آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هشترود

سکینه شیری

کد متوفی: 28897 یازدید: 343
-

سکینه شیری

کد متوفی: 28907 یازدید: 319
-

حاج ابراهیم جلیلی

کد متوفی: 44938 یازدید: 296
-

حاج ابراهیم جلیلی

کد متوفی: 44944 یازدید: 324
-

مهندس محسن فخری زاده

کد متوفی: 68434 یازدید: 295
-

کربلایی قربانعلی امیر خانی

کد متوفی: 68436 یازدید: 284
-

کربلایی قربانعلی امیرخانی

کد متوفی: 68447 یازدید: 288
-

محمدرسول ونرگس اوجاقی ومحمدزاده

کد متوفی: 6050845 یازدید: 282
-

نرگس محمدزاده

کد متوفی: 6070596 یازدید: 302
1316 - 1396

حاج قربانعلی جلالیان

کد متوفی: 6081304 یازدید: 223
-

حاج قربانعلی جلالیان

کد متوفی: 6081320 یازدید: 248
- 1399/11/21

حاج میرحیدر مرتضوی دامنابی

کد متوفی: 6082479 یازدید: 414
-

حاج قربانعلی جلالیان

کد متوفی: 6083046 یازدید: 881
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

لیلان رضایی اصل

کد متوفی: 6095199 یازدید: 251
-

سیده فاطمه یوسف موسوی

کد متوفی: 6095896 یازدید: 982
1327/3/1 - 1399/1/21

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098220 یازدید: 240
-

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098222 یازدید: 214
-

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098225 یازدید: 210
-

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098227 یازدید: 215
-

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098228 یازدید: 227
-

لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6098253 یازدید: 330
-

سکینه صابری

کد متوفی: 6099630 یازدید: 240
-

مریم عبادی

کد متوفی: 6100052 یازدید: 226
1372 - 1400/01/24

مریم عبادی

کد متوفی: 6100063 یازدید: 489
- 1400/01/24

ضرغام ابراهیمی

کد متوفی: 6113942 یازدید: 344
1321/3/6 - 13400/2/15

حاج محمد جوانمرد

کد متوفی: 6113958 یازدید: 258
-

حاجیه خانم لطیفه کاظمی(امیریان)

کد متوفی: 6123714 یازدید: 277
- 1400/03/16

دکتر غلامحسین شیری علی آبادی

کد متوفی: 6136500 یازدید: 324
-

حاج علی لطف الله پور

کد متوفی: 6150091 یازدید: 371
- 1400/06/19

جواد عبدیلر

کد متوفی: 6150729 یازدید: 252
1326/01/04 - 1399/04/24

اسماعیل احمدی

کد متوفی: 6158744 یازدید: 144
-

عدالت خانی

کد متوفی: 6169900 یازدید: 121
- 1397/10/09

و خانم سکینه زینالی

کد متوفی: 6181323 یازدید: 76
-

دلبر پناهی

کد متوفی: 6188129 یازدید: 57
1320/06/10 - 1377/08/17

سیده لطیفه هاشمی

کد متوفی: 6193050 یازدید: 141
1328/01/01 - 1396/01/27

لیلا کهولی

کد متوفی: 6196777 یازدید: 1301
1384/09/02 - 1401/02/08

غلامعلی اخلاقی

کد متوفی: 6196805 یازدید: 119
-

۱۳۵۸ عبدالله حاجی پور

کد متوفی: 6196815 یازدید: 117
-

حسن یعقوبی

کد متوفی: 6209708 یازدید: 137
-

محمود ومینا کربلایی حسن رفیعی

کد متوفی: 6213081 یازدید: 137
- 1401/05/29

علیرضا عزیزپور

کد متوفی: 6219936 یازدید: 388
1337/06/03 - 1401/08/15

کربلایی علیرضا عزیزپور

کد متوفی: 6219981 یازدید: 112
-

علیرضا عزیزپور

کد متوفی: 6221605 یازدید: 215
1337/06/03 - 1401/08/15

محمدرضا حسن زاده

کد متوفی: 6221815 یازدید: 46
-

علیرضا عزیزپور

کد متوفی: 6222682 یازدید: 86
-

بانو معصومه حسین پور فرد

کد متوفی: 6224782 یازدید: 201
1354/04/20 - 1401/08/13

حاج حسن علیزاده بسیط

کد متوفی: 6240443 یازدید: 20
1291/03/13 - 1320/02/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید