آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ملکان

حاج قربانعلی جنگجو

کد متوفی: 871 یازدید: 145
-

خدیجه نثاری

کد متوفی: 6099 یازدید: 131
-

خیرا... بدری ملکی

کد متوفی: 6110 یازدید: 139
-

قربانعلی عبدی

کد متوفی: 73218 یازدید: 122
-

اسکندر غفاری راد

کد متوفی: 6001893 یازدید: 222
-

خانم کشور ایرانی

کد متوفی: 6004688 یازدید: 103
-

قادر مراغه ای و پدر و مادرش

کد متوفی: 6028221 یازدید: 96
-

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058263 یازدید: 94
1315/03/06 - 1399/09/23

حاج سعید اله حسین قلی زاده ملکی

کد متوفی: 6058325 یازدید: 97
1315/03/06 - 1399/10/23

زین العابدین مصدق

کد متوفی: 6073580 یازدید: 154
1340/03/01 - 1399/06/23

حاج رجبعلی محمدقاسم نژادملکی

کد متوفی: 6073685 یازدید: 100
1308 - 1362/09/20

پرویز مصدق

کد متوفی: 6074013 یازدید: 137
1322/12/14 - 1385/12/20

کبری اسماعیل پور

کد متوفی: 6101731 یازدید: 122
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حبیبه صادقی

کد متوفی: 6158628 یازدید: 18
1348/02/30 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید