آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مانه وسملقان

حاج عبدالله فرخی

کد متوفی: 43769 یازدید: 463
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 69707 یازدید: 146
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70631 یازدید: 123
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74827 یازدید: 145
-

خانم اکبری

کد متوفی: 6013875 یازدید: 175
-

صغری حسنی

کد متوفی: 6026266 یازدید: 176
-

زهرا قادری

کد متوفی: 6031299 یازدید: 125
-

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075254 یازدید: 123
1333/09/09 - 1399/12/05

زهرا مجردی

کد متوفی: 6075258 یازدید: 135
1333/09/09 - 1399/12/05

حاجیه کبری (زهرا) مجردی (همسر حاج‌علی آخته)

کد متوفی: 6082435 یازدید: 207
۱۹۵۴/۱۰/۲۸ - ۲۰۲۱/۰۲/۲۳

حاج سید علی هاشمی نژاد

کد متوفی: 6103839 یازدید: 178
-

زهرا عطایی

کد متوفی: 6132250 یازدید: 72
-

کبری سلیمانی

کد متوفی: 6162188 یازدید: 296
- 1398/09/10

امان الله اصلی

کد متوفی: 6171184 یازدید: 39
1323/06/06 - 1400/10/03

اعلا فردوسی

کد متوفی: 6171516 یازدید: 11
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172336 یازدید: 147
1335/12/20 - 1398/10/13

علی شرافتی

کد متوفی: 6177816 یازدید: 2907
1381/10/30 - 1400/09/25

احمد عسکریان

کد متوفی: 6177839 یازدید: 21
1339/03/10 - 1399/06/19

علی شرافتی

کد متوفی: 6177865 یازدید: 9
1380/10/30 - 1400/09/25

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177893 یازدید: 16
1325/08/12 - 1394/11/21

حاج علی کهندل

کد متوفی: 6177895 یازدید: 179
1325/08/12 - 1394/11/21

علی شرافتی

کد متوفی: 6184268 یازدید: 13
-

غلامرضا غلامی

کد متوفی: 6186160 یازدید: 24
- 1400/12/14

بردی محمد فروتن

کد متوفی: 6188096 یازدید: 5
-

علی شرافتی

کد متوفی: 6188821 یازدید: 7
-

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190472 یازدید: 42
1330/02/17 - 1401/01/11

امان اله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190473 یازدید: 6
1330 - 1401

امان الله امانیان سلیم

کد متوفی: 6190474 یازدید: 9
1330 - 1401

علی رجبی

کد متوفی: 6193457 یازدید: 190
-

مهدی غلامی

کد متوفی: 6193466 یازدید: 504
-

مقصود شادکامی

کد متوفی: 6193477 یازدید: 107
1362/03/24 - 1397/11/20

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195964 یازدید: 5
-

مهدی روحانی

کد متوفی: 6195967 یازدید: 3
-

علی شرافتی شرافتی

کد متوفی: 6198363 یازدید: 5
-

حسین قربانی

کد متوفی: 6201100 یازدید: 9
1350/04/09 - 1400/04/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید