آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان میانه

اکرم سرابی میانجی

کد متوفی: 978 یازدید: 265
-

شهید احمد اصغری شهید احمد اصغری

کد متوفی: 2700 یازدید: 296
-

حاج محمد مهدی عبداللهی

کد متوفی: 8524 یازدید: 275
-

سید کاظم میرعظیمی

کد متوفی: 8608 یازدید: 457
-

فاطمه کاظم خانی

کد متوفی: 12249 یازدید: 230
-

سلیمان جعفرزاده

کد متوفی: 12262 یازدید: 224
-

سوره میرین بیگلو

کد متوفی: 32436 یازدید: 261
-

حاج حسن سلیمانی

کد متوفی: 39006 یازدید: 275
-

جمشید شکری

کد متوفی: 39810 یازدید: 278
-

جمشید شکری

کد متوفی: 39911 یازدید: 263
-

الهوریردی صادقی سهل آباد

کد متوفی: 40062 یازدید: 227
-

سلام الله افروز

کد متوفی: 40227 یازدید: 231
-

سیاره ابراهیمی

کد متوفی: 48572 یازدید: 241
-

رحیم،ناهید،هاشم کتانی

کد متوفی: 48603 یازدید: 259
-

ملیحه ملکی

کد متوفی: 51754 یازدید: 223
-

ابراهیم جهانگیری

کد متوفی: 51776 یازدید: 216
-

حاج ارسلان(عبدالله) طلوعی

کد متوفی: 57181 یازدید: 236
-

آزادخان قاسمی

کد متوفی: 57534 یازدید: 234
-

امراله یادگاری

کد متوفی: 59531 یازدید: 243
-

مهدی شیری

کد متوفی: 73645 یازدید: 174
-

رقیه عزیزی

کد متوفی: 77641 یازدید: 223
-

علیرضا اسحقی

کد متوفی: 79945 یازدید: 205
-

سهند طاهری

کد متوفی: 800197 یازدید: 194
-

ستار عزیزی

کد متوفی: 6000375 یازدید: 219
-

زهرا شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6003489 یازدید: 212
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6004208 یازدید: 237
-

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6004223 یازدید: 186
-

یوسف اصغری

کد متوفی: 6005388 یازدید: 205
-

حاج یوسف اصغری

کد متوفی: 6005392 یازدید: 265
-

فاطمه تمری

کد متوفی: 6005572 یازدید: 176
-

فاطمه تمری

کد متوفی: 6005603 یازدید: 190
-

سلیمان نظری

کد متوفی: 6005691 یازدید: 237
-

عبدالعلی سلطانپور

کد متوفی: 6006057 یازدید: 188
-

مرسل شفی زاده

کد متوفی: 6007930 یازدید: 217
-

کوچک بیگم (ناهید) اله مددی

کد متوفی: 6008537 یازدید: 201
-

کد متوفی: 6008622 یازدید: 225
-

کربلایی خانم اکبری

کد متوفی: 6008724 یازدید: 215
-

مصطفی مولائی

کد متوفی: 6011018 یازدید: 290
-

شهباز عزیزی

کد متوفی: 6011204 یازدید: 206
-

احمد راثی اعتمادی

کد متوفی: 6012420 یازدید: 201
-

احمد راثی اعتمادی

کد متوفی: 6012534 یازدید: 228
-

فهیمه عبدالهی

کد متوفی: 6012553 یازدید: 172
-

کربلایی حاج اسکندر ولی پور

کد متوفی: 6013048 یازدید: 215
-

محمد یعقوبی

کد متوفی: 6013845 یازدید: 200
-

کربلایی مستوره قبادی

کد متوفی: 6014518 یازدید: 226
-

قمر صدرایی

کد متوفی: 6019826 یازدید: 206
-

کربلایی علی ابراهیمی

کد متوفی: 6020616 یازدید: 294
-

فریده چلاسی

کد متوفی: 6020651 یازدید: 181
-

حاج رسول عبدی

کد متوفی: 6022697 یازدید: 239
-

عادل اسحقی

کد متوفی: 6024420 یازدید: 238
-

اسفندیار مظفری

کد متوفی: 6024825 یازدید: 246
-

نظرعلی نظری

کد متوفی: 6025386 یازدید: 238
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026805 یازدید: 200
-

حاج میکائیل قره داغی

کد متوفی: 6029593 یازدید: 271
-

محمد حنیفه سلیمانی

کد متوفی: 6029890 یازدید: 215
-

صفر رحیمی

کد متوفی: 6030246 یازدید: 185
-

ناصر قره داغی

کد متوفی: 6030730 یازدید: 255
-

رسول نصیری

کد متوفی: 6031015 یازدید: 212
-

صمد محمدیان

کد متوفی: 6031487 یازدید: 293
-

صمد محمدیان

کد متوفی: 6031497 یازدید: 239
-

رمضان قهرمانی

کد متوفی: 6032611 یازدید: 216
-

رضا زمانی

کد متوفی: 6032635 یازدید: 208
-

فتح الله قهرمانی

کد متوفی: 6032724 یازدید: 177
-

کربلایی سیدابراهیم شهیدی

کد متوفی: 6033177 یازدید: 194
-

مرحومه زهرا قره داغی

کد متوفی: 6033198 یازدید: 203
-

سیدمهدی خطیب شهیدی

کد متوفی: 6036371 یازدید: 205
-

کبری حسنی

کد متوفی: 6037628 یازدید: 172
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038204 یازدید: 201
-

کربلایی گوهر خلیل زاده

کد متوفی: 6039681 یازدید: 210
- 1392/08/18

حدیقه و ملکعلی قاسمی و محمودی

کد متوفی: 6041268 یازدید: 218
-

امیر حسین کریمی

کد متوفی: 6042582 یازدید: 211
-

صیاد عباسی

کد متوفی: 6044737 یازدید: 151
-

تکذبان ابراهیمی

کد متوفی: 6044808 یازدید: 181
-

آقا کشی مسلمی

کد متوفی: 6044825 یازدید: 215
-

رحمان مختاری

کد متوفی: 6045180 یازدید: 190
-

محمد مقدمی جهندیزی

کد متوفی: 6048907 یازدید: 161
-

محمد مقدمی جهندیزی

کد متوفی: 6049095 یازدید: 171
-

زیدالله فتحی

کد متوفی: 6050057 یازدید: 186
-

حاج علی اکبر حسین پور

کد متوفی: 6050623 یازدید: 275
-

اسحق عزیزی برنجقی

کد متوفی: 6053187 یازدید: 182
-

کشور جلیل زاده

کد متوفی: 6055259 یازدید: 155
1323/10/18 - 1399/2/15

فهیمه جعفرزاده

کد متوفی: 6055427 یازدید: 205
-

فهیمه جعفرزاده

کد متوفی: 6055745 یازدید: 179
۱۳۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

خلیل محمدی

کد متوفی: 6058942 یازدید: 181
- 13991020

محمدصادق اصلانی

کد متوفی: 6060131 یازدید: 194
۱۳۲۰۰۶۰۵ - ۱۳۶۹۰۵۰۶

فاطمه محمودي

کد متوفی: 6060489 یازدید: 148
1353 - 1399

کربلایی قمر تاج صدرایی

کد متوفی: 6060915 یازدید: 174
-

ملکه نصیری

کد متوفی: 6062568 یازدید: 188
-

بانوی مهربانی ها گلناز بزرگ نیا

کد متوفی: 6065147 یازدید: 197
آمدنش طلوع - رفتنش غروب

حاجیه خانم معصومه اسماعیلی

کد متوفی: 6066984 یازدید: 202
-

ماماجان . عموجان .مامان واموات این جمع

کد متوفی: 6068129 یازدید: 272
4/10/27 - 27/10/99

علی رضایی

کد متوفی: 6073667 یازدید: 549
- 99/11/29

سکینه یوسفی

کد متوفی: 6077035 یازدید: 309
-

عجب خانم شیری گورجق

کد متوفی: 6078196 یازدید: 197
1307/09/12 - 1398/09/26

رضا (محمد) عبداللهی بالسینی

کد متوفی: 6078199 یازدید: 265
1342/11/08 - 1398/12/16

رجب جعفری

کد متوفی: 6080284 یازدید: 193
-

محمدرضا نوروزی اقدم

کد متوفی: 6090282 یازدید: 187
1329 - 1399

کبری میرزایی

کد متوفی: 6090617 یازدید: 246
1319/01/01 - 1399/12/30

حاج خلیل جعفرزاده

کد متوفی: 6092549 یازدید: 306
- 1400/01/05

الحاجیه مهین دوخت احسانی

کد متوفی: 6095467 یازدید: 343
- 1400/1/15

. .

کد متوفی: 6095907 یازدید: 166
-

راضيه محمدي

کد متوفی: 6097008 یازدید: 193
-

فریده مشایخی

کد متوفی: 6098306 یازدید: 278
-

فاطمه هوسکار

کد متوفی: 6099061 یازدید: 167
-

خدیجه ملکی

کد متوفی: 6100027 یازدید: 590
1323/02/01 - 1400/01/19

زیادعلی ابوالحسنی

کد متوفی: 6102842 یازدید: 132
-

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6104976 یازدید: 178
- 1400/01/06

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6104979 یازدید: 261
-

کربلایی احسن الله سلیم نژاد

کد متوفی: 6105460 یازدید: 210
1330 - 13400

خداشکر توکلی

کد متوفی: 6105804 یازدید: 265
1340/01/24 - 1362/09/21

شهین امدادی

کد متوفی: 6106400 یازدید: 141
1339/01/25 - 1400/01/25

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6109580 یازدید: 153
- 1400/01/06

غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6109582 یازدید: 161
- 1400/01/06

سکینه علم بروش اشلقی

کد متوفی: 6109948 یازدید: 237
1311/4/22 - 1400/2/12

حاج غلامعلی علیاری

کد متوفی: 6110864 یازدید: 203
- 1400/01/06

حمایت از آزادسازی قدس شریف

کد متوفی: 6111565 یازدید: 164
-

حاجیه خانم نیمتاج صادق‌زاده

کد متوفی: 6114654 یازدید: 366
-

حمیده رحمانی

کد متوفی: 6118892 یازدید: 211
- 1400/02/31

الحاجیه خانم نجیبه حنیفه

کد متوفی: 6120492 یازدید: 361
- 1400/03/06

قمري ابراهيمي

کد متوفی: 6123214 یازدید: 128
- 1400/03/10

قمري ابراهيمي

کد متوفی: 6123216 یازدید: 119
- 1400/03/10

حاج صمد باقرزاده

کد متوفی: 6126734 یازدید: 314
1316/12/08 - 1400/04/04

حاج صمد باقرزاده

کد متوفی: 6126757 یازدید: 1560
1316/12/08 - 1400/04/04

فاطمه شیخ الاسلامی

کد متوفی: 6141411 یازدید: 182
- 1400/05/27

ربابه کبیری

کد متوفی: 6141674 یازدید: 228
- 1399/03/10

عظمت یغموری

کد متوفی: 6142018 یازدید: 114
1315/07/12 - 1399/06/28

حاجیه فرح(زهراء) محمدی

کد متوفی: 6142097 یازدید: 180
- 1400/05/28

کربلائی عین الله محمودی

کد متوفی: 6145055 یازدید: 95
- 1400/06/05

عین الله محمودی

کد متوفی: 6145159 یازدید: 147
- 1400/06/05

قمر عسگری

کد متوفی: 6145753 یازدید: 169
1327/03/06 - 1390/06/08

شمسی اسکندری (اباذری)

کد متوفی: 6146795 یازدید: 177
- 1400/06/10

سفرکرده خاندان رضائی

کد متوفی: 6149596 یازدید: 147
-

جمیله عبداللهی

کد متوفی: 6152834 یازدید: 464
-

حسین حافظ زاده شفیقه نظری

کد متوفی: 6153923 یازدید: 121
- 1400

حمائیل خدابنده

کد متوفی: 6156945 یازدید: 253
1331/06/06 - 1400/07/01

مشهدی صفت علی مروتی

کد متوفی: 6157166 یازدید: 182
1320/01/05 - 1399/07/25

سید نظام شهیدی

کد متوفی: 6159165 یازدید: 724
- 1400/07/24

زهرا حسین زاده

کد متوفی: 6159857 یازدید: 267
1356/07/07 - 1400/07/21

علی علی پور

کد متوفی: 6163266 یازدید: 76
1329/03/03 - 1400/08/03

علی علی پور

کد متوفی: 6163471 یازدید: 87
1329/03/03 - 1400/08/03

حاجیه ام لیلا بخشی

کد متوفی: 6164833 یازدید: 63
-

ام لیلا بخشی

کد متوفی: 6164834 یازدید: 89
- 1400/08/24

جواهر باقری

کد متوفی: 6166336 یازدید: 221
- 1400/09/04

جواهر باقری

کد متوفی: 6166340 یازدید: 66
1306/07/02 - 1400/09/04

بهروز محمودی

کد متوفی: 6166581 یازدید: 278
1353/06/09 - 1387/04/16

ذکیه خرّمی

کد متوفی: 6166594 یازدید: 81
- 1398/09/18

زین العابدین مرادی

کد متوفی: 6166890 یازدید: 164
-

فتح اله قهرمانی

کد متوفی: 6167350 یازدید: 106
- 1390/09/23

مرحوم کربلایی احد فرشید نیا

کد متوفی: 6168762 یازدید: 96
1400/10/02 - 1399/10/02

مرحوم کربلایی احد فرشیدنیا

کد متوفی: 6168763 یازدید: 72
-

زیداله قنبری

کد متوفی: 6169758 یازدید: 182
1323/06/16 - 1400/10/03

سریه لازمی ونجانی

کد متوفی: 6170016 یازدید: 156
1306/10/01 - 1400/10/01

میرزا یوسف ولیپور

کد متوفی: 6170872 یازدید: 418
1312/09/12 - 1399/05/27

سردار دلهاا سلیمانی

کد متوفی: 6172307 یازدید: 56
-

سعداله معزی

کد متوفی: 6172443 یازدید: 130
-

سیمنزار مرادی

کد متوفی: 6173448 یازدید: 73
-

حاج عبدالعلی رمضانی غریبدوستی

کد متوفی: 6173708 یازدید: 344
1323/07/02 - 1400/08/27

سراج اله کمالی

کد متوفی: 6173872 یازدید: 240
1317/06/17 - 1399/08/24

محمدرضا ملکی

کد متوفی: 6175987 یازدید: 155
1343/06/06 - 1366/10/30

ابوالقاسم آبادیان

کد متوفی: 6179995 یازدید: 90
1291/04/30 - 1369/03/20

بانو شهین آسمانی

کد متوفی: 6180412 یازدید: 152
1329/05/17 - 1400/11/01

بهیه سلمانی

کد متوفی: 6184041 یازدید: 40
- 1398/01/08

کربلایی حمید حمیدی

کد متوفی: 6189002 یازدید: 148
- 1401/01/02

موسی اسمعیلی ورنکشی

کد متوفی: 6190364 یازدید: 83
- 1377/03/11

موسی اسمعیلیورنکشی

کد متوفی: 6190369 یازدید: 57
- 1377/03/11

سلطنت عباسی ورنکشی

کد متوفی: 6190375 یازدید: 109
- 1386/02/17

کربلایی سلیم جعفری

کد متوفی: 6191052 یازدید: 266
-

حاج سلیم جعفری

کد متوفی: 6191283 یازدید: 72
-

رضاعلی سلیمانی

کد متوفی: 6191736 یازدید: 183
1342/12/03 - 1401/11/08

پری عراقی

کد متوفی: 6195568 یازدید: 149
- 1400/12/15

مرحومه فاطمه زمانی

کد متوفی: 6196125 یازدید: 207
1343 - 1400/02/09

مجتبی ابراهیمی

کد متوفی: 6196737 یازدید: 89
- 1399/02/12

حاجیه خانم رقیه محمدی

کد متوفی: 6196831 یازدید: 150
-

جعفر جعفری

کد متوفی: 6197205 یازدید: 239
-

حاج ایوب عراقی

کد متوفی: 6197360 یازدید: 326
- 1401/02/10

دکترعلی هاشمی

کد متوفی: 6197439 یازدید: 41
-

حاج رمز علی مسعودنیا

کد متوفی: 6198594 یازدید: 69
- 1400/02/23

فرزانه نوبخت

کد متوفی: 6199823 یازدید: 35
1366/09/09 - 1401/02/28

خسرواله مرادی

کد متوفی: 6201645 یازدید: 65
-

علی مشایخی

کد متوفی: 6206012 یازدید: 96
1319/09/23 - 1400/08/29

حسن اسدی

کد متوفی: 6207138 یازدید: 114
- 1364/04/24

فرح (زهراء) محمدی

کد متوفی: 6212666 یازدید: 79
-

اسدالله رمضانی

کد متوفی: 6214115 یازدید: 44
1340/09/19 - 1401/06/02

جیران شاهقلی قشلاقی

کد متوفی: 6220561 یازدید: 44
1340/10/16 - 1399/09/25

علیرضا شاعری

کد متوفی: 6221301 یازدید: 20
1342/01/03 - 1365/10/04

رضاعلی سلیمانی

کد متوفی: 6224378 یازدید: 25
-

رضاعلی سلیمانی

کد متوفی: 6224379 یازدید: 22
1342/12/03 - 1401/11/08

رضاعلی سلیمانی

کد متوفی: 6224380 یازدید: 242
1342/12/03 - 1401/11/08

اسمعیل نجفلو

کد متوفی: 6226203 یازدید: 52
1335/11/12 - 1399/03/23

هاجر احمدی

کد متوفی: 6228830 یازدید: 45
1331/10/13 - 1401/04/23

فرزانه نوبخت

کد متوفی: 6230241 یازدید: 57
1366/09/09 - 1401/02/28

زینب(زیبا) خلیلی نیا

کد متوفی: 6235440 یازدید: 14
1375/08/17 -

اسمعیل دولتی قوشه بلاغ

کد متوفی: 6238766 یازدید: 16
1313 - 1399/01/06

حاج سيد سعيد شهيدي

کد متوفی: 6239219 یازدید: 338
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید