آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رامهرمز

رمضان كردزنگنه

کد متوفی: 479 یازدید: 137
-

معصومه کجباف

کد متوفی: 1431 یازدید: 121
-

نعمت الله رشیدی

کد متوفی: 2722 یازدید: 113
-

مرتضی دارابی

کد متوفی: 2732 یازدید: 166
-

جهانبخش دارابی

کد متوفی: 2733 یازدید: 152
-

عبدالرضا قاسم نژاد

کد متوفی: 2786 یازدید: 124
-

کاظم زرگان

کد متوفی: 2940 یازدید: 131
-

امرالله قنادی

کد متوفی: 3053 یازدید: 170
-

دکتر حیدر کاظمی ممبینی

کد متوفی: 3518 یازدید: 152
-

زینب سرکهکی

کد متوفی: 5706 یازدید: 134
-

زاهد ایدنی

کد متوفی: 5864 یازدید: 131
-

زاهد ایدنی

کد متوفی: 6076 یازدید: 148
-

سید عادل مهدی نیا

کد متوفی: 6759 یازدید: 158
-

مهدي هرمزينژاد

کد متوفی: 7427 یازدید: 122
-

طاهر هرمزي نژاد

کد متوفی: 7706 یازدید: 115
-

حسام طلاوری

کد متوفی: 8003 یازدید: 150
-

نعمت اله رشیدی

کد متوفی: 8038 یازدید: 156
-

حیدر مهدی زاده

کد متوفی: 8264 یازدید: 116
-

حوا اسدی

کد متوفی: 8293 یازدید: 124
-

سید عادل مهدی نیا

کد متوفی: 8908 یازدید: 105
-

حاج زاهد عالی مومن

کد متوفی: 9226 یازدید: 134
-

سید علی عسکر دین خواه

کد متوفی: 12576 یازدید: 131
-

سیدعلی خان موسوی

کد متوفی: 13266 یازدید: 134
-

سیدعلی موسوی

کد متوفی: 13271 یازدید: 141
-

اصغر مرادی راد

کد متوفی: 13497 یازدید: 137
-

محمدقلی خلیلی مهر

کد متوفی: 14909 یازدید: 140
-

حمید حمیداوی

کد متوفی: 14914 یازدید: 118
-

حاج محمد علی احمدی

کد متوفی: 15012 یازدید: 119
-

کربلایی ملک زاده کرویی

کد متوفی: 16725 یازدید: 125
-

حاج جفعفر شفیعی

کد متوفی: 18262 یازدید: 132
-

سهراب مسرت

کد متوفی: 18267 یازدید: 130
-

امیرملک محمد کمایی

کد متوفی: 18816 یازدید: 151
-

گــودرز بــوری

کد متوفی: 19212 یازدید: 113
-

حاج راه خدا بردبار

کد متوفی: 19686 یازدید: 237
-

جواد خمیسی

کد متوفی: 19744 یازدید: 227
-

سيد مصطفي موسويان

کد متوفی: 19769 یازدید: 141
-

نورمحمد احمدی

کد متوفی: 19788 یازدید: 153
-

نورمحمد احمدی

کد متوفی: 19794 یازدید: 287
-

محمد خادم

کد متوفی: 19816 یازدید: 169
-

امین برونسرا

کد متوفی: 20575 یازدید: 181
-

محمد دشت بزرگی فرزند ناصر

کد متوفی: 21451 یازدید: 136
-

پژمان امیری

کد متوفی: 22962 یازدید: 121
-

موسوی مادر

کد متوفی: 23015 یازدید: 147
-

نورالله و حسین کمائی

کد متوفی: 24215 یازدید: 127
-

فرامرز داوودی

کد متوفی: 24517 یازدید: 148
-

یوسف زاهدی

کد متوفی: 24738 یازدید: 137
-

غلامرضا شریف نژاد

کد متوفی: 25055 یازدید: 129
-

غلامرضا و نورالله فرزام

کد متوفی: 25176 یازدید: 129
-

ایرج ممبنی

کد متوفی: 25678 یازدید: 138
-

سامان نامدار

کد متوفی: 25896 یازدید: 149
-

عزیزاله بارانی زاده

کد متوفی: 27216 یازدید: 120
-

حاج علی نریمی

کد متوفی: 27271 یازدید: 126
-

قاسم مرادی

کد متوفی: 28154 یازدید: 112
-

امیر مختار کمایی

کد متوفی: 28366 یازدید: 150
-

بیگم کمایی

کد متوفی: 29654 یازدید: 119
-

مشهدی بیگم کمایی

کد متوفی: 29837 یازدید: 112
-

مریم تاپاک فردوس احمدی

کد متوفی: 30942 یازدید: 111
-

ماه گلی پیرمرادی

کد متوفی: 33965 یازدید: 121
-

حاج سید بهروز حسینی

کد متوفی: 36338 یازدید: 142
-

حاج سید بهروز حسینی

کد متوفی: 36501 یازدید: 146
-

کربلایی خیبر آفریان

کد متوفی: 36955 یازدید: 121
-

آذر حاجی زاده

کد متوفی: 36976 یازدید: 149
-

منیژه خورشیدی

کد متوفی: 36990 یازدید: 108
-

کربلایی ابوالحسن حاجی زاده

کد متوفی: 37309 یازدید: 169
-

کربلایی ابوالحسن حاجی زاده

کد متوفی: 37316 یازدید: 101
-

منیژه خورشیدی

کد متوفی: 37637 یازدید: 135
-

سیداسحاق اسحاقی

کد متوفی: 37673 یازدید: 95
-

مهرانگیس قنواتی

کد متوفی: 37803 یازدید: 93
-

فرزانه اسکندری

کد متوفی: 38467 یازدید: 128
-

محمودرضا بیضایی

کد متوفی: 39047 یازدید: 258
-

آسماری فتاحی پور

کد متوفی: 40830 یازدید: 121
-

زینب آورند

کد متوفی: 40967 یازدید: 155
-

حاج جعفر شفیعی

کد متوفی: 41082 یازدید: 104
-

طوبی طلاوری

کد متوفی: 41437 یازدید: 116
-

‌ ‌

کد متوفی: 41599 یازدید: 92
-

کربلایی فریبا نادری فر

کد متوفی: 43671 یازدید: 110
-

فریبا نادری فر

کد متوفی: 43677 یازدید: 90
-

حسینعلی حاجی زاده

کد متوفی: 43683 یازدید: 99
-

مهرعلی بيگلري

کد متوفی: 43696 یازدید: 113
-

کیانی میترا

کد متوفی: 43767 یازدید: 96
-

مشهدي حسينعلي حاجي زاده

کد متوفی: 44424 یازدید: 94
-

گلی جان امیرپور

کد متوفی: 47028 یازدید: 120
-

محمد حسین هرمزی نژاد

کد متوفی: 47410 یازدید: 161
-

مشهدی عبدالرضا بهمنی

کد متوفی: 48492 یازدید: 122
-

علی(فرشید) رحیمی

کد متوفی: 53137 یازدید: 95
-

علی(فرشید) رحیمی

کد متوفی: 53139 یازدید: 77
-

علی(فرشید) رحیمی

کد متوفی: 53155 یازدید: 73
-

مهرانگیز برازجانی

کد متوفی: 56438 یازدید: 207
-

سیدرضا خداکرم زاده

کد متوفی: 58505 یازدید: 98
-

خسرو ممبینی

کد متوفی: 60571 یازدید: 85
-

علی رحیمی

کد متوفی: 63628 یازدید: 102
