آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فاروج

حاج امیر حسین سجادی

کد متوفی: 4620 یازدید: 435
-

علی اکبر شکوری

کد متوفی: 4653 یازدید: 362
-

رضا رحیم زاده

کد متوفی: 57432 یازدید: 425
-

عبدالله مختاری فر

کد متوفی: 65655 یازدید: 284
-

میدان علی شجاع

کد متوفی: 65681 یازدید: 281
-

حاج غلامرضا اقبالی مطلق

کد متوفی: 73160 یازدید: 289
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 73885 یازدید: 253
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 76898 یازدید: 242
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 76932 یازدید: 300
-

ببرخان خوشخو

کد متوفی: 79106 یازدید: 243
-

ببرخان خوشخو

کد متوفی: 79219 یازدید: 268
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038856 یازدید: 247
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038862 یازدید: 231
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039428 یازدید: 262
-

عبدالعلی حسینی

کد متوفی: 6042860 یازدید: 226
-

طاهره مظفری

کد متوفی: 6044203 یازدید: 243
-

ولی مرتضایی

کد متوفی: 6048147 یازدید: 409
-

روح الله سجادی

کد متوفی: 6054048 یازدید: 257
-

محمد علی مومنی

کد متوفی: 6055389 یازدید: 231
1323.3.2 - 1399.5.19

فاطمه ادیبی

کد متوفی: 6057533 یازدید: 252
1313/02/02 - 1399/02/02

غلامحسن رهنما

کد متوفی: 6061351 یازدید: 231
- 15خرداد 58

زهرا دهقان

کد متوفی: 6061377 یازدید: 253
- 3آذر78

زهرا دهقان

کد متوفی: 6061477 یازدید: 227
- 3آذر78

زهرا دهقان

کد متوفی: 6061525 یازدید: 286
- 3آذر78

زهرا دهقان

کد متوفی: 6065548 یازدید: 206
- 3آذر 78

عبدالله حسین زاده

کد متوفی: 6079439 یازدید: 258
-

زینت حیدری

کد متوفی: 6107192 یازدید: 258
-

رمضان مقدم

کد متوفی: 6107232 یازدید: 199
۱۳۵۳/۳/۴ - ۱۴۰۰/۳/۶

فاطمه بندی

کد متوفی: 6109782 یازدید: 238
1320/03/06 - 1399/12/19

کربلایی ابراهیم روشن ضمیرمفرنقاه

کد متوفی: 6126093 یازدید: 328
-

حسین اصغر اسفندیاری

کد متوفی: 6142152 یازدید: 179
- 1400/05/12

هاجر خوش منظر فاروجی

کد متوفی: 6145180 یازدید: 866
1353/06/01 - 1400/05/04

رقیه جعفری نجف آباد

کد متوفی: 6161103 یازدید: 109
1398/02/01 -

عشرت عباسی

کد متوفی: 6168758 یازدید: 127
1315/09/07 - 1400/06/01

محمد صاحب نسق فاروجی

کد متوفی: 6170735 یازدید: 566
1311/07/04 - 1398/02/27

حیدرعلی حیدری

کد متوفی: 6178528 یازدید: 450
-

عبدالحسین گلی

کد متوفی: 6178699 یازدید: 406
1324/06/02 - 1400/10/14

محمد ساری

کد متوفی: 6178856 یازدید: 70
-

محمود قربانپور

کد متوفی: 6180858 یازدید: 80
1371 - 1391

حسین شکیبا

کد متوفی: 6182077 یازدید: 60
-

حسین پاسبان

کد متوفی: 6189248 یازدید: 167
1367/09/23 - 1400/03/16

علی لطفی

کد متوفی: 6194360 یازدید: 65
1381/11/28 - 1400/10/02

فاطمه زین الزاده

کد متوفی: 6203641 یازدید: 245
-

غلامحسبن احسانی

کد متوفی: 6217787 یازدید: 48
- 1401/07/14

قربان مدیر

کد متوفی: 6220156 یازدید: 35
-

رفعت یاهویی

کد متوفی: 6220366 یازدید: 970
- 1401/09/20

حسن رجایی

کد متوفی: 6223030 یازدید: 42
-

ملیحه شادکام

کد متوفی: 6228022 یازدید: 61
1371/09/01 - 1393/01/01

محمدعلی مقدم فاروجی

کد متوفی: 6228486 یازدید: 119
- 1402/01/31

علی حکیمی

کد متوفی: 6230671 یازدید: 47
1338/12/26 - 1381/01/01

حاج محمدعلی اسماعیلیان

کد متوفی: 6231836 یازدید: 48
1306/06/06 - 1369/01/28

کربلایی علی اصغر هوشنگی

کد متوفی: 6232865 یازدید: 125
- 1402/03/30

محمد علی فاروجی زاده فاروجی

کد متوفی: 6233889 یازدید: 105
1336/07/19 - 1401/03/11

صفیه خانم قدسی

کد متوفی: 6234808 یازدید: 58
- 1402/05/01

جمیع رفتگان از این دیار

کد متوفی: 6244027 یازدید: 141
-

آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری

کد متوفی: 6245934 یازدید: 146
1325/08/19 - 1402/12/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید