آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هویزه

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 13581 یازدید: 573
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13628 یازدید: 568
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13629 یازدید: 318
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13639 یازدید: 289
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13643 یازدید: 370
-

جواد غراوی

کد متوفی: 14085 یازدید: 294
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15052 یازدید: 393
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15055 یازدید: 292
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15060 یازدید: 299
-

المرحوم منصور بن کاظم

کد متوفی: 45284 یازدید: 284
-

رحيم ساكي

کد متوفی: 64829 یازدید: 333
-

حاج حسین ساکی

کد متوفی: 78044 یازدید: 351
-

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 6036979 یازدید: 355
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039300 یازدید: 245
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039887 یازدید: 240
-

الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6053387 یازدید: 279
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6072743 یازدید: 602
1314/12/01 - 1399

حجی فاضل بوعذار

کد متوفی: 6080001 یازدید: 237
1312/7/7 - 1399/4/14

ویکتوریا ساکی

کد متوفی: 6082458 یازدید: 2228
- 1399/12/21

حجیه ام حمید لطیفی

کد متوفی: 6082602 یازدید: 378
1312/10/3 - 1398/5/14

جاسم سیلاوی

کد متوفی: 6083242 یازدید: 233
1/1/1340 - 4/3/1399

سمیره ساکی

کد متوفی: 6090747 یازدید: 226
-

رضا ساکی

کد متوفی: 6095072 یازدید: 326
56/7/1 - 96/8/12

حمیده ساکی

کد متوفی: 6096162 یازدید: 231
-

مرحومه حمیده ساکی

کد متوفی: 6096164 یازدید: 209
-

سهیلا نیسی

کد متوفی: 6097517 یازدید: 239
1352 - 1400

سعدصاکی السوید

کد متوفی: 6119642 یازدید: 1668
1321/01/01 -

حمیده شرفی(بنی نعیم)

کد متوفی: 6129788 یازدید: 931
- 1400/04/16

مرحوم حاج فاخر مناصیر فرزند مزبان

کد متوفی: 6155010 یازدید: 482
1342/05/07 - 1400/06/20

حاجیه صدیقه فرزند حاج حسین

کد متوفی: 6155694 یازدید: 918
- 1400/07/11

فاخر مناصیر

کد متوفی: 6167482 یازدید: 149
-

نمدونم جاج نمعت الله ساکی

کد متوفی: 6168185 یازدید: 67
-

نصره ساکی

کد متوفی: 6170852 یازدید: 176
-

حسین ساکی

کد متوفی: 6175103 یازدید: 179
1362/05/05 - 1400/10/22

حسین ساکی

کد متوفی: 6175104 یازدید: 246
1362/05/05 - 1400/10/22

ابوجعفر وام جعفر نیسی

کد متوفی: 6178855 یازدید: 87
- 1400/01/20

دعیر بوعذار

کد متوفی: 6180198 یازدید: 133
1342/06/05 - 1400/06/05

شيخ جواد بوصويط

کد متوفی: 6207258 یازدید: 316
-

ابوعلی الزهیری

کد متوفی: 6212841 یازدید: 271
- 1401/04/19

قاسم شرفی

کد متوفی: 6227232 یازدید: 300
1366/08/23 - 1401/09/07

اسماعيل نیسی_حاج ناصر نیسی نیسی

کد متوفی: 6228191 یازدید: 82
1328/01/01 - 1402/01/11

رضا نیسی عبدالکاظم

کد متوفی: 6228193 یازدید: 32
- 1400/11/30

حسین حویزاوی

کد متوفی: 6231343 یازدید: 32
- 1402/02/16

حسین حویزاوی

کد متوفی: 6231347 یازدید: 331
- 1402/02/16

حسین ساکی

کد متوفی: 6231425 یازدید: 25
1364/06/30 - 1402/02/20

حاج سرباز کوتی

کد متوفی: 6231462 یازدید: 50
1325/01/01 - 1401/08/26

احمد بوعذار

کد متوفی: 6231480 یازدید: 93
-

ام مصطفی ساکی

کد متوفی: 6243552 یازدید: 15
- 1402/07/15
Loading...

لطفا شکیبا باشید