-

سیدجواد حسینی

کد متوفی: 64056 یازدید: 79
-

نجفعلی حاجی زاده

کد متوفی: 64298 یازدید: 85
-

حاج نجفعلی حاجی زاده

کد متوفی: 64339 یازدید: 101
-

محمد جهانی ثانی

کد متوفی: 67067 یازدید: 91
-

محمد جهانی ثانی

کد متوفی: 67081 یازدید: 97
-

مهدی کیخسروی

کد متوفی: 67271 یازدید: 87
-

مصطفی لیاقت

کد متوفی: 67310 یازدید: 89
-

شاهرخ دهقان

کد متوفی: 73938 یازدید: 79
-

سید علی اکبر موسوی

کد متوفی: 800887 یازدید: 110
-

جابر آل خمیس

کد متوفی: 6000211 یازدید: 359
-

محمد کاظم کجباف

کد متوفی: 6000521 یازدید: 81
-

محمدکاظم کجباف

کد متوفی: 6000532 یازدید: 91
-

حاج محمدکاظم کجباف

کد متوفی: 6000555 یازدید: 92
-

حاج محمدکاظم کجباف

کد متوفی: 6000568 یازدید: 102
-

احمد حسن زاده

کد متوفی: 6001771 یازدید: 103
-

حاج شاه محمد حاجی زاده بزرگ ایل

کد متوفی: 6002506 یازدید: 109
-

حسن درویشی

کد متوفی: 6003847 یازدید: 91
-

علی نوروزی

کد متوفی: 6003982 یازدید: 95
-

بهمن فتحی

کد متوفی: 6003998 یازدید: 104
-

موسی کریمی

کد متوفی: 6004037 یازدید: 122
-

حاج عیسی (حاج مرید ) هفت تن

کد متوفی: 6005343 یازدید: 106
-

حاج عیسی (حاج مرید ) هفت تن

کد متوفی: 6005360 یازدید: 135
-

خاتون حسینی

کد متوفی: 6006640 یازدید: 139
-

مشهدی منصور سبزواری

کد متوفی: 6007093 یازدید: 96
-

مشهدی منصور سبزواری

کد متوفی: 6007099 یازدید: 330
-

سحر بیدار

کد متوفی: 6008772 یازدید: 107
-

مهدی وسمانه قویدل

کد متوفی: 6008911 یازدید: 101
-

حاج رضا پولادی باغبدرانی

کد متوفی: 6009590 یازدید: 105
-

مصطفی نظری سامانی

کد متوفی: 6009696 یازدید: 109
-

حاج سید جعفر سعادتی

کد متوفی: 6009802 یازدید: 155
-

سیده کشور آقامیرزاده

کد متوفی: 6009843 یازدید: 195
-

حاج عبدالرحیم حقیقی

کد متوفی: 6009897 یازدید: 129
-

محمد ظاهر پادیر

کد متوفی: 6010849 یازدید: 95
-

نرگس خیرالهی

کد متوفی: 6011651 یازدید: 100
-

علی جان انصاری فر

کد متوفی: 6011839 یازدید: 94
-

علی جان انصاری فر

کد متوفی: 6011888 یازدید: 117
-

عباس(علی آقا) سلیمی

کد متوفی: 6013099 یازدید: 93
-

نرگس علی درویشی

کد متوفی: 6013244 یازدید: 125
-

حاج علیرضا (سوخته) اکبری

کد متوفی: 6013419 یازدید: 111
-

کربلایی حمدالله بندار

کد متوفی: 6013800 یازدید: 122
-

محسن امیری نژاد

کد متوفی: 6014237 یازدید: 161
-

سید یدالله ساداتی

کد متوفی: 6015513 یازدید: 113
-

. .

کد متوفی: 6018792 یازدید: 121
-

علی سلطانی(شیرالی)

کد متوفی: 6019917 یازدید: 90
-

ملاسبزعلی مومبینی

کد متوفی: 6020116 یازدید: 137
-

فاطمه مکوندی

کد متوفی: 6024016 یازدید: 114
-

حاج سیف اله روزبه

کد متوفی: 6024873 یازدید: 136
-

فاطمه ممبینی

کد متوفی: 6025683 یازدید: 119
-

مینا بهمنی

کد متوفی: 6027547 یازدید: 101
-

محمد رضا آل خمیس

کد متوفی: 6027682 یازدید: 89
-

محمدرضا آل خمیس

کد متوفی: 6027738 یازدید: 133
-

حاجیه خاتون اسدی حاجیه خاتون اسدی

کد متوفی: 6031520 یازدید: 96
-

حاجیه خاتون اسدی حاجیه خاتون اسدی

کد متوفی: 6031537 یازدید: 90
-

علی مرادی

کد متوفی: 6032523 یازدید: 102
-

صاحبجان عبدالی

کد متوفی: 6035104 یازدید: 102
-

صاحبجان عبدالی

کد متوفی: 6035118 یازدید: 106
-

پهلوان اسماعیل طریفی

کد متوفی: 6035504 یازدید: 109
-

حاجعلی ترکی باغبادرانی

کد متوفی: 6035649 یازدید: 103
-

علی امیریان

کد متوفی: 6036046 یازدید: 146
-

مهندس عبداله پابرجا

کد متوفی: 6037095 یازدید: 105
-

‌‌ ‌‌

کد متوفی: 6038735 یازدید: 99
-

غلامرضا(قربان) شفیعی

کد متوفی: 6040269 یازدید: 99
-

اردشیر آقاپور

کد متوفی: 6040405 یازدید: 124
-

اردشیر آقاپور

کد متوفی: 6040424 یازدید: 149
-

هما بوری پور

کد متوفی: 6040760 یازدید: 135
-

صغری احمدی

کد متوفی: 6043269 یازدید: 101
-

مسعود عباسی زاده

کد متوفی: 6044072 یازدید: 115
-

مشهدی ماندنی جلالی

کد متوفی: 6045678 یازدید: 96
-

حاج جعفر زنگنه

کد متوفی: 6048770 یازدید: 108
-

منوچهر زنگنه

کد متوفی: 6048791 یازدید: 106
-

منوچهر زنگنه

کد متوفی: 6048792 یازدید: 89
-

قدم خیر خلیلی

کد متوفی: 6050674 یازدید: 79
-

نورالله جاویدان منش

کد متوفی: 6051551 یازدید: 80
-

حسین و علی احمدی

کد متوفی: 6051561 یازدید: 96
-

مهندس زهره مفتخر

کد متوفی: 6053973 یازدید: 208
-

سکینه بهوندی

کد متوفی: 6054650 یازدید: 131
-

علی رحیمی

کد متوفی: 6054930 یازدید: 112
1379/07/09 - 1399/06/07

عباسقلی نوذری

کد متوفی: 6055723 یازدید: 93
1331/2/5 - 1399/10/24

غلامرضا رضا نژاد

کد متوفی: 6057851 یازدید: 82
-

فاطمه دایی

کد متوفی: 6058428 یازدید: 464
-

بی بی جان رشادی

کد متوفی: 6059160 یازدید: 114
۱۳۳۵ - 1399/10/20

مهدی دایی

کد متوفی: 6059243 یازدید: 147
20/3/1376 - 20/3/1425

زاهد حمید

کد متوفی: 6059759 یازدید: 100
-

علی رضا خالقی

کد متوفی: 6060200 یازدید: 91
- ۱۳۹۹۳۱۳

علیرضا خالقی

کد متوفی: 6060204 یازدید: 84
-

علیرضا خالقی

کد متوفی: 6060213 یازدید: 84
-

علیرضا خالقی

کد متوفی: 6060220 یازدید: 93
1364922 - 1399331

سکینه شریفی

کد متوفی: 6060246 یازدید: 87
-

عبدالله رحیمیان

کد متوفی: 6060491 یازدید: 102
- ۴/۱۱/۹۹

علیسینا پیل گوش

کد متوفی: 6060581 یازدید: 81
1310 - 1398123456

علیسینا پیلگوش (غلامی مهر)

کد متوفی: 6060589 یازدید: 81
0000 - 0000

یعقوب رحمانی

کد متوفی: 6060773 یازدید: 122
-

فرزانه پیرمرادی

کد متوفی: 6060847 یازدید: 96
1373/04/14 - 1399/11/5

حمدالله بندار

کد متوفی: 6062489 یازدید: 114
1337/02/07 - 1399/09/04

حاج سید محمد جعفر دهبان

کد متوفی: 6063360 یازدید: 113
۱۹۹۰ - ۲۰۲۱

حاج سید محمد جعفر دهبان

کد متوفی: 6063743 یازدید: 104
۱۹۸۶ - ۲۰۲۱

سیده نرگس موسوی

کد متوفی: 6066233 یازدید: 89
1303 - 1383

کربلایی نصرت الله داودی

کد متوفی: 6068010 یازدید: 87
۱۳۱۵/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

ماه زری ابوالعباسی

کد متوفی: 6068154 یازدید: 80
. - 1399.11.19

ماه زری ابوالعباسی

کد متوفی: 6068164 یازدید: 100
. - 1399۰11۰19

عبدلحسین کلاه کج

کد متوفی: 6068985 یازدید: 77
- 14,4,97

نصرالله ابوالعباسی

کد متوفی: 6070769 یازدید: 214
. - ۱۳۹۹.۱۱.۲۶

صادق فتحی

کد متوفی: 6071935 یازدید: 285
-

سارا اقلیمی

کد متوفی: 6072139 یازدید: 120
-

ماهپاره عیوضی

کد متوفی: 6072238 یازدید: 93
-

فرج و نجف کاظمی

کد متوفی: 6072353 یازدید: 88
-

محمد شفیعی

کد متوفی: 6072857 یازدید: 96
63/12/3 - 95/4/25

شراره زمانی مورکانی

کد متوفی: 6074085 یازدید: 125
. - ۱۳۹۱.۴.۲۲

بیگم ممبنی

کد متوفی: 6075144 یازدید: 111
-

زهرا بنت بیت الله

کد متوفی: 6075288 یازدید: 122
-

ستاره بهمئی

کد متوفی: 6079237 یازدید: 173
2/1/1325 - 23/12/1399

نرگس رستگاری هرمزی

کد متوفی: 6079366 یازدید: 96
-

کربلایی سیدعلیخان موسوی

کد متوفی: 6079397 یازدید: 92
1348/4/1 - 1399/2/9

کربلایی سیدعلیخان موسوی

کد متوفی: 6079398 یازدید: 92
1348/4/1 - 1399/2/8

عبدالنبی حمید

کد متوفی: 6080281 یازدید: 373
1344/1/1 - 1399/8/18

مسلم کردی

کد متوفی: 6080325 یازدید: 91
1350/1/1 - 1390/12/15

مسلم کردی

کد متوفی: 6080343 یازدید: 122
1350/1/1 - 1390/12/15

مسلم کردی

کد متوفی: 6080419 یازدید: 90
1350/1/1 - 1399/12/15

مسلم کردی

کد متوفی: 6080425 یازدید: 95
1350/1/1 - 1399/12/15

ایران کلانترهرمزی

کد متوفی: 6081340 یازدید: 139
۱۳۳۰/۱/۶ - ۱۳۹۵/۱/۴

حاج علی ملائی نژاد

کد متوفی: 6081688 یازدید: 103
- ۱۴/۱۲/۱۳۹۹

فرج الله سپهری بروجنی

کد متوفی: 6081966 یازدید: 97
-

حاج قدرت الله نظرپور

کد متوفی: 6082101 یازدید: 371
1333 - 1399

ماه زینب طیبی

کد متوفی: 6091924 یازدید: 127
-

مشهدی ستاره دانشمند(کاظمی)

کد متوفی: 6096316 یازدید: 82
۲۳/۱۰۴۷ - ۱۵/۱/۱۴۰۰

مریم شیرالی

کد متوفی: 6098089 یازدید: 226
-

مرحومه کربلایی مریم شیرالی

کد متوفی: 6098328 یازدید: 108
-

حبیب‌الله کمائی

کد متوفی: 6102429 یازدید: 81
01 12 1322 - 02 12 1399

کربلایی حمدالله بندار

کد متوفی: 6103548 یازدید: 103
1335 - 1399

میترا کیانی پور

کد متوفی: 6107080 یازدید: 741
1346/10/05 - 1399/12/24

رجبعلی(جعفر) زاده عطار

کد متوفی: 6107091 یازدید: 102
- 1400/02/04

رجبعلی(جعفر) زاده عطار

کد متوفی: 6107097 یازدید: 109
- 1400/02/04

حاجی زاده حاجی زاده

کد متوفی: 6110700 یازدید: 138
- 1399/01/13

مرحوم مشهدی قربانعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6110719 یازدید: 91
10/1/53 - 13/1/99

قربانعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6110727 یازدید: 79
10/1/53 - 13/1/99

مشهدی قربانعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6110732 یازدید: 163
10/1/53 - 13/1/99

حاج محمد حسینی

کد متوفی: 6110739 یازدید: 218
-

منصور مالکی

کد متوفی: 6112040 یازدید: 128
۱۳۳۵/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳

مصطفی پلیمی نسب

کد متوفی: 6112059 یازدید: 349
1327/04/10 - 1400/02/12

حاج عبدی مانگشتی

کد متوفی: 6112691 یازدید: 100
1333/06/02 - 1393/02/11

کد متوفی: 6112738 یازدید: 97
-

علی اکبر کمائی

کد متوفی: 6114850 یازدید: 81
- ۱۴۰۰.۲.۲۰

علی اکبر کمائی

کد متوفی: 6114851 یازدید: 104
- ۱۴۰۰.۲.۲۰

علی اکبر کمائی

کد متوفی: 6115019 یازدید: 68
- ۱۴۰۰.۲.۱۷

علی اکبر کمائی

کد متوفی: 6115020 یازدید: 74
- ۱۴۰۰.۲.۱۷

علی اکبر کمائی

کد متوفی: 6115024 یازدید: 77
- ۱۴۰۰.۲.۱۷

علی اکبرفرزند حسن آقا کمائی

کد متوفی: 6115027 یازدید: 416
۱۳۵۰.۶.۴ - ۱۴۰۰.۲.۱۷

نجفقلی آبست

کد متوفی: 6119145 یازدید: 56
-

نورعلی پیرمرادی

کد متوفی: 6120031 یازدید: 53
-

منور چراغی

کد متوفی: 6120741 یازدید: 65
1319/01/02 - 1396/03/06

هاشمیه خالدی

کد متوفی: 6121647 یازدید: 263
1349/07/01 - 1400/03/08

ماه زینب بزله

کد متوفی: 6122966 یازدید: 53
1382/08/31 - 1382/03/25

کربلایی محمدعلی بهمیی

کد متوفی: 6123069 یازدید: 375
1331/04/10 - 1400/01/30

مهدی ممبینی

کد متوفی: 6124094 یازدید: 72
1365/02/14 - 1399/03/31

سید محمد علی عباسی

کد متوفی: 6125047 یازدید: 168
1322/07/10 - 1400/03/05

حاج عباس اسکندری

کد متوفی: 6127500 یازدید: 130
- 1400/04/08

کایداحمدالله زارعیان(شیرالی)

کد متوفی: 6130590 یازدید: 124
-

حاج محمد نوروزی

کد متوفی: 6131183 یازدید: 78
1329/01/02 - 1400/03/04

مشهدی نظرعلی افشین

کد متوفی: 6138506 یازدید: 242
1333/07/03 - 1400/04/10

کربلایی نعمت اله علیزاده

کد متوفی: 6138765 یازدید: 251
1332/01/01 - 1399/12/30

حاج عباس اسکندری

کد متوفی: 6139067 یازدید: 569
1341/10/01 - 1400/04/09

مرحوم علی شاه حاجی زاده

کد متوفی: 6139244 یازدید: 48
-

گلنار روشن روان

کد متوفی: 6141185 یازدید: 295
1351/05/10 - 1400/05/24

فاطمه راوک

کد متوفی: 6143519 یازدید: 76
- 1400/06/01

نعیم خمیسی

کد متوفی: 6143990 یازدید: 44
-

حاجیه مریم(مرجان) مرواریدی

کد متوفی: 6146035 یازدید: 809
1354/03/03 - 1400/06/07

سردار حاج فیض الله آقایی

کد متوفی: 6146281 یازدید: 679
- 1400/06/07

حاج عزیز حاجی زاده

کد متوفی: 6147007 یازدید: 297
- 1400/06/11

عزیز حاجی زاده

کد متوفی: 6147306 یازدید: 44
- 1400/06/11

بدریه آل خمیسی

کد متوفی: 6148841 یازدید: 212
- 1400/06/16

خالق مطهری

کد متوفی: 6151257 یازدید: 130
1305/04/03 - 1400/06/01

یداله محمدعلی نژاد

کد متوفی: 6151407 یازدید: 258
1323/08/15 - 1387/06/27

پروانه اسکندری

کد متوفی: 6152063 یازدید: 205
1344/10/14 - 1400/06/23

رمضان ممبینی داودی

کد متوفی: 6152156 یازدید: 85
1319/10/20 - 1398/04/25

زاهد ترک

کد متوفی: 6152252 یازدید: 60
-

کتایون افراخته

کد متوفی: 6152701 یازدید: 152
1350/09/05 - 1400/06/19

مشهدی خاور احمدی

کد متوفی: 6154957 یازدید: 82
-

سردار فيض الله آقايي

کد متوفی: 6155533 یازدید: 271
1339/01/03 - 1400/06/07

نصرت امیری نژاد

کد متوفی: 6157495 یازدید: 45
-

عبدالله زارع پور

کد متوفی: 6159119 یازدید: 44
1301 - 1386

علی بابا کردزنگنه

کد متوفی: 6159555 یازدید: 337
1336/05/24 - 1400/08/04

حدیث نظری

کد متوفی: 6165283 یازدید: 324
- 1400/09/08

سیاوش فتحی

کد متوفی: 6167278 یازدید: 70
1339/12/01 - 1400/02/03

نوراله هرمزنژاد

کد متوفی: 6172289 یازدید: 235
1318/10/11 - 1396/10/01

برفی ممبینی

کد متوفی: 6176422 یازدید: 325
- 1400/10/30

سکینه پاریاد

کد متوفی: 6177173 یازدید: 41
1313/03/09 - 1400/09/23

صافی گلپایگانی

کد متوفی: 6178476 یازدید: 61
1297/11/30 - 1400/11/12

حدیث نظری

کد متوفی: 6178683 یازدید: 862
1376/04/10 - 1400/09/08

سیده بیگم دوروشی

کد متوفی: 6181464 یازدید: 154
1311/06/02 - 1400/11/23

حمداله محمدعلی نژاد

کد متوفی: 6183006 یازدید: 144
- 1400

میرزا شهرام‌ کاظمی

کد متوفی: 6184926 یازدید: 75
-

رحمان رحیمی لرکی

کد متوفی: 6185027 یازدید: 20
1362/05/25 - 1396/12/12

زهرا کمائی

کد متوفی: 6185219 یازدید: 18
-

حسین آرش

کد متوفی: 6185395 یازدید: 70
-

ابراهیم نجاتی

کد متوفی: 6185978 یازدید: 106
1353/11/15 - 1400/10/27

سیدمیثاق موسوی

کد متوفی: 6186523 یازدید: 9
1377/04/15 - 1395/05/13

مشهدی حکیمه ابوالحسنی لرکی

کد متوفی: 6187181 یازدید: 10
1318/01/01 - 1400/12/19

شُيخ حٍنظًلُِ آلُِخـآلُِدِي آبَوُ عٍبَدِآلُِلُِهـ

کد متوفی: 6187434 یازدید: 202
1339/01/01 - 1400/11/18

کاظم خمیسی نسب

کد متوفی: 6188439 یازدید: 20
- 1400/12/28

حاج کاظم ( پدر حاج جعفر ) خمیسی نسب

کد متوفی: 6188458 یازدید: 947
1316/02/11 - 1400/12/28

رسول سرکهکی

کد متوفی: 6189439 یازدید: 431
1333/07/01 - 1400/12/26

رسول سرکهکی

کد متوفی: 6189472 یازدید: 76
1333/07/01 - 1400/12/26

رسول سرکهکی

کد متوفی: 6189541 یازدید: 28
1333/07/01 - 1400/12/26

صبرگل قنواتی

کد متوفی: 6191072 یازدید: 129
1339/04/01 - 1399/02/15

شادروان منصور سبزواری

کد متوفی: 6193226 یازدید: 22
1340/09/15 - 1399/09/17

شادروان منصور سبزواری

کد متوفی: 6193229 یازدید: 178
1340/09/15 - 1399/09/17

پیمان احمدی

کد متوفی: 6195930 یازدید: 28
-

پیمان احمدی

کد متوفی: 6195932 یازدید: 29
-

عبدعلی عبداللهی

کد متوفی: 6198151 یازدید: 14
1309 - 1401/02/08

عبدالله قنبری

کد متوفی: 6199949 یازدید: 18
1335 - 1401/02/31

عبدالله قنبری

کد متوفی: 6199979 یازدید: 722
- 1401/02/31

کیانوش جلالی

کد متوفی: 6200200 یازدید: 15
-

کیانوش جلالی

کد متوفی: 6200212 یازدید: 256
1353/08/10 - 1401/02/22

حفیظ الله هرمزی نژاد

کد متوفی: 6201083 یازدید: 26
-

مشهدی صفر کردزنگنه

کد متوفی: 6201197 یازدید: 251
1328/02/02 - 1401/02/21

مرحوم موسی امیری

کد متوفی: 6202479 یازدید: 58
-

صادق میرسالاری{تام}

کد متوفی: 6202684 یازدید: 6
- 1391/03/20

راه علی پیرمرادی

کد متوفی: 6203628 یازدید: 37
1337/01/02 - 1401/01/15

حاج عباس اسکندری 1401.04.09

کد متوفی: 6204952 یازدید: 353
1341/10/01 - 1400/04/09

غضبان محمدیان

کد متوفی: 6205946 یازدید: 9
-

امیرقلی زرین

کد متوفی: 6208503 یازدید: 9
1326/06/30 - 1401/04/09

اسماعیل نارکی

کد متوفی: 6208534 یازدید: 14
-

گَردو مرادی

کد متوفی: 6209543 یازدید: 340
-

الیاس پناد

کد متوفی: 6210510 یازدید: 1422
1366/08/20 - 1401/05/09

کربلایی زاده مالکی

کد متوفی: 6210559 یازدید: 15
-

محمد نوری ممبینی

کد متوفی: 6212410 یازدید: 145
- 1401/05/25

محمد نوری ممبینی

کد متوفی: 6212883 یازدید: 368
- 1401/05/25

دکتر سعید خدابخشی

کد متوفی: 6214179 یازدید: 122
-

قربانعلی حاجی زاده

کد متوفی: 6214924 یازدید: 6
-

حاج شاه محمد حاجی زاده

کد متوفی: 6214934 یازدید: 13
-

محمد نوری ممبینی

کد متوفی: 6214986 یازدید: 692
-

زهرا رشیدی

کد متوفی: 6215008 یازدید: 546
1348/07/03 - 1401/06/07

بی بی جان پروزن(مهدی نژاد)

کد متوفی: 6216280 یازدید: 3
-

محمدطاهر پیرمرادی

کد متوفی: 6216379 یازدید: 252
1349/01/02 - 1401/05/07

اکبر خلیلی نژاد(آشوردن)

کد متوفی: 6216382 یازدید: 58
1350/12/01 - 1401/04/08

حاج یداله محمدعلی نژاد

کد متوفی: 6216487 یازدید: 52
1323 - 1387

بهرام بهبهانی

کد متوفی: 6216513 یازدید: 3
-

دکترحیدر کاظمی

کد متوفی: 6216879 یازدید: 23
1353/06/01 - 1399/05/20

مسلم شیروانی

کد متوفی: 6216981 یازدید: 39
1362/06/18 - 1382/06/20

زینب جلالی

کد متوفی: 6217206 یازدید: 35
1362/02/01 - 1401/06/24

مهین مشتاقی

کد متوفی: 6217212 یازدید: 15
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید