آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شوش

محمد رضا منصوری

کد متوفی: 6245 یازدید: 84
-

حسن درویشی

کد متوفی: 6338 یازدید: 152
-

حجی ابو مسعود الکعبی

کد متوفی: 6718 یازدید: 78
-

سعید تنومند

کد متوفی: 6727 یازدید: 125
-

سعید تنومند

کد متوفی: 6729 یازدید: 73
-

حاج احمد دیلمی

کد متوفی: 6742 یازدید: 94
-

خليل آل كثير

کد متوفی: 6873 یازدید: 74
-

اسماعیل عبدالخانی

کد متوفی: 6899 یازدید: 126
-

شیخ ملاشمال امیری

کد متوفی: 7108 یازدید: 68
-

شیخ ملاشمال امیری

کد متوفی: 7115 یازدید: 73
-

نعیم چنانی

کد متوفی: 7119 یازدید: 65
-

نعیم چنانی

کد متوفی: 7135 یازدید: 87
-

سید احمد موسوی

کد متوفی: 7163 یازدید: 98
-

محمدوخانم ،حمید،محمود زرگوش

کد متوفی: 7204 یازدید: 64
-

سیدرحیم نوری

کد متوفی: 7283 یازدید: 92
-

خدیجه بنت المرحوم کریم

کد متوفی: 7346 یازدید: 130
-

محمد ساعدی

کد متوفی: 7378 یازدید: 70
-

سجاد بهادل

کد متوفی: 7411 یازدید: 75
-

ملاشمال ابوناجی الامیری

کد متوفی: 7594 یازدید: 59
-

محمدکاظم(ناصر) فیض حداد

کد متوفی: 8058 یازدید: 136
-

احمدحیاری احمدحیاری

کد متوفی: 8138 یازدید: 76
-

جميله علوي نژاد

کد متوفی: 8185 یازدید: 88
-

فوزیه راشدی

کد متوفی: 8362 یازدید: 68
-

محسن السویحل

کد متوفی: 8450 یازدید: 76
-

شعبان شمس کرملکی

کد متوفی: 9603 یازدید: 64
-

میثم کمری پور

کد متوفی: 9992 یازدید: 69
-

علیرضا (میثم) کمری پور

کد متوفی: 10057 یازدید: 73
-

فاطمه ملائین

کد متوفی: 10298 یازدید: 69
-

رحیمه سرخه

کد متوفی: 12338 یازدید: 85
-

مهدی اطمینانی

کد متوفی: 13118 یازدید: 150
-

حاج غلام روسی

کد متوفی: 13638 یازدید: 127
-

سعدون لطیفی

کد متوفی: 13747 یازدید: 70
-

کربلایی مجید خنیفری

کد متوفی: 14014 یازدید: 82
-

نسرین نیکزاد

کد متوفی: 14480 یازدید: 75
-

نسرین نیکزاد

کد متوفی: 14481 یازدید: 197
-

سعیده سردارآبادی

کد متوفی: 14503 یازدید: 69
-

سعیده سردارآبادی

کد متوفی: 14505 یازدید: 73
-

رحیم کرامتی فر

کد متوفی: 15223 یازدید: 70
-

بانو مژده معمارزاده

کد متوفی: 15369 یازدید: 92
-

مژده معمارزاده

کد متوفی: 15716 یازدید: 166
-

نشمیه شریفی

کد متوفی: 17075 یازدید: 77
-

ریزه شریفی

کد متوفی: 17096 یازدید: 72
-

عبدالحسن مراونه

کد متوفی: 17299 یازدید: 81
-

مژده معمارزاده

کد متوفی: 18562 یازدید: 74
-

مریم سلیمانی زاده

کد متوفی: 18825 یازدید: 85
-

مریم سلیمانی

کد متوفی: 18842 یازدید: 92
-

مریم سلیمانی

کد متوفی: 18854 یازدید: 96
-

حاج ناصر دانیالی

کد متوفی: 19256 یازدید: 200
-

حسن دامن افشان

کد متوفی: 20142 یازدید: 108
-

حبیب امارنه

کد متوفی: 20406 یازدید: 79
-

العلویه ام رسول موسوی

کد متوفی: 20530 یازدید: 81
-

حاج جمیل الڪنانے

کد متوفی: 20806 یازدید: 77
-

حسین ال کثیر

کد متوفی: 21140 یازدید: 85
-

حاج عبدالحسین حیاری

کد متوفی: 21941 یازدید: 253
-

مشهدی محمود بالنده

کد متوفی: 22088 یازدید: 71
-

رحیم راشدی پور

کد متوفی: 22199 یازدید: 78
-

حاج یسر سواری

کد متوفی: 22231 یازدید: 80
-

حاج جبار سواعدی

کد متوفی: 22242 یازدید: 91
-

مرحوم علی اکبر رحیم خانی

کد متوفی: 22261 یازدید: 76
-

مهدی چنانی

کد متوفی: 22362 یازدید: 132
-

باران ولی زاده

کد متوفی: 22507 یازدید: 81
-

باران ولی زاده

کد متوفی: 22510 یازدید: 79
-

صفرعلی کرمی

کد متوفی: 22786 یازدید: 67
-

صفر چنانه

کد متوفی: 23451 یازدید: 137
-

خلیفه چنانی

کد متوفی: 23464 یازدید: 71
-

زهرا کاوندی

کد متوفی: 25143 یازدید: 65
-

سعید تنومند

کد متوفی: 26581 یازدید: 82
-

سعید تنومند

کد متوفی: 26584 یازدید: 77
-

عزیز الله فیاضی

کد متوفی: 28227 یازدید: 70
-

حمید حسنی راد

کد متوفی: 28775 یازدید: 62
-

الحجیه زهرا الحجیه زهرا البدویه

کد متوفی: 31229 یازدید: 96
-

.. ام حجی گطن

کد متوفی: 31259 یازدید: 96
-

حجی ایباره الکعبی(چعب الدبیس)

کد متوفی: 33165 یازدید: 105
-

سید مصطفی و سید علی بخات

کد متوفی: 33904 یازدید: 98
-

عبدالرضا دیناروند

کد متوفی: 34954 یازدید: 65
-

مجتبی رضایی زاده خلطه

کد متوفی: 37455 یازدید: 62
-

... ...

کد متوفی: 37562 یازدید: 74
-

عیدی و اسماعیل فرخی

کد متوفی: 37639 یازدید: 68
-

عیدی و اسماعیل فرخی

کد متوفی: 37648 یازدید: 64
-

محمد عبدالله نژاد

کد متوفی: 41383 یازدید: 51
-

محمد عبدالله نژاد

کد متوفی: 41396 یازدید: 54
-

مطیرالخربط ،،

کد متوفی: 51731 یازدید: 43
-

سیدعلی سیدعقیلی

کد متوفی: 52346 یازدید: 48
-

میلاد چنانی

کد متوفی: 54236 یازدید: 85
-

حاج عباس لویمی

کد متوفی: 54268 یازدید: 73
-

میلاد الصرخی

کد متوفی: 54450 یازدید: 63
-

محمد حسن هلالی پور (حیدری)

کد متوفی: 54984 یازدید: 53
-

شهید حاج رحیم کعبی ال کثیر

کد متوفی: 63862 یازدید: 125
-

حسین بنداوی

کد متوفی: 64701 یازدید: 46
-

عظیم کعبی ال کثیر

کد متوفی: 68562 یازدید: 44
-

رضا برکی

کد متوفی: 74025 یازدید: 56
-

کربلایی ماشاءالله کیالان

کد متوفی: 74373 یازدید: 46
-

حاج محمد کاظم رنگ چی

کد متوفی: 6001560 یازدید: 64
-

یباره دلف سرخه

کد متوفی: 6007027 یازدید: 62
-

عطوان چنانی

کد متوفی: 6009225 یازدید: 51
-

حمود ملا کریم الکثیر

کد متوفی: 6009241 یازدید: 56
-

محمد جواد شرفی

کد متوفی: 6013120 یازدید: 98
-

داراب قاسم پور

کد متوفی: 6013790 یازدید: 64
-

سید سلمان نجات طاهری

کد متوفی: 6013966 یازدید: 68
-

کربلایی رضا دیناروند

کد متوفی: 6015338 یازدید: 68
-

حاج فرحان دیناروند

کد متوفی: 6015361 یازدید: 85
-

حاج رحیم دیناروتد

کد متوفی: 6015411 یازدید: 123
-

محمود زرگوش

کد متوفی: 6021992 یازدید: 467
-

هادی شریفی دیناروند

کد متوفی: 6022249 یازدید: 93
-

حاج عبد الحسین حیاری

کد متوفی: 6026574 یازدید: 85
-

عبدالحسین اسمعیلی

کد متوفی: 6030077 یازدید: 69
-

راضیه محبی

کد متوفی: 6033832 یازدید: 66
-

راضیه محبی

کد متوفی: 6033844 یازدید: 70
-

راضیه محبی

کد متوفی: 6033848 یازدید: 71
-

صالح چنانی

کد متوفی: 6034074 یازدید: 57
-

راضیه محبی

کد متوفی: 6034333 یازدید: 129
-

داريوش بهراميان

کد متوفی: 6034598 یازدید: 85
-

سکینه کایدخورده

کد متوفی: 6035202 یازدید: 65
-

زهرا سرخه

کد متوفی: 6037849 یازدید: 56
-

سعید محمدی

کد متوفی: 6039417 یازدید: 48
-

مرحوم حاج حسن هردانی

کد متوفی: 6043277 یازدید: 117
-

مهران مددی کاهکش

کد متوفی: 6043891 یازدید: 95
-

مهران مددی کاهکش

کد متوفی: 6044010 یازدید: 56
-

مهران مددی کاهکش

کد متوفی: 6044015 یازدید: 70
-

مهران مددی کاهکش

کد متوفی: 6044019 یازدید: 57
-

عبد العباس حسنوند

کد متوفی: 6047788 یازدید: 61
-

عبد العباس حسنوند

کد متوفی: 6048098 یازدید: 61
-

عبدالعباس حسنوند

کد متوفی: 6048099 یازدید: 62
-

فریده سرخه

کد متوفی: 6050079 یازدید: 65
-

داوود سرخه

کد متوفی: 6050166 یازدید: 67
-

داوود سرخه

کد متوفی: 6050576 یازدید: 65
-

کاظم غذی

کد متوفی: 6050768 یازدید: 62
-

طوبی نوروزعلی لواف

کد متوفی: 6054729 یازدید: 79
-

هاجر ذات عجم

کد متوفی: 6057259 یازدید: 616
1/11/00 - 30/10/98

محمدحسن پورنادي صفايي

کد متوفی: 6057501 یازدید: 51
-

محمدحسن پورنادي صفايي

کد متوفی: 6057526 یازدید: 48
-

جاسمیه ماموسی زاده

کد متوفی: 6059923 یازدید: 61
- 27/3/1399

امین سرشاد

کد متوفی: 6063941 یازدید: 100
-

غلامرضا خشامی

کد متوفی: 6064023 یازدید: 76
-

غلامرضا خشامی

کد متوفی: 6064036 یازدید: 69
-

اسحق شریف

کد متوفی: 6064098 یازدید: 345
1959 - 2020

عظیم رستمی

کد متوفی: 6064885 یازدید: 76
13350701 - 13990406

وحید مهدوی نیا

کد متوفی: 6067336 یازدید: 101
-

کریم وملکه سگوند وچگنی

کد متوفی: 6069130 یازدید: 53
-

کمال نیسی

کد متوفی: 6069872 یازدید: 62
- 99/11/23

شهیدسیدحسن تفاخ

کد متوفی: 6071655 یازدید: 57
-

شهیدسیدحسن تفاخ

کد متوفی: 6071658 یازدید: 72
-

. یادی کنیم از تمامی رفتگان

کد متوفی: 6072094 یازدید: 45
-

فاطمه قربی

کد متوفی: 6072405 یازدید: 56
- 2/2/99

ابو رضا کعبی

کد متوفی: 6072428 یازدید: 55
-

شهید عبدالمحمد پاطلا

کد متوفی: 6074971 یازدید: 50
1344/6/10 - 1364/12/5

شهید عبدالمحمد پاطلا

کد متوفی: 6075079 یازدید: 72
۱۳۴۴/۶/۱۰ - ۱۳۶۴/۱۲/۵

حاج مجید احمدی

کد متوفی: 6076257 یازدید: 1122
-

حجی اغلام احمدی...خسرجی

کد متوفی: 6076580 یازدید: 63
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078315 یازدید: 46
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078317 یازدید: 58
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078319 یازدید: 50
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078324 یازدید: 47
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078326 یازدید: 44
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078360 یازدید: 46
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078365 یازدید: 68
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078368 یازدید: 55
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078369 یازدید: 56
-

حسن شیرین زاده

کد متوفی: 6078375 یازدید: 586
-

بنات عتابی

کد متوفی: 6078532 یازدید: 118
۱۳۴۵ - ۱۳۹۸

سرگرد پاسدار مهندس حسین پازوکی

کد متوفی: 6078571 یازدید: 64
1362/12/14 - 1399/8/16

مرحوم عبدالنبی .

کد متوفی: 6079288 یازدید: 54
-

حاج عبدالرضا لالوند

کد متوفی: 6079443 یازدید: 58
1334/2/3 - 1396/2/20

علی سعد

کد متوفی: 6079632 یازدید: 105
2/5/1357 - 23/10/1394

عبدالرضا لالوند

کد متوفی: 6079780 یازدید: 54
1334/2/3 - 1396/2/20

عبدالرضا لالوند

کد متوفی: 6079786 یازدید: 67
۱۳۳۴/۲/۳ - ۱۳۹۶/۲/۲۰

شهید علی سعد سعد

کد متوفی: 6079851 یازدید: 54
۱۳۵۷ - ۱۳۹۴

عبدالزهرا عویدی اهوازی

کد متوفی: 6080931 یازدید: 49
1309/6/5 - 1383/1/6

به سهولت پرواز میکنند

کد متوفی: 6081051 یازدید: 88
-

غلامعلی سالاروند

کد متوفی: 6081238 یازدید: 330
1338 - 99/5/11

غلامعلی سالاروند

کد متوفی: 6081265 یازدید: 66
1338 - 99/5/11

حاج لازم سالارورزی

کد متوفی: 6082050 یازدید: 66
1305 - 1378/08/25

حبیب موحدی پور

کد متوفی: 6090406 یازدید: 76
1346/12/20 - 1399/12/22

امیر تتلو

کد متوفی: 6090477 یازدید: 65
1400/0/0 - 1400/0/0

حبیب موحدی

کد متوفی: 6090574 یازدید: 189
1346/12/20 - 1399/12/22

صبریه عامری

کد متوفی: 6090763 یازدید: 58
1322/10/11 - 1399/11/12

فرزانه چنانی

کد متوفی: 6090821 یازدید: 1068
-

محمود صفارزاده خیاط

کد متوفی: 6098883 یازدید: 124
1343 - 1395

حبیب موحدی پور

کد متوفی: 6099536 یازدید: 81
46/12/20 - 99/12/22

سکینه شریف

کد متوفی: 6101603 یازدید: 669
1333 - 1391

الحاج شیخ جمیل الامطشر ابو قاسم الکنانی

کد متوفی: 6103379 یازدید: 76
01/01/1333 - 1399/10/27

حاج مهدی محمدیان

کد متوفی: 6106750 یازدید: 76
1309/05/07 - 1400/02/07

حسن سخایی

کد متوفی: 6106757 یازدید: 392
-

حاج مهدی محمدیان

کد متوفی: 6106764 یازدید: 447
1309/05/09 - 1400/02/07

حاج مجید دهان

کد متوفی: 6107394 یازدید: 171
-

جاسمیه ماموسی

کد متوفی: 6109416 یازدید: 74
- ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

صبریه عامری

کد متوفی: 6109544 یازدید: 51
1322/10/10 - 1399/11/12

جاسمیه ماموسی

کد متوفی: 6109673 یازدید: 57
- ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

جمیله علوی

کد متوفی: 6112233 یازدید: 53
-

سید کریم علوی

کد متوفی: 6112343 یازدید: 48
-

سیدحیدر جعفری

کد متوفی: 6115756 یازدید: 59
-

حیدر جعفری

کد متوفی: 6115836 یازدید: 29
- ۲۱/۲۱۴۰۰

غلامحسين حجتي فرد

کد متوفی: 6120827 یازدید: 226
1334/01/10 - 1391/08/28

عشائر کعب الدبیس شیخ مجید الجوی

کد متوفی: 6122731 یازدید: 25
-

ماهرو جانبازان

کد متوفی: 6128125 یازدید: 409
- 1400/04/08

ماهرو جانبازان

کد متوفی: 6128223 یازدید: 29
- 1400/04/08

فاطمه شمکلی

کد متوفی: 6138300 یازدید: 20
-

علی صادقی راد

کد متوفی: 6140722 یازدید: 16
1399/05/28 -

حسن لطیفی نسب

کد متوفی: 6143892 یازدید: 13
1332/07/01 - 1397/05/09

علی حیوری

کد متوفی: 6144591 یازدید: 14
1375/08/10 - 1393/01/21

جمشید حسنوند

کد متوفی: 6146317 یازدید: 184
1333/04/22 - 1400/05/17

سید ابراهیم المجتبایی الحسنی الصرخی

کد متوفی: 6147000 یازدید: 18
- 1400/06/08

محمد میرشکاک

کد متوفی: 6147002 یازدید: 63
1375/05/22 - 1400/05/10

عبدالعباس حسنوند

کد متوفی: 6149262 یازدید: 15
1334/01/01 - 1399/07/05

عبود سواری

کد متوفی: 6150452 یازدید: 13
1321/03/06 - 1400/06/15

ام جمعه چنانی

کد متوفی: 6150625 یازدید: 209
1335/04/01 - 1400/06/16

حاج نعیم ال کثیر

کد متوفی: 6150890 یازدید: 23
1322/12/05 - 1400/05/18

سبحان حسین فیض الله

کد متوفی: 6151274 یازدید: 24
1381/06/13 - 1381/06/19

اسحق شریف

کد متوفی: 6151421 یازدید: 35
1338/02/09 - 1399/10/10

حسین شوهانی

کد متوفی: 6151816 یازدید: 19
- 1399/12/23

قاسم کرملاچعب

کد متوفی: 6155739 یازدید: 1023
1374/04/31 - 1400/07/07

جعفر چنانی

کد متوفی: 6155741 یازدید: 15
1343/05/09 - 1400/05/16

حاج مسعود محمودی فر

کد متوفی: 6156366 یازدید: 13
- 1399/08/25

شهیدسید امیر فراغت

کد متوفی: 6157675 یازدید: 6
-

محمد حسن غلامعلی

کد متوفی: 6158243 یازدید: 6
-

مشهدی محمدرضا زاهدی اصل

کد متوفی: 6160894 یازدید: 107
- 1400/08/16

امیررضا محمودی فر

کد متوفی: 6163584 یازدید: 15
1382/03/21 - 1397/01/04

امیررضا محمودی فر

کد متوفی: 6163588 یازدید: 6
1382/03/21 - 1397/01/04

امیر رضا محمودی فر

کد متوفی: 6163729 یازدید: 3
1382/03/21 - 1397/04/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید