آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مانه وسملقان

حاج عبدالله فرخی

کد متوفی: 43769 یازدید: 752
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 69707 یازدید: 297
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70631 یازدید: 250
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74827 یازدید: 269
-

خانم اکبری

کد متوفی: 6013875 یازدید: 640
-

صغری حسنی

کد متوفی: 6026266 یازدید: 360
-

زهرا قادری

کد متوفی: 6031299 یازدید: 257
-

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075254 یازدید: 247
1333/09/09 - 1399/12/05

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075258 یازدید: 257
1333/09/09 - 1399/12/05

حاجیه کبری (زهرا) مجردی (همسر حاج‌علی آخته)

کد متوفی: 6082435 یازدید: 330
۱۹۵۴/۱۰/۲۸ - ۲۰۲۱/۰۲/۲۳

حاج سید علی هاشمی نژاد

کد متوفی: 6103839 یازدید: 332
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 6132250 یازدید: 171
-

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6162188 یازدید: 409
- 1398/09/10

امان الله اصلی

کد متوفی: 6171184 یازدید: 113
1323/06/06 - 1400/10/03

اعلا فردوسی

کد متوفی: 6171516 یازدید: 85
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172336 یازدید: 236
1335/12/20 - 1398/10/13

علی شرافتی

کد متوفی: 6177816 یازدید: 4935
1381/10/30 - 1400/09/25

احمد عسکریان

کد متوفی: 6177839 یازدید: 105
1339/03/10 - 1399/06/19

علی شرافتی

کد متوفی: 6177865 یازدید: 83
1380/10/30 - 1400/09/25

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177893 یازدید: 107
1325/08/12 - 1394/11/21

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177895 یازدید: 291
1325/08/12 - 1394/11/21

علی شرافتی

کد متوفی: 6184268 یازدید: 82
-

غلامرضا غلامی

کد متوفی: 6186160 یازدید: 96
- 1400/12/14

بردی محمد فروتن

کد متوفی: 6188096 یازدید: 81
-

علی شرافتی

کد متوفی: 6188821 یازدید: 76
-

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190472 یازدید: 100
1330/02/17 - 1401/01/11

امان اله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190473 یازدید: 55
1330 - 1401

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190474 یازدید: 56
1330 - 1401

علی رجبی

کد متوفی: 6193457 یازدید: 266
-

مهدی غلامی

کد متوفی: 6193466 یازدید: 640
-

مقصود شادکامی

کد متوفی: 6193477 یازدید: 201
1362/03/24 - 1397/11/20

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195964 یازدید: 85
-

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195967 یازدید: 54
-

علی شرافتی شرافتی

کد متوفی: 6198363 یازدید: 58
-

حسین قربانی

کد متوفی: 6201100 یازدید: 121
1350/04/09 - 1400/04/05

شاه زینب رضایی

کد متوفی: 6207028 یازدید: 71
1311/07/09 - 1400/03/21

فاطمه حسین زاده

کد متوفی: 6208925 یازدید: 168
1337/06/05 - 1399/03/26

محمدرضا رحمت پور

کد متوفی: 6208934 یازدید: 207
1341/01/03 - 1400/10/14

محمد جعفرزاده کیکانلو

کد متوفی: 6209816 یازدید: 60
- 1401/05/11

علی ابراهیمی ثانی

کد متوفی: 6213538 یازدید: 109
1381/12/27 - 1400/08/19

موسی و دلبر کمالی و قربانی

کد متوفی: 6216042 یازدید: 116
1342/09/28 - 1395/09/31

قربان شیردل

کد متوفی: 6218976 یازدید: 72
1316/08/10 - 1401/02/17

زیور ریحانی

کد متوفی: 6220658 یازدید: 58
1335/06/07 - 1400/12/10

حاج خداوران تقتمش

کد متوفی: 6223426 یازدید: 55
1300/04/03 - 1383

حوا الخانیان

کد متوفی: 6226371 یازدید: 146
-

عليرضا پدرام

کد متوفی: 6233810 یازدید: 50
1402/03/30 -

علیرضا یزدانی

کد متوفی: 6234593 یازدید: 52
1354/06/25 - 1391/08/01

خیرنسا حیدری

کد متوفی: 6236404 یازدید: 36
1291/01/01 - 1375/10/07

شاه رضا باقری

کد متوفی: 6236405 یازدید: 39
1291/04/02 - 1348/12/18

حبیب اله صدیقی

کد متوفی: 6240385 یازدید: 32
1325/02/02 - 1400/01/06

اشرف رشیدی

کد متوفی: 6249933 یازدید: 140
1329/06/06 - 1403/01/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید