آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میانه

اکرم سرابی میانجی

کد متوفی: 978 یازدید: 107
-

شهید احمد اصغری شهید احمد اصغری

کد متوفی: 2700 یازدید: 108
-

حاج محمد مهدی عبداللهی

کد متوفی: 8524 یازدید: 122
-

سید کاظم میرعظیمی

کد متوفی: 8608 یازدید: 157
-

فاطمه کاظم خانی

کد متوفی: 12249 یازدید: 104
-

سلیمان جعفرزاده

کد متوفی: 12262 یازدید: 103
-

سوره میرین بیگلو

کد متوفی: 32436 یازدید: 97
-

حاج حسن سلیمانی

کد متوفی: 39006 یازدید: 108
-

جمشید شکری

کد متوفی: 39810 یازدید: 106
-

جمشید شکری

کد متوفی: 39911 یازدید: 91
-

الهوریردی صادقی سهل آباد

کد متوفی: 40062 یازدید: 99
-

سلام الله افروز

کد متوفی: 40227 یازدید: 90
-

سیاره ابراهیمی

کد متوفی: 48572 یازدید: 92
-

رحیم،ناهید،هاشم کتانی

کد متوفی: 48603 یازدید: 94
-

ملیحه ملکی

کد متوفی: 51754 یازدید: 86
-

ابراهیم جهانگیری

کد متوفی: 51776 یازدید: 91
-

حاج ارسلان(عبدالله) طلوعی

کد متوفی: 57181 یازدید: 97
-

آزادخان قاسمی

کد متوفی: 57534 یازدید: 99
-

امراله یادگاری

کد متوفی: 59531 یازدید: 84
-

مهدی شیری

کد متوفی: 73645 یازدید: 78
-

رقیه عزیزی

کد متوفی: 77641 یازدید: 112
-

علیرضا اسحقی

کد متوفی: 79945 یازدید: 73
-

سهند طاهری

کد متوفی: 800197 یازدید: 71
-

ستار عزیزی

کد متوفی: 6000375 یازدید: 82
-

زهرا شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6003489 یازدید: 106
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6004208 یازدید: 102
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6004223 یازدید: 79
-

یوسف اصغری

کد متوفی: 6005388 یازدید: 87
-

حاج یوسف اصغری

کد متوفی: 6005392 یازدید: 101
-

فاطمه تمری

کد متوفی: 6005572 یازدید: 82
-

فاطمه تمری

کد متوفی: 6005603 یازدید: 87
-

سلیمان نظری

کد متوفی: 6005691 یازدید: 121
-

عبدالعلی سلطانپور

کد متوفی: 6006057 یازدید: 83
-

مرسل شفی زاده

کد متوفی: 6007930 یازدید: 98
-

کوچک بیگم (ناهید) اله مددی

کد متوفی: 6008537 یازدید: 81
-

کد متوفی: 6008622 یازدید: 118
-

کربلایی خانم اکبری

کد متوفی: 6008724 یازدید: 81
-

مصطفی مولائی

کد متوفی: 6011018 یازدید: 148
-

شهباز عزیزی

کد متوفی: 6011204 یازدید: 85
-

احمد راثی اعتمادی

کد متوفی: 6012420 یازدید: 88
-

احمد راثی اعتمادی

کد متوفی: 6012534 یازدید: 97
-

فهیمه عبدالهی

کد متوفی: 6012553 یازدید: 67
-

کربلایی حاج اسکندر ولی پور

کد متوفی: 6013048 یازدید: 87
-

محمد یعقوبی

کد متوفی: 6013845 یازدید: 91
-

کربلایی مستوره قبادی

کد متوفی: 6014518 یازدید: 108
-

قمر صدرایی

کد متوفی: 6019826 یازدید: 78
-

کربلایی علی ابراهیمی

کد متوفی: 6020616 یازدید: 164
-

فریده چلاسی

کد متوفی: 6020651 یازدید: 83
-

حاج رسول عبدی

کد متوفی: 6022697 یازدید: 106
-

عادل اسحقی

کد متوفی: 6024420 یازدید: 94
-

اسفندیار مظفری

کد متوفی: 6024825 یازدید: 102
-

نظرعلی نظری

کد متوفی: 6025386 یازدید: 113
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026805 یازدید: 88
-

حاج میکائیل قره داغی

کد متوفی: 6029593 یازدید: 136
-

محمد حنیفه سلیمانی

کد متوفی: 6029890 یازدید: 92
-

صفر رحیمی

کد متوفی: 6030246 یازدید: 110
-

ناصر قره داغی

کد متوفی: 6030730 یازدید: 160
-

رسول نصیری

کد متوفی: 6031015 یازدید: 97
-

صمد محمدیان

کد متوفی: 6031487 یازدید: 193
-

صمد محمدیان

کد متوفی: 6031497 یازدید: 128
-

رمضان قهرمانی

کد متوفی: 6032611 یازدید: 86
-

رضا زمانی

کد متوفی: 6032635 یازدید: 102
-

فتح الله قهرمانی

کد متوفی: 6032724 یازدید: 90
-

کربلایی سیدابراهیم شهیدی

کد متوفی: 6033177 یازدید: 87
-

مرحومه زهرا قره داغی

کد متوفی: 6033198 یازدید: 111
-

سیدمهدی خطیب شهیدی

کد متوفی: 6036371 یازدید: 74
-

کبری حسنی

کد متوفی: 6037628 یازدید: 83
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038204 یازدید: 91
-

کربلایی گوهر خلیل زاده

کد متوفی: 6039681 یازدید: 89
- ۹۲/۸/۱۸

حدیقه و ملکعلی قاسمی و محمودی

کد متوفی: 6041268 یازدید: 105
-

امیر حسین کریمی

کد متوفی: 6042582 یازدید: 108
-

صیاد عباسی

کد متوفی: 6044737 یازدید: 70
-

تکذبان ابراهیمی

کد متوفی: 6044808 یازدید: 79
-

آقا کشی مسلمی

کد متوفی: 6044825 یازدید: 92
-

رحمان مختاری

کد متوفی: 6045180 یازدید: 84
-

محمد مقدمی جهندیزی

کد متوفی: 6048907 یازدید: 73
-

محمد مقدمی جهندیزی

کد متوفی: 6049095 یازدید: 73
-

زیدالله فتحی

کد متوفی: 6050057 یازدید: 70
-

حاج علی اکبر حسین پور

کد متوفی: 6050623 یازدید: 123
-

اسحق عزیزی برنجقی

کد متوفی: 6053187 یازدید: 86
-

کشور جلیل زاده

کد متوفی: 6055259 یازدید: 79
1323/10/18 - 1399/2/15

فهیمه جعفرزاده

کد متوفی: 6055427 یازدید: 101
-

فهیمه جعفرزاده

کد متوفی: 6055745 یازدید: 83
۱۳۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

خلیل محمدی

کد متوفی: 6058942 یازدید: 83
- 13991020

محمدصادق اصلانی

کد متوفی: 6060131 یازدید: 94
۱۳۲۰۰۶۰۵ - ۱۳۶۹۰۵۰۶

فاطمه محمودي

کد متوفی: 6060489 یازدید: 76
1353 - 1399

کربلایی قمر تاج صدرایی

کد متوفی: 6060915 یازدید: 79
-

ملکه نصیری

کد متوفی: 6062568 یازدید: 97
-

بانوی مهربانی ها گلناز بزرگ نیا

کد متوفی: 6065147 یازدید: 82
آمدنش طلوع - رفتنش غروب

حاجیه خانم معصومه اسماعیلی

کد متوفی: 6066984 یازدید: 85
-

ماماجان . عموجان .مامان واموات این جمع

کد متوفی: 6068129 یازدید: 173
4/10/27 - 27/10/99

علی رضایی

کد متوفی: 6073667 یازدید: 397
- 99/11/29

سکینه یوسفی

کد متوفی: 6077035 یازدید: 193
-

عجب خانم شیری گورجق

کد متوفی: 6078196 یازدید: 94
1307/09/12 - 1398/09/26

رضا (محمد) عبداللهی بالسینی

کد متوفی: 6078199 یازدید: 163
1342/11/08 - 1398/12/16

رجب جعفری

کد متوفی: 6080284 یازدید: 93
-

محمدرضا نوروزی اقدم

کد متوفی: 6090282 یازدید: 88
1329 - 1399

کبری میرزایی

کد متوفی: 6090617 یازدید: 168
1319/01/01 - 1399/12/30

حاج خلیل جعفرزاده

کد متوفی: 6092549 یازدید: 113
- 1400/01/05

الحاجیه مهین دوخت احسانی

کد متوفی: 6095467 یازدید: 244
- 1400/1/15

. .

کد متوفی: 6095907 یازدید: 80
-

راضيه محمدي

کد متوفی: 6097008 یازدید: 94
-

فریده مشایخی

کد متوفی: 6098306 یازدید: 200
-

فاطمه هوسکار

کد متوفی: 6099061 یازدید: 91
-

خدیجه ملکی

کد متوفی: 6100027 یازدید: 428
1323/02/01 - 1400/01/19

زیادعلی ابوالحسنی

کد متوفی: 6102842 یازدید: 66
-

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6104976 یازدید: 88
- 1400/01/06

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6104979 یازدید: 110
-

کربلایی احسن الله سلیم نژاد

کد متوفی: 6105460 یازدید: 101
1330 - 13400

خداشکر توکلی

کد متوفی: 6105804 یازدید: 116
1340/01/24 - 1362/09/21

شهین امدادی

کد متوفی: 6106400 یازدید: 66
1339/01/25 - 1400/01/25

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6109580 یازدید: 80
- 1400/01/06

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6109582 یازدید: 81
- 1400/01/06

سکینه علم بروش اشلقی

کد متوفی: 6109948 یازدید: 83
1311/4/22 - 1400/2/12

حاج غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6110864 یازدید: 108
- 1400/01/06

حمایت از آزادسازی قدس شریف

کد متوفی: 6111565 یازدید: 66
-

حاجیه خانم نیمتاج صادق‌زاده

کد متوفی: 6114654 یازدید: 217
-

حمیده رحمانی

کد متوفی: 6118892 یازدید: 60
- 1400/02/31

الحاجیه خانم نجیبه حنیفه

کد متوفی: 6120492 یازدید: 202
- 1400/03/06

قمري ابراهيمي

کد متوفی: 6123214 یازدید: 60
- 1400/03/10

قمري ابراهيمي

کد متوفی: 6123216 یازدید: 53
- 1400/03/10

حاج صمد باقرزاده

کد متوفی: 6126734 یازدید: 204
1316/12/08 - 1400/04/04

حاج صمد باقرزاده

کد متوفی: 6126757 یازدید: 1282
1316/12/08 - 1400/04/04

فاطمه شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6141411 یازدید: 92
- 1400/05/27

ربابه کبیری

کد متوفی: 6141674 یازدید: 109
- 1399/03/10

عظمت یغموری

کد متوفی: 6142018 یازدید: 29
1315/07/12 - 1399/06/28

حاجیه فرح(زهراء) محمدی

کد متوفی: 6142097 یازدید: 44
- 1400/05/28

کربلائی عین الله محمودی

کد متوفی: 6145055 یازدید: 27
- 1400/06/05

عین الله محمودی

کد متوفی: 6145159 یازدید: 41
- 1400/06/05

قمر عسگری

کد متوفی: 6145753 یازدید: 92
1327/03/06 - 1390/06/08

شمسی اسکندری (اباذری)

کد متوفی: 6146795 یازدید: 101
- 1400/06/10

سفرکرده خاندان رضائی

کد متوفی: 6149596 یازدید: 77
-

جمیله عبداللهی

کد متوفی: 6152834 یازدید: 284
-

حسین حافظ زاده شفیقه نظری

کد متوفی: 6153923 یازدید: 24
- 1400

حمائیل خدابنده

کد متوفی: 6156945 یازدید: 105
1331/06/06 - 1400/07/01

مشهدی صفت علی مروتی

کد متوفی: 6157166 یازدید: 96
1320/01/05 - 1399/07/25

سید نظام شهیدی

کد متوفی: 6159165 یازدید: 511
- 1400/07/24

زهرا حسین زاده

کد متوفی: 6159857 یازدید: 122
1356/07/07 - 1400/07/21

علی علی پور

کد متوفی: 6163266 یازدید: 1
1329/03/03 - 1400/08/03

علی علی پور

کد متوفی: 6163471 یازدید: 0
1329/03/03 - 1400/08/03

مستوره بابازاده

کد متوفی: 6163720 یازدید: 55
-

حاجیه ام لیلا بخشی

کد متوفی: 6164833 یازدید: 0
-

ام لیلا بخشی

کد متوفی: 6164834 یازدید: 0
- 1400/08/24

جواهر باقری

کد متوفی: 6166336 یازدید: 82
1306/07/02 - 1400/09/04

جواهر باقری

کد متوفی: 6166340 یازدید: 7
1306/07/02 - 1400/09/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید