آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کاشمر

عباس عباسی

کد متوفی: 32 یازدید: 275
-

صدیقه براتی

کد متوفی: 311 یازدید: 279
-

حسین محمدیان ایوری

کد متوفی: 4023 یازدید: 180
-

میرزا علی صفرنژاد ایوری

کد متوفی: 4080 یازدید: 218
-

میرزا احمد صفرنژاد ایوری

کد متوفی: 4092 یازدید: 232
-

غلامرضا یوسف زاده ایوری

کد متوفی: 4097 یازدید: 217
-

حاج سید محمد جواد حسینی ایوری

کد متوفی: 4985 یازدید: 219
-

شهید محمد علی محمدی علی محمدی

کد متوفی: 8208 یازدید: 164
-

سهیلا آسیابان

کد متوفی: 12003 یازدید: 181
-

حسین برهانی جبلی

کد متوفی: 17319 یازدید: 291
-

حسین دانش دوست

کد متوفی: 17679 یازدید: 321
-

حاج محمدابراهیم فیروزی

کد متوفی: 17809 یازدید: 227
-

زهرا زاده مهدی

کد متوفی: 17906 یازدید: 187
-

غلامحسین ذبیحی

کد متوفی: 19825 یازدید: 204
-

حاج حسن خزاعی فدافن

کد متوفی: 19889 یازدید: 336
-

رضا فرقانی

کد متوفی: 23704 یازدید: 181
-

محمد علیپور

کد متوفی: 25775 یازدید: 222
-

حاجیه خانم شهربانو همتی

کد متوفی: 25780 یازدید: 202
-

شهربانو همتی

کد متوفی: 25788 یازدید: 192
-

محمد رجبی اول

کد متوفی: 26261 یازدید: 228
-

مرحوم شیخ ابوالقاسم هادوی

کد متوفی: 26492 یازدید: 223
-

فاطمه هادوی

کد متوفی: 27321 یازدید: 265
-

سید عباس عصمتی مقدم

کد متوفی: 27456 یازدید: 180
-

حاج بمانعلي و حاج اصغر صفاريان

کد متوفی: 29233 یازدید: 218
-

حاج علي اكبر قاسمي

کد متوفی: 29252 یازدید: 251
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33216 یازدید: 151
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33229 یازدید: 153
-

حسین بانوی

کد متوفی: 33240 یازدید: 146
-

حاج خانم یعقوبیان

کد متوفی: 36578 یازدید: 206
-

عذرا حسین پور

کد متوفی: 40896 یازدید: 209
-

حسین صبوری

کد متوفی: 44114 یازدید: 216
-

خلیل الله منوچهری

کد متوفی: 45619 یازدید: 186
-

حجة الاسلام شهمیری

کد متوفی: 46743 یازدید: 170
-

سیدابوالحسن طباطبایی

کد متوفی: 49258 یازدید: 194
-

معصومه زارع

کد متوفی: 51374 یازدید: 156
-

حسن یوسف نژاد

کد متوفی: 52010 یازدید: 171
-

حاج حسین شفیع نژاد مغانی

کد متوفی: 53613 یازدید: 252
-

حسین شفیع نژاد مغانی

کد متوفی: 53862 یازدید: 159
-

مریم عشقی

کد متوفی: 54424 یازدید: 171
-

مریم عشقی

کد متوفی: 54949 یازدید: 150
-

سیدعلی اکبر قناد

کد متوفی: 55389 یازدید: 179
-

حاج احمد آقا امینی

کد متوفی: 55416 یازدید: 277
-

سید رضا طاهری

کد متوفی: 55682 یازدید: 156
-

حاج ابوالقاسم فرقانی

کد متوفی: 55692 یازدید: 187
-

حاج احمد پهلوانزاده

کد متوفی: 55765 یازدید: 169
-

قدرت الله علیپور ایوری

کد متوفی: 56829 یازدید: 264
-

لیلا حلاجی

کد متوفی: 58944 یازدید: 147
-

فاطمه اکبری محمدیه

کد متوفی: 59066 یازدید: 146
-

نجم غلامی ملکشاهی

کد متوفی: 62010 یازدید: 123
-

حاج‌علی‌اصغر بیگی

کد متوفی: 69458 یازدید: 217
1318 - 1399/06/21

کد متوفی: 70946 یازدید: 198
-

غلامحسین ایزدی

کد متوفی: 71109 یازدید: 145
-

غلامرضا محمدی

کد متوفی: 73339 یازدید: 129
-

حسين آزموده

کد متوفی: 74187 یازدید: 143
-

فاطمه يعقوبي

کد متوفی: 75370 یازدید: 110
-

حسين بهمدي

کد متوفی: 75374 یازدید: 109
-

فاطمه يعقوبي

کد متوفی: 75379 یازدید: 131
-

حاجیه خانم حیدری

کد متوفی: 76330 یازدید: 145
-

زهره حسینی

کد متوفی: 78276 یازدید: 137
-

حاجیه بی بی فاطمه حسینی

کد متوفی: 78366 یازدید: 167
-

حاج حسین خوشنود

کد متوفی: 78934 یازدید: 173
-

حسین مرتضوی بنده قرا

کد متوفی: 79629 یازدید: 175
-

کربلایی حسن رضائی اوندری

کد متوفی: 6000312 یازدید: 398
1333/06/06 - 1394/06/13

قاسم شجیعی

کد متوفی: 6000858 یازدید: 137
-

ابراهیم صفری

کد متوفی: 6000872 یازدید: 175
-

غلامحسین عابدی زادگان

کد متوفی: 6001561 یازدید: 133
-

قدرت اله مرتضوی بنده قرائی

کد متوفی: 6001639 یازدید: 138
-

کوکب نجاتی

کد متوفی: 6002109 یازدید: 142
-

مادری دل سوز ومهربان کوکب نجاتی

کد متوفی: 6002206 یازدید: 138
-

زهرا عبدی

کد متوفی: 6002684 یازدید: 134
-

حاج مهدی رجبی

کد متوفی: 6002734 یازدید: 160
-

حاج حسین سالاری اول

کد متوفی: 6005118 یازدید: 189
-

حاجیه خانوم امین طوسی

کد متوفی: 6005132 یازدید: 124
-

کوکب نصیری

کد متوفی: 6005339 یازدید: 126
-

مجیدرضا معشوقی

کد متوفی: 6005409 یازدید: 202
-

حاجیه خانم عشرت سبزواری

کد متوفی: 6005427 یازدید: 125
-

حاج موسی شاد

کد متوفی: 6005430 یازدید: 165
-

سرور سبزواری

کد متوفی: 6005457 یازدید: 133
-

حاج غلامرضا مکاری مقدم

کد متوفی: 6005470 یازدید: 162
-

حاجیه خانم ام البنین فلاحی

کد متوفی: 6005481 یازدید: 146
-

کربلایی حسن زنده دل

کد متوفی: 6005488 یازدید: 129
-

طاهره غلامی بشرویه

کد متوفی: 6006353 یازدید: 144
-

حاج حبیب الله شاکری

کد متوفی: 6006549 یازدید: 183
-

زهرا هادوی

کد متوفی: 6007107 یازدید: 138
-

محمد خورشاهی

کد متوفی: 6013204 یازدید: 145
-

ربابه پارسایی

کد متوفی: 6016347 یازدید: 145
-

حسن حسن نژاد

کد متوفی: 6017838 یازدید: 125
-

حاج احمد وطنی باف

کد متوفی: 6017902 یازدید: 161
-

علیرضا حسین پور

کد متوفی: 6022451 یازدید: 155
-

محمد حسین زحمتکش حاجی آبادی

کد متوفی: 6022525 یازدید: 139
-

حاج میرزا ابوالقاسم هوشمند

کد متوفی: 6023008 یازدید: 159
-

معصومه حسین نیا

کد متوفی: 6025660 یازدید: 133
-

معصومه حسین نیا

کد متوفی: 6025694 یازدید: 149
-

مریم محمدزاده

کد متوفی: 6026759 یازدید: 112
-

محمدحسین بناء

کد متوفی: 6027005 یازدید: 108
-

حاج محمد پاکدل ایوری

کد متوفی: 6027992 یازدید: 155
-

سید ابراهیم حسینی

کد متوفی: 6028146 یازدید: 125
-

مجید رجب زاده

کد متوفی: 6028489 یازدید: 219
-

علی اکبر الله اکبری

کد متوفی: 6029849 یازدید: 115
-

فاطمه رمضانپور

کد متوفی: 6030926 یازدید: 122
-

مهدی باقریان

کد متوفی: 6032934 یازدید: 154
-

کربلایی محمد قربان نیا

کد متوفی: 6034745 یازدید: 137
-

بی بی صغری رحیمی

کد متوفی: 6035073 یازدید: 151
-

حسن طاهریان

کد متوفی: 6035318 یازدید: 128
-

حسن طاهریان

کد متوفی: 6035337 یازدید: 131
-

حسین طاهری

کد متوفی: 6036751 یازدید: 138
-

زین العابدین اشرفی

کد متوفی: 6036778 یازدید: 127
-

حسن و ام البنین طاهریان *طاهریان

کد متوفی: 6037120 یازدید: 122
-

کربلایی شکرالله کندری

کد متوفی: 6037243 یازدید: 127
-

تمامی درگذشتگان از روستای بندقرا

کد متوفی: 6037266 یازدید: 187
-

حاجیه خانم بی بی صغری رحیمی

کد متوفی: 6037677 یازدید: 124
-

مبارکه مهدی پور

کد متوفی: 6040388 یازدید: 125
-

سید محمدعلی علوی سیده اشرف طوسی

کد متوفی: 6041139 یازدید: 217
-

جان محمد منصوری

کد متوفی: 6041952 یازدید: 136
-

پرویز عباسی

کد متوفی: 6043029 یازدید: 123
-

معصومه آبی

کد متوفی: 6048882 یازدید: 160
-

اسد الله علیمحمدی

کد متوفی: 6049153 یازدید: 135
-

اسد الله علیمحمدی

کد متوفی: 6049167 یازدید: 146
-

سید محمد هاشمی کندری

کد متوفی: 6049370 یازدید: 133
-

اسدالله علیمحمدی

کد متوفی: 6049501 یازدید: 166
-

علی اصغر(حمید) سلمانی

کد متوفی: 6050515 یازدید: 1890
-

حاج حسین احدی

کد متوفی: 6051628 یازدید: 151
-

حسن مظلوم کسرینه

کد متوفی: 6053974 یازدید: 167
-

نجم غلامی

کد متوفی: 6058696 یازدید: 104
ملکشاهی - 1396

نجم غلامی

کد متوفی: 6058701 یازدید: 104
ملکشاهی - 1396

حاج علی سلیمانی

کد متوفی: 6058910 یازدید: 159
-

جعفر میرجردوی

کد متوفی: 6064650 یازدید: 131
-

حاج حسین طاعتی

کد متوفی: 6066697 یازدید: 318
۱۳۲۰/۱/۲ - ۱۳۹۴/۱/۲۸

صدیقه باستانی

کد متوفی: 6071737 یازدید: 109
-

حاجیه خانم فاطمه نساء اسماعیلی

کد متوفی: 6071902 یازدید: 103
- 1399/11/29

غلامرضا صالحی موخر

کد متوفی: 6071987 یازدید: 112
07/02/1324 - 27/08/1398

گلمحمد علیزاده

کد متوفی: 6072597 یازدید: 125
-

حبیب الله داودیان

کد متوفی: 6072637 یازدید: 132
۱۳۱۲ - ۹۸/۰۴/۱۰

مهدی شیخ پور

کد متوفی: 6073068 یازدید: 133
-

علی محمدی

کد متوفی: 6073214 یازدید: 94
-

حاج عطا قلی مالداری

کد متوفی: 6074422 یازدید: 151
-

حاج محمدحسن صانعي

کد متوفی: 6075413 یازدید: 136
-

احسان مقدس اردبيلي

کد متوفی: 6078562 یازدید: 158
1360/03/05 - 1388/12/14

حاج غلامرضا ترشیزی

کد متوفی: 6079020 یازدید: 134
24/8/25 - 99/9/27

سید علی حسینیون

کد متوفی: 6079857 یازدید: 134
۱۳۴۸/۹/۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

سید علی حسینیون

کد متوفی: 6079863 یازدید: 114
1348/09/25 - 1399/12/14

زرين توكلي

کد متوفی: 6081493 یازدید: 535
- ٢٠/١٢/٩٩

علی رجبی

کد متوفی: 6081574 یازدید: 296
-

مهدی افروز

کد متوفی: 6092708 یازدید: 199
-

سید خلیل نیازمند

کد متوفی: 6096570 یازدید: 310
- 19/1/1360

مریم جلالی

کد متوفی: 6096776 یازدید: 154
- 95/1/20

مریم جلالی

کد متوفی: 6096779 یازدید: 147
- 95/1/20

معصومه یوسفی

کد متوفی: 6097676 یازدید: 107
- 1399/10/6

میلاد(مهدی) یوسفیان ایوری

کد متوفی: 6097919 یازدید: 512
1366/09/01 - 1386/06/27

علی اصغر افتاده ایوری

کد متوفی: 6097943 یازدید: 217
1351/07/04 - 1386/07/08

عباسعلی عبدالله زاده

کد متوفی: 6099899 یازدید: 222
1313 - 1400/01/25

سید محمد حجازی

کد متوفی: 6101811 یازدید: 168
-

غلامحسین ایزدی

کد متوفی: 6102267 یازدید: 98
-

حاج حسین قالیبافان

کد متوفی: 6102296 یازدید: 157
1329/6/2 - 1399/1/30

الهام پارسا

کد متوفی: 6105083 یازدید: 1355
1366/09/14 - 1399/12/24

صابره پارسا

کد متوفی: 6107360 یازدید: 453
- 1388/02/11

محمد ياوري كندري

کد متوفی: 6107381 یازدید: 459
- ١٣٩٨/٠١/٣٠

حاج حمزه فیض عارفی

کد متوفی: 6108563 یازدید: 264
-

سید جواد فیض

کد متوفی: 6113812 یازدید: 157
-

غلامرضا سالار زاده

کد متوفی: 6113962 یازدید: 119
۱۲/۲/۱۳۳۷ - ۱۶/۵/۱۳۸۸

غلامرضا پارسا کندری

کد متوفی: 6115276 یازدید: 477
1317/04/09 - 1400/02/19

جواهر نعیمی

کد متوفی: 6115470 یازدید: 597
1311/2/12 - 1400/2/22

غلامرضا پارساکندری

کد متوفی: 6116218 یازدید: 76
1317/04/09 - 1400/02/19

حسین (مسعود) حمیدی سرمزده

کد متوفی: 6118633 یازدید: 296
1345/10/15 - 1400/02/30

حسین عبدالهی

کد متوفی: 6119331 یازدید: 138
1351/01/01 - 1376/03/02

حسن عجمی تربقان

کد متوفی: 6120166 یازدید: 155
1352/01/10 - 1399/11/30

سید احمد سجادی

کد متوفی: 6120249 یازدید: 210
- 1400/01/31

حاجیه خانم صولت بهجتی

کد متوفی: 6122293 یازدید: 239
1313/08/06 - 1400/03/10

حاج رحیم رمضانی

کد متوفی: 6124758 یازدید: 92
1315/07/09 - 1392/03/24

سیدحسن شهری

کد متوفی: 6125502 یازدید: 172
1318 - 1378/03/31

سید جواد شهری

کد متوفی: 6125579 یازدید: 105
1330/05/05 - 1397/08/03

فاطمه کبری شجاعی

کد متوفی: 6130422 یازدید: 72
1323/08/05 - 1384/10/26

حاجیه خانم خدایی و همسرشان

کد متوفی: 6131212 یازدید: 77
-

حاجیه خانم خدایی

کد متوفی: 6131312 یازدید: 82
1313 - 1400

عفت محمدی

کد متوفی: 6132335 یازدید: 75
- 1400/03/29

مرتضی مهدی زاده

کد متوفی: 6132611 یازدید: 119
1332/06/01 - 1400/04/30

صغری عبدی

کد متوفی: 6132838 یازدید: 270
1328/08/04 - 1397/04/29

حسین حسن نژاد

کد متوفی: 6135557 یازدید: 206
- 1400/05/09

مریم حاتمی

کد متوفی: 6135705 یازدید: 153
-

غلام حسین فغانی

کد متوفی: 6136319 یازدید: 101
1310 - 1400/02/11

محمدابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 6136904 یازدید: 84
-

سکینه امید (کشوری)

کد متوفی: 6139413 یازدید: 71
1335/02/10 - 1400/05/22

مراد مرادی

کد متوفی: 6140447 یازدید: 83
1384/01/01 - 1400/05/23

حاجی نورالله سعیدی نیا

کد متوفی: 6140905 یازدید: 323
1326/07/08 - 1400/05/26

حسین حسین زراعتکار مکی

کد متوفی: 6140958 یازدید: 117
1318 - 1400

فاطمه صغری فیض عارفی

کد متوفی: 6143142 یازدید: 106
- 1394/05/31

حاج محمد(جانعلی) رضایی

کد متوفی: 6143675 یازدید: 101
-

محمد و حمید نژادباقر

کد متوفی: 6145860 یازدید: 79
-

ربابه صفار

کد متوفی: 6147627 یازدید: 1147
1338/04/04 - 1400/06/12

انیس موسوی

کد متوفی: 6149148 یازدید: 89
-

حاجیه خانم بی بی انیس موسوی

کد متوفی: 6150952 یازدید: 87
-

حمید‌رضا شهریاری

کد متوفی: 6151163 یازدید: 103
1356/03/13 - 1400/06/22

حاج محمد زحمتکش(طاهری)

کد متوفی: 6152487 یازدید: 170
- 1400/06/29

علیرضا عامری

کد متوفی: 6154340 یازدید: 72
- 1400/06/02

ذبیح‌الله محمدی

کد متوفی: 6157621 یازدید: 73
- 1386/07/27

زهرا علیزاده اول

کد متوفی: 6158619 یازدید: 402
1324 - 1400/07/27

حسین دلارام

کد متوفی: 6158656 یازدید: 63
1311/11/09 - 1400/07/08

حسین دلارام

کد متوفی: 6158657 یازدید: 374
1311/11/09 - 1400/07/08

عصمت روحیان

کد متوفی: 6158699 یازدید: 134
1337/02/10 - 1396/12/27

زهرا خوشنام

کد متوفی: 6158798 یازدید: 86
1343/10/02 - 1400/08/02

زهرا خوشنام

کد متوفی: 6158803 یازدید: 183
1344/10/02 - 1400/08/02

منوچهر ایمانی فر

کد متوفی: 6159618 یازدید: 286
1326/02/26 - 1400/08/06

حاج محمد آدینه

کد متوفی: 6160568 یازدید: 149
-

جواد شاهسواری فرزند محمد

کد متوفی: 6161902 یازدید: 153
- 1400/08/24

حسن وامالبنین طاهریان

کد متوفی: 6164322 یازدید: 61
1344/02/07 - 1394/10/27

حسن و ام البنین طاهریان

کد متوفی: 6164324 یازدید: 92
1344/02/07 - 1394

حاج حسین شفیع نژاد مغانی

کد متوفی: 6164684 یازدید: 150
1320/02/01 - 1391/09/10

محمد عبدی

کد متوفی: 6165605 یازدید: 35
1336 - 1400/09/12

محمد عبدی

کد متوفی: 6165835 یازدید: 41
1336/07/01 - 1400/09/12

حاج محمد صابری تولایی

کد متوفی: 6168489 یازدید: 75
1325/02/01 - 1400/09/25

مهدی سلیمانی

کد متوفی: 6169877 یازدید: 127
1370/08/15 - 1390/10/02

زهره اشرفی

کد متوفی: 6174508 یازدید: 2257
1352/03/01 - 1400/10/21

صدیقه شریعت

کد متوفی: 6174609 یازدید: 186
1318/07/29 - 1400/10/08

غلام رضا فکری

کد متوفی: 6174930 یازدید: 28
-

سید خلیل هاشمی

کد متوفی: 6174986 یازدید: 40
- 1400

کاظم ومحمد زارعی

کد متوفی: 6175018 یازدید: 979
-

ابراهیم محمدزاده

کد متوفی: 6175410 یازدید: 136
-

ربابه صفاریان

کد متوفی: 6175512 یازدید: 154
-

کاظم زارعی

کد متوفی: 6175615 یازدید: 38
-

کاظم زارعی

کد متوفی: 6175617 یازدید: 113
1363/01/01 - 1400/10/14

صغری وحیدی

کد متوفی: 6178053 یازدید: 80
1320/11/10 - 1400/11/10

سید علی سالاری

کد متوفی: 6179176 یازدید: 34
-

محمود امامی

کد متوفی: 6179387 یازدید: 129
-

محمود امامی

کد متوفی: 6179389 یازدید: 89
-

محمود امامی

کد متوفی: 6179607 یازدید: 486
1340/01/03 - 1400/11/17

رقیه محمدی

کد متوفی: 6179699 یازدید: 40
-

محمدرضا محمدی

کد متوفی: 6179722 یازدید: 44
1330/01/01 - 1400/05/21

حبیب الله گنج بخش

کد متوفی: 6180506 یازدید: 50
1325/04/01 - 1400/07/13

حاجیه خانم بتول شایان

کد متوفی: 6181167 یازدید: 154
1323/12/01 - 1400/11/11

کربلایی حسين روشندل

کد متوفی: 6182526 یازدید: 190
1325/08/20 - 1398/11/30

عباس زنده دل

کد متوفی: 6183315 یازدید: 940
-

عباس زنده دل

کد متوفی: 6183421 یازدید: 176
-

حاج زین العابدین حسن زاده

کد متوفی: 6184767 یازدید: 98
-

محمد قاسمی داغی

کد متوفی: 6185263 یازدید: 217
-

حاج محمد رضاییان

کد متوفی: 6185396 یازدید: 41
- 1395/05/19

علی اصغر صاحب الزمانی

کد متوفی: 6185542 یازدید: 60
1315 - 1387/04/11

حاجیه گل جان ذوالفقاری

کد متوفی: 6186347 یازدید: 33
1315/08/15 - 1400/12/12

سید علی موسوی

کد متوفی: 6186638 یازدید: 131
- 1400/12/03

محمد حسن قاسمیان داغی

کد متوفی: 6186741 یازدید: 63
-

بی بی فاطمه حسینی

کد متوفی: 6187321 یازدید: 64
- 1400/12/23

سیمین عباس پناه

کد متوفی: 6187784 یازدید: 73
1313/07/01 - 1400/09/22

علیرضا مزاری

کد متوفی: 6188087 یازدید: 51
-

محمد اکبرپور

کد متوفی: 6188678 یازدید: 92
-

حسن (سروش) ضابط

کد متوفی: 6188883 یازدید: 104
1368/04/29 - 1400/12/29

معصومه نادرفرگي

کد متوفی: 6188987 یازدید: 80
-

غلامعباس کفاش

کد متوفی: 6189337 یازدید: 111
1335/02/10 - 1396/01/01

حسن خزاعی

کد متوفی: 6189731 یازدید: 239
-

عباس البلاغی

کد متوفی: 6190979 یازدید: 29
- 1395/01/18

عباس البلاغی

کد متوفی: 6190981 یازدید: 50
- 1396/01/18

حاج اسماعیل حسین زاده

کد متوفی: 6191618 یازدید: 91
- 1400/09/08

فرشته عمارتی

کد متوفی: 6192177 یازدید: 32
- 1401/01/22

حاجیه خانم فاطمه شایقی (مادر شهید هادی عسکریان)

کد متوفی: 6192675 یازدید: 151
1323/03/10 - 1396/05/11

حاج سید جلیل موسوی

کد متوفی: 6194146 یازدید: 90
1332 - 1397

حاج ابوالقاسم مرادیان

کد متوفی: 6198313 یازدید: 40
-

حاجیه اقدس مصطفایی

کد متوفی: 6199229 یازدید: 52
1335/04/08 - 1400/12/07

سید داوود حسینی

کد متوفی: 6200584 یازدید: 933
1351/06/01 - 1401/03/08

حسن جوادپور

کد متوفی: 6201098 یازدید: 82
- 1401/03/11

کامیاب یاوری کندری

کد متوفی: 6201158 یازدید: 322
- 1401/03/12

فاطمه همتی

کد متوفی: 6201205 یازدید: 56
1332/01/01 - 1401/02/11

حاج میرزاطاهر عبیدی

کد متوفی: 6204050 یازدید: 22
1299 - 1364/10/05

غلامرضا میرجردوی

کد متوفی: 6204463 یازدید: 54
-

علی رضائی اوندری

کد متوفی: 6205529 یازدید: 161
1381/11/01 - 1401/04/08

حاج عزیزاله میری زارع

کد متوفی: 6206974 یازدید: 404
1319/11/01 - 1401/04/19

قمری صادقی

کد متوفی: 6207207 یازدید: 24
- 1400/03/19

طاهره آخرتی

کد متوفی: 6209652 یازدید: 478
-

محمد حسین علیزاده

کد متوفی: 6210069 یازدید: 35
1341/08/05 - 1387/05/13

مریم گوهری

کد متوفی: 6210966 یازدید: 49
-

محمد رضا فاتحی

کد متوفی: 6211601 یازدید: 29
- 1379/05/21

سیده بتول هدایتی

کد متوفی: 6211966 یازدید: 183
1328/05/02 - 1401/05/11

حاج بمانعلی رجبیان

کد متوفی: 6212295 یازدید: 66
- 1401/04/09

حاجیه خانم بتول جلالی

کد متوفی: 6212729 یازدید: 225
1305/04/03 - 1401/05/23

سید علی سیدی

کد متوفی: 6212923 یازدید: 24
-

افشین فخرکندری

کد متوفی: 6214489 یازدید: 24
1358/06/09 - 1393/10/29

زهرا عجمی

کد متوفی: 6215559 یازدید: 68
1340/01/04 - 1401/03/06

ربابه صاحب الزمانی

کد متوفی: 6216947 یازدید: 40
- 1401/06/25

محمدرضا خورشاهی

کد متوفی: 6217165 یازدید: 21
-

حاج علی اکبر جزینی

کد متوفی: 6217336 یازدید: 77
-

حاج مصطفی پاکدل ایوری

کد متوفی: 6217373 یازدید: 15
-

حمیدرضا زحمتکش

کد متوفی: 6219483 یازدید: 16
1348/09/04 - 1401/07/27

علی یوسف نژاد

کد متوفی: 6219916 یازدید: 13
1344/09/12 - 1401/09/08

پرستو فغانی

کد متوفی: 6220404 یازدید: 24
1386/09/03 - 1401/08/07

محمد حسین خزاعی (حاتمی)

کد متوفی: 6220405 یازدید: 36
1329/07/01 - 1388/03/05

هادی شهابیان

کد متوفی: 6220408 یازدید: 11
1339/01/01 - 1366/01/18

احمد صمدی

کد متوفی: 6220439 یازدید: 19
-

حسین سعیدی

کد متوفی: 6220440 یازدید: 8
-

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6220493 یازدید: 16
- 1401/07/16

معصومه جواهری

کد متوفی: 6220542 یازدید: 333
- 1401/08/29

حسن تقی نژاد ترشیزی

کد متوفی: 6220555 یازدید: 18
-

بی بی ربابه امیری

کد متوفی: 6220570 یازدید: 107
-

حاج غلامرضا امیری

کد متوفی: 6220575 یازدید: 67
-

سید عبدالکریم کاشفی

کد متوفی: 6220601 یازدید: 27
1315/09/04 - 1392/05/16

امید غفوری

کد متوفی: 6220694 یازدید: 524
1351/11/06 - 1401/07/06

علی رضایی

کد متوفی: 6220949 یازدید: 230
1350/06/12 - 1401/10/01

علی رضایی

کد متوفی: 6220962 یازدید: 8
1350 - 1401

حبیب الله میری

کد متوفی: 6221042 یازدید: 29
-

مادران بهشتی مادران آسمانی

کد متوفی: 6222196 یازدید: 40
1291/01/01 - 1291/01/01

⚘⚘⚘⚘ مادران بهشتی

کد متوفی: 6222201 یازدید: 496
-

مرحومه مغفوره فاطمه امامی

کد متوفی: 6222328 یازدید: 22
-

مرحومه مغفوره خانم فاطمه امامی

کد متوفی: 6222332 یازدید: 405
-

حسین هنرمند

کد متوفی: 6223250 یازدید: 17
-

امیر جمالی

کد متوفی: 6224367 یازدید: 76
-

محمد شیردل

کد متوفی: 6224619 یازدید: 84
1342/02/15 - 1395/02/30

حبیب اله ثوابی صرقی

کد متوفی: 6225339 یازدید: 13
-

حاج سید باقر موسوی

کد متوفی: 6225360 یازدید: 19
1315/10/01 - 1394/12/10

حاجی ابراهیم سامان

کد متوفی: 6225612 یازدید: 13
1309/11/21 - 1390/09/28

مدفونین روستای مکی

کد متوفی: 6225642 یازدید: 64
-

حبیب الله رجب زاده

کد متوفی: 6226358 یازدید: 9
-

زهرا نورانی

کد متوفی: 6227123 یازدید: 60
1315/02/05 - 1395/07/09

محمد علی خزاعی

کد متوفی: 6227770 یازدید: 11
-

علی محمدزاده

کد متوفی: 6228117 یازدید: 115
- 1402/01/24

حاج محمد تازه دل

کد متوفی: 6230045 یازدید: 737
-

مرضیه مرادنژاد

کد متوفی: 6230060 یازدید: 11
-

فاطمه قربانی

کد متوفی: 6230453 یازدید: 8
-

حبیب الله و زهرا یوسفی مقدم

کد متوفی: 6230480 یازدید: 9
-

محمد رضا صحرانورد

کد متوفی: 6230856 یازدید: 15
-

مجید میری فرگی

کد متوفی: 6231521 یازدید: 27
-

ابـــراهــــــ🖤ـــیم وکــــیلـــی اونــــدری

کد متوفی: 6234712 یازدید: 85
1352/02/09 - 1375/02/19

حاج کربلایی قاســـم رضـــایی اوندری

کد متوفی: 6234713 یازدید: 19
1367/06/03 - 1400/01/01

اکرم وکیلی

کد متوفی: 6234775 یازدید: 18
-

شهربانو اسلامی

کد متوفی: 6235526 یازدید: 239
-

حاج محمد ابراهیم فیروزی

کد متوفی: 6235984 یازدید: 0
-

حاج حسن پاکروان فروتقه

کد متوفی: 6236184 یازدید: 3
- 1373/04/11

ربابه خبازی

کد متوفی: 6236587 یازدید: 36
1341/02/01 - 1393/08/27

علی رضایی

کد متوفی: 6236628 یازدید: 3
1381/11/01 - 1401/04/09

علی رضایی

کد متوفی: 6236630 یازدید: 40
1381/11/01 - 1401/04/09

حاج علی اکبر ایزدی

کد متوفی: 6236714 یازدید: 90
1332/10/15 - 1402/06/03

غلام رضا رضایی سرحوضکی

کد متوفی: 6237555 یازدید: 1
-

غلام رضا رضایی سرحوضکی

کد متوفی: 6237556 یازدید: 80
-

زهرا نیازمند

کد متوفی: 6237851 یازدید: 4
- 1400/06/28

سیده زهرا نیازمند

کد متوفی: 6237859 یازدید: 84
- 1399/06/28

سیده زهرا نیازمند

کد متوفی: 6237860 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید