آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ابهر

علی رستمی

کد متوفی: 2891 یازدید: 147
-

سعید صالحی پارسا

کد متوفی: 9055 یازدید: 88
-

اسماعیل بیگ وردی

کد متوفی: 13645 یازدید: 123
-

قمر عزیز خانی

کد متوفی: 13648 یازدید: 90
-

حاج حجت اله محمدی

کد متوفی: 23239 یازدید: 120
- 1399/07/11

فرزانه توحیدی

کد متوفی: 24035 یازدید: 111
-

لعیا علی جماعتی

کد متوفی: 24730 یازدید: 110
-

سید محمد ارفعی

کد متوفی: 30711 یازدید: 97
-

مرتضی قدیمی

کد متوفی: 30962 یازدید: 90
-

کبری لشگری

کد متوفی: 31078 یازدید: 94
-

قربانعلی بختیاری

کد متوفی: 40783 یازدید: 131
-

کربلایی حسن ترکی

کد متوفی: 44881 یازدید: 97
-

حاج سیفعلی جعفری

کد متوفی: 50924 یازدید: 109
-

بهرام واعظی

کد متوفی: 50932 یازدید: 115
-

حاج قاسمعلی محبی

کد متوفی: 50934 یازدید: 114
-

بهرام واعظی

کد متوفی: 51190 یازدید: 106
-

حاج مهدی معینی

کد متوفی: 51455 یازدید: 138
-

رجبعلی محبی

کد متوفی: 52391 یازدید: 99
-

کربلایی محمد اسماعیل محبی

کد متوفی: 53358 یازدید: 112
-

وحید محمدلو

کد متوفی: 54865 یازدید: 97
-

حاج محمود نقی لو

کد متوفی: 55494 یازدید: 103
-

مژگان اله یاری

کد متوفی: 56280 یازدید: 97
-

مژگان اله یاری

کد متوفی: 56289 یازدید: 101
-

مژگان الهیاری

کد متوفی: 56572 یازدید: 96
-

مرحومه مغفوره خانم نرگس محبی

کد متوفی: 57230 یازدید: 130
-

مصطفی معروفخانی

کد متوفی: 63630 یازدید: 96
-

حسن فخری زاده

کد متوفی: 68160 یازدید: 108
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68297 یازدید: 79
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68341 یازدید: 88
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 68367 یازدید: 196
-

فاطمه پرخاشجو

کد متوفی: 68375 یازدید: 124
-

محمدنصیر جعفری

کد متوفی: 68860 یازدید: 74
-

اسحق باباحاجی

کد متوفی: 69363 یازدید: 316
1336/03/03 - 1398/10/29

کربلایی سید محسن کاظمی

کد متوفی: 75581 یازدید: 87
-

متین میرزایی

کد متوفی: 77788 یازدید: 85
-

علیرضا عابدینی

کد متوفی: 800155 یازدید: 113
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001434 یازدید: 86
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001449 یازدید: 101
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001450 یازدید: 92
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001451 یازدید: 90
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001453 یازدید: 88
-

حاج سیدمجتبی حسینی

کد متوفی: 6001456 یازدید: 107
-

حاج سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6001759 یازدید: 85
-

رحیم رجبی

کد متوفی: 6003126 یازدید: 99
-

مريم عوض محمدلو

کد متوفی: 6004915 یازدید: 83
-

علی امیدی

کد متوفی: 6005357 یازدید: 81
-

عباس کتابی فرد

کد متوفی: 6010885 یازدید: 180
-

ربابه افشاری

کد متوفی: 6011069 یازدید: 94
-

ابوالفضل قهرمانیان

کد متوفی: 6011186 یازدید: 111
-

ابوالفضل قهرمانیان

کد متوفی: 6011247 یازدید: 95
-

محمد ترکی

کد متوفی: 6012245 یازدید: 85
-

شعبانعلی نوری

کد متوفی: 6014671 یازدید: 122
-

خیرالله خانصنمی

کد متوفی: 6014783 یازدید: 96
-

عباسعلی کمالیان

کد متوفی: 6020141 یازدید: 81
-

نیره بیستونی

کد متوفی: 6020537 یازدید: 85
-

ثریا کاظمی

کد متوفی: 6020726 یازدید: 95
-

فرهاد پیرجان

کد متوفی: 6021068 یازدید: 88
-

عطااله الهی

کد متوفی: 6023158 یازدید: 97
-

اکبر بختیاری

کد متوفی: 6027692 یازدید: 93
-

حاجیه خانم عذرا جعفری

کد متوفی: 6032639 یازدید: 83
-

معصومه اباذری

کد متوفی: 6034170 یازدید: 83
-

سردارقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039160 یازدید: 78
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039171 یازدید: 75
-

زرین تاج حسنخانی

کد متوفی: 6053089 یازدید: 80
-

حاج نقدعل محبی

کد متوفی: 6053143 یازدید: 221
-

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) .

کد متوفی: 6053828 یازدید: 105
-

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055229 یازدید: 76
1345/09/05 - 1398/10/10

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055247 یازدید: 75
1345/9/5 - 1398/10/10

نادر پیرجانی

کد متوفی: 6055779 یازدید: 72
1345/9/5 - 1398/10/10

حاج قربانعلی برجعلی

کد متوفی: 6057605 یازدید: 89
- 1399/10/28

محمد مظفری

کد متوفی: 6057640 یازدید: 68
-

وجیهه آقایانی چاوشی

کد متوفی: 6059734 یازدید: 64
-

حاجیه خانم وجیهه آقایانی چاوشی

کد متوفی: 6059738 یازدید: 82
-

مهندس رضا باقرزاده

کد متوفی: 6062509 یازدید: 84
-

دکتر مسعود محمدی

کد متوفی: 6066651 یازدید: 650
1359/02/18 - 1399/11/05

دوست محمد عابیدینی

کد متوفی: 6066713 یازدید: 79
1327.1.6 - 1362.4.23

محمد شهرتی گلین قیه

کد متوفی: 6067843 یازدید: 89
۱۳۶۸/۰۳/۲۱ - ۱۴۰۰/۰۰/۰۰

حاج بهرامعلی نوروزی

کد متوفی: 6070674 یازدید: 91
-

حاجیه خانم سیده عفت نبئی

کد متوفی: 6070727 یازدید: 108
-

ولی اله قربانی

کد متوفی: 6071825 یازدید: 70
-

ولی اله قربانی

کد متوفی: 6071833 یازدید: 153
1322/02/17 - 1399/11/01

حاج حمداله معروفخانی

کد متوفی: 6072999 یازدید: 94
1309/11/14 - 1399/11/30

بسیجی مرحوم اسداله محمدی

کد متوفی: 6073013 یازدید: 93
1313 - 1393

مختار-غلامرضا بابایی

کد متوفی: 6073383 یازدید: 83
-

غیب اله صفری

کد متوفی: 6073682 یازدید: 85
1335/10/20 - 1381/12/02

حاج سید ابراهیم موسوی

کد متوفی: 6074206 یازدید: 428
۱۳۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زری خدایی

کد متوفی: 6074676 یازدید: 78
1320 - 1399/12/4

حاج پرویز نوروزی

کد متوفی: 6074892 یازدید: 84
-

حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076245 یازدید: 172
- 1399/12/07

مهندس حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076673 یازدید: 84
۱۳۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

مهندس حمیدرضا عارف نیا

کد متوفی: 6076677 یازدید: 120
۱۳۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

حاج عبداله محرمخانی

کد متوفی: 6076968 یازدید: 83
۱۳۲۷.۰۵.۱۶ - ۱۳۹۸.۰۷.۲۲

ملکه محمدی

کد متوفی: 6078598 یازدید: 64
1365/3/18 - 1397/3/31

حاج ابراهیم سرداری

کد متوفی: 6079812 یازدید: 1105
1327/02/11 - 1399/07/04

حاج ولی اله حاجی حسینی

کد متوفی: 6080135 یازدید: 778
-

خانواده‌ی امینی

کد متوفی: 6094835 یازدید: 383
-

حاجیه خانم سیده فاطمه فتحی

کد متوفی: 6095932 یازدید: 225
-

سیدجواد حسینی

کد متوفی: 6096677 یازدید: 74
01/06/1365 - 26/12/99

قربان شاهمرادی

کد متوفی: 6099745 یازدید: 99
20.6.1341 - 24.6.1381

حاجیه رقیه (فخری) افشاری

کد متوفی: 6100270 یازدید: 106
1322/03/04 - 1397/07/01

سیفعلی سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100753 یازدید: 65
-

سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100755 یازدید: 70
-

سیفعلی مهدیخانی

کد متوفی: 6100757 یازدید: 178
-

سیدجواد حسینی

کد متوفی: 6101232 یازدید: 509
01/06/1356 - 26/12/1399

حاج حمزه علی مرادی

کد متوفی: 6101483 یازدید: 383
1327/10/20 - 1399/10/20

کربلایی نصراله مرادی

کد متوفی: 6107593 یازدید: 354
-

زهرا دانش نیا

کد متوفی: 6107804 یازدید: 119
1351.03.22 - 1399.05.10

حاج ابراهیم شقاقی

کد متوفی: 6109385 یازدید: 160
-

منصوره_ابراهیم باباحاجی_طارمی

کد متوفی: 6113321 یازدید: 93
333 - 12_2_1400

ابراهیم طارمی

کد متوفی: 6113401 یازدید: 81
-

فیروزه الهی

کد متوفی: 6116219 یازدید: 63
-

علی صالحی

کد متوفی: 6122698 یازدید: 45
1305/01/01 - 1394/08/20

امیر خانمحمدی

کد متوفی: 6122901 یازدید: 52
1373/02/29 - 1399/06/04

امیر رمضان پور

کد متوفی: 6123708 یازدید: 394
1376/04/08 - 1400/03/05

علیرضا مردانی

کد متوفی: 6124365 یازدید: 46
1380 - 1398/08/20

حاج رضا نظری

کد متوفی: 6124898 یازدید: 78
- 1400/03/25

مادر استاد قبله وردی .

کد متوفی: 6126349 یازدید: 126
-

عبداله محرمخانی

کد متوفی: 6130865 یازدید: 142
1329/05/16 - 1398/07/22

حاجیه خانم سیده مطهره طارمی موسوی

کد متوفی: 6132107 یازدید: 337
1327/01/02 - 1400/04/26

بهناز پیری

کد متوفی: 6134225 یازدید: 161
1334 - 1400/05/04

بهناز پیری

کد متوفی: 6134268 یازدید: 683
-

صحابعلی نریمانی

کد متوفی: 6135638 یازدید: 152
1324/09/08 - 1400/05/09

حاج عباد الله نجفی

کد متوفی: 6136403 یازدید: 201
-

شادروان ایرج آقا داداشی

کد متوفی: 6138785 یازدید: 43
- 1400/05/20

گل کز کبیری

کد متوفی: 6144600 یازدید: 33
-

اسعد مقیمی

کد متوفی: 6144888 یازدید: 281
1337/07/03 - 1400/06/04

علی زرگل

کد متوفی: 6145558 یازدید: 32
-

زهرا لشگری سائلی

کد متوفی: 6149657 یازدید: 240
- 1400/06/18

بابک کرد

کد متوفی: 6155050 یازدید: 285
- 1400/07/07

اراسته دوستی

کد متوفی: 6156273 یازدید: 23
- 1400

سید محمد جواد حبیبی

کد متوفی: 6162874 یازدید: 7
-

سیدابوالفضل وهستی سادات جلالی

کد متوفی: 6163954 یازدید: 6
-

حاج حسنعلی شجاعی علی آبادی

کد متوفی: 6164531 یازدید: 61
1323/10/03 - 1399/09/10

حسن رضا مولایی

کد متوفی: 6166095 یازدید: 126
-

عفت السادات دانشور حسینی

کد متوفی: 6166327 یازدید: 147
1314/01/01 - 1399/02/31

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170718 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید