آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شیروان

بابامحمد عاشورزاده

کد متوفی: 11489 یازدید: 217
-

داراب عاشورزاده

کد متوفی: 11491 یازدید: 235
-

حسین طاهری

کد متوفی: 14775 یازدید: 239
-

قلیچ قلیچی

کد متوفی: 23311 یازدید: 250
-

زهرا سماعی زوارم

کد متوفی: 23317 یازدید: 241
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 30005 یازدید: 234
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 31379 یازدید: 258
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31607 یازدید: 255
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31615 یازدید: 353
-

صفورا باهوش

کد متوفی: 31657 یازدید: 269
-

احیا خان وجعفر خان زارع

کد متوفی: 31668 یازدید: 270
-

رقیه عزیزی

کد متوفی: 31679 یازدید: 237
-

حاج قلیچ خان عزیزی

کد متوفی: 31682 یازدید: 228
-

فاطمه زیارتی

کد متوفی: 31683 یازدید: 228
-

محرمعلی ثنایی باجگیران

کد متوفی: 32593 یازدید: 247
-

زینت محمدنیا

کد متوفی: 32597 یازدید: 279
-

غلامرضا فدایی وطن

کد متوفی: 33822 یازدید: 266
-

محمود ابراهیم زاده

کد متوفی: 47147 یازدید: 234
-

سرهنگ مسعود پاسبان

کد متوفی: 57288 یازدید: 309
-

فرزین آذری

کد متوفی: 59484 یازدید: 219
-

حیدرعلی هوشنگی زوارم

کد متوفی: 63394 یازدید: 494
-

نوروز محمد آرئین

کد متوفی: 67037 یازدید: 336
1307 - 1381/12/29

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67558 یازدید: 243
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67577 یازدید: 203
-

شهربانو امین زاده

کد متوفی: 69544 یازدید: 201
-

صدری مردانی

کد متوفی: 70165 یازدید: 292
-

رجبعلی سرایدار

کد متوفی: 70211 یازدید: 216
-

حاجیه خانم معصومه غلامپور

کد متوفی: 75184 یازدید: 228
-

رمضانعلی حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800661 یازدید: 217
-

کریم حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800678 یازدید: 271
-

عزت محمدی

کد متوفی: 6008478 یازدید: 225
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010027 یازدید: 210
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010063 یازدید: 193
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010105 یازدید: 204
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010150 یازدید: 215
-

سیده شهربانو حسینی

کد متوفی: 6014376 یازدید: 186
-

حاجیه معصومه نجفی

کد متوفی: 6027755 یازدید: 232
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032055 یازدید: 195
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032060 یازدید: 264
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032065 یازدید: 196
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032068 یازدید: 212
-

حاج محمد قاسم ابوالحسن زاده

کد متوفی: 6047148 یازدید: 262
-

حاج حسن نشیبی

کد متوفی: 6047528 یازدید: 206
-

میرزاعلی خاره

کد متوفی: 6055342 یازدید: 170
۱۳۴۰/۱/۲ - ۱۳۹۳/۵/۳

قربان‌علی خردمند

کد متوفی: 6063390 یازدید: 172
۱۲۹۸ - ۱۳۹۵

مادرم رضوی نسب

کد متوفی: 6067431 یازدید: 201
1334/02/09 - 1394/11/19

حاج قاسم ابوالحسن زاده زوارم

کد متوفی: 6067610 یازدید: 224
1324/04/15 - 1399/10/20

سیب جمال معقولی

کد متوفی: 6072526 یازدید: 211
1331/01/05 - 1391/11/05

ایمان طالبی

کد متوفی: 6073136 یازدید: 228
1374/04/14 - 1396/05/01

شادروان حاج عباس تقی زاده

کد متوفی: 6075018 یازدید: 207
1318/11/30 - 1402/05/24

حاجیه ملایم آذری

کد متوفی: 6078001 یازدید: 411
-

دلبر محمدی

کد متوفی: 6081837 یازدید: 191
-

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083564 یازدید: 326
1321/03/17 - 1399/11/12

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083566 یازدید: 184
1321/03/17 - 1399/11/12

مرحومه بتول محمدی

کد متوفی: 6100380 یازدید: 149
-

بتول محمدی

کد متوفی: 6100387 یازدید: 176
-

ام البنین جمادی مقدم

کد متوفی: 6102266 یازدید: 468
-

کاظم ترخانیان

کد متوفی: 6108135 یازدید: 163
1368/6/20 - 1400/02/03

خراسان محمدی

کد متوفی: 6115292 یازدید: 144
- ۱۴۰۰/۲/۱۳

مراد علی آرئین

کد متوفی: 6118099 یازدید: 237
- 1400/02/29

جان بی بی قربانیان

کد متوفی: 6121954 یازدید: 174
- 1400/04/21

علي (ميرزاقلي) قلي پور

کد متوفی: 6127368 یازدید: 577
1336/08/12 - 1400/04/06

اسماعیل فخاری

کد متوفی: 6130902 یازدید: 297
1333/01/02 - 1399/05/07

رمضان قوامی

کد متوفی: 6145507 یازدید: 127
-

لیلی سلیمی (فرج زاده)

کد متوفی: 6146300 یازدید: 683
1311/03/09 - 1400/06/09

علی فتحی خسرویه

کد متوفی: 6147235 یازدید: 430
1372/10/20 - 1397

محمد علی حدادیان ثانی

کد متوفی: 6147254 یازدید: 424
1320/05/01 - 1400/06/11

مریم محمدزاده مقدم

کد متوفی: 6149306 یازدید: 434
1359/11/30 - 1400/06/12

گلستان حسامی

کد متوفی: 6149366 یازدید: 87
1313/12/12 - 1399/06/13

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156975 یازدید: 114
- 1400/07/20

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156976 یازدید: 316
- 1400/07/20

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6171763 یازدید: 54
-

سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171766 یازدید: 126
-

رضا فیاض

کد متوفی: 6177371 یازدید: 84
-

زهرا شاکری

کد متوفی: 6178994 یازدید: 51
1332/01/03 - 1400/05/31

. .

کد متوفی: 6181178 یازدید: 261
-

بدرالنساء بابایی

کد متوفی: 6193302 یازدید: 110
1333/03/03 - 1398/01/28

حجة الاسلام والمسلمین حاج قربان سیناییان

کد متوفی: 6201961 یازدید: 293
1344/01/02 - 1400/07/05

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208134 یازدید: 49
1323/08/10 - 1392/04/14

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208179 یازدید: 152
1323/08/10 - 1397/04/14

حسن رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208203 یازدید: 178
-

رمضانعلی فرهادی

کد متوفی: 6211768 یازدید: 108
-

خلیل اکبرزاده

کد متوفی: 6218851 یازدید: 36
- 1400/05/25

حسين زینال زاده و دانیال رضا زاده

کد متوفی: 6219260 یازدید: 175
-

محمد حسین(حسن ) نوروزیان

کد متوفی: 6219627 یازدید: 23
-

گل نساء هرمزی مقدم

کد متوفی: 6226569 یازدید: 58
1333/01/03 - 1389/08/03

رمضانعلی شجاع ثانی

کد متوفی: 6226741 یازدید: 81
1349/06/28 - 1396/10/04

ام البنین جعفری

کد متوفی: 6226772 یازدید: 35
1319/01/07 - 1401/09/02

قربانعلی قربانزاده بهادری

کد متوفی: 6230791 یازدید: 18
1308/04/03 - 1401/08/06

زهرا بقال شیروان

کد متوفی: 6230792 یازدید: 40
1319/05/03 - 1402/02/07

فاطمه صغری کاظمیان

کد متوفی: 6234171 یازدید: 87
-

کربلایی سید علی سیدی یزدی

کد متوفی: 6236203 یازدید: 8
-

سید علی سیدی یزدی

کد متوفی: 6236204 یازدید: 10
-

خدیجه خوش‌رومقدم

کد متوفی: 6236745 یازدید: 389
1346/09/10 - 1402/05/11

فاطمه شیدایی

کد متوفی: 6237181 یازدید: 26
1332/05/10 - 1368/04/05

زینب علیدخت

کد متوفی: 6237640 یازدید: 88
-

زینب علیدخت

کد متوفی: 6239247 یازدید: 7
-

محمد رضا توحیدیان

کد متوفی: 6239261 یازدید: 34
1327/01/01 - 1401/02/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید