آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ابهر

علی رستمی

کد متوفی: 2891 یازدید: 310
-

سعید صالحی پارسا

کد متوفی: 9055 یازدید: 164
-

اسماعیل بیگ وردی

کد متوفی: 13645 یازدید: 270
-

قمر عزیز خانی

کد متوفی: 13648 یازدید: 172
-

حاج حجت اله محمدی

کد متوفی: 23239 یازدید: 225
- 1399/07/11

فرزانه توحیدی

کد متوفی: 24035 یازدید: 203
-

لعیا علی جماعتی

کد متوفی: 24730 یازدید: 210
-

سید محمد ارفعی

کد متوفی: 30711 یازدید: 192
-

مرتضی قدیمی

کد متوفی: 30962 یازدید: 170
-

کبری لشگری

کد متوفی: 31078 یازدید: 182
-

قربانعلی بختیاری

کد متوفی: 40783 یازدید: 216
-

کربلایی حسن ترکی

کد متوفی: 44881 یازدید: 169
-

حاج سیفعلی جعفری

کد متوفی: 50924 یازدید: 207
-

بهرام واعظی

کد متوفی: 50932 یازدید: 209
-

حاج قاسمعلی محبی

کد متوفی: 50934 یازدید: 200
-

بهرام واعظی

کد متوفی: 51190 یازدید: 197
-

حاج مهدی معینی

کد متوفی: 51455 یازدید: 249
-

رجبعلی محبی

کد متوفی: 52391 یازدید: 176
-

کربلایی محمد اسماعیل محبی

کد متوفی: 53358 یازدید: 191
-

وحید محمدلو

کد متوفی: 54865 یازدید: 169
-

حاج محمود نقی لو

کد متوفی: 55494 یازدید: 189
-

مژگان اله یاری

کد متوفی: 56280 یازدید: 161
-

مژگان اله یاری

کد متوفی: 56289 یازدید: 168
-

مژگان الهیاری

کد متوفی: 56572 یازدید: 158
-

مرحومه مغفوره خانم نرگس محبی

کد متوفی: 57230 یازدید: 195
-

مصطفی معروفخانی

کد متوفی: 63630 یازدید: 156
-

حسن فخری زاده

کد متوفی: 68160 یازدید: 160
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68297 یازدید: 142
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68341 یازدید: 144
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 68367 یازدید: 252
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68375 یازدید: 202
-

محمدنصیر جعفری

کد متوفی: 68860 یازدید: 132
-

اسحق باباحاجی

کد متوفی: 69363 یازدید: 606
1336/03/03 - 1398/10/29

کربلایی سید محسن کاظمی

کد متوفی: 75581 یازدید: 140
-

متین میرزایی

کد متوفی: 77788 یازدید: 133
-

علیرضا عابدینی

کد متوفی: 800155 یازدید: 198
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001434 یازدید: 172
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001449 یازدید: 172
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001450 یازدید: 158
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001451 یازدید: 165
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001453 یازدید: 155
-

حاج سیدمجتبی حسینی

کد متوفی: 6001456 یازدید: 186
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001759 یازدید: 146
-

رحیم رجبی

کد متوفی: 6003126 یازدید: 149
-

مريم عوض محمدلو

کد متوفی: 6004915 یازدید: 140
-

علی امیدی

کد متوفی: 6005357 یازدید: 154
-

عباس کتابی فرد

کد متوفی: 6010885 یازدید: 261
-

ربابه افشاری

کد متوفی: 6011069 یازدید: 169
-

ابوالفضل قهرمانیان

کد متوفی: 6011186 یازدید: 191
-

ابوالفضل قهرمانیان

کد متوفی: 6011247 یازدید: 176
-

محمد ترکی

کد متوفی: 6012245 یازدید: 151
-

شعبانعلی نوری

کد متوفی: 6014671 یازدید: 207
-

خیرالله خانصنمی

کد متوفی: 6014783 یازدید: 149
-

عباسعلی کمالیان

کد متوفی: 6020141 یازدید: 133
-

نیره بیستونی

کد متوفی: 6020537 یازدید: 149
-

ثریا کاظمی

کد متوفی: 6020726 یازدید: 178
-

فرهاد پیرجان

کد متوفی: 6021068 یازدید: 143
-

عطااله الهی

کد متوفی: 6023158 یازدید: 157
-

اکبر بختیاری

کد متوفی: 6027692 یازدید: 158
-

حاجیه خانم عذرا جعفری

کد متوفی: 6032639 یازدید: 144
-

معصومه اباذری

کد متوفی: 6034170 یازدید: 141
-

سردارقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039160 یازدید: 138
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039171 یازدید: 137
-

زرین تاج حسنخانی

کد متوفی: 6053089 یازدید: 126
-

حاج نقدعل محبی

کد متوفی: 6053143 یازدید: 298
-

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) .

کد متوفی: 6053828 یازدید: 148
-

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055229 یازدید: 122
1345/09/05 - 1398/10/10

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055247 یازدید: 116
1345/9/5 - 1398/10/10

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055779 یازدید: 134
1345/9/5 - 1398/10/10

حاج قربانعلی برجعلی

کد متوفی: 6057605 یازدید: 152
- 1399/10/28

محمد مظفری

کد متوفی: 6057640 یازدید: 119
-

وجیهه آقایانی چاوشی

کد متوفی: 6059734 یازدید: 102
-

حاجیه خانم وجیهه آقایانی چاوشی

کد متوفی: 6059738 یازدید: 147
-

مهندس رضا باقرزاده

کد متوفی: 6062509 یازدید: 140
-

دکتر مسعود محمدی

کد متوفی: 6066651 یازدید: 1487
1359/02/18 - 1399/11/05

دوست محمد عابیدینی

کد متوفی: 6066713 یازدید: 118
1327.1.6 - 1362.4.23

محمد شهرتی گلین قیه

کد متوفی: 6067843 یازدید: 134
۱۳۶۸/۰۳/۲۱ - ۱۴۰۰/۰۰/۰۰

حاج بهرامعلی نوروزی

کد متوفی: 6070674 یازدید: 148
-

حاجیه خانم سیده عفت نبئی

کد متوفی: 6070727 یازدید: 232
-

ولی اله قربانی

کد متوفی: 6071825 یازدید: 117
-

ولی اله قربانی

کد متوفی: 6071833 یازدید: 193
1322/02/17 - 1399/11/01

حاج حمداله معروفخانی

کد متوفی: 6072999 یازدید: 175
1309/11/14 - 1399/11/30

بسیجی مرحوم اسداله محمدی

کد متوفی: 6073013 یازدید: 154
1313 - 1393

مختار-غلامرضا بابایی

کد متوفی: 6073383 یازدید: 135
-

غیب اله صفری

کد متوفی: 6073682 یازدید: 142
1335/10/20 - 1381/12/02

حاج سید ابراهیم موسوی

کد متوفی: 6074206 یازدید: 508
۱۳۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زری خدایی

کد متوفی: 6074676 یازدید: 119
1320 - 1399/12/4

حاج پرویز نوروزی

کد متوفی: 6074892 یازدید: 142
-

حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076245 یازدید: 229
- 1399/12/07

مهندس حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076673 یازدید: 137
۱۳۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

مهندس حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076677 یازدید: 221
۱۳۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

حاج عبداله محرمخانی

کد متوفی: 6076968 یازدید: 170
۱۳۲۷.۰۵.۱۶ - ۱۳۹۸.۰۷.۲۲

ملکه محمدی

کد متوفی: 6078598 یازدید: 190
1365/3/18 - 1397/3/31

حاج ابراهیم سرداری

کد متوفی: 6079812 یازدید: 1251
1327/02/11 - 1399/07/04

حاج ولی اله حاجی حسینی

کد متوفی: 6080135 یازدید: 861
-

خانواده‌ی امینی

کد متوفی: 6094835 یازدید: 438
-

حاجیه خانم سیده فاطمه فتحی

کد متوفی: 6095932 یازدید: 356
-

سیدجواد حسینی

کد متوفی: 6096677 یازدید: 118
01/06/1365 - 26/12/99

قربان شاهمرادی

کد متوفی: 6099745 یازدید: 153
20.6.1341 - 24.6.1381

حاجیه رقیه (فخری) افشاری

کد متوفی: 6100270 یازدید: 168
1322/03/04 - 1397/07/01

سیفعلی سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100753 یازدید: 104
-

سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100755 یازدید: 130
-

سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100757 یازدید: 246
-

سیدجواد حسینی

کد متوفی: 6101232 یازدید: 558
01/06/1356 - 26/12/1399

حاج حمزه علی مرادی

کد متوفی: 6101483 یازدید: 496
1327/10/20 - 1399/10/20

کربلایی نصراله مرادی

کد متوفی: 6107593 یازدید: 424
-

زهرا دانش نیا

کد متوفی: 6107804 یازدید: 241
1351.03.22 - 1399.05.10

حاج ابراهیم شقاقی

کد متوفی: 6109385 یازدید: 232
-

منصوره_ابراهیم باباحاجی_طارمی

کد متوفی: 6113321 یازدید: 141
333 - 12_2_1400

ابراهیم طارمی

کد متوفی: 6113401 یازدید: 140
-

فیروزه الهی

کد متوفی: 6116219 یازدید: 107
-

امیر خانمحمدی

کد متوفی: 6122901 یازدید: 112
1373/02/29 - 1399/06/04

امیر رمضان پور

کد متوفی: 6123708 یازدید: 818
1376/04/08 - 1400/03/05

علیرضا مردانی

کد متوفی: 6124365 یازدید: 80
1380 - 1398/08/20

حاج رضا نظری

کد متوفی: 6124898 یازدید: 205
- 1400/03/25

مادر استاد قبله وردی .

کد متوفی: 6126349 یازدید: 170
-

عبداله محرمخانی

کد متوفی: 6130865 یازدید: 206
1329/05/16 - 1398/07/22

حاجیه خانم سیده مطهره طارمی موسوی

کد متوفی: 6132107 یازدید: 420
1327/01/02 - 1400/04/26

بهناز پیری

کد متوفی: 6134225 یازدید: 247
1334 - 1400/05/04

بهناز پیری

کد متوفی: 6134268 یازدید: 794
-

صحابعلی نریمانی

کد متوفی: 6135638 یازدید: 183
1324/09/08 - 1400/05/09

حاج عباد الله نجفی

کد متوفی: 6136403 یازدید: 279
-

شادروان ایرج آقا داداشی

کد متوفی: 6138785 یازدید: 101
- 1400/05/20

گل کز کبیری

کد متوفی: 6144600 یازدید: 64
-

اسعد مقیمی

کد متوفی: 6144888 یازدید: 378
1337/07/03 - 1400/06/04

علی زرگل

کد متوفی: 6145558 یازدید: 59
-

زهرا لشگری سائلی

کد متوفی: 6149657 یازدید: 281
- 1400/06/18

بابک کرد

کد متوفی: 6155050 یازدید: 343
- 1400/07/07

اراسته دوستی

کد متوفی: 6156273 یازدید: 138
- 1400

سید محمد جواد حبیبی

کد متوفی: 6162874 یازدید: 96
-

سیدابوالفضل وهستی سادات جلالی

کد متوفی: 6163954 یازدید: 43
-

حاج حسنعلی شجاعی علی آبادی

کد متوفی: 6164531 یازدید: 95
1323/10/03 - 1399/09/10

حسن رضا مولایی

کد متوفی: 6166095 یازدید: 228
-

عفت السادات دانشور حسینی

کد متوفی: 6166327 یازدید: 179
1314/01/01 - 1399/02/31

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170718 یازدید: 30
-

سیف الله شهسواری

کد متوفی: 6178774 یازدید: 75
- 1393/08/14

کبری نوری علیزاده

کد متوفی: 6178778 یازدید: 41
- 1397/01/14

کریم اخوان

کد متوفی: 6180295 یازدید: 35
1334/03/15 - 1399/09/17

معصومه نوروزی

کد متوفی: 6182943 یازدید: 13
-

حاج اکبر کوکبی مقدم

کد متوفی: 6184070 یازدید: 16
1323/08/26 - 1399/12/06

پیرغلام و مداح اهل بیت(ع) کربلایی عین الله محمدی

کد متوفی: 6185942 یازدید: 392
1334/12/03 - 1400/11/29

شکراله هادیلو

کد متوفی: 6186158 یازدید: 27
-

محمود الله یاری

کد متوفی: 6186340 یازدید: 17
1319/11/03 - 1397/10/04

محمد رضا افشاری

کد متوفی: 6187229 یازدید: 168
-

عزیز الله نجفی

کد متوفی: 6187597 یازدید: 25
1321/06/01 - 1400/12/05

عزیز الله نجفی

کد متوفی: 6187603 یازدید: 88
1321/06/01 - 1400/12/05

عزیز الله نجفی

کد متوفی: 6187606 یازدید: 16
1321 - 1400/12/05

حاج حمزه علی مرادی

کد متوفی: 6190245 یازدید: 128
1327/10/20 - 1399/10/20

حاجیه خانم اقدس افشاری

کد متوفی: 6198072 یازدید: 93
1324/05/07 - 1400/02/23

حاجیه خانم اقدس افشاری

کد متوفی: 6198075 یازدید: 28
1324/05/07 - 1400/02/23

حاجیه خانم اقدس افشاری

کد متوفی: 6198168 یازدید: 10
1324/05/07 - 1400/02/23

حاجیه خانم اقدس افشاری

کد متوفی: 6198176 یازدید: 12
1324/05/07 - 1400/02/23

حاجیه خانم اقدس افشاری

کد متوفی: 6198179 یازدید: 12
1324/05/07 - 1400/02/23

قربانعلی جعفری

کد متوفی: 6200249 یازدید: 24
1348/08/14 - 1379/05/08

حشمت حیدری

کد متوفی: 6200874 یازدید: 13
-

باب اله مولایی

کد متوفی: 6201402 یازدید: 169
1331/04/06 - 1401/03/07

حاج حکمت رامین راد

کد متوفی: 6204539 یازدید: 36
1328/04/28 - 1388/04/18

طاوس شریفی

کد متوفی: 6207263 یازدید: 10
1326/04/19 - 1401/04/15

زرین تاج واعظی

کد متوفی: 6210781 یازدید: 7
1330/05/01 - 1363/09/23

حاج سیف الله خداوردی

کد متوفی: 6211535 یازدید: 24
-

فرخنده مصلی

کد متوفی: 6211536 یازدید: 20
-

سیف الله خداوردی

کد متوفی: 6212032 یازدید: 43
-

فرخنده مصلی

کد متوفی: 6212037 یازدید: 23
-

آفاق یزدانی

کد متوفی: 6212680 یازدید: 46
-

حاج اکبر مهاجری

کد متوفی: 6212808 یازدید: 1311
1330/07/09 - 1401/05/23

حاج فتحعلی عسگری

کد متوفی: 6212907 یازدید: 31
1320/04/01 - 1399/08/19

خدیجه عسگری

کد متوفی: 6212911 یازدید: 19
1347/12/13 - 1399/08/22

آسیه مرسلی

کد متوفی: 6212921 یازدید: 5
1337/04/20 - 1401/05/03

اسیه مرسلی

کد متوفی: 6212927 یازدید: 31
1337/04/20 - 1401/05/03

بهروز عسگری

کد متوفی: 6212939 یازدید: 8
1351/12/01 - 1376/05/05

جعفر‌ خدایی

کد متوفی: 6213274 یازدید: 19
1373/05/06 - 1392/10/10

نیمتاج آقاجانیان

کد متوفی: 6215237 یازدید: 80
1315 - 1381/06/14

حیدرعلی بهرامی هیدجی

کد متوفی: 6215459 یازدید: 37
1314/02/14 - 1398/12/17

خانم مقبوله حاتمی

کد متوفی: 6217736 یازدید: 6
1333/02/30 - 1399/12/30

علی صالحی ( معمار )

کد متوفی: 6218881 یازدید: 75
1305/01/01 - 1394/08/20

امير محمد محمدی

کد متوفی: 6219329 یازدید: 9
-

هاجر کرمی

کد متوفی: 6221948 یازدید: 8
1366/05/20 - 1401/10/18

ذکرالله ملک قصابی

کد متوفی: 6222658 یازدید: 17
1313/11/12 - 1396/02/28

عذرا نوری

کد متوفی: 6222883 یازدید: 13
1335/05/08 - 1400/02/10

حاج اکبر کوکبی مقدم

کد متوفی: 6224949 یازدید: 7
-

کربلایی میثم مسیبی

کد متوفی: 6225473 یازدید: 409
1372/07/23 - 1401/11/30

محمدتقی سرداری

کد متوفی: 6225640 یازدید: 329
- 1401/12/11

رضا سلیمانی

کد متوفی: 6226904 یازدید: 3
-

رحیم غلامیان

کد متوفی: 6227153 یازدید: 12
1387/05/05 - 1396/06/06

خیراله مهاجری

کد متوفی: 6230629 یازدید: 2
- 1381/12/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید