/23 - 1399/11/16

حاجیه خانم کبری قربانی

کد متوفی: 6083154 یازدید: 89
-

حاج غلامحسن و حاج براتعلی دهقان

کد متوفی: 6090407 یازدید: 239
-

زیبا شعبان پور

کد متوفی: 6090483 یازدید: 64
-

حاج نبی دهقان

کد متوفی: 6090633 یازدید: 1407
1325/11/25 - 1399/09/09

معصومه حلمی مقدم

کد متوفی: 6092014 یازدید: 638
1322/10/09 - 1399/04/30

محمد و حسین و عباس یوسف نیا

کد متوفی: 6092305 یازدید: 215
-

عذرا مصوری

کد متوفی: 6092393 یازدید: 216
1/1/1311 - 6/1/1400

محبوبه بیکس

کد متوفی: 6092594 یازدید: 91
۱۳۶۰/۶/۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۷

حاج غلامرضا مددی

کد متوفی: 6092701 یازدید: 295
- 03×01×1400

علی بیدل

کد متوفی: 6092738 یازدید: 365
2×2×1344 - 5×1×1400

کد متوفی: 6093295 یازدید: 75
-

عباسعلی دهقان

کد متوفی: 6094588 یازدید: 67
-

علی اصغر زارعی

کد متوفی: 6098434 یازدید: 242
1338/03/03 - 1400/01/23

سید عیسی سیدی

کد متوفی: 6105094 یازدید: 118
-

کد متوفی: 6113586 یازدید: 69
-

نسا بافضل

کد متوفی: 6125174 یازدید: 45
1320/08/22 - 1400/03/21

زهرا هنرتبار

کد متوفی: 6131609 یازدید: 105
1333/04/10 - 1400/04/01

فاطمه ناصری نیا

کد متوفی: 6132555 یازدید: 36
-

محمد جواد یک کلام

کد متوفی: 6134119 یازدید: 94
-

کاظم تلگردی

کد متوفی: 6137743 یازدید: 207
- 1400/05/17

حاج محمدرضا نیازی

کد متوفی: 6139741 یازدید: 213
1319/07/07 - 1400/02/16

فهیمه اسدی

کد متوفی: 6140050 یازدید: 143
1373/11/01 - 1398/07/13

مرحوم کربلائی سیدمحمود عبدالهی

کد متوفی: 6140100 یازدید: 94
-

مرحومه مغفوره بی بی نصرت سیدی

کد متوفی: 6140112 یازدید: 76
-

نصرت یک کلام

کد متوفی: 6143114 یازدید: 139
-

کربلایی محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6147175 یازدید: 173
1335/01/01 - 1400/06/11

علیرضا اصلانی

کد متوفی: 6148773 یازدید: 237
- 1400/06/16

مراد علی شارعی

کد متوفی: 6148939 یازدید: 454
-

کربلایی محمد رضا شیر محمدی

کد متوفی: 6149133 یازدید: 33
- 1400/06/16

یاسر آوازی

کد متوفی: 6150118 یازدید: 283
-

سیدمحمد اصغری

کد متوفی: 6150787 یازدید: 15
- 1400/06/22

سید حسین حسینی

کد متوفی: 6153345 یازدید: 15
-

علی اکبر لوشابی لوشابی

کد متوفی: 6153347 یازدید: 12
-

کربلایی علیرضا زنگنه اسدي

کد متوفی: 6154645 یازدید: 10
1349/09/11 - 1400/05/03

طیبه نعیمی

کد متوفی: 6161816 یازدید: 100
- 1400/07/18

خداداد حسین زاده

کد متوفی: 6161817 یازدید: 154
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید