آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کلات

حاج غلامرضا قربانی

کد متوفی: 5790 یازدید: 155
-

سید علی عادل زاده

کد متوفی: 6186 یازدید: 188
-

حاجیه سلطان شوقی

کد متوفی: 6971 یازدید: 173
-

حاج ابراهیم هجرتی

کد متوفی: 7470 یازدید: 389
-

کربلایی عباس امامی کلاتی

کد متوفی: 10777 یازدید: 131
-

روشن روشن

کد متوفی: 10813 یازدید: 136
-

جمشید قاسمی

کد متوفی: 42300 یازدید: 160
-

فرخنده هنرمند کلات

کد متوفی: 57671 یازدید: 125
-

عبدالله ارجمندی کلات

کد متوفی: 58615 یازدید: 141
-

حاج حسینعلی پیرزاده

کد متوفی: 65367 یازدید: 122
-

فاطمه ایراهیمی عرفانی

کد متوفی: 6000335 یازدید: 132
-

علیرضا قره خانی دربندی

کد متوفی: 6001089 یازدید: 133
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025675 یازدید: 109
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025686 یازدید: 106
-

مشهدی یداله قندی

کد متوفی: 6025801 یازدید: 106
-

حاج عبدالله ارجمندی

کد متوفی: 6036280 یازدید: 112
-

امرالله اسماعیلی

کد متوفی: 6045196 یازدید: 304
-

براتعلی قنبرپور دربندی

کد متوفی: 6046817 یازدید: 136
-

فاطمه حیدری دربندی

کد متوفی: 6090572 یازدید: 127
1378/06/09 -

اصغر و محمد و عباسعلی قائمیان کلات

کد متوفی: 6094827 یازدید: 277
-

ای جمال جنگی

کد متوفی: 6095200 یازدید: 264
-

حاجیه خانم فاطمه دیده بان

کد متوفی: 6120888 یازدید: 152
- 1400/03/06

رمضان سپاهی چنار

کد متوفی: 6132535 یازدید: 78
1345/05/24 - 1394/07/15

کربلایی بیگم خوش عقیده (ارجمند)

کد متوفی: 6140120 یازدید: 577
1335/09/20 - 1400/05/24

حسن مردپور

کد متوفی: 6140225 یازدید: 457
1343/01/01 - 1400/05/23

ابراهیم زیدانلو

کد متوفی: 6142522 یازدید: 74
1328/01/01 - 1400/05/07

احسان براتی ایدلیکی

کد متوفی: 6144594 یازدید: 139
-

محمد شگفته

کد متوفی: 6152957 یازدید: 219
-

رمضان حیدری دربندی

کد متوفی: 6159398 یازدید: 32
- 1400/06/27

زهره قدوسی زهره قدوسی

کد متوفی: 6160959 یازدید: 35
- 1400/08/17

محمد روانان

کد متوفی: 6162860 یازدید: 26
-

محمد روانان

کد متوفی: 6162861 یازدید: 503
1379/07/14 - 1400/08/25

حاج حسن جمالی جمالی

کد متوفی: 6174786 یازدید: 11
1314/01/01 - 1397/12/27

عیسی شافعی

کد متوفی: 6175707 یازدید: 11
1355/04/04 - 1399/12/27

عیسی شافعی

کد متوفی: 6175715 یازدید: 103
1355/04/01 - 1399/12/27

محمدعلی وپسرش علی اکبر غفاریان زو

کد متوفی: 6180931 یازدید: 13
1363/11/07 -

حاج علی اکبر بیاتی قله زو

کد متوفی: 6182155 یازدید: 160
1315/03/07 - 1397/04/07

غلامحسن نجف زاده

کد متوفی: 6188590 یازدید: 39
1306/06/15 - 1383/06/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید