آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مانه وسملقان

حاج عبدالله فرخی

کد متوفی: 43769 یازدید: 376
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 69707 یازدید: 111
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70631 یازدید: 101
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74827 یازدید: 115
-

خانم اکبری

کد متوفی: 6013875 یازدید: 118
-

صغری حسنی

کد متوفی: 6026266 یازدید: 131
-

زهرا قادری

کد متوفی: 6031299 یازدید: 97
-

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075254 یازدید: 91
1333/09/09 - 1399/12/05

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075258 یازدید: 99
1333/09/09 - 1399/12/05

حاجیه کبری (زهرا) مجردی (همسر حاج‌علی آخته)

کد متوفی: 6082435 یازدید: 174
۱۹۵۴/۱۰/۲۸ - ۲۰۲۱/۰۲/۲۳

حاج سید علی هاشمی نژاد

کد متوفی: 6103839 یازدید: 139
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 6132250 یازدید: 47
-

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6162188 یازدید: 225
- 1398/09/10

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6163990 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید