آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شیروان

بابامحمد عاشورزاده

کد متوفی: 11489 یازدید: 242
-

داراب عاشورزاده

کد متوفی: 11491 یازدید: 266
-

حسین طاهری

کد متوفی: 14775 یازدید: 265
-

قلیچ قلیچی

کد متوفی: 23311 یازدید: 278
-

زهرا سماعی زوارم

کد متوفی: 23317 یازدید: 270
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 30005 یازدید: 268
-

غلامعلی ترخاصی

کد متوفی: 31379 یازدید: 287
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31607 یازدید: 289
-

شهلا مقدس بردر

کد متوفی: 31615 یازدید: 391
-

صفورا باهوش

کد متوفی: 31657 یازدید: 310
-

احیا خان وجعفر خان زارع

کد متوفی: 31668 یازدید: 302
-

رقیه عزیزی

کد متوفی: 31679 یازدید: 269
-

حاج قلیچ خان عزیزی

کد متوفی: 31682 یازدید: 256
-

فاطمه زیارتی

کد متوفی: 31683 یازدید: 259
-

محرمعلی ثنایی باجگیران

کد متوفی: 32593 یازدید: 288
-

زینت محمدنیا

کد متوفی: 32597 یازدید: 316
-

غلامرضا فدایی وطن

کد متوفی: 33822 یازدید: 302
-

محمود ابراهیم زاده

کد متوفی: 47147 یازدید: 263
-

سرهنگ مسعود پاسبان

کد متوفی: 57288 یازدید: 357
-

فرزین آذری

کد متوفی: 59484 یازدید: 249
-

حیدرعلی هوشنگی زوارم

کد متوفی: 63394 یازدید: 521
-

نوروز محمد آرئین

کد متوفی: 67037 یازدید: 380
1307 - 1381/12/29

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67558 یازدید: 278
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 67577 یازدید: 237
-

شهربانو امین زاده

کد متوفی: 69544 یازدید: 231
-

صدری مردانی

کد متوفی: 70165 یازدید: 330
-

رجبعلی سرایدار

کد متوفی: 70211 یازدید: 244
-

حاجیه خانم معصومه غلامپور

کد متوفی: 75184 یازدید: 260
-

رمضانعلی حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800661 یازدید: 248
-

کریم حسین نژاد دوین

کد متوفی: 800678 یازدید: 317
-

عزت محمدی

کد متوفی: 6008478 یازدید: 255
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010027 یازدید: 243
-

محمد مقیمی شیروان

کد متوفی: 6010063 یازدید: 221
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010105 یازدید: 230
-

محمد مقيمي شيروان

کد متوفی: 6010150 یازدید: 245
-

سیده شهربانو حسینی

کد متوفی: 6014376 یازدید: 217
-

حاجیه معصومه نجفی

کد متوفی: 6027755 یازدید: 264
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032055 یازدید: 223
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032060 یازدید: 298
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032065 یازدید: 229
-

بوداغ زمانی

کد متوفی: 6032068 یازدید: 249
-

حاج محمد قاسم ابوالحسن زاده

کد متوفی: 6047148 یازدید: 293
-

حاج حسن نشیبی

کد متوفی: 6047528 یازدید: 237
-

میرزاعلی خاره

کد متوفی: 6055342 یازدید: 198
۱۳۴۰/۱/۲ - ۱۳۹۳/۵/۳

قربان‌علی خردمند

کد متوفی: 6063390 یازدید: 193
۱۲۹۸ - ۱۳۹۵

مادرم رضوی نسب

کد متوفی: 6067431 یازدید: 230
1334/02/09 - 1394/11/19

حاج قاسم ابوالحسن زاده زوارم

کد متوفی: 6067610 یازدید: 251
1324/04/15 - 1399/10/20

سیب جمال معقولی

کد متوفی: 6072526 یازدید: 260
1331/01/05 - 1391/11/05

ایمان طالبی

کد متوفی: 6073136 یازدید: 252
1374/04/14 - 1396/05/01

شادروان حاج عباس تقی زاده

کد متوفی: 6075018 یازدید: 232
1318/11/30 - 1402/05/24

حاجیه ملایم آذری

کد متوفی: 6078001 یازدید: 435
-

دلبر محمدی

کد متوفی: 6081837 یازدید: 218
-

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083564 یازدید: 344
1321/03/17 - 1399/11/12

کربلایی رمضانعلی حق جو

کد متوفی: 6083566 یازدید: 215
1321/03/17 - 1399/11/12

مرحومه بتول محمدی

کد متوفی: 6100380 یازدید: 174
-

بتول محمدی

کد متوفی: 6100387 یازدید: 200
-

ام البنین جمادی مقدم

کد متوفی: 6102266 یازدید: 499
-

کاظم ترخانیان

کد متوفی: 6108135 یازدید: 188
1368/6/20 - 1400/02/03

خراسان محمدی

کد متوفی: 6115292 یازدید: 166
- ۱۴۰۰/۲/۱۳

مراد علی آرئین

کد متوفی: 6118099 یازدید: 264
- 1400/02/29

جان بی بی قربانیان

کد متوفی: 6121954 یازدید: 196
- 1400/04/21

علي (ميرزاقلي) قلي پور

کد متوفی: 6127368 یازدید: 605
1336/08/12 - 1400/04/06

اسماعیل فخاری

کد متوفی: 6130902 یازدید: 316
1333/01/02 - 1399/05/07

رمضان قوامی

کد متوفی: 6145507 یازدید: 147
-

لیلی سلیمی (فرج زاده)

کد متوفی: 6146300 یازدید: 704
1311/03/09 - 1400/06/09

علی فتحی خسرویه

کد متوفی: 6147235 یازدید: 472
1372/10/20 - 1397

محمد علی حدادیان ثانی

کد متوفی: 6147254 یازدید: 447
1320/05/01 - 1400/06/11

مریم محمدزاده مقدم

کد متوفی: 6149306 یازدید: 459
1359/11/30 - 1400/06/12

گلستان حسامی

کد متوفی: 6149366 یازدید: 111
1313/12/12 - 1399/06/13

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156975 یازدید: 137
- 1400/07/20

حاج قاسمعلی طلوعی

کد متوفی: 6156976 یازدید: 338
- 1400/07/20

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6171763 یازدید: 68
-

سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171766 یازدید: 145
-

رضا فیاض

کد متوفی: 6177371 یازدید: 104
-

زهرا شاکری

کد متوفی: 6178994 یازدید: 67
1332/01/03 - 1400/05/31

. .

کد متوفی: 6181178 یازدید: 277
-

بدرالنساء بابایی

کد متوفی: 6193302 یازدید: 139
1333/03/03 - 1398/01/28

حجة الاسلام والمسلمین حاج قربان سیناییان

کد متوفی: 6201961 یازدید: 309
1344/01/02 - 1400/07/05

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208134 یازدید: 72
1323/08/10 - 1392/04/14

حسین رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208179 یازدید: 172
1323/08/10 - 1397/04/14

حسن رحمانی کوهبنانی

کد متوفی: 6208203 یازدید: 205
-

رمضانعلی فرهادی

کد متوفی: 6211768 یازدید: 125
-

خلیل اکبرزاده

کد متوفی: 6218851 یازدید: 59
- 1400/05/25

حسين زینال زاده و دانیال رضا زاده

کد متوفی: 6219260 یازدید: 229
-

محمد حسین(حسن ) نوروزیان

کد متوفی: 6219627 یازدید: 42
-

گل نساء هرمزی مقدم

کد متوفی: 6226569 یازدید: 86
1333/01/03 - 1389/08/03

رمضانعلی شجاع ثانی

کد متوفی: 6226741 یازدید: 114
1349/06/28 - 1396/10/04

ام البنین جعفری

کد متوفی: 6226772 یازدید: 56
1319/01/07 - 1401/09/02

قربانعلی قربانزاده بهادری

کد متوفی: 6230791 یازدید: 40
1308/04/03 - 1401/08/06

زهرا بقال شیروان

کد متوفی: 6230792 یازدید: 60
1319/05/03 - 1402/02/07

فاطمه صغری کاظمیان

کد متوفی: 6234171 یازدید: 108
-

کربلایی سید علی سیدی یزدی

کد متوفی: 6236203 یازدید: 25
-

سید علی سیدی یزدی

کد متوفی: 6236204 یازدید: 32
-

خدیجه خوش‌رومقدم

کد متوفی: 6236745 یازدید: 413
1346/09/10 - 1402/05/11

فاطمه شیدایی

کد متوفی: 6237181 یازدید: 41
1332/05/10 - 1368/04/05

زینب علیدخت

کد متوفی: 6237640 یازدید: 118
-

زینب علیدخت

کد متوفی: 6239247 یازدید: 25
-

محمد رضا توحیدیان

کد متوفی: 6239261 یازدید: 71
1327/01/01 - 1401/02/17

محمد علی زیبائی

کد متوفی: 6242283 یازدید: 19
1295/01/01 - 1377/07/01

داوود و مجید حسین نژاد و مقدس

کد متوفی: 6242551 یازدید: 14
-

بهمن برات زاده

کد متوفی: 6243172 یازدید: 25
1337/01/01 - 1402/06/29

زینب علیدخت

کد متوفی: 6243700 یازدید: 43
1322/07/01 - 1402/06/17

حاج محمد علی عمرانی

کد متوفی: 6244565 یازدید: 12
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید