آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامشیر

سیدمحمود هاشمی

کد متوفی: 544 یازدید: 330
-

عبود خالدی

کد متوفی: 652 یازدید: 369
-

حاجی یری الهلیچی

کد متوفی: 1261 یازدید: 311
-

حاجی یری الهلیچی

کد متوفی: 1265 یازدید: 299
-

امین ابو حیدر هلیچی

کد متوفی: 1268 یازدید: 305
-

علی ابو فاخر هلیچی

کد متوفی: 1273 یازدید: 270
-

علی ابو فاخر هلیچی

کد متوفی: 1281 یازدید: 283
-

مرحوم صدام حسین المجید .

کد متوفی: 1283 یازدید: 369
-

حاج دهر عموری

کد متوفی: 1305 یازدید: 256
-

کاظم العموری

کد متوفی: 1313 یازدید: 268
-

مجید‌الهلیچی هلیچی

کد متوفی: 1395 یازدید: 283
-

مجید الهلیچی

کد متوفی: 1398 یازدید: 300
-

ابوحیدر هلیچی

کد متوفی: 1456 یازدید: 296
-

محمد رضا شریفی عرب

کد متوفی: 14842 یازدید: 233
-

حاج خانم خدیجه حیدری ریحانه

کد متوفی: 15536 یازدید: 276
-

حميد كعبي

کد متوفی: 16166 یازدید: 254
-

کریم حطاوی

کد متوفی: 20515 یازدید: 297
-

مرحوم شیخ وهب حیدری حیدری

کد متوفی: 20606 یازدید: 796
-

سید هاشم موسوی

کد متوفی: 24398 یازدید: 544
-

جمیل پورجاسم

کد متوفی: 28699 یازدید: 271
-

حاج میرحمید عباسی

کد متوفی: 34617 یازدید: 302
1323/1/2 - 1399/4/25

حاج سیدحبیب هاشمی

کد متوفی: 45096 یازدید: 276
-

هاشم اکبری

کد متوفی: 51018 یازدید: 248
-

خانم زبیـدی

کد متوفی: 51049 یازدید: 289
-

محمد حمیداوی اصل

کد متوفی: 51092 یازدید: 242
-

حاج ذهب زبیدی

کد متوفی: 52284 یازدید: 245
-

سردار (علی) کردزنگنه

کد متوفی: 59415 یازدید: 222
-

سید کاظم موسوی آبشاری

کد متوفی: 62236 یازدید: 259
-

مادری مهربان ام عبدالامیر

کد متوفی: 67897 یازدید: 230
-

مادر مهربان ودلسوز ام عبدالامیر

کد متوفی: 67916 یازدید: 246
-

حاج خیبر حمید

کد متوفی: 6006223 یازدید: 286
-

مجید حاتمی نژاد

کد متوفی: 6011525 یازدید: 238
-

(تقی) پسر سرداح ___

کد متوفی: 6021696 یازدید: 238
-

فاطمه نوذری

کد متوفی: 6026534 یازدید: 292
-

جعفر ظهیری

کد متوفی: 6028917 یازدید: 268
-

حاج محمد خالدی

کد متوفی: 6035163 یازدید: 227
-

حاجی عبید خالدی

کد متوفی: 6035189 یازدید: 245
-

حجیہ زھرا عامری سورہ

کد متوفی: 6035260 یازدید: 229
-

محمد حریزاوی

کد متوفی: 6039445 یازدید: 226
-

زهرا تابع معتوقی

کد متوفی: 6043943 یازدید: 271
-

حاج ابراهیم شیرانی

کد متوفی: 6044416 یازدید: 272
-

زاهد ترک

کد متوفی: 6051800 یازدید: 259
-

علی ڪریمی

کد متوفی: 6061572 یازدید: 290
55/6/30 - 96/7/1

عبدالحسین بن رشید

کد متوفی: 6061710 یازدید: 218
۱۳۱۸/۱/۴ - ۱۳۹۱/۳/۶

عبدالحسین بن رشید بن رشید

کد متوفی: 6062322 یازدید: 395
-

سیدمحمود هاشمی

کد متوفی: 6062354 یازدید: 229
1320/1/30 - 1397/9/19

علی ڪریمی

کد متوفی: 6062540 یازدید: 245
۵۵/۶/۳۰ - ۹۶/۰۷/۰۱

علی ڪریمی

کد متوفی: 6066784 یازدید: 199
۵۵/۶/۳۰ - ۹۶/۷/۱

خلیل شریفی

کد متوفی: 6075625 یازدید: 250
-

زینب رییسی پور

کد متوفی: 6103323 یازدید: 594
-

محمد رضا (شادپور ) منیعی

کد متوفی: 6106593 یازدید: 1177
-

مجید خمیسی زاده

کد متوفی: 6108674 یازدید: 1695
1349/1/1 - 1400/1/26

زهرا حسین زاده

کد متوفی: 6111981 یازدید: 327
۱۳۶۹٫۰۶٫۱۴ - ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵

کد متوفی: 6112419 یازدید: 179
-

زهرا حسین زاده قنواتی

کد متوفی: 6113369 یازدید: 1184
1369/6/14 - 1400/2/15

ابراهیم رئیسی

کد متوفی: 6113557 یازدید: 259
-

حاج سید فاخر مرتضوی

کد متوفی: 6114383 یازدید: 178
1399/07/25 - 1399/08/16

سیده کوثر هاشمی

کد متوفی: 6116791 یازدید: 255
1390/8/21 - 1398/8/4

حاج شرمز مقدم

کد متوفی: 6118921 یازدید: 331
1318/04/02 - 1400/02/18

مهدی نوریان

کد متوفی: 6119074 یازدید: 156
1319/01/02 - 1400/02/25

ابراهیم زنگنه

کد متوفی: 6123994 یازدید: 268
1324/06/20 - 1399/05/25

جواهر بوخدری

کد متوفی: 6137080 یازدید: 168
- 1400/05/14

۲۲/۵/۱۴۰۰ آلبو شوکه (موسوی)

کد متوفی: 6141099 یازدید: 146
-

یوسف عقیلی زاده

کد متوفی: 6145887 یازدید: 2023
-

حمزه رئیسی

کد متوفی: 6146113 یازدید: 423
1305 - 1400/06/05

حاج گدا نوذری

کد متوفی: 6146852 یازدید: 48
- 1351

قادر عموری فر

کد متوفی: 6148991 یازدید: 252
1374/02/20 - 1399/12/01

جعفر محمدی مقدم (زهیری)

کد متوفی: 6164009 یازدید: 248
1350/03/01 - 1399/09/26

ایمان غبیشاوی (زبیدی)

کد متوفی: 6165463 یازدید: 129
1379/08/23 - 1398/04/23

دریا دریا زاده

کد متوفی: 6201024 یازدید: 63
-

علی آقایی

کد متوفی: 6203197 یازدید: 119
1356/01/01 - 1400/12/01

شایع حمید

کد متوفی: 6212055 یازدید: 55
-

شایع حمید

کد متوفی: 6212079 یازدید: 61
-

گمنام خادم الرضا

کد متوفی: 6218394 یازدید: 57
-

امام زمان ص

کد متوفی: 6221360 یازدید: 43
-

مریم شریفات

کد متوفی: 6224976 یازدید: 76
1339/04/24 - 1401/03/09

صادق شریفی

کد متوفی: 6225397 یازدید: 438
1369/06/18 - 1401/11/21

سکینه کردونی

کد متوفی: 6229477 یازدید: 50
- 1402/02/14

محمدرضا صالحیان حسینی

کد متوفی: 6231497 یازدید: 38
1364/07/06 - 1402/03/11

زایر یوسف ابن ابراهیم النصاری

کد متوفی: 6233718 یازدید: 48
-

گوهر محمد پور دزفولی

کد متوفی: 6238966 یازدید: 45
-

حاج رحیم شریفی

کد متوفی: 6240671 یازدید: 74
1335/07/15 - 1401/03/05

حیدر الحیدری ابوکرار

کد متوفی: 6240721 یازدید: 134
1364/04/17 - 1402/06/18

سید ابراهیم رئیسی

کد متوفی: 6251202 یازدید: 104
-

سید یحیی موسوی

کد متوفی: 6252635 یازدید: 675
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید