آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کاشمر

عباس عباسی

کد متوفی: 32 یازدید: 102
-

صدیقه براتی

کد متوفی: 311 یازدید: 86
-

حسین محمدیان ایوری

کد متوفی: 4023 یازدید: 64
-

میرزا علی صفرنژاد ایوری

کد متوفی: 4080 یازدید: 79
-

میرزا احمد صفرنژاد ایوری

کد متوفی: 4092 یازدید: 87
-

غلامرضا یوسف زاده ایوری

کد متوفی: 4097 یازدید: 91
-

حاج سید محمد جواد حسینی ایوری

کد متوفی: 4985 یازدید: 81
-

شهید محمد علی محمدی علی محمدی

کد متوفی: 8208 یازدید: 67
-

سهیلا آسیابان

کد متوفی: 12003 یازدید: 69
-

حسین برهانی جبلی

کد متوفی: 17319 یازدید: 162
-

حسین دانش دوست

کد متوفی: 17679 یازدید: 135
-

حاج محمدابراهیم فیروزی

کد متوفی: 17809 یازدید: 75
-

زهرا زاده مهدی

کد متوفی: 17906 یازدید: 65
-

غلامحسین ذبیحی

کد متوفی: 19825 یازدید: 67
-

حاج حسن خزاعی فدافن

کد متوفی: 19889 یازدید: 125
-

رضا فرقانی

کد متوفی: 23704 یازدید: 57
-

محمد علیپور

کد متوفی: 25775 یازدید: 85
-

حاجیه خانم شهربانو همتی

کد متوفی: 25780 یازدید: 65
-

شهربانو همتی

کد متوفی: 25788 یازدید: 73
-

محمد رجبی اول

کد متوفی: 26261 یازدید: 99
-

مرحوم شیخ ابوالقاسم هادوی

کد متوفی: 26492 یازدید: 127
-

فاطمه هادوی

کد متوفی: 27321 یازدید: 77
-

سید عباس عصمتی مقدم

کد متوفی: 27456 یازدید: 71
-

حاج بمانعلي و حاج اصغر صفاريان

کد متوفی: 29233 یازدید: 84
-

حاج علي اكبر قاسمي

کد متوفی: 29252 یازدید: 88
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33216 یازدید: 60
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33229 یازدید: 59
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33240 یازدید: 54
-

حاج خانم یعقوبیان

کد متوفی: 36578 یازدید: 73
-

عذرا حسین پور

کد متوفی: 40896 یازدید: 77
-

حسین صبوری

کد متوفی: 44114 یازدید: 110
-

خلیل الله منوچهری

کد متوفی: 45619 یازدید: 72
-

حجة الاسلام شهمیری

کد متوفی: 46743 یازدید: 63
-

سیدابوالحسن طباطبایی

کد متوفی: 49258 یازدید: 68
-

معصومه زارع

کد متوفی: 51374 یازدید: 63
-

حسن یوسف نژاد

کد متوفی: 52010 یازدید: 66
-

حاج حسین شفیع نژاد مغانی

کد متوفی: 53613 یازدید: 82
1320/02/01 - 1391/09/10

حسین شفیع نژاد مغانی

کد متوفی: 53862 یازدید: 64
-

مریم عشقی

کد متوفی: 54424 یازدید: 68
-

مریم عشقی

کد متوفی: 54949 یازدید: 63
-

سیدعلی اکبر قناد

کد متوفی: 55389 یازدید: 77
-

حاج احمد آقا امینی

کد متوفی: 55416 یازدید: 109
-

سید رضا طاهری

کد متوفی: 55682 یازدید: 72
-

حاج ابوالقاسم فرقانی

کد متوفی: 55692 یازدید: 88
-

حاج احمد پهلوانزاده

کد متوفی: 55765 یازدید: 65
-

قدرت الله علیپور ایوری

کد متوفی: 56829 یازدید: 92
-

لیلا حلاجی

کد متوفی: 58944 یازدید: 73
-

فاطمه اکبری محمدیه

کد متوفی: 59066 یازدید: 67
-

نجم غلامی ملکشاهی

کد متوفی: 62010 یازدید: 53
-

حاج‌علی‌اصغر بیگی

کد متوفی: 69458 یازدید: 135
1318 - 1399/06/21

کد متوفی: 70946 یازدید: 62
-

غلامحسین ایزدی

کد متوفی: 71109 یازدید: 59
-

غلامرضا محمدی

کد متوفی: 73339 یازدید: 42
-

حسين آزموده

کد متوفی: 74187 یازدید: 49
-

فاطمه يعقوبي

کد متوفی: 75370 یازدید: 45
-

حسين بهمدي

کد متوفی: 75374 یازدید: 37
-

فاطمه يعقوبي

کد متوفی: 75379 یازدید: 47
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 76330 یازدید: 60
-

زهره حسینی

کد متوفی: 78276 یازدید: 49
-

حاجیه بی بی فاطمه حسینی

کد متوفی: 78366 یازدید: 75
-

حاج حسین خوشنود

کد متوفی: 78934 یازدید: 57
-

حسین مرتضوی بنده قرا

کد متوفی: 79629 یازدید: 92
-

کربلایی حسن رضائی اوندری

کد متوفی: 6000312 یازدید: 142
1333/06/06 - 1394/06/13

قاسم شجیعی

کد متوفی: 6000858 یازدید: 53
-

ابراهیم صفری

کد متوفی: 6000872 یازدید: 60
-

غلامحسین عابدی زادگان

کد متوفی: 6001561 یازدید: 55
-

قدرت اله مرتضوی بنده قرائی

کد متوفی: 6001639 یازدید: 51
-

کوکب نجاتی

کد متوفی: 6002109 یازدید: 50
-

مادری دل سوز ومهربان کوکب نجاتی

کد متوفی: 6002206 یازدید: 55
-

زهرا عبدی

کد متوفی: 6002684 یازدید: 49
-

حاج مهدی رجبی

کد متوفی: 6002734 یازدید: 62
-

حاج حسین سالاری اول

کد متوفی: 6005118 یازدید: 72
-

حاجیه خانوم امین طوسی

کد متوفی: 6005132 یازدید: 50
-

کوکب نصیری

کد متوفی: 6005339 یازدید: 55
-

مجیدرضا معشوقی

کد متوفی: 6005409 یازدید: 109
-

حاجیه خانم عشرت سبزواری

کد متوفی: 6005427 یازدید: 54
-

حاج موسی شاد

کد متوفی: 6005430 یازدید: 64
-

سرور سبزواری

کد متوفی: 6005457 یازدید: 57
-

حاج غلامرضا مکاری مقدم

کد متوفی: 6005470 یازدید: 65
-

حاجیه خانم ام البنین فلاحی

کد متوفی: 6005481 یازدید: 61
-

کربلایی حسن زنده دل

کد متوفی: 6005488 یازدید: 59
-

طاهره غلامی بشرویه

کد متوفی: 6006353 یازدید: 69
-

حاج حبیب الله شاکری

کد متوفی: 6006549 یازدید: 73
-

زهرا هادوی

کد متوفی: 6007107 یازدید: 57
-

محمد خورشاهی

کد متوفی: 6013204 یازدید: 52
-

ربابه پارسایی

کد متوفی: 6016347 یازدید: 75
-

حسن حسن نژاد

کد متوفی: 6017838 یازدید: 50
-

حاج احمد وطنی باف

کد متوفی: 6017902 یازدید: 64
-

علیرضا حسین پور

کد متوفی: 6022451 یازدید: 57
-

محمد حسین زحمتکش حاجی آبادی

کد متوفی: 6022525 یازدید: 61
-

حاج میرزا ابوالقاسم هوشمند

کد متوفی: 6023008 یازدید: 62
-

معصومه حسین نیا

کد متوفی: 6025660 یازدید: 54
-

معصومه حسین نیا

کد متوفی: 6025694 یازدید: 62
-

مریم محمدزاده

کد متوفی: 6026759 یازدید: 53
-

محمدحسین بناء

کد متوفی: 6027005 یازدید: 47
-

حاج محمد پاکدل ایوری

کد متوفی: 6027992 یازدید: 53
-

سید ابراهیم حسینی

کد متوفی: 6028146 یازدید: 63
-

مجید رجب زاده

کد متوفی: 6028489 یازدید: 68
-

علی اکبر الله اکبری

کد متوفی: 6029849 یازدید: 54
-

فاطمه رمضانپور

کد متوفی: 6030926 یازدید: 57
-

مهدی باقریان

کد متوفی: 6032934 یازدید: 56
-

کربلایی محمد قربان نیا

کد متوفی: 6034745 یازدید: 65
-

بی بی صغری رحیمی

کد متوفی: 6035073 یازدید: 59
-

حسن طاهریان

کد متوفی: 6035318 یازدید: 51
-

حسن طاهریان

کد متوفی: 6035337 یازدید: 55
-

حسین طاهری

کد متوفی: 6036751 یازدید: 50
-

زین العابدین اشرفی

کد متوفی: 6036778 یازدید: 58
-

حسن و ام البنین طاهریان *طاهریان

کد متوفی: 6037120 یازدید: 54
-

کربلایی شکرالله کندری

کد متوفی: 6037243 یازدید: 58
-

تمامی درگذشتگان از روستای بندقرا

کد متوفی: 6037266 یازدید: 64
-

حاجیه خانم بی بی صغری رحیمی

کد متوفی: 6037677 یازدید: 61
-

مبارکه مهدی پور

کد متوفی: 6040388 یازدید: 56
-

سید محمدعلی علوی سیده اشرف طوسی

کد متوفی: 6041139 یازدید: 78
-

جان محمد منصوری

کد متوفی: 6041952 یازدید: 64
-

پرویز عباسی

کد متوفی: 6043029 یازدید: 62
-

معصومه آبی

کد متوفی: 6048882 یازدید: 48
-

اسد الله علیمحمدی

کد متوفی: 6049153 یازدید: 59
-

اسد الله علیمحمدی

کد متوفی: 6049167 یازدید: 57
-

سید محمد هاشمی کندری

کد متوفی: 6049370 یازدید: 62
-

اسدالله علیمحمدی

کد متوفی: 6049501 یازدید: 56
-

علی اصغر(حمید) سلمانی

کد متوفی: 6050515 یازدید: 639
-

حاج حسین احدی

کد متوفی: 6051628 یازدید: 62
-

حسن مظلوم کسرینه

کد متوفی: 6053974 یازدید: 78
-

نجم غلامی

کد متوفی: 6058696 یازدید: 59
ملکشاهی - 1396

نجم غلامی

کد متوفی: 6058701 یازدید: 48
ملکشاهی - 1396

حاج علی سلیمانی

کد متوفی: 6058910 یازدید: 74
-

جعفر میرجردوی

کد متوفی: 6064650 یازدید: 48
-

حاج حسین طاعتی

کد متوفی: 6066697 یازدید: 147
۱۳۲۰/۱/۲ - ۱۳۹۴/۱/۲۸

صدیقه باستانی

کد متوفی: 6071737 یازدید: 44
-

حاجیه خانم فاطمه نساء اسماعیلی

کد متوفی: 6071902 یازدید: 45
- 1399/11/29

غلامرضا صالحی موخر

کد متوفی: 6071987 یازدید: 52
07/02/1324 - 27/08/1398

گلمحمد علیزاده

کد متوفی: 6072597 یازدید: 54
-

حبیب الله داودیان

کد متوفی: 6072637 یازدید: 52
۱۳۱۲ - ۹۸/۰۴/۱۰

مهدی شیخ پور

کد متوفی: 6073068 یازدید: 52
-

علی محمدی

کد متوفی: 6073214 یازدید: 50
-

حاج عطا قلی مالداری

کد متوفی: 6074422 یازدید: 58
-

حاج محمدحسن صانعي

کد متوفی: 6075413 یازدید: 60
-

احسان مقدس اردبيلي

کد متوفی: 6078562 یازدید: 79
1360/03/05 - 1388/12/14

حاج غلامرضا ترشیزی

کد متوفی: 6079020 یازدید: 49
24/8/25 - 99/9/27

سید علی حسینیون

کد متوفی: 6079857 یازدید: 70
۱۳۴۸/۹/۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

سید علی حسینیون

کد متوفی: 6079863 یازدید: 44
1348/09/25 - 1399/12/14

زرين توكلي

کد متوفی: 6081493 یازدید: 451
- ٢٠/١٢/٩٩

علی رجبی

کد متوفی: 6081574 یازدید: 235
-

مهدی افروز

کد متوفی: 6092708 یازدید: 120
-

سید خلیل نیازمند

کد متوفی: 6096570 یازدید: 150
- 19/1/1360

مریم جلالی

کد متوفی: 6096776 یازدید: 85
- 95/1/20

مریم جلالی

کد متوفی: 6096779 یازدید: 86
- 95/1/20

معصومه یوسفی

کد متوفی: 6097676 یازدید: 47
- 1399/10/6

میلاد(مهدی) یوسفیان ایوری

کد متوفی: 6097919 یازدید: 318
1366/09/01 - 1386/06/27

علی اصغر افتاده ایوری

کد متوفی: 6097943 یازدید: 88
1351/07/04 - 1386/07/08

عباسعلی عبدالله زاده

کد متوفی: 6099899 یازدید: 163
1313 - 1400/01/25

سید محمد حجازی

کد متوفی: 6101811 یازدید: 119
-

غلامحسین ایزدی

کد متوفی: 6102267 یازدید: 42
-

حاج حسین قالیبافان

کد متوفی: 6102296 یازدید: 71
1329/6/2 - 1399/1/30

الهام پارسا

کد متوفی: 6105083 یازدید: 1113
1366/09/14 - 1399/12/24

صابره پارسا

کد متوفی: 6107360 یازدید: 349
- 1388/02/11

محمد ياوري كندري

کد متوفی: 6107381 یازدید: 371
- ١٣٩٨/٠١/٣٠

حاج حمزه فیض عارفی

کد متوفی: 6108563 یازدید: 169
-

سید جواد فیض

کد متوفی: 6113812 یازدید: 96
-

غلامرضا سالار زاده

کد متوفی: 6113962 یازدید: 52
۱۲/۲/۱۳۳۷ - ۱۶/۵/۱۳۸۸

غلامرضا پارسا کندری

کد متوفی: 6115276 یازدید: 377
1317/04/09 - 1400/02/19

جواهر نعیمی

کد متوفی: 6115470 یازدید: 538
1311/2/12 - 1400/2/22

غلامرضا پارساکندری

کد متوفی: 6116218 یازدید: 28
1317/04/09 - 1400/02/19

حسین (مسعود) حمیدی سرمزده

کد متوفی: 6118633 یازدید: 232
1345/10/15 - 1400/02/30

حسین عبدالهی

کد متوفی: 6119331 یازدید: 84
1351/01/01 - 1376/03/02

حسن عجمی تربقان

کد متوفی: 6120166 یازدید: 73
1352/01/10 - 1399/11/30

سید احمد سجادی

کد متوفی: 6120249 یازدید: 148
- 1400/01/31

حاجیه خانم صولت بهجتی

کد متوفی: 6122293 یازدید: 170
1313/08/06 - 1400/03/10

حاج رحیم رمضانی

کد متوفی: 6124758 یازدید: 28
1315/07/09 - 1392/03/24

سیدحسن شهری

کد متوفی: 6125502 یازدید: 112
1318 - 1378/03/31

سید جواد شهری

کد متوفی: 6125579 یازدید: 21
1330/05/05 - 1397/08/03

فاطمه کبری شجاعی

کد متوفی: 6130422 یازدید: 22
1323/08/05 - 1384/10/26

حاجیه خانم خدایی و همسرشان

کد متوفی: 6131212 یازدید: 25
-

حاجیه خانم خدایی

کد متوفی: 6131312 یازدید: 31
1313 - 1400

عفت محمدی

کد متوفی: 6132335 یازدید: 20
- 1400/03/29

مرتضی مهدی زاده

کد متوفی: 6132611 یازدید: 59
1332/06/01 - 1400/04/30

صغری عبدی

کد متوفی: 6132838 یازدید: 188
1328/08/04 - 1397/04/29

حسین حسن نژاد

کد متوفی: 6135557 یازدید: 114
- 1400/05/09

مریم حاتمی

کد متوفی: 6135705 یازدید: 102
-

غلام حسین فغانی

کد متوفی: 6136319 یازدید: 17
1310 - 1400/02/11

محمدابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 6136904 یازدید: 28
-

سکینه امید (کشوری)

کد متوفی: 6139413 یازدید: 16
1335/02/10 - 1400/05/22

مراد مرادی

کد متوفی: 6140447 یازدید: 25
1384/01/01 - 1400/05/23

حاجی نورالله سعیدی نیا

کد متوفی: 6140905 یازدید: 223
1326/07/08 - 1400/05/26

حسین حسین زراعتکار مکی

کد متوفی: 6140958 یازدید: 17
1318 - 1400

فاطمه صغری فیض عارفی

کد متوفی: 6143142 یازدید: 16
-

حاج محمد(جانعلی) رضایی

کد متوفی: 6143675 یازدید: 21
-

محمد و حمید نژادباقر

کد متوفی: 6145860 یازدید: 14
-

ربابه صفار

کد متوفی: 6147627 یازدید: 899
1338/04/04 - 1400/06/12

انیس موسوی

کد متوفی: 6149148 یازدید: 22
-

حاجیه خانم بی بی انیس موسوی

کد متوفی: 6150952 یازدید: 39
-

حمید‌رضا شهریاری

کد متوفی: 6151163 یازدید: 50
1356/03/13 - 1400/06/22

حاج محمد زحمتکش(طاهری)

کد متوفی: 6152487 یازدید: 84
- 1400/06/29

علیرضا عامری

کد متوفی: 6154340 یازدید: 10
- 1400/06/02

ذبیح‌الله محمدی

کد متوفی: 6157621 یازدید: 18
- 1386/07/27

زهرا علیزاده اول

کد متوفی: 6158619 یازدید: 349
1324 - 1400/07/27

حسین دلارام

کد متوفی: 6158656 یازدید: 3
1311/11/09 - 1400/07/08

حسین دلارام

کد متوفی: 6158657 یازدید: 309
1311/11/09 - 1400/07/08

عصمت روحیان

کد متوفی: 6158699 یازدید: 73
1337/02/10 - 1396/12/27

زهرا خوشنام

کد متوفی: 6158798 یازدید: 5
1343/10/02 - 1400/08/02

زهرا خوشنام

کد متوفی: 6158803 یازدید: 104
1344/10/02 - 1400/08/02

منوچهر ایمانی فر

کد متوفی: 6159618 یازدید: 211
1326/02/26 - 1400/08/06

حاج محمد آدینه

کد متوفی: 6160568 یازدید: 75
-

جواد شاهسواری فرزند محمد

کد متوفی: 6161902 یازدید: 91
- 1400/08/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید