آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هندیجان

صدیقه حیدری نژاد

کد متوفی: 1079 یازدید: 454
-

مكيه عبادي

کد متوفی: 4621 یازدید: 232
-

عزت درویشی

کد متوفی: 6601 یازدید: 236
-

عزیز حیدری

کد متوفی: 6795 یازدید: 196
-

عزیزالله حیدری

کد متوفی: 7167 یازدید: 182
-

رضا درویشی

کد متوفی: 7325 یازدید: 271
-

رضا درویشی

کد متوفی: 7333 یازدید: 231
-

حسین درویشی

کد متوفی: 8327 یازدید: 742
-

حسین درویشی

کد متوفی: 8419 یازدید: 251
-

صدیقه درویشی

کد متوفی: 9164 یازدید: 175
-

سعید اسدی

کد متوفی: 15697 یازدید: 278
-

عباس شعبانی هندیجانی

کد متوفی: 18860 یازدید: 234
-

عباس شعباني

کد متوفی: 18899 یازدید: 242
-

امین محمدی

کد متوفی: 24660 یازدید: 249
-

نجیبه معرفاوی

کد متوفی: 28624 یازدید: 320
-

ابوالحسن امام رضا

کد متوفی: 28655 یازدید: 377
-

محمدرضا شولی نژاد

کد متوفی: 28680 یازدید: 220
-

هادی عنانات

کد متوفی: 29088 یازدید: 272
-

محمد مهدی بحرکانی

کد متوفی: 29646 یازدید: 424
-

محمد مهدی بحرکانی

کد متوفی: 29655 یازدید: 664
-

حاج عبدالرسول اخلاقی

کد متوفی: 31095 یازدید: 209
-

حاج محمد سلیمانی

کد متوفی: 33370 یازدید: 208
-

امین محمدی

کد متوفی: 33893 یازدید: 235
-

امین محمدی

کد متوفی: 33914 یازدید: 197
-

حاج حمداله سلیمانی

کد متوفی: 34123 یازدید: 223
-

حسن شعبانی

کد متوفی: 34299 یازدید: 197
-

ابراهیم شعبانی

کد متوفی: 34422 یازدید: 198
-

احمد رضا عباسپور

کد متوفی: 34560 یازدید: 206
-

احمد رضا عباسپور

کد متوفی: 34573 یازدید: 283
-

احمد رضا عباسپور

کد متوفی: 34581 یازدید: 219
-

محمدرضا شکاری

کد متوفی: 40517 یازدید: 231
-

شاکر بحرانی

کد متوفی: 46311 یازدید: 185
-

ماضی عبادی

کد متوفی: 46656 یازدید: 225
-

عبدالجلیل عبادی

کد متوفی: 46663 یازدید: 180
-

احمد عبادی

کد متوفی: 46776 یازدید: 384
-

حامد شعبانی

کد متوفی: 57902 یازدید: 187
-

محمدرضا شاکری

کد متوفی: 58063 یازدید: 188
-

حاج شیخ ملاهاشم درویشی

کد متوفی: 6011608 یازدید: 208
-

کربلایی احمد درویشی

کد متوفی: 6018628 یازدید: 179
-

حاج یوسف موسی پور

کد متوفی: 6020750 یازدید: 218
-

حاج یوسف موسی پور و فاطمه موسی پور

کد متوفی: 6020836 یازدید: 242
-

عبدالنبی زایری فرد

کد متوفی: 6026948 یازدید: 174
-

یوسف ،آمنه بحرکانی،بحرکانی

کد متوفی: 6032777 یازدید: 165
-

شیخ شکرالله سلیمانی

کد متوفی: 6033153 یازدید: 202
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038187 یازدید: 180
-

غانم عبادی

کد متوفی: 6038624 یازدید: 200
-

علامه آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6039093 یازدید: 182
-

سلطون آغاجری

کد متوفی: 6042565 یازدید: 211
-

حاج سهراب بیرونی

کد متوفی: 6052499 یازدید: 239
8/1/1324 - 18/8/1388

سکینه اسلامی (قنواتی زاده)

کد متوفی: 6054403 یازدید: 215
-

زینب درویشی

کد متوفی: 6057448 یازدید: 198
1361 - 1399

مریم مصدق

کد متوفی: 6058858 یازدید: 156
- 25,01,82

مریم مصدق

کد متوفی: 6058867 یازدید: 159
- 25,01,81

مریم مصدق

کد متوفی: 6058870 یازدید: 166
-

مریم مصدق

کد متوفی: 6058871 یازدید: 167
-

مریم مصدق

کد متوفی: 6058876 یازدید: 154
- 28,01,81

حاج فرج الله امیری

کد متوفی: 6064513 یازدید: 180
-

کریم عناتی

کد متوفی: 6066067 یازدید: 156
1330 - 93/11/11

فرید جمالی

کد متوفی: 6070579 یازدید: 173
-

مهران شعبانی

کد متوفی: 6078559 یازدید: 679
- 1399/05/30

محمد عبدالهی

کد متوفی: 6079470 یازدید: 159
1352/11/2 - 1399/12/14

محمد عبداللهی

کد متوفی: 6079549 یازدید: 607
-

محمد شنبدی

کد متوفی: 6079557 یازدید: 172
1352/11/12 - 1399/12/14

محمد عبداللهی

کد متوفی: 6079558 یازدید: 173
1352/11/3 - 1399/12/14

محمد عبداللهی

کد متوفی: 6079563 یازدید: 136
1352/11/4 - 1399/12/14

مرحوم محمد عبداللهی

کد متوفی: 6079665 یازدید: 362
-

حسین مکتوفی

کد متوفی: 6079782 یازدید: 245
1378/04/20 - 1397/04/31

فرزند مرحوم اطمان

کد متوفی: 6080189 یازدید: 239
1368/05/20 - 1397/04/31

سید طالب موسوی

کد متوفی: 6092496 یازدید: 201
1399/01/01 - 1400/01/01

عبدالرحمن شیرعلی

کد متوفی: 6095847 یازدید: 153
-

سید سلطان مولوی

کد متوفی: 6106732 یازدید: 603
-

ملکی شیرعلی

کد متوفی: 6111338 یازدید: 158
-

مینا نظارات

کد متوفی: 6113574 یازدید: 208
-

سیده بگم موسوی

کد متوفی: 6115040 یازدید: 367
1326/01/01 - 1399/02/22

حاج حسن(عبداللّه) ملحان

کد متوفی: 6115059 یازدید: 319
۱۳۱۵ - ۱۴۰۰

حاج حسن(عبدالله) ملحان

کد متوفی: 6115125 یازدید: 173
۱۳۱۵ - ۱۴۰۰/۲/۱۷

مطوه عبادی

کد متوفی: 6115732 یازدید: 126
-

عبدالرسول ابوعلی

کد متوفی: 6122728 یازدید: 398
1319/09/15 - 1400/03/13

شهناز طاهری

کد متوفی: 6123702 یازدید: 844
- 1400/03/18

مالک شعبانی

کد متوفی: 6124143 یازدید: 148
1373/08/07 - 1400/10/08

جبل عبادی

کد متوفی: 6134233 یازدید: 114
-

مرحوم محمد حیاتی

کد متوفی: 6137914 یازدید: 111
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 6139932 یازدید: 101
1358/01/27 - 1400/04/28

حاج سلمان مزارعی

کد متوفی: 6141803 یازدید: 162
1323/04/02 - 1399/08/17

مرتضی حرّی

کد متوفی: 6145932 یازدید: 89
- 1400/06/04

حمزه حیدری

کد متوفی: 6157609 یازدید: 89
-

سامر گشتیل

کد متوفی: 6163368 یازدید: 232
1330/03/01 - 1399/08/09

طاهره باغبان

کد متوفی: 6164128 یازدید: 1562
1324/03/08 - 1400/08/29

عوض گشتیل

کد متوفی: 6164219 یازدید: 80
-

حاج علی شعبانی

کد متوفی: 6165786 یازدید: 116
1315/10/02 - 1399/09/17

حاج علی شعبانی

کد متوفی: 6165893 یازدید: 1387
1315/10/02 - 1399/09/17

رسول مسلمی

کد متوفی: 6168142 یازدید: 53
1343/01/03 - 1398/10/27

هاجر اصولی

کد متوفی: 6168384 یازدید: 163
1305/05/05 - 1398/09/29

بانو شولی

کد متوفی: 6175099 یازدید: 81
- 1400/10/23

سید طهماس موسوی

کد متوفی: 6176763 یازدید: 376
1328/04/20 - 1400/11/02

محسن گشتیل

کد متوفی: 6180336 یازدید: 211
-

غلام پرگان

کد متوفی: 6188412 یازدید: 108
1315/05/04 - 1400/12/27

خیریه مشاک

کد متوفی: 6193192 یازدید: 55
1318/09/10 - 1400/07/16

حاج رضا حیدری

کد متوفی: 6200061 یازدید: 130
1324/04/07 - 1400/10/28

ناصر حمیدزاده

کد متوفی: 6202836 یازدید: 126
-

جعفر آبی

کد متوفی: 6203358 یازدید: 69
1328 - 1382/03/26

یوسف شعبانی

کد متوفی: 6203373 یازدید: 21
-

سیده زینب موسوی

کد متوفی: 6211273 یازدید: 89
1350/09/30 - 1400/07/14

مجيد مهناوى

کد متوفی: 6217582 یازدید: 21
1336/05/03 - 1401/06/10

محمدرضا حقشناس

کد متوفی: 6225927 یازدید: 786
1380/10/01 - 1401/07/14

حاج محب جغتایی

کد متوفی: 6227313 یازدید: 9
-

مختار دانش پژو

کد متوفی: 6237321 یازدید: 21
1357/01/10 - 1391/10/24

لیلا آقاجری

کد متوفی: 6237719 یازدید: 187
1330/03/20 - 1402/05/25

اسماعیل دانش پژوه

کد متوفی: 6237786 یازدید: 18
1341/09/19 - 1365/01/18

فاطمه خواجه گیری

کد متوفی: 6237824 یازدید: 20
1333/07/01 - 1402/03/02

توفیق(حیدر) دریس

کد متوفی: 6238125 یازدید: 10
1364/09/25 - 1402/06/02

ناخدا عوض شنبدی

کد متوفی: 6238240 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید