آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملکان

حاج قربانعلی جنگجو

کد متوفی: 871 یازدید: 274
-

خدیجه نثاری

کد متوفی: 6099 یازدید: 218
-

خیرا... بدری ملکی

کد متوفی: 6110 یازدید: 245
-

قربانعلی عبدی

کد متوفی: 73218 یازدید: 219
-

اسکندر غفاری راد

کد متوفی: 6001893 یازدید: 344
-

خانم کشور ایرانی

کد متوفی: 6004688 یازدید: 214
-

قادر مراغه ای و پدر و مادرش

کد متوفی: 6028221 یازدید: 188
-

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058263 یازدید: 183
1315/03/06 - 1399/09/23

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058325 یازدید: 187
1315/03/06 - 1399/10/23

زین العابدین مصدق

کد متوفی: 6073580 یازدید: 319
1340/03/01 - 1399/06/23

حاج رجبعلی محمدقاسم نژادملکی

کد متوفی: 6073685 یازدید: 185
1308 - 1362/09/20

پرویز مصدق

کد متوفی: 6074013 یازدید: 232
1322/12/14 - 1385/12/20

کبری اسماعیل پور

کد متوفی: 6101731 یازدید: 207
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حبیبه صادقی

کد متوفی: 6158628 یازدید: 96
1348/02/30 -

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171241 یازدید: 992
1335/01/01 - 1398/10/13

فاطمه نظری

کد متوفی: 6175134 یازدید: 77
1314/12/01 - 1400/10/06

طرلان تقی پور

کد متوفی: 6176823 یازدید: 47
- 1394/11/04

الحاجیه ثریا کاظم زاده

کد متوفی: 6186190 یازدید: 1278
1330/07/06 - 1400/12/12

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186847 یازدید: 33
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186850 یازدید: 38
-

محمدامین جعفری

کد متوفی: 6186856 یازدید: 37
-

جعفری محمدامین

کد متوفی: 6186864 یازدید: 321
-

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193412 یازدید: 108
1349/12/19 - 1401/01/28

افسانه سلیمانیان

کد متوفی: 6193488 یازدید: 47
1349/12/19 - 1401/01/28

صالح صحراگرد

کد متوفی: 6194912 یازدید: 27
1370/02/03 - 1398/04/23

مریم غلامی

کد متوفی: 6205622 یازدید: 196
1385/03/01 - 1400/04/14

ایران جهانی ملکی

کد متوفی: 6218971 یازدید: 18
-

حاج قنبر خادمی

کد متوفی: 6219305 یازدید: 38
- 1401/08/30

حاج هاشم جعفرزاده

کد متوفی: 6223866 یازدید: 23
1322/06/10 - 1401/01/01

زهره جلالی ثانی

کد متوفی: 6229183 یازدید: 3
-

زهره جلالی ثانی

کد متوفی: 6229191 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید