آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ایذه

فاضل اتابکی

کد متوفی: 223 یازدید: 300
-

کربلایی حاجی مراد نعمتی

کد متوفی: 555 یازدید: 262
-

کربلایی حاجی مراد نعمتی

کد متوفی: 556 یازدید: 308
-

مهدی غریبی

کد متوفی: 568 یازدید: 367
-

سعید شاهپوری

کد متوفی: 1012 یازدید: 267
-

سعید شاهپوری

کد متوفی: 1034 یازدید: 224
-

سعید شاهپوری

کد متوفی: 1043 یازدید: 259
-

جمشید صحنی

کد متوفی: 1224 یازدید: 1075
-

داود صالحی موید

کد متوفی: 1945 یازدید: 477
-

ملکی خانبابائی

کد متوفی: 1953 یازدید: 246
-

تهمینه مومنی

کد متوفی: 1997 یازدید: 271
-

نادر جمعه‌زاده

کد متوفی: 4950 یازدید: 234
-

((بلال)) مرادیان

کد متوفی: 5302 یازدید: 241
-

((بلال)) مرادیان

کد متوفی: 5320 یازدید: 258
-

منیژه خواجوی

کد متوفی: 6168 یازدید: 243
-

مشهدی رضاقلی خواجوی

کد متوفی: 6234 یازدید: 227
-

سمیه شیخ میری

کد متوفی: 7012 یازدید: 210
-

محمدعلی سرقلی

کد متوفی: 8471 یازدید: 496
-

حجت الله طهماسبی

کد متوفی: 8634 یازدید: 194
-

محوم محمد کردنژاد

کد متوفی: 9249 یازدید: 272
-

علی غریبی

کد متوفی: 9295 یازدید: 333
-

علی غریبی

کد متوفی: 9299 یازدید: 192
-

منیژه خواجوی

کد متوفی: 9926 یازدید: 182
-

سید سلطان علی(قپونی) عباسی

کد متوفی: 10659 یازدید: 193
-

سید سلطان علی(قپونی) عباسی

کد متوفی: 10660 یازدید: 194
-

میثم طهماسبی

کد متوفی: 10959 یازدید: 245
-

شهربانو کی خسروی فر

کد متوفی: 11096 یازدید: 175
-

بهنام شریفی مهر

کد متوفی: 11164 یازدید: 184
-

ابراهیم طهماسبی

کد متوفی: 11244 یازدید: 262
-

پیام نوروزی

کد متوفی: 11267 یازدید: 223
-

سیف الله اسلامی

کد متوفی: 12205 یازدید: 258
-

قدمعلی جانکی

کد متوفی: 12472 یازدید: 177
-

امام قلي مختاري

کد متوفی: 13021 یازدید: 177
-

كفايت صالح پور

کد متوفی: 13029 یازدید: 160
-

علی صالح لیموچی

کد متوفی: 16334 یازدید: 287
-

قشنگ بندری

کد متوفی: 16464 یازدید: 253
-

صیفور بندری

کد متوفی: 16477 یازدید: 205
-

صالح لموچی ارسلان لموچی

کد متوفی: 16696 یازدید: 197
-

حسین کرد نژاد

کد متوفی: 16716 یازدید: 445
-

مادر عزیزم

کد متوفی: 17417 یازدید: 238
-

صغری زندی

کد متوفی: 17611 یازدید: 2385
-

ملک حسن خواجه کولکی

کد متوفی: 18804 یازدید: 287
-

ملک حسن خواجه کولکی

کد متوفی: 18807 یازدید: 276
-

میثم اورک

کد متوفی: 18859 یازدید: 245
-

احمد نجف زاده

کد متوفی: 19003 یازدید: 238
-

فاطمه آل محمد

کد متوفی: 19051 یازدید: 250
-

سلطانعلی صادقی

کد متوفی: 19061 یازدید: 237
-

کبری براتی

کد متوفی: 19354 یازدید: 166
-

سیده زهرا قاسمی

کد متوفی: 19422 یازدید: 323
-

عیدی محمد حیدری

کد متوفی: 19671 یازدید: 176
-

مرحوم مشهدی غیظان شیخ ابوالحسنی

کد متوفی: 19781 یازدید: 202
-

منوچهر قریشوندی

کد متوفی: 20117 یازدید: 288
۱۳۴۱-۱-۵ - ۱۳۹۷-۹-۹

مهندس آحجت البرزی

کد متوفی: 20453 یازدید: 193
-

علی صالح حسن پور

کد متوفی: 20812 یازدید: 182
-

بگم طهماسبی شاه منصوری

کد متوفی: 20935 یازدید: 205
-

پهلوان بهرام طهماسبی شاه منصوری

کد متوفی: 20941 یازدید: 680
-

آ نجفقلی(اسحاق) لیموچی(مهدی پور)

کد متوفی: 20944 یازدید: 263
-

محمدیار محبی

کد متوفی: 21107 یازدید: 247
-

نورالله داوودی

کد متوفی: 21320 یازدید: 185
-

مهندس علی رحمانی

کد متوفی: 21580 یازدید: 440
-

پیام سعیدی

کد متوفی: 21965 یازدید: 146
-

پریجان حسینی راد

کد متوفی: 22298 یازدید: 165
-

آ خسرو برنا

کد متوفی: 22326 یازدید: 208
-

عبدالعلی مرادی

کد متوفی: 22480 یازدید: 181
-

حافظ کیانی

کد متوفی: 23182 یازدید: 199
-

حسینعلی شیخی

کد متوفی: 23288 یازدید: 199
-

صدیقه خسروی

کد متوفی: 23363 یازدید: 161
-

محمدرفیع حاتمی

کد متوفی: 23577 یازدید: 201
-

صیدی اسدی کوه باد

کد متوفی: 23612 یازدید: 294
-

خسرو برنا

کد متوفی: 23676 یازدید: 177
-

دل افروز موسوی

کد متوفی: 24049 یازدید: 178
-

الهام شیخی

کد متوفی: 24165 یازدید: 315
-

فرج الله شیخی

کد متوفی: 24206 یازدید: 223
-

آقا سلطان بداغی

کد متوفی: 24421 یازدید: 223
-

آقا سلطان بداغی

کد متوفی: 24451 یازدید: 254
-

جعفر بداغی

کد متوفی: 24988 یازدید: 300
-

حمزه نظری کرد

کد متوفی: 25217 یازدید: 204
-

عبدالله مومن زاده

کد متوفی: 26576 یازدید: 423
-

محسن ال محمودی

کد متوفی: 26890 یازدید: 161
-

آرین عرب پور

کد متوفی: 26917 یازدید: 201
-

حیاتقلی شمس

کد متوفی: 27304 یازدید: 173
-

میثاق شیخ میری

کد متوفی: 27924 یازدید: 193
-

میثاق شیخ میری

کد متوفی: 27942 یازدید: 210
-

محمد اورکی

کد متوفی: 28408 یازدید: 209
-

زیور خدابخشی

کد متوفی: 28733 یازدید: 214
-

غلامرضا مقصودی

کد متوفی: 31044 یازدید: 199
-

ماه زری موسوی

کد متوفی: 31088 یازدید: 213
-

حمداله براتی ده کهنه

کد متوفی: 32157 یازدید: 200
-

حیاتقلی شمسی

کد متوفی: 33794 یازدید: 171
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 33909 یازدید: 302
-

محمد اورکی

کد متوفی: 33913 یازدید: 199
-

محمد اورکی

کد متوفی: 33951 یازدید: 175
-

پژمان خسروی

کد متوفی: 34762 یازدید: 162
-

محمد کیانی افرا

کد متوفی: 34852 یازدید: 168
-

محمد کیانی افرا

کد متوفی: 34868 یازدید: 186
-

محمد نیازپور

کد متوفی: 34998 یازدید: 291
-

پژمان خسروی

کد متوفی: 35014 یازدید: 183
-

پژمان خسروی

کد متوفی: 35021 یازدید: 141
-

مهرشاد و مبین مومنی و مومن پور

کد متوفی: 35149 یازدید: 464
-

حاج عنایت اله کیانی ده کیانی

کد متوفی: 39617 یازدید: 332
-

فروتن مومنی

کد متوفی: 39647 یازدید: 174
-

حاج شاه رضا و علی رضا انوری

کد متوفی: 39696 یازدید: 237
-

علی شیهی

کد متوفی: 39705 یازدید: 160
-

حکیم کیانی ده کیانی

کد متوفی: 39751 یازدید: 212
-

فاطمه کیانی ده کیانی

کد متوفی: 39759 یازدید: 162
-

غلامرضا کیانی ده کیانی

کد متوفی: 39762 یازدید: 180
-

فرهاد نوروزی

کد متوفی: 39765 یازدید: 250
-

کربلائ منور طاهرنیا

کد متوفی: 40053 یازدید: 766
29/12/1343 - 03/08/1399

آمیرزا حسین جمشیدی

کد متوفی: 40551 یازدید: 319
-

آمیرزا حسین جمشید ی

کد متوفی: 40563 یازدید: 171
-

غلام عباس کیانی

کد متوفی: 40626 یازدید: 184
-

دکتر عبداله یاراحمدی

کد متوفی: 40643 یازدید: 208
-

عبداله یاراحمدی

کد متوفی: 40652 یازدید: 307
-

دکتر عبداله یاراحمدی

کد متوفی: 40657 یازدید: 794
-

صفی فتاحی

کد متوفی: 40751 یازدید: 160
-

رضا میرزاپور

کد متوفی: 41058 یازدید: 195
-

صفی فتاحی

کد متوفی: 42460 یازدید: 134
-

شاهیجان سرملی سعیدی

کد متوفی: 42466 یازدید: 175
-

شاهیجان سرملی سعیدی

کد متوفی: 42470 یازدید: 235
-

علی کیانی دهکیانی

کد متوفی: 44078 یازدید: 172
-

خاتی جان قاسمی غلامی

کد متوفی: 44193 یازدید: 145
-

خاتی جان قاسمی غلامی

کد متوفی: 44197 یازدید: 190
-

علی کیانی

کد متوفی: 44322 یازدید: 245
-

منوّر عبدی مهری

کد متوفی: 44323 یازدید: 138
-

مازیار مهری ده نو

کد متوفی: 44334 یازدید: 123
-

حسین برکت

کد متوفی: 44382 یازدید: 164
-

حسین برکت

کد متوفی: 44395 یازدید: 170
-

حسین برکت

کد متوفی: 44398 یازدید: 177
-

سیده مینا کریمی

کد متوفی: 44410 یازدید: 171
-

نساء رضایی

کد متوفی: 44437 یازدید: 146
-

بیژن امیرخانی

کد متوفی: 44469 یازدید: 265
-

شاهرخ اسدي

کد متوفی: 44552 یازدید: 235
1357 - 1371

بیژن امیرخانی

کد متوفی: 44606 یازدید: 206
-

خاور (خاطی) کیانی

کد متوفی: 44709 یازدید: 226
-

خاور (خاطی) کیانی

کد متوفی: 44719 یازدید: 135
-

خاور کیانی

کد متوفی: 44776 یازدید: 161
-

وحید کیانی

کد متوفی: 44814 یازدید: 158
-

پیمان غلامی سرقولی

کد متوفی: 45031 یازدید: 134
-

نادر شیخیان

کد متوفی: 45199 یازدید: 259
1324/01/01 - 1399/03/14

حاج آخیبر کیانی

کد متوفی: 45507 یازدید: 151
-

حاج آخیبر کیانی

کد متوفی: 45517 یازدید: 154
-

حاج آخیبر کیانی

کد متوفی: 45528 یازدید: 168
-

شیرین جان شیرمردی

کد متوفی: 45877 یازدید: 164
-

سلطانعلی سعیدی

کد متوفی: 45948 یازدید: 189
-

سلطانعلی سعیدی

کد متوفی: 45968 یازدید: 213
-

يوسف آذرباد

کد متوفی: 46726 یازدید: 178
-

هما موسوی

کد متوفی: 47408 یازدید: 191
-

علي كياني

کد متوفی: 47431 یازدید: 188
-

سلطانعلی سعیدی

کد متوفی: 47493 یازدید: 185
-

سلطانعلی سعیدی

کد متوفی: 47501 یازدید: 281
-

محمد اورکی

کد متوفی: 47628 یازدید: 175
-

سیده رقیه موسوی

کد متوفی: 48704 یازدید: 209
-

بختیار رشیدی

کد متوفی: 48794 یازدید: 171
-

سیده رقیه موسوی

کد متوفی: 48863 یازدید: 204
-

بختیار رشیدی

کد متوفی: 49333 یازدید: 197
-

جهانگیر نجفی زیلایی

کد متوفی: 51471 یازدید: 208
-

سامان طهماسبی اصل

کد متوفی: 51474 یازدید: 186
-

حسین خواجه پور

کد متوفی: 52280 یازدید: 264
-

مهراب حیدری

کد متوفی: 52552 یازدید: 209
-

امیر محمد نادری

کد متوفی: 52603 یازدید: 176
-

سید عزت اله شیرمردی

کد متوفی: 53107 یازدید: 148
-

هرمز امامی

کد متوفی: 53449 یازدید: 195
-

لاله احمدی

کد متوفی: 55190 یازدید: 164
-

منصور(محمد) اسکندری بندانی

کد متوفی: 57910 یازدید: 153
-

آ نوروز مقصودی

کد متوفی: 59754 یازدید: 184
-

حاجیه پوران ابراهیمی

کد متوفی: 60202 یازدید: 239
-

حاج عباسقلی احمدی بلوطکی

کد متوفی: 63598 یازدید: 280
-

مصطفی طاهری بید زرد

کد متوفی: 63637 یازدید: 261
-

سیده صغرا رضوی

کد متوفی: 63658 یازدید: 130
-

مصطفی طاهری بیدزرد

کد متوفی: 63739 یازدید: 155
-

شاه رضا و قمر قریشوندی

کد متوفی: 64256 یازدید: 142
-

ولی محمد گلزاری

کد متوفی: 64326 یازدید: 139
-

علی رحمانی

کد متوفی: 65214 یازدید: 122
-

خداوردی باقری

کد متوفی: 65316 یازدید: 187
-

پروانه وفاطمه رستمی ونصیری

کد متوفی: 66188 یازدید: 139
-

علیداد شاه ولی

کد متوفی: 66376 یازدید: 120
-

سید مختار موسوی گورابی

کد متوفی: 66604 یازدید: 174
-

شهیددکترمحسن فخری زاده

کد متوفی: 68059 یازدید: 136
-

شهیددکترمحسن فخری زاده

کد متوفی: 68060 یازدید: 136
-

سید سعید موسوی

کد متوفی: 68169 یازدید: 136
-

مرحومه بی بی فاطمه داورپناه

کد متوفی: 69318 یازدید: 119
-

قمر مهمد موسی

کد متوفی: 70581 یازدید: 130
-

سلطانمحمد مرادی

کد متوفی: 71492 یازدید: 175
-

پژمان خلفیان

کد متوفی: 71509 یازدید: 177
-

حسین کردنژاد

کد متوفی: 71525 یازدید: 222
-

ماه سلطان مرادی

کد متوفی: 71605 یازدید: 148
-

امین کریمی

کد متوفی: 71788 یازدید: 116
-

آتیه کریمی

کد متوفی: 72382 یازدید: 167
-

آتیه کریمی

کد متوفی: 72394 یازدید: 166
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 74240 یازدید: 127
-

سیده مهرنوش رمضانی

کد متوفی: 74320 یازدید: 182
-

داریوش آرویش

کد متوفی: 75043 یازدید: 126
-

بی بی لاله جان مولایی

کد متوفی: 76160 یازدید: 188
-

کوچکعلی باقری

کد متوفی: 76328 یازدید: 133
-

شاهیجان سلحشور

کد متوفی: 77256 یازدید: 164
-

خداوردی باقری

کد متوفی: 77262 یازدید: 134
-

بهنام طهماسبی

کد متوفی: 77265 یازدید: 114
-

بهنام طهماسبی

کد متوفی: 77275 یازدید: 125
-

زینب زندی

کد متوفی: 78156 یازدید: 133
-

آقا سلطان بداغی

کد متوفی: 800177 یازدید: 181
-

حاج حسین عبداله پور

کد متوفی: 6000931 یازدید: 143
-

صیفور خادمی زاهدی

کد متوفی: 6005727 یازدید: 154
-

گلی زندی

کد متوفی: 6006229 یازدید: 173
-

گلی زندی

کد متوفی: 6006231 یازدید: 157
-

مجتبی مقصودی نیا

کد متوفی: 6009141 یازدید: 176
-

مجتبی مقصودی نیا

کد متوفی: 6009232 یازدید: 179
-

سعید باستان

کد متوفی: 6009841 یازدید: 161
-

قربان طهماسبی

کد متوفی: 6010046 یازدید: 162
-

فرامرز ابولیان

کد متوفی: 6010424 یازدید: 284
-

حاج قدرت اله منصوری

کد متوفی: 6010466 یازدید: 214
-

بخشعلی(شمسعلی) محمودی

کد متوفی: 6010577 یازدید: 216
-

حاج مهرعلی اسدی

کد متوفی: 6012495 یازدید: 185
-

بی بی گوهر کیانی

کد متوفی: 6016408 یازدید: 164
-

مهدی زمانزاده

کد متوفی: 6016532 یازدید: 146
-

مرحوم مهدی زمانزاده

کد متوفی: 6016535 یازدید: 173
-

مهدی زمان زاده

کد متوفی: 6016538 یازدید: 139
-

سعید(خانلر) کیانی

کد متوفی: 6017375 یازدید: 218
-

. .

کد متوفی: 6017530 یازدید: 193
-

سید احمد موسوی

کد متوفی: 6017557 یازدید: 160
-

سید احمد موسوی

کد متوفی: 6017562 یازدید: 195
-

سید احمد موسوی

کد متوفی: 6018446 یازدید: 1718
-

انیس طاهری

کد متوفی: 6018503 یازدید: 174
-

فرامرز ضامن پور

کد متوفی: 6018775 یازدید: 964
-

کربلایی یارعلی داوریان

کد متوفی: 6018981 یازدید: 288
-

پرستو سواری

کد متوفی: 6019269 یازدید: 171
-

هوشنگ (حفیظ الله) احمدی

کد متوفی: 6019305 یازدید: 237
-

محمد علی شیخ زاده

کد متوفی: 6019461 یازدید: 156
-

داراب خواجوی

کد متوفی: 6019491 یازدید: 204
-

صیفور احمدی

کد متوفی: 6019558 یازدید: 205
-

خدادوست شیخ

کد متوفی: 6019685 یازدید: 163
-

سید امیر اقا موسوی

کد متوفی: 6019695 یازدید: 172
-

رضا قریشوندی

کد متوفی: 6020077 یازدید: 293
-

صیفور آقا احمدی سعید

کد متوفی: 6020731 یازدید: 158
-

مصطفی مرادی

کد متوفی: 6020872 یازدید: 181
-

خیرلله جمشیدی

کد متوفی: 6021172 یازدید: 147
-

محمد سعیدی فر (چاه جازی)

کد متوفی: 6021300 یازدید: 153
-

خیرالله جمشیدی

کد متوفی: 6021449 یازدید: 139
-

علی خسروی پروین مرادی

کد متوفی: 6021546 یازدید: 135
-

آغاماه کیانی رضایی

کد متوفی: 6021654 یازدید: 212
-

بی بی آغاماه کیانی رضایی

کد متوفی: 6021682 یازدید: 152
-

حجی (حاجی) خسرویان زاده

کد متوفی: 6022777 یازدید: 171
-

انسانهای نیک روزگار .

کد متوفی: 6023152 یازدید: 163
-

سیدخلیفه موسوی

کد متوفی: 6023777 یازدید: 174
-

محمد همتی

کد متوفی: 6023923 یازدید: 154
-

مادری مهربان

کد متوفی: 6024057 یازدید: 168
-

انوش(همایون) اسکندری

کد متوفی: 6025086 یازدید: 157
-

شاهیجان سعیدی سرملی

کد متوفی: 6026388 یازدید: 156
-

شاهیجان سعیدی سرملی

کد متوفی: 6026393 یازدید: 149
-

غزی خانم فتاحی

کد متوفی: 6026429 یازدید: 169
-

جواهر داوودی

کد متوفی: 6026486 یازدید: 141
-

مجتبی مقصودی نیا

کد متوفی: 6027372 یازدید: 150
-

مجتبی مقصودی نیا

کد متوفی: 6027396 یازدید: 144
-

شهید حاج قدرت اله منصوری

کد متوفی: 6027575 یازدید: 161
-

آ فرهاد باباپور

کد متوفی: 6027696 یازدید: 224
-

غلام الماسی

کد متوفی: 6028408 یازدید: 129
-

حاج سرور حاجی زاده

کد متوفی: 6028536 یازدید: 139
-

آفرهاد بابایی پور

کد متوفی: 6029523 یازدید: 243
-

عزت الله خواجوی

کد متوفی: 6029676 یازدید: 160
-

عزت الله خواجوی

کد متوفی: 6030631 یازدید: 156
-

سبزوار شاهپری

کد متوفی: 6031225 یازدید: 171
-

سبزوار شاهپری

کد متوفی: 6031242 یازدید: 145
-

آفرهاد بابایی پور

کد متوفی: 6033731 یازدید: 194
-

فاطمه زهرا(س)

کد متوفی: 6034046 یازدید: 164
-

علی غریبی

کد متوفی: 6034230 یازدید: 145
-

علی غریبی

کد متوفی: 6034253 یازدید: 627
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034767 یازدید: 169
-

نورعلی صالحوند

کد متوفی: 6035813 یازدید: 174
-

رحمان صالحوند

کد متوفی: 6035824 یازدید: 162
-

مراد نوذرپور

کد متوفی: 6035954 یازدید: 186
-

خدارحم موسوی

کد متوفی: 6036128 یازدید: 149
-

خانعلی لردگانی

کد متوفی: 6038096 یازدید: 149
-

مریم اورک

کد متوفی: 6038494 یازدید: 266
-

شیخ داود شیخ زاده

کد متوفی: 6039024 یازدید: 186
-

صنمبر ممبینی

کد متوفی: 6040603 یازدید: 188
-

اکبر مقصودی

کد متوفی: 6041758 یازدید: 175
-

پروین کیانی

کد متوفی: 6041891 یازدید: 186
-

محمد مهدی تنهانژاد

کد متوفی: 6042082 یازدید: 153
-

پیمان کیانی

کد متوفی: 6043348 یازدید: 156
-

مجتبی مقصودی نیا

کد متوفی: 6043871 یازدید: 166
-

ولی محمد خسروی

کد متوفی: 6043992 یازدید: 163
-

ولی محمد خسروی

کد متوفی: 6044006 یازدید: 164
-

ولــی محمـــد خســـروی

کد متوفی: 6044014 یازدید: 162
-

بابک احمدی

کد متوفی: 6044364 یازدید: 143
-

کوروش مرادی

کد متوفی: 6044387 یازدید: 140
-

پریجان صادقی

کد متوفی: 6044705 یازدید: 256
-

گلستان خواجوی

کد متوفی: 6044923 یازدید: 154
-

کربلایی یارعلی داوریان

کد متوفی: 6045100 یازدید: 157
-

کربلایی یارعلی داوریان

کد متوفی: 6045175 یازدید: 164
-

صیفور احمدی

کد متوفی: 6045451 یازدید: 152
-

هوشنگ احمدی

کد متوفی: 6045460 یازدید: 164
-

عبداله لجم اورک

کد متوفی: 6045601 یازدید: 154
-

ایرج کیانی امین

کد متوفی: 6045983 یازدید: 151
-

ایرج کیانی امین

کد متوفی: 6045990 یازدید: 165
-

نوذر فرهادی باجولی

کد متوفی: 6045998 یازدید: 187
-

نظام طاهری بیدزرد

کد متوفی: 6046016 یازدید: 245
-

قمر قریشوندی

کد متوفی: 6046316 یازدید: 177
-

شاه رضا و همسر مکرمه قمر قریشوندی

کد متوفی: 6046322 یازدید: 176
-

سید علی موسوی

کد متوفی: 6046504 یازدید: 154
-

مراد کوراوند

کد متوفی: 6047004 یازدید: 222
-

نظام طاهری بیدزردی

کد متوفی: 6047902 یازدید: 202
-

مهدی طاهری

کد متوفی: 6049067 یازدید: 217
-

فاطمه نصیری اردلی

کد متوفی: 6049385 یازدید: 161
-

هادی مومنی

کد متوفی: 6049434 یازدید: 342
-

نظام طاهری

کد متوفی: 6049448 یازدید: 714
-

سهراب دره شوري

کد متوفی: 6049633 یازدید: 150
-

رضا طاهري

کد متوفی: 6049644 یازدید: 184
-

سهراب دره شوری کوهشوری

کد متوفی: 6049892 یازدید: 173
-

میلاد بزرگپور

کد متوفی: 6049895 یازدید: 176
-

حیدر مقصودی

کد متوفی: 6049940 یازدید: 177
-

سمیه خانبابایی

کد متوفی: 6049946 یازدید: 151
-

علی و پروین خسروی و مرادی

کد متوفی: 6050234 یازدید: 167
-

آزیتا مقصودی

کد متوفی: 6050303 یازدید: 232
-

فوت شده راز

کد متوفی: 6050317 یازدید: 145
-

علی و پروین خسروی و مرادی

کد متوفی: 6050387 یازدید: 141
-

محمد علی خسروی

کد متوفی: 6050856 یازدید: 130
-

محمد علی خسروی

کد متوفی: 6050858 یازدید: 147
-

ذوالفعلی خادمی

کد متوفی: 6050963 یازدید: 145
-

ساناز اکبری

کد متوفی: 6051070 یازدید: 177
-

رستم حسین زاده

کد متوفی: 6051555 یازدید: 137
-

اله یار احمدی

کد متوفی: 6051735 یازدید: 161
-

سعید باقری

کد متوفی: 6051737 یازدید: 155
-

نسرین اسدی احمدی

کد متوفی: 6051752 یازدید: 205
-

مهدی طاهری

کد متوفی: 6051861 یازدید: 227
-

ناصر طاهری

کد متوفی: 6052005 یازدید: 178
-

محمد مهدی تنهانژاد

کد متوفی: 6052412 یازدید: 187
-

مهدی طاهری

کد متوفی: 6052426 یازدید: 132
-

محمد مهدی تنهانژاد

کد متوفی: 6052496 یازدید: 170
-

محمدمهدی تنها نژاد

کد متوفی: 6052512 یازدید: 157
-

پیمان شیخی چهلتنانی

کد متوفی: 6052731 یازدید: 191
-

پیمان پیمان شخیی

کد متوفی: 6052897 یازدید: 143
-

پیمان پیمان شیخی چ

کد متوفی: 6053156 یازدید: 159
-

پیمان شیخی پیمان شیخی

کد متوفی: 6053193 یازدید: 168
-

گلبناز چهارتنگی گلبناز چهارتنگی

کد متوفی: 6056031 یازدید: 141
-

گلبناز چهارتنگی

کد متوفی: 6056033 یازدید: 178
-

رضا سحر آریا شیخی

کد متوفی: 6056162 یازدید: 146
-

سلطان محمد نوذرپور

کد متوفی: 6056555 یازدید: 278
1329/06/22 - 1389/07/21

صنم طاهری

کد متوفی: 6057018 یازدید: 130
1310/10/7 - 1399/11/7

صنم طاهری

کد متوفی: 6057044 یازدید: 144
1310/10/07 - 1399/11/07

حبیب الله لجم اورک

کد متوفی: 6057122 یازدید: 154
-

کربلائی ماه زری میرعلائی

کد متوفی: 6057237 یازدید: 159
1310/12/07 - 1399/10/21

میثم بهره دار

کد متوفی: 6057347 یازدید: 196
1999/05/03 - 2021/01/10

ملا مهمد بابادی جلوگیری

کد متوفی: 6057356 یازدید: 149
-

سیده زینب حسینی

کد متوفی: 6057729 یازدید: 146
1389/04/14 - 1398/11/20

کفایت کفایت مومنی

کد متوفی: 6057828 یازدید: 129
-

محمد کریمی نیا

کد متوفی: 6057840 یازدید: 142
1338/4/2 - 1382/12/28

محمد کریمی نیا

کد متوفی: 6057848 یازدید: 147
1338/4/2 - 1382/12/28

بـــــــــرزو ڪـــــــیانی ده ڪـــــــیانی

کد متوفی: 6057858 یازدید: 143
1357/07/01 - 1397/11/29

. .

کد متوفی: 6058021 یازدید: 155
-

. .

کد متوفی: 6058032 یازدید: 146
. - .

. .

کد متوفی: 6058039 یازدید: 153
. - .

بیژن امیرخانی

کد متوفی: 6058188 یازدید: 176
-

مهدی طاهری

کد متوفی: 6058497 یازدید: 134
1358/01/07 - 1399/10/8

کاپیتان مهدی طاهری

کد متوفی: 6058503 یازدید: 159
1358/01/07 - 1399/10/08

مهدی طاهری

کد متوفی: 6058521 یازدید: 148
1358/01/07 - 1399/10/08

سید یعقوب موسوی

کد متوفی: 6059613 یازدید: 138
30/6/1363 - 05/11/1385

مهندس حمزه زندی

کد متوفی: 6060911 یازدید: 1542
- 1399/10/28

دکتر حسن بارونیان

کد متوفی: 6061091 یازدید: 170
-

دکتر حسن بارونیان نوروزی

کد متوفی: 6061095 یازدید: 164
-

محمد و حدیث کهیانی سوگل کیانفر

کد متوفی: 6061256 یازدید: 547
- 1399/11/7

مشهدی قپانی سرقلی(طهماسبی)

کد متوفی: 6061367 یازدید: 153
1320/02/03 - 1399/09/18

مهدی طاهری

کد متوفی: 6061512 یازدید: 169
1358/01/07 - 1399/10/08

کاپیتان مهدی طاهری

کد متوفی: 6061521 یازدید: 142
1358/01/07 - 1399/10/08

مهدی طاهری

کد متوفی: 6061570 یازدید: 157
1358/01/07 - 1399/10/08

آفرهاد بابایی پور

کد متوفی: 6061986 یازدید: 205
-

علی خسروی

کد متوفی: 6062003 یازدید: 181
9.7.1366 - 28.7.1397

حاج اله مراد احمدی بلوطکی

کد متوفی: 6062231 یازدید: 443
1305/03/04 - 1388/10/04

غلامرضا موسوی تاشار

کد متوفی: 6062264 یازدید: 139
۰۷/۰۱/۱۳۳۸ - ۰۱/۰۹/۱۳۹۸

سید غلامرضا موسوی تاشار

کد متوفی: 6062314 یازدید: 167
07/01/1338 - 01/09/1398

سید غلامرضا موسوی تاشار

کد متوفی: 6062329 یازدید: 203
۱۳۳۸/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

سید غلامرضا موسوی تاشار

کد متوفی: 6062358 یازدید: 144
۱۳۳۸/۰۱/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

گودرز اسکندری

کد متوفی: 6063014 یازدید: 156
۱۳۴۴ - ۱۳۶۹

گودرز اسکندری

کد متوفی: 6063024 یازدید: 165
۱۳۴۴ - ۱۳۶۹

جمشید مرادی

کد متوفی: 6063559 یازدید: 219
۱۳۳۸/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

امین کریمی

کد متوفی: 6064812 یازدید: 208
۱۳۷۹/۰۳/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

بانو مشهدی نباتی سلحشور

کد متوفی: 6064911 یازدید: 139
1312/8/2 - 1398/3/9

سینا حیدری

کد متوفی: 6065315 یازدید: 153
- 1399/11/09

سینا حیدری

کد متوفی: 6065319 یازدید: 153
-

سینا حیدری

کد متوفی: 6065322 یازدید: 178
-

فتحعلی مهمدی

کد متوفی: 6065826 یازدید: 151
۴۶/۰۴/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

ماه سلطان مهمدی

کد متوفی: 6065828 یازدید: 139
۱۳۴۸/۱۰/۰۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴

افشار بویری

کد متوفی: 6065831 یازدید: 182
1374/02/20 - 1399/10/21

افشار بویری ظفر

کد متوفی: 6065832 یازدید: 203
1374/02/20 - 1399/10/21

شيرين جان كيانپور

کد متوفی: 6066132 یازدید: 127
-

سیده خاتون موسوی

کد متوفی: 6066147 یازدید: 165
-

مرحومه حاجیه خانم فاطمه نیکبخت

کد متوفی: 6066199 یازدید: 133
۱۳۳۶ - ۱۳۹۴

مهرداد میناوند علی انصاریان

کد متوفی: 6066366 یازدید: 204
-

محمد جهانگیری

کد متوفی: 6066739 یازدید: 407
1379/07/05 - 1399/10/21

میثم بهره دار

کد متوفی: 6067203 یازدید: 218
- ۲۱/۱۰/۹۹

زینت باندری

کد متوفی: 6067295 یازدید: 195
28/8/67 - 1399/08/27

افشار بویری

کد متوفی: 6067356 یازدید: 219
1375 - 21/10/99

کربلائی نصرت الله داودی

کد متوفی: 6067914 یازدید: 163
1315/11/2 - 1399/9/24

حسین مقصودی

کد متوفی: 6068192 یازدید: 142
.3.8.1310 - 23.10.1399

حسین مقصودی

کد متوفی: 6068302 یازدید: 431
1310/03/10 - 1399/10/23

روز علی علیپور

کد متوفی: 6068366 یازدید: 137
1305 - 13870518

محمد کُردنژاد

کد متوفی: 6068532 یازدید: 1165
1365 - 1399/11/19

رحمت صیدی

کد متوفی: 6069174 یازدید: 134
- 1399

سلطانمحمد زیلابی

کد متوفی: 6069286 یازدید: 261
-

محمد جهانگیری

کد متوفی: 6069881 یازدید: 204
1379 - 1399/10/21

سید حسنقلی حسینی رضایی

کد متوفی: 6070056 یازدید: 218
-

داراب صادقی

کد متوفی: 6070095 یازدید: 138
-

قپانی حبیبی نژاد

کد متوفی: 6070826 یازدید: 206
-

طلا تاجمیرعالی

کد متوفی: 6071220 یازدید: 133
-

طلا تاجمیرعالی

کد متوفی: 6071224 یازدید: 184
-

گلی احمدی

کد متوفی: 6071759 یازدید: 130
-

بازعلی اسماعیلوندی

کد متوفی: 6071807 یازدید: 143
-

بازعلی اسماعیلوندی

کد متوفی: 6071811 یازدید: 155
-

محمدعلی خسروی

کد متوفی: 6072718 یازدید: 149
۱۴/۲/۱۳۰۴ - ۷/۱۰/۱۳۹۹

احمدعلی مرادی

کد متوفی: 6074074 یازدید: 382
-

مرحوم احمد علی مرادی

کد متوفی: 6074146 یازدید: 162
-

مرحوم رضا محمدی

کد متوفی: 6075548 یازدید: 363
۱۳۷۱/۰۵/۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

نادعلی اسکندری

کد متوفی: 6076533 یازدید: 219
۱۳۳۴/۱/۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۸

الیاس خسروی

کد متوفی: 6076574 یازدید: 229
13×23 - 28/6/1299

خدابس زارعی

کد متوفی: 6076628 یازدید: 174
۱۳۰۵ - ۱۳۸۴

حسین رشیدی

کد متوفی: 6076629 یازدید: 170
۱۳۰۲ - ۱۳۵۲

سمیه آورند

کد متوفی: 6076888 یازدید: 151
1361/10/01 - 1391/01/17

سمیه آورند

کد متوفی: 6076892 یازدید: 155
1361/10/01 - 1391/01/17

محمد رشیدی

کد متوفی: 6076966 یازدید: 447
1364/3/21 - 1384/2/31

عوض ذیلابی

کد متوفی: 6077145 یازدید: 152
- ۱۶.۶.۱۳۹۹

حمزه علی بندانی

کد متوفی: 6078011 یازدید: 124
1356/07/01 -

یارعلی فتی پور ( قریشوندی)

کد متوفی: 6078561 یازدید: 137
-

پیمان کیانی

کد متوفی: 6078574 یازدید: 145
10/12/1362 - 21/8/99

سلطانمحمد زیلابی

کد متوفی: 6078585 یازدید: 170
-

بی پروین افضلی بهبهانی

کد متوفی: 6079016 یازدید: 135
1330/12/20 - 1396/08/08

محمد خادم زاده

کد متوفی: 6079037 یازدید: 129
-

یوسف خادمی زاهدی

کد متوفی: 6079167 یازدید: 162
-

یوسف خادمی زاهدی

کد متوفی: 6079176 یازدید: 147
-

یوسف خادمی زاهدی

کد متوفی: 6079192 یازدید: 144
-

محمد محمدی

کد متوفی: 6079268 یازدید: 141
-

افشار بویری

کد متوفی: 6079279 یازدید: 229
20/2/1374 - 21/10/99

افشار بویری

کد متوفی: 6079282 یازدید: 160
20/2/1374 - 21/10/1399

محمد محمدی

کد متوفی: 6079308 یازدید: 124
1337/12/27 - 1399/4/22

محمد محمدی

کد متوفی: 6079313 یازدید: 213
1337/12/27 - 1399/4/22

یوسف خادمی زاهدی

کد متوفی: 6079341 یازدید: 147
-

مسلم کردی

کد متوفی: 6081505 یازدید: 309
۱۳۶۰/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مسلم کردی

کد متوفی: 6081558 یازدید: 498
1360/04/01 - 1399/12/15

میلاد و باران رشیدی

کد متوفی: 6081926 یازدید: 234
-

بی ماه بی بی کوچکی

کد متوفی: 6082005 یازدید: 182
-

عبدالرضا احمدی تبار

کد متوفی: 6082208 یازدید: 134
- ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

مصطفی مرادی

کد متوفی: 6082242 یازدید: 174
21/12/75 - 18/11/98

بهروز نظری

کد متوفی: 6082319 یازدید: 128
-

علی صحنی

کد متوفی: 6082460 یازدید: 136
1318/4/8 - 1399/12/99

رحمان و شنبه مهدیپور

کد متوفی: 6082538 یازدید: 132
۱۳۰۷،۱۳۴۸ - ۹۶

محمد کهیانی

کد متوفی: 6082856 یازدید: 124
-

شادروان علی چاه جازی

کد متوفی: 6082975 یازدید: 217
1364/10/6 - 1393/8/4

کربلایی بهمن چاه جاز

کد متوفی: 6082980 یازدید: 154
13631101 - 13950325

مسلم کردی

کد متوفی: 6091188 یازدید: 505
1360/04/01 - 1399/12/15

کد متوفی: 6091490 یازدید: 176
-

کربلایی حسین کیانی هفت لنگ

کد متوفی: 6092003 یازدید: 285
-

کربلایی حسین کیانی هفت لنگ

کد متوفی: 6092006 یازدید: 562
-

شهری خانم بویری

کد متوفی: 6092378 یازدید: 610
1303/01/05 - 1400/01/04

شوکت زکی پور

کد متوفی: 6092413 یازدید: 152
-

زنده یادت فرزانه مرادی

کد متوفی: 6093518 یازدید: 177
۱۸۶۵/۲/۵ - ۲۰۲۰/۷/۶

حسینقلی احمدپور

کد متوفی: 6093624 یازدید: 145
1312/7/2 - 1399/12/29

حسینقلی احمدپور

کد متوفی: 6093632 یازدید: 633
1312/7/2 - 1399/12/29

سمیه آورند

کد متوفی: 6095382 یازدید: 152
61/10/01 - 1391/01/17

سمیه آورند

کد متوفی: 6095386 یازدید: 825
1360/10/01 - 1391/01/17

فرهاد میرزاپور

کد متوفی: 6095443 یازدید: 158
1347/12/29 - 1399/07/24

فرهاد میرزاپور

کد متوفی: 6095446 یازدید: 245
1347/12/29 - 1399/07/24

محمدرضا مرادی

کد متوفی: 6095665 یازدید: 280
1334/08/02 - 1399/11/22

مشهدی خانم نظری

کد متوفی: 6096138 یازدید: 130
1334/10/01 - 1400/02/31

امید محمدی

کد متوفی: 6096167 یازدید: 231
1364/12/6 - 1399/4/30

امید محمدی

کد متوفی: 6096169 یازدید: 181
1364/12/6 - 1399/4/30

امید محمدی

کد متوفی: 6096170 یازدید: 159
1364/12/6 - 1399/4/30

امید محمدی

کد متوفی: 6096171 یازدید: 162
1364/12/6 - 1399/4/30

کد متوفی: 6096172 یازدید: 221
-

امید محمدی

کد متوفی: 6096173 یازدید: 1753
1364/12/6 - 1399/4/30

امید محمدی

کد متوفی: 6096209 یازدید: 308
۱۳۶۴/۱۲/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

کد متوفی: 6096286 یازدید: 151
-

ملا نورالله برات‌پور

کد متوفی: 6096515 یازدید: 139
03/10/1334 - 09/10/1399

رحم خدا زندی

کد متوفی: 6096538 یازدید: 150
1341/7/1 - 1399/12/27

رحم خدا زندی

کد متوفی: 6096549 یازدید: 128
1341/7/1 - 1399/12/27

حاج سهراب رضایی

کد متوفی: 6097183 یازدید: 1931
1338/6/1 - 1400/1/3

فرنگ عالی پور

کد متوفی: 6097312 یازدید: 132
1324/05/04 - 1399/01/22

زیبا (آمنه ) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097338 یازدید: 160
-

آمنه (زیبا ) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097342 یازدید: 256
-

آمنه(زیبا) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097352 یازدید: 170
-

آمنه(زیبا) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097355 یازدید: 196
-

کد متوفی: 6097356 یازدید: 164
-

محمد کهیانی

کد متوفی: 6097359 یازدید: 263
-

بی بی کافیه جهانگیری

کد متوفی: 6097381 یازدید: 1522
-

مشهدی فرنگ عالی پور

کد متوفی: 6097496 یازدید: 462
1324/05/04 - 1399/01/22

آمنه (زیبا) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097746 یازدید: 198
-

آمنه (زیبا ) احمدی بختیاری

کد متوفی: 6097751 یازدید: 2381
-

مرحوم قلی و شیرین مولائی

کد متوفی: 6097827 یازدید: 140
- 19/7/1391

قلی و شیرین مولائی

کد متوفی: 6097843 یازدید: 304
- 19/9/1391

رحم خدا زندی

کد متوفی: 6098383 یازدید: 377
۱۳۴۱/۷/۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

محمد محمدی

کد متوفی: 6098644 یازدید: 255
1376/9/23 - 1399/4/19

ماه پری کی شمس

کد متوفی: 6099144 یازدید: 247
- 99/4/29