آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسفراین

فاطمه قصبه ای

کد متوفی: 6567 یازدید: 261
-

علی حقانی ولیپور

کد متوفی: 6571 یازدید: 215
-

نصرت‌الله حقیقی

کد متوفی: 11896 یازدید: 255
-

شاه حسين نوري

کد متوفی: 22651 یازدید: 304
-

سارا کیوانلو

کد متوفی: 36280 یازدید: 322
-

نه نه خانم زیرآبادی

کد متوفی: 38708 یازدید: 191
-

نوروزبیگی زیرآبادی

کد متوفی: 38711 یازدید: 229
-

حاج محمدابراهیم نامنی

کد متوفی: 54762 یازدید: 161
-

محمد سیاوشی

کد متوفی: 59122 یازدید: 214
-

مسلم آتش زر

کد متوفی: 59862 یازدید: 194
-

مسلم اتش زر

کد متوفی: 59875 یازدید: 173
-

مسلم آتش زر

کد متوفی: 59910 یازدید: 167
-

فاطمه ابراهیمی

کد متوفی: 59969 یازدید: 155
-

فاطمه ابراهیمی

کد متوفی: 59987 یازدید: 293
-

عباسعلی قاسمی ادکان

کد متوفی: 65144 یازدید: 329
-

حاج عزيزالله عيدي

کد متوفی: 66932 یازدید: 229
-

علی اصغرگرایلی

کد متوفی: 69115 یازدید: 191
-

محمد سیاوشی

کد متوفی: 70692 یازدید: 233
-

سيده زبيده شجاعي

کد متوفی: 72941 یازدید: 425
-

سيد قاسم شجاعي

کد متوفی: 77907 یازدید: 475
-

حسن عباسی

کد متوفی: 6009033 یازدید: 188
-

حاج مرتضی طاهری

کد متوفی: 6016787 یازدید: 231
-

سید رضا حسینی ایرج

کد متوفی: 6033013 یازدید: 188
-

حاج حسین طیبی

کد متوفی: 6042195 یازدید: 169
-

نرگس بانو چارقچي

کد متوفی: 6042514 یازدید: 174
-

ولی صفری

کد متوفی: 6046868 یازدید: 153
-

محمد صفری

کد متوفی: 6046892 یازدید: 172
-

رجب علی خجسته

کد متوفی: 6047601 یازدید: 159
-

حسین قلی نوروزی

کد متوفی: 6049903 یازدید: 175
-

حاجیه زکیه نجاتی

کد متوفی: 6051268 یازدید: 212
-

مرحومه عالیه پوشیده

کد متوفی: 6052817 یازدید: 157
-

حسین سیروسی

کد متوفی: 6062600 یازدید: 182
1347/12/20 - 1399/5/14

غلامعلی متوفی نژاد

کد متوفی: 6067729 یازدید: 180
-

غلامعلی کریمی نژاد

کد متوفی: 6067731 یازدید: 196
-

طیبه رضایی

کد متوفی: 6071173 یازدید: 186
-

حاجیه خانم زهرا روحبخش

کد متوفی: 6079709 یازدید: 167
1320 - 1396

حاج اسماعیل روئین فرد

کد متوفی: 6080007 یازدید: 150
- 1399/12/12

حاج اسماعیل روئین فرد

کد متوفی: 6080012 یازدید: 508
- 1399/12/12

اسماعيل رويين فردي

کد متوفی: 6080103 یازدید: 166
- 07/012:013

مهدی لطفی

کد متوفی: 6080413 یازدید: 162
-

مهدی لطفی

کد متوفی: 6080415 یازدید: 153
-

مهدی لطفی

کد متوفی: 6080420 یازدید: 673
- 1399/12/17

مهدی لطفی

کد متوفی: 6080663 یازدید: 146
-

حاج اسماعیل رویین فرد

کد متوفی: 6090949 یازدید: 493
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

سیدصاحب (بی بی ) هدایتی

کد متوفی: 6100787 یازدید: 212
-

حاج شیخ حسن ولی زاده

کد متوفی: 6109649 یازدید: 353
1339/5/1 - 1398/3/5

حاج شیخ حسن ولی زاده

کد متوفی: 6109685 یازدید: 364
1339/1/5 - 1398/3/5

عموی عزیزم کریم باقری پناه کوشکی

کد متوفی: 6110580 یازدید: 384
-

کریم باقری پناه کوشکی

کد متوفی: 6110593 یازدید: 120
-

رحیم باقری پناه

کد متوفی: 6110614 یازدید: 174
1320/03/20 - 1386/04/16

محمدباقر رحیمی

کد متوفی: 6111866 یازدید: 137
1341/5/5 - 1400/01/14

محمدباقر رحیمی

کد متوفی: 6115684 یازدید: 412
1341/5/5 - 1400/01/14

حاج حسین عربی

کد متوفی: 6122447 یازدید: 179
- 1399/04/10

حاج حسین عربی

کد متوفی: 6122491 یازدید: 107
- 1399/04/10

حاج محمد حسن عاشوری

کد متوفی: 6124973 یازدید: 516
1334/05/12 - 1400/03/06

گل محمد هدایتی سلیمان آباد

کد متوفی: 6125257 یازدید: 158
1337/11/07 - 1400/03/24

باجی خانوم عباسی

کد متوفی: 6127052 یازدید: 355
1312 - 1400/04/06

محمد قاسم شرفخانی

کد متوفی: 6129153 یازدید: 388
1328/11/10 -

خدیجه بی بی حسینی

کد متوفی: 6131821 یازدید: 192
1322/11/01 - 1399/05/02

محمدولی قاصد

کد متوفی: 6149027 یازدید: 413
1360/12/29 - 1400/06/14

رستم علی زارع

کد متوفی: 6149575 یازدید: 127
- 1400/05/16

علی رشیدی

کد متوفی: 6150043 یازدید: 116
-

توران سادات شریفیان

کد متوفی: 6158734 یازدید: 105
1340/10/09 - 1400/06/27

رجب امیری

کد متوفی: 6159790 یازدید: 83
1334/09/17 - 1400/07/17

سید رضا حسینی ثابت

کد متوفی: 6160738 یازدید: 440
1321/08/10 - 1400/08/12

محمد غلامی

کد متوفی: 6160841 یازدید: 423
1357 - 1400/08/16

ننه خانم حسین زاده اول

کد متوفی: 6161026 یازدید: 154
1326 - 1396/12/13

محمدرضا بهرامپور

کد متوفی: 6161632 یازدید: 63
-

محمد علی افشاری

کد متوفی: 6164261 یازدید: 57
-

بتول نوروززاده

کد متوفی: 6165311 یازدید: 54
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6170005 یازدید: 31
-

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6170008 یازدید: 181
1378/06/23 - 1400/10/03

زهرا وثوقی مقدم

کد متوفی: 6172913 یازدید: 75
1348/04/26 - 1400/10/07

زهرا و محمدعلی وثوقی

کد متوفی: 6172938 یازدید: 207
-

دولت یار دولت‌یاری

کد متوفی: 6177442 یازدید: 35
1332/02/12 - 1399/11/30

وبقیه اموات اموات قرائت کنندگان

کد متوفی: 6177633 یازدید: 817
-

نوروز علی ،امامه حاتمی

کد متوفی: 6178547 یازدید: 146
-

قاسم اکبری

کد متوفی: 6179577 یازدید: 118
1334/11/08 - 1383/08/03

نوروز علی حاتمی

کد متوفی: 6179725 یازدید: 31
- 1400/11/12

نوروزعلی حاتمی

کد متوفی: 6179737 یازدید: 25
- 1400/11/12

ننه خانم فکور

کد متوفی: 6179900 یازدید: 47
-

محمدعلی گرایلی

کد متوفی: 6182809 یازدید: 109
- 1400/06/09

برادران علی نژاد .

کد متوفی: 6184133 یازدید: 30
-

حاج اسماعیل رویین فرد

کد متوفی: 6185196 یازدید: 159
- 1399/12/12

غلامعلی دلقندی

کد متوفی: 6185477 یازدید: 41
1303/12/06 - 1384/08/13

یاسین قنبری خوش

کد متوفی: 6185881 یازدید: 44
1370/05/08 - 1400/10/15

غلام رضا علیزاده

کد متوفی: 6187966 یازدید: 62
-

فاطمه زین الزاده

کد متوفی: 6188026 یازدید: 25
1312/09/05 - 1399/03/18

برات محمد .ملیحه وثوقی .گوهری

کد متوفی: 6189455 یازدید: 34
1333/10/30 - 1400/11/22

حسین قلعه‌نویی

کد متوفی: 6189976 یازدید: 30
1358/05/01 - 1401/01/01

عبدالحسین صلح جو

کد متوفی: 6192699 یازدید: 59
1316/02/01 - 1394/07/01

محمد شیرازی

کد متوفی: 6193337 یازدید: 58
- 1399/10/26

احمدرضا وحدانی

کد متوفی: 6193742 یازدید: 88
-

علی محمد رمضانی

کد متوفی: 6194649 یازدید: 92
1332/02/12 - 1398/06/12

حاج غلامرضا محمودی

کد متوفی: 6195316 یازدید: 195
1346/01/03 - 1394/07/02

غلامحسین بداریه

کد متوفی: 6195688 یازدید: 88
1323/05/15 - 1400/08/18

کربلایی قربانعلی جاودان

کد متوفی: 6196020 یازدید: 28
-

زهرا عفتی

کد متوفی: 6200229 یازدید: 32
1360/03/01 - 1400/11/18

فاطمه حقانی نعمتی

کد متوفی: 6203299 یازدید: 21
- 1401/03/24

حاج محمدقاسم شرفخانی

کد متوفی: 6203984 یازدید: 186
- 1400/03/30

عبدالمحمد کافی

کد متوفی: 6204469 یازدید: 226
-

عبدالمحمد کافی

کد متوفی: 6204602 یازدید: 49
-

رضا شکوهی

کد متوفی: 6205448 یازدید: 270
- 1401/03/18

محمدعلی بختیارمقدم

کد متوفی: 6205534 یازدید: 15
-

احمد سدیدی

کد متوفی: 6209542 یازدید: 103
-

حاج محمد حسن میزانی

کد متوفی: 6210878 یازدید: 78
- 1399/06/19

احمد شریفی نیا

کد متوفی: 6212193 یازدید: 17
1365/08/10 - 1386/07/06

میثم نبوی

کد متوفی: 6214018 یازدید: 21
-

فاطمه قربانی (فاطمه شهردار)

کد متوفی: 6215653 یازدید: 79
-

حاج علی اکبر زهدی

کد متوفی: 6218967 یازدید: 157
1324/05/03 - 1401/08/03

مملکت چارقچی

کد متوفی: 6219007 یازدید: 9
-

سید علی اصغر حسینی

کد متوفی: 6222250 یازدید: 10
-

کربلایی عبدالعلی رفعتی

کد متوفی: 6224739 یازدید: 18
1349/10/05 - 1401/10/10
Loading...

لطفا شکیبا باشید