آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسکو

ذتنپ لاتاذ

کد متوفی: 4376 یازدید: 611
-

اکبر قربان زاده کلجاهی

کد متوفی: 13637 یازدید: 321
-

H D

کد متوفی: 20478 یازدید: 325
-

ghjghj ghjghj

کد متوفی: 45224 یازدید: 330
-

استاد عزیزم دکتر احد همتی

کد متوفی: 72033 یازدید: 397
-

زهرا خیاطی

کد متوفی: 76751 یازدید: 443
-

netanyaho is

کد متوفی: 80088 یازدید: 269
-

معصومه خاتون قهری کهنموئی

کد متوفی: 6005672 یازدید: 273
-

امیر حسن غلامی نوری

کد متوفی: 6022655 یازدید: 576
-

سید محمد نقوی

کد متوفی: 6023708 یازدید: 297
-

سید محمد نقوی

کد متوفی: 6023718 یازدید: 322
-

رحیم زلفعلی زاده

کد متوفی: 6046279 یازدید: 265
-

اسماعیل خاکسار اسکوئی

کد متوفی: 6075062 یازدید: 308
-

رقیه شرفی خسرقی

کد متوفی: 6076812 یازدید: 303
-

سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081469 یازدید: 303
1305.1.1 - 1399.12.20

الحاجیه سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081473 یازدید: 228
1305.01.01 - 1399.12.20

الحاجیه سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081478 یازدید: 257
1305.01.01 - 1399.12.20

یوسف اسحقی اسگوئی

کد متوفی: 6081649 یازدید: 658
1334/1/13 - 1399/12/6

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092813 یازدید: 349
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092814 یازدید: 274
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092816 یازدید: 243
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092834 یازدید: 651
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

کد متوفی: 6101868 یازدید: 244
-

لیلا خالق زاده

کد متوفی: 6103681 یازدید: 238
-

اقدس فقیهی

کد متوفی: 6106851 یازدید: 693
-

حاج غلامحسين شجاعي

کد متوفی: 6114898 یازدید: 385
1306/09/01 - 1398/12/07

احمد شیخ میلانی

کد متوفی: 6138941 یازدید: 311
1308/09/09 - 1388/05/19

بلقیس کارگرمیلانی

کد متوفی: 6163686 یازدید: 138
- 1400/08/02

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178141 یازدید: 118
1348/09/24 - 1400/04/11

سرکار خانم صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178236 یازدید: 83
1348/09/24 - 1400/04/11

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178238 یازدید: 128
-

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178243 یازدید: 90
1348/09/24 - 1400/04/11

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178671 یازدید: 93
-

فاطمه بهرامیان

کد متوفی: 6179198 یازدید: 114
1327/01/01 - 1398/07/19

حاج میرتقی فضلی اسکویی

کد متوفی: 6193213 یازدید: 905
- 1401/01/26

حاج میرتقی فضلی اسکویی

کد متوفی: 6193239 یازدید: 80
- 1401/01/26

شرف نوشیروانی

کد متوفی: 6196400 یازدید: 67
-

ظریفه نامور

کد متوفی: 6197698 یازدید: 76
-

حسن اعظمی

کد متوفی: 6198181 یازدید: 50
-

اسماعیل اسدزاده باویل سفلایی

کد متوفی: 6211029 یازدید: 222
1311/05/05 - 1401/05/15

الحاجیه فاطمه آهگی میلانی

کد متوفی: 6219409 یازدید: 53
1341/05/07 - 1400/09/07

نوا خاکی

کد متوفی: 6219904 یازدید: 234
1380/01/22 - 1401/08/11

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221602 یازدید: 68
1335/10/20 - 1398/10/12

یوسف جلیل زاده

کد متوفی: 6226114 یازدید: 131
- 1401/12/23

اصغر کرم زاده

کد متوفی: 6249135 یازدید: 115
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید