آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شیروان

بابامحمد عاشورزاده

کد متوفی: 11489 یازدید: 192
-

داراب عاشورزاده

کد متوفی: 11491 یازدید: 209
-

حسین طاهری

کد متوفی: 14775 یازدید: 209
-

قلیچ قلیچی

کد متوفی: 23311 یازدید: 219
-

زهرا سماعی زوارم

کد متوفی: 23317 یازدید: 206
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 30005 یازدید: 201
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 31379 یازدید: 221
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31607 یازدید: 220
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31615 یازدید: 315
-

صفورا باهوش

کد متوفی: 31657 یازدید: 227
-

احیا خان وجعفر خان زارع

کد متوفی: 31668 یازدید: 233
-

رقیه عزیزی

کد متوفی: 31679 یازدید: 206
-

حاج قلیچ خان عزیزی

کد متوفی: 31682 یازدید: 195
-

فاطمه زیارتی

کد متوفی: 31683 یازدید: 192
-

محرمعلی ثنایی باجگیران

کد متوفی: 32593 یازدید: 208
-

زینت محمدنیا

کد متوفی: 32597 یازدید: 248
-

غلامرضا فدایی وطن

کد متوفی: 33822 یازدید: 234
-

محمود ابراهیم زاده

کد متوفی: 47147 یازدید: 200
-

سرهنگ مسعود پاسبان

کد متوفی: 57288 یازدید: 246
-

فرزین آذری

کد متوفی: 59484 یازدید: 191
-

حیدرعلی هوشنگی زوارم

کد متوفی: 63394 یازدید: 462
-

نوروز محمد آرئین

کد متوفی: 67037 یازدید: 308
1307 - 1381/12/29

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67558 یازدید: 214
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67577 یازدید: 180
-

شهربانو امین زاده

کد متوفی: 69544 یازدید: 171
-

صدری مردانی

کد متوفی: 70165 یازدید: 268
-

رجبعلی سرایدار

کد متوفی: 70211 یازدید: 190
-

حاجیه خانم معصومه غلامپور

کد متوفی: 75184 یازدید: 204
-

رمضانعلی حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800661 یازدید: 188
-

کریم حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800678 یازدید: 235
-

عزت محمدی

کد متوفی: 6008478 یازدید: 205
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010027 یازدید: 181
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010063 یازدید: 175
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010105 یازدید: 175
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010150 یازدید: 193
-

سیده شهربانو حسینی

کد متوفی: 6014376 یازدید: 168
-

حاجیه معصومه نجفی

کد متوفی: 6027755 یازدید: 204
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032055 یازدید: 169
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032060 یازدید: 236
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032065 یازدید: 173
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032068 یازدید: 185
-

حاج محمد قاسم ابوالحسن زاده

کد متوفی: 6047148 یازدید: 235
-

حاج حسن نشیبی

کد متوفی: 6047528 یازدید: 183
-

میرزاعلی خاره

کد متوفی: 6055342 یازدید: 149
۱۳۴۰/۱/۲ - ۱۳۹۳/۵/۳

قربان‌علی خردمند

کد متوفی: 6063390 یازدید: 152
۱۲۹۸ - ۱۳۹۵

مادرم رضوی نسب

کد متوفی: 6067431 یازدید: 177
1334/02/09 - 1394/11/19

حاج قاسم ابوالحسن زاده زوارم

کد متوفی: 6067610 یازدید: 197
1324/04/15 - 1399/10/20

سیب جمال معقولی

کد متوفی: 6072526 یازدید: 189
1331/01/05 - 1391/11/05

ایمان طالبی

کد متوفی: 6073136 یازدید: 200
1374/04/14 - 1396/05/01

حاجیه ملایم آذری

کد متوفی: 6078001 یازدید: 387
-

دلبر محمدی

کد متوفی: 6081837 یازدید: 170
-

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083564 یازدید: 296
1321/03/17 - 1399/11/12

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083566 یازدید: 160
1321/03/17 - 1399/11/12

مرحومه بتول محمدی

کد متوفی: 6100380 یازدید: 125
-

بتول محمدی

کد متوفی: 6100387 یازدید: 155
-

ام البنین جمادی مقدم

کد متوفی: 6102266 یازدید: 447
-

کاظم ترخانیان

کد متوفی: 6108135 یازدید: 127
1368/6/20 - 1400/02/03

خراسان محمدی

کد متوفی: 6115292 یازدید: 124
- ۱۴۰۰/۲/۱۳

مراد علی آرئین

کد متوفی: 6118099 یازدید: 216
- 1400/02/29

جان بی بی قربانیان

کد متوفی: 6121954 یازدید: 159
- 1400/04/21

علي (ميرزاقلي) قلي پور

کد متوفی: 6127368 یازدید: 557
1336/08/12 - 1400/04/06

اسماعیل فخاری

کد متوفی: 6130902 یازدید: 262
1333/01/02 - 1399/05/07

رمضان قوامی

کد متوفی: 6145507 یازدید: 110
-

لیلی سلیمی (فرج زاده)

کد متوفی: 6146300 یازدید: 665
1311/03/09 - 1400/06/09

علی فتحی خسرویه

کد متوفی: 6147235 یازدید: 347
1372/10/20 - 1397

محمد علی حدادیان ثانی

کد متوفی: 6147254 یازدید: 407
1320/05/01 - 1400/06/11

مریم محمدزاده مقدم

کد متوفی: 6149306 یازدید: 412
1359/11/30 - 1400/06/12

گلستان حسامی

کد متوفی: 6149366 یازدید: 72
1313/12/12 - 1399/06/13

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156975 یازدید: 86
- 1400/07/20

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156976 یازدید: 291
- 1400/07/20

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6171763 یازدید: 36
-

سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171766 یازدید: 107
-

رضا فیاض

کد متوفی: 6177371 یازدید: 65
-

زهرا شاکری

کد متوفی: 6178994 یازدید: 32
1332/01/03 - 1400/05/31

. .

کد متوفی: 6181178 یازدید: 238
-

بدرالنساء بابایی

کد متوفی: 6193302 یازدید: 69
1333/03/03 - 1398/01/28

حجة الاسلام والمسلمین حاج قربان سیناییان

کد متوفی: 6201961 یازدید: 260
1344/01/02 - 1400/07/05

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208134 یازدید: 33
1323/08/10 - 1392/04/14

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208179 یازدید: 136
1323/08/10 - 1397/04/14

حسن رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208203 یازدید: 131
-

رمضانعلی فرهادی

کد متوفی: 6211768 یازدید: 93
-

خلیل اکبرزاده

کد متوفی: 6218851 یازدید: 13
- 1400/05/25

حسين زینال زاده و دانیال رضا زاده

کد متوفی: 6219260 یازدید: 59
-

محمد حسین(حسن ) نوروزیان

کد متوفی: 6219627 یازدید: 12
-

گل نساء هرمزی مقدم

کد متوفی: 6226569 یازدید: 43
1333/01/03 - 1389/08/03

رمضانعلی شجاع ثانی

کد متوفی: 6226741 یازدید: 44
1349/06/28 - 1396/10/04

ام البنین جعفری

کد متوفی: 6226772 یازدید: 15
1319/01/07 - 1401/09/02

قربانعلی قربانزاده بهادری

کد متوفی: 6230791 یازدید: 2
1308/04/03 - 1401/08/06

زهرا بقال شیروان

کد متوفی: 6230792 یازدید: 3
1319/05/03 - 1402/02/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید