آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اندیمشک

سلطان بهروزی

کد متوفی: 1623 یازدید: 93
-

محسن مختاری نیا

کد متوفی: 4425 یازدید: 109
-

مشدی عباس راهی زاده وزلقی

کد متوفی: 5085 یازدید: 75
-

برزو دانش فرد

کد متوفی: 5902 یازدید: 111
-

حیاتقلی الماس نژاد

کد متوفی: 5955 یازدید: 83
-

همایون حبیبی

کد متوفی: 5964 یازدید: 72
-

غلامعلی حبیبی

کد متوفی: 5967 یازدید: 123
-

منوچهر درویشی

کد متوفی: 6422 یازدید: 64
-

طاهره مرادی

کد متوفی: 6726 یازدید: 82
-

عباس علی زاده گماری

کد متوفی: 7078 یازدید: 82
-

عباس علیزاده گماری

کد متوفی: 7083 یازدید: 121
-

روح افزا براری

کد متوفی: 7109 یازدید: 75
-

آسیدبراتعلی حسینی احمد فداله

کد متوفی: 7345 یازدید: 88
-

زهرا کریمی

کد متوفی: 8095 یازدید: 118
-

خدارحم حیدرنژاد

کد متوفی: 8271 یازدید: 87
-

سیده مریم موسوی

کد متوفی: 8360 یازدید: 75
-

فرنگیس اتابکی

کد متوفی: 9036 یازدید: 68
-

علی فتح پورقادری ( الیتیم )

کد متوفی: 9091 یازدید: 65
-

علی شاه داوودی نیا ( الیتیم )

کد متوفی: 9094 یازدید: 62
-

داریوش داوودی نیا ( الیتیم )

کد متوفی: 9097 یازدید: 87
-

دنیا آبنار

کد متوفی: 10946 یازدید: 108
-

زلیخا حمیدی فر

کد متوفی: 11454 یازدید: 87
-

زلیخا حمیدی فر

کد متوفی: 11457 یازدید: 84
-

ابراهیم نجات

کد متوفی: 12617 یازدید: 88
-

خانمحمد بــکران

کد متوفی: 12910 یازدید: 74
-

مرادحسین بابایی

کد متوفی: 12962 یازدید: 65
-

احمد احمدی

کد متوفی: 14262 یازدید: 82
-

سیف اله میرعالی

کد متوفی: 14389 یازدید: 78
-

حاجی جودکی

کد متوفی: 15907 یازدید: 85
-

زهرا سبحانی

کد متوفی: 16088 یازدید: 76
-

اشرف دریکوند

کد متوفی: 16107 یازدید: 75
-

حاج علی محمد حسین پلیس

کد متوفی: 16389 یازدید: 317
-

پایدار دریکوندی

کد متوفی: 16616 یازدید: 136
-

محمدعلی ارغوان شهاوند

کد متوفی: 17375 یازدید: 102
-

سبزعلی ارغوان شهاوند

کد متوفی: 17381 یازدید: 81
-

یزدان یارحسنی

کد متوفی: 17476 یازدید: 70
-

هادی اکبری

کد متوفی: 17681 یازدید: 112
-

غلامرضا بختیاری دزفولی

کد متوفی: 17851 یازدید: 95
-

غلامرضا بختیاری دزفولی

کد متوفی: 17853 یازدید: 79
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 18585 یازدید: 75
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 18588 یازدید: 118
-

احسان خرم دین

کد متوفی: 18632 یازدید: 90
-

شهید تیمور غلامزاده

کد متوفی: 19362 یازدید: 85
-

شاهین غلامزاده

کد متوفی: 19374 یازدید: 78
-

مهرعلی ( شیخ حسین ) رمضانی

کد متوفی: 19612 یازدید: 74
-

امیرمحمد کله جویی

کد متوفی: 21920 یازدید: 134
-

رحم خدا هادی منش

کد متوفی: 21926 یازدید: 79
-

عباس اقبالی

کد متوفی: 21992 یازدید: 100
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 22020 یازدید: 71
-

علی عزیزیان

کد متوفی: 22172 یازدید: 80
-

حاج عباس بیچارگله دار

کد متوفی: 22285 یازدید: 73
-

حسین سهرابی کیا(قلاوند)

کد متوفی: 22442 یازدید: 78
-

معصومعلی میرعالی

کد متوفی: 22497 یازدید: 74
-

حسین سهرابی کیا (قلاوند)

کد متوفی: 22511 یازدید: 85
-

عباس اقبالی

کد متوفی: 22606 یازدید: 76
-

قدرت الله فتح الهی

کد متوفی: 22782 یازدید: 91
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 22849 یازدید: 90
-

رضا نوری نژاد

کد متوفی: 23457 یازدید: 88
-

محمد میری

کد متوفی: 23686 یازدید: 84
-

حاج علی لشنی

کد متوفی: 23724 یازدید: 47
-

سید حاجی محسنی

کد متوفی: 24554 یازدید: 66
-

سید حاجی محسنی

کد متوفی: 24562 یازدید: 69
-

مجتبی قیطاسی

کد متوفی: 24899 یازدید: 76
-

مهدی، هادی ،مرتضی کشاورز

کد متوفی: 25216 یازدید: 92
-

حـجــت اله الفتـــی

کد متوفی: 25276 یازدید: 81
-

محمد و زینب پاپی

کد متوفی: 25430 یازدید: 75
-

حاج محمد و حاجیه زینب پاپی

کد متوفی: 25504 یازدید: 137
-

حمیدرضا جودکی

کد متوفی: 26578 یازدید: 76
-

قدرت فتح الهی

کد متوفی: 27971 یازدید: 89
-

زهرا سبزی

کد متوفی: 28547 یازدید: 61
-

فوزیه نیسی

کد متوفی: 34092 یازدید: 61
-

خدارحم عیسوند محمودی

کد متوفی: 40003 یازدید: 96
-

ابوالفضل ملوندی

کد متوفی: 40127 یازدید: 64
-

سیف الله میرعالی

کد متوفی: 42778 یازدید: 48
-

سیف اله میرعالی

کد متوفی: 43062 یازدید: 52
-

سید سیف اله میرعالی

کد متوفی: 43068 یازدید: 219
۱۳۲۶ - ۱۳۸۹/۳/۱۶

علی قاسمی

کد متوفی: 44966 یازدید: 68
-

صید علی دوامی

کد متوفی: 45620 یازدید: 67
-

‌ صید علی دوامی

کد متوفی: 45625 یازدید: 60
-

جهانبخش گودرزی

کد متوفی: 50964 یازدید: 80
-

شکر خدا پیرزمان

کد متوفی: 51273 یازدید: 148
-

ملیحه رشنو

کد متوفی: 51618 یازدید: 63
-

غلامحسین قاسم جوکار

کد متوفی: 52468 یازدید: 55
-

نوه لیلاسلیمانی

کد متوفی: 54492 یازدید: 51
-

افشین میری

کد متوفی: 55558 یازدید: 89
-

اسماعیل صفائیان

کد متوفی: 56459 یازدید: 64
-

علی مراد عابدیان

کد متوفی: 56573 یازدید: 52
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 56921 یازدید: 52
-

اله یار مرادی

کد متوفی: 58595 یازدید: 67
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62768 یازدید: 46
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62824 یازدید: 44
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62872 یازدید: 124
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 63241 یازدید: 57
-

کرم احمدی نسب

کد متوفی: 63453 یازدید: 57
-

کرم احمدی نسب

کد متوفی: 63480 یازدید: 59
-

سید هادی حسینی

کد متوفی: 64806 یازدید: 58
-

فریده بستاک

کد متوفی: 64957 یازدید: 70
-

حبیب دهباشی بهبهانی

کد متوفی: 67335 یازدید: 58
-

شیخ سبزخدا گرمسیریان

کد متوفی: 67870 یازدید: 48
-

شیخ سبزخدا گرمسیریان

کد متوفی: 67999 یازدید: 64
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 71154 یازدید: 57
-

شهیدمحسن فخری زاده

کد متوفی: 71190 یازدید: 50
-

محمدرضا قلی سگوند

کد متوفی: 72306 یازدید: 88
-

محمد رضا قلی سگوند

کد متوفی: 72319 یازدید: 52
-

حمید حسنوند

کد متوفی: 72340 یازدید: 51
-

نصرت مشهدپور

کد متوفی: 72980 یازدید: 51
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 72999 یازدید: 47
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 73484 یازدید: 68
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 73499 یازدید: 90
-

اصغر البرزی

کد متوفی: 74871 یازدید: 51
-

زینت ۱جباری

کد متوفی: 75469 یازدید: 42
-

زینب جباری

کد متوفی: 75476 یازدید: 52
-

طاهر پورمراد

کد متوفی: 75872 یازدید: 76
-

عبدالکریم شرفی

کد متوفی: 77921 یازدید: 1344
-

محمدنقی پویان

کد متوفی: 78037 یازدید: 61
-

مرحومه زینب اسکندریان

کد متوفی: 78472 یازدید: 62
-

خدامراد قلاوند

کد متوفی: 79153 یازدید: 41
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 79993 یازدید: 601
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002037 یازدید: 64
-

هادی نصیر فروزی

کد متوفی: 6002137 یازدید: 63
-

پری جان پاپی

کد متوفی: 6002262 یازدید: 63
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002265 یازدید: 57
-

اسما کرکی

کد متوفی: 6002310 یازدید: 71
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002435 یازدید: 58
-

غلامعلی حسین پور

کد متوفی: 6004804 یازدید: 60
-

نسرین گل اندام

کد متوفی: 6007315 یازدید: 70
-

علی سرداری

کد متوفی: 6007612 یازدید: 60
-

عجیده - پری جان سگوند -پاپی

کد متوفی: 6008788 یازدید: 52
-

حاجی مراد خلیلی‌فر

کد متوفی: 6008949 یازدید: 173
-

بمانعلی رشنو

کد متوفی: 6009420 یازدید: 89
-

حلیمه خاتون صادقی

کد متوفی: 6009715 یازدید: 75
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6010714 یازدید: 53
-

حاج محمد کیهانی

کد متوفی: 6011017 یازدید: 75
-

بلقیص مختاری

کد متوفی: 6012379 یازدید: 78
-

ناصر سوباط

کد متوفی: 6013480 یازدید: 51
-

دنیا آبنار

کد متوفی: 6015968 یازدید: 64
-

حاجیه خانم فاطمه اکبری

کد متوفی: 6018738 یازدید: 310
-

زهرا بیرانوند

کد متوفی: 6019138 یازدید: 50
-

مراد پاپی

کد متوفی: 6020135 یازدید: 58
-

علون سرابی

کد متوفی: 6020720 یازدید: 56
-

الیاس محمدیان

کد متوفی: 6021524 یازدید: 85
-

مرحومه سمیرا شنبه زاده

کد متوفی: 6022683 یازدید: 79
-

حاج عبدالرحیم رافع

کد متوفی: 6023030 یازدید: 147
-

محمد جوزائی

کد متوفی: 6023272 یازدید: 50
-

امین بهرامی

کد متوفی: 6023428 یازدید: 65
-

ساره علیزاده

کد متوفی: 6025845 یازدید: 64
-

اسماعیل صفاییان

کد متوفی: 6026902 یازدید: 64
-

مراد پاپی

کد متوفی: 6027068 یازدید: 67
-

حمید کاوندی

کد متوفی: 6027421 یازدید: 63
-

صادق حسن زاده

کد متوفی: 6029638 یازدید: 63
-

بهروز رحیمی

کد متوفی: 6031980 یازدید: 78
-

بهروز رحیمی

کد متوفی: 6031983 یازدید: 73
-

حاج عبدالامیر خشت کار ( خوشکار)

کد متوفی: 6032024 یازدید: 58
-

حاج عبدالامیر خشتکار

کد متوفی: 6032609 یازدید: 63
-

رضا میردریکوند

کد متوفی: 6032649 یازدید: 59
-

شادی سهرابی

کد متوفی: 6032662 یازدید: 64
-

زیبا سبزواری

کد متوفی: 6032669 یازدید: 67
-

نداریم نداریم

کد متوفی: 6032816 یازدید: 66
-

بهمن جودکی

کد متوفی: 6032888 یازدید: 104
-

حاج محمد علی نعمت

کد متوفی: 6034380 یازدید: 56
-

. پاپی

کد متوفی: 6034452 یازدید: 79
-

محمد روبخدا

کد متوفی: 6034825 یازدید: 58
-

زهرا سبزی

کد متوفی: 6036472 یازدید: 69
-

صحبت الله نجفوند

کد متوفی: 6036864 یازدید: 1304
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038094 یازدید: 67
-

رضا حسنی

کد متوفی: 6040298 یازدید: 70
-

امیر زارعی

کد متوفی: 6040312 یازدید: 67
-

سهراب نصیری

کد متوفی: 6040383 یازدید: 57
-

مشهدی پرویز میررضایی

کد متوفی: 6040441 یازدید: 59
-

حاجیه خانوم نرگس امیدیان

کد متوفی: 6040490 یازدید: 64
-

آزاده امامیان آباده

کد متوفی: 6040495 یازدید: 66
-

سردار سلیمانی سردار سلیمانی

کد متوفی: 6040708 یازدید: 53
-

هاشم تیموری

کد متوفی: 6040989 یازدید: 59
-

جوان ناکام علی کرمی

کد متوفی: 6041091 یازدید: 56
-

علی کرمی

کد متوفی: 6041148 یازدید: 107
-

محمد علی یاقوت پور

کد متوفی: 6041279 یازدید: 65
-

خان بزرگ بزرگی

کد متوفی: 6041342 یازدید: 57
-

خان بزرگ بزرگی

کد متوفی: 6041345 یازدید: 58
-

حاجیعلی یاراحمدی

کد متوفی: 6042010 یازدید: 74
-

کریم رضایی میرقاید

کد متوفی: 6042024 یازدید: 63
-

جمعه رضایی میرقاید

کد متوفی: 6042192 یازدید: 59
-

غلام الحسین قاسمی

کد متوفی: 6042682 یازدید: 52
-

زهرا بیرانوند

کد متوفی: 6044247 یازدید: 60
-

مشهدی خانزاده دلفان

کد متوفی: 6044843 یازدید: 65
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045540 یازدید: 61
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045546 یازدید: 64
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045560 یازدید: 63
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045584 یازدید: 67
-

فاطمه کاظمی

کد متوفی: 6045625 یازدید: 63
-

خسرو فرهادی کیا

کد متوفی: 6045640 یازدید: 57
-

علی کاکی

کد متوفی: 6046096 یازدید: 72
-

داریوش شیخ آزادی

کد متوفی: 6047872 یازدید: 56
-

اشرفی دریکوندی

کد متوفی: 6050707 یازدید: 59
-

صادق طلوع

کد متوفی: 6053235 یازدید: 55
-

مریم مهروش

کد متوفی: 6057917 یازدید: 60
-

عبدالکریم روشنی

کد متوفی: 6057999 یازدید: 59
-

حاج بیژن غلام منگری

کد متوفی: 6059517 یازدید: 92
-

مریم (سلطنت) مهروش

کد متوفی: 6059844 یازدید: 108
- 1399/10/28

گل نازار کرکی

کد متوفی: 6060576 یازدید: 81
-

سید مجتبی موسوی

کد متوفی: 6060757 یازدید: 45
-

کربلایی داریوش شیخ آزادی

کد متوفی: 6065427 یازدید: 509
01/01/1343 - 20/10/1399

حسن و کرمجان صادقی

کد متوفی: 6065995 یازدید: 72
1900 -

ماهنگار و حسین داوری

کد متوفی: 6066058 یازدید: 218
01/01/1330 - 10/6/97

مسعود کریمی

کد متوفی: 6066829 یازدید: 44
13/11/1342 - 23/2/1375

کربلایی حسین چشمه روشن

کد متوفی: 6067079 یازدید: 75
1357/10/1 - 1399/11/10

زیبا سبزواری

کد متوفی: 6067102 یازدید: 50
1346 - 1396

همت پاپی

کد متوفی: 6068126 یازدید: 53
1333/01/07 - 1399/07/23

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068604 یازدید: 44
- 97/11/22

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068606 یازدید: 42
- 97/11/22

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068608 یازدید: 44
- 97/11/22

جانم طلا سگوند

کد متوفی: 6068742 یازدید: 48
۱۳۳۵۱۱۷ - ۱۳۹۹۱۱۸

اقا سید مجتبی موسوی

کد متوفی: 6069282 یازدید: 82
۱/۱۰/۴۲ - ۱۱/۱۰/۹۹

احمد غلام زاده

کد متوفی: 6069362 یازدید: 97
1339/12/19 - 1398/11/23

عبدالکریم مختاری

کد متوفی: 6069387 یازدید: 45
1336/07/01 - 1366/01/13

رضا و فخری رشنو

کد متوفی: 6070214 یازدید: 62
-

ابراهیم دفتر

کد متوفی: 6070331 یازدید: 50
-

علی شاه ماکیانی پور

کد متوفی: 6070700 یازدید: 47
- 13/11/1399

احمد وعلیدوست احمد زاده

کد متوفی: 6072604 یازدید: 58
5 /5/1364 -

کیانوش محمودی

کد متوفی: 6072782 یازدید: 51
- 13/6/1397

نیکا مرادی

کد متوفی: 6073059 یازدید: 51
18/3/93 - 30/8/98

نصرالله جودکی و فانوس جودکی

کد متوفی: 6073083 یازدید: 51
1940 - 1990

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6073839 یازدید: 51
-

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6073843 یازدید: 56
-

حاجیه خانم گوهر همتیان

کد متوفی: 6074015 یازدید: 134
1332/07/10 - 1399/10/27

غلامعلی پورمحمد

کد متوفی: 6074323 یازدید: 69
1350/02/03 - 1398/12/19

سید هاشم وسید سامان خاکباز

کد متوفی: 6074659 یازدید: 71
-

نصراله جودکی و فانوس جودکی جودکی

کد متوفی: 6075872 یازدید: 52
1960 -

رضا عبدالهی زاده

کد متوفی: 6076561 یازدید: 52
1372/11/9 - 1389/5/15

کربلایی شامل ربیعی نژاد

کد متوفی: 6077265 یازدید: 42
- 1399/12/09

نصرت الله احمدوند

کد متوفی: 6077713 یازدید: 44
-

نصرت الله احمد وند

کد متوفی: 6077714 یازدید: 53
-

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6078144 یازدید: 33
-

محمد روبخدا

کد متوفی: 6078527 یازدید: 132
1371/07/17 - 1399/08/14

غلامعلی(ملک محمد) عباسی

کد متوفی: 6079593 یازدید: 35
-

جواد پاپی

کد متوفی: 6079683 یازدید: 108
1344/07/01 - 1397/12/18

بتول ستاره

کد متوفی: 6079948 یازدید: 66
-

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 6082632 یازدید: 52
1333/1/7 - 1399/09/27

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 6082635 یازدید: 173
1333/1/7 - 1399/9/27

زری چهارمحالی

کد متوفی: 6091225 یازدید: 1241
-

خانم طلا میرزاوند

کد متوفی: 6091424 یازدید: 89
10/2/1670 - 23/2/2017

سمیه افضلیان

کد متوفی: 6091776 یازدید: 115
-

پروانه علایی

کد متوفی: 6092190 یازدید: 214
1357/6/1 - 1400/1/3

مشهدی خدایار میرپور

کد متوفی: 6093071 یازدید: 333
..... - .........

آیت الله سیدموسی میرمدرس

کد متوفی: 6093866 یازدید: 1390
1340/01/01 - 1394/01/13

قدرت شهاوند

کد متوفی: 6093930 یازدید: 50
-

کرم حسین مکناوی

کد متوفی: 6093973 یازدید: 373
۱۳۱۲/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

حاج.پیری صادقی

کد متوفی: 6094092 یازدید: 57
۱۳۲۴/۳/۲۵ - ۱۳۹۹/۵/۱۲

کیهان نجف وند

کد متوفی: 6098993 یازدید: 61
- 1400/1/25

صفر پیرولی بیرانوند

کد متوفی: 6099128 یازدید: 194
1331/06/01 - 1400/06/09

علی جابری

کد متوفی: 6099401 یازدید: 772
-

شهناز خیری پور

کد متوفی: 6099861 یازدید: 191
- 1399/02/15

خانم محمد نژاد

کد متوفی: 6099966 یازدید: 253
-

چوپان محمد نژاد

کد متوفی: 6099970 یازدید: 101
-

حاج عبداله غلامی

کد متوفی: 6100229 یازدید: 42
1314/10/6 - 1399/2/17

حاج نصرت جعفری نیا

کد متوفی: 6101430 یازدید: 63
1337/6/10 - 1390/1/26

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102684 یازدید: 50
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102803 یازدید: 57
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102804 یازدید: 214
-

رضا دیناروند

کد متوفی: 6103230 یازدید: 71
-

رضا صادقی

کد متوفی: 6103817 یازدید: 429
1.8.1305 - 1.2.1400

سعید فیضی

کد متوفی: 6104080 یازدید: 72
681370 - 1941399

عبدالحسین مهرجویان

کد متوفی: 6105254 یازدید: 1194
1333/1/1 - 1400/1/22

هاجر فرخی

کد متوفی: 6106356 یازدید: 1185
۱۳۴۳/۱/۱۹ - ۱۴۰۰/۱/۳۱

حمید رحیم خانی

کد متوفی: 6107104 یازدید: 78
1350/01/02 - 1399/10/21

حمید رحیم خانی

کد متوفی: 6107117 یازدید: 656
1350/01/02 - 1399/10/21

علی اکبر مریدی

کد متوفی: 6107165 یازدید: 398
1312/03/03 - 1400/02/05

فریدون رشنو

کد متوفی: 6107743 یازدید: 246
1340/01/01 - 1399/10/02

صالح الباجی

کد متوفی: 6107875 یازدید: 139
1335 - 1398

فاطمه قاسمپور

کد متوفی: 6108230 یازدید: 77
-

نورمحمد قائمی

کد متوفی: 6108258 یازدید: 144
-

فریده صادقی مقدم

کد متوفی: 6109605 یازدید: 298
-

ولی تقی پور

کد متوفی: 6110091 یازدید: 671
- ۱۴۰۰/۲/۱۲

سید شیرمرد میرعالی

کد متوفی: 6110508 یازدید: 83
-

پروانه میری

کد متوفی: 6110512 یازدید: 79
-

هوشنگ رحیمی

کد متوفی: 6110647 یازدید: 48
-

غلامعلی میرعالی

کد متوفی: 6112164 یازدید: 85
-

احمد جعفری

کد متوفی: 6112214 یازدید: 96
-

علی بهاروند

کد متوفی: 6112396 یازدید: 680
13410101 - 14000122

اقامراد جعفری

کد متوفی: 6112587 یازدید: 134
000000 - 000000

احسان اورامن

کد متوفی: 6113076 یازدید: 346
۱۳۶۷/۱/۹ - ۱۴۰۰/۲/۵

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113474 یازدید: 107
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113478 یازدید: 49
11/5/1342 - 18/3/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113496 یازدید: 43
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113497 یازدید: 36
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113498 یازدید: 59
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113509 یازدید: 93
1342/5/11 - 1361/4/18

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113510 یازدید: 431
1342/05/01 - 1361/04/18

محمدرحیم هیکی(الشتری)

کد متوفی: 6113947 یازدید: 43
1356/3/17 - 1399/3/23

تیمور کایدانی

کد متوفی: 6114613 یازدید: 64
- 1399/12/05

نسرین جبرئیل

کد متوفی: 6114711 یازدید: 252
1341/03/17 - 1400/02/15

حجت الله ساکی

کد متوفی: 6114765 یازدید: 37
1358 - 1372

یوسف پاپی

کد متوفی: 6114787 یازدید: 315
1315/09/03 - 1389/4/11

میرزاحسن میرزاوند

کد متوفی: 6114800 یازدید: 37
1346 - 1398/12/25

حسین خوشبخت

کد متوفی: 6117339 یازدید: 1334
1339/06/01 - 1400/02/25

آمنه فرخی

کد متوفی: 6120352 یازدید: 301
- 1400/03/04

پدربزرگ ها و پدرشوهر مادربزرگ ها ودایی جان

کد متوفی: 6120835 یازدید: 214
1339/06/06 - 1394/08/07

فاطمه ضامن

کد متوفی: 6120849 یازدید: 53
1312/10/02 - 1400/02/27

عبد اارضا سعادت فر

کد متوفی: 6122576 یازدید: 57
-

جهانگیر کارگر

کد متوفی: 6122738 یازدید: 28
1351 - 1399

حمید کشاورز

کد متوفی: 6125819 یازدید: 25
1370/03/02 -

مهتاب بستاک

کد متوفی: 6125989 یازدید: 372
- 1400/04/02

رعنا بیرانوند

کد متوفی: 6126108 یازدید: 27
-

کامران ارشیا

کد متوفی: 6134331 یازدید: 34
-

ساناز فررسن

کد متوفی: 6134491 یازدید: 59
1373/09/28 - 1400/05/02

زهرا میرزاوند

کد متوفی: 6136438 یازدید: 113
1353 - 1399/05/18

جمعه درویشی

کد متوفی: 6136957 یازدید: 72
1336/01/01 - 1359/07/17

حاجیه خانم عزت بهاروند

کد متوفی: 6138238 یازدید: 199
1329/01/01 - 1399/06/01

رستم بهاروند مطلق

کد متوفی: 6138931 یازدید: 18
1327/06/28 - 1382/05/21

شهیدرحمن پیرا

کد متوفی: 6138951 یازدید: 44
1337/03/01 - 1385/10/10

جوهر بهاروند

کد متوفی: 6139320 یازدید: 511
- 1400/05/22

جوهر بهاروند

کد متوفی: 6139493 یازدید: 203
- 1400/05/22

پیمان اعتمادی میر

کد متوفی: 6140627 یازدید: 407
1350/10/05 - 1400/04/16

فریدون باورسادیان

کد متوفی: 6141965 یازدید: 23
1338/04/02 - 1398/03/10

علیرضا یوسفی

کد متوفی: 6142005 یازدید: 77
-

سید حسن غلامی

کد متوفی: 6143195 یازدید: 22
-

نازار قلاوند(کوشکی)

کد متوفی: 6143255 یازدید: 59
-

شیرعالی احمدی

کد متوفی: 6143289 یازدید: 21
1315/09/01 - 1400/05/04

جلال میرچناری

کد متوفی: 6146717 یازدید: 296
1370/06/30 - 1400/05/18

جلال میرچناری

کد متوفی: 6146799 یازدید: 28
1370/06/30 - 1400/05/18

عبدالرضا کُلائی

کد متوفی: 6146896 یازدید: 118
1332/01/01 - 1391/01/28

معصومه اسکندری زاده

کد متوفی: 6147245 یازدید: 765
1360/03/08 - 1400/06/02

شاهمراد قلاوند

کد متوفی: 6148934 یازدید: 17
1333/05/14 - 1400/03/11

محمدحسین ساکی

کد متوفی: 6149202 یازدید: 15
-

بانو زری بهزادیان

کد متوفی: 6149398 یازدید: 654
1359/01/07 - 1400/06/16

مهری محمدی

کد متوفی: 6149803 یازدید: 17
1363/01/01 - 1400/06/15

نادر اقا قلاوند

کد متوفی: 6149882 یازدید: 510
- 1400/06/18

علی احمدی مبرا (انصاری)

کد متوفی: 6150263 یازدید: 108
1356/06/30 - 1399/06/24

حسین دانشپور

کد متوفی: 6152103 یازدید: 100
1318/08/10 - 1384/06/27

محمدعلی طافی و مرحومه مریم سکوند

کد متوفی: 6153067 یازدید: 192
-

همکاران فرهنگی صدیق راد نظری طرفی

کد متوفی: 6154625 یازدید: 1316
-

حاجیه طلا مرادی

کد متوفی: 6154710 یازدید: 121
1320/01/01 - 1400/07/07

زینب احسانی

کد متوفی: 6155102 یازدید: 53
1355/01/01 - 1400/07/02

زینب احسانی

کد متوفی: 6155108 یازدید: 573
1354/10/04 - 1400/07/02

حسن نژادحسینی

کد متوفی: 6155447 یازدید: 695
- 1399/07/15

روح بخیر گچی آسترکی و علی شاه بهرامی آسترکی

کد متوفی: 6155454 یازدید: 16
1310/02/02 - 1374/02/06

مرحوم کوروش میردریکوند

کد متوفی: 6155799 یازدید: 13
-

کوروش میردریکوند

کد متوفی: 6155861 یازدید: 64
-

دکتر محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156290 یازدید: 47
- 1400/07/14

دکتر محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156304 یازدید: 35
- 1400/07/14

میلاد کرامت نژاد

کد متوفی: 6156378 یازدید: 15
-

محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156414 یازدید: 16
1351/01/01 -

مهدی میرچناری

کد متوفی: 6157633 یازدید: 10
1367/03/01 - 1400/07/20

سیده حنیفه موسوی

کد متوفی: 6159919 یازدید: 10
- 1399/08/15

قدم خیر چنداز

کد متوفی: 6160918 یازدید: 58
1314/04/02 - 1400/08/09

فاطمه کله جویی

کد متوفی: 6162240 یازدید: 3
-

فاطمه رواتی دزفولی

کد متوفی: 6162680 یازدید: 275
-

حاجیه خانم تقی پوررشید

کد متوفی: 6162992 یازدید: 36
1309/01/01 - 1399/09/06

محمدحسین گلبهاری

کد متوفی: 6163182 یازدید: 1
-

فیض‌اله فاضلی ترک

کد متوفی: 6163438 یازدید: 146
-

رستم همتی

کد متوفی: 6163481 یازدید: 146
- 1400/08/08

فوزیه زمانیان

کد متوفی: 6164008 یازدید: 17
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید