آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اندیکا

حیاتی نظرپور

کد متوفی: 4910 یازدید: 305
-

شهید سجاد زمانپور شاه منصوری

کد متوفی: 5749 یازدید: 497
-

رفیع نقدی پوربیرگانی

کد متوفی: 11098 یازدید: 297
-

رفیع نقدیپور

کد متوفی: 11138 یازدید: 249
-

یاد شهدا یادشهدا

کد متوفی: 15364 یازدید: 221
-

کد متوفی: 15367 یازدید: 237
-

خدیجه صفی پور

کد متوفی: 15408 یازدید: 259
-

علی نظرپور

کد متوفی: 16571 یازدید: 456
-

فردین نظرپور

کد متوفی: 16618 یازدید: 251
-

محمد مراد طاهری

کد متوفی: 16815 یازدید: 326
-

عزیمه کریمی

کد متوفی: 16926 یازدید: 313
-

ل م

کد متوفی: 17019 یازدید: 240
-

بهرام طهماسبی

کد متوفی: 17174 یازدید: 1170
-

محسن نظرپور

کد متوفی: 17217 یازدید: 351
-

مسلم کریمی

کد متوفی: 17253 یازدید: 283
-

علی ناصری کتکی

کد متوفی: 17638 یازدید: 299
-

حسین جمالپور

کد متوفی: 18621 یازدید: 444
-

حسین جمالپور

کد متوفی: 22844 یازدید: 344
-

ابراهیم طهماسبی

کد متوفی: 23059 یازدید: 326
-

آقا رحیم کریمی مالک آبادی

کد متوفی: 31838 یازدید: 258
-

علی باقری

کد متوفی: 33446 یازدید: 188
-

مشهدی اله مراد قربانی بندانی

کد متوفی: 37187 یازدید: 386
-

فتحعلی نظرپور

کد متوفی: 39270 یازدید: 318
-

فتحعلی نظرپور

کد متوفی: 40162 یازدید: 204
-

آ شنبه ململی راکی

کد متوفی: 40756 یازدید: 331
-

آ رضولی ململی راکی

کد متوفی: 42074 یازدید: 246
-

اسفندیار کریمی مالک آبادی

کد متوفی: 42393 یازدید: 409
-

اسفندیار طاهری

کد متوفی: 43011 یازدید: 305
-

کبوتر کریمپور

کد متوفی: 43120 یازدید: 185
-

آقاطلا زیبا مرضیه ماندانا کریمپور

کد متوفی: 43122 یازدید: 236
- 1400/12/19

رضا کریمی

کد متوفی: 44762 یازدید: 287
-

خسرو آزاد

کد متوفی: 44765 یازدید: 431
-

علی کریمپور

کد متوفی: 44767 یازدید: 218
-

عبدالرضا نظرپور

کد متوفی: 44769 یازدید: 417
-

عبدالمجید باقری

کد متوفی: 44771 یازدید: 287
-

کیامرث باقری

کد متوفی: 44772 یازدید: 338
-

برات طاهری

کد متوفی: 44773 یازدید: 301
-

محسن نظرپور

کد متوفی: 44774 یازدید: 302
-

غلامعلی کریمی

کد متوفی: 45214 یازدید: 217
-

مشهدی گلستان نظرپور

کد متوفی: 45977 یازدید: 380
-

مُهمد نظرپور

کد متوفی: 46605 یازدید: 259
-

مصطفی و غلام عباس مددی

کد متوفی: 52164 یازدید: 206
-

مصطفی و غلام عباس مددی

کد متوفی: 52209 یازدید: 186
-

رسول اسدپور

کد متوفی: 53199 یازدید: 223
-

رسول اسدپور

کد متوفی: 53404 یازدید: 222
-

آ علی ضامن حیدری

کد متوفی: 53761 یازدید: 343
-

سامان صیفوری

کد متوفی: 57060 یازدید: 313
-

سعید حسین پور

کد متوفی: 62553 یازدید: 236
-

نظرپور نظرپور

کد متوفی: 65769 یازدید: 178
-

نظرپور ..

کد متوفی: 65788 یازدید: 192
-

آرش محمدی زراسوند

کد متوفی: 68719 یازدید: 235
-

عادل ورناصری

کد متوفی: 76885 یازدید: 252
-

سامان صیفوری

کد متوفی: 800379 یازدید: 218
-

مشهدی آقاجان تقی پور

کد متوفی: 6000084 یازدید: 250
-

مهندس دانش جمالپور

کد متوفی: 6000756 یازدید: 220
-

آ مجید رحیمی

کد متوفی: 6006828 یازدید: 234
-

آ مجید رحیمی

کد متوفی: 6008978 یازدید: 255
-

احمد نظر پور

کد متوفی: 6009146 یازدید: 252
-

آ علی ناز حاتمی

کد متوفی: 6009352 یازدید: 279
-

بهرام طهماسبی

کد متوفی: 6009388 یازدید: 346
-

خداداد جلیلی

کد متوفی: 6011328 یازدید: 241
-

قدرت جمال پور

کد متوفی: 6014537 یازدید: 203
-

ابوالفظل قاسمی

کد متوفی: 6019290 یازدید: 294
-

آذر حاتمی

کد متوفی: 6026500 یازدید: 232
-

ابراهیم ظاهری

کد متوفی: 6029563 یازدید: 237
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032843 یازدید: 276
-

ماگاکا اسکل پور

کد متوفی: 6037841 یازدید: 200
-

فریدون حاتمی

کد متوفی: 6042269 یازدید: 225
-

فريدون حاتمی

کد متوفی: 6042286 یازدید: 205
-

آقاجون کریمی

کد متوفی: 6042477 یازدید: 225
-

بی بی کوچک نظرپور

کد متوفی: 6045753 یازدید: 231
-

مشهدی قربان بدرود

کد متوفی: 6045787 یازدید: 291
-

رضا کریمی

کد متوفی: 6047982 یازدید: 227
-

مانی اسدی

کد متوفی: 6057318 یازدید: 223
1388/6/6 - 1399/9/4

علی محمد باقری مالک آبادی

کد متوفی: 6067807 یازدید: 191
۱۳۳۷ - ۱۳۹۷

علی محمد باقری مالک ابادی

کد متوفی: 6067818 یازدید: 370
۱۳۳۷ - ۱۳۹۷

بیژن کریمی نوالدین وند

کد متوفی: 6072069 یازدید: 200
1354.3.1 - 1398.7.21

سامان صیفوری

کد متوفی: 6081308 یازدید: 205
- 1399/1/24

ویدا یوسفی

کد متوفی: 6095591 یازدید: 274
-

ویدا یوسفی

کد متوفی: 6095593 یازدید: 2888
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6096986 یازدید: 164
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6096989 یازدید: 531
-

دانیال کریمی

کد متوفی: 6099095 یازدید: 527
-

حکیمه زمانی دوآبی

کد متوفی: 6107458 یازدید: 444
۱۱/۰۱/۷۲ -

کد متوفی: 6111928 یازدید: 170
-

عباس قلاوند

کد متوفی: 6112212 یازدید: 194
12972 - 1399

مرتضی نظرپور

کد متوفی: 6114061 یازدید: 347
- 5.2.1400

مجتبی جمالپور

کد متوفی: 6116304 یازدید: 579
1367/03/08 - 1399/07/03

کافی نقدی پور

کد متوفی: 6122221 یازدید: 271
- 1400/03/03

حاج علی محمد بدرود

کد متوفی: 6125350 یازدید: 277
- 1400/03/20

بهمن زمانپور

کد متوفی: 6134635 یازدید: 235
1370/11/22 - 1391/06/06

علی نظرپور

کد متوفی: 6151892 یازدید: 168
1377/04/04 - 1396/06/03

مرحوم کلانتر جمالپور بزرگ خاندان قندعل .

کد متوفی: 6153102 یازدید: 145
1321/05/20 - 1387/12/20

یاور خان سلطانی

کد متوفی: 6157252 یازدید: 264
- 1400/07/06

اسفندیار اسدپور

کد متوفی: 6162494 یازدید: 89
- 1400/06/04

گلی جمالپور

کد متوفی: 6163258 یازدید: 149
1331/01/01 - 1399/03/17

غلام عباس محمدی

کد متوفی: 6164378 یازدید: 83
-

ویــــدا یوسفی

کد متوفی: 6167677 یازدید: 178
1384/05/27 - 1400/01/04

شهیدعزیزسردار دلهاقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170775 یازدید: 58
-

مجید ورناصری زاده

کد متوفی: 6178149 یازدید: 141
1344 - 1365/10/28

محمدرضا بارانی

کد متوفی: 6185598 یازدید: 92
1374/02/14 - 1400/10/01

محمدقاسم شیرمردی شاه قاسمی

کد متوفی: 6192984 یازدید: 184
1303/01/12 - 1398/11/26

کربلایی آ قپونی نوذری

کد متوفی: 6201332 یازدید: 171
1330/02/07 - 1400/12/24

بی بی حوا سلطانی

کد متوفی: 6202315 یازدید: 81
1346/07/10 - 1397/01/18

محمد حسین طهماسبی خواه

کد متوفی: 6204139 یازدید: 80
1329/07/01 - 1400/05/28

بی بی سوگلی محمدی (شیرمردی)

کد متوفی: 6206449 یازدید: 527
-

شاهزنان صالحی

کد متوفی: 6210000 یازدید: 54
-

بی بی نساء زمانپور

کد متوفی: 6213485 یازدید: 238
1311/09/02 - 1401/05/16

مرحوم ملا یوسف هاشم پور

کد متوفی: 6219775 یازدید: 37
-

رضا او

کد متوفی: 6222329 یازدید: 43
-

مراد بلدی

کد متوفی: 6222997 یازدید: 592
- 1401/10/21

مشهدی فاطمه جمال پور

کد متوفی: 6226944 یازدید: 162
- 1401/08/07

مشهدی گلزاده (نیخم) جمالپور

کد متوفی: 6226945 یازدید: 86
- 1401/06/19

شنبه مرادی

کد متوفی: 6228864 یازدید: 251
1339/09/06 - 1402/02/02

یاسمن یوسفی

کد متوفی: 6235140 یازدید: 211
- 1401/09/01

یاسر بلدی

کد متوفی: 6235779 یازدید: 33
-

داود هاشم پور

کد متوفی: 6236861 یازدید: 1598
-

مهندس امین مرادی

کد متوفی: 6240767 یازدید: 1024
- 1402/08/21

مهندس امین مرادی

کد متوفی: 6240965 یازدید: 17
-

سیدعلی صالحی

کد متوفی: 6247355 یازدید: 8
-

سیدعلی صالحی

کد متوفی: 6247357 یازدید: 8
-

سید علی صالحی

کد متوفی: 6247361 یازدید: 444
- 1402/09/26

محمد امین ناصری کریموند

کد متوفی: 6252860 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید