آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان امیدیه

عبدالرضا حمید

کد متوفی: 408 یازدید: 116
-

عبدالرضا حمید

کد متوفی: 412 یازدید: 103
-

اسماعیل بهمنی

کد متوفی: 3090 یازدید: 132
-

حاج حسن (عوض) شریفات

کد متوفی: 3972 یازدید: 112
-

حاج قاسم روغنی حاجیه زهراقنواتی

کد متوفی: 5774 یازدید: 133
-

حاج شنبه ممبینی

کد متوفی: 8254 یازدید: 218
-

یعقوب وعقیل خزایی وامانی

کد متوفی: 9636 یازدید: 149
-

یعقوب وعقیل خزایی وامانی

کد متوفی: 9644 یازدید: 107
-

ارش شریفات

کد متوفی: 9648 یازدید: 119
-

بزرگ خاندان شیخ شریف بنی چوله

کد متوفی: 9669 یازدید: 127
-

میرعبدالرحیم راشدی

کد متوفی: 9678 یازدید: 103
-

مریم قنواتی

کد متوفی: 9799 یازدید: 107
-

خانم امیری

کد متوفی: 10127 یازدید: 106
-

نور علی زمانی

کد متوفی: 11738 یازدید: 104
-

غلامرضا مظفری

کد متوفی: 11811 یازدید: 123
-

سیده جواهر دروار نژادیان

کد متوفی: 12347 یازدید: 93
-

سیده زهرا دروار نژادیان

کد متوفی: 12350 یازدید: 99
-

عبدالحسین(سمیر) دارم

کد متوفی: 13185 یازدید: 96
-

فاهم شريفي

کد متوفی: 13990 یازدید: 199
-

سیده تاجماه موسوی

کد متوفی: 14290 یازدید: 143
-

میر حیدر شریفی عرب

کد متوفی: 14374 یازدید: 102
-

مهدی وحیدی

کد متوفی: 15643 یازدید: 110
-

موسی سهیدیان

کد متوفی: 15932 یازدید: 122
-

ویدا فرد شریفات

کد متوفی: 16233 یازدید: 99
-

مقدا بویر

کد متوفی: 18379 یازدید: 102
-

ناصر محمودی فرد

کد متوفی: 18641 یازدید: 134
-

خزیرچعبی حریه شریفی

کد متوفی: 18877 یازدید: 95
-

حاج حمید رفیعی

کد متوفی: 19276 یازدید: 111
-

ولی لرکی

کد متوفی: 20011 یازدید: 108
-

محسن محمدی

کد متوفی: 20460 یازدید: 84
-

سید احسان پرائیده

کد متوفی: 21168 یازدید: 119
-

حمید(عبدالامیر) بهمئی

کد متوفی: 21257 یازدید: 318
-

حوا بهمئی

کد متوفی: 21600 یازدید: 96
-

عبدالخضر حمیدیان

کد متوفی: 21608 یازدید: 94
-

عبدالسید رفیعی نژاد(قنواتی)

کد متوفی: 21621 یازدید: 105
-

سیدمسعود موسوی نیک

کد متوفی: 21708 یازدید: 95
-

کاظم سلیمی

کد متوفی: 22191 یازدید: 169
-

اکبر پرتویان زاده

کد متوفی: 22734 یازدید: 118
-

رحمان سلحشور

کد متوفی: 22808 یازدید: 117
-

ایرج سلحشور

کد متوفی: 22822 یازدید: 121
-

مهوش رضایی

کد متوفی: 22846 یازدید: 110
-

شهداد احمدیان نژاد

کد متوفی: 22864 یازدید: 105
-

امیر لرکی

کد متوفی: 24588 یازدید: 96
-

محترم حمید

کد متوفی: 27099 یازدید: 94
-

محترم حَمید

کد متوفی: 27106 یازدید: 89
-

مسلم شاهی

کد متوفی: 29770 یازدید: 260
-

فاطمه سفيحى

کد متوفی: 33528 یازدید: 72
-

عبدالحمید افشاری

کد متوفی: 33777 یازدید: 88
-

مشهدی ولیشاه آقاجری

کد متوفی: 33782 یازدید: 76
-

مشهدی ولیشاه آقاجری

کد متوفی: 33786 یازدید: 86
-

فاطمه زیدانی

کد متوفی: 33989 یازدید: 89
-

مازیار کمایی

کد متوفی: 34158 یازدید: 103
-

عباس شهرویی

کد متوفی: 34284 یازدید: 84
-

عباس شهرویی

کد متوفی: 34489 یازدید: 112
-

پدربزرگ عزیزم عباس شهرویی

کد متوفی: 34510 یازدید: 98
-

عفیفه بیلکی

کد متوفی: 36546 یازدید: 82
-

حسن مرادی

کد متوفی: 36857 یازدید: 111
-

حسن مرادی

کد متوفی: 36860 یازدید: 85
-

نصرالله بهمئی

کد متوفی: 37315 یازدید: 80
-

نصرالله بهمئی

کد متوفی: 37321 یازدید: 134
-

شهداد احمدیان نژاد

کد متوفی: 37677 یازدید: 150
-

محمد عموری

کد متوفی: 37866 یازدید: 120
-

حاجیه خانم مرضیه ذاکرزاده

کد متوفی: 38228 یازدید: 128
-

باران عباسی لرکی

کد متوفی: 48613 یازدید: 171
-

شادروان ویس مراد محمدرضایی لرکی

کد متوفی: 50330 یازدید: 356
-

نوروز عباسی لرکی

کد متوفی: 50434 یازدید: 93
-

. .

کد متوفی: 50457 یازدید: 116
-

حاج حسین محمدرضایی

کد متوفی: 50618 یازدید: 96
-

زهرا گودرزی طاقانکی

کد متوفی: 51702 یازدید: 249
-

عبدالجليل خميسي زاده

کد متوفی: 62063 یازدید: 87
-

منصور لرکی

کد متوفی: 64937 یازدید: 94
-

راضیه قنواتی

کد متوفی: 65043 یازدید: 72
-

نسرین لیراوی

کد متوفی: 66105 یازدید: 89
-

نسرین لیراوی

کد متوفی: 66133 یازدید: 110
-

نوال شریفی

کد متوفی: 69925 یازدید: 75
-

ابراهیم شهیدعلی قنواتی

کد متوفی: 70348 یازدید: 90
-

جلیل پاپی

کد متوفی: 73631 یازدید: 81
-

فاطمه صالحی زاده

کد متوفی: 75242 یازدید: 98
1375/03/01 - 1400/10/10

ماهرخ زارعی لنده

کد متوفی: 75729 یازدید: 75
-

عنبر ابوالحسنی

کد متوفی: 77808 یازدید: 69
-

عنبر ابوالحسنی

کد متوفی: 77827 یازدید: 70
-

محمدعلی شریفات زاده

کد متوفی: 77833 یازدید: 73
-

حاج عبدالرضا البومرادی

کد متوفی: 77865 یازدید: 85
-

حاج عبدالرضا البومرادی

کد متوفی: 77877 یازدید: 71
-

عنبر ابوالحسنی

کد متوفی: 77922 یازدید: 84
-

عنبر ابوالحسنی

کد متوفی: 77934 یازدید: 68
-

پروانه مهربان

کد متوفی: 6001202 یازدید: 86
-

احمد شریفات

کد متوفی: 6010966 یازدید: 106
-

احمد شریفات

کد متوفی: 6011029 یازدید: 102
-

السید حمید الموسوی

کد متوفی: 6013938 یازدید: 98
-

مرحوم حسن مرادی طوف خیمه

کد متوفی: 6014384 یازدید: 94
-

حسن مرادی طوف خیمه

کد متوفی: 6014475 یازدید: 123
-

چنگیز عباسی لرکی

کد متوفی: 6017033 یازدید: 95
-

علیرضا رعیت زاده

کد متوفی: 6018726 یازدید: 78
-

علیرضا رعیت زاده

کد متوفی: 6018731 یازدید: 87
-

علیرضا رعیت زاده

کد متوفی: 6018783 یازدید: 92
-

علیرضا رعیت زاده

کد متوفی: 6018785 یازدید: 95
-

مرحوم علیرضا رعیب زاده

کد متوفی: 6018867 یازدید: 88
-

محمدرضا غلامی

کد متوفی: 6020415 یازدید: 90
-

احمدرضا کامرانی

کد متوفی: 6026084 یازدید: 170
-

علی محمد امیری دولت آباد

کد متوفی: 6029169 یازدید: 108
-

آیگین امیری دولت آباد

کد متوفی: 6029172 یازدید: 178
-

شیخ شکرالله سلیمانی

کد متوفی: 6031954 یازدید: 157
-

شاهزاده حکیم زاده

کد متوفی: 6032988 یازدید: 82
-

شاهزاده حکیم زاده

کد متوفی: 6033733 یازدید: 187
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6034473 یازدید: 93
-

محمدعلی شریفات زاده

کد متوفی: 6036113 یازدید: 85
-

آیت الله فریور

کد متوفی: 6040564 یازدید: 94
-

مجید چعبی

کد متوفی: 6040729 یازدید: 86
-

موسی ترک چریک

کد متوفی: 6041228 یازدید: 215
-

غلامعلی کیانیان

کد متوفی: 6041237 یازدید: 88
-

غلامعلی کیانیان

کد متوفی: 6041253 یازدید: 86
-

غداره زیدونی

کد متوفی: 6041731 یازدید: 78
-

مریم مریم

کد متوفی: 6043929 یازدید: 79
-

مریم آقاجری

کد متوفی: 6043932 یازدید: 87
-

سید زاهد داودی

کد متوفی: 6046192 یازدید: 93
-

نعیمه شاه‌بانی

کد متوفی: 6048744 یازدید: 88
-

حاج اسفندیار پورعلی کزنی

کد متوفی: 6048976 یازدید: 102
-

حاج محمدرضا قنواتی

کد متوفی: 6050240 یازدید: 107
-

شوکت مهمانپرست

کد متوفی: 6050388 یازدید: 74
-

فتح الله شیرستانی

کد متوفی: 6052168 یازدید: 77
-

حاج قاسم (جاسم کل حاجی) آبی

کد متوفی: 6055402 یازدید: 309
1303 - 1398/11/01

خیبر رحمت فر

کد متوفی: 6058911 یازدید: 84
09/09/1980 - 21/1/2021

خیبر رحمت فر

کد متوفی: 6058919 یازدید: 83
09/09/1980 - 21/1/2021

خیبر رحمت قر

کد متوفی: 6058926 یازدید: 82
09/09/1980 - 21/1/2021

خیبر رحمت فر

کد متوفی: 6058929 یازدید: 75
09/09/1980 - 21/1/1980

خیبر رحمت فر

کد متوفی: 6058946 یازدید: 81
- 21/1/2021

فرهاد فاتحی

کد متوفی: 6059180 یازدید: 72
1371/11/03 - 1398/06/15

سید خداکرم چاشیان

کد متوفی: 6059770 یازدید: 69
20/6/1352 - 21/8/1398

مرحوم سیدولی الله چرغانی

کد متوفی: 6061018 یازدید: 86
-

فرج اله نصیری

کد متوفی: 6065373 یازدید: 78
- ۱۷ بهمن

زینب بیگلرپورموری

کد متوفی: 6066117 یازدید: 82
-

شاهین صولتی

کد متوفی: 6069369 یازدید: 72
8 ساله - ۱۲/۲۳_/۹۷

خسرو کاووسی

کد متوفی: 6071344 یازدید: 216
1340/10/20 - 1399/11/22

خسرو کاووسی

کد متوفی: 6071367 یازدید: 250
1340/10/20 - 1399/11/22

احمد فولادی وندا

کد متوفی: 6071373 یازدید: 115
1364/12/11 - 1399/11/25

خسرو کاووسی

کد متوفی: 6071450 یازدید: 177
-

رسول وحدانی نژاد

کد متوفی: 6071566 یازدید: 91
-

حمیده شریفی

کد متوفی: 6071769 یازدید: 86
1329/525 - 1399/5/6

حمیده شریفی

کد متوفی: 6071803 یازدید: 83
1329/5/25 - 1399/5/6

سیدمعصومه موسوی میرسالاری

کد متوفی: 6071903 یازدید: 75
1328/12/01 - 1398/12/01

حاج وهب عبادی

کد متوفی: 6078630 یازدید: 76
- 99/11/25

حاج وهب عبادی

کد متوفی: 6078632 یازدید: 138
- 99/11/25

لیلی دیلمی

کد متوفی: 6080099 یازدید: 73
1991/09/19 -

آ میر عیدی دیف رخش

کد متوفی: 6080927 یازدید: 369
1307/01/01 - 1399/12/17

سید مجتبی اژیده اژیده

کد متوفی: 6093395 یازدید: 89
-

نوعه زیدونی

کد متوفی: 6093560 یازدید: 279
1358/09/01 - 1400/01/11

غویلب شریفات

کد متوفی: 6093951 یازدید: 308
- 1400/1/11

لطیفه شریفی

کد متوفی: 6097223 یازدید: 73
- 1400/1/19

لطیفه شریفی

کد متوفی: 6097225 یازدید: 368
- 1400/1/19

محمدطاهر جعفری نیا

کد متوفی: 6098558 یازدید: 97
1340/1/1 - 1396/6/18

مدرسه شهید موسوی

کد متوفی: 6099504 یازدید: 85
-

سودابه هاشمی

کد متوفی: 6100101 یازدید: 99
1349/12/29 - 1397/7/5

مالک حیدری

کد متوفی: 6100621 یازدید: 176
۱۳۱۶/۷/۹ - ۱۳۸۱/۲/۲۸

نگار ترک چریک

کد متوفی: 6100804 یازدید: 86
-

سعید امیری

کد متوفی: 6100932 یازدید: 87
۰۹/۰۲/۱۳۷۲ - ۱۲/۱۰/۹۹

هدیه بلام زاده

کد متوفی: 6101181 یازدید: 288
2021/3/10 - 1960/4/30

طاهره ایرانی

کد متوفی: 6102513 یازدید: 465
1320/01/19 - 1400/01/31

حاج سید یعقوب جویباری

کد متوفی: 6103735 یازدید: 85
-

بیگم اسفندیاری

کد متوفی: 6104174 یازدید: 150
۱۳۱۵ - ۱۳۷۸

حاجيه مريم جوكاري

کد متوفی: 6104237 یازدید: 100
-

کد متوفی: 6104362 یازدید: 98
-

پدر سعید شهرویی

کد متوفی: 6106697 یازدید: 80
13545 - 1399/4/16

عبدالرضا قنواتی

کد متوفی: 6109794 یازدید: 67
1329/1/1 - 1400/1/24

حاج حمدالله سلیمانی

کد متوفی: 6110485 یازدید: 3246
- 1398/02/15

فریبا کرد

کد متوفی: 6111228 یازدید: 72
-

قيطاس روايي

کد متوفی: 6112629 یازدید: 349
1331/05/11 - 1397/04/13

محمود مرادی (کمائی)

کد متوفی: 6113051 یازدید: 57
1348/02/06 - 1400/02/05

محمود مرادی (کمائی)

کد متوفی: 6113055 یازدید: 255
1348/02/06 - 1400/02/05

عباس آرمند

کد متوفی: 6113137 یازدید: 133
-

حمید بهمئی

کد متوفی: 6113142 یازدید: 103
-

طاهر چکی نژادیان

کد متوفی: 6113146 یازدید: 68
-

حاج عبدالرحمن صادقی نیا

کد متوفی: 6114563 یازدید: 83
- ۱۴۰۰/۰۲۰۲۰

خسرو کاووسی

کد متوفی: 6115990 یازدید: 181
1341/10/20 - 1399/11/22

مریم شریفی

کد متوفی: 6117664 یازدید: 421
1337/04/12 - 1395/03/09

عزیز شریفات

کد متوفی: 6121094 یازدید: 54
1346/03/06 - 1400/02/01

حاج بیژن طاهری

کد متوفی: 6122103 یازدید: 620
1333/10/10 - 1399/03/22

سیده هاجر جوکار

کد متوفی: 6122104 یازدید: 3957
1338/01/10 - 1400/02/23

زهرا نیرومنش

کد متوفی: 6123788 یازدید: 204
1331/03/10 -

فاطمه رضائیان بروجنی

کد متوفی: 6123818 یازدید: 67
1332/02/19 - 1400/02/26

زهرا نیرومنش

کد متوفی: 6124005 یازدید: 80
1331 - 1400

سیده خانم جان موسوی شیرازی

کد متوفی: 6124408 یازدید: 147
- 1400/03/22

بانو قدم خیر آقاجری

کد متوفی: 6124449 یازدید: 92
-

پیمان عباسی لرکی

کد متوفی: 6124460 یازدید: 115
1348/01/29 - 1400/03/16

نسیم زرین

کد متوفی: 6125809 یازدید: 273
1338/07/22 - 1400/02/11

عبدالرضا شمسی زاده

کد متوفی: 6126840 یازدید: 99
- 1400/04/04

عبدالرضا شمسی زاده

کد متوفی: 6126863 یازدید: 403
- 1400/04/04

انتصار احمدی پور

کد متوفی: 6127082 یازدید: 94
1347/12/15 - 1399/12/20

قاسم بختیاری

کد متوفی: 6127093 یازدید: 64
1338/07/15 - 1400/02/31

کربلایی گلبهار آقاجری

کد متوفی: 6128522 یازدید: 554
1328/01/04 - 1400/03/28

کبری نوروزی

کد متوفی: 6128579 یازدید: 52
- 1399/08/02

جمشید همتیان چهارده چریکی

کد متوفی: 6134974 یازدید: 107
1335/05/02 - 1396/07/23

مشهدی حسین خسرویان

کد متوفی: 6138542 یازدید: 41
1333/02/20 - 1400/05/10

محمد بحرینی

کد متوفی: 6143581 یازدید: 125
-

* *

کد متوفی: 6143683 یازدید: 770
1303/02/05 - 1399/06/04

مرحومه مغفوره مدینه شیرعلی

کد متوفی: 6143836 یازدید: 487
-

علی قالیباف

کد متوفی: 6148733 یازدید: 32
1364/01/22 - 1400/06/14

عیدی محمد جعفری نژاد

کد متوفی: 6150627 یازدید: 27
1328/01/10 - 1400/06/08

عمره مویسات

کد متوفی: 6151063 یازدید: 36
- 1400/06/24

آرش اشرفی

کد متوفی: 6151096 یازدید: 437
- 1400/06/21

شمسی عباسی لرکی

کد متوفی: 6152148 یازدید: 86
- 1400/06/27

امیر ماجضی

کد متوفی: 6152335 یازدید: 176
-

مرحومه ، بانو گلی شولی

کد متوفی: 6152888 یازدید: 143
-

رمضان شهنی

کد متوفی: 6153166 یازدید: 29
-

کربلایی چاسب بیلاوی

کد متوفی: 6153464 یازدید: 253
1340/07/15 - 1400/06/30

شهرزاد کی گوهران

کد متوفی: 6156361 یازدید: 83
1356/04/05 - 1400/07/04

مهناز کی گوهران

کد متوفی: 6156363 یازدید: 92
1361 - 1400/07/13

علی شریفی

کد متوفی: 6160816 یازدید: 458
- 1400/08/16

فاطمه مژدهی فر

کد متوفی: 6161248 یازدید: 635
-

حاجیه خانم فرنگیس ایزدی ایزدی

کد متوفی: 6161563 یازدید: 26
1316/01/01 - 1400/01/02

حاجیه خانم فرنگیس ایزدی

کد متوفی: 6161567 یازدید: 362
1316/01/01 - 1400/01/02

یگانه شریفی

کد متوفی: 6162366 یازدید: 15
1383/06/23 - 1400/08/26

سعید شیرعلی

کد متوفی: 6162376 یازدید: 269
1359/08/02 - 1395/08/27

حاج عبدالرحمن قنواتی

کد متوفی: 6162413 یازدید: 76
- 1400/08/26

دلبر ترک قشقایی

کد متوفی: 6163419 یازدید: 2423
- 1400/09/02

رشید حمید

کد متوفی: 6163424 یازدید: 13
1320/03/09 - 1395/05/05

رشید حمید

کد متوفی: 6163433 یازدید: 38
1320/03/09 - 1395/05/05

یوسف حمید

کد متوفی: 6163482 یازدید: 33
1385/05/06 - 1394/05/04

مُلکی بیگدلی

کد متوفی: 6163733 یازدید: 13
- 1398/08/04

مُلکی بیگدلی

کد متوفی: 6163736 یازدید: 92
- 1398/09/04

محمدکریم قوامی

کد متوفی: 6164131 یازدید: 15
1334/01/07 - 1375/04/15

سیده تاجماه موسوی

کد متوفی: 6165085 یازدید: 19
- 1398/08/02

خلف شریفی (ابوعبدالامام)

کد متوفی: 6166234 یازدید: 21
1334/03/01 - 1400/01/03

دلبر ترک قشقایی

کد متوفی: 6168211 یازدید: 14
1334/10/16 - 1400/09/01

غنیه بنی رشید

کد متوفی: 6171075 یازدید: 129
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171244 یازدید: 162
1335/12/20 - 1398/10/13

فرزاد خدری

کد متوفی: 6171249 یازدید: 5
1354/12/16 -

سهیلا زائری

کد متوفی: 6176545 یازدید: 40
1351/01/26 - 1399/07/03

مشهدی ابولقاسم خسروی

کد متوفی: 6182022 یازدید: 82
1310/02/05 - 1398/07/27

فاطمه سوری

کد متوفی: 6182065 یازدید: 353
- 1400/11/26

غَداره بهمئی

کد متوفی: 6186844 یازدید: 1023
1314/07/09 - 1400/12/15

حسین جوکار

کد متوفی: 6187539 یازدید: 150
1369/11/28 - 1400/12/23

مرتضی احمدی

کد متوفی: 6194557 یازدید: 274
-

حاجیه خانم مهرافروز سلیمانی

کد متوفی: 6196720 یازدید: 150
1344/08/19 - 1401/02/12
Loading...

لطفا شکیبا باشید