آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دشت آزادگان

حاج عبد علی اسدی

کد متوفی: 7816 یازدید: 137
-

یاسین (محمد) جلیزاوی

کد متوفی: 8195 یازدید: 141
-

ابوحمزه عباس ابو حمزه

کد متوفی: 8282 یازدید: 119
-

ملا عبدالامیر امیری

کد متوفی: 9440 یازدید: 143
-

عبیدالله نگراوی عبدالله نگراوی

کد متوفی: 20448 یازدید: 267
-

منصور ضامنی

کد متوفی: 23626 یازدید: 117
-

سیدعلی علوی-سواعدی

کد متوفی: 28127 یازدید: 151
-

درای ساعدی

کد متوفی: 31665 یازدید: 127
-

زایره ام علی حریزاوی

کد متوفی: 31708 یازدید: 139
-

فخری بنت حمریه جلالی

کد متوفی: 32347 یازدید: 130
-

حاجيه نعيمه حيدرى

کد متوفی: 40820 یازدید: 121
-

حاج سبهان سعیداوی

کد متوفی: 44202 یازدید: 139
-

عبدالجبار صالحی

کد متوفی: 44206 یازدید: 119
-

حاج صباحی سعیداوی

کد متوفی: 44223 یازدید: 109
-

فوزیه سیاحی

کد متوفی: 44861 یازدید: 178
-

مرداو جعفر المهاوي الطائي

کد متوفی: 64558 یازدید: 118
-

المرحوم حسن ایباره نگراوی

کد متوفی: 69377 یازدید: 102
-

المرحوم حسن ایباره نگراوی

کد متوفی: 69379 یازدید: 109
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69525 یازدید: 96
-

جابر صالحی

کد متوفی: 75450 یازدید: 125
-

حاج عبدالحسین مالکی عذاری

کد متوفی: 75969 یازدید: 103
-

حاج سیدخضر فاطمی حسینی

کد متوفی: 6022977 یازدید: 107
-

ام سیدقاسم حسینی

کد متوفی: 6023197 یازدید: 117
-

پدر عزيزمان گاطع سواعدي

کد متوفی: 6027052 یازدید: 102
-

حاج قاسم و ابومهدی سلیمانی-المهندس

کد متوفی: 6038800 یازدید: 123
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039246 یازدید: 106
-

غالیه ام داخل

کد متوفی: 6039266 یازدید: 123
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039872 یازدید: 108
-

حجیه هیله نگراوی

کد متوفی: 6050253 یازدید: 108
-

لیلو کنانی

کد متوفی: 6050263 یازدید: 107
-

یبار مگصوصی

کد متوفی: 6056125 یازدید: 101
-

سید رسن مگصوصی

کد متوفی: 6056147 یازدید: 144
۱۳۳۵ - ۱۳۸۲

اکبر والی شرف

کد متوفی: 6060058 یازدید: 107
-

بهرام کرامت

کد متوفی: 6064860 یازدید: 111
-

فریده مغینمی

کد متوفی: 6068054 یازدید: 519
-

حمیده ماکیانی

کد متوفی: 6071598 یازدید: 104
- ۲۷/۱۱/۱۳۹۹

اموات الحاضرین فی هذه الغرفه

کد متوفی: 6072239 یازدید: 165
-

ساهی الهاشم حردانی

کد متوفی: 6074532 یازدید: 90
-

حجی مهدی جرفی

کد متوفی: 6076939 یازدید: 120
-

حجی مهدی جرفی

کد متوفی: 6076946 یازدید: 109
-

منصور طائی

کد متوفی: 6077329 یازدید: 143
-

جواد طرفی شرهانی

کد متوفی: 6077337 یازدید: 116
-

المرحوم عبدالزهرا ساعدی عاشوری

کد متوفی: 6077351 یازدید: 92
-

حاج عبدالنبی(لوجی)ابن فنیان جلالی

کد متوفی: 6077437 یازدید: 111
۱۳۳۳/۴/۱ - ۱۳۹۶/۶/۱۵

عارف دیناروندی

کد متوفی: 6078429 یازدید: 175
- 1399/12/12

عارف دیناروندی

کد متوفی: 6078432 یازدید: 97
-

حاج سید لطیف سیدعبودی

کد متوفی: 6081515 یازدید: 1071
1321/01/03 - 1390/12/22

عزیز بنی طرفی زاده

کد متوفی: 6081530 یازدید: 87
1350/3/3 - 1399/12/9

عزیز بنی طرفی

کد متوفی: 6081534 یازدید: 102
1350/3/3 - 1399/12/9

جبار ابوحمید الغانم پدرام سالمی

کد متوفی: 6081685 یازدید: 94
۱۳۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حاج مالک گمراوی

کد متوفی: 6082085 یازدید: 88
06/05/1986 -

عزیز بنی طرفی

کد متوفی: 6082500 یازدید: 107
1350/3/3 - 1399/12/9

جاسم جادری

کد متوفی: 6082540 یازدید: 106
01/02/1337 -

فواد جلالی

کد متوفی: 6082616 یازدید: 684
13720622 - 13990311

راضی سعیدی (جادری )

کد متوفی: 6082917 یازدید: 105
1/1/ 1330 - 6/2/97

امحنایه بیت داغر

کد متوفی: 6090878 یازدید: 109
۱۳۲۲ - ۱۴۰۰

ام سعید داغری

کد متوفی: 6092411 یازدید: 98
1322/1/1 - 1399/12/30

ام سعید داغری

کد متوفی: 6092600 یازدید: 115
1322/1/1 - 1399/12/30

زایر صالح نیسی گمراوی

کد متوفی: 6093168 یازدید: 901
1314/10/01 - 1399/03/21

مهدی المذحجی(پوررضا)

کد متوفی: 6093726 یازدید: 101
-

حجی فرید سلیمانی

کد متوفی: 6094758 یازدید: 129
-

حجی فرید سلیمانی

کد متوفی: 6094766 یازدید: 693
-

سعید طرفی سعیداوی

کد متوفی: 6094785 یازدید: 211
-

فرید سلیمانی فرد

کد متوفی: 6094825 یازدید: 97
-

حاج شابث ابو هاشم حلفی

کد متوفی: 6103872 یازدید: 132
- 1399/11/27

سید سعید مهدوی

کد متوفی: 6123182 یازدید: 96
-

ابوالهیل حیدری

کد متوفی: 6135389 یازدید: 64
1332/04/18 - 1393/01/16

حاج سدخان بیت حردان

کد متوفی: 6135399 یازدید: 81
1330/01/03 - 1399/12/20

صادق حریزی

کد متوفی: 6149718 یازدید: 333
1370/07/08 - 1399/02/05

محمد نیسی

کد متوفی: 6163490 یازدید: 66
- 1398/09/30

حاجيه مهرافرين جلالي

کد متوفی: 6163649 یازدید: 28
1348/06/31 - 1398/05/25

عبدالنبی شرهانی نیمی پور

کد متوفی: 6165168 یازدید: 44
-

صادق محمدی

کد متوفی: 6171770 یازدید: 13
-

صادق محمدی

کد متوفی: 6171773 یازدید: 160
-

سردار شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171992 یازدید: 20
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172058 یازدید: 25
1353/01/01 - 1399/10/13

صادق محمدی اصل

کد متوفی: 6173046 یازدید: 17
-

محمد عبیداوی

کد متوفی: 6177433 یازدید: 303
1359/10/01 - 1400/10/21

حاج عبدالله مزرعه

کد متوفی: 6182712 یازدید: 43
-

مرحوم عبدالرضا مزرعه

کد متوفی: 6183130 یازدید: 9
-

احمد شبیبی

کد متوفی: 6186971 یازدید: 204
- 1383/12/22

موزان صفاری پور

کد متوفی: 6187060 یازدید: 2
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6189657 یازدید: 3
1314/12/01 - 1399/01/12

شلش مرمزی

کد متوفی: 6191209 یازدید: 7
-

حژیه عبیداوی

کد متوفی: 6192093 یازدید: 68
1328/01/01 - 1401/01/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید