آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اندیکا

حیاتی نظرپور

کد متوفی: 4910 یازدید: 288
-

شهید سجاد زمانپور شاه منصوری

کد متوفی: 5749 یازدید: 478
-

رفیع نقدی پوربیرگانی

کد متوفی: 11098 یازدید: 284
-

رفیع نقدیپور

کد متوفی: 11138 یازدید: 238
-

یاد شهدا یادشهدا

کد متوفی: 15364 یازدید: 214
-

کد متوفی: 15367 یازدید: 227
-

خدیجه صفی پور

کد متوفی: 15408 یازدید: 249
-

علی نظرپور

کد متوفی: 16571 یازدید: 417
-

فردین نظرپور

کد متوفی: 16618 یازدید: 240
-

محمد مراد طاهری

کد متوفی: 16815 یازدید: 320
-

عزیمه کریمی

کد متوفی: 16926 یازدید: 306
-

ل م

کد متوفی: 17019 یازدید: 233
-

بهرام طهماسبی

کد متوفی: 17174 یازدید: 1122
-

محسن نظرپور

کد متوفی: 17217 یازدید: 337
-

مسلم کریمی

کد متوفی: 17253 یازدید: 267
-

علی ناصری کتکی

کد متوفی: 17638 یازدید: 283
-

حسین جمالپور

کد متوفی: 18621 یازدید: 413
-

حسین جمالپور

کد متوفی: 22844 یازدید: 329
-

ابراهیم طهماسبی

کد متوفی: 23059 یازدید: 308
-

آقا رحیم کریمی مالک آبادی

کد متوفی: 31838 یازدید: 249
-

علی باقری

کد متوفی: 33446 یازدید: 178
-

مشهدی اله مراد قربانی بندانی

کد متوفی: 37187 یازدید: 371
-

فتحعلی نظرپور

کد متوفی: 39270 یازدید: 310
-

فتحعلی نظرپور

کد متوفی: 40162 یازدید: 195
-

آ شنبه ململی راکی

کد متوفی: 40756 یازدید: 314
-

آ رضولی ململی راکی

کد متوفی: 42074 یازدید: 232
-

اسفندیار کریمی مالک آبادی

کد متوفی: 42393 یازدید: 384
-

اسفندیار طاهری

کد متوفی: 43011 یازدید: 276
-

کبوتر کریمپور

کد متوفی: 43120 یازدید: 176
-

آقاطلا زیبا مرضیه ماندانا کریمپور

کد متوفی: 43122 یازدید: 222
- 1400/12/19

رضا کریمی

کد متوفی: 44762 یازدید: 275
-

خسرو آزاد

کد متوفی: 44765 یازدید: 407
-

علی کریمپور

کد متوفی: 44767 یازدید: 205
-

عبدالرضا نظرپور

کد متوفی: 44769 یازدید: 388
-

عبدالمجید باقری

کد متوفی: 44771 یازدید: 271
-

کیامرث باقری

کد متوفی: 44772 یازدید: 314
-

برات طاهری

کد متوفی: 44773 یازدید: 289
-

محسن نظرپور

کد متوفی: 44774 یازدید: 283
-

غلامعلی کریمی

کد متوفی: 45214 یازدید: 200
-

مشهدی گلستان نظرپور

کد متوفی: 45977 یازدید: 367
-

مُهمد نظرپور

کد متوفی: 46605 یازدید: 244
-

مصطفی و غلام عباس مددی

کد متوفی: 52164 یازدید: 197
-

مصطفی و غلام عباس مددی

کد متوفی: 52209 یازدید: 180
-

رسول اسدپور

کد متوفی: 53199 یازدید: 217
-

رسول اسدپور

کد متوفی: 53404 یازدید: 213
-

آ علی ضامن حیدری

کد متوفی: 53761 یازدید: 323
-

سامان صیفوری

کد متوفی: 57060 یازدید: 302
-

سعید حسین پور

کد متوفی: 62553 یازدید: 226
-

نظرپور نظرپور

کد متوفی: 65769 یازدید: 167
-

نظرپور ..

کد متوفی: 65788 یازدید: 180
-

آرش محمدی زراسوند

کد متوفی: 68719 یازدید: 224
-

عادل ورناصری

کد متوفی: 76885 یازدید: 241
-

سامان صیفوری

کد متوفی: 800379 یازدید: 211
-

مشهدی آقاجان تقی پور

کد متوفی: 6000084 یازدید: 239
-

مهندس دانش جمالپور

کد متوفی: 6000756 یازدید: 208
-

آ مجید رحیمی

کد متوفی: 6006828 یازدید: 222
-

آ مجید رحیمی

کد متوفی: 6008978 یازدید: 242
-

احمد نظر پور

کد متوفی: 6009146 یازدید: 239
-

آ علی ناز حاتمی

کد متوفی: 6009352 یازدید: 263
-

بهرام طهماسبی

کد متوفی: 6009388 یازدید: 320
-

خداداد جلیلی

کد متوفی: 6011328 یازدید: 226
-

قدرت جمال پور

کد متوفی: 6014537 یازدید: 193
-

ابوالفظل قاسمی

کد متوفی: 6019290 یازدید: 281
-

آذر حاتمی

کد متوفی: 6026500 یازدید: 218
-

ابراهیم ظاهری

کد متوفی: 6029563 یازدید: 224
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032843 یازدید: 266
-

ماگاکا اسکل پور

کد متوفی: 6037841 یازدید: 184
-

فریدون حاتمی

کد متوفی: 6042269 یازدید: 212
-

فريدون حاتمی

کد متوفی: 6042286 یازدید: 196
-

آقاجون کریمی

کد متوفی: 6042477 یازدید: 214
-

بی بی کوچک نظرپور

کد متوفی: 6045753 یازدید: 217
-

مشهدی قربان بدرود

کد متوفی: 6045787 یازدید: 282
-

رضا کریمی

کد متوفی: 6047982 یازدید: 213
-

مانی اسدی

کد متوفی: 6057318 یازدید: 207
1388/6/6 - 1399/9/4

علی محمد باقری مالک آبادی

کد متوفی: 6067807 یازدید: 182
۱۳۳۷ - ۱۳۹۷

علی محمد باقری مالک ابادی

کد متوفی: 6067818 یازدید: 361
۱۳۳۷ - ۱۳۹۷

بیژن کریمی نوالدین وند

کد متوفی: 6072069 یازدید: 190
1354.3.1 - 1398.7.21

سامان صیفوری

کد متوفی: 6081308 یازدید: 198
- 1399/1/24

ویدا یوسفی

کد متوفی: 6095591 یازدید: 259
-

ویدا یوسفی

کد متوفی: 6095593 یازدید: 2874
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6096986 یازدید: 157
-

محمد حاتمی

کد متوفی: 6096989 یازدید: 525
-

دانیال کریمی

کد متوفی: 6099095 یازدید: 491
-

حکیمه زمانی دوآبی

کد متوفی: 6107458 یازدید: 435
۱۱/۰۱/۷۲ -

کد متوفی: 6111928 یازدید: 162
-

عباس قلاوند

کد متوفی: 6112212 یازدید: 182
12972 - 1399

مرتضی نظرپور

کد متوفی: 6114061 یازدید: 281
- 5.2.1400

مجتبی جمالپور

کد متوفی: 6116304 یازدید: 567
1367/03/08 - 1399/07/03

کافی نقدی پور

کد متوفی: 6122221 یازدید: 253
- 1400/03/03

حاج علی محمد بدرود

کد متوفی: 6125350 یازدید: 266
- 1400/03/20

بهمن زمانپور

کد متوفی: 6134635 یازدید: 225
1370/11/22 - 1391/06/06

علی نظرپور

کد متوفی: 6151892 یازدید: 156
1377/04/04 - 1396/06/03

مرحوم کلانتر جمالپور بزرگ خاندان قندعل .

کد متوفی: 6153102 یازدید: 135
1321/05/20 - 1387/12/20

یاور خان سلطانی

کد متوفی: 6157252 یازدید: 247
- 1400/07/06

اسفندیار اسدپور

کد متوفی: 6162494 یازدید: 84
- 1400/06/04

گلی جمالپور

کد متوفی: 6163258 یازدید: 141
1331/01/01 - 1399/03/17

غلام عباس محمدی

کد متوفی: 6164378 یازدید: 72
-

ویــــدا یوسفی

کد متوفی: 6167677 یازدید: 171
1384/05/27 - 1400/01/04

شهیدعزیزسردار دلهاقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170775 یازدید: 52
-

مجید ورناصری زاده

کد متوفی: 6178149 یازدید: 114
1344 - 1365/10/28

محمدرضا بارانی

کد متوفی: 6185598 یازدید: 87
1374/02/14 - 1400/10/01

محمدقاسم شیرمردی شاه قاسمی

کد متوفی: 6192984 یازدید: 160
1303/01/12 - 1398/11/26

کربلایی آ قپونی نوذری

کد متوفی: 6201332 یازدید: 162
1330/02/07 - 1400/12/24

بی بی حوا سلطانی

کد متوفی: 6202315 یازدید: 73
1346/07/10 - 1397/01/18

محمد حسین طهماسبی خواه

کد متوفی: 6204139 یازدید: 71
1329/07/01 - 1400/05/28

بی بی سوگلی محمدی (شیرمردی)

کد متوفی: 6206449 یازدید: 515
-

شاهزنان صالحی

کد متوفی: 6210000 یازدید: 45
-

بی بی نساء زمانپور

کد متوفی: 6213485 یازدید: 227
1311/09/02 - 1401/05/16

مرحوم ملا یوسف هاشم پور

کد متوفی: 6219775 یازدید: 30
-

رضا او

کد متوفی: 6222329 یازدید: 39
-

مراد بلدی

کد متوفی: 6222997 یازدید: 584
- 1401/10/21

مشهدی فاطمه جمال پور

کد متوفی: 6226944 یازدید: 151
- 1401/08/07

مشهدی گلزاده (نیخم) جمالپور

کد متوفی: 6226945 یازدید: 80
- 1401/06/19

شنبه مرادی

کد متوفی: 6228864 یازدید: 236
1339/09/06 - 1402/02/02

یاسمن یوسفی

کد متوفی: 6235140 یازدید: 205
- 1401/09/01

یاسر بلدی

کد متوفی: 6235779 یازدید: 22
-

داود هاشم پور

کد متوفی: 6236861 یازدید: 1377
-

مهندس امین مرادی

کد متوفی: 6240767 یازدید: 898
- 1402/08/21

مهندس امین مرادی

کد متوفی: 6240965 یازدید: 11
-

سیدعلی صالحی

کد متوفی: 6247355 یازدید: 2
-

سیدعلی صالحی

کد متوفی: 6247357 یازدید: 2
-

سید علی صالحی

کد متوفی: 6247361 یازدید: 385
- 1402/09/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید