آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آغاجاری

غلامرضا شجاع

کد متوفی: 5227 یازدید: 309
-

غلامرضا شجاع

کد متوفی: 5236 یازدید: 349
-

سید محمد (مکی) حسینی (آهوپای)

کد متوفی: 5409 یازدید: 483
-

خیبر بازدار

کد متوفی: 11140 یازدید: 292
-

لیلا مظفری

کد متوفی: 11735 یازدید: 316
-

جهانبخش شیرعلی راه علی

کد متوفی: 15525 یازدید: 274
-

میر محمد نبی افشانی

کد متوفی: 19895 یازدید: 300
-

سیده ماه گلی مومنی دخت

کد متوفی: 23158 یازدید: 348
-

معصومه گودرزی فرد

کد متوفی: 31274 یازدید: 352
-

بی بی شاه نورافکن

کد متوفی: 42714 یازدید: 266
-

لاله زار ابدالی

کد متوفی: 42721 یازدید: 244
-

حاج آیت الله فولادی وندا

کد متوفی: 77618 یازدید: 300
- 1399/08/26

حسین قاسمی

کد متوفی: 79743 یازدید: 226
-

ابوالفضل افضلی

کد متوفی: 6000151 یازدید: 251
-

محمد میرزاده

کد متوفی: 6002943 یازدید: 589
-

غلامرضا یوسفی

کد متوفی: 6025931 یازدید: 259
-

غلام رضا یوسفی

کد متوفی: 6025950 یازدید: 266
-

ماشاالله خوشکام

کد متوفی: 6026073 یازدید: 294
-

فریدون احمدی وفا

کد متوفی: 6031297 یازدید: 268
-

طاهره نیکروانی

کد متوفی: 6032712 یازدید: 251
-

کد متوفی: 6050748 یازدید: 226
-

مهدی اسدالهی

کد متوفی: 6050750 یازدید: 258
-

کد متوفی: 6050751 یازدید: 210
-

کد متوفی: 6050753 یازدید: 200
-

کد متوفی: 6050755 یازدید: 261
-

کد متوفی: 6050757 یازدید: 182
-

محمد شریفی

کد متوفی: 6060797 یازدید: 245
1371/9/6 - 1399/8/27

مرحوم ناصر ناصری

کد متوفی: 6060883 یازدید: 215
- 1399/9/19

مشهدی نجفعلی ابوالحسنی

کد متوفی: 6068938 یازدید: 210
-

احمد فولادی وندا

کد متوفی: 6071616 یازدید: 277
1364/12/11 - 1399/11/24

داوود سلیمان زاده

کد متوفی: 6071989 یازدید: 273
1333/10/01 - 1399/10/10

رسول وحدانی نژاد

کد متوفی: 6073808 یازدید: 237
-

کد متوفی: 6097211 یازدید: 192
-

کد متوفی: 6097212 یازدید: 198
-

ملا باقر رحمت فر(آشنا)

کد متوفی: 6102843 یازدید: 422
۱۷/۱۲/۴۲ -

بی بی جان اسفندیاری

کد متوفی: 6104163 یازدید: 254
۱۲۹۰ - ۱۳۶۶

غلام-خاتون قشقایی -اگوشی

کد متوفی: 6112178 یازدید: 266
۶۸/۲/۱۴ - ۷۹/۱/۱۷

ابوالفضل اسدی

کد متوفی: 6116077 یازدید: 190
1381/8/20 - 1399/11/7

غلام حسنی نژاد

کد متوفی: 6126738 یازدید: 524
1343/03/03 - 1400/02/27

سید قاسم البو شوکه ( بختیاری)

کد متوفی: 6126994 یازدید: 364
1338/07/15 - 1400/02/31

زیاد میرانی

کد متوفی: 6150996 یازدید: 154
1329/06/07 - 1400/06/01

خسرو شریفیان

کد متوفی: 6158538 یازدید: 653
1334/02/12 - 1400/07/25

سپهدار حیاتی

کد متوفی: 6164533 یازدید: 85
1332/08/11 - 1399/07/03

کبرا و زیور اصغری فرزند حسین

کد متوفی: 6168386 یازدید: 93
-

سیدحسین موسوی مطهر

کد متوفی: 6183119 یازدید: 474
1365/05/08 - 1400/11/15

پیمان جوادی نسب

کد متوفی: 6185351 یازدید: 1037
1365/10/14 - 1400/10/22

افرین پاسبانی

کد متوفی: 6186413 یازدید: 45
1356/05/01 - 1382/11/30

نصرت علوی نژاد

کد متوفی: 6186917 یازدید: 59
- 1400/12/01

نگین شفیعی

کد متوفی: 6195921 یازدید: 72
1382/06/29 - 1399/09/09

نگین شفیعی

کد متوفی: 6195928 یازدید: 172
1382/09/29 - 1399/09/09

مرحوم موسی نصاری

کد متوفی: 6199206 یازدید: 72
1340/01/30 - 1385/09/26

کریمه نصاری

کد متوفی: 6199214 یازدید: 45
1343/05/03 - 1396/01/11

بلور ملائی (آقاجری)

کد متوفی: 6201508 یازدید: 66
-

ن ن

کد متوفی: 6201599 یازدید: 70
-

پیمان جوادی نسب

کد متوفی: 6202176 یازدید: 134
1365/10/14 - 1400/10/22

سید عبدالحسن دیدوری

کد متوفی: 6203248 یازدید: 75
-

بخش علی صیادی مقدم

کد متوفی: 6203447 یازدید: 96
-

زائر ابوفاضل نجل زائر ابراهیم

کد متوفی: 6213664 یازدید: 56
-

علیرضا شادفام

کد متوفی: 6215329 یازدید: 51
-

علیرضا شادفام

کد متوفی: 6215356 یازدید: 43
1387/01/29 - 1401/06/09

علیرضا شادفام

کد متوفی: 6215390 یازدید: 464
1378/01/29 - 1401/06/09

مهدی و علی چراغی

کد متوفی: 6216014 یازدید: 403
- 1401/04/24

مهسا عالی پور احمدی

کد متوفی: 6223626 یازدید: 58
-

عبدالرحمن خدری آلی

کد متوفی: 6228893 یازدید: 335
1341/08/10 - 1402/01/01

محمدباقر ابدام

کد متوفی: 6233188 یازدید: 45
1366/06/03 - 1402/04/04

سید محمدامین سادات زاده

کد متوفی: 6235316 یازدید: 58
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6235768 یازدید: 423
1330/10/02 - 1402/03/24

سید عیسی چیره

کد متوفی: 6237716 یازدید: 56
1323/07/06 - 1402/05/08

ایرج هادی مقدم

کد متوفی: 6240158 یازدید: 75
1327/12/29 - 1399/07/10

نگین بانو شفیعی

کد متوفی: 6247458 یازدید: 12
1382/06/29 - 1399/09/09

حاج فرهاد صحرایی

کد متوفی: 6249935 یازدید: 30
- 1403
Loading...

لطفا شکیبا باشید