آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هویزه

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 13581 یازدید: 352
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13628 یازدید: 187
-

ولی الله ساکی ابوعماد

کد متوفی: 13629 یازدید: 202
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13639 یازدید: 171
-

قاسم امیری

کد متوفی: 13643 یازدید: 185
-

جواد غراوی

کد متوفی: 14085 یازدید: 182
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15052 یازدید: 260
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15055 یازدید: 169
-

مسعود بوعذار

کد متوفی: 15060 یازدید: 189
-

المرحوم منصور بن کاظم

کد متوفی: 45284 یازدید: 194
-

رحيم ساكي

کد متوفی: 64829 یازدید: 189
-

حاج حسین ساکی

کد متوفی: 78044 یازدید: 139
-

حاج محمد عطارپور

کد متوفی: 6036979 یازدید: 160
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039300 یازدید: 167
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039887 یازدید: 155
-

الزهرا سلام الله علیها

کد متوفی: 6053387 یازدید: 181
-

سید شبیب موسوی

کد متوفی: 6072743 یازدید: 441
1314/12/01 - 1399

حجی فاضل بوعذار

کد متوفی: 6080001 یازدید: 144
1312/7/7 - 1399/4/14

ویکتوریا ساکی

کد متوفی: 6082458 یازدید: 2088
- 1399/12/21

حجیه ام حمید لطیفی

کد متوفی: 6082602 یازدید: 257
1312/10/3 - 1398/5/14

جاسم سیلاوی

کد متوفی: 6083242 یازدید: 142
1/1/1340 - 4/3/1399

سمیره ساکی

کد متوفی: 6090747 یازدید: 144
-

رضا ساکی

کد متوفی: 6095072 یازدید: 191
56/7/1 - 96/8/12

حمیده ساکی

کد متوفی: 6096162 یازدید: 138
-

مرحومه حمیده ساکی

کد متوفی: 6096164 یازدید: 124
-

سهیلا نیسی

کد متوفی: 6097517 یازدید: 142
1352 - 1400

سعدصاکی السوید

کد متوفی: 6119642 یازدید: 1586
1321/01/01 -

حمیده شرفی(بنی نعیم)

کد متوفی: 6129788 یازدید: 786
- 1400/04/16

مرحوم حاج فاخر مناصیر فرزند مزبان

کد متوفی: 6155010 یازدید: 368
1342/05/07 - 1400/06/20

حاجیه صدیقه فرزند حاج حسین

کد متوفی: 6155694 یازدید: 680
- 1400/07/11

فاخر مناصیر

کد متوفی: 6167482 یازدید: 29
-

نمدونم جاج نمعت الله ساکی

کد متوفی: 6168185 یازدید: 25
-

نصره ساکی

کد متوفی: 6170852 یازدید: 129
-

حسین ساکی

کد متوفی: 6175103 یازدید: 24
1362/05/05 - 1400/10/22

حسین ساکی

کد متوفی: 6175104 یازدید: 175
1362/05/05 - 1400/10/22

ابوجعفر وام جعفر نیسی

کد متوفی: 6178855 یازدید: 21
- 1400/01/20

دعیر بوعذار

کد متوفی: 6180198 یازدید: 32
1342/06/05 - 1400/06/05

شيخ جواد بوصويط

کد متوفی: 6207258 یازدید: 255
-

ابوعلی الزهیری

کد متوفی: 6212841 یازدید: 217
- 1401/04/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید