آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسکو

ذتنپ لاتاذ

کد متوفی: 4376 یازدید: 540
-

اکبر قربان زاده کلجاهی

کد متوفی: 13637 یازدید: 292
-

H D

کد متوفی: 20478 یازدید: 291
-

ghjghj ghjghj

کد متوفی: 45224 یازدید: 300
-

استاد عزیزم دکتر احد همتی

کد متوفی: 72033 یازدید: 363
-

زهرا خیاطی

کد متوفی: 76751 یازدید: 421
-

netanyaho is

کد متوفی: 80088 یازدید: 245
-

معصومه خاتون قهری کهنموئی

کد متوفی: 6005672 یازدید: 249
-

امیر حسن غلامی نوری

کد متوفی: 6022655 یازدید: 543
-

سید محمد نقوی

کد متوفی: 6023708 یازدید: 267
-

سید محمد نقوی

کد متوفی: 6023718 یازدید: 294
-

رحیم زلفعلی زاده

کد متوفی: 6046279 یازدید: 237
-

اسماعیل خاکسار اسکوئی

کد متوفی: 6075062 یازدید: 281
-

رقیه شرفی خسرقی

کد متوفی: 6076812 یازدید: 278
-

سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081469 یازدید: 269
1305.1.1 - 1399.12.20

الحاجیه سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081473 یازدید: 205
1305.01.01 - 1399.12.20

الحاجیه سلطان طاهری اسکویی

کد متوفی: 6081478 یازدید: 233
1305.01.01 - 1399.12.20

یوسف اسحقی اسگوئی

کد متوفی: 6081649 یازدید: 638
1334/1/13 - 1399/12/6

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092813 یازدید: 317
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092814 یازدید: 254
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092816 یازدید: 223
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

رقیه احمدیان

کد متوفی: 6092834 یازدید: 628
۱۳۳۰/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

کد متوفی: 6101868 یازدید: 219
-

لیلا خالق زاده

کد متوفی: 6103681 یازدید: 204
-

اقدس فقیهی

کد متوفی: 6106851 یازدید: 664
-

حاج غلامحسين شجاعي

کد متوفی: 6114898 یازدید: 347
1306/09/01 - 1398/12/07

احمد شیخ میلانی

کد متوفی: 6138941 یازدید: 268
1308/09/09 - 1388/05/19

بلقیس کارگرمیلانی

کد متوفی: 6163686 یازدید: 110
- 1400/08/02

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178141 یازدید: 96
1348/09/24 - 1400/04/11

سرکار خانم صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178236 یازدید: 62
1348/09/24 - 1400/04/11

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178238 یازدید: 101
-

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178243 یازدید: 66
1348/09/24 - 1400/04/11

صدیقه دهقان

کد متوفی: 6178671 یازدید: 68
-

فاطمه بهرامیان

کد متوفی: 6179198 یازدید: 86
1327/01/01 - 1398/07/19

حاج میرتقی فضلی اسکویی

کد متوفی: 6193213 یازدید: 866
- 1401/01/26

حاج میرتقی فضلی اسکویی

کد متوفی: 6193239 یازدید: 55
- 1401/01/26

شرف نوشیروانی

کد متوفی: 6196400 یازدید: 44
-

ظریفه نامور

کد متوفی: 6197698 یازدید: 56
-

حسن اعظمی

کد متوفی: 6198181 یازدید: 29
-

اسماعیل اسدزاده باویل سفلایی

کد متوفی: 6211029 یازدید: 195
1311/05/05 - 1401/05/15

الحاجیه فاطمه آهگی میلانی

کد متوفی: 6219409 یازدید: 25
1341/05/07 - 1400/09/07

نوا خاکی

کد متوفی: 6219904 یازدید: 207
1380/01/22 - 1401/08/11

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221602 یازدید: 29
1335/10/20 - 1398/10/12

یوسف جلیل زاده

کد متوفی: 6226114 یازدید: 112
- 1401/12/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید