آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اندیمشک

سلطان بهروزی

کد متوفی: 1623 یازدید: 320
-

محسن مختاری نیا

کد متوفی: 4425 یازدید: 469
-

مشدی عباس راهی زاده وزلقی

کد متوفی: 5085 یازدید: 219
-

برزو دانش فرد

کد متوفی: 5902 یازدید: 326
-

حیاتقلی الماس نژاد

کد متوفی: 5955 یازدید: 324
-

همایون حبیبی

کد متوفی: 5964 یازدید: 307
-

غلامعلی حبیبی

کد متوفی: 5967 یازدید: 356
-

منوچهر درویشی

کد متوفی: 6422 یازدید: 273
-

طاهره مرادی

کد متوفی: 6726 یازدید: 255
-

عباس علی زاده گماری

کد متوفی: 7078 یازدید: 247
-

عباس علیزاده گماری

کد متوفی: 7083 یازدید: 338
-

روح افزا براری

کد متوفی: 7109 یازدید: 229
-

آسیدبراتعلی حسینی احمد فداله

کد متوفی: 7345 یازدید: 237
-

مهری جان ممتازان مهرجان ممتازان

کد متوفی: 7464 یازدید: 207
-

زهرا کریمی

کد متوفی: 8095 یازدید: 415
-

خدارحم حیدرنژاد

کد متوفی: 8271 یازدید: 217
-

سیده مریم موسوی

کد متوفی: 8360 یازدید: 223
-

فرنگیس اتابکی

کد متوفی: 9036 یازدید: 201
-

علی فتح پورقادری ( الیتیم )

کد متوفی: 9091 یازدید: 230
-

علی شاه داوودی نیا ( الیتیم )

کد متوفی: 9094 یازدید: 168
-

داریوش داوودی نیا ( الیتیم )

کد متوفی: 9097 یازدید: 377
-

دنیا آبنار

کد متوفی: 10946 یازدید: 362
-

زلیخا حمیدی فر

کد متوفی: 11454 یازدید: 227
-

زلیخا حمیدی فر

کد متوفی: 11457 یازدید: 224
-

ابراهیم نجات

کد متوفی: 12617 یازدید: 253
-

خانمحمد بــکران

کد متوفی: 12910 یازدید: 228
-

مرادحسین بابایی

کد متوفی: 12962 یازدید: 204
-

احمد احمدی

کد متوفی: 14262 یازدید: 230
-

سیف اله میرعالی

کد متوفی: 14389 یازدید: 254
-

حاجی جودکی

کد متوفی: 15907 یازدید: 208
-

زهرا سبحانی

کد متوفی: 16088 یازدید: 380
-

اشرف دریکوند

کد متوفی: 16107 یازدید: 316
-

حاج علی محمد حسین پلیس

کد متوفی: 16389 یازدید: 747
-

پایدار دریکوندی

کد متوفی: 16616 یازدید: 275
-

محمدعلی ارغوان شهاوند

کد متوفی: 17375 یازدید: 332
-

سبزعلی ارغوان شهاوند

کد متوفی: 17381 یازدید: 311
-

یزدان یارحسنی

کد متوفی: 17476 یازدید: 218
-

هادی اکبری

کد متوفی: 17681 یازدید: 467
-

غلامرضا بختیاری دزفولی

کد متوفی: 17851 یازدید: 304
-

غلامرضا بختیاری دزفولی

کد متوفی: 17853 یازدید: 240
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 18585 یازدید: 252
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 18588 یازدید: 347
-

احسان خرم دین

کد متوفی: 18632 یازدید: 340
-

شهید تیمور غلامزاده

کد متوفی: 19362 یازدید: 318
-

شاهین غلامزاده

کد متوفی: 19374 یازدید: 265
-

مهرعلی ( شیخ حسین ) رمضانی

کد متوفی: 19612 یازدید: 238
-

امیرمحمد کله جویی

کد متوفی: 21920 یازدید: 349
-

رحم خدا هادی منش

کد متوفی: 21926 یازدید: 251
-

عباس اقبالی

کد متوفی: 21992 یازدید: 230
-

فاطمه جعفری

کد متوفی: 22020 یازدید: 188
-

علی عزیزیان

کد متوفی: 22172 یازدید: 223
-

حاج عباس بیچارگله دار

کد متوفی: 22285 یازدید: 220
-

حسین سهرابی کیا(قلاوند)

کد متوفی: 22442 یازدید: 221
-

معصومعلی میرعالی

کد متوفی: 22497 یازدید: 218
-

حسین سهرابی کیا (قلاوند)

کد متوفی: 22511 یازدید: 220
-

عباس اقبالی

کد متوفی: 22606 یازدید: 250
-

قدرت الله فتح الهی

کد متوفی: 22782 یازدید: 223
-

احسان خرمدین

کد متوفی: 22849 یازدید: 244
-

رضا نوری نژاد

کد متوفی: 23457 یازدید: 320
-

محمد میری

کد متوفی: 23686 یازدید: 209
-

حاج علی لشنی

کد متوفی: 23724 یازدید: 150
-

سید حاجی محسنی

کد متوفی: 24554 یازدید: 213
-

سید حاجی محسنی

کد متوفی: 24562 یازدید: 277
-

مجتبی قیطاسی

کد متوفی: 24899 یازدید: 234
-

مهدی، هادی ،مرتضی کشاورز

کد متوفی: 25216 یازدید: 258
-

حـجــت اله الفتـــی

کد متوفی: 25276 یازدید: 241
-

محمد و زینب پاپی

کد متوفی: 25430 یازدید: 227
-

حاج محمد و حاجیه زینب پاپی

کد متوفی: 25504 یازدید: 291
-

حمیدرضا جودکی

کد متوفی: 26578 یازدید: 245
-

قدرت فتح الهی

کد متوفی: 27971 یازدید: 258
-

فوزیه نیسی

کد متوفی: 34092 یازدید: 217
-

خدارحم عیسوند محمودی

کد متوفی: 40003 یازدید: 371
-

ابوالفضل ملوندی

کد متوفی: 40127 یازدید: 340
-

سیف الله میرعالی

کد متوفی: 42778 یازدید: 164
-

سید سیف اله میرعالی

کد متوفی: 43068 یازدید: 395
۱۳۲۶ - ۱۳۸۹/۳/۱۶

علی قاسمی

کد متوفی: 44966 یازدید: 195
-

صید علی دوامی

کد متوفی: 45620 یازدید: 245
-

‌ صید علی دوامی

کد متوفی: 45625 یازدید: 229
-

جهانبخش گودرزی

کد متوفی: 50964 یازدید: 406
-

شکر خدا پیرزمان

کد متوفی: 51273 یازدید: 317
-

ملیحه رشنو

کد متوفی: 51618 یازدید: 178
-

غلامحسین قاسم جوکار

کد متوفی: 52468 یازدید: 163
-

نوه لیلاسلیمانی

کد متوفی: 54492 یازدید: 161
-

افشین میری

کد متوفی: 55558 یازدید: 250
-

اسماعیل صفائیان

کد متوفی: 56459 یازدید: 200
-

علی مراد عابدیان

کد متوفی: 56573 یازدید: 170
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 56921 یازدید: 171
-

اله یار مرادی

کد متوفی: 58595 یازدید: 203
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62768 یازدید: 154
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62824 یازدید: 145
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 62872 یازدید: 279
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 63241 یازدید: 189
-

کرم احمدی نسب

کد متوفی: 63453 یازدید: 163
-

کرم احمدی نسب

کد متوفی: 63480 یازدید: 170
-

فریده بستاک

کد متوفی: 64957 یازدید: 171
-

حبیب دهباشی بهبهانی

کد متوفی: 67335 یازدید: 163
-

شیخ سبزخدا گرمسیریان

کد متوفی: 67870 یازدید: 202
-

شیخ سبزخدا گرمسیریان

کد متوفی: 67999 یازدید: 233
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 71154 یازدید: 167
-

شهیدمحسن فخری زاده

کد متوفی: 71190 یازدید: 149
-

محمدرضا قلی سگوند

کد متوفی: 72306 یازدید: 209
-

محمد رضا قلی سگوند

کد متوفی: 72319 یازدید: 169
-

حمید حسنوند

کد متوفی: 72340 یازدید: 170
-

نصرت مشهدپور

کد متوفی: 72980 یازدید: 155
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 72999 یازدید: 137
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 73484 یازدید: 211
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 73499 یازدید: 226
-

اصغر البرزی

کد متوفی: 74871 یازدید: 172
-

زینت ۱جباری

کد متوفی: 75469 یازدید: 130
-

زینب جباری

کد متوفی: 75476 یازدید: 155
-

طاهر پورمراد

کد متوفی: 75872 یازدید: 209
-

عبدالکریم شرفی

کد متوفی: 77921 یازدید: 1652
-

محمدنقی پویان

کد متوفی: 78037 یازدید: 178
-

مرحومه زینب اسکندریان

کد متوفی: 78472 یازدید: 197
-

خدامراد قلاوند

کد متوفی: 79153 یازدید: 166
-

ولی اله کرکی

کد متوفی: 79993 یازدید: 784
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002037 یازدید: 216
-

هادی نصیر فروزی

کد متوفی: 6002137 یازدید: 178
-

پری جان پاپی

کد متوفی: 6002262 یازدید: 224
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002265 یازدید: 178
-

حاج جعفر نصیری

کد متوفی: 6002435 یازدید: 176
-

غلامعلی حسین پور

کد متوفی: 6004804 یازدید: 157
-

نسرین گل اندام

کد متوفی: 6007315 یازدید: 197
-

علی سرداری

کد متوفی: 6007612 یازدید: 201
-

عجیده - پری جان سگوند -پاپی

کد متوفی: 6008788 یازدید: 181
-

حاجی مراد خلیلی‌فر

کد متوفی: 6008949 یازدید: 511
-

بمانعلی رشنو

کد متوفی: 6009420 یازدید: 234
-

حلیمه خاتون صادقی

کد متوفی: 6009715 یازدید: 199
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6010714 یازدید: 194
-

حاج محمد کیهانی

کد متوفی: 6011017 یازدید: 242
-

بلقیص مختاری

کد متوفی: 6012379 یازدید: 219
-

ناصر سوباط

کد متوفی: 6013480 یازدید: 180
-

دنیا آبنار

کد متوفی: 6015968 یازدید: 161
-

حاجیه خانم فاطمه اکبری

کد متوفی: 6018738 یازدید: 527
-

زهرا بیرانوند

کد متوفی: 6019138 یازدید: 180
-

مراد پاپی

کد متوفی: 6020135 یازدید: 170
-

علون سرابی

کد متوفی: 6020720 یازدید: 178
-

الیاس محمدیان

کد متوفی: 6021524 یازدید: 196
-

مرحومه سمیرا شنبه زاده

کد متوفی: 6022683 یازدید: 269
-

حاج عبدالرحیم رافع

کد متوفی: 6023030 یازدید: 293
-

محمد جوزائی

کد متوفی: 6023272 یازدید: 166
-

امین بهرامی

کد متوفی: 6023428 یازدید: 233
-

ساره علیزاده

کد متوفی: 6025845 یازدید: 179
-

اسماعیل صفاییان

کد متوفی: 6026902 یازدید: 186
-

مراد پاپی

کد متوفی: 6027068 یازدید: 179
-

حمید کاوندی

کد متوفی: 6027421 یازدید: 210
-

صادق حسن زاده

کد متوفی: 6029638 یازدید: 180
-

بهروز رحیمی

کد متوفی: 6031980 یازدید: 221
-

بهروز رحیمی

کد متوفی: 6031983 یازدید: 233
-

حاج عبدالامیر خشت کار ( خوشکار)

کد متوفی: 6032024 یازدید: 171
-

حاج عبدالامیر خشتکار

کد متوفی: 6032609 یازدید: 157
-

رضا میردریکوند

کد متوفی: 6032649 یازدید: 166
-

شادی سهرابی

کد متوفی: 6032662 یازدید: 196
-

زیبا سبزواری

کد متوفی: 6032669 یازدید: 168
-

نداریم نداریم

کد متوفی: 6032816 یازدید: 174
-

بهمن جودکی

کد متوفی: 6032888 یازدید: 242
-

حاج محمد علی نعمت

کد متوفی: 6034380 یازدید: 173
-

. پاپی

کد متوفی: 6034452 یازدید: 219
-

محمد روبخدا

کد متوفی: 6034825 یازدید: 172
-

زهرا سبزی

کد متوفی: 6036472 یازدید: 194
-

صحبت الله نجفوند

کد متوفی: 6036864 یازدید: 1516
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038094 یازدید: 204
-

رضا حسنی

کد متوفی: 6040298 یازدید: 205
-

امیر زارعی

کد متوفی: 6040312 یازدید: 219
-

سهراب نصیری

کد متوفی: 6040383 یازدید: 178
-

مشهدی پرویز میررضایی

کد متوفی: 6040441 یازدید: 185
-

حاجیه خانوم نرگس امیدیان

کد متوفی: 6040490 یازدید: 197
-

آزاده امامیان آباده

کد متوفی: 6040495 یازدید: 232
-

سردار سلیمانی سردار سلیمانی

کد متوفی: 6040708 یازدید: 179
-

هاشم تیموری

کد متوفی: 6040989 یازدید: 186
-

جوان ناکام علی کرمی

کد متوفی: 6041091 یازدید: 184
-

علی کرمی

کد متوفی: 6041148 یازدید: 240
-

محمد علی یاقوت پور

کد متوفی: 6041279 یازدید: 211
-

خان بزرگ بزرگی

کد متوفی: 6041342 یازدید: 173
-

خان بزرگ بزرگی

کد متوفی: 6041345 یازدید: 187
-

حاجیعلی یاراحمدی

کد متوفی: 6042010 یازدید: 193
-

کریم رضایی میرقاید

کد متوفی: 6042024 یازدید: 178
-

جمعه رضایی میرقاید

کد متوفی: 6042192 یازدید: 187
-

غلام الحسین قاسمی

کد متوفی: 6042682 یازدید: 149
-

زهرا بیرانوند

کد متوفی: 6044247 یازدید: 165
-

مشهدی خانزاده دلفان

کد متوفی: 6044843 یازدید: 193
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045540 یازدید: 210
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045546 یازدید: 219
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045560 یازدید: 219
-

ابراهیم طاهری

کد متوفی: 6045584 یازدید: 210
-

فاطمه کاظمی

کد متوفی: 6045625 یازدید: 187
-

خسرو فرهادی کیا

کد متوفی: 6045640 یازدید: 182
-

علی کاکی

کد متوفی: 6046096 یازدید: 217
-

داریوش شیخ آزادی

کد متوفی: 6047872 یازدید: 187
-

اشرفی دریکوندی

کد متوفی: 6050707 یازدید: 183
-

صادق طلوع

کد متوفی: 6053235 یازدید: 158
-

مریم مهروش

کد متوفی: 6057917 یازدید: 164
-

عبدالکریم روشنی

کد متوفی: 6057999 یازدید: 159
-

حاج بیژن غلام منگری

کد متوفی: 6059517 یازدید: 239
-

مریم (سلطنت) مهروش

کد متوفی: 6059844 یازدید: 227
- 1399/10/28

گل نازار کرکی

کد متوفی: 6060576 یازدید: 196
-

سید مجتبی موسوی

کد متوفی: 6060757 یازدید: 142
-

کربلایی داریوش شیخ آزادی

کد متوفی: 6065427 یازدید: 1002
01/01/1343 - 20/10/1399

حسن و کرمجان صادقی

کد متوفی: 6065995 یازدید: 194
1900 -

ماهنگار و حسین داوری

کد متوفی: 6066058 یازدید: 303
01/01/1330 - 10/6/97

مسعود کریمی

کد متوفی: 6066829 یازدید: 129
13/11/1342 - 23/2/1375

کربلایی حسین چشمه روشن

کد متوفی: 6067079 یازدید: 175
1357/10/1 - 1399/11/10

زیبا سبزواری

کد متوفی: 6067102 یازدید: 170
1346/05/03 - 1396/08/19

همت پاپی

کد متوفی: 6068126 یازدید: 144
1333/01/07 - 1399/07/23

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068604 یازدید: 141
- 97/11/22

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068606 یازدید: 145
- 97/11/22

منوچهر روشن قیاس

کد متوفی: 6068608 یازدید: 126
- 97/11/22

جانم طلا سگوند

کد متوفی: 6068742 یازدید: 182
۱۳۳۵۱۱۷ - ۱۳۹۹۱۱۸

اقا سید مجتبی موسوی

کد متوفی: 6069282 یازدید: 183
۱/۱۰/۴۲ - ۱۱/۱۰/۹۹

احمد غلام زاده

کد متوفی: 6069362 یازدید: 229
1339/12/19 - 1398/11/23

عبدالکریم مختاری

کد متوفی: 6069387 یازدید: 146
1336/07/01 - 1366/01/13

رضا و فخری رشنو

کد متوفی: 6070214 یازدید: 173
-

ابراهیم دفتر

کد متوفی: 6070331 یازدید: 163
-

علی شاه ماکیانی پور

کد متوفی: 6070700 یازدید: 143
- 13/11/1399

احمد وعلیدوست احمد زاده

کد متوفی: 6072604 یازدید: 178
5 /5/1364 -

کیانوش محمودی

کد متوفی: 6072782 یازدید: 155
- 13/6/1397

نیکا مرادی

کد متوفی: 6073059 یازدید: 198
18/3/93 - 30/8/98

نصرالله جودکی و فانوس جودکی

کد متوفی: 6073083 یازدید: 157
1940 - 1990

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6073839 یازدید: 142
-

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6073843 یازدید: 168
-

حاجیه خانم گوهر همتیان

کد متوفی: 6074015 یازدید: 241
1332/07/10 - 1399/10/27

غلامعلی پورمحمد

کد متوفی: 6074323 یازدید: 164
1350/02/03 - 1398/12/19

سید هاشم وسید سامان خاکباز

کد متوفی: 6074659 یازدید: 240
-

نصراله جودکی و فانوس جودکی جودکی

کد متوفی: 6075872 یازدید: 145
1960 -

رضا عبدالهی زاده

کد متوفی: 6076561 یازدید: 142
1372/11/9 - 1389/5/15

کربلایی شامل ربیعی نژاد

کد متوفی: 6077265 یازدید: 157
- 1399/12/09

نصرت الله احمدوند

کد متوفی: 6077713 یازدید: 173
-

نصرت الله احمد وند

کد متوفی: 6077714 یازدید: 150
-

مرضیه سپهوند

کد متوفی: 6078144 یازدید: 132
-

محمد روبخدا

کد متوفی: 6078527 یازدید: 246
1371/07/17 - 1399/08/14

غلامعلی(ملک محمد) عباسی

کد متوفی: 6079593 یازدید: 152
-

جواد پاپی

کد متوفی: 6079683 یازدید: 557
1344/07/01 - 1397/12/18

بتول ستاره

کد متوفی: 6079948 یازدید: 209
-

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 6082632 یازدید: 171
1333/1/7 - 1399/09/27

حاج علی ایمانی

کد متوفی: 6082635 یازدید: 293
1333/1/7 - 1399/9/27

زری چهارمحالی

کد متوفی: 6091225 یازدید: 1633
-

خانم طلا میرزاوند

کد متوفی: 6091424 یازدید: 196
10/2/1670 - 23/2/2017

سمیه افضلیان

کد متوفی: 6091776 یازدید: 236
-

پروانه علایی

کد متوفی: 6092190 یازدید: 337
1357/6/1 - 1400/1/3

مشهدی خدایار میرپور

کد متوفی: 6093071 یازدید: 428
..... - .........

آیت الله سیدموسی میرمدرس

کد متوفی: 6093866 یازدید: 1549
1340/01/01 - 1394/01/13

قدرت شهاوند

کد متوفی: 6093930 یازدید: 171
-

کرم حسین مکناوی

کد متوفی: 6093973 یازدید: 587
۱۳۱۲/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

حاج.پیری صادقی

کد متوفی: 6094092 یازدید: 157
۱۳۲۴/۳/۲۵ - ۱۳۹۹/۵/۱۲

کیهان نجف وند

کد متوفی: 6098993 یازدید: 163
- 1400/1/25

صفر پیرولی بیرانوند

کد متوفی: 6099128 یازدید: 355
1331/06/01 - 1400/06/09

علی جابری

کد متوفی: 6099401 یازدید: 895
-

شهناز خیری پور

کد متوفی: 6099861 یازدید: 300
- 1399/02/15

خانم محمد نژاد

کد متوفی: 6099966 یازدید: 348
-

چوپان محمد نژاد

کد متوفی: 6099970 یازدید: 189
-

حاج عبداله غلامی

کد متوفی: 6100229 یازدید: 125
1314/10/6 - 1399/2/17

حاج نصرت جعفری نیا

کد متوفی: 6101430 یازدید: 212
1337/6/10 - 1390/1/26

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102684 یازدید: 138
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102803 یازدید: 167
-

فرخی قلاوند

کد متوفی: 6102804 یازدید: 316
-

رضا دیناروند

کد متوفی: 6103230 یازدید: 176
-

رضا صادقی

کد متوفی: 6103817 یازدید: 534
1.8.1305 - 1.2.1400

سعید فیضی

کد متوفی: 6104080 یازدید: 218
681370 - 1941399

عبدالحسین مهرجویان

کد متوفی: 6105254 یازدید: 1332
1333/1/1 - 1400/1/22

هاجر فرخی

کد متوفی: 6106356 یازدید: 1304
۱۳۴۳/۱/۱۹ - ۱۴۰۰/۱/۳۱

حمید رحیم خانی

کد متوفی: 6107104 یازدید: 249
1350/01/02 - 1399/10/21

حمید رحیم خانی

کد متوفی: 6107117 یازدید: 857
1350/01/02 - 1399/10/21

علی اکبر مریدی

کد متوفی: 6107165 یازدید: 502
1312/03/03 - 1400/02/05

فریدون رشنو

کد متوفی: 6107743 یازدید: 391
1340/01/01 - 1399/10/02

صالح الباجی

کد متوفی: 6107875 یازدید: 306
1335 - 1398

فاطمه قاسمپور

کد متوفی: 6108230 یازدید: 171
-

نورمحمد قائمی

کد متوفی: 6108258 یازدید: 251
-

فریده صادقی مقدم

کد متوفی: 6109605 یازدید: 445
-

ولی تقی پور

کد متوفی: 6110091 یازدید: 846
- ۱۴۰۰/۲/۱۲

سید شیرمرد میرعالی

کد متوفی: 6110508 یازدید: 180
-

پروانه میری

کد متوفی: 6110512 یازدید: 205
-

هوشنگ رحیمی

کد متوفی: 6110647 یازدید: 164
-

غلامعلی میرعالی

کد متوفی: 6112164 یازدید: 223
-

احمد جعفری

کد متوفی: 6112214 یازدید: 217
-

علی بهاروند

کد متوفی: 6112396 یازدید: 1170
13410101 - 14000122

اقامراد جعفری

کد متوفی: 6112587 یازدید: 267
000000 - 000000

احسان اورامن

کد متوفی: 6113076 یازدید: 512
۱۳۶۷/۱/۹ - ۱۴۰۰/۲/۵

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113496 یازدید: 171
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113497 یازدید: 157
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113498 یازدید: 211
11/5/1342 - 18/4/1361

خدارحم شهاوند

کد متوفی: 6113510 یازدید: 722
1342/05/01 - 1361/04/18

تیمور کایدانی

کد متوفی: 6114613 یازدید: 328
- 1399/12/05

نسرین جبرئیل

کد متوفی: 6114711 یازدید: 332
1341/03/17 - 1400/02/15

حجت الله ساکی

کد متوفی: 6114765 یازدید: 128
1358 - 1372

یوسف پاپی

کد متوفی: 6114787 یازدید: 498
1315/09/03 - 1389/4/11

میرزاحسن میرزاوند

کد متوفی: 6114800 یازدید: 138
1346 - 1398/12/25

حسین خوشبخت

کد متوفی: 6117339 یازدید: 1853
1339/06/01 - 1400/02/25

آمنه فرخی

کد متوفی: 6120352 یازدید: 418
- 1400/03/04

پدربزرگ ها و پدرشوهر مادربزرگ ها ودایی جان

کد متوفی: 6120835 یازدید: 310
1339/06/06 - 1394/08/07

فاطمه ضامن

کد متوفی: 6120849 یازدید: 138
1312/10/02 - 1400/02/27

عبد اارضا سعادت فر

کد متوفی: 6122576 یازدید: 165
-

جهانگیر کارگر

کد متوفی: 6122738 یازدید: 113
1351 - 1399

حمید کشاورز

کد متوفی: 6125819 یازدید: 119
1370/03/02 -

مهتاب بستاک

کد متوفی: 6125989 یازدید: 640
- 1400/04/02

رعنا بیرانوند

کد متوفی: 6126108 یازدید: 121
-

کامران ارشیا

کد متوفی: 6134331 یازدید: 210
-

ساناز فررسن

کد متوفی: 6134491 یازدید: 240
1373/09/28 - 1400/05/02

زهرا میرزاوند

کد متوفی: 6136438 یازدید: 365
1353 - 1399/05/18

جمعه درویشی

کد متوفی: 6136957 یازدید: 190
1336/01/01 - 1359/07/17

حاجیه خانم عزت بهاروند

کد متوفی: 6138238 یازدید: 337
1329/01/01 - 1399/06/01

رستم بهاروند مطلق

کد متوفی: 6138931 یازدید: 92
1327/06/28 - 1382/05/21

شهیدرحمن پیرا

کد متوفی: 6138951 یازدید: 153
1337/03/01 - 1385/10/10

جوهر بهاروند

کد متوفی: 6139320 یازدید: 631
- 1400/05/22

جوهر بهاروند

کد متوفی: 6139493 یازدید: 301
- 1400/05/22

پیمان اعتمادی میر

کد متوفی: 6140627 یازدید: 543
1350/10/05 - 1400/04/16

فریدون باورسادیان

کد متوفی: 6141965 یازدید: 145
1338/04/02 - 1398/03/10

علیرضا یوسفی

کد متوفی: 6142005 یازدید: 171
-

سید حسن غلامی

کد متوفی: 6143195 یازدید: 134
-

نازار قلاوند(کوشکی)

کد متوفی: 6143255 یازدید: 182
-

شیرعالی احمدی

کد متوفی: 6143289 یازدید: 115
1315/09/01 - 1400/05/04

جلال میرچناری

کد متوفی: 6146717 یازدید: 502
1370/06/30 - 1400/05/18

جلال میرچناری

کد متوفی: 6146799 یازدید: 141
1370/06/30 - 1400/05/18

عبدالرضا کُلائی

کد متوفی: 6146896 یازدید: 204
1332/01/01 - 1391/01/28

معصومه اسکندری زاده

کد متوفی: 6147245 یازدید: 912
1360/03/08 - 1400/06/02

شاهمراد قلاوند

کد متوفی: 6148934 یازدید: 96
1333/05/14 - 1400/03/11

محمدحسین ساکی

کد متوفی: 6149202 یازدید: 109
-

بانو زری بهزادیان

کد متوفی: 6149398 یازدید: 1357
1359/01/07 - 1400/06/16

مهری محمدی

کد متوفی: 6149803 یازدید: 92
1363/01/01 - 1400/06/15

نادر اقا قلاوند

کد متوفی: 6149882 یازدید: 669
- 1400/06/18

علی احمدی مبرا (انصاری)

کد متوفی: 6150263 یازدید: 210
1356/06/30 - 1399/06/24

حسین دانشپور

کد متوفی: 6152103 یازدید: 202
1318/08/10 - 1384/06/27

محمدعلی طافی و مرحومه مریم سکوند

کد متوفی: 6153067 یازدید: 290
-

همکاران فرهنگی صدیق راد نظری طرفی

کد متوفی: 6154625 یازدید: 1414
-

حاجیه طلا مرادی

کد متوفی: 6154710 یازدید: 262
1320/01/01 - 1400/07/07

زینب احسانی

کد متوفی: 6155102 یازدید: 242
1355/01/01 - 1400/07/02

زینب احسانی

کد متوفی: 6155108 یازدید: 722
1354/10/04 - 1400/07/02

حسن نژادحسینی

کد متوفی: 6155447 یازدید: 872
- 1399/07/15

روح بخیر گچی آسترکی و علی شاه بهرامی آسترکی

کد متوفی: 6155454 یازدید: 112
1310/02/02 - 1374/02/06

مرحوم کوروش میردریکوند

کد متوفی: 6155799 یازدید: 97
-

کوروش میردریکوند

کد متوفی: 6155861 یازدید: 165
-

دکتر محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156290 یازدید: 470
- 1400/07/14

دکتر محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156304 یازدید: 163
- 1400/07/14

میلاد کرامت نژاد

کد متوفی: 6156378 یازدید: 101
-

محمدرضا پاپی

کد متوفی: 6156414 یازدید: 98
1351/01/01 -

مهدی میرچناری

کد متوفی: 6157633 یازدید: 240
1367/03/01 - 1400/07/20

سیده حنیفه موسوی

کد متوفی: 6159919 یازدید: 179
- 1399/08/15

قدم خیر چنداز

کد متوفی: 6160918 یازدید: 171
1314/04/02 - 1400/08/09

فاطمه کله جویی

کد متوفی: 6162240 یازدید: 89
-

فاطمه رواتی دزفولی

کد متوفی: 6162680 یازدید: 355
-

حاجیه خانم تقی پوررشید

کد متوفی: 6162992 یازدید: 214
1309/01/01 - 1399/09/06

محمدحسین گلبهاری

کد متوفی: 6163182 یازدید: 212
-

فیض‌اله فاضلی ترک

کد متوفی: 6163438 یازدید: 282
-

رستم همتی

کد متوفی: 6163481 یازدید: 255
- 1400/08/08

کربلایی بمانعلی رشنو

کد متوفی: 6169510 یازدید: 64
-

علی شکوهی زاده

کد متوفی: 6170474 یازدید: 247
1348/06/15 - 1398/03/20

مرحومه شاهی جان بیکی آبباریک فرزند بیکلر

کد متوفی: 6170523 یازدید: 226
1305/07/05 - 1399/06/29

فاطمه نجدی

کد متوفی: 6171212 یازدید: 117
-

معصومه باقری

کد متوفی: 6171626 یازدید: 494
1342/05/19 - 1400/10/09

غلامرضا رزاقی

کد متوفی: 6172473 یازدید: 138
-

بمانعلی رشنو

کد متوفی: 6173281 یازدید: 60
-

رضا نظری نسب

کد متوفی: 6173419 یازدید: 114
1356/07/01 - 1400/06/23

حاج عبدالکریم نژادحسینی

کد متوفی: 6174357 یازدید: 205
-

فاطمه فارسی

کد متوفی: 6174528 یازدید: 210
-

فرنگ صادقی

کد متوفی: 6174688 یازدید: 85
1336/03/09 - 1400/03/08

نرگس رشنو

کد متوفی: 6174916 یازدید: 136
- 1400/10/21

مریم پاپی

کد متوفی: 6175253 یازدید: 601
1345/08/03 - 1398/02/02

عبدالرضا پاپی

کد متوفی: 6175740 یازدید: 72
-

عبدالرضا پاپی

کد متوفی: 6175741 یازدید: 59
-

عباس رستمی

کد متوفی: 6176505 یازدید: 370
- 1400/10/30

محمد حسین معتمدی

کد متوفی: 6177566 یازدید: 145
-

زینب فلاح

کد متوفی: 6178033 یازدید: 117
1326/07/20 - 1395/10/07

حسن میرعالی

کد متوفی: 6178062 یازدید: 327
1353/03/05 - 1400/11/10

سید حیدر حسینی

کد متوفی: 6178296 یازدید: 70
1366/04/04 - 1397/11/29

سیدحیدر حسینی

کد متوفی: 6178297 یازدید: 170
1366/04/04 - 1397/11/29

سنگینه سنگینه سگوند

کد متوفی: 6180082 یازدید: 46
-

سنگینه سگوند

کد متوفی: 6180083 یازدید: 86
-

صفرعلی قلاوند

کد متوفی: 6180523 یازدید: 100
- 1396/04/10

مشهدیه اسما کرکی

کد متوفی: 6180571 یازدید: 144
1331/01/01 - 1399/05/22

ابولفت رشنووندعباسی

کد متوفی: 6181469 یازدید: 236
- 1398/03/05

عمو جان

کد متوفی: 6181576 یازدید: 59
-

عمو جان

کد متوفی: 6181647 یازدید: 67
-

محمدحسین بهاروند

کد متوفی: 6184042 یازدید: 2436
- 1400/12/04

فرزانه پورشجاعیان

کد متوفی: 6185140 یازدید: 59
-

فرزانه پورشجاعیان

کد متوفی: 6185144 یازدید: 198
- 1400/12/08

کربلایی صفر مریدی

کد متوفی: 6185924 یازدید: 422
1347/08/01 - 1400/12/10

قاسم نقی زاده

کد متوفی: 6186789 یازدید: 49
-

قاسم نقی زاده

کد متوفی: 6186790 یازدید: 126
1340/01/01 - 1400/01/02

ماشاالله صادقی

کد متوفی: 6187182 یازدید: 902
-

حاجیه خانم قرص دولت جانفزا

کد متوفی: 6187358 یازدید: 222
1328/12/28 - 1400/11/05

قاسم نقی زاده

کد متوفی: 6187438 یازدید: 174
1340/01/01 - 1400/01/02

زنده یاد قاسم نقی زاده

کد متوفی: 6187442 یازدید: 112
1340/01/01 - 1400/02/01

داراب میرمنگره

کد متوفی: 6187764 یازدید: 56
1335/02/04 - 1397/12/22

قاسم نقی زاده

کد متوفی: 6187813 یازدید: 50
-

کبری سهرابی

کد متوفی: 6188008 یازدید: 129
1348/06/01 - 1400/06/13

ابراهیم کرد

کد متوفی: 6188080 یازدید: 107
1318/03/01 - 1383/01/28

احسان کربلایی پور

کد متوفی: 6188859 یازدید: 50
-

محمدجعفر دل افروز

کد متوفی: 6189135 یازدید: 841
-

حسن خان بهاروند

کد متوفی: 6189207 یازدید: 353
1312/03/15 - 1399/11/26

حسین حسینی منش

کد متوفی: 6189322 یازدید: 129
-

هما درویش وند

کد متوفی: 6189528 یازدید: 74
1323/03/04 - 1400/12/01

ناصر قنبرزاده

کد متوفی: 6190285 یازدید: 85
1362/10/08 - 1388/08/18

ناصر قنبرزاده

کد متوفی: 6190287 یازدید: 99
1362/10/08 - 1388/08/18

ناصر قنبرزاده

کد متوفی: 6190288 یازدید: 70
1362/10/08 - 1388/08/18

ناصر قنبرزاده

کد متوفی: 6190292 یازدید: 105
1362/10/08 - 1388/08/18

سجاد و محمد سپهر نوریان و مومنی

کد متوفی: 6190391 یازدید: 73
1385/01/17 - 1397/12/10

نورالدین دلفان مقدم

کد متوفی: 6191271 یازدید: 63
1362/06/01 - 1388/01/12

نرگس رایکا

کد متوفی: 6191597 یازدید: 73
-

مهین بیرانوند

کد متوفی: 6192568 یازدید: 254
- 1401/01/16

متین موسوی

کد متوفی: 6193911 یازدید: 47
-

حاجی آقا رضایی

کد متوفی: 6194579 یازدید: 96
1307/03/09 - 1374/08/30

حاج محمدعلی ستاره

کد متوفی: 6195493 یازدید: 64
1328/06/01 - 1391/02/25

مجتبی عزیزی

کد متوفی: 6195590 یازدید: 62
1371/05/12 - 1398/09/28

میرعباس نصیری

کد متوفی: 6195857 یازدید: 636
1328/01/02 - 1401/01/10

بارانی پاپی (درویشوند)

کد متوفی: 6197115 یازدید: 170
1310/04/02 - 1401/01/26

فرج اله قایدی

کد متوفی: 6197804 یازدید: 42
-

محمدحسین بهاروند

کد متوفی: 6197937 یازدید: 181
1340/03/02 - 1400/12/04

مهدی حاجی پور

کد متوفی: 6198092 یازدید: 58
- 1401/01/17

محمدقلی سراج الدین

کد متوفی: 6198778 یازدید: 450
1316/01/01 - 1401/02/07

فرهاد جوادی جوکار

کد متوفی: 6198833 یازدید: 288
1348/02/01 - 1400/06/06

محمد قلی سراج الدین

کد متوفی: 6198861 یازدید: 46
-

جعفر نصیری

کد متوفی: 6198914 یازدید: 72
- 1399/04/18

مژده دارای سعادت

کد متوفی: 6199754 یازدید: 46
1368/10/17 - 1392/10/15

مهدی دارای سعادت

کد متوفی: 6199756 یازدید: 38
-

کشور نصیری

کد متوفی: 6201270 یازدید: 252
- 1401/03/01

کشور نصیری

کد متوفی: 6201299 یازدید: 74
-

کشور نصیری

کد متوفی: 6201302 یازدید: 47
-

روبخیر نصیری

کد متوفی: 6201329 یازدید: 63
- 1368/03/14

شادروان مرحوم شاه عباس کاویانی

کد متوفی: 6202120 یازدید: 408
- 1401/03/04

شاه عباس کاویانی

کد متوفی: 6202136 یازدید: 53
- 1401/03/04

حاج غلام عباس حبیبی

کد متوفی: 6202361 یازدید: 191
1335/09/01 - 1398/09/10

حاج ماندنی عالم زاده

کد متوفی: 6202578 یازدید: 135
1310/09/04 - 1400/11/14

حاج کاظم شیخ زاده

کد متوفی: 6202581 یازدید: 97
1325/02/02 - 1396/09/03

حامد میرمهدی

کد متوفی: 6203976 یازدید: 63
-

احمد نیکوسرشت

کد متوفی: 6204836 یازدید: 296
1372/07/13 - 1401/02/29

مهندس معین مسلم پور

کد متوفی: 6205346 یازدید: 123
1367/11/11 - 1398/08/25

حاج نعمت الله افشار کاتب

کد متوفی: 6205779 یازدید: 72
-

هدایت قلاوند

کد متوفی: 6206328 یازدید: 845
1357/06/01 - 1401/04/16

مرضیه پاپی

کد متوفی: 6206381 یازدید: 100
1357/06/10 - 1394/04/05

بخشعلی شیرمهد

کد متوفی: 6206666 یازدید: 85
1357/07/01 - 1396/04/25

رحمن امیری کیا

کد متوفی: 6208090 یازدید: 366
1334/01/01 - 1401/04/19

علی چعبی

کد متوفی: 6208906 یازدید: 63
-

روح الله شیرمهد

کد متوفی: 6209188 یازدید: 81
1366/11/20 - 1395/05/04

تاجی خوش بخت

کد متوفی: 6211317 یازدید: 217
1337/04/04 - 1401/05/16

رضا نظری نسب

کد متوفی: 6212262 یازدید: 54
1356/07/06 - 1400/06/23

هما درویشوند

کد متوفی: 6212336 یازدید: 35
-

هما درویشوند

کد متوفی: 6212341 یازدید: 43
-

علی قربانی

کد متوفی: 6212433 یازدید: 488
1323/04/01 - 1400/07/27

مرحوم اصغر شریفی

کد متوفی: 6212443 یازدید: 50
1336/06/20 - 1388/12/09

کریم رواقره ویسی

کد متوفی: 6214096 یازدید: 81
-

هم طلا رایکا

کد متوفی: 6214780 یازدید: 92
1327/01/01 - 1398/04/15

یوسف میرچناری

کد متوفی: 6215146 یازدید: 1095
- 1401/06/09

علی صدیق راد

کد متوفی: 6215273 یازدید: 45
-

حاج محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6215584 یازدید: 80
1329/12/01 - 1399/11/19

میثم رشیدیپور

کد متوفی: 6215589 یازدید: 126
1366/08/02 - 1396/09/01

شیرون پیامنی

کد متوفی: 6215739 یازدید: 45
- 1374/05/02

مصطفی دالوند

کد متوفی: 6216173 یازدید: 111
1360/05/14 - 1397/09/23

احمد نظری

کد متوفی: 6217900 یازدید: 322
1367/09/10 - 1401/06/29

رضا تقوائی فر

کد متوفی: 6217969 یازدید: 164
1371/04/06 - 1401/06/21

محمد علی باقری

کد متوفی: 6218077 یازدید: 46
-

محمد پورقادری

کد متوفی: 6219722 یازدید: 59
-

علی بک فتحی

کد متوفی: 6219793 یازدید: 40
1315 - 1393/01/01

دوست محمد طافی

کد متوفی: 6220111 یازدید: 88
1317/06/16 - 1400/09/05

بی بی زهرا طافی

کد متوفی: 6220113 یازدید: 43
1327/04/01 - 1398/12/11

محمدعلی آشوغ

کد متوفی: 6220449 یازدید: 44
1327/07/01 - 1401/08/05

امین کشوری

کد متوفی: 6220873 یازدید: 45
-

افشین نجفوند

کد متوفی: 6220997 یازدید: 37
-

شاه صنم مددی

کد متوفی: 6221352 یازدید: 34
-

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221440 یازدید: 204
-

طوبی میرعالی

کد متوفی: 6222100 یازدید: 80
-

حبیب ابراهیمی نسب

کد متوفی: 6222371 یازدید: 37
-

محمد حسین سپهوند

کد متوفی: 6222468 یازدید: 61
-

علی سینا رضایی میرقائد

کد متوفی: 6223102 یازدید: 35
-

سارا زراعت کار

کد متوفی: 6223881 یازدید: 98
1386/08/22 - 1397/11/24

رخساره شوقمند

کد متوفی: 6224070 یازدید: 149
- 1401/11/18

مهین رمضان‌رحمانی

کد متوفی: 6224754 یازدید: 85
-

حاج عباس بیدلی

کد متوفی: 6224778 یازدید: 124
-

باقر بیرانوند

کد متوفی: 6224854 یازدید: 986
1308/09/09 - 1401/11/16

علی قاسمی فر

کد متوفی: 6226292 یازدید: 219
- 1401/12/26

گوهر سالاروند

کد متوفی: 6226899 یازدید: 151
-

دریا قلاوند

کد متوفی: 6227710 یازدید: 25
1381/06/09 - 1401/12/28

دریا قلاوند

کد متوفی: 6227713 یازدید: 83
-

عبدالرحیم لالوند

کد متوفی: 6227830 یازدید: 29
-

رسول رشنو

کد متوفی: 6227862 یازدید: 38
-

کیهان بزرگمهر

کد متوفی: 6227883 یازدید: 193
-

علی بهاروند

کد متوفی: 6228016 یازدید: 25
-

محسن سالاری

کد متوفی: 6229025 یازدید: 148
1345/09/01 - 1401/08/06

حبیب ابراهیمی نسب(کوگانی)

کد متوفی: 6229071 یازدید: 35
-