آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لالی

آ مجید قلی هزاریان

کد متوفی: 2715 یازدید: 194
-

فرزاد بوستانی

کد متوفی: 3256 یازدید: 180
-

سلبناز بوستانی

کد متوفی: 3261 یازدید: 194
-

ثریا سلجوقی

کد متوفی: 15140 یازدید: 203
-

فرهاد فرهاددوستانی

کد متوفی: 17449 یازدید: 152
-

جهانگیر چراغی

کد متوفی: 21676 یازدید: 176
-

فانی فانی

کد متوفی: 25623 یازدید: 185
-

زنده یاد سجاد جهان بین

کد متوفی: 29564 یازدید: 141
-

شیرعلی مرادی

کد متوفی: 30204 یازدید: 141
-

علی اکبر خدری میرقاید

کد متوفی: 41839 یازدید: 461
-

شهربانو هزاریان

کد متوفی: 48553 یازدید: 148
-

محمد جمالپور

کد متوفی: 62934 یازدید: 138
-

محمد جمالپور

کد متوفی: 62968 یازدید: 129
-

محمد جمالپور

کد متوفی: 64628 یازدید: 120
-

محمد آقا بدری بابادی

کد متوفی: 68344 یازدید: 107
-

شب چراغ حاجی پور

کد متوفی: 71297 یازدید: 114
-

ایرج سلجوقی پبدنی

کد متوفی: 73906 یازدید: 150
-

مختار نجفی بابادی

کد متوفی: 73908 یازدید: 156
-

پری ناز حاجی پور

کد متوفی: 76989 یازدید: 114
-

مشهدی خانم سکینه سلطانی

کد متوفی: 6001626 یازدید: 125
-

روشنعلی (مهراز) زمانی احمد محمودی

کد متوفی: 6004287 یازدید: 129
-

روشنعلی(مهراز) زمانی احمد محمودی

کد متوفی: 6004372 یازدید: 147
-

روشنعلی(مهراز) زمانی احمد محمودی

کد متوفی: 6004383 یازدید: 110
-

حمید هزاریان

کد متوفی: 6007819 یازدید: 151
-

غلامرضا بوستانی

کد متوفی: 6026342 یازدید: 126
-

شقایق جهانگیری

کد متوفی: 6040890 یازدید: 119
-

آ احمدشاه چراغی

کد متوفی: 6044355 یازدید: 116
-

حسن رضایی میرقائد

کد متوفی: 6045458 یازدید: 120
-

خدیجه رضائی میرقائد

کد متوفی: 6052163 یازدید: 113
-

مرادعلی رضایی

کد متوفی: 6062835 یازدید: 128
-

سبزعلی مرداسی

کد متوفی: 6075616 یازدید: 112
-

سکینه هزاریان

کد متوفی: 6078207 یازدید: 239
-

کد متوفی: 6092308 یازدید: 409
-

اعتباراقا جهانبین

کد متوفی: 6105135 یازدید: 174
1/1/1340 - 6/12/1397

کد متوفی: 6106195 یازدید: 111
-

یعقوب اسکندری

کد متوفی: 6106352 یازدید: 932
- ۱۳۹۹/۵/۳۱

تارا هزاریان

کد متوفی: 6106364 یازدید: 198
27/4/87 - 1/1/1400

شادروان‌شنبه‌اکبری اکبری

کد متوفی: 6106526 یازدید: 93
-

احمد فولادی

کد متوفی: 6118703 یازدید: 432
-

فرشاد قنبری

کد متوفی: 6118848 یازدید: 98
1369/06/19 - 1390/05/09

مرحوم شیخ حسنقلی رحیمی

کد متوفی: 6118880 یازدید: 280
-

بی بی ماه طلا خدادادی تبار

کد متوفی: 6124205 یازدید: 102
-

وحید فولادی

کد متوفی: 6125285 یازدید: 66
-

بی بی ماه طلا خدادادی تبار

کد متوفی: 6125601 یازدید: 96
-

ایمان محمدی

کد متوفی: 6138565 یازدید: 503
- 1400/05/10

محمدمهدی زمانی

کد متوفی: 6142388 یازدید: 461
- 1400/05/25

تاجماه جهان بین

کد متوفی: 6142404 یازدید: 60
-

عباس خدری میزقاید

کد متوفی: 6149421 یازدید: 218
1311/07/06 - 1391/06/26

مشهدی روح انگیس(معصومه) خدری

کد متوفی: 6151609 یازدید: 282
1344/08/15 - 1400/05/22

جواد مهری نژاد(مهری بابادی)

کد متوفی: 6161380 یازدید: 24
-

بنده بنده ایان

کد متوفی: 6166982 یازدید: 20
1396/08/25 - 1400/09/20

آ کیامرث هاشمی پور

کد متوفی: 6180142 یازدید: 126
1332/04/09 - 1400/08/06

زهره هاشمی پور

کد متوفی: 6180793 یازدید: 11
1323/03/15 - 1394/01/20

نادر جمال پور

کد متوفی: 6186962 یازدید: 44
1338/03/08 - 1367/12/21

محمدعلی‌ احمدی‌آرپناه

کد متوفی: 6192495 یازدید: 92
1313/05/08 - 1381/05/06

گل‌عنبر احمدی‌آرپناه

کد متوفی: 6192497 یازدید: 72
1315/09/02 - 1398/04/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید