آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هویزه

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 13581 یازدید: 604
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13628 یازدید: 580
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13629 یازدید: 346
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13639 یازدید: 310
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13643 یازدید: 445
-

جواد غراوی

کد متوفی: 14085 یازدید: 311
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15052 یازدید: 415
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15055 یازدید: 308
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15060 یازدید: 315
-

المرحوم منصور بن کاظم

کد متوفی: 45284 یازدید: 297
-

رحيم ساكي

کد متوفی: 64829 یازدید: 341
-

حاج حسین ساکی

کد متوفی: 78044 یازدید: 363
-

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 6036979 یازدید: 368
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039300 یازدید: 256
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039887 یازدید: 249
-

الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6053387 یازدید: 295
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6072743 یازدید: 617
1314/12/01 - 1399

حجی فاضل بوعذار

کد متوفی: 6080001 یازدید: 250
1312/7/7 - 1399/4/14

ویکتوریا ساکی

کد متوفی: 6082458 یازدید: 2237
- 1399/12/21

حجیه ام حمید لطیفی

کد متوفی: 6082602 یازدید: 392
1312/10/3 - 1398/5/14

جاسم سیلاوی

کد متوفی: 6083242 یازدید: 244
1/1/1340 - 4/3/1399

سمیره ساکی

کد متوفی: 6090747 یازدید: 235
-

رضا ساکی

کد متوفی: 6095072 یازدید: 336
56/7/1 - 96/8/12

حمیده ساکی

کد متوفی: 6096162 یازدید: 240
-

مرحومه حمیده ساکی

کد متوفی: 6096164 یازدید: 221
-

سهیلا نیسی

کد متوفی: 6097517 یازدید: 248
1352 - 1400

سعدصاکی السوید

کد متوفی: 6119642 یازدید: 1680
1321/01/01 -

حمیده شرفی(بنی نعیم)

کد متوفی: 6129788 یازدید: 948
- 1400/04/16

مرحوم حاج فاخر مناصیر فرزند مزبان

کد متوفی: 6155010 یازدید: 495
1342/05/07 - 1400/06/20

حاجیه صدیقه فرزند حاج حسین

کد متوفی: 6155694 یازدید: 935
- 1400/07/11

فاخر مناصیر

کد متوفی: 6167482 یازدید: 179
-

نمدونم جاج نمعت الله ساکی

کد متوفی: 6168185 یازدید: 77
-

نصره ساکی

کد متوفی: 6170852 یازدید: 187
-

حسین ساکی

کد متوفی: 6175103 یازدید: 186
1362/05/05 - 1400/10/22

حسین ساکی

کد متوفی: 6175104 یازدید: 257
1362/05/05 - 1400/10/22

ابوجعفر وام جعفر نیسی

کد متوفی: 6178855 یازدید: 99
- 1400/01/20

دعیر بوعذار

کد متوفی: 6180198 یازدید: 158
1342/06/05 - 1400/06/05

شيخ جواد بوصويط

کد متوفی: 6207258 یازدید: 327
-

ابوعلی الزهیری

کد متوفی: 6212841 یازدید: 278
- 1401/04/19

قاسم شرفی

کد متوفی: 6227232 یازدید: 353
1366/08/23 - 1401/09/07

اسماعيل نیسی_حاج ناصر نیسی نیسی

کد متوفی: 6228191 یازدید: 92
1328/01/01 - 1402/01/11

رضا نیسی عبدالکاظم

کد متوفی: 6228193 یازدید: 40
- 1400/11/30

حسین حویزاوی

کد متوفی: 6231343 یازدید: 38
- 1402/02/16

حسین حویزاوی

کد متوفی: 6231347 یازدید: 345
- 1402/02/16

حسین ساکی

کد متوفی: 6231425 یازدید: 29
1364/06/30 - 1402/02/20

حاج سرباز کوتی

کد متوفی: 6231462 یازدید: 59
1325/01/01 - 1401/08/26

احمد بوعذار

کد متوفی: 6231480 یازدید: 113
-

ام مصطفی ساکی

کد متوفی: 6243552 یازدید: 20
- 1402/07/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید