آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مانه وسملقان

حاج عبدالله فرخی

کد متوفی: 43769 یازدید: 669
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 69707 یازدید: 212
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70631 یازدید: 186
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74827 یازدید: 199
-

خانم اکبری

کد متوفی: 6013875 یازدید: 280
-

صغری حسنی

کد متوفی: 6026266 یازدید: 282
-

زهرا قادری

کد متوفی: 6031299 یازدید: 186
-

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075254 یازدید: 182
1333/09/09 - 1399/12/05

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075258 یازدید: 206
1333/09/09 - 1399/12/05

حاجیه کبری (زهرا) مجردی (همسر حاج‌علی آخته)

کد متوفی: 6082435 یازدید: 268
۱۹۵۴/۱۰/۲۸ - ۲۰۲۱/۰۲/۲۳

حاج سید علی هاشمی نژاد

کد متوفی: 6103839 یازدید: 245
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 6132250 یازدید: 116
-

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6162188 یازدید: 353
- 1398/09/10

امان الله اصلی

کد متوفی: 6171184 یازدید: 63
1323/06/06 - 1400/10/03

اعلا فردوسی

کد متوفی: 6171516 یازدید: 28
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172336 یازدید: 174
1335/12/20 - 1398/10/13

علی شرافتی

کد متوفی: 6177816 یازدید: 4194
1381/10/30 - 1400/09/25

احمد عسکریان

کد متوفی: 6177839 یازدید: 49
1339/03/10 - 1399/06/19

علی شرافتی

کد متوفی: 6177865 یازدید: 40
1380/10/30 - 1400/09/25

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177893 یازدید: 49
1325/08/12 - 1394/11/21

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177895 یازدید: 228
1325/08/12 - 1394/11/21

علی شرافتی

کد متوفی: 6184268 یازدید: 27
-

غلامرضا غلامی

کد متوفی: 6186160 یازدید: 55
- 1400/12/14

بردی محمد فروتن

کد متوفی: 6188096 یازدید: 20
-

علی شرافتی

کد متوفی: 6188821 یازدید: 23
-

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190472 یازدید: 61
1330/02/17 - 1401/01/11

امان اله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190473 یازدید: 17
1330 - 1401

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190474 یازدید: 21
1330 - 1401

علی رجبی

کد متوفی: 6193457 یازدید: 222
-

مهدی غلامی

کد متوفی: 6193466 یازدید: 592
-

مقصود شادکامی

کد متوفی: 6193477 یازدید: 151
1362/03/24 - 1397/11/20

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195964 یازدید: 17
-

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195967 یازدید: 9
-

علی شرافتی شرافتی

کد متوفی: 6198363 یازدید: 14
-

حسین قربانی

کد متوفی: 6201100 یازدید: 40
1350/04/09 - 1400/04/05

شاه زینب رضایی

کد متوفی: 6207028 یازدید: 14
1311/07/09 - 1400/03/21

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6208925 یازدید: 118
1337/06/05 - 1399/03/26

محمدرضا رحمت پور

کد متوفی: 6208934 یازدید: 159
1341/01/03 - 1400/10/14

محمد جعفرزاده کیکانلو

کد متوفی: 6209816 یازدید: 13
- 1401/05/11

علی ابراهیمی ثانی

کد متوفی: 6213538 یازدید: 45
1381/12/27 - 1400/08/19

موسی و دلبر کمالی و قربانی

کد متوفی: 6216042 یازدید: 80
1342/09/28 - 1395/09/31

قربان شیردل

کد متوفی: 6218976 یازدید: 30
1316/08/10 - 1401/02/17

زیور ریحانی

کد متوفی: 6220658 یازدید: 12
1335/06/07 - 1400/12/10

حاج خداوران تقتمش

کد متوفی: 6223426 یازدید: 9
1300/04/03 - 1383

حوا الخانیان

کد متوفی: 6226371 یازدید: 98
-

حوا آلخانیان

کد متوفی: 6226427 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید