آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هویزه

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 13581 یازدید: 216
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13628 یازدید: 125
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13629 یازدید: 140
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13639 یازدید: 119
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13643 یازدید: 124
-

جواد غراوی

کد متوفی: 14085 یازدید: 124
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15052 یازدید: 189
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15055 یازدید: 120
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15060 یازدید: 126
-

المرحوم منصور بن کاظم

کد متوفی: 45284 یازدید: 143
-

رحيم ساكي

کد متوفی: 64829 یازدید: 118
-

حاج حسین ساکی

کد متوفی: 78044 یازدید: 88
-

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 6036979 یازدید: 104
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039300 یازدید: 111
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039887 یازدید: 100
-

الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6053387 یازدید: 127
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6072743 یازدید: 236
1314/12/1 - 1399/1/12

حجی فاضل بوعذار

کد متوفی: 6080001 یازدید: 77
1312/7/7 - 1399/4/14

ویکتوریا ساکی

کد متوفی: 6082458 یازدید: 2026
- 1399/12/21

حجیه ام حمید لطیفی

کد متوفی: 6082602 یازدید: 191
1312/10/3 - 1398/5/14

جاسم سیلاوی

کد متوفی: 6083242 یازدید: 94
1/1/1340 - 4/3/1399

سمیره ساکی

کد متوفی: 6090747 یازدید: 94
-

رضا ساکی

کد متوفی: 6095072 یازدید: 138
56/7/1 - 96/8/12

حمیده ساکی

کد متوفی: 6096162 یازدید: 91
-

مرحومه حمیده ساکی

کد متوفی: 6096164 یازدید: 81
-

سهیلا نیسی

کد متوفی: 6097517 یازدید: 97
1352 - 1400

سیدعباس موسوی

کد متوفی: 6119642 یازدید: 322
1340/01/01 - 1398/07/07

حمیده شرفی(بنی نعیم)

کد متوفی: 6129788 یازدید: 716
- 1400/04/16

مرحوم حاج فاخر مناصیر فرزند مزبان

کد متوفی: 6155010 یازدید: 309
1342/05/07 - 1400/06/20

حاجیه صدیقه فرزند حاج حسین

کد متوفی: 6155694 یازدید: 535
- 1400/07/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